ΑΔΑ: 4ΑΜ7ΩΚ3-ΔΕΕ

ΑΔΑ: 4ΑΜ7ΩΚ3-ΔΕΕ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ
∆ήµος Νέας Σµύρνης
Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2011
Οδοκαθαριστές (102)
Υποχρεωτική Εκπαίδευση - Οδοκαθαριστές
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
1:
2:
3:
4:
5:
6:
Χρόνος ανεργίας (σε µήνες)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΓΙΑ Χρόνος ανεργίας (σε µήνες)
Πολυτεκνος ή τέκνο Πολύτεκνης Οικογένειας
ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΓΙΑ Πολυτεκνος ή τέκνο Πολύτεκνης Οικογένειας
Ανήλικα τέκνα
ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΓΙΑ Ανήλικα τέκνα
7: Γονέας ή τέκνο µονογονεϊκής οικογένειας
8: ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΓΙΑ Γονέας ή τέκνο µονογονεϊκής οικογένειας
9: Εµπειρία (σε µήνες)
10: ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΓΙΑ Εµπειρία (σε µήνες)
11: Έτος γέννησης
Α΄ εντοπιότητας
ΣΕΙΡΑ
Α/Α
1
34196
2
34931
3
15/7/2
4
33603
5
33796
6
35178
7
34364
8
34004
9
35063
10
33475
11
35631
12
34231
13
34782
14
33808
15
33978
16
35524
17
35175
ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΣΠΥΡΙ∆ΟΥ-ΣΠΥΡΙΑ∆ΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΚΛΗΜΑΝΤΗΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΜΑΚΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΜΙΧΑΗΛ
ΚΑΛΛΙΟΝΤΖΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΙΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
ΤΣΙΜΟΥΡΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΣΙΑΒΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΒΛΑΒΙΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΠΕΛΕΡΗΣ ΠΑΥΛΟ
ΝΕΤΣΟ
ΜΟΣΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΜΕΡΤΣΙΕΚΑ ΣΤΕΦΑΝΟΣ-ΡΕΝΑΤΟΜΠΕΡΝΑΤΟ
ΦΡΑΝΣΙΣ ΛΩΡΕΝΣ
ΤΣΙΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΘΩΜΑΣ
ΣΑΡΑΝΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΛΕΜΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΜΙΣΗΡΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Α.∆.Τ
ΑΗ504067
Π648298
35241
ΑΙ565808
Σ618276
Χ565108
Χ148707
Ρ653205
ΑΕ140635
ΑΖ553602
ΑΗ600973
ΑΒ296545
ΑΙ047144
Σ170804
Ν107287
Ν037264
Χ611524
1
2
12
800,00
12
800,00
12
800,00
10
650,00
12
800,00
12
800,00
12
800,00
12
800,00
12
800,00
12
800,00
12
800,00
12
800,00
12
800,00
12
800,00
12
800,00
12
800,00
12
800,00
3
4
5
250,00
5
6
2
60,00
2
60,00
4
200,00
4
200,00
1
30,00
1
30,00
1
30,00
Πληροφοριακό Σύστηµα Επιλογής Προσωπικού - UniSystems SA
7
8
9
10
60
420,00
60
420,00
60
420,00
60
420,00
37
259,00
60
420,00
60
420,00
60
420,00
60
420,00
60
420,00
60
420,00
60
420,00
60
420,00
60
420,00
60
420,00
60
420,00
60
420,00
11
1959
ΣΥΝΟΛΙΚΑ
ΜΟΡΙΑ
1470,00
1953
1280,00
1971
1280,00
1973
1270,00
1981
1259,00
1959
1250,00
1968
1250,00
1978
1250,00
1955
1220,00
1956
1220,00
1959
1220,00
1959
1220,00
1961
1220,00
1962
1220,00
1967
1220,00
1968
1220,00
1970
1220,00
Σελίδα: 1
ΑΔΑ: 4ΑΜ7ΩΚ3-ΔΕΕ
ΣΕΙΡΑ
Α/Α
18
34536
19
35550
20
33285
21
35301
22
34158
23
34082
24
33662
25
34982
26
33983
27
35210
28
33287
29
35476
30
33816
31
32894
32
35088
33
33431
34
35696
35
33526
36
35614
37
34171
38
34294
39
34661
40
33676
41
35489
42
34104
43
34235
44
32932
45
34085
ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΜΗΛΙΩΝΗ ΟΛΓΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΤΡΙΤΣΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΣΜΥΡΝΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΑΡΑΜΗΝΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΛΑΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΤΣΑΚΟΥΡΙ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΑΒΒΑΣ
ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ ΑΝΝΑ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΟΚΚΩΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΤΡΥΦΩΝ
ΜΠΟΪΛΕ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΚΟΤΣΙ∆ΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ
ΓΚΑΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΞΕΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΦΩΤΙΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΙ∆ΟΥ ΡΟΥΘ
ΙΩΑΝΝΗ
ΜΠΡΕΛΛΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΦΑΚΑΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΦΩΤΙΟΣ
ΛΑΓΓΙ∆ΟΥ ΚΑΝΕΛΛΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΛΟΒΕΡ∆ΟΥ ΑΘΗΝΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΑΡΑΜΠΑ ΜΥΡΤΩ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΚΕΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΒΑΝΙ∆ΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
∆ΑΥΙ∆
ΣΚΟΥΛΙ∆ΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΩ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΡΟΥΣΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΣΑΒΒΑΣ
ΜΠΑΡΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ
ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
∆ΡΑΚΟΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
Α.∆.Τ
Ξ138507
Σ544509
ΑΙ066372
Σ799992
Σ552954
Π678438
Χ507295
Σ001408
Φ120689
ΑΖ505738
Χ636687
Ν465319
ΑΗ662892
ΑΖ020800
Π648215
ΑΚ102109
Σ172211
ΑΙ615155
Φ030484
ΑΖ058349
ΑΖ104352
ΑΕ068158
ΑΒ219649
Ν483635
ΑΕ531124
ΑΙ109436
ΑΗ089875
34085
1
2
12
800,00
12
800,00
12
800,00
12
800,00
12
800,00
12
800,00
12
800,00
12
800,00
11
725,00
12
800,00
11
725,00
10
650,00
12
800,00
12
800,00
10
650,00
7
425,00
10
650,00
10
650,00
12
800,00
7
425,00
12
800,00
9
575,00
9
575,00
9
575,00
7
425,00
7
425,00
11
725,00
9
575,00
3
4
5
6
7
8
2
60,00
1
30,00
1
30,00
2
60,00
2
60,00
1
30,00
1
30,00
5
250,00
1
30,00
6
300,00
2
60,00
2
60,00
2
60,00
4
200,00
4
200,00
4
110,00
1
30,00
Πληροφοριακό Σύστηµα Επιλογής Προσωπικού - UniSystems SA
1
50,00
1
50,00
9
10
60
420,00
60
420,00
60
420,00
60
420,00
60
420,00
49
343,00
57
399,00
45
315,00
60
420,00
53
371,00
52
364,00
60
420,00
35
245,00
44
308,00
60
420,00
60
420,00
60
420,00
60
420,00
34
238,00
49
343,00
38
266,00
60
420,00
60
420,00
60
420,00
60
420,00
43
301,00
43
301,00
60
420,00
11
1973
ΣΥΝΟΛΙΚΑ
ΜΟΡΙΑ
1220,00
1979
1220,00
1980
1220,00
1982
1220,00
1983
1220,00
1977
1203,00
1981
1199,00
1980
1195,00
1965
1175,00
1968
1171,00
1956
1149,00
1973
1130,00
1980
1125,00
1977
1108,00
1971
1100,00
1961
1095,00
1956
1070,00
1956
1070,00
1962
1068,00
1981
1068,00
1953
1066,00
1966
1055,00
1967
1055,00
1971
1055,00
1981
1045,00
1968
1036,00
1983
1026,00
1965
1025,00
Σελίδα: 2
ΑΔΑ: 4ΑΜ7ΩΚ3-ΔΕΕ
ΣΕΙΡΑ
Α/Α
46
33306
47
33542
48
34327
49
35235
50
34586
51
34125
52
33327
53
33850
54
35217
55
35193
56
33601
57
34299
58
35424
59
34427
60
35913
61
33823
62
35219
63
33297
64
35073
65
33470
66
33031
67
33229
68
33366
69
33380
70
33293
71
33530
72
34372
73
34685
ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
Α∆ΡΑΧΤΑ ΑΝΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΦΛΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΠΑΠΑ∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΚΙΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΑΛΑΝΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΤΡΙΓΑΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆Η ΠΗΓΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΚΑΖΑΝΤΖΙ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ∆ΗΣ ΕΛΥΕΘΕΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΠΑΡ∆ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
∆ΗΜΟΣΘΕΝΗ
ΜΕΣΤΡΟΠΙΑΝ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
ΡΕΠΑΝΙ∆ΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΡΑΠΕΖΑΝΛΙ∆ΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΣΟΓΚΑ ΛΥ∆ΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΛΙΜΠΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΟΥΡΓΟΥΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΜΟΡΟΧΛΙΑ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΑΒΒΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΙΛΤΙΑ∆ΗΣ
ΠΙΕΡΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΘΕΟ∆ΩΡΕΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΠΑΓΟΥΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
ΣΚΕΠΑΣΙΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Α.∆.Τ
ΑΒ273247
Ξ277056
ΑΙ565293
ΑΙ066404
ΑΕ550038
ΑΒ518807
Σ849164
ΑΙ071136
Φ121483
ΑΗ015331
ΑΒ518289
Ν679786
ΣΕ550595
Χ148907
Λ154816
Χ241072
Ν103674
ΣΚ014793
Χ507517
ΑΖ553703
ΑΒ518561
Ρ556194
ΑΙ505916
ΑΕ550761
ΑΗ573843
ΑΒ219349
ΑΗ548610
ΑΗ573592
1
2
7
425,00
12
800,00
7
425,00
9
575,00
12
800,00
10
650,00
6
350,00
12
800,00
12
800,00
12
800,00
9
575,00
6
350,00
8
500,00
8
500,00
12
800,00
7
425,00
7
425,00
7
425,00
12
800,00
7
425,00
10
650,00
7
425,00
7
425,00
7
425,00
7
425,00
7
425,00
7
425,00
7
425,00
3
4
4
200,00
8
400,00
5
6
1
30,00
1
30,00
2
60,00
7
8
4
200,00
2
60,00
4
200,00
4
200,00
2
60,00
2
60,00
2
60,00
2
60,00
1
50,00
1
30,00
1
30,00
1
30,00
1
30,00
1
30,00
1
30,00
1
30,00
1
30,00
Πληροφοριακό Σύστηµα Επιλογής Προσωπικού - UniSystems SA
9
10
52
364,00
26
182,00
16
112,00
60
420,00
25
175,00
46
322,00
60
420,00
23
161,00
21
147,00
12
84,00
50
350,00
45
315,00
60
420,00
60
420,00
15
105,00
60
420,00
60
420,00
31
217,00
14
98,00
60
420,00
28
196,00
60
420,00
60
420,00
60
420,00
60
420,00
60
420,00
60
420,00
60
420,00
11
1970
ΣΥΝΟΛΙΚΑ
ΜΟΡΙΑ
1019,00
1968
1012,00
1950
997,00
1954
995,00
1964
975,00
1981
972,00
1980
970,00
1954
961,00
1982
947,00
1957
944,00
1955
925,00
1956
925,00
1970
920,00
1971
920,00
1965
905,00
1959
905,00
1967
905,00
1971
902,00
1977
898,00
1982
895,00
1964
876,00
1954
875,00
1956
875,00
1956
875,00
1959
875,00
1961
875,00
1962
875,00
1964
875,00
Σελίδα: 3
ΑΔΑ: 4ΑΜ7ΩΚ3-ΔΕΕ
ΣΕΙΡΑ
Α/Α
74
34465
75
33302
76
34991
77
35242
78
35440
79
33439
80
33045
81
34071
82
33344
83
33971
84
33459
85
33851
86
33780
87
35079
88
33919
89
34219
90
32916
91
34503
92
34449
93
33019
94
33907
95
34448
96
34616
97
34266
98
33325
99
33874
100
33126
101
33039
ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΟΚΟΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥΛΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΧΑΛ∆ΑΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΡΑΒΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ
ΠΟΥΛΙΟΥ ΣΠΥΡΙ∆ΟΥΛΑ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΑΛΒΑΝΟΣ ΝΕΟΚΛΗΣ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΜΠΟΛΑΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΣΚΕΝ∆ΕΡΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΠΑ∆ΙΑΤΕΛΛΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΑΓΡΙΜΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΟΠΑ ΝΙΚΗ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΡΑΠΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΣΤΑΧΤΕΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΟΦΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΡΟΓΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΛΑΪΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΥΡΚΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙ∆ΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ
∆ΑΛΑΜΑΝΓΚΟΣ ΣΥΛΒΕΣΤΡΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΜΠΙΤΣΟΥΝΗΣ ΒΛΑ∆ΙΜΗΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣ
ΠΟΛΥΖΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΒΕΡΓΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΑΒΟΥΛΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕΛΖΑΝΟΒ ΣΕΡΓΚΕΪ
ΑΜΙΤ
ΚΑΚΜΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΜΑΖΙΤΣΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
Α.∆.Τ
Χ019315
Φ006450
ΑΒ296993
ΑΕ140227
Σ171853
Ν179452
ΑΗ542966
Σ171852
Σ638009
Χ611343
Λ046450
ΑΙ066068
ΑΗ504940
Ι085100
ΑΒ523141
ΑΕ626683
ΑΑ017311
ΑΕ550005
Χ061104
ΑΗ107095
ΑΗ015812
Φ074458
Μ088501
ΑΕ593610
ΑΑ017198
ΑΙ001676
Μ164325
ΑΗ093654
1
2
7
425,00
7
425,00
7
425,00
7
425,00
7
425,00
7
425,00
7
425,00
7
425,00
7
425,00
8
500,00
12
800,00
12
800,00
7
425,00
12
800,00
12
800,00
12
800,00
12
800,00
7
425,00
7
425,00
7
425,00
7
425,00
7
425,00
7
425,00
7
425,00
7
425,00
7
425,00
7
425,00
7
425,00
3
4
5
6
1
30,00
1
30,00
1
30,00
1
30,00
1
30,00
1
30,00
1
30,00
1
30,00
1
30,00
7
8
9
10
60
420,00
60
420,00
60
420,00
60
420,00
60
420,00
60
420,00
60
420,00
60
420,00
60
420,00
52
364,00
9
63,00
2
60,00
5
250,00
Πληροφοριακό Σύστηµα Επιλογής Προσωπικού - UniSystems SA
26
182,00
8
56,00
8
56,00
8
56,00
8
56,00
60
420,00
60
420,00
60
420,00
60
420,00
60
420,00
60
420,00
60
420,00
60
420,00
60
420,00
60
420,00
60
420,00
11
1965
ΣΥΝΟΛΙΚΑ
ΜΟΡΙΑ
875,00
1965
875,00
1969
875,00
1969
875,00
1970
875,00
1970
875,00
1971
875,00
1971
875,00
1980
875,00
1980
864,00
1962
863,00
1964
860,00
1972
857,00
1951
856,00
1957
856,00
1960
856,00
1978
856,00
1949
845,00
1949
845,00
1952
845,00
1953
845,00
1955
845,00
1956
845,00
1959
845,00
1961
845,00
1962
845,00
1965
845,00
1972
845,00
Σελίδα: 4
ΑΔΑ: 4ΑΜ7ΩΚ3-ΔΕΕ
ΣΕΙΡΑ
Α/Α
102
33413
103
33127
104
34725
105
34133
106
33397
107
34034
108
33446
109
33865
110
33309
111
34474
112
35092
113
33012
114
33254
115
34302
116
33542
117
35156
118
34400
119
35642
120
33522
121
34195
122
33678
123
33946
124
33079
125
34812
126
35146
127
33848
128
33030
129
33408
ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΑΖΙΤΣΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΣΑΡΙ∆ΑΚΗ ΑΝΝΑ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΦΑΜΠΡΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΣΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΑΡΑΝΤΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ
ΜΕΝΕΓΑΚΗ ΑΣΠΑΣΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΟΥΒΛΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΚΑΪΤΑΖΟΓΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΕΤΡΟΣ
ΜΙΧΑΛΑΚΕΛΗ ΜΑΡΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΧΤΥΠΗ ΣΠΥΡΙ∆ΟΥΛΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΑΝΑΣΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΥ ΓΙΑΣΕΜΗ
∆ΙΑΜΑΝΤΗΣ
ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΛΑΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΚΑΝΕΛΛΟΥ ΑΝΝΑ
ΛΟΥΚΑΣ
ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΤΖΙΟΥΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΚΛΕΑΝΘΗΣ
ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΑΜΑΝΙ∆Α ΕΙΡΗΝΗ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΠΑΚΑ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΜΑΝΩΛΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ
ΝΤΕΝΤΕΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
Α.∆.Τ
ΑΖ572163
ΑΑ018340
Σ031560
ΑΒ612107
ΑΖ058192
Σ637658
Σ169721
Σ577556
Π016371
ΑΖ526780
Π379334
Χ610644
ΑΙ535048
Σ171172
Γ668494
ΑΑ016130
ΑΙ565212
ΑΖ505669
Φ120475
Χ611341
ΑΒ610410
Κ096471
ΑΕ019781
ΑΙ565014
Χ610695
σ576199
Χ507439
ΑΕ550569
1
2
7
425,00
7
425,00
7
425,00
7
425,00
7
425,00
7
425,00
12
800,00
6
350,00
12
800,00
12
800,00
7
425,00
7
425,00
7
425,00
7
425,00
12
800,00
12
800,00
12
800,00
12
800,00
12
800,00
12
800,00
12
800,00
6
350,00
6
350,00
7
425,00
11
725,00
8
500,00
6
350,00
6
350,00
3
4
5
6
7
8
1
30,00
2
60,00
9
10
60
420,00
60
420,00
60
420,00
60
420,00
60
420,00
60
420,00
60
420,00
4
28,00
3
21,00
56
392,00
47
329,00
55
385,00
54
378,00
2
60,00
1
30,00
1
30,00
3
110,00
60
420,00
60
420,00
35
245,00
1
50,00
1
30,00
Πληροφοριακό Σύστηµα Επιλογής Προσωπικού - UniSystems SA
35
245,00
60
420,00
60
420,00
11
1974
ΣΥΝΟΛΙΚΑ
ΜΟΡΙΑ
845,00
1978
845,00
1979
845,00
1979
845,00
1980
845,00
1981
845,00
1978
830,00
1964
830,00
1974
828,00
1987
821,00
1973
817,00
1975
814,00
1951
810,00
1962
803,00
1951
800,00
1972
800,00
1985
800,00
1985
800,00
1985
800,00
1989
800,00
1991
800,00
1953
800,00
1964
800,00
1977
780,00
1989
775,00
1969
775,00
1955
770,00
1956
770,00
Σελίδα: 5
ΑΔΑ: 4ΑΜ7ΩΚ3-ΔΕΕ
ΣΕΙΡΑ
Α/Α
130
33434
131
33838
132
35044
133
33057
134
34670
135
33923
136
34545
137
33145
138
35361
139
33214
140
33533
141
33832
142
34802
143
34052
144
35039
145
34730
146
33219
147
33802
148
32974
149
33677
150
35135
151
33950
152
33732
153
33423
154
33679
155
33829
156
34835
157
33348
ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΒΥΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
∆ΗΜΑ ΣΟΦΙΑ
ΗΡΑΚΛΗΣ
ΜΙΧΑΗΛΙ∆ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΑΛΚΙ∆ΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΛΑΖΑΡΙ∆Η ΒΕΡΡΑ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΤΙΛΕΝΙΑΝ ΙΛΟΝΑ
ΓΕΡΓΙΟΣ
ΤΣΑΡΑΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΤΑΛΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΙΟΤΡΟΠΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΛΟΥΚΑΣ
ΖΥΓΑ ΠΑΡΘΕΝΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΤΣΕΛΕΜΕΝΤΕΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΦΩΤΙΑ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
∆ΑΟΥΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ
ΜΠΑΝΤΙ∆ΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΠΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΥΡΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΟΛΑΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΛΕΚΟΣ
ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΜΑΥΡΟΕΙ∆ΑΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΚΟΥΛΗΣ
ΝΤΙΛΕΝΙΑΝ ΑΡΣΑΒΕΛ
ΜΙΓΚΡΑΝ
ΒΟΥΡΒΟΥΛΙΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΚΟΛΕΤΤΑ ΘΕΟ∆ΩΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΤΑΝΟΒ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΤΕΡΝΕΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙ∆ΟΥ ΜΑΡΙΑΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΑΝΟΣ
ΚΑΡΑΛΗ ΣΕΒΑΣΤΗ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
Α.∆.Τ
ΑΙ109256
ΑΙ109353
ΑΗ063062
Τ583681
ΑΑ018827
ΑΙ109910
ΑΙ565819
Ξ115753
Χ610954
Ξ318054
Χ020016
Ρ652036
Τ092462
ΑΗ107347
ΑΒ030703
ΑΖ020112
ΑΗ015526
Χ000345
Ξ198274
ΑΒ030123
ΑΕ140266
ΑΒ030287
ΑΑ018487
ΑΑ016825
ΑΕ626822
Τ525535
Κ254222
ΑΒ030137
1
2
6
350,00
7
425,00
7
425,00
6
350,00
8
500,00
7
425,00
7
425,00
7
425,00
10
650,00
10
650,00
7
425,00
10
650,00
7
425,00
7
425,00
5
275,00
5
275,00
7
425,00
7
425,00
7
425,00
4
200,00
4
200,00
7
425,00
7
425,00
7
425,00
7
425,00
7
425,00
4
200,00
7
425,00
3
4
5
6
2
60,00
1
30,00
1
30,00
7
8
2
100,00
4
200,00
1
30,00
4
200,00
1
30,00
1
30,00
1
30,00
2
60,00
3
110,00
1
30,00
4
200,00
2
60,00
2
60,00
1
30,00
1
30,00
1
30,00
Πληροφοριακό Σύστηµα Επιλογής Προσωπικού - UniSystems SA
9
10
60
420,00
26
182,00
44
308,00
53
371,00
7
49,00
41
287,00
16
112,00
40
280,00
12
84,00
1
50,00
37
259,00
24
168,00
35
245,00
60
420,00
60
420,00
38
266,00
37
259,00
8
56,00
60
420,00
60
420,00
32
224,00
36
252,00
33
231,00
33
231,00
33
231,00
60
420,00
27
189,00
11
1969
ΣΥΝΟΛΙΚΑ
ΜΟΡΙΑ
770,00
1972
767,00
1968
763,00
1970
751,00
1988
749,00
1971
742,00
1956
737,00
1969
735,00
1987
734,00
1967
730,00
1965
714,00
1980
710,00
1975
703,00
1970
700,00
1959
695,00
1959
695,00
1982
691,00
1985
684,00
1947
681,00
1965
680,00
1968
680,00
1960
679,00
1966
677,00
1967
656,00
1978
656,00
1983
656,00
1963
650,00
1983
644,00
Σελίδα: 6
ΑΔΑ: 4ΑΜ7ΩΚ3-ΔΕΕ
ΣΕΙΡΑ
Α/Α
158
35311
159
35259
160
33645
161
35240
162
34928
163
34140
164
34146
165
33038
166
33904
167
34864
168
34469
169
34380
170
34094
171
35200
172
34331
173
34111
174
34665
175
33998
176
35414
177
34471
178
35227
179
33885
180
34606
181
33495
182
33587
183
34596
184
35027
185
34548
ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΣΠΕΝΣΕΡ ΑΝΝΑ-ΤΕΡΕΖΑ
ΣΑΛΑΖΑΡ-ΑΝΤΩΝΙΟ
ΝΑΤΣΗ ΕΛΕΝΗ
ΜΙΧΑΗΛ
ΣΑΚΙΩΤΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΜΠΟΓΟΣΙΑΝ ΜΠΟΓΟΣ
ΟΧΑΝΕΣ
ΓΕΥΓΕΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΒΑΣΑΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΑΣΚΑΟΥΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΦΩΤΗΣ
ΜΥΛΟΠΤΕΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΟΦΙ∆ΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΜΑΤΘΑΙΟΣ
ΚΑΠΡΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΕΡΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΚΟΤΣΕΛΗ ΑΝΤΩΝΙΑ
ΛΟΥΚΑΣ
ΚΑΡΟΥΜΠΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ∆ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΣΙΦΑΚΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΣΟΦΙΚΙΤΗ ∆ΙΟΝΥΣΙΑ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΚΑΜΒΟΥΝΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΥΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
∆ΟΥΓΕΝΗ ΕΡΓΙΝΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΑ∆ΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΦΩΣΤΕΡΗ ΑΣΠΑΣΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
Α.∆.Τ
1
2
3
4
Χ020560
Π678391
ΑΒ518716
Χ020050
Σ639935
ΑΙ615255
ΑΙ109018
ΑΑ016461
Π006183
Τ039257
ΑΖ069421
Σ031338
8
500,00
4
200,00
4
200,00
4
200,00
7
425,00
7
425,00
5
275,00
7
425,00
5
275,00
9
575,00
7
425,00
Σ000947
Ξ138043
Φ121220
ΑΖ104056
Π679140
ΑΗ542736
ΑΗ05043
Χ610035
Φ120362
Σ635208
Χ020995
ΑΖ505497
7
425,00
7
425,00
6
350,00
7
425,00
6
350,00
1
30,00
1
30,00
4
200,00
7
425,00
7
425,00
7
425,00
6
350,00
7
425,00
5
275,00
8
500,00
ΑΕ140369
Σ001601
2
60,00
3
150,00
Τ149450
Α619163
5
6
3
110,00
1
30,00
2
60,00
4
200,00
5
250,00
3
110,00
7
425,00
Πληροφοριακό Σύστηµα Επιλογής Προσωπικού - UniSystems SA
7
8
2
100,00
9
10
60
420,00
14
98,00
60
420,00
60
420,00
50
350,00
24
168,00
24
168,00
45
315,00
22
154,00
43
301,00
21
147,00
60
420,00
16
112,00
20
140,00
30
210,00
14
98,00
28
196,00
40
280,00
16
112,00
16
112,00
16
112,00
25
175,00
14
98,00
4
28,00
18
126,00
8
56,00
11
1981
ΣΥΝΟΛΙΚΑ
ΜΟΡΙΑ
630,00
1974
628,00
1969
620,00
1983
620,00
1976
610,00
1972
593,00
1981
593,00
1975
590,00
1953
579,00
1973
576,00
1988
575,00
1979
572,00
1977
570,00
1972
567,00
1984
565,00
1980
560,00
1961
553,00
1969
546,00
1984
540,00
1948
537,00
1956
537,00
1987
537,00
1973
525,00
1982
523,00
1988
503,00
1974
500,00
1961
486,00
1978
481,00
Σελίδα: 7
ΑΔΑ: 4ΑΜ7ΩΚ3-ΔΕΕ
ΣΕΙΡΑ
Α/Α
186
34612
187
35182
188
34365
189
33458
190
35195
191
34452
192
34028
193
34032
194
33833
195
35649
196
34965
197
34736
198
34406
199
33791
200
33835
201
33830
202
35422
203
35617
204
35040
205
33847
206
35577
207
34972
208
34409
209
34010
210
33355
211
33543
212
35048
213
33144
ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΠΑΠΟΥΤΣΗ ΣΕΒΑΣΤΗ
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΣΤΑΥΡΟΣ
∆ΕΣΠΟΤΕΛΛΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΠΥΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΓΑΛΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΤΣΟΜΑΡ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΗ ΜΑΡΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΗ ΒΑΪΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΑΡΓΥΡΩ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΣΤΡΑΤΑΚΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΛΑΛΑΟΥΝΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΚΑΡΦΗ ΝΙΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΟΡΩΝΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΤΕΡΝΕΛΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΜΑΓΚΛΑΡΑΣ ΠΛΑΤΩΝ
ΒΥΡΩΝ-ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΠΟΥΤΣΗ ΑΣΠΑΣΙΑ
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ
∆ΑΛΛΕΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΗΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΛΑΛΑΟΥΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΣΠΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΑΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΛΜΑΝΤΟΥΡΑ ΙΩΑΝΝΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΣΑΛΤΑΛΑΜΑΚΙΑ ΕΙΡΗΝΗ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΕΡΗΜΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΛΑΣΙΟΣ
ΣΑΟΥΛΗ ΣΤΕΛΛΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
Α.∆.Τ
ΑΙ663062
Τ037123
ΑΑ018596
Χ149479
ΑΙ615008
ΑΑ016661
Χ506107
Χ506106
1
2
7
425,00
7
425,00
7
425,00
7
425,00
7
425,00
7
425,00
7
425,00
7
425,00
3
4
Χ506046
2
60,00
2
60,00
Τ092008
Χ551614
Χ611201
ΑΒ030033
6
350,00
5
275,00
7
425,00
ΑΖ528313
Π679072
ΑΙ525752
Ξ199451
Χ148124
Χ019353
5
6
4
200,00
7
425,00
7
425,00
7
425,00
7
8
9
10
8
56,00
8
56,00
8
56,00
8
56,00
8
56,00
8
56,00
8
56,00
8
56,00
60
420,00
60
420,00
18
126,00
4
200,00
1
30,00
1
30,00
1
30,00
ΑΕ019451
7
49,00
60
420,00
60
420,00
31
217,00
60
420,00
60
420,00
60
420,00
60
420,00
60
420,00
60
420,00
60
420,00
60
420,00
60
420,00
ΑΙ663818
Φ121880
Χ506212
Ξ117934
Ξ144437
Ρ557067
Φ007274
Σ000169
Πληροφοριακό Σύστηµα Επιλογής Προσωπικού - UniSystems SA
11
1978
ΣΥΝΟΛΙΚΑ
ΜΟΡΙΑ
481,00
1981
481,00
1986
481,00
1986
481,00
1987
481,00
1987
481,00
1987
481,00
1987
481,00
1967
480,00
1977
480,00
1989
476,00
1988
475,00
1991
474,00
1962
450,00
1969
450,00
1985
447,00
1961
425,00
1962
425,00
1980
425,00
1953
420,00
1953
420,00
1960
420,00
1960
420,00
1971
420,00
1972
420,00
1975
420,00
1976
420,00
1978
420,00
Σελίδα: 8
ΑΔΑ: 4ΑΜ7ΩΚ3-ΔΕΕ
ΣΕΙΡΑ
Α/Α
214
35724
215
35160
216
34057
217
33987
218
33339
219
34093
220
35714
221
35350
222
34475
223
35552
224
34973
225
35707
226
33680
227
35336
228
34621
229
34634
230
34123
231
34644
232
35330
233
34559
234
33436
235
34837
236
35420
237
34450
238
33615
239
34199
240
35512
241
35683
ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΠΑΠΑ∆ΟΓΕΩΡΓΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΚΑΠΑΘΑΝΑΣΙ∆ΗΣ ΒΙΤΑΛΙΟΣ
ΒΑΛΑΝΤΙΝ
ΠΟΤΟΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΞΥΛΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΙΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ∆ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΣΙΦΛΙ∆ΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ-ΙΩΑΝΝΑ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΠΑΠΑ∆ΑΝΤΩΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΟΥΡΝΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΡΗΣ
ΤΣΟΥΚΙ∆ΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΖΗΣΗ ΠΑΣΧΑΛΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
∆ΗΜΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΛΕΝΗ
ΚΟΣΜΑΣ
ΕΥΘΥΜΙΑ∆ΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΑΛΕΞΙΟΣ
ΒΕΡΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΑΒΡΙΗΛ
ΤΑΦΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΛΕΜΟΝΙ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΒΑΧΛΙΩΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ∆Η ΕΥΧΑΡΙΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΚΟΥΡΟΓΕΝΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ
ΒΕΡΜΙΣΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΣ
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙ∆Η ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΟΥΤΡΙΠΙ∆ΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
ΣΑΒΒΑΣ
ΓΑΛΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΠΑΛΥΒΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΙΓΚΟΡ
ΠΑΥΛΟΣ
Α.∆.Τ
1
2
3
4
5
6
7
8
Τ039114
Σ527145
ΑΑ005843
6
350,00
ΑΗ063078
ΑΗ547824
Χ034776
ΑΙ066102
1
30,00
1
50,00
6
350,00
6
350,00
ΑΗ504699
Τ526835
6
350,00
ΑΙ505277
Χ660413
49
343,00
5
275,00
2
60,00
ΑΒ518604
ΑΑ018954
5
275,00
ΑΚ011185
ΑΖ630941
Μ089749
1
30,00
5
250,00
5
275,00
4
200,00
ΑΕ068187
1
30,00
1
30,00
Χ506288
Χ542122
4
200,00
ΑΒ219679
ΑΗ063739
Χ020946
Χ535034
4
200,00
4
200,00
ΑΑ017239
Χ584355
1
50,00
47
329,00
1
7,00
7
49,00
3
21,00
12
84,00
35
245,00
26
182,00
8
56,00
36
252,00
36
252,00
1
30,00
1
30,00
ΑΖ078832
Μ130124
9
10
60
420,00
60
420,00
8
56,00
56
392,00
43
301,00
4
28,00
2
14,00
52
364,00
32
224,00
4
200,00
4
200,00
4
200,00
ΑΒ030798
25
175,00
Πληροφοριακό Σύστηµα Επιλογής Προσωπικού - UniSystems SA
11
1979
ΣΥΝΟΛΙΚΑ
ΜΟΡΙΑ
420,00
1981
420,00
1982
406,00
1978
392,00
1978
381,00
1980
378,00
1983
364,00
1959
364,00
1986
350,00
1978
343,00
1980
335,00
1978
329,00
1972
312,00
1991
299,00
1983
296,00
1963
284,00
1969
275,00
1979
262,00
1987
256,00
1976
252,00
1977
252,00
1960
230,00
1986
230,00
1951
224,00
1962
200,00
1990
200,00
1989
200,00
1987
175,00
Σελίδα: 9
ΑΔΑ: 4ΑΜ7ΩΚ3-ΔΕΕ
ΣΕΙΡΑ
Α/Α
242
33996
243
35610
244
35152
245
34001
246
35450
247
34921
248
35553
249
35693
250
35290
251
35718
252
35759
253
33859
254
34329
255
35053
256
34923
257
35773
258
35508
259
34403
ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΦΑΚΑΡΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΛΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΝΙΚΗΤΑΣ
ΜΕΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ
ΚΑΛΑΪΤΖΗ ΜΑΓ∆ΑΛΗΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΑΒΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΣΟΤΡΑ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
∆ΡΟΥΓΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΚΑΤΖΟΥΡΗ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΟΥΤΣΟΥΜΑΛΛΗ ΜΑΡΙΑ
ΣΤΥΛΑΙΝΟΣ
ΦΛΩΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΑΡΚΟΛΕΦΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΑΪ∆ΟΥ ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΩ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΨΑΡΡΑΣ ∆ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΚΕΛΑΪ∆ΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΛΑΠΠΑΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΛΥΒΟΣ ΜΑΡΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΛΑΛΑΟΥΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
Α.∆.Τ
1
2
3
4
1981
ΣΥΝΟΛΙΚΑ
ΜΟΡΙΑ
149,00
1988
140,00
1966
60,00
1985
56,00
1981
49,00
1968
44,00
1963
30,00
1964
30,00
ΣΙ066989
1956
0,00
Ξ116095
1957
0,00
Τ526357
5
6
1
30,00
7
8
ΑΙ505945
ΑΙ615353
9
10
17
119,00
20
140,00
2
60,00
Φ075292
8
56,00
7
49,00
2
14,00
ΑΙ505556
Ξ11810
1
30,00
1
30,00
1
30,00
ΑΗ050377
ΑΙ109497
11
Ρ039856
1957
0,00
Τ524705
1959
0,00
Ξ198088
1970
0,00
ΑΙ001319
1983
0,00
Τ524831
1985
0,00
ΑΙ109664
1989
0,00
ΑΒ218148
1990
0,00
ΑΒ612068
1993
0,00
11
1975
ΣΥΝΟΛΙΚΑ
ΜΟΡΙΑ
1520,00
1972
1500,00
1957
1480,00
1963
1461,00
1971
1430,00
1955
1420,00
1974
1400,00
Β΄ εντοπιότητας
ΣΕΙΡΑ
Α/Α
1
35637
2
35599
3
35049
4
35321
5
35354
6
35236
7
34959
ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΣΩΤΗΡΙΑ
ΦΩΤΙΟΣ
ΚΑΓΚΕΛΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΓΑΛΟΥΠΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
∆ΕΛΗΚΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΣΙΜΟΣ
ΜΠΟΥΣ∆ΟΥΚΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ;
ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΙ∆ΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Α.∆.Τ
Ν894060
ΑΒ242720
ΑΙ693509
Τ388379
Φ073892
ΑΗ645214
ΑΖ134184
1
2
12
800,00
12
800,00
12
800,00
12
800,00
10
650,00
12
800,00
12
800,00
3
4
6
300,00
5
250,00
4
200,00
3
150,00
6
300,00
4
200,00
3
150,00
5
6
1
30,00
2
60,00
2
60,00
2
60,00
1
30,00
Πληροφοριακό Σύστηµα Επιλογής Προσωπικού - UniSystems SA
7
8
3
150,00
9
10
60
420,00
60
420,00
60
420,00
43
301,00
60
420,00
60
420,00
60
420,00
Σελίδα: 10
ΑΔΑ: 4ΑΜ7ΩΚ3-ΔΕΕ
ΣΕΙΡΑ
Α/Α
8
35471
9
35531
10
35713
11
33350
12
35480
13
35559
14
34795
15
34647
16
34593
17
35906
18
35260
19
35176
20
34306
21
33532
22
35041
23
35894
24
35457
25
34145
26
34958
27
35472
28
33566
29
35043
30
35056
31
34904
32
36190
33
35213
34
34492
35
33298
ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΝΑΒΡΟΖΙ∆ΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΜΑΛΗ ΕΛΕΝΗ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΝΤΟΛΝΙΚΟΒΑ ΑΛΙΟΝΑ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΠΕΤΡΟΣ
ΜΑΥΡΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α∆ΑΜ
ΑΣΛΑΝΙ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΛΙΒΑΝΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΘΑΝΟΥ ΧΑΪ∆Η
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΚΕΡ∆ΡΜΕΛΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕΡΙ∆ΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΣΙΝΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕΤΑΝΙ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΑΝΙ∆ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΤΖΟΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ
ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΟΥΝΤΡΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΙΓΝΑΤΙΑ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΙΧΑΗ΄Λ
ΛΟΥΚΑ ΜΑΙΡΗ
∆ΙΟΜΗ∆ΗΣ
ΠΟΥΠΟΥΛΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙ∆ΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΕΚΤΩΡΑΣ
ΚΟΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
Α.∆.Τ
ΑΗ077204
Τ065458
ΑΕ120278
ΑΕ537826
ΑΗ033438
Ρ126987
ΑΙ667005
ΑΖ123818
ΑΒ036165
Κ274387
ΑΙ697585
ΑΖ109446
Λ308313
ΑΙ581715
ΑΗ003735
Ξ342855
Π266945
ΑΒ213712
Σ557171
Σ217037
Ν147563
Κ081916
ΑΖ132012
Ξ197612
Φ077529
ΑΑ085623
Χ507630
ΑΙ505138
1
2
12
800,00
12
800,00
11
725,00
12
800,00
12
800,00
12
800,00
12
800,00
12
800,00
12
800,00
12
800,00
12
800,00
12
800,00
12
800,00
12
800,00
12
800,00
12
800,00
12
800,00
12
800,00
12
800,00
12
800,00
9
575,00
12
800,00
12
800,00
6
350,00
11
725,00
10
650,00
11
725,00
12
800,00
3
4
3
150,00
5
6
2
60,00
1
30,00
1
30,00
1
30,00
1
30,00
1
30,00
1
30,00
7
8
2
100,00
4
200,00
7
350,00
2
60,00
1
30,00
1
30,00
Πληροφοριακό Σύστηµα Επιλογής Προσωπικού - UniSystems SA
1
50,00
9
10
60
420,00
60
420,00
60
420,00
60
420,00
60
420,00
60
420,00
60
420,00
59
413,00
60
420,00
60
420,00
60
420,00
60
420,00
60
420,00
60
420,00
60
420,00
60
420,00
60
420,00
60
420,00
60
420,00
58
406,00
60
420,00
56
392,00
55
385,00
60
420,00
60
420,00
60
420,00
60
420,00
49
343,00
11
1970
ΣΥΝΟΛΙΚΑ
ΜΟΡΙΑ
1370,00
1963
1280,00
1973
1275,00
1953
1250,00
1954
1250,00
1957
1250,00
1967
1250,00
1976
1243,00
1950
1220,00
1956
1220,00
1956
1220,00
1959
1220,00
1962
1220,00
1962
1220,00
1963
1220,00
1970
1220,00
1971
1220,00
1972
1220,00
1981
1220,00
1974
1206,00
1969
1195,00
1961
1192,00
1966
1185,00
1971
1180,00
1979
1175,00
1969
1150,00
1965
1145,00
1953
1143,00
Σελίδα: 11
ΑΔΑ: 4ΑΜ7ΩΚ3-ΔΕΕ
ΣΕΙΡΑ
Α/Α
36
35551
37
35569
38
35030
39
34481
40
34993
41
35698
42
33819
43
35280
44
34164
45
35503
46
35319
47
33667
48
35144
49
34675
50
35529
51
35125
52
35389
53
35432
54
34868
55
35189
56
35522
57
34533
58
34610
59
35914
60
35510
61
36194
62
35648
63
35320
ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΑΒΒΑ∆ΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΙΚΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΧΑΛΑΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΤΟΥΒΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΥ ΙΟΥΛΙΑ
ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ
ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΣΙ∆ΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΛΑΖΑΡΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΑΡΙΑ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΠΑΠΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΣΑΧΙΝΙ∆ΟΥ ΟΞΑΝΑ
ΣΕΡΓΚΕΪ
ΑΓΟΡΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΙ∆Η ΑΝΝΑ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΒΕΝΕΤΙΚΙ∆ΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
Ο∆ΥΣΣΕΑΣ
ΜΑΝΩΛΑΤΟΣ ΖΗΣΙΜΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΣΙΑΛΤΑ ΧΡΥΣΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΤΑΦΥΛΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΙΠΕΡΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΜΑΘΙΟΥ∆ΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΑΛΟΜΗΝΙ∆ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
∆ΕΠΑΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΑΡΙΤΣΑ Α∆ΑΜΑΝΤΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΛΕΤΣΙΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΝ∆ΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
∆ΕΡΒΕΝΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΥΡΓΟΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΡΓΥΡΗ ΜΑΡΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΓΟΡΕΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Α.∆.Τ
ΑΙ629781
Σ038977
Σ650297
ΑΙ116431
ΑΑ030950
Φ026793
ΑΗ077756
ΑΗ077776
Σ620737
ΑΕ528738
ΑΒ332132
ΑΗ018722
Σ173562
ΑΖ578254
ΑΗ624423
ΑΒ284332
ΑΗ139706
Π068586
Π738233
Π364768
Χ157930
Π575213
ΑΙ670723
ΑΙ648562
Ρ025249
ΑΒ591270
Φ025687
Π633633
1
2
12
800,00
9
575,00
10
650,00
6
350,00
9
575,00
12
800,00
9
575,00
12
800,00
12
800,00
12
800,00
12
800,00
11
725,00
12
800,00
6
350,00
8
500,00
12
800,00
9
575,00
8
500,00
8
500,00
12
800,00
12
800,00
12
800,00
8
500,00
8
500,00
7
425,00
7
425,00
12
800,00
8
500,00
3
4
5
250,00
5
6
2
60,00
3
110,00
1
30,00
2
60,00
1
30,00
2
60,00
2
60,00
2
60,00
4
200,00
4
200,00
3
110,00
1
30,00
2
60,00
1
30,00
1
30,00
1
30,00
1
30,00
1
30,00
2
60,00
2
60,00
1
30,00
Πληροφοριακό Σύστηµα Επιλογής Προσωπικού - UniSystems SA
7
8
1
50,00
9
10
39
273,00
60
420,00
60
420,00
60
420,00
60
420,00
28
196,00
60
420,00
36
252,00
36
252,00
24
168,00
32
224,00
41
287,00
13
91,00
60
420,00
60
420,00
20
140,00
21
147,00
60
420,00
60
420,00
20
140,00
18
126,00
13
91,00
60
420,00
60
420,00
60
420,00
60
420,00
7
49,00
50
350,00
11
1957
ΣΥΝΟΛΙΚΑ
ΜΟΡΙΑ
1133,00
1968
1105,00
1964
1100,00
1968
1080,00
1961
1075,00
1985
1056,00
1963
1055,00
1963
1052,00
1981
1052,00
1972
1028,00
1955
1024,00
1984
1012,00
1974
1001,00
1954
1000,00
1957
980,00
1966
970,00
1954
952,00
1961
950,00
1974
950,00
1961
940,00
1988
926,00
1969
921,00
1956
920,00
1974
920,00
1964
905,00
1967
905,00
1968
879,00
1973
850,00
Σελίδα: 12
ΑΔΑ: 4ΑΜ7ΩΚ3-ΔΕΕ
ΣΕΙΡΑ
Α/Α
64
33568
65
34128
66
35186
67
34927
68
35055
69
34493
70
35191
71
35535
72
34537
73
35905
74
36212
75
35168
76
35052
77
35243
78
35623
79
34482
80
34499
81
35499
82
35150
83
35148
84
36215
85
35038
86
34989
87
35169
88
35892
89
34496
90
35494
91
35716
ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΞΥ∆ΕΑΣ-ΓΙΑΓΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΦΟΥΤΟΥΛΟΓΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΑΡΑΜΠΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΑΛΑΠΑΣΙ∆ΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΟΥΣΤΑΠΑΣΙ∆ΟΥ ΛΙΟΥΜΠΟΒ
ΠΑΥΛΟΣ
ΣΑΪΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΠΟΥΤΣΙΟΥΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣ
ΣΑΛΩΝΙΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΦΡΑΓΚΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΟΥΛΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΑΜΑΝΑΤΙ∆ΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΡΕΛΗΣ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ
ΘΕΟ∆ΟΣΙΟΣ
ΠΙΠΙΛΙ∆ΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΚΙΟΚΑ ΣΟΦΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΚΟΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΪΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΣΕΤΣΟΥ ΑΡΕΤΗ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΚΑΖΑΝΤΖΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΠΟΛΥΧΡΟΝΙ∆ΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΟΥΛΑ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΡΗΓΟΥΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΙΩΣΗΦ
ΚΟΖΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΪΑ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΦΑΚΑΛΟΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΟΥΛΙΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙ∆ΟΥ ΕΥΛΑΜΠΙΑ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΣΠΙΝΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΑΡΒΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Α.∆.Τ
Ν147562
ΑΖ034795
Σ135278
Φ042835
ΑΒ554179
Τ195901
Ρ027725
Χ016692
ΑΒ625035
Σ256362
ΑΒ330196
ΑΑ108565
ΑΗ564688
ΑΗ589822
Σ219353
ΑΙ072729
Ν183154
ΑΗ059906
ΑΗ584281
Σ172577
Σ611375
1
2
7
425,00
7
425,00
7
425,00
7
425,00
6
350,00
7
425,00
9
575,00
5
275,00
12
800,00
12
800,00
12
800,00
12
800,00
6
350,00
6
350,00
8
500,00
4
200,00
6
350,00
6
350,00
8
500,00
5
275,00
6
350,00
Σ038205
Χ054801
Χ126978
ΑΒ669365
Σ559418
Χ660364
Σ529986
5
275,00
8
500,00
5
275,00
4
200,00
4
200,00
7
425,00
3
4
5
6
7
8
5
250,00
2
60,00
1
30,00
3
110,00
3
150,00
6
300,00
5
250,00
2
100,00
1
30,00
1
30,00
2
60,00
2
60,00
1
30,00
3
110,00
1
30,00
2
60,00
1
30,00
9
10
60
420,00
60
420,00
60
420,00
60
420,00
31
217,00
33
231,00
30
210,00
60
420,00
60
420,00
60
420,00
31
217,00
52
364,00
60
420,00
60
420,00
34
238,00
50
350,00
1
50,00
60
420,00
60
420,00
4
200,00
2
60,00
1
30,00
1
30,00
Πληροφοριακό Σύστηµα Επιλογής Προσωπικού - UniSystems SA
1
50,00
60
420,00
60
420,00
60
420,00
20
140,00
11
1960
ΣΥΝΟΛΙΚΑ
ΜΟΡΙΑ
845,00
1969
845,00
1981
845,00
1985
845,00
1972
817,00
1971
816,00
1967
815,00
1969
805,00
1969
800,00
1975
800,00
1975
800,00
1991
800,00
1966
800,00
1975
800,00
1962
777,00
1969
774,00
1969
770,00
1975
770,00
1955
768,00
1965
735,00
1979
730,00
1973
730,00
1975
725,00
1985
700,00
1984
695,00
1971
680,00
1967
650,00
1980
645,00
Σελίδα: 13
ΑΔΑ: 4ΑΜ7ΩΚ3-ΔΕΕ
ΣΕΙΡΑ
Α/Α
92
36210
93
35272
94
34731
95
35141
96
34794
97
36331
98
33726
99
35095
100
35163
101
35587
102
35755
103
35181
104
35591
105
35132
106
33567
107
34688
108
35558
109
34505
110
33826
111
33529
112
34595
113
35288
114
34384
115
35555
116
35239
117
35896
118
33997
119
36206
ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΙΡΠΙΝΙΑ∆ΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΛΛΑ ΑΝΝΑ
ΑΛΕΚΟ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙ∆ΟΥ ΑΓΑΠΗ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΛΑΤΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΖΩΤΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΚΕΣΑΝΙ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΛΕΞΙΟΣ
ΚΑΡΑΜΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΝΤΟΥΛΜΑ ΜΑΡΙΑ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΖΟΒΑ ΗΛΕΚΤΡΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΞΥ∆ΕΑ-ΓΙΑΓΙΑ ∆ΗΜΗΤΡΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΑΤΗΝΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΣΛΑΝΙ∆ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΡΑΠΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΕΤΑΞΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΡΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΣΑΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
∆ΡΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ο∆ΥΣΣΕΑΣ
ΤΖΟΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ
ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
Α.∆.Τ
Χ641067
Χ557681
ΑΗ531307
ΑΕ037275
Χ652003
Σ053624
Σ615227
1
2
4
200,00
5
275,00
4
200,00
4
200,00
4
200,00
4
200,00
4
200,00
Τ085014
Χ689286
ΑΕ066019
Σ541290
Χ643934
3
4
4
200,00
1
30,00
4
200,00
5
275,00
4
200,00
4
200,00
7
425,00
2
60,00
ΑΙ008953
ΑΙ581654
Τ084845
5
6
2
60,00
7
425,00
4
200,00
Ρ126197
ΑΕ147030
ΑΒ501819
Φ088211
6
350,00
Σ615700
50
350,00
50
350,00
49
343,00
44
308,00
ΑΙ001309
ΑΗ018753
ΑΗ127589
ΑΒ326520
4
200,00
1
30,00
Ρ705690
Φ045680
9
10
34
238,00
47
329,00
60
420,00
60
420,00
60
420,00
60
420,00
60
420,00
60
420,00
46
322,00
36
252,00
43
301,00
10
70,00
60
420,00
32
224,00
60
420,00
60
420,00
60
420,00
60
420,00
55
385,00
ΑΙ536006
ΑΕ551766
7
8
29
203,00
4
200,00
Πληροφοριακό Σύστηµα Επιλογής Προσωπικού - UniSystems SA
11
1966
ΣΥΝΟΛΙΚΑ
ΜΟΡΙΑ
638,00
1964
634,00
1957
620,00
1958
620,00
1976
620,00
1978
620,00
1980
620,00
1976
620,00
1956
597,00
1964
512,00
1949
501,00
1988
495,00
1968
480,00
1989
425,00
1986
424,00
1951
420,00
1961
420,00
1965
420,00
1971
420,00
1985
385,00
1977
350,00
1977
350,00
1980
350,00
1978
343,00
1983
308,00
1966
230,00
1967
203,00
1986
200,00
Σελίδα: 14
ΑΔΑ: 4ΑΜ7ΩΚ3-ΔΕΕ
ΣΕΙΡΑ
Α/Α
120
35585
121
34893
122
36192
123
34458
124
34037
125
35756
126
35646
ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΖΑΦΕΙΡΕΛΗ ΜΑΡΘΑ-ΕΥΤΥΧΙΑ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΓΚΡΙΓΚΟΡΙΑΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΚΑΪΚ
ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΙ∆ΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΒΛΑ∆ΙΜΗΡΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΡΕΠΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ∆ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
Α.∆.Τ
1
2
3
4
1967
ΣΥΝΟΛΙΚΑ
ΜΟΡΙΑ
172,00
1980
135,00
1967
110,00
1989
42,00
Τ049107
1960
0,00
ΑΗ501128
1972
0,00
ΑΒ612805
1990
0,00
11
1971
ΣΥΝΟΛΙΚΑ
ΜΟΡΙΑ
1480,00
1953
1220,00
1959
1220,00
1962
1156,00
1957
1030,00
1958
995,00
1972
995,00
1958
912,00
1978
860,00
1965
830,00
1953
796,00
1977
659,00
1960
530,00
1980
455,00
1961
420,00
1978
420,00
1953
256,00
1982
237,00
ΑΙ018841
Ρ545877
Σ652339
5
6
2
60,00
1
30,00
3
110,00
7
8
ΑΙ560576
9
10
16
112,00
15
105,00
6
42,00
11
Γ΄ εντοπιότητας
ΣΕΙΡΑ
Α/Α
1
35521
2
34587
3
33733
4
34591
5
34459
6
35434
7
35507
8
35399
9
33852
10
35679
11
34938
12
35502
13
35893
14
33948
15
35116
16
34916
17
34062
18
35489
ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΓΙΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΑΛΕΕΒΑ ΝΑΤΑΛΙΑ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΤΣΙΑΓΚΙ∆ΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΛΙΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΑΦΥΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΑΡΑΝΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΚΟΜΜΑΤΑ ΒΑΡΒΑΡΑ
ΛΟΥΚΑΣ
ΦΙΛΙΠΙΟΥΚ ΛΕΝΟΥΤΣΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΟΝΟΜΗ ΛΑΖΑΡΟΣ
THODORI
ΠΕΤΡΟΥ ΑΝΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΑΛΑΜΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΚΟΥΦΟΥ ΑΛΙΚΗ
ΜΙΧΑΗΛ
ΡΑΠΤΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΨΑΡΡΟΥ ΑΓΓΕΛΑ
ΣΩΤΗΡΗΣ
ΠΑΠΑΚΟΣΜΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΘΩΜΑΣ
ΠΟΛΥΓΕΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
Α.∆.Τ
518594
Ρ556375
ΕΚ411596
Τ148352
34459
Σ290915
ΑΒ772981
Ι677755
Α∆145754
Π013039
Α385864
Ρ093489
1
2
12
800,00
12
800,00
12
800,00
9
575,00
12
800,00
9
575,00
9
575,00
12
800,00
12
800,00
11
725,00
7
425,00
9
575,00
3
4
4
200,00
3
150,00
4
200,00
2
60,00
1
30,00
9
10
60
420,00
60
420,00
60
420,00
53
371,00
2
60,00
3
110,00
1
30,00
7
425,00
Μ029459
ΑΖ553461
ΑΖ627112
Χ149197
7
8
60
420,00
60
420,00
16
112,00
Κ865474
Ν912398
5
6
2
60,00
4
200,00
2
60,00
1
30,00
Πληροφοριακό Σύστηµα Επιλογής Προσωπικού - UniSystems SA
15
105,00
53
371,00
12
84,00
60
420,00
60
420,00
60
420,00
28
196,00
1
7,00
Σελίδα: 15
ΑΔΑ: 4ΑΜ7ΩΚ3-ΔΕΕ
ΣΕΙΡΑ
19
20
21
Α/Α
ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
35514 ΠΑΝΤΑΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
35721 ΦΛΩΡΗ ΕΛΕΝΗ
∆ΗΜΗΤΙΟΣ
35571 ΛΑΠΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΗΛΙΑΣ
Α.∆.Τ
1981
ΣΥΝΟΛΙΚΑ
ΜΟΡΙΑ
200,00
Μ086052
1954
0,00
ΑΑ016654
1987
0,00
11
1979
ΣΥΝΟΛΙΚΑ
ΜΟΡΙΑ
670,00
1977
650,00
1965
530,00
1968
500,00
1966
480,00
1975
480,00
1979
480,00
1960
450,00
1968
450,00
1975
450,00
1976
450,00
1966
424,00
1952
420,00
1961
420,00
1966
420,00
1967
420,00
1974
420,00
1967
359,00
1966
342,00
1983
287,00
1973
245,00
1957
191,00
ΑΒ772981
1
2
4
200,00
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Α εντοπιότητας κώλυµα 8µηνου
ΣΕΙΡΑ
Α/Α
1
34340
2
35158
3
35249
4
35370
5
34392
6
35050
7
34594
8
34419
9
34044
10
35034
11
34518
12
34898
13
34375
14
34473
15
35402
16
34785
17
33034
18
34998
19
34468
20
35634
21
35633
22
34902
ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΤΖΙΟΥΜΗ ΜΑΝΤΩ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΕΝΙΟΥ ΑΡΓΥΡΩ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΡΟΒΑΤΣΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΟΛΙΤΟΥ ΑΡΓΥΡΩ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΑΤΑ ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΦΑΚΙΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΖΕΡΒΟΥ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΑΡ∆ΙΤΣΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΠΑΚΑ ΣΩΤΗΡΙΑ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΚΟΤΣΕΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΑΥΡΙ∆ΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΣΑΚΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
ΤΙΜΟΛΕΩΝ
ΤΟΥΜΠΙ∆ΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΦΟΥΝΤΟΥΡΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ
ΛΟΥΚΑΣ
ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΣΙΡΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΛΙΑΠΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
Α.∆.Τ
Χ148190
Ρ652244
1
2
3
4
5
250,00
4
200,00
ΑΗ015139
ΑΗ542103
ΑΖ058703
Π034200
Σ000657
Π755097
Χ149750
ΑΗ635810
ΑΖ104960
ΑΙ565892
5
6
1
30,00
3
110,00
1
30,00
2
60,00
2
60,00
2
60,00
1
30,00
1
30,00
1
30,00
1
30,00
2
60,00
ΑΚ053044
ΑΑ016309
ΑΗ107571
Χ019432
Π434761
Χ020514
Τ281586
1
30,00
6
300,00
Τ148684
ΑΖ104614
Σ004152
1
30,00
Πληροφοριακό Σύστηµα Επιλογής Προσωπικού - UniSystems SA
7
8
1
50,00
9
10
60
420,00
60
420,00
60
420,00
60
420,00
60
420,00
60
420,00
60
420,00
60
420,00
60
420,00
60
420,00
60
420,00
52
364,00
60
420,00
60
420,00
60
420,00
60
420,00
60
420,00
47
329,00
6
42,00
41
287,00
35
245,00
23
161,00
Σελίδα: 16
ΑΔΑ: 4ΑΜ7ΩΚ3-ΔΕΕ
ΣΕΙΡΑ
Α/Α
23
34563
24
34330
25
35532
26
35705
27
34084
28
34834
29
34467
30
34429
31
34768
32
35641
ΣΕΙΡΑ
Α/Α
ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΣΑΒΙΟΛΙ∆ΟΥ ΦΙΛΙΩ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΑΛΓΑΡΙΝΟΥ ΜΑΡΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΑΡΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΣ
ΚΟΤΣΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΚΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΑΝΝΑ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΦΩΤΙΑ∆ΗΣ ΚΥΡΙΛΛΟΣ
ΣΤΑΛΙΚ
ΦΩΤΙΑ∆ΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΡΥΣΤΑΛΛΙ∆ΗΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Α.∆.Τ
1
2
3
4
ΑΑ016744
Χ094805
5
6
2
60,00
1
30,00
7
8
ΑΚ053632
ΑΕ140526
ΑΑ018778
1
30,00
ΑΙ663424
ΑΗ063639
Χ020404
9
10
14
98,00
18
126,00
20
140,00
18
126,00
13
91,00
17
119,00
14
98,00
1974
ΣΥΝΟΛΙΚΑ
ΜΟΡΙΑ
158,00
1986
156,00
1988
140,00
1950
126,00
1962
121,00
1986
119,00
1956
98,00
1970
60,00
6
42,00
3
21,00
1958
42,00
1982
21,00
9
10
60
420,00
38
266,00
11
1965
ΣΥΝΟΛΙΚΑ
ΜΟΡΙΑ
420,00
1978
416,00
2
60,00
ΑΙ109186
ΑΖ058929
11
Β εντοπιότητας κώλυµα 8µηνου
1
2
ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
35352 ΚΑΤΣΙΠΟ∆Η ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
34362 ΤΣΑΜΠΑΖΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Α.∆.Τ
1
2
3
4
5
6
Χ689292
ΑΒ643105
3
150,00
7
8
Ο ∆ΗΜΑΡΧΕΥΩΝ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΟΝΙ∆ΑΡΗΣ
Πληροφοριακό Σύστηµα Επιλογής Προσωπικού - UniSystems SA
Σελίδα: 17