ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝ ΟΓΡΑΦΙΑ - ΑΚΤΙΝ ΟΓΡΑΦΙKA

Ψηφιακή ακτινογραφία
Η FONA σας φέρνει µέσω της Schick (NY, USA) την
υψηλότερη τεχνολογία µε αισθητήρες CMOS-APS.
Σύµφωνα µε την ανεξάρτητη αξιολόγηση της ADA
διαθέτει την καλύτερη ποιότητα εικόνας και
απαιτεί την λιγότερη ακτινοβολία από κάθε
ανταγωνιστικό σύστηµα.
∆ιατίθεται µε αποσπώµενο καλώδιο ως CDRelite
ή στην κλασική ενσύρµατη έκδοση CDR.
O µοναδικός αισθητήρας
µε αποσπώµενο καλώδιο,
µε ακόµα καλύτερη απεικόνιση
και πολλά άλλα πλεονεκτήµατα!
Αξιολόγηση ποιότητας εικόνας ψηφιακής ακτινογραφίας
από οδοντιάτρους σύµφωνα µε την ADA
Κατασκευαστής
Μέση βαθµολογία
SCHICK CDR
6,37
ΕΤΑΙΡΕΙΑ Β
5,11
ΕΤΑΙΡΕΙΑ Γ
4,79
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ∆
4,47
ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε
4,05
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤ
2,32
Aκτινογραφικό
X70 / XDG
• Κατασκευασμένο στην Ιταλία
• 70kV 7mA, DC
• Κατάλληλο για φιλμ ή ψηφιακή ακτινογραφία
• Επιτοίχιο, οροφής ή τροχήλατο στην ίδια τιμή
TIMH: 2.700€
• Κατασκευασμένο στην Ιταλία
• 70kV 7mA, AC
• Κατάλληλο για φιλμ ή ψηφιακή ακτινογραφία
• Επιτοίχιο, οροφής ή τροχήλατο στην ίδια τιμή
TIMH: 2.000€ (X70-AC), 2.400€ (XDG)
( 211 1022900 εσωτ. 208 • 2310 968799 | : www.sadent.com
Οι τιµές δεν περιλαµβάνουν ΦΠΑ. Φωτογραφίες και τιµές είναι ενδεικτικές & διατηρούµε το δικαίωµα να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Oι φωτογραφίες δείχνουν και προαιρετικό εξοπλισµό. Aπαγορεύεται η αναπαραγωγή του καταλόγου ή τµηµάτων αυτού.
Ο
ΝΕ
XDC
• Σακουλάκια µίας χρήσης για αισθητήρα Ν.1
Κωδικός: SCHEMCDRSWSHE TIMH: 60€
• Σακουλάκια µίας χρήσης για αισθητήρα Ν.2
Κωδικός: SCHEMB121003 TIMH: 60€
• Αρχικό σετ µε σύστηµα στόχευσης Rinn holders Κωδικός: SCHEMHLDRS1 TIMH: 160€
• Ανταλλακτικά αυτοκόλλητα για Rinn
(50 τµχ εκτός των ενδοδοντικών γκρι
20 τµχ) (διευκρινήστε χρώµα) Κωδικός:
SCHEMB107305 TIMH: 20€
Ο
ΝΕ
Aκτινογραφικό
Αναλώσιµα ψηφιακής ακτινογραφίας Schick
ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ - ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙKA
POWERED BY SCHICK
36
39