Πρακτικό αρχαιρεσιών - Κοσμητεία Σχολής Νομικών, Οικονομικών

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Αρxαιρεσιών του Συλλόγου Διδακτικού Προσωπικού της Σχολής Νομικών, Οικονομικών
και Πολιτικών Επιστημών (ΝΟΠΕ) της 20ης και 21ης Δεκεμβρίου 2010.
Στην Αθήνα σήμερα 20/12/2010 και 21/12/2010 και κατά το χρονικό διάστημα από 10:00
έως 18:00 και τις δυο ημέρες η εφορευτική επιτροπή αποτελούμενη από τους: 1) Φεβρωνία
Λαζαρίδου-Ελμαλόγλου 2) Κωνσταντίνα Μητσοπούλου 3) Αίνη Γιαννακάκου 4) Νικολίνα
Κωστελέτου 5) Γεωργία Καπλάνογλου και 6) Ελισάβετ Πούλου διεξήγαγαν εκλογές για
την ανάδειξη του Δ.Σ. , της εξελεγκτικής επιτροπής και των αντιπροσώπων για το 10ο
συνέδριο της ΠΟΣΔΕΠ.
Μέλη ταμειακώς εντάξει: 128
Για την εκλογή του νέου Δ.Σ. του Συλλόγου:
Ψήφισαν: 128
Έγκυρα: 125
Άκυρα/Λευκά: 3
Εξελέγησαν κατά σειρά προτίμησης για το Δ.Σ. :
1. Από την ΕΝΙΑΙΑ ΛΙΣΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Ν.Ο.Π.Ε. που έλαβε 80 ψήφους:
1. Μπουρνόβα Ευγενία ΤΟΕ (52 σταυρούς)
2. Αυγουστιανάκης Μιχάλης ΝΟΜΙΚΟ (36 σταυρούς)
3. Ρηγίνος Μιχάλης ΤΟΕ (34 σταυρούς)
4. Μπασιάκος Γιάννης ΤΟΕ (27 σταυρούς)
5. Κώτσιος Στέλιος ΤΟΕ (26 σταυρούς)
6. Βουτσάκης Βασίλης ΝΟΜΙΚΟ (25 σταυρούς)
Αναπληρωματικοί:
Μουσταΐρα Ελίνα ΝΟΜΙΚΟ (20 σταυρούς)
Μεντής Γιώργος ΝΟΜΙΚΟ (15 σταυρούς)
Κόντης Αντώνης ΠΕΔΔ (11 σταυρούς)
Υφαντής Κώστας ΠΕΔΔ (11 σταυρούς)
2. Από το ψηφοδέλτιο «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ για την υπεράσπιση του ακαδημαϊκού
χαρακτήρα του πανεπιστημίου και της ΝΟΠΕ» που έλαβε 45 ψήφους:
1. Γεράσιμος Κουζέλης, ΠΕΔΔ (25 σταυρούς)
2. Θανάσης Παπαχρίστου, Νομικό (18 σταυρούς)
3. ισοψήφησαν Νίκος Θεοχαράκης, Οικονομικό και Κύρκος Δοξιάδης, ΠΕΔΔ (17
σταυρούς) άρα θα υπάρξει κλήρωση
Αναπληρωματικοί:
Iωάννα Καυταντζόγλου, ΠΕΔΔ (16 σταυρούς)
Μάρω Παντελίδου-Μαλούτα, ΠΕΔΔ (14 σταυρούς)
Εμμανουήλ Κουντούρης, Οικονομικό (10 σταυρούς)
Θανάσης Μανιάτης, Οικονομικό (6 σταυρούς)
Για εκπροσώπους στο 10ο συνέδριο της ΠΟΣΔΕΠ
Ψήφισαν: 128
Έγκυρα: 124
Άκυρα/Λευκά: 4
Εξελέγησαν κατά σειρά προτίμησης ως αντιπρόσωποι για το συνέδριο της ΠΟΣΔΕΠ:
1. Από την ΕΝΙΑΙΑ ΛΙΣΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Ν.Ο.Π.Ε. που έλαβε 85 ψήφους:
1. Μπουρνόβα Ευγενία ΤΟΕ (52 σταυρούς)
2. Αυγουστιανάκης Μιχάλης ΝΟΜΙΚΟ (36 σταυρούς)
3. Φορτσάκης Θοδωρής ΝΟΜΙΚΟ (36 σταυρούς)
4. Ρηγίνος Μιχάλης ΤΟΕ (31 σταυρούς)
5. Βουτσάκης Βασίλης ΝΟΜΙΚΟ (29 σταυρούς)
6. Τζουγανάτος Δημήτρης ΝΟΜΙΚΟ (27 σταυρούς)
Αναπληρωματικοί:
Μπασιάκος Γιάννης ΤΟΕ (24 σταυρούς)
Κώτσιος Στέλιος ΤΟΕ (24 σταυρούς)
Κόντης Αντώνης ΠΕΔΔ (10 σταυρούς)
Υφαντής Κώστας ΠΕΔΔ (10 σταυρούς)
2. Από το ψηφοδέλτιο «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ για την υπεράσπιση του ακαδημαϊκού
χαρακτήρα του πανεπιστημίου και της ΝΟΠΕ» που έλαβε 39 ψήφους:
1. Μιχάλης Σπουρδαλάκης, ΠΕΔΔ (26 σταυρούς)
2. Γεράσιμος Κουζέλης, ΠΕΔΔ (21 σταυρούς)
3. Νίκος Θεοχαράκης, Οικονομικό (19 σταυρούς)
Αναπληρωματικοί
Κύρκος Δοξιάδης, ΠΕΔΔ (14 σταυρούς)
Ευκλείδης Τσακαλώτος, Οικονομικό (14 σταυρούς)
Εμμανουήλ Κουντούρης, Οικονομικό (12 σταυρούς)
Θανάσης Μανιάτης, Οικονομικό (8 σταυρούς)
Για την εξελεγκτική επιτροπή εξελέγησαν οι:
Ηρειώτης Νικόλαος ΤΟΕ
Μεταξία Κουσκουνά, ΝΟΜΙΚΟ
Πελλένη-Παπαγεωργίου Ανθή ΝΟΜΙΚΟ
Ανδρέας Χέλμης, ΝΟΜΙΚΟ
Σε βεβαίωση συντάχτηκε το παρόν το οποίο υπογράφεται από όλα τα μέλη της
εφορευτικής επιτροπής:
1) Φεβρωνία Λαζαρίδου-Ελμαλόγλου
2) Κωνσταντίνα Μητσοπούλου
3) Αίνη Γιαννακάκου
4) Νικολίνα Κωστελέτου
5) Γεωργία Καπλάνογλου
6) Ελισάβετ Πούλου