ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αθήνα,

Πρόγραμμα Διδασκαλίας Χειμερινού Εξαμήνου 2013-2014
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ &ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014
Α΄ΕΞΑΜΗΝΟ-ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
Κ.Μ.
ΜΑΘΗΜΑ
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ
6002
Εισαγωγή στην Κοινωνική
Ψυχολογία Ι
Γ.Προδρομίτης
6006
Εισαγωγή στην Αναπτυξιακή
Ψυχολογία Ι
Σμ.Καζή
6043
Εισαγωγή στην Κοινωνική
Έρευνα Ι
Ι.Κατερέλος
6119
Θεωρίες προσωπικότητας και
Κλινική Ψυχολογία Ι
Φ.Αναγνωστόπουλος
6004
Εισαγωγή στην Γνωστική
Ψυχολογία Ι
Σ.Κανελλάκη
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΤΡΙΤΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΠΕΜΠΤΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
18.00-21.00
Αμφ.Σ.Καραγ.Ι
15.00-18.00
Αίθ.Γ1
11.00-14.00
Αίθ.209
14.00-17.00
Αμφ.Σ.Καραγ.Ι
11.00-14.00
Αίθ.209
1
Πρόγραμμα Διδασκαλίας Χειμερινού Εξαμήνου 2013-2014
Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
Κ.Μ.
ΜΑΘΗΜΑ
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΤΡΙΤΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ
6296
Ψυχολογία της Συνεργασίας
Μ.Σακαλάκη
15.00-18.00
Αίθ.Β3
6053
Κοινωνική Επιρροή Ι
Στ.Παπαστάμου
18.00-21.00
Αίθ.Γ1
6005
Περιγραφική Στατιστική
Θ.Μπεχράκης
6123
Ψυχομετρία Ι
Αν.Σταλίκας
6257
Η Ανάλυση της
Συμπεριφοράς Ι
Ρ.Μέλλον
ΠΕΜΠΤΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
12.00-15.00
Αίθ.Β3
18.00-21.00
Αίθ.Β3
19.00-22.00
Αμφιθέατρο 2
2
Πρόγραμμα Διδασκαλίας Χειμερινού Εξαμήνου 2013-2014
Ε΄ ΕΞΑΜΗΝΟ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
Κ.Μ.
ΜΑΘΗΜΑ
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΤΡΙΤΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ
6294
Κοινωνική και Πολιτική
Ψυχολογία
Ξ.Χρυσοχόου
15.00-18.00
Αίθ.Β3
6286
Ψυχοπαθολογία του Ενήλικα
Σ.Στυλιανίδης
18.00-21.00
Αίθ.Γ1
6051
Εγκληματολογική Ψυχολογία:
Κλινικές Εφαρμογές Ι
Φ.Τσαλίκογλου
12.00-15.00
Αίθ.Β3
6148
Μέθοδοι Έρευνας στην
Κλινική Ψυχολογία
Αν.Σταλίκας
6105
Εργαστήρια Κοινωνικής
Ψυχολογίας
Ι.Κατερέλος
6105
Εργαστήρια Κοινωνικής
Ψυχολογίας
Π.Κορδούτης
18.00-21.00
Εργα/ρια Α5
6105
Εργαστήρια Κοινωνικής
Ψυχολογίας
Στ.Παπαστάμου
12.00-15.00
Αίθ. Β3
6105
Εργαστήρια Κοινωνικής
Ψυχολογίας
Ξ.Χρυσοχόου
6105
Εργαστήρια Κοινωνικής
Ψυχολογίας
Γ.Προδρομίτης
ΠΕΜΠΤΗ
15.00-18.00
Αίθ.Γ1
15.00-18.00
γραφείο Α3
12.00-15.00
Αίθ.Γ1
18.00-21.00
Αίθ.Γ4
3
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Πρόγραμμα Διδασκαλίας Χειμερινού Εξαμήνου 2013-2014
6105
Εργαστήρια Κοινωνικής
Ψυχολογίας
Α.Χαντζή
6105
Εργαστήρια Κοινωνικής
Ψυχολογίας
Μ.Σακαλάκη
6105
Εργαστήρια Κοινωνικής
Ψυχολογίας
Α.Μαντόγλου
09.00-12.00
Αίθ.Β3
15.00-18.00
Αίθ.Β3
17.00-20.00
Αίθ.Γ2
4
Πρόγραμμα Διδασκαλίας Χειμερινού Εξαμήνου 2013-2014
ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ-ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ-ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ-ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
Κ.Μ.
ΜΑΘΗΜΑ
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΤΡΙΤΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΠΕΜΠΤΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
6233
Σύγχρονα θέματα στην
Αναπτυξιακή Ψυχολογία
Σμ.Καζή
6136
Ανάπτυξη Μαθηματικών
Εννοιών
Στ.Σαμαρτζή
6273
Δομή και Λειτουργίες του
Γνωστικού Συστήματος: Η
περίπτωση της επίλυσης
προβλημάτων
Στ.Σαμαρτζή
09.00-12.00
Αίθ.Β3
6295
Μεταγνωστικές Διεργασίες
Στ.Σαμαρτζή
18.00-21.00
Αίθ.Β3
6033
Πολυδιάστατη Στατιστική
Θ.Μπεχράκης
6288
Γνωστικές Διεργασίες και λήψη
Σ.Κανελλάκη
απόφασης
6181
Ψυχογλωσσολογία
Χ.Παπαηλιού
15.00-18.00
Αίθ.Γ1
08.00-11.00
Αίθ.209
12.00-15.00
Αίθ.Γ1
11.00-14.00
Αίθ.Γ1
09.00-12.00
Αίθ.Γ1
5
Πρόγραμμα Διδασκαλίας Χειμερινού Εξαμήνου 2013-2014
ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
Κ.Μ.
ΜΑΘΗΜΑ
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ
6140
Κοινωνική Ψυχιατρική Ι
Σ.Στυλιανίδης
6290
Εμπειρικά Τεκμηριωμένη
Ψυχοθεραπεία
Φ.Αναγνωστόπουλος
6239
Συμπεριφορισμός και
Ψυχοπαθολογία
Ρ.Μέλλον
6135
Ψυχολογία της Υγείας ΙΙ
Φ.Αναγνωστόπουλος
6285
Κλινική Ψυχολογία μέσα από
τη Λογοτεχνία & την Τέχνη Ι
Φ.Τσαλίκογλου
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΤΡΙΤΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΠΕΜΠΤΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
10.00-13.00
Αιθ.Ε12
09.00-12.00
Αίθ.Β3
18.00-21.00
Αίθ.Β3
12.00-15.00
Αίθ.Γ1
09.00-12.00
Αίθ.Β3
6
Πρόγραμμα Διδασκαλίας Χειμερινού Εξαμήνου 2013-2014
ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
Κ.Μ.
ΜΑΘΗΜΑ
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ
6210
Ερμηνευτικές Διαδικασίες
Συμπεριφορών και
Ενισχύσεων
Γ.Προδρομίτης
6204
Σεμινάριο Κοινωνικής
Ψυχολογίας Ι
Στ.Παπαστάμου
Γ.Προδρομίτης
6281
Πολύπλοκα Κοινωνικά
Συστήματα
Ι.Κατερέλος
6171
Στερεότυπα
Α.Χαντζή
6225
Ψυχολογία των
Διαπροσωπικών Σχέσεων Ι
Π.Κορδούτης
6282
Κοινωνική Μνήμη
Α.Μαντόγλου
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΤΡΙΤΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΠΕΜΠΤΗ
15.00-18.00
Αίθ.Β3
15.00-18.00
Αίθ.ΣΤ1
18.00-21.00
Αίθ.Γ1
12.00-15.00
Αίθ.Β3
18.00-21.00
Αίθ.Α1
08.00-11.00
Αίθ.Γ2
7
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Πρόγραμμα Διδασκαλίας Χειμερινού Εξαμήνου 2013-2014
ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
Κ.Μ.
ΜΑΘΗΜΑ
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ
6216
Κοινωνιολογία της Υγείας Ι
Γ.Αλεξιάς
6229
Κοινωνιολογία του Σώματος
Γ.Αλεξιάς
6253
Σύγχρονα θέματα της
Κοινωνιολογικής Ανάλυσης
Ν.Πατινιώτης
6255
Κοινωνία και Γνώση
Ν.Πατινιώτης
6299
Φιλοσοφία της Επιστήμης
Σ.Παπαστάμου
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΤΡΙΤΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΠΕΜΠΤΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
09.00-12.00
Αίθ.Α4
09.00-12.00
Αίθ.Β3
09.00-12.00
Αίθ.Γ1
09.00-12.00
Αίθ.Γ1
09.00-12.00
Αίθ.Ε1
Από τη Γραμματεία
8