ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΧΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ

ΕΞΕΤΑΣΗ
CD A/A
CD ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗΣ‐ΚΕΦΑΛΟΜΕΤΡΙΚΗΣ
ΑΓΚΩΝΟΣ (F) A/A
ΑΓΚΩΝΟΣ (F+P) A/A
ΑΓΚΩΝΟΣ (P) A/A
ΑΔΕΝΟΕΙΔΩΝ ΕΚΒΛΑΣΤΗΣΕΩΝ / ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΟΣ Α/Α
ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ (F) Α/Α
ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ (F+P) A/A
ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ (P) A/A
ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ ΣΕ ΘΕΣΗ ΓΡΑΦΗΣ Α/Α
ΑΚΡΟΥ ΠΟΔΟΣ (F) A/A
ΑΚΡΟΥ ΠΟΔΟΣ (F+P) A/A
ΑΚΡΟΥ ΠΟΔΟΣ (P) A/A
ΑΚΡΩΝ ΠΟΔΩΝ ΑΜΦΩ (F) A/A
ΑΚΡΩΝ ΠΟΔΩΝ ΑΜΦΩ (F+P) A/A
ΑΚΡΩΝ ΧΕΙΡΩΝ ΑΜΦΩ (F) A/A
ΑΚΡΩΝ ΧΕΙΡΩΝ ΑΜΦΩ (F+P) A/A
ΑΚΡΩΝ ΧΕΙΡΩΝ ΑΜΦΩ ΣΕ ΘΕΣΗ ΓΡΑΦΗΣ Α/Α
ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΗΣΗ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ‐ΣΤΟΜΑΧΟΥ‐ΔΩΔΕΚΑΔΑΚΤΥΛΟΥ
ΑΜΣΣ (F) Α/Α
ΑΜΣΣ (F+P) A/A
ΑΜΣΣ (F+P) ΚΑΙ 3/4 ΑΡΙΣΤΕΡΑ Α/Α
ΑΜΣΣ (F+P) ΚΑΙ 3/4 ΔΕΞΙΑ Α/Α
AMΣΣ (F+P) KAI 3/4 ΔΕΞΙΑ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΕΡΑ Α/Α
ΑΜΣΣ (P) A/A
ΑΜΣΣ (P) ΣΕ ΕΚΤΑΣΗ Α/Α
ΑΜΣΣ (P) ΣΕ ΚΑΜΨΗ Α/Α
ΑΝΙΟΥΣΑ ΚΥΣΤΕΟΓΡΑΦΙΑ
ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ(F) ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΟΣΤΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ Α/Α
ΒΑΡΙΟΥΧΟΣ ΥΠΟΚΛΥΣΜΟΣ ΔΙΠΛΗΣ ΑΝΤΙΘΕΣΕΩΣ (9 ΦΙΛΜ)
ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ (F) A/A
ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ (F+P) A/A
ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ (P) Α/Α
ΓΟΝΑΤΟΣ (F) Α/Α/
ΓΟΝΑΤΟΣ (F+P) A/A
ΓΟΝΑΤΟΣ (P) A/A
ΓΟΝΑΤΩΝ ΑΜΦΩ (F) Α/Α
ΓΟΝΑΤΩΝ ΑΜΦΩ (F+P) A/A
ΔΙΑΜΑΣΧΑΛΙΑΙΑ Α/Α
ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΟΣ ΠΥΕΛΟΓΡΑΦΙΑ
ΘΜΣΣ (F) Α/Α
ΘΜΣΣ (F+P) A/ A
ΘΜΣΣ (F+P) ΚΑΙ 3/4 ΑΡΙΣΤΕΡΑ Α/Α
ΘΜΣΣ (F+P) ΚΑΙ 3/4 ΔΕΞΙΑ Α/Α
ΘΜΣΣ (F+P) ΚΑΙ 3/4 ΔΕΞΙΑ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΕΡΑ Α/Α
ΘΜΣΣ (P) A/A
ΘΟΜΣΣ (F) A/A
ΘΟΜΣΣ (F+P) A/A
ΘΟΜΣΣ (P) Α/Α
ΘΩΡΑΚΟΣ (F) A/A
ΘΩΡΑΚΟΣ (F+P) A/A
ΘΩΡΑΚΟΣ (P) Α/Α
ΙΕΡΟΚΟΚΚΥΓΙΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ (F) A/A
ΙΕΡΟΚΟΚΚΥΓΙΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ (P) A/A
ΙΕΡΟΛΑΓΟΝΙΩΝ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ (F) Α/Α
ΙΕΡΟΛΑΓΟΝΙΩΝ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ 3/4 Α/Α
ΙΣΧΙΟΥ (F) Α/Α
ΙΣΧΙΟΥ (P) Α/Α
ΚΑΤ'ΕΦΑΠΟΜΕΝΗ ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΟΣ Α/Α
ΚΕΦΑΛΟΜΕΤΡΙΚΗ Α/Α
ΚΛΕΙΔΑΣ Α/Α
ΚΝΗΜΗΣ (F) Α/Α
ΚΝΗΜΗΣ (F+P) A/A
ΚΝΗΜΗΣ (P) A/A
ΚΝΗΜΩΝ ΑΜΦΩ (F) Α/Α
ΚΝΗΜΩΝ ΑΜΦΩ (F+P) A/A
ΚΟΙΛΙΑΣ ΣΕ ΚΑΤΑΚΕΚΛΙΜΕΝΗ ΘΕΣΗ Α/Α
ΚΟΙΛΙΑΣ ΣΕ ΟΡΘΙΑ ΘΕΣΗ Α/Α
ΚΟΚΚΥΓΟΣ (F) Α/Α
ΚΟΚΚΥΓΟΣ (F+P) Α/Α
ΚΟΚΚΥΓΟΣ (P) Α/Α
ΚΡΑΝΙΟΥ (F) Α/Α
ΚΡΑΝΙΟΥ (F+P) A/A
ΚΡΑΝΙΟΥ (P) Α/Α
ΚΡΟΤΑΦΟΓΝΑΘΙΚΩΝ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ ΑΜΦΩ Α/Α
ΛΕΚΑΝΗΣ‐ ΙΣΧΙΩΝ (F+P) ΑΜΦΩ Α/Α
ΛΕΚΑΝΗΣ ‐ ΙΣΧΙΩΝ (F) A/A
ΛΕΠΤΟ ΕΝΤΕΡΟ (9ΦΙΛΜ)
ΛΙΘΟΕΙΔΩΝ ΑΡ. STENVER A/A
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΑΡΧΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ
5,0
5,0
20,0
40,0
20,0
20,0
20,0
40,0
20,0
20,0
20,0
40,0
20,0
30,0
60,0
30,0
60,0
30,0
120,0
25,0
50,0
75,0
75,0
100,0
25,0
25,0
25,0
92,0
20,0
130,0
15,0
30,0
15,0
16,0
32,0
16,0
25,0
60,0
15,0
130,0
25,0
25,0
50,0
75,0
75,0
100,0
25,0
25,0
50,0
25,0
25,0
50,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
16,0
30,0
20,0
20,0
40,0
20,0
40,0
60,0
25,0
25,0
20,0
40,0
20,0
20,0
40,0
20,0
35,0
50,0
25,0
115,0
20,0
ΕΚΠΤΩΣΗ
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
3,0
3,0
12,0
24,0
12,0
12,0
12,0
24,0
12,0
12,0
12,0
24,0
12,0
18,0
36,0
18,0
36,0
18,0
72,0
15,0
30,0
45,0
45,0
60,0
15,0
15,0
15,0
55,2
12,0
78,0
9,0
18,0
9,0
9,6
19,2
9,6
15,0
36,0
9,0
78,0
15,0
15,0
30,0
45,0
45,0
60,0
15,0
15,0
30,0
15,0
15,0
30,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
9,6
18,0
12,0
12,0
24,0
12,0
24,0
36,0
15,0
15,0
12,0
24,0
12,0
12,0
24,0
12,0
21,0
30,0
15,0
69,0
12,0
ΛΙΘΟΕΙΔΩΝ ΔΕΞ. STENVER A/A
ΜΕΤΩΠΟΡΡΙΝΙΚΗ Α/Α
ΜΗΡΙΑΙΟΥ (F+P) Α/Α
ΜΗΡΙΑΙΟΥ (F) A/A
ΜΗΡΙΑΙΟΥ (Π) Α/Α
ΜΗΡΙΑΙΩΝ ΑΜΦΩ (F) A/A
ΜΗΡΙΑΙΩΝ ΑΜΦΩ (F+P) A/A
ΝΕΦΡΩΝ‐ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΕΩΣ (ΝΟΚ) Α/Α
ΟΔΟΝΤΟΣ Α/Α
ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ Α/Α
ΟΜΣΣ (F) A/A
ΟΜΣΣ (F+P) A/A
ΟΜΣΣ (F+P) KAI 3/4 ΑΡΙΣΤΕΡΑ Α/Α
ΟΜΣΣ (F+P) ΚΑΙ 3/4 ΔΕΞΙΑ Α/Α
ΟΜΣΣ (F+P) KAI 3/4 ΔΕΞΙΑ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΕΡΑ Α/Α
ΟΜΣΣ (P) ΣΕ ΚΑΜΨΗ Α/Α
ΟΜΣΣ (P) Α/Α
ΟΜΣΣ (P) ΣΕ ΕΚΤΑΣΗ Α/Α
ΟΦΘΑΛΜΙΚΩΝ ΚΟΓΧΩΝ ΑΜΦΩ Α/Α
ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ Α/Α
ΠΗΧΕΟΚΑΡΠΙΚΗ (F) A/A
ΠΗΧΕΟΚΑΡΠΙΚΗ (F+P) Α/Α
ΠΗΧΕΟΚΑΡΠΙΚΗ (P)Α/Α
ΠΗΧΕΟΚΑΡΠΙΚΩΝ ΑΜΦΩ (F) Α/Α
ΠΗΧΕΟΚΑΡΠΙΚΩΝ ΑΜΦΩ (F+P) Α/Α
ΠΗΧΕΩΣ / ΑΝΤΙΒΡΑΧΙΟΥ (F) Α/Α
ΠΗΧΕΩΣ /ΑΝΤΙΒΡΑΧΙΟΥ (F+P) A/A
ΠΗΧΕΩΣ / ΑΝΤΙΒΡΑΧΙΟΥ (P) Α/Α
ΠΛΑΓΙΑ ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΟΣ Α/Α
ΠΛΕΥΡΩΝ (ΗΜΙΘΩΡΑΚΙΟΥ) F A/A
ΠΛΕΥΡΩΝ 3/4 ΑΡΙΣΤΕΡΑ Α/Α
ΠΛΕΥΡΩΝ 3/4 ΔΕΞΙΑ Α/Α
ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗ (F) Α/Α
ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗ (F+P) A/A
ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗ (P) Α/Α
ΠΟΔΟΚΝΗΜΩΝ ΑΜΦΩ (F) Α/Α
ΠΟΔΟΚΝΗΜΩΝ ΑΜΦΩ (F+P) Α/Α
ΠΤΕΡΝΑΣ (F) Α/Α
ΠΤΕΡΝΑΣ (P) Α/Α
ΠΤΕΡΝΑΣ ΑΞΟΝΙΚΗ Α/Α
ΠΩΓΩΝΟΡΡΙΝΙΚΗ (ΙΓΜΟΡΕΙΩΝ) Α/Α
ΡΙΝΙΚΩΝ ΟΣΤΩΝ Α/Α
ΣΚΑΦΟΕΙΔΟΥΣ Α/Α
ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ Β.Υ.
ΤΗΛΕΚΑΡΔΙΑΣ (F) A/A
ΤΗΛΕΚΑΡΔΙΑΣ (F+P) A/A
ΤΗΛΕΚΑΡΔΙΑΣ (P) A/A
ΤΟΥΡΚΙΚΟΥ ΕΦΙΠΠΟΥ (P) Α/Α
ΥΠΟΦΑΡΥΓΓΟΣ Α/Α
ΨΗΦΙΑΚΗ Α/Α
ΩΜΟΥ (F) A/A
ΩΜΟΥ (F+P) A/A
ΩΜΟΥ (P) Α/Α
ΩΜΟΥ ΣΕ ΕΞΩ ΣΤΡΟΦΗ Α/Α
ΩΜΟΥ ΣΕ ΕΣΩ ΣΤΡΟΦΗ Α/Α
ΩΜΩΝ ΑΜΦΩ (F) A/A
ΩΜΩΝ ΑΜΦΩ (F+P) A/A
3D ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ
C/T ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ ΘΩΡΑΚΙΜΗΣ ΑΟΡΤΗΣ
C/T DENTAL SCAN ΑΝΩ ΓΝΑΘΟΥ
C/T DENTAL SCAN ΚΑΤΩ ΓΝΑΘΟΥ
C/T ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΡΩΤΙΔΩΝ
C/T ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ
C/T ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ ΛΑΓΟΝΙΩΝ
C/T ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ ΝΕΦΡΙΚΩΝ
C/T ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΠΛΗΝΟΠΥΛΑΙΟΥ
C/T ΑΚΡΟΥ ΠΟΔΟΣ (ΑΜΦΩ)
C/T ΑΜΣΣ (ΑΥΧΕΝΙΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ)
C/T ΑΝΤΙΓΡΑΦΙΑ ΦΙΛΜ
C/T ΑΝΩ ΚΟΙΛΙΑΣ (ΗΠΑΡ, ΧΟΛΗΔ. ΣΥΣΤ. ΠΑΓΚΡΕΑΣ, ΣΠΛΗΝ
C/T ΓΟΝΑΤΟΥ (ΑΜΦΩ)
C/T ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ (ΟΣΤΑ, ΕΓΚΕΦ, ΜΗΝΙΓΓΕΣ)
C/T ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΩΝ
C/T ΗΠΑΤΟΣ
C/T ΘΜΣΣ (ΘΩΡΑΚΙΚΗ ΜΟΙΡΑ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ)
C/T (ΘΩΡΑΚΟΣ)
C/T ΙΕΡΟΛΑΓΟΝΙΩΝ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ
C/T ΚΑΤΩΝ ΚΟΙΛΙΑΣ (ΕΙΚ. ΕΝΤΕΡΟΥ, ΠΡΟΣΤΑΤΗ, ΟΥΡΟΔ
C/T ΚΝΗΜΗΣ (ΑΜΦΩ)
C/T ΚΡΟΤΑΦΟΓΝΑΘΙΚΗΣ ΑΡΘΡΩΣΗΣ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΑΞΟΝΙΚΕΣ
ΑΞΟΝΙΚΕΣ
ΑΞΟΝΙΚΕΣ
ΑΞΟΝΙΚΕΣ
ΑΞΟΝΙΚΕΣ
ΑΞΟΝΙΚΕΣ
ΑΞΟΝΙΚΕΣ
ΑΞΟΝΙΚΕΣ
ΑΞΟΝΙΚΕΣ
ΑΞΟΝΙΚΕΣ
ΑΞΟΝΙΚΕΣ
ΑΞΟΝΙΚΕΣ
ΑΞΟΝΙΚΕΣ
ΑΞΟΝΙΚΕΣ
ΑΞΟΝΙΚΕΣ
ΑΞΟΝΙΚΕΣ
ΑΞΟΝΙΚΕΣ
ΑΞΟΝΙΚΕΣ
ΑΞΟΝΙΚΕΣ
ΑΞΟΝΙΚΕΣ
ΑΞΟΝΙΚΕΣ
ΑΞΟΝΙΚΕΣ
ΑΞΟΝΙΚΕΣ
20,0
25,0
50,0
25,0
25,0
50,0
100,0
25,0
20,0
20,0
25,0
50,0
75,0
75,0
100,0
25,0
25,0
25,0
20,0
40,0
20,0
40,0
20,0
30,0
60,0
15,0
30,0
15,0
20,0
25,0
25,0
25,0
20,0
40,0
20,0
30,0
60,0
20,0
20,0
20,0
25,0
20,0
15,0
10,0
25,0
50,0
25,0
20,0
20,0
5,0
25,0
50,0
25,0
25,0
25,0
50,0
100,0
25,0
100,0
130,0
130,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
30,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
12,0
15,0
30,0
15,0
15,0
30,0
60,0
15,0
12,0
12,0
15,0
30,0
45,0
45,0
60,0
15,0
15,0
15,0
12,0
24,0
12,0
24,0
12,0
18,0
36,0
9,0
18,0
9,0
12,0
15,0
15,0
15,0
12,0
24,0
12,0
18,0
36,0
12,0
12,0
12,0
15,0
12,0
9,0
6,0
15,0
30,0
15,0
12,0
12,0
3,0
15,0
30,0
15,0
15,0
15,0
30,0
60,0
15,0
60,0
78,0
78,0
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
18,0
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
C/T ΛΑΡΥΓΓΟΣ
C/T ΛΕΚΑΝΗΣ ΙΣΧΙΩΝ
C/T ΛΙΘΟΕΙΔΩΝ ΟΣΤΩΝ
C/T ΜΗΡΟΥ (ΑΜΦΩ)
C/T ΟΜΣΣ (ΟΣΦΥΙΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ)
C/T ΟΠΙΣΘΟΠΕΡΙΤΟΝΑΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (ΝΕΦΡ, ΟΥΡΗΤ, ΜΕΓ. ΑΓΓΕΙΑ)
C/T ΟΦΘΑΛΜΙΚΩΝ ΚΟΓΧΩΝ
C/T ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ
C/T ΠΑΡΑΡΡΙΝΙΩΝ ΚΟΛΠΩΝ
C/T ΠΑΡΩΤΙΔΑΣ‐ΣΤΕΛΟΓΟΝΩΝ ΑΔΕΝΩΝ
C/T ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ ΑΡΘΡΩΣΗΣ (ΑΜΦΩ)
C/T ΣΕ CD
C/T ΣΠΛΑΧΝΙΚΟΥ ΚΡΑΝΙΟΥ (ΟΣΤΑ, ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΣ, ΥΠΟΦΑΡΥΓΓ
C/T ΤΡΑΧΗΛΟΥ
C/T ΥΠΟΦΥΣΕΩΣ‐ΤΟΥΡΚΙΚΟΥ ΕΦΙΠΠΙΟΥ
C/T ΧΕΡΙΩΝ‐ΚΑΡΠΩΝ (ΑΜΦΩ)
C/T ΩΜΟΥ
ΑΞΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗ
24ΩΡΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ
HOLTER ΚΑΡΔΙΑΣ 24ΩΡΟΥ
ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΚΟΠΩΣΕΩΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΗΜΑ
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ‐ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΗΜΑ
MR C.P.
MRI ΚΑΡΔΙΑΣ ΣΕ ΤΡΙΑ ΕΠΙΠΕΔΑ
Μ/ΑΓΓ ΦΛΕΒΟΓΡΑΦΙΑ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ
Μ/ΑΓΓ ΑΡΤΗΡΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ
Μ/ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΡΙΩΝ ΣΕΙΡΩΝ
Μ/ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΤΗΡΙΩΝ ΤΡΑΧΗΛΟΥ
Μ/ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ ΘΩΡΑΚΙΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ ΣΕ ΤΡΙΑ ΕΠΙΠΕΔΑ
Μ/ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ
Μ/ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ ΛΑΓΟΝΙΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ
Μ/ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ ΝΕΦΡΙΚΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ
Μ/Τ ΑΝΤΙΒΡΑΧΙΟΥ (ΠΗΧΕΩΣ) ΣΕ ΤΡΙΑ ΕΠΙΠΕΔΑ
Μ/Τ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ ΣΕ ΤΡΙΑ ΕΠΙΠΕΔΑ
Μ/Τ ΜΗΡΟΥ ΣΕ ΤΡΙΑ ΕΠΙΠΕΔΑ
Μ/T ΥΠΟΦΥΣΕΩΣ ΣΕ ΤΡΙΑ ΕΠΙΠΕΔΑ
M/T CD
M/T ΑΓΚΩΝΟΣ ΣΕ ΤΡΙΑ ΕΠΙΠΕΔΑ
M/T ΑΚΡΟΥ ΠΟΔΟΣ ΣΕ ΤΡΙΑ ΕΠΙΠΕΔΑ
M/T ΑΜΣΣ ΣΕ ΤΡΙΑ ΕΠΙΠΕΔΑ
M/T ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΦΙΛΜ
M/T ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΦΙΛΜ
M/T ΑΝΩ ΚΟΙΛΙΑΣ ΣΕ ΤΡΙΑ ΕΠΙΠΕΔΑ
M/T ΓΟΝΑΤΟΣ (ΕΚΑΣΤΟ) ΣΕ ΤΡΙΑ ΕΠΙΠΕΔΑ
M/T ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΣΕ ΤΡΙΑ ΕΠΙΠΕΔΑ
M/T ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΤΡΙΑ ΕΠΙΠΕΔΑ
M/T ΘΜΣΣ ΣΕ ΤΡΙΑ ΕΠΙΠΕΔΑ
M/T ΘΟΜΣΣ ΣΕ ΤΡΙΑ ΕΠΙΠΕΔΑ
M/T ΘΩΡΑΚΟΣ‐ΜΕΣΟΘΩΡΑΚΙΟΥ ΣΕ ΤΡΙΑ ΕΠΙΠΕΔΑ
M/T ΙΕΡΟΛΑΓΟΝΙΩΝ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ ΣΕ ΤΡΙΑ ΕΠΙΠΕΔΑ
M/T ΚΑΤΩ ΚΟΙΛΙΑΣ ΣΕ ΤΡΙΑ ΕΠΙΠΕΔΑ
M/T ΚΝΗΜΗΣ ΣΕ ΤΡΙΑ ΕΠΙΠΕΔΑ
M/T ΚΡΟΤΑΦΟΓΝΑΘΙΚΩΝ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ ΣΕ ΤΡΙΑ ΕΠΙΠΕΔΑ
M/T ΛΕΚΑΝΗΣ ΙΣΧΙΩΝ ΣΕ ΤΡΙΑ ΕΠΙΠΕΔΑ
M/T ΛΙΘΟΕΙΔΩΝ (ΕΣΩ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ) ΣΕ ΤΡΙΑ ΕΠΙΠΕΔΑ
M/T ΜΑΣΤΩΝ ΑΜΦΩ
M/T ΟΜΣΣ ΣΕ ΤΡΙΑ ΕΠΙΠΕΔΑ
M/T ΟΠΙΣΘΟΠΕΡΙΤΟΝΑΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΕ ΤΡΙΑ ΕΠΙΠΕΔΑ
M/T ΟΦΘΑΛΜΙΚΩΝ ΚΟΓΧΩΝ ΣΕ ΤΡΙΑ ΕΠΙΠΕΔΑ
M/T ΠΗΧΕΟΚΑΡΠΙΚΗΣ ΣΕ ΤΡΙΑ ΕΠΙΠΕΔΑ
M/T ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ ΣΕ ΤΡΙΑ ΕΠΙΠΕΔΑ
M/T ΣΠΛΑΧΝΙΚΟΥ ΚΡΑΝΙΟΥ, ΠΑΡΑΡΡΙΝΙΩΝ ΚΟΛΠΩΝ ΣΕ ΤΡΙΑ ΕΠΙΠΕΔΑ
M/T ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΣΕ ΤΡΙΑ ΕΠΙΠΕΔΑ
M/T ΩΜΟΥ ΣΕ ΤΡΙΑ ΕΠΙΠΕΔΑ
ΜΑ ΕΝΔΟΚΡΑΝΙΑΚΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ (ΑΡΤΗΡ, ΦΛΕΒ, ΕΓΚΕΦ)
ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ (F/P ΑΜΦΩ)
ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ (F/P ΑΜΦΩ) ΨΗΦΙΑΚΗ
ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ (F+P ΑΡΙΣΤΕΡΑ)
ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ (F+P ΔΕΞΙΑ)
EPSTEIN /BARR (PCR)
H1N1 (RAPID TEST) ΡΙΝΙΚΟΥ (ΓΡΗΓΟΡΟ ΤΕΣΤ)
HBV DNA (ποιοτικό)
HBV DNA (ποσοτικό)
HCV RNA (ποιοτικό)
HCV RNA (ποσοτικό)
HCV ΓΟΝΟΤΥΠΟΣ
HLA ΤΑΞΗΣ Ι ΚΑΙ ΙΙ (KLA‐ DR, HLA ‐A, B PCR)
MYCOPLASMA / UREOPLASMA DNA PCR
ΑΔΕΝΟΙΟΙ (Adenovirus RT ‐PCR)
ΑΜΝΙΟ PCR
ΑΞΟΝΙΚΕΣ
ΑΞΟΝΙΚΕΣ
ΑΞΟΝΙΚΕΣ
ΑΞΟΝΙΚΕΣ
ΑΞΟΝΙΚΕΣ
ΑΞΟΝΙΚΕΣ
ΑΞΟΝΙΚΕΣ
ΑΞΟΝΙΚΕΣ
ΑΞΟΝΙΚΕΣ
ΑΞΟΝΙΚΕΣ
ΑΞΟΝΙΚΕΣ
ΑΞΟΝΙΚΕΣ
ΑΞΟΝΙΚΕΣ
ΑΞΟΝΙΚΕΣ
ΑΞΟΝΙΚΕΣ
ΑΞΟΝΙΚΕΣ
ΑΞΟΝΙΚΕΣ
ΑΞΟΝΙΚΕΣ
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ
ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ
ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ
ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ
ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛ.
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛ.
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛ.
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛ.
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛ.
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛ.
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛ.
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛ.
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛ.
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛ.
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛ.
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
10,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
93,0
50,0
300,0
350,0
300,0
300,0
300,0
300,0
300,0
300,0
300,0
300,0
300,0
300,0
300,0
300,0
20,0
300,0
300,0
300,0
35,0
300,0
300,0
300,0
300,0
300,0
300,0
300,0
300,0
300,0
300,0
300,0
300,0
300,0
300,0
300,0
300,0
300,0
300,0
300,0
300,0
300,0
300,0
300,0
60,0
90,0
30,0
30,0
150,0
60,0
280,0
300,0
180,0
240,0
400,0
147,0
132,0
147,0
205,0
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
6,0
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
55,8
30,0
180,0
210,0
180,0
180,0
180,0
180,0
180,0
180,0
180,0
180,0
180,0
180,0
180,0
180,0
12,0
180,0
180,0
180,0
21,0
180,0
180,0
180,0
180,0
180,0
180,0
180,0
180,0
180,0
180,0
180,0
180,0
180,0
180,0
180,0
180,0
180,0
180,0
180,0
180,0
180,0
180,0
180,0
36,0
54,0
18,0
18,0
90,0
36,0
168,0
180,0
108,0
144,0
240,0
88,2
79,2
88,2
123,0
ΑΝΑΣΤΡΟΦΕΣ ΤΥΠΟΥ
ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ & ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧ. HPV
ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ HPV (PCR)
ΓΟΝΙΔΙΟ ΟΜΟΚΥΣΤΗΝΗΣ (RFLP‐PCR)
ΓΟΝΟΤΥΠΟΙ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ C (RT‐PCR)
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕ ΚΑΡΥΟΤΥΠΟ
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΩΡΙΣ ΚΑΡΥΟΤΥΠΟ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑΣ (RFLP‐PCR)
ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΝΟΚΥΣΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ (19 ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ)
ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΝΟΚΥΣΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ (36 ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ)
ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΩΣΕΩΝ
ΕΝΤΕΡΟΙΟΙ (RT‐PCR)
ΕΡΠΗΤΟΙΟΙ 1‐2 (PCR)
Η1Ν1 PSR ΦΑΡΥΓΓΙΚΟΥ
ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ C (RT‐PCR)
ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Β (PCR)
ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 13 ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ
ΙΟΣ ΕΡΥΘΡΑΣ (Rubella virus RT‐RCR)
ΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΘΗΛΩΜΑΤΟΣ (PCR)
ΚΑΘΕΞΙΝ ΑΠΟΒΟΛΕΣ
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
ΚΑΡΥΟΤΥΠΟΣ ΑΜΝΙΑΚΟΥ ΥΓΡΟΥ
ΚΑΡΥΟΤΥΠΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ
ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑ ΚΑΘ ΕΞΙΝ ΑΠΟΒΟΛΩΝ
ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑ ΡΟΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ HIV
ΛΕΓΙΟΝΕΛΛΑ ΠΝΕΥΜΟΝΙΑΣ (PCR)
ΜΕΓΑ/ΚΥΤΤΑΡΟΙΟ (PCR)
ΜΕΤΡΗΣΗ ΙΪΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ C (ΠΟΣΟΤΙΚΟ PCR)
ΜΥΚΟΒΑΚΤΗΡΙΟ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗΣ (PCR)
ΜΥΚΟΒΑΚΤΗΡΙΟ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗΣ SCREENING (PCR SCR)
ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑ (Mycoplasma hominis PCR)
ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑ ΠΝΕΥΜΟΝΙΑΣ (PCR)
ΟΜΟΚΥΣΤΕΙΝΗΣ ΜΕΤΑΛΛΑΓΗ MTHFR 677/1298
ΟΜΟΚΥΣΤΕΙΝΗΣ ΜΕΤΑΛΛΑΓΗ MTHFR C677T
ΟΥΡΕΑΠΛΑΣΜΑ (Ureaplasma Urealyticum PCR)
ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΠΗΞΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ FII (RFLP‐PCR)
ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΠΗΞΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ FV (RFCP‐PCR)
ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ Β
ΠΡΟΘΡΟΜΒΙΝΗΣ ΜΕΤΑΛΛΑΓΗ 20210
ΤΟΞΟΠΛΑΣΜΑ (Toxo PCR)
ΥΠΟΤΥΠΟΙ ΙΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΘΗΛΩΜΑΤΟΣ (Multiplex PCR)
ΧΛΑΜΥΔΙΟ ΠΝΕΥΜΟΝΙΑΣ (PCR RFLP)
ΧΛΑΜΥΔΙΟ ΠΝΕΥΜΟΝΙΑΣ (PCR RFLP)
ΧΛΑΜΥΔΙΟ ΤΡΑΧΩΜΑΤΟΣ PCR RFLP
ΗΜΓ ΑΝΩ ΑΚΡΟΥ (ΑΤΑ+ΚΤΑ)
ΗΜΓ ΑΝΩ ΑΚΡΩΝ ΑΜΦΩ (ΑΤΑ+ΚΤΑ)
ΗΜΓ ΑΝΩ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ ΑΜΦΩ (ΑΤΑ+ΚΤΑ)
ΗΜΓ ΚΑΤΩ ΑΚΡΟΥ (ΑΤΑ+ΚΤΑ)
ΗΜΓ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ ΑΜΦΩ (ΑΤΑ+ΚΤΑ)
ΣΠΙΝ/ΜΑ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΜΕ γ‐camera
ΣΠΙΝ/ΜΑ ΗΠΑΤΟΣ & ΣΠΛΗΝΟΣ γ‐camera
ΣΠΙΝ/ΜΑ ΗΠΑΤΟΣ γ‐camera
ΣΠΙΝ/ΜΑ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ ΜΕ Tc 99m γ‐camera
ΣΠΙΝ/ΜΑ ΚΑΡΔΙΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΔΙΟΔΟΥ
ΣΠΙΝ/ΜΑ ΜΕΚΚΕΛΕΙΟΥ ΑΠΟΦΥΣΕΩΣ γ‐camera
ΣΠΙΝ/ΜΑ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΙΟΣΙΜΩΤΗΤΑΣ
ΣΠΙΝ/ΜΑ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ ΜΕ GA‐67 γ‐camera
ΣΠΙΝ/ΜΑ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ ΜΕ TL‐201 Δυναμικό γ‐camera
ΣΠΙΝ/ΜΑ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ ΜΕ TL‐201 ΗΡΕΜ/ΚΟΠ γ‐camera
ΣΠΙΝ/ΜΑ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ ΜΕ TL‐201 Στατικό γ‐camera
ΣΠΙΝ/ΜΑ ΝΕΦΡΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΟ Tc‐99m γ‐camera
ΣΠΙΝ/ΜΑ ΝΕΦΡΩΝ ΣΤΑΤΙΚΟ Tc‐99m γ‐camera
ΣΠΙΝ/ΜΑ ΟΣΤΩΝ με γ‐camera
ΣΠΙΝ/ΜΑ ΠΝΕΥΜΟΝΩΝ (ΑΙΜΑΤΩΣΕΩΣ)ΜΕ Tc 99m γ‐camera MAA
ΣΠΙΝ/ΜΑ ΣΚΕΛΕΤΟΥ ΜΕ Τc 99m MDP 3 ΦΑΣΕΩΝ
ΣΠΙΝ/ΜΑ ΣΠΛΗΝΟΣ γ‐camera
ΣΠΙΝ/ΜΑ Ι‐ MIBG
ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ ΜΕ ΙΩΔΙΟ‐123 ΜΕ γ‐camera
ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑ ΛΕΜΦΟΓΑΓΓΛΙΩΝ
ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑ ΜΕ ΚΑΠΤΟΠΡΙΛΗ
ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑ ΜΥΕΛΟΥ ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΩΝ M.I.B.G. Γ‐camera
ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑ ΜΥΕΛΟΥ ΟΣΤΩΝ
ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑ ΝΕΦΡΩΝ MAG‐3
ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑ ΟΛΟΣΩΜΟ ΜΕ TL‐201 γ‐camera
ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑ ΟΣΧΕΟΥ
ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑ ΠΑΡΑΘΥΡ. ΑΔΕΝ. (Tc‐99m SESTAMIBI) γ‐camera
ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗ ΜΑ ΣΙΕΛΟΓΟΝΩΝ ΑΔΕΝΩΝ
ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑ ΦΛΟΙΟΥ ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΩΝ γ‐camera
ΣΑΛΠΙΓΓΟΓΡΑΦΙΑ
DOPPLER ΩΟΘΗΚΙΚΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ U/S ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛ.
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛ.
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛ.
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛ.
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛ.
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛ.
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛ.
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛ.
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛ.
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛ.
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛ.
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛ.
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛ.
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛ.
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛ.
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛ.
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛ.
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛ.
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛ.
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛ.
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛ.
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛ.
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛ.
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛ.
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛ.
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛ.
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛ.
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛ.
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛ.
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛ.
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛ.
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛ.
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛ.
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛ.
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛ.
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛ.
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛ.
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛ.
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛ.
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛ.
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛ.
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛ.
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛ.
ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ
ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ
ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ
ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ
ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ
ΠΥΡΗΝΙΚΗ
ΠΥΡΗΝΙΚΗ
ΠΥΡΗΝΙΚΗ
ΠΥΡΗΝΙΚΗ
ΠΥΡΗΝΙΚΗ
ΠΥΡΗΝΙΚΗ
ΠΥΡΗΝΙΚΗ
ΠΥΡΗΝΙΚΗ
ΠΥΡΗΝΙΚΗ
ΠΥΡΗΝΙΚΗ
ΠΥΡΗΝΙΚΗ
ΠΥΡΗΝΙΚΗ
ΠΥΡΗΝΙΚΗ
ΠΥΡΗΝΙΚΗ
ΠΥΡΗΝΙΚΗ
ΠΥΡΗΝΙΚΗ
ΠΥΡΗΝΙΚΗ
ΠΥΡΗΝΙΚΗ
ΠΥΡΗΝΙΚΗ
ΠΥΡΗΝΙΚΗ
ΠΥΡΗΝΙΚΗ
ΠΥΡΗΝΙΚΗ
ΠΥΡΗΝΙΚΗ
ΠΥΡΗΝΙΚΗ
ΠΥΡΗΝΙΚΗ
ΠΥΡΗΝΙΚΗ
ΠΥΡΗΝΙΚΗ
ΠΥΡΗΝΙΚΗ
ΠΥΡΗΝΙΚΗ
ΣΑΛΠΙΓΓΟΓΡΑΦΙΑ
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ
264,0
250,0
300,0
147,0
208,0
880,0
763,0
352,0
220,0
320,0
147,0
210,0
150,0
180,0
210,0
150,0
400,0
205,0
135,0
910,0
352,0
293,0
350,0
117,0
132,0
150,0
150,0
355,0
195,0
225,0
205,0
135,0
160,0
160,0
205,0
300,0
300,0
352,0
140,0
161,0
210,0
150,0
150,0
150,0
100,0
200,0
400,0
100,0
200,0
90,0
95,0
80,0
125,0
120,0
75,0
60,0
240,0
205,0
320,0
115,0
99,0
90,0
95,0
80,0
18,0
60,0
450,0
120,0
115,0
34,0
180,0
90,0
205,0
225,0
80,0
200,0
80,0
710,0
94,0
40,0
40,0
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
158,4
150,0
180,0
88,2
124,8
528,0
457,8
211,2
132,0
192,0
88,2
126,0
90,0
108,0
126,0
90,0
240,0
123,0
81,0
546,0
211,2
175,8
210,0
70,2
79,2
90,0
90,0
213,0
117,0
135,0
123,0
81,0
96,0
96,0
123,0
180,0
180,0
211,2
84,0
96,6
126,0
90,0
90,0
60,0
120,0
240,0
60,0
120,0
54,0
57,0
48,0
75,0
72,0
45,0
36,0
144,0
123,0
192,0
69,0
59,4
54,0
57,0
48,0
10,8
36,0
270,0
72,0
69,0
20,4
108,0
54,0
123,0
135,0
48,0
120,0
48,0
426,0
56,4
24,0
24,0
U/S ΒΙΟΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ
U/S ΒΟΥΒΩΝΙΚΗΣ ΧΩΡΑΣ
U/S ΓΟΝΑΤΟΣ
U/S ΔΙΑΚΟΛΠΙΚΟ ΜΗΤΡΑ ΩΟΘΗΚΩΝ
U/S ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ
U/S ΕΓΚΥΜΟΝΟΣ ΜΗΤΡΑΣ
U/S ΕΓΚΥΜΟΝΟΥ ΜΗΤΡΑΣ ΑΥΧΕΝΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
U/S ΕΓΚΥΜΟΝΟΥ ΜΗΤΡΑΣ Β‐ΕΠΙΠΕΔΟΥ
U/S ΕΛΑΣΣΟΝΟΣ ΠΥΕΛΟΥ
U/S ΕΝΔΟΡΦΙΚΟ ΠΡΟΣΤΑΤΟΥ
U/S ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΩΝ
U/S ΗΠΑΤ‐ΧΟΛ‐ΠΑΓΚΡ‐ΣΠΛΗΝ‐ΝΕΦ‐ΟΥΡ‐ΠΡΟΣ
U/S ΗΠΑΤ‐ΧΟΛ‐ΠΑΓΚΡ‐ΣΠΛ‐ΝΕΦ‐ΟΥΡ.Κ‐Μ.ΩΟΘ
U/S ΗΠΑΤ‐ΧΟΛ‐ΠΑΓΚΡ‐ΣΠΛ‐ΝΕΦ‐ΟΥΡ.ΚΥΣΤΕΩΣ
U/S ΗΠΑΤΟΣ
U/S ΗΠΑΤΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΟΣ ΠΥΕΛΟΥ
U/S ΗΠΑΤΟΣ ΧΟΛΗΔ. ΠΑΓΚΡ. ΣΠΛΗΝ, ΝΕΦΡΩΝ
U/S ΗΠΑΤΟΣ ΧΟΛΗΔ.ΠΑΓΚΡ.ΚΟΙΛ. ΑΟΡΤΗΣ
U/S ΗΠΑΤΟΣ‐ΧΟΛΗΔΟΧ. ΚΥΣΤΕΩΣ ‐ ΧΟΛΗΦ.
U/S ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ ΑΔΕΝΟΣ
U/S ΙΣΧΙΩΝ
U/S ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ (ΑΠΛΟ)
U/S ΛΑΓΟΝΙΟΥ ΒΟΘΡΟΥ
U/S ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ
U/S ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΧΕΙΡΟΣ
U/S ΜΑΣΤΩΝ
U/S ΝΕΦΡΩΝ
U/S ΝΕΦΡΩΝ ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΩΝ
U/S ΝΕΦΡΩΝ ΟΥΡΟΔ. ΚΥΣΤΕΩΣ
U/S ΝΕΦΡΩΝ ΟΥΡ. ΚΥΣΤΕΩΣ, ΜΗΤΡΑΣ ΩΟΘΗΚ.
U/S ΝΕΦΡΩΝ ΟΥΡ. ΚΥΣΤΕΩΣ, ΠΡΟΣΤΑΤΟΥ
U/S ΝΕΦΡΩΝ ΟΥΡΟΔ. ΚΥΣΤΕΩΣ
U/S ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ‐ΣΤΟΜΑΧΟΥ
U/S ΟΡΧΕΩΝ
U/S ΟΥΡ. ΚΥΣΤΕΩΣ, ΠΡΟΣΤΑΤΟΥ
U/S ΟΥΡ. ΚΥΣΤΕΩΣ, ΕΛΑΣΣΟΝΟΣ ΠΥΕΛΟΥ
U/S ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΕΩΣ
U/S ΟΦΘΑΛΜΙΚΩΝ ΚΟΓΧΩΝ
U/S ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ
U/S ΠΑΡΩΤΙΔΩΝ
U/S ΠΕΟΥΣ
U/S ΠΡΟΣΤΑΤΗ
U/S ΠΡΟΣΤΑΤΗ
U/S ΣΙΕΛΟΓΟΝΩΝ ΑΔΕΝΩΝ
U/S ΣΠΛΗΝΟΣ
U/S ΤΡΑΧΗΛΟΥ
U/S ΧΟΛΗΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΕΩΣ ‐ΧΟΛΗΦΟΡΩΝ
U/S ΩΟΘΥΛΑΚΙΟΡΡΗΞΙΑΣ
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΟΡΓΑΝΟ
TRIPLEX ΗΠΑΤΟΣ (ΠΑΙΔΙΩΝ)
TRIPLEX ΕΝΔΟΡΘΙΚΟ ΠΡΟΣΤΑΤΟΥ
TRIPLEX ΟΣΧΕΟΥ
TRIPLEX ΑΓΓΕΙΩΝ ΕΓΓΕΦΑΛΟΥ
TRIPLEX ΑΡΤΗΡΙΩΝ ΑΝΩ ΑΚΡΩΝ (U/S)
TRIPLEX ΑΡΤΗΡΙΩΝ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ U/S
TRIPLEX ΕΛΑΣΣΟΝΟΣ ΠΥΕΛΟΥ
TRIPLEX ΗΠΑΤΟΣΠΛΗΝΑΙΟΥ ΑΞΟΝΑ
TRIPLEX ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ
TRIPLEX ΚΑΡΩΤΙΔΩΝ ‐ ΣΠΟΝΔ. ΑΡΤΗΡΙΩΝ U/S
TRIPLEX ΚΟΙΛ. ΑΟΡ. ΛΑΓΟΝ. ΑΡΤ. ‐ ΑΡΤΗΡ. ΚΑΤΩ ΑΚΡ.
TRIPLEX ΚΟΙΛ. ΑΟΡΤΗΣ ‐ ΛΑΓΟΝΙΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ U/S
TRIPLEX ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ U/S
TRIPLEX ΚΥΗΣΕΩΣ DOPPLER
TRIPLEX ΛΑΓΟΝΙΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ U/S
TRIPLEX ΛΑΓΟΝΙΩΝ ΦΛΕΒΩΝ
TRIPLEX ΝΕΦΡΙΚΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ U/S
TRIPLEX ΠΕΙΚΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ
TRIPLEX ΣΠΛΗΝΟΠΥΛΑΙΟΥ ΑΞΟΝΑ
TRIPLEX ΦΛΕΒΩΝ ΑΝΩ ΑΚΡΩΝ U/S
TRIPLEX ΦΛΕΒΩΝ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ U/S
TRIPLEX ΟΡΧΕΟΥ
DOPPLER ΚΑΡΔΙΑΣ
TRIPLEX ΚΑΡΔΙΑΣ U/S
TRIPLEX ΑΟΡΤΗΣ
ΑΠΛΟ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΚΑΡΔΙΑΣ
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ
ΥΠΕΡΗΧΟΙ
ΥΠΕΡΗΧΟΙ
ΥΠΕΡΗΧΟΙ
ΥΠΕΡΗΧΟΙ
ΥΠΕΡΗΧΟΙ
ΥΠΕΡΗΧΟΙ
ΥΠΕΡΗΧΟΙ
ΥΠΕΡΗΧΟΙ
ΥΠΕΡΗΧΟΙ
ΥΠΕΡΗΧΟΙ
ΥΠΕΡΗΧΟΙ
ΥΠΕΡΗΧΟΙ
ΥΠΕΡΗΧΟΙ
ΥΠΕΡΗΧΟΙ
ΥΠΕΡΗΧΟΙ
ΥΠΕΡΗΧΟΙ
ΥΠΕΡΗΧΟΙ
ΥΠΕΡΗΧΟΙ
ΥΠΕΡΗΧΟΙ
ΥΠΕΡΗΧΟΙ
ΥΠΕΡΗΧΟΙ
ΥΠΕΡΗΧΟΙ
ΥΠΕΡΗΧΟΙ
ΥΠΕΡΗΧΟΙ
ΥΠΕΡΗΧΟΙ
ΥΠΕΡΗΧΟΙ
80,0
40,0
40,0
60,0
40,0
40,0
50,0
80,0
40,0
65,0
40,0
90,0
90,0
90,0
40,0
50,0
50,0
50,0
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
50,0
65,0
65,0
50,0
40,0
40,0
50,0
50,0
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
80,0
9,0
80,0
79,0
100,0
80,0
80,0
80,0
80,0
80,0
80,0
100,0
240,0
160,0
80,0
80,0
80,0
100,0
80,0
100,0
80,0
100,0
100,0
100,0
80,0
100,0
80,0
65,0
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
48,0
24,0
24,0
36,0
24,0
24,0
30,0
48,0
24,0
39,0
24,0
54,0
54,0
54,0
24,0
30,0
30,0
30,0
24,0
24,0
24,0
24,0
24,0
24,0
24,0
24,0
24,0
24,0
30,0
39,0
39,0
30,0
24,0
24,0
30,0
30,0
24,0
24,0
24,0
24,0
24,0
24,0
24,0
24,0
24,0
24,0
48,0
5,4
48,0
47,4
60,0
48,0
48,0
48,0
48,0
48,0
48,0
60,0
144,0
96,0
48,0
48,0
48,0
60,0
48,0
60,0
48,0
60,0
60,0
60,0
48,0
60,0
48,0
39,0