τ ι μ ο λ ο γ ι ο ∆ α π α ν ω ν ακτινολογικα 0015 0001

ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
∆ΑΠΑΝΩΝ
ΤΙΜΗ A
(€)
ΤΙΜΗ Β
(€)
0005 ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΑΓΚΩΝΟΣ Η ΚΑΤ` ΩΜΟΝ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ F-P ΚΑΘΕ ΠΡΟΒΟΛΗ
2,44
3,87
0006 ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΑΚΡΩΝ ΧΕΙΡΩΝ Η ΠΟ∆ΩΝ ( FACE-PROFIL)
2,88
3,87
0007 ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΑΚΡΩΝ ΧΕΙΡΩΝ Η ΠΟ∆ΩΝ ( ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΘΕΣΗ )
1,76
2,29
0009 ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΓΟΝΥ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΥΤΗΣ ΠΛΑΚΟΣ
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΓΟΝΥ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΥΤΗΣ ΠΛΑΚΟΣ
FACE ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ
4,05
5,28
0019 ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΝΕΦΡΩΝ ΟΥΡΗΤΗΡΩΝ Ν.Ο.Κ.
4,05
5,28
0164 ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΑΝΤΙΒΡΑΧΙΟΥ
1,64
5,28
0011 ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΑΠΛΗ ΗΠΑΤΟΣ
4,05
5,28
0121 ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΑΥΧΕΝΙΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ Α.Μ.Σ.Σ.
4,05
5,28
0008 ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ∆ΟΝΤΙΩΝ ( ΓΕΝΙΚΑ)
1,88
1,88
ΕΞ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ
0015
0001 ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΕΣ
0018 ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΕΓΚΥΜΟΝΟΣ ΜΗΤΡΑΣ
4,99
7,40
10,56
10,56
0120 ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΘΩΡΑΚΟΣ
4,05
5,28
0029 ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ
2,26
5,46
0014 ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΚΟΙΛΙΑΣ
4,05
5,28
0012 ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΚΡΑΝΙΟΥ , ΚΑΘΕ ΘΕΣΗ
2,44
3,87
0017 ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤ` ΙΣΧΥΟΝ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ
4,05
5,28
0013 ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΜΑΚΡΩΝ ΟΣΤΩΝ ( ΒΡΑΧΙΟΝΩΝ,ΜΗΡΩΝ,ΚΝΗΜΗΣ)
4,05
5,28
0110 ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΦΟΡΗΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΚΤΟΣ ΕΞΟ∆ΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (ΒΛΕΠΕ ΕΞΟ∆Α)
8,01
8,95
0023 ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΟΣΦΥΙΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ
4,05
5,28
0020 ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΟΥΡΟ∆ΟΧΟΥ ΚΥΣΤΗΣ
2,44
3,87
0161 ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΠΗΧΕΟΚΑΡΠΙΚΗΣ ΑΡΘΡΩΣΗΣ FACE - PROFIL
3,26
5,28
0145 ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΠΗΧΕΟΚΑΡΠΙΚΗΣ ΑΡΘΡΩΣΗΣ ( ΚΑΘΕ ΠΡΟΒΟΛΗ )
1,64
5,28
0165 ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΠΟ∆ΟΚΝΗΜΙΚΗ
1,64
5,28
0117 ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
2,44
3,87
0118 ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΡΙΝΙΚΩΝ- ΠΑΡΑΡΙΝΙΚΩΝ
2,44
3,87
0021 ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΣΠΟΝ∆ΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ , ΕΚΑΣΤΗ ΘΕΣΗ
4,05
5,28
0022 ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΣΠΟΝ∆ΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ-ΘΩΡΑΚΙΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ Θ.Μ.Σ.Σ.
4,05
5,28
0010 ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑ ΓΟΝΥ ΑΡΘΡΩΣΕΩΣ PROFIL
2,26
4,40
0139 ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΕΣ ( 4 ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ) 12∆ΑΚΤΥΛΟΥ Η ΟΠΟΙΟΥ∆ΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΕΣ ( 4 ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ) 12∆ΑΚΤΥΛΟΥ Η ΟΠΟΙΟΥ∆ΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΤΟΥ ΑΝΩΤΕΡΩ ΠΕΠΤΙΚΟΥ
6,34
6,34
0016 ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΕΣ ΛΟΞΕΣ ΚΑΡ∆ΙΑΣ ΚΑΘΕ ΠΡΟΒΟΛΗ
4,05
5,28
0444 ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ∆.Σ.
0,00
0,00
4442 ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
0,00
0,00
4441 ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
0,00
0,00
0157 ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑ ΤΗ ΒΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ (ΤΗΛΕΑΚΤ/ΦΙΑ ΚΑΡ∆ΙΑΣ F/P )
6,40
6,40
0141 ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ,∆ΙΠΛΗ ΣΚΙΑΓΡΑΦΗΣΗ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ,∆ΙΠΛΗ ΣΚΙΑΓΡΑΦΗΣΗ ( ΠΕΡΙ
ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΗΣΗ, ΒΑΡΙΟ, ΑΝΑΒΡΑΖΟΝΤΑ ΚΟΚΚΙΑ Η ΣΚΟΝΗ, 6 ΛΗΨΕΙΣ ΣΕ
ΙΣΑΡΙΘΜΕΣ ΠΛΑΚΕΣ
21,13
21,13
0162 ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΠΕΠΤΙΚΟΥ -ΑΠΛΟΣΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΠΕΠΤΙΚΟΥ -ΑΠΛΟΣ-(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΗΣΗ, ΒΑΡΙΟ, 2 ΛΗΨΕΙΣ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΠΛΑΚΑ, 3 ΛΗΨΕΙΣ
ΣΤΟΜΑΧΟΥ ΣΕ ΙΣΑΡΙΘΜΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΚΑΙ 4 ΛΗΨΕΙΣ EN SERIE ΠΥΛΩΡΟΥ ΚΑΙ ΒΟΛΒΟΥ
ΣΕ ΜΙΑ ΠΛΑΚΑ ).
17,61
17,61
0140 ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ ( ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΗΣΗ, ΒΑΡΙΟ ΚΑΙ 4 ΛΗΨΕΙΣ ΣΕ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ ( ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΗΣΗ, ΒΑΡΙΟ
ΚΑΙ 4 ΛΗΨΕΙΣ ΣΕ ∆ΥΟ ΠΛΑΚΕΣ )
7,04
7,04
0001 ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΗΣΗ ΘΩΡΑΚΟΣ ( ΠΝΕΥΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΡ∆ΙΑΣ)
1,88
4,40
0146 ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΕΣΩ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΤΑ STENVER`S
6/10/2011
Σελίδα
1 από
6
Τ.Υ.Π.Α.Τ.Ε.
ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
∆ΑΠΑΝΩΝ
ΤΙΜΗ A
(€)
ΤΙΜΗ Β
(€)
0002 ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΗΣΗ ΥΠΟΧΟΝ∆ΡΙΩΝ ( ΗΠΑΤΟΣ )
1,88
4,40
0138 ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ (ΥΠΟΝΟΕΙ ΜΙΑ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ)
ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ (ΥΠΟΝΟΕΙ ΜΙΑ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ) ΣΤΟΜΑΧΟΥ
12∆ΑΚΤΥΛΟΥ. ΟΤΑΝ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΕΣ, ΟΠΩΣ ΚΑΤΑ
ΣΚΙΕΡΟ ΕΚΜΑΓΕΙΟ,ΚΑΤΑ ΑΝΑΓΛΥΦΟ ΕΚΜΑΓΕΙΟ, ΣΕ ΘΕΣΗ
TRENDELENBURG,ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ, ΑΓΚΥΛΗΣ 12∆ΑΚΤΥΛΟΥ Κ.Λ.Π., ΚΑΘΕ ΜΙΑ
4,99
5,46
0171 ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΠΝΕΥΜΟΝΩΝ
4,05
5,28
0159 ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΗΣΗ ΠΑΧΕΩΣ ΕΝΤΕΡΟΥ
4,05
5,28
0158 ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΗΣΗ ΠΑΧΕΩΣ ΕΝΤΕΡΟΥ ,ΚΑΘΕ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΜΕΧΡΙ 3
4,05
5,28
0003 ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΗΣΗ ΠΑΧΕΩΣ ΕΝΤΕΡΟΥ PER-OS
3,46
5,28
0004 ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΗΣΗ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΣΤΟΜΑΧΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΕΡΟΥ
4,99
7,40
0094 ΑΝΙΟΥΣΑ ΟΥΡΗΘΡΟΓΡΑΦΙΑ
13,79
13,79
0153 ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ ΓΟΝΑΤΟΣ
23,71
23,71
0142 ΒΑΡΙΟΥΧΟΣ ΥΠΟΚΛΥΣΜΟΣ , ΑΠΛΟΣ ( ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΗΣΗ, ΒΑΡΙΟ ΚΑΙ 6 ΛΗΨΕΙΣ ΣΕ ΙΣΑΡΙΘΜΕΣ 24,65
24,65
0143 ΒΑΡΙΟΥΧΟΣ ΥΠΟΚΛΥΣΜΟΣ,∆ΙΠΛΗ ΣΚΙΑΓΡΑΦΗΣΗ ( ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΗΣΗ, ΚΑΙ 9 ΛΗΨΕΙΣ ΣΕ
ΒΑΡΙΟΥΧΟΣ ΥΠΟΚΛΥΣΜΟΣ,∆ΙΠΛΗ ΣΚΙΑΓΡΑΦΗΣΗ ( ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΗΣΗ,
ΒΑΡΙΟ ΚΑΙ 9 ΛΗΨΕΙΣ ΣΕ ΙΣΑΡΙΘΜΕΣ ΠΛΑΚΕΣ )
35,22
35,22
0024 ΒΡΟΓΧΟΓΡΑΦΙΑ ΕΚΑΣΤΗΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΣΕΩΣ
4,05
5,28
0025 ΓΥΝΑΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ( ΕΜΦΥΣΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ)
6,63
7,63
0168 ΓΥΝΑΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΘΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΛΕΚΑΝΗΣ
4,05
5,28
0116 ∆ΙΑΓΝΩΣΗ ΟΓΚΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ∆ΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ RIBA
23,24
23,24
0028 ΕΓΚΕΦΑΛΟΓΡΑΦΙΕΣ
15,55
17,37
0144 ΕΝΤΕΡΟΚΛΥΣΜΟΣ
ΕΝΤΕΡΟΚΛΥΣΜΟΣ ( ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ 12∆ΑΚΤΥΛΟΥ,ΑΚΤΙΝΟ
ΣΚΟΠΗΣΗ, ΒΑΡΙΟ ΚΑΙ 6 ΛΗΨΕΙΣ ΣΕ ΙΣΑΡΙΘΜΕΣ ΠΛΑΚΕΣ )
28,17
28,17
ΕΞ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ
0015
0001 ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΕΣ
0111 ΕΞΟ∆Α ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΚΤΙΝΟΛ. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΦ ΑΠΑΞ
6,34
6,34
0095 Η.Ε.Γ. ∆ΙΑΓΡ. ΛΑΜΒΑΝ. ΥΠΟ ΕΙ∆ΙΚΗ ΕΝΕΡΓ.(ΦΑΡΜ. ΥΠΝ. Ή BEMEGRIDE)
12,12
16,02
0122 Η.Ε.Γ. ΛΑΜΒΑΝ. ΥΠΟ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦ. ΣΥΝΘΗΚΕΣ(ΤΟΠΟΦ. ΣΦΗΝ. ΗΛΕΚΤ.)
13,91
18,49
0555 ΗΛΕΓΜΕΝΕΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
0,00
0,00
0026 ΗΛΕΚΤΡΟ∆ΙΑΓΝΩΣΗ
2,88
3,43
0112 ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΑ 6 ΛΗΨΕΩΝ (1 F ΚΑΙ 2 ΛΟΞΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΜΑΣΤΟ)
20,75
23,71
0123 ΚΥΣΤΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΚΤΙΝ/ΦΙΩΝ Κ.Λ.Π.,ΚΑΘΕ ΑΚΤΙΝ.
1,23
1,88
0096 ΚΥΣΤΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΝΤΙΝ. ΚΑΤΑ ΜΕΤΩΠΟ ΚΑΙ ΠΛΑΓΙΩΣ
4,49
9,83
0098 ΛΑΡΥΓΓΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΕΟΝ ΑΞΙΑ ΦΑΡΜΑΚΟΥ
2,26
5,28
0097 ΛΕΜΦΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ ,5 ΦΙΛΜΣ,ΧΡΩΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΙΩ∆ΙΟΥΧΟΣ ΛΙΠΟ∆ΙΑΛΥΤΗ ΟΥΣΙΑ
21,72
28,00
0167 ΜΑΓΝΗΤΟ-ΕΓΚΕΦΑΛΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕ TO ΒΙΟΜΑΝΓΗΤΟΜΕΤΡΟ SQUID
17,61
17,61
8,01
11,27
0099 ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ ( ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΝΑ ΜΑΣΤΟ F+P)
ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ ( ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΝΑ ΜΑΣΤΟ F+P) ∆Ι∆ΕΤΑΙ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟ 50% ΤΗΣ ∆ΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑ ΤΗΣ
ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΑΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ( ΠΛΑΦΟΝ ∆ΡΧ. 7.000 =20,54 euro).
0154 ΜΥΕΛΟΓΡΑΦΙΑ Α) ΟΣΦΥΟΝΩΤΙΑΙΑ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗ
0155 ΜΥΕΛΟΓΡΑΦΙΑ Β) ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ 4 ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΕΣ
0156 ΜΥΕΛΟΓΡΑΦΙΑ : ΑΞΙΑ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟΥ ΒΑΣΕΙ ΑΠΟ∆ΕΙΞΕΩΣ
4,75
4,75
14,23
14,23
0,00
0,00
0113 ΜΥΕΛΟΓΡΑΦΙΑ ∆ΙΑ MYODIL
23,24
23,24
0114 ΜΥΕΛΟΓΡΑΦΙΑ ∆ΙΑ ΑΕΡΟΣ 1554
14,79
14,79
0173 ΝΕΦΡΟΓΡΑΜΜΑ
15,29
19,46
0102 ΞΗΡΟΓΡΑΦΙΑ LOW DOSE TECHNIQUE ΚΑΘΕ ΛΗΨΗ
2,58
3,05
10,18
11,89
0101 ΞΗΡΟΓΡΑΦΙΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΞΗΡΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ, ΚΑΘΕ ΜΙΑ
5,02
5,99
0777 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΥΠΑΤΕ
0,00
0,00
0100 ΞΗΡΟΓΡΑΦΙΑ ΕΚΑΣΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ∆ΥΟ ΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΜΑΣΤΟ
118,47
6/10/2011
Σελίδα
2 από
6
Τ.Υ.Π.Α.Τ.Ε.
ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
ΕΞ.
∆ΑΠΑΝΩΝ
ΤΙΜΗ A
(€)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ
ΤΙΜΗ Β
(€)
0015
0001 ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΕΣ
0147 ΠΑΛΙΝ∆ΡΟΜΟΣ 12∆ΑΚΤΥΛΙΚΗ ΧΟΛΗ∆ΟΧΟΣ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΓΡΑΦΙΑ (E.R.C.P.)
118,47
0901 ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ∆ΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
0,00
0,00
0900 ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΤΗ ΙΑΤΡΟΥ
0,00
0,00
8888 ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
0,00
0,00
5555 ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ
0,00
0,00
0089 ΠΥΕΛΟΓΡΑΦΙΑ ΑΝΕΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ,ΕΚΑΣΤΗ
4,05
5,28
0090 ΠΥΕΛΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΦΑΡΜΑΚΟ ( 3 ΦΙΛΜΣ )
10,39
14,79
0091 ΣΑΛΠΙΓΓΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΕΠΕΜΒΑΣΗ
35,22
35,22
8,01
24,65
0092 ΣΑΛΠΙΓΓΟΓΡΑΦΙΑ ΧΩΡΙΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗ
0148 ΣΕΙΡΙΟΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ Η ΑΡΤΗΡΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ
25,89
25,89
0104 ΣΙΕΛΟΓΡΑΦΙΑ - ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ
3,05
4,05
0103 ΣΙΕΛΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΦΥΛΛΟ
2,44
3,43
0093 ΤΑΛΑΝΤΟΓΡΑΦΗΜΑ ΕΚΑΣΤΟ
2,26
2,96
0015 ΤΗΛΕΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΡ∆ΙΑΣ FACE ΚΑΙ PROFIL
4,05
5,28
0119 ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΑΠΛΗ , ΕΚΑΣΤΗ ΤΟΜΗ
1,88
2,29
0105 ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΘΩΡΑΚΟΣ ,ΕΚΑΣΤΗ ΤΟΜΗ
4,05
5,28
0107 ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΚΡΑΝΙΟΥ ,ΕΚΑΣΤΗ ΤΟΜΗ
2,44
3,87
0106 ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΝΕΦΡΩΝ ,ΕΚΑΣΤΗ ΤΟΜΗ- ΝΕΦΡΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
4,05
5,28
0800 ΥΛΙΚΑ ΕΙ∆ΙΚΑ
0,00
0,00
0667 ΦΠΑ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΩΝ ΣΕ Ι∆.ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΑ
0,00
0,00
0160 ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ(ΚΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΗ)
35,22
35,22
0109 ΧΟΛΟΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ 3 ΦΙΛΜΣ ΧΩΡΙΣ ΦΑΡΜΑΚΟ,ΚΑΘΕ ΛΗΨΗ
3,05
4,23
0108 ΧΟΛΟΚΥΣΤΟΓΡΑΦΙΑ PER OS 3 ΑΚΤΙΝ.ΧΩΡΙΣ ΦΑΡΜΑΚΟ,ΚΑΘΕ ΛΗΨΗ
3,05
4,23
40,00
40,00
0129 ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΝ ΤΩ ΒΑΘΕΙ ΜΕΧΡΙ 400 ΚV ΚΑΘΕ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ
ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΝ ΤΩ ΒΑΘΕΙ ΜΕΧΡΙ 400 ΚV ΚΑΘΕ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ
ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΑΚΤΙΝΕΣ ROENTGEN ΕΝ ΤΩ ΒΑΘΕΙ ΜΕΧΡΙ 400 KV ΚΑΘΕ
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ 250 RADS : ΠΡΩΤΟ ΚΑΙ ∆ΕΥΤΕΡΟ ΠΕ∆ΙΟ, ΚΑΘΕ ΠΕ∆ΙΟ
3,58
5,02
0127 ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΠΙΠΟΛΗΣ (PLHSIOUERAPEIA CHAOUL)
ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΠΙΠΟΛΗΣ (PLHSIOUERAPEIA CHAOUL)
ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΑΚΤΙΝΕΣ ROENTGEN ΕΠΙΠΟΛΗΣ (ΠΛΗΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ CHAOUL)
MEXRI 100 KV - ΚΑΘΕ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ 250 RADS : ΠΡΩΤΟ ΚΑΙ ∆ΕΥΤΕΡΟ
ΠΕ∆ΙΟ , ΚΑΘΕ ΠΕ∆ΙΟ
2,08
3,05
0188 ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΗ ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΟΓΚΩΝ (CAT-MRI)
ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΗ ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΟΓΚΩΝ (CAT-MRI)
ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ( ΕΞΟΜΟΙΩΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Η SIMULATION THERAPY) Η
ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΟΥ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕ
ΠΑΡΟΧΗ ΟΙΚΟΝ.ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 50% Ή 70% ΕΠΙ ΤΗΣ ∆ΙΑΦΟΡΑΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΕΙ∆ΟΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Η
ΕΞΟΜΟΙΩΣΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ∆ΗΜΟΣΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Η ΚΑΛΥΨΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ
100%.
0,00
0,00
0130 ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΑΚΤΙΝΕΣ ROENTGEN ΕΝ ΤΩ ΒΑΘΕΙ , ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΌ 2 ΠΕ∆ΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤ. ΑΡΙΘΜΟΥ
9,95
14,91
0128 ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΑΚΤΙΝΕΣ ROENTGEN ΕΠΙΠΟΛΗΣ, ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΌ 2 ΠΕ∆ΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤ. ΑΡΙΘΜΟΥ
5,99
9,04
0133 ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΑΚΤΙΝΕΣ Γ ΚΑΣΙΟ Η ΚΟΒΑΛΤΙΟ -60 .
ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΑΚΤΙΝΕΣ Γ ΚΑΣΙΟ Η ΚΟΒΑΛΤΙΟ -60 . ΚΆΘΕ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ
250 RADS : ΠΡΩΤΟ ΚΑΙ ∆ΕΥΤΕΡΟ ΠΕ∆ΙΟ, ΚΑΘΕ ΠΕ∆ΙΟ
4,05
7,10
0134 ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΑΚΤΙΝΕΣ ΚΑΙΣΙΟ Η ΚΟΒΑΛΤΙΟ-60, ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΕ∆ΙΑ, ΑΝΕΞΑΡΤ. ΑΡΙΘΜΟΥ
11,89
15,85
0131 ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΥΠΕΡ∆ΥΝΑΜΙΚΗ,ΒΗΤΑΤΡΟΝΙΟ,ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗΣ
ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΥΠΕΡ∆ΥΝΑΜΙΚΗ,ΒΗΤΑΤΡΟΝΙΟ,ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗΣ
ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΑΚΤΙΝΕΣ ROENTGEN ΥΠΕΡ∆ΥΝΑΜΙΚΗ, ΒΗΤΑΤΡΟΝΙΟ, ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ
ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗΣ - ΚΑΘΕ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ 250 RADS : ΠΡΩΤΟ ΚΑΙ ∆ΕΥΤΕΡΟ
ΠΕ∆ΙΟ,ΚΑΘΕ ΠΕ∆ΙΟ
15,06
7,10
0190 ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ
0002 ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ
6/10/2011
Σελίδα
3 από
6
Τ.Υ.Π.Α.Τ.Ε.
ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
ΕΞ.
∆ΑΠΑΝΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ
ΤΙΜΗ A
(€)
ΤΙΜΗ Β
(€)
14,91
19,81
0015
0002 ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ
0132 ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΥΠΕΡ∆ΥΝΑΜΙΚΗ,ΒΗΤΑΤΡΟΝΙΟ,ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗΣ
ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΥΠΕΡ∆ΥΝΑΜΙΚΗ,ΒΗΤΑΤΡΟΝΙΟ,ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗΣ
ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΑΚΤΙΝΕΣ ROENTGEN ΥΠΕΡ∆ΥΝΑΜΙΚΗ, ΒΗΤΑΤΡΟΝΙΟ,ΓΡΑΜ ΜΙΚΟΣ
ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗΣ -ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΕ∆ΙΑ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΠΕ∆ΙΩΝ
0189 ΑΜΟΙΒΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΑΚΤΙΝΟΘ. ΣΕ Ι∆ΙΩΤ. ΝΟΣΗΛ. Ι∆ΡΥΜΑΤΑ
0,00
0,00
15,55
17,37
0087 RHISA ΓΙΑ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ Η ∆ΕΞΑΜΕΝΟΓΡΑΦΙΑ RHISA
ΟΤΑΝ ΤΑ ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΜΕ γ-CAMERA ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΑ ∆ΕΝ ΠΑΡΑΚΡΑΤΕΙΤΑΙ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ 25%.
17,37
25,83
0172 SCANNING ΝΕΦΡΩΝ ΜΕ 99 TC DMNA
41,12
41,12
0150 SHILLING TEST
33,19
33,19
9,83
12,97
0115 ΑΕΡΟΕΓΚΕΦΑΛΟΓΡΑΦΙΑ
26,74
26,74
0040 ∆ΟΚΙΜΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΣ ΡΑ∆ΙΕΝΕΡΓΟΥ ΙΩ∆ΙΟΥ
10,86
13,91
9,83
12,97
0042 ∆ΟΚΙΜΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΣ ΣΠΙΝΘΗΡΟΕΙ∆ΟΥΣ ΣΥΓΧΡΟΝΩΣ
17,37
26,85
0124 ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ ΜΕ ΑΚΤΙΝΕΣ ROENTGEN ΕΦ ΑΠΑΞ
0003 ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ
0076 TRESITOR H TEST IN VITRO
0074 ∆ΟΚΙΜΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΣ ΡΑ∆ΙΕΝΕΡΓΟΥ Τ3 (Τ3 TEST H TRISORS)
0068 ∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΣΗ ΝΕΦΡΩΝ
37,95
37,95
0086 ΕΜΦΥΤΕΥΣΗ ΚΟΚΚΩΝ ΧΡΥΣΟΥ
10,86
21,57
0137 ΕΝ∆ΟΚΟΙΛΟΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ
ΕΝ∆ΟΚΟΙΛΟΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ
∆ΙΑ ΤΗΣ ΜΕΘΟ∆ΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ SELESTRON
94,79
94,79
0082 ΕΝΤΟΠΙΣΗ ΟΓΚΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΚΑΙ ΣΠΟΝ∆ΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ (HG)
32,13
42,79
0039 ΕΝΤΟΠΙΣΗ ΠΡΩΤΟΠΑΘΟΥΣ ΟΓΚΟΥ ΜΕ ΚΙΤΡΙΚΟ ΓΑΛΛΙΟ 67
47,42
47,42
0069 ΕΠΙΒΙΩΣΙΣ ΕΡΥΘΡΩΝ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΩΝ ∆ΙΑ ΡΑ∆ΙΕΝΕΡΓΟΥ ΧΡΩΜΙΟΥ (C2-51)
21,72
28,00
0077 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΡΑ∆ΙΟΥ (ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ)
10,86
17,37
0078 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΡΑ∆ΙΟΥ (ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ) ΣΕ Γ` ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ
2,26
2,26
0084 ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΓΙΑ J 131 (ΚΑΡΚΙΝΟΥ )
40,32
93,76
0085 ΘΕΡΑΠΕΙΑ ∆ΙΑ ΡΑ∆ΙΟΧΡΥΣΟΥ ΚΑΤ` ΕΓΧΥΣΙΝ
32,22
107,23
176,08
176,08
83,26
95,17
0,00
0,00
23,86
28,61
0170 ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΡΑ∆ΙΕΝΕΡΓΟ ΙΡΙ∆ΙΟ: 4) ΧΡΕΩΣΗ ΡΑ∆ΙΕΝΕΡΓΟΥ ΥΛΙΚΟΥ , ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΥΠΟΒΑΛΛ
0,00
0,00
0135 ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΣΩΜΑΤΙ∆ΙΑΚΕΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑ ( ΒΗΤΑΤΡΟΝΙΑ, ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΤΗΣ
ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΣΩΜΑΤΙ∆ΙΑΚΕΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑ ( ΒΗΤΑΤΡΟΝΙΑ, ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ
ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗΣ ) ΚΑΘΕ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ ΜΕΧΡΙ 250 RADS :ΠΡΩΤΟ ΚΑΙ ∆ΕΥΤΕΡΟ ΠΕ∆ΙΟ
5,02
7,10
0136 ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΣΩΜΑΤΙ∆ΙΑΚΕΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑ ( ΒΗΤΑΤΡΟΝΙΑ, ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗΣ
ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΣΩΜΑΤΙ∆ΙΑΚΕΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑ ( ΒΗΤΑΤΡΟΝΙΑ, ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ
ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗΣ ) ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΕ∆ΙΑ,ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΠΕ∆ΙΩΝ
14,91
19,81
0083 ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΥΠΕΡΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ∆ΙΑ J 131
26,85
67,06
0163 ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΕΝ∆ΑΡΘΡΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΡΙΩΝ ΡΑ∆ΙΕΝΕΡΓΩΝ ΙΣΟΤΟΠΩΝ (VITRIUM-90
ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΕΝ∆ΑΡΘΡΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΡΙΩΝ ΡΑ∆ΙΕΝΕΡΓΩΝ ΙΣΟΤΟΠΩΝ (VITRIUM-90
RHENIUM-186 ,ERBIUM-169) ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ
ΠΥΡΟΦΩΣΦΟΡΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΑΘΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΓΟΝΥ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ ΥΜΕΝΙΤΙ∆Α ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ
ΜΕΣΩΝ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΡΕΥΜΑΤΟΕΙ∆Η ΑΡΘΡΙΤΙ∆Α Η ΤΙΣ ΟΡΟΑΡΝΗΤΙΚΕΣ
ΣΠΟΝ∆ΥΛΟΑΡΘΡΙΤΙ∆ΕΣ. ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΩΣΕΙΣ ΛΑΧΝΟΟΖΩ∆ΟΥΣ ΥΜΕΝΙΤΙ∆ΑΣ
ΚΑΤΑ ΓΟΝΥ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΙΜΟΦΥΛΙΚΗΣ ΑΡΘΡΟΠΑΘΕΙΑΣ.
0125 ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΡΑ∆ΙΕΝΕΡΓΟ ΙΡΙ∆ΙΟ: 1) ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΜΦΥΤΕΥΣΗ ΡΑ∆ΙΕΝΕΡΓΟΥ ΙΡΙ∆ΙΟΥ
0169 ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΡΑ∆ΙΕΝΕΡΓΟ ΙΡΙ∆ΙΟ: 2) ΑΜΟΙΒΗ ΝΑΡΚΩΣΕΩΣ
ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΡΑ∆ΙΕΝΕΡΓΟ ΙΡΙ∆ΙΟ: 2) ΑΜΟΙΒΗ ΝΑΡΚΩΣΕΩΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ Ο,ΤΙ
ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
0126 ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΡΑ∆ΙΕΝΕΡΓΟ ΙΡΙ∆ΙΟ: 3) ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΕ ΕΙ∆ΙΚΑ ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΟ ∆ΩΜΑΤΙΟ, ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ
0027 ΙΟΝΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
0149 ΙΩ∆ΙΟΚΟΙΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1,88
2,26
25,89
25,89
71,11
6/10/2011
Σελίδα
4 από
6
Τ.Υ.Π.Α.Τ.Ε.
ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
ΕΞ.
∆ΑΠΑΝΩΝ
ΤΙΜΗ A
(€)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ
ΤΙΜΗ Β
(€)
0015
0003 ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ
0151 ΚΟΙΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΟΠΩΣΕΩΣ ΜΕ ΤΕΧΝΗΤΙΟ
71,11
0070 ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΡΑ∆ΙΕΝΕΡΓΟΥ ΣΙ∆ΗΡΟΥ FE 59
21,72
28,00
0051 ΝΕΦΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ 123Ι
56,88
56,88
0073 ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΒΙΤΑΜΙΝΗΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΟ IN VITRO
14,97
23,83
0072 ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΞΩΚΥΤΤΑΡΙΟΥ ΥΓΡΟΥ ∆ΙΑ ΡΑ∆ΙΕΝΕΡΓΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ 24 Η BR 82
15,29
19,46
0075 ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΟΓΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΕΡΥΘΡΩΝ
15,29
19,46
0088 ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΥΡΗΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ
10,86
15,29
0079 ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΙ∆ΗΡΟΦΥΛΛΙΝΗΣ IN VITRO
16,02
21,72
0036 ΡΑ∆ΙΕΝΕΡΓΟ ΝΕΦΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ 121 ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕ Η/Υ
56,88
56,88
0032 ΡΑ∆ΙΕΝΕΡΓΟ ΝΕΦΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ 99TG-D.T.P.A. ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕ Η/Υ
56,88
56,88
0071 ΡΑ∆ΙΕΝΕΡΓΟΣ ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β 12 (Β 12-CO 60)
15,29
19,46
0031 ΡΑ∆ΙΕΝΕΡΓΟΣ ΦΩΣΦΟΡΟΥ (370 ΚΑΘΕ MIG)
21,39
21,39
0030 ΡΑ∆ΙΟΙΣΟΤΟΠΙΚΗ ΧΟΛΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
14,23
14,23
0166 ΡΑ∆ΙΟΙΣΟΤΟΠΙΚΗ ΑΡΘΡΟΥΜΕΝΟΛΥΣΗ
176,08
176,08
0037 ΡΑ∆ΙΟΙΣΟΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΝ ΗΡΕΜΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΚΟΠΩΣΗ
71,11
71,11
0035 ΡΑ∆ΙΟΙΣΟΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕΤΑ ΚΟΠΩΣΗ
47,42
47,42
0038 ΡΑ∆ΙΟΙΣΟΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΛΙΟΓΡΑΦΙΑ,ΕΝ ΗΡΕΜΙΑ
47,42
47,42
0033 ΡΑ∆ΙΟΙΣΟΤΟΠΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΓΓΕΙΟΚΑΡ∆ΙΟΓΡΑΦΙΑ
37,95
37,95
0034 ΡΑ∆ΙΟΙΣΟΤΟΠΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΟΙΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
37,95
37,95
104,30
104,30
0064 ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑ (67 GA )
0060 ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑ ΑΕΡΩΣΕΩΣ ΑΙΜΑΤΩΣΕΩΣ ΠΝΕΥΜΟΝΩΝ ΜΕ 133ΧΡ.
71,11
71,11
0059 ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑ ΑΕΡΩΣΕΩΣ ΠΝΕΥΜΟΝΩΝ ΜΕ 133 ΧΡ.
56,88
56,88
0185 ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑ ∆ΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΡ∆ΙΑΣ ΜΕ γ-CAMERA ( ΣΥΜ/ΧΗ 25%)
175,79
175,79
0179 ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑ ∆ΥΝΑΜΙΚΟ ΝΕΦΡΩΝ ΜΕ γ-CAMERA ( ΣΥΜ/ΧΗ 25%)
66,62
66,62
0047 ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ
25,83
34,42
0180 ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΜΕ γ-CAMERA ( ΣΥΜ/ΧΗ 25%)
54,88
54,88
118,47
118,47
0043 ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑ ΗΠΑΤΟΣ
17,37
23,83
0176 ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑ ΗΠΑΤΟΣ ΜΕ γ-CAMERA (ΣΥΜ/ΧΗ 25%)
60,16
60,16
0177 ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑ ΗΠΑΤΟΣ-ΣΠΛΗΝΟΣ ΜΕ γ-CAMERA ( ΣΥΜ/ΧΗ 25%)
64,27
64,27
0182 ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑ ΘΥΡΕΟΕΙ∆ΟΥΣ J131 ΜΕ γ-CAMERA ( ΣΥΜ/ΧΗ 25%)
55,17
55,17
0181 ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑ ΘΥΡΕΟΕΙ∆ΟΥΣ TC99M ΜΕ γ-CAMERA ( ΣΥΜ/ΧΗ 25%)
49,01
49,01
0183 ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑ ΘΥΡΕΟΕΙ∆ΟΥΣ TL ΜΕ γ-CAMERA ( ΣΥΜ/ΧΗ 25%)
95,09
95,09
0062 ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑ ΕΠΙΝΕΦΡΙ∆ΙΩΝ
0041 ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑ ΘΥΡΕΟΕΙ∆ΟΥΣ Α∆ΕΝΟΣ
6,63
8,63
0058 ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑ ΚΑΡ∆ΙΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ∆ΙΟ∆ΟΥ ΓΙΑ ΕΛΕΓ.ΕΠΙΚΟΙΝ.
37,95
37,95
0046 ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑ ΛΕΜΦΑΓΑΓΓΛΙΩΝ
15,29
19,46
0052 ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑ ΜΕΚΕΛΕΙΟΥ ΑΠΟΦΥΣΕΩΣ
11,89
11,89
0054 ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑ ΜΥΕΛΟΥ ΟΣΤΩΝ
14,91
14,91
0056 ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑ ΜΥΟΚΑΡ∆ΙΟΥ ΜΕ 201 TL ΕΝ ΗΡΕΜΙΑ
56,88
56,88
0057 ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑ ΜΥΟΚΑΡ∆ΙΟΥ ΜΕ 201 TL ΜΕΤΑ ΚΟΠΩΣΗ
75,83
75,83
0055 ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑ ΜΥΟΚΑΡ∆ΙΟΥ ΜΕ 99 TG-PUP ΕΝ ΗΡΕΜΙΑ
23,71
23,71
0065 ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑ ΜΥΟΚΑΡ∆ΙΟΥ ΜΕ 99 Μ PUR
16,55
16,55
0066 ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑ ΜΥΟΚΑΡ∆ΙΟΥ ΜΕ ZOITS ΣΕ ΗΡΕΜΙΑ
49,48
49,48
0044 ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑ ΝΕΦΡΩΝ
12,97
18,49
0067 ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑ ΝΕΦΡΩΝ ΜΕ DTRA
56,88
56,88
0061 ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑ ΝΕΦΡΩΝ ΜΕ D.M.S.A KAI ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕ Η/Υ
23,71
23,71
0049 ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑ ΝΩΤΙΑΙΟΥ ΣΩΛΗΝΟΣ
21,72
28,00
0050 ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑ ΟΛΟΣΩΜΟ
17,37
23,83
6/10/2011
Σελίδα
5 από
6
Τ.Υ.Π.Α.Τ.Ε.
ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
ΕΞ.
∆ΑΠΑΝΩΝ
ΤΙΜΗ A
(€)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ
ΤΙΜΗ Β
(€)
0015
0003 ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ
0186 ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑ ΟΛΟΣΩΜΟ J131 ΜΕ γ-CAMERA ( ΣΥΜ/ΧΗ 25%)
98,90
98,90
135,00
135,00
0048 ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑ ΟΣΤΩΝ
25,83
34,42
0175 ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑ ΟΣΤΩΝ ΜΕ γ-CAMERA ( ΣΥΜ/ΧΗ 25%)
63,10
63,10
0187 ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑ ΟΛΟΣΩΜΟ TL ΜΕ γ-CAMERA ( ΣΥΜ/ΧΗ 25%)
0063 ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ SHILLING TEST
71,11
71,11
0045 ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑ ΠΝΕΥΜΟΝΩΝ
21,72
28,00
0053 ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑ ΣΙΕΛΟΓΟΝΩΝ Α∆ΕΝΩΝ
14,23
14,23
0174 ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑ ΣΠΛΗΝΟΣ
15,29
19,46
0184 ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑ ΣΤΑΤΙΚΟ ΚΑΡ∆ΙΑΣ ΜΕ γ-CAMERA ( ΣΥΜ/ΧΗ 25%)
94,79
94,79
0178 ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑ ΣΤΑΤΙΚΟ ΝΕΦΡΩΝ ΜΕ γ-CAMERA ( ΣΥΜ/ΧΗ 25%)
ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑ ΣΤΑΤΙΚΟ ΝΕΦΡΩΝ ΜΕ γ-CAMERA ( ΣΥΜ/ΧΗ 25%)
60,45
60,45
0081 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ( ΓΕΝΙΚΟ WHOLE BODY SCANNING )
16,02
32,13
7,63
10,86
0080 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΘΥΡΟΕΙ∆ΟΥΣ ∆ΙΑ J 131
6/10/2011
Σελίδα
6 από
6
Τ.Υ.Π.Α.Τ.Ε.