ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2012 ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΗΜΕΡΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 2
ΩΡΑ
12.00-14.30
ΑΙΘΟΥΣΑ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ
ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
(ΔΞΓ) 2ος ΟΡΟΦΟΣ
ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 4
ΘΑ ΔΟΘΟΥΝ
ΑΠΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟ 28/2
ΜΕΧΡΙ 27/3
14/2/2012