ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Πέμπτη 14 – Παρασκευή 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΗΜΕΡΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ:
14–15
ΑΠΡΙΛΙΟΥ
2011
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ:
28
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
2011
ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ:
11
ΜΑΡΤΙΟΥ
2011
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΡΘΡΩΝ
11
ΑΠΡΙΛΙΟΥ
2011
Πανελλήνιο Συνέδριο
Εφαρμοσμένης Οικονομικής
ΠΣΕΟ2
Hellenic Conference
in Applied Economics
HCAE2
1
1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στα πλαίσια της λειτουργίας
του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών διοργανώνει το 2ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο
Εφαρμοσμένης Οικονομικής στις 14-15 Απριλίου 2011 στις αίθουσες διδασκαλίας του Τμήματος
(πρώην Γαλλικό Ινστιτούτο, Γ. Καρτάλη 72). Το Συνέδριο αποσκοπεί να παρουσιάσει τα βασικά θέματα
που απασχολούν σήμερα την Οικονομική Επιστήμη και να συντελέσει στην ανταλλαγή απόψεων σε γνωστικά
πεδία άμεσα συνδεδεμένα με τις ανάγκες της Εθνικής Οικονομίας σε σχέση με τις σύγχρονες εξελίξεις στην
Οικονομική Επιστήμη.
Επιστημονικός υπεύθυνος
Γεώργιος Ε. Χάλκος
Αν Καθηγητής, Διευθυντής ΠΜΣ
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Βόλος 38333
Τηλ. 24210- 74700 Fax 24210 - 74701
Email: [email protected], URL: http://www.halkos.gr/
Sites συνεδρίου:
http://pms.econ.uth.gr/conferences/
http://pms.econ.uth.gr/conferences/2011
http://www.econ.uth.gr/pdf/Synedrio_PMS_APPLIED_ECONOMICS_2011.pdf
http://conference11.halkos.gr/
2. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Μέλη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Γεώργιος Χάλκος, Επιστημονικός υπεύθυνος
Μιχαήλ Ζουμπουλάκης
Χρήστος Κόλλιας
Νικόλαος Κυριαζής
Ξενοφών Παπαρηγόπουλος
Ηλίας Κεβόρκ
Στέφανος Παπαδάμου
Γεώργιος Ιατρίδης
Λουκάς Ζαχείλας
Ιάκωβος Ψαριανός
Πασχάλης Αρβανιτίδης
Νικόλαος Τζερεμές
Αγγελική Αναγνώστου
Θεόδωρος Μεταξάς
Βικτωρία Μπέλλου
Αθηνά Οικονόμου
Γεώργιος Σταμπουλής
2
Εξωτερικοί Συνεργάτες
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
3.
Backhaus Jürgen G., University of Erfurt, Germany
Βλιάμος Σπυρίδων, Πανεπιστήμιο Αθηνών
Θεοδοσίου Ιωάννης, Department of Economics University of Aberdeen
Κίτσος Χρήστος, ΑΤΕΙ Αθηνών
Νιάρχος Νικήτας, Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ξεπαπαδέας Αναστάσιος, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Pope Peter, Lancaster University Management School
Πραστάκος Γρηγόρης, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Σιδηρόπουλος Μωυσής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Τσιώνας Ευθύμιος, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Χριστόπουλος Δημήτριος, Πάντειο Πανεπιστήμιο
Αστερίου Δημήτρης, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
Μαίρη Γείτονα, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Αθανάσιος Καμπάς, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ευαγγελινός Κων/νος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
4.
•
•
•
•
•
•
•
•
Γεώργιος Χάλκος, ΤΟΕ ΠΘ, Επιστημονικός υπεύθυνος
Ηλίας Κεβόρκ, ΤΟΕ ΠΘ
Στέφανος Παπαδάμου, ΤΟΕ ΠΘ
Νικόλαος Τζερεμές, ΤΟΕ ΠΘ
Θοδωρής Μεταξάς, ΤΟΕ ΠΘ
Αθηνά Οικονόμου, ΤΟΕ ΠΘ
Κορίνα Τσιλίκα, ΤΟΕ ΠΘ
Επαμεινώνδας Παϊζάνος, ΤΟΕ ΠΘ
Δήμητρα Κίτσου, ΤΟΕ ΠΘ
Κωνσταντίνος Τσαρδούνης, ΤΟΕ ΠΘ
Ευάγγελος Αρβανίτης ΤΟΕ ΠΘ
Γεωργία Γαλάνη ΤΟΕ ΠΘ
Σταύρος Κουρτζίδης, ΤΟΕ ΠΘ
Τρύφων Τζιβινίκος ΤΟΕ ΠΘ
Μαρία Αρσενοπούλου, Γραμματεία ΠΜΣ ΤΟΕ ΠΘ
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Εφαρμοσμένη Μικροοικονομική Ανάλυση
Εφαρμοσμένη Μακροοικονομική Ανάλυση
Οικονομική Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων (Κλιματική αλλαγή, Πράσινη Οικονομία,
Περιβαλλοντικά Προβλήματα)
Χρηματοικονομική Διοίκηση και Λογιστική
Νομισματική και Τραπεζική Οικονομική
Ποσοτικές Μέθοδοι στα Οικονομικά
Βιομηχανική Οργάνωση και Πολιτική
Marketing και Έρευνα Αγοράς
3
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Οικονομικά της Εργασίας
Οικονομία της Υγείας
Διεθνής και Ευρωπαϊκή Οικονομία
Διεθνής Ανάπτυξη
Οικονομικά της Άμυνας
Διοικητική Οικονομική και Λήψη Αποφάσεων
Οικονομικά της Εκπαίδευσης
Οικονομικά των Μεταφορών
Οικονομικά του Τουρισμού
Πληροφορική στα Οικονομικά
Ιστορία Εφαρμοσμένων Οικονομικών
Δίκαιο του Ανταγωνισμού
Αστική Ανάπτυξη και Αγορά Ακινήτων
Επιχειρησιακή Διαχείριση
Στρατηγική των Επιχειρήσεων
Διαχείριση Ολικής Ποιότητος
Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων –Οργανωσιακή Συμπεριφορά
5. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Η Επιστημονική Επιτροπή θα κρίνει κάθε υποβληθείσα εργασία και θα ενημερώσει
το συγγραφέα της. Οι συμμετέχοντες που θέλουν να παρουσιάσουν μια εργασία
στο Συνέδριο πρέπει να υποβάλουν μια περίληψη της εργασίας τους (100-300
λέξεις) σε ηλεκτρονική μορφή χρησιμοποιώντας MS WORD στη ηλεκτρονική
διεύθυνση
[email protected]
6. Οδηγίες προς συγγραφείς
Υποβάλλετε την περίληψη και το πλήρες κείμενο στην ηλεκτρονική διεύθυνση
[email protected]
6.1
Οδηγίες για περιλήψεις (abstracts)
Οι περιλήψεις θα είναι μεταξύ 100-300 λέξεις, γραμμένες σε Word στα Ελληνικά ή στα Αγγλικά.
Γραμματοσειρά:
Times New Roman, 12
O τίτλος της περίληψης θα είναι κεντραρισμένος, με κεφαλαία, με Times New Roman 14, bold.
Μετά τον τίτλο θα ακολουθεί το όνομα του (ή των) συγγραφέα (-έων) και η ακριβής διεύθυνση του
Ιδρύματος (ή της εργασίας του συγγραφέως) καθώς και η ηλεκτρονική διεύθυνση του (ή των)
συγγραφέα (–έων).
Ανάμεσα στο κείμενο και το όνομα του συγγραφέα θα υπάρχει η ένδειξη: ΠΕΡΙΛΗΨΗ (για το Ελληνικό) ή
ABSTRACT (για το Αγγλικό κείμενο).
4
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ (abstract):
28/ 2/2011
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ:
11/ 3/2011
6.2
Οδηγίες για τη συγγραφή της μελέτης
Η ολοκληρωμένη εργασία θα γραφεί σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες
Έκταση εργασίας:
Μέχρι 10 σελίδες (μονό διάστημα)
Γραμματοσειρά:
Times New Roman, 12
Γλώσσα:
Αγγλικά ή Ελληνικά (με Αγγλική περίληψη αμέσως μετά την Ελληνική
(abstract))
Margins:
2,5cm margins σε όλες τις πλευρές.
Line spacing:
Μονό διάστημα
Αρίθμηση σελίδων:
Οι σελίδες θα πρέπει να αριθμώνται διαδοχικά
Συγγραφείς:
Οι συγγραφείς θα πρέπει να γράφονται κάτω από τον τίτλο με το όνομα
και το επώνυμό τους, το ίδρυμα και το τμήμα στο οποίο ανήκουν, την
ταχυδρομική και την ηλεκτρονική τους διεύθυνση
Περίληψη:
Σύμφωνα με τις παραπάνω οδηγίες
Εικόνες-διαγράμματα:
Ασπρόμαυρα
Λέξεις κλειδιά:
Λέξεις κλειδιά (μέγιστος αριθμός 5) μετά την περίληψη.
Κωδικοί JEL:
Ακολουθούν τις λέξεις κλειδιά
Σχήματα και πίνακες:
Οι τίτλοι (περιγραφές) και των σχημάτων και των πινάκων να είναι στην
πάνω πλευρά και να παρατίθενται μέσα στο κείμενο.
Εξισώσεις:
Οι εξισώσεις να είναι αριθμημένες διαδοχικά και να εμφανίζονται στο
αριστερό της σελίδας ενώ η αρίθμηση να είναι σε παρένθεση στα δεξιά
της σελίδας.
Βιβλιογραφικές αναφορές
στο κείμενο:
Στο κείμενο βάλτε το όνομα του συγγραφέα και το έτος σε
παρένθεση, ανάλογα με το αν
μέσα στο κείμενο
- Το όνομα του συγγραφέα δεν είναι μέρος του κειμένου τότε
(Συγγραφέας, 2009)
- Το όνομα του συγγραφέα είναι μέρος του κειμένου τότε
Συγγραφέας (2009)
5
- Αν οι συγγραφείς είναι τρεις και περισσότεροι τότε
(Πρώτος συγγραφέας et al., 2009)
Βιβλιογραφία στο τέλος
Αναφορά σε επιστημονικό περιοδικό
Dickey D.A. and Fuller W.A. (1981). Likelihood Ratio Statistics for
Autoregressive Time Series with a unit Root, Econometrica, 49, 10571072.
Αναφορά σε βιβλίο
Hamilton J.D. (1994). Times Series Analysis, Princeton University Press,
Princeton, New Jersey.
Αναφορά σε κεφάλαιο βιβλίου
Brunner K. and Melzer A.H. (1990). Money Supply. In: Friedman BM,
Hahn FH (Eds), Handbook of monetary economics, vol.1. North-Holland:
Amsterdam; 1990. p. 357-396.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ:
11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011
Εργασίες πού δεν πληρούν απόλυτα τους κανόνες παρουσίασης ΔΕΝ θα
γίνονται δεκτές.
-
Εργασίες στα Ελληνικά και στα Αγγλικά μετά από αξιολόγηση θα
συμπεριληφθούν στα Πρακτικά του Συνεδρίου.
-
Εργασίες στα Αγγλικά και μετά από αξιολόγηση θα συμπεριληφθούν
στα Πρακτικά του Συνεδρίου τα οποία θα υπάρχουν διαθέσιμα στη
διεθνή βάση Research Papers in Economics (RePEc).
7. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ
Ο χρόνος παρουσίασης της μελέτης είναι 15 λεπτά και 5 λεπτά για ερωτήσεις. Οι συντονιστές των ομάδων
(sessions) θα παρακληθούν να τηρούν το προβλεπόμενο εικοσάλεπτο.
8. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Σε όλους τους συμμετέχοντες θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης του Συνεδρίου και βεβαιώσεις
παρουσίασης εργασιών για υποβολή στα Ιδρύματα στα οποία εργάζονται .
9. ΓΡΑΠΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Οι συμμετέχοντες που επιθυμούν να λάβουν γραπτή πρόσκληση για να τύχουν οικονομικής ενίσχυσης
από τα Ιδρύματά τους ή τις Επιχειρήσεις τους για την παρακολούθηση του Συνεδρίου, πρέπει να
αποταθούν στην Οργανωτική Επιτροπή, για να τους δοθεί η πρόσκληση αυτή. Η επιστολή αυτή δεν
συνεπάγεται οικονομική βοήθεια από τους οργανωτές του Συνεδρίου.
10. ΜΕΤΑΒΑΣΗ/ΔΙΑΜΟΝΗ
Η οργανωτική επιτροπή θα έχει ικανοποιητικές προσφορές από ξενοδοχεία. Θα υπάρξουν προσεχείς
ανακοινώσεις για το θέμα αυτό.
6