Περιεχόμενα – Εισαγωγικό Σημείωμα - 3ο Πρότυπο

ΠΡΑΚΤΙΚΑ
ου
1 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Ένας χρόνος μετά
ISBN: 978-618-81267-1-8
© 3ο Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Ευόσμου
Clip Art εξωφύλλου: Clip Art Gallery on DiscoverySchool.com
ΠΡΑΚΤΙΚΑ
1ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Ένας χρόνος μετά
26-27 Απριλίου 2013
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
3 ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ
ο
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2014
Περιεχόμενα
Εισαγωγικό Σημείωμα ......................................................................................................
Γουδήρας Β. Δημήτριος, Πρότυπα, Πειραματικά ή Σχολεία Αριστείας; .............................
9
11
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Καινοτόμες διδακτικές πρακτικές
Ζάρρα-Φλούδα Μαρία, Σκέφτομαι … πιστεύω … νιώθω … φοβάμαι … θέλω … μπορώ
… δεν ξέρω… ίσως να… (Προγράμματα συναισθηματικής και κοινωνικής υγείας) ...
Μούσιου-Μυλωνά Όλγα, «Εργαστήρι Γλώσσας» του Πρότυπου Πειραματικού Δημοτικού
Σχολείου Φλώρινας: Η φιλοσοφία, το θεωρητικό υπόβαθρο και η οργάνωση λειτουργίας των Ομίλων «Παραμύθι και Αφήγηση» και Κριτικός Γραμματισμός ...................
Αθανασοπούλου Μαρία, Παίζω και μαθαίνω τη Γραμματική .............................................
Κωστούλας Αχιλλέας, Γκουρογιάννη Ιωάννα, Όμιλοι Αγγλικής Γλώσσας για μαθητές
πρώιμης παιδικής ηλικίας: Μια μελέτη περίπτωσης ....................................................
Ευθυμίου Σπυριδούλα, Βέργου Βασιλική, Εκπαιδευτικοί Όμιλοι: Πρώτες διαπιστώσεις .....
Μαντικού Σταματία, Καράμπελας Κωνσταντίνος, Καρβουνίδης Σαράντης, Λιάκου Βασιλική, Οικονομίδου Βασιλική, Οι Όμιλοι, ένας νέος θεσμός στην Ελληνική Εκπαίδευση: Αποτίμηση και προοπτικές ..............................................................................
Αμαραντίδου Κυριακή, «Η εφημερίδα των Μικρών Συντακτών»: Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για τη διδασκαλία των κειμενικών ειδών στον Όμιλο για τον «Κριτικό Γραμματισμό» του Πρότυπου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Φλώρινας .........................
Πράμας Χρήστος, Γιαννογλούδη Ελένη, Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες με κατεύθυνση
την καλλιέργεια γνώσεων και ικανοτήτων για τη ζωή .................................................
Δράκογλου Αναστασία, Κιννά Πασχαλίνα, Όμιλος Λογοτεχνίας ........................................
Ταξίδης Χρήστος, Η συμβολή της ιστορίας των μαθηματικών στη διδασκαλία και κατανόηση μαθηματικών εννοιών: Μια διδακτική πρόταση για τη θεσιακή αξία του
αριθμού ......................................................................................................................
Αντωνογιάννη Βασιλική, Το Ταξίδι του Παραμυθιού στον Χρόνο .....................................
Σωφρονιάδου Ελένη, Η διδασκαλία της Αγγλικής στην πρώιμη παιδική ηλικία: Διδακτικές πρακτικές στο 3ο Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Ευόσμου ..............
Καϊκτσή Κατερίνα, Η διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας μέσα από Λογοτεχνικά Κείμενα
στο 3ο Πρότυπο Πειραματικό Σχολείο Ευόσμου ........................................................
27
37
45
51
61
71
79
87
95
103
117
125
131
Εφαρμογές των νέων αναλυτικών προγραμμάτων στα Π.Π.Σ.
Κωδωνάς Ιωάννης, Δραστηριότητες με νοερούς υπολογισμούς – Παιδαγωγικές και διδακτικές προεκτάσεις .................................................................................................
Αλεξίου Βασιλική, Βιβλία για το σπίτι: Μια πρακτική συνεργασίας σχολείου-οικογένειας
Γιαννουσοπούλου Μαρία, Θεοδωρακόπουλος Κωνσταντίνος, Κιούρτ Δάφνη, Η Ανθρωπιστική και Ολιστική προσέγγιση στην εκπαιδευτική διαδικασία. Πειραματική
εφαρμογή στο Πρότυπο Ειδικό Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Ρόδου ......................
Γαλάνη Βασιλική, «Τα μαθηματικά της Φύσης και της Ζωής» της Β΄ τάξης του κ. Χ.
Λεμονίδη: Παρουσίαση, προβληματισμοί και σκέψεις από την εφαρμογή του στο
Π.Π.Σ. Σερρών ...........................................................................................................
139
149
155
165
6
Πρακτικά 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου ΠΠΣ Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης
Ο ρόλος των Π.Π.Σ. στο εκπαιδευτικό σύστημα
Καρύδας Κ. Απόστολος, Μερικοί στοχασμοί επί της κοινωνικής λειτουργίας και της φιλοσοφίας των Προτύπων Πειραματικών Σχολείων .....................................................
Πανόπουλος Βασίλειος, Διακινδύνευση και αναστοχασμός υπό το κράτος της «ηγεμονίας
του Φ.Ε.Κ.» και της «ανακοινοποίησης στο ορθό» .....................................................
Σοφός Λοΐζος, Κώστας Απόστολος, Τσάρπα Ιωάννα, Παρουσίαση του ολιστικού μοντέλου
πρακτικής άσκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία
(ΠΠΣ) Ρόδου .............................................................................................................
173
179
187
Προτάσεις και εφαρμογές στα Π.Π.Σ.
Ζιάκα Ιωάννα, Κουταλακίδου Βαρβάρα, Η προσέγγιση εκμάθησης Γλώσσας και Περιεχομένου: ένα συνεχιζόμενο πείραμα στο 3ο ΠΠΣ Ευόσμου ............................................
203
Η ένταξη των Τ.Π.Ε. στη διδακτική διαδικασία
Κνάβας Οδυσσέας, Σέρογλου Φανή, Η διδασκαλία των φυσικών επιστημών μέσω μορφών
ψηφιακής αφήγησης: Οι περιπτώσεις κατασκευής μαθητικής ταινίας και δημιουργίας
διαδικτυακής πολυτροπικής αφίσας (glog) .................................................................
Μάνη Φωτεινή, Δρογγίτης Αναστασίος, Οι Νέες Τεχνολογίες στο Ολιγοθέσιο Σχολείο .....
Καραγιώργου Ιωάννα, Χατζηγεωργιάδου Σοφία, Χάρτινα όνειρα: διαφοροποιημένη διδασκαλία μέσω πολυτροπικών κειμένων στο νηπιαγωγείο ..............................................
Αναστασίου Αδάμος, Ανδρούτσου Δέσποινα, Γεωργάλας Παναγιώτης, Συνδυασμένη χρήση
του Microsoft PowerPoint και εργαλείων του Web 2.0 στη διδασκαλία της Αγγλικής
γλώσσας για την εξάσκηση του γραπτού λόγου ..........................................................
Νεοφώτιστος Βασίλειος, Κυριατζάκου Κωνσταντία, Δρούγκας Αργύριος, Μαθαίνοντας
Ιστορία διαδραστικά ..................................................................................................
Πανούσης Κωνσταντίνος, Ανοιχτή Τάξη ..........................................................................
Νταλαούτη Παρασκευή, Η προσέγγιση της Τοπικής Ιστορίας με ένα Σύστημα Διαχείρισης
Μαθησιακών Δραστηριοτήτων (LAMS) .....................................................................
Κούρτης Παρασκευάς, Παραδείγματα χρήσης Ν.Τ. στην εκπαιδευτική διαδικασία στο 1ο
Πρότυπο Πειραματικό Δημ. Σχ. ΠΤΔΕ-ΑΠΘ κατά το σχολικό έτος 2011-2012 ..........
Καραγκιόζης Ιωάννης, Το Blog της Ε΄2 του Π.Π.Δ.Σχ. Σερρών ........................................
Κασκαμανίδης Ιωάννης, Μπλούχου Στεφανία, Η εκπαιδευτική διάσταση της ρομποτικής.
Το παράδειγμα του EduRoboClub Florina ..................................................................
211
221
229
235
241
249
257
265
273
281
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Καινοτόμες διδακτικές πρακτικές
Φαρίδου Σμαράγδα, Εφαρμογή σύγχρονων αντιλήψεων για τη μάθηση και τη διδασκαλία
- Χρήση εργαλείων υπολογιστικής και δικτυακής τεχνολογίας στα Θρησκευτικά .......
Ματσιώρη Άννα, Γκράτζιου Βασιλική, Η περίπτωση της AMALTHEA Company: Μια
ιστορία διαθεματικής συνεργασίας ανάμεσα σε μια οικονομολόγο και μια φιλόλογο ..
Φύττας Γεώργιος, Πειραματικές δραστηριότητες Φυσικών Επιστημών σ’ ένα «ανοικτό»
σχολικό περιβάλλον ...................................................................................................
Χατζηαντωνίου Δ. Παναγιώτης, Μελέτη ακουστικής απόδοσης σχολικής αίθουσας εκδηλώσεων: Μία καινοτόμος εκπαιδευτική δραστηριότητα ..............................................
Χατζηφωτεινού Αικατερίνη, Ρώσσιου Ελένη, Αξιοποίηση ενός καινοτόμου προγραμματιστικού περιβάλλοντος για τη διδασκαλία των δομών ακολουθίας και επανάληψης
στο Γυμνάσιο και το Λύκειο ......................................................................................
Ζαρκογιάννη Εύα, Γλώσσα και Ιστορία στο σχολείο: Η κριτική επεξεργασία των ιστορικών πηγών ..............................................................................................................
293
297
305
313
321
331
Περιεχόμενα
Χατζηγιώση Μαρία, Πολιτιστικό Πρόγραμμα eTwinning στο πλαίσιο του μαθήματος των
Γερμανικών ...............................................................................................................
Σκαλοχωρίτου Γεωργία, Καραμανώλης Παναγιώτης, Οι «Όρνιθες» του Αριστοφάνη και ο
τετραγωνισμός του κύκλου ........................................................................................
Καλαμάτας Αθανάσιος, Σωτηρίου Σοφία, Δουκάκης Ιωάννης, Πίστη και Επιστήμη: άλληλοαποκλειόμενα ή αλληλοσυμπληρούμενα μεγέθη; Μία προσέγγιση της δημιουργίας
του κόσμου και της θεωρίας της εξέλιξης ...................................................................
Σιδηροπούλου Ουρανία, Σενάριο Διδασκαλίας Γαλλικών «Οι Διακοπές» ..........................
Αβδελά Αικατερίνη, UNESCO και Π.Π.Σ. Κωνσταντίνος Καραμανλής για το Παγκόσμιο
Πείραμα Νερού ..........................................................................................................
Αχιλλέως Α. Κλαίρη, Παπαδόπουλος Π. Σταύρος, Φριλίγκος Στέλιος, Κεραμιδάς Κωνσταντίνος, Πολάτογλου Μ. Χαρίτων, Δημιουργικά Πειράματα Φυσικών Επιστημών
προς μια Διερευνητική Εργαστηριακή Διδασκαλία .....................................................
7
339
345
357
363
371
379
Εφαρμογές των νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων στα Π.Π.Σ.
Νικολαΐδου Σοφία, Η Δημιουργική Γραφή στο Σχολείο. Το παράδειγμα του Πρότυπου
Πειραματικού Σχολείου του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης .......................................
Διάμεση Κυριακή, Εφαρμογές των νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων στα ΠΠΣ: Το νέο
αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών για τη διδασκαλία των ξένων γλωσσών στη
δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε μια εφαρμογή στη διδασκαλία της γαλλικής γλώσσας .
Αβραμίδου Κωνσταντίνα, Τοπική Ιστορία: Πώς Ένα Παραμελημένο Μάθημα γίνεται
Πρόγραμμα Αριστείας και Καινοτομίας .....................................................................
Ηλιοπούλου Κωνσταντίνα, Αξιολόγηση βάσει Φακέλου στο Μάθημα της Γλώσσας:
Δυνατότητες και Περιορισμοί στο Πλαίσιο των Νέων Α.Π. στο Γυμνάσιο .................
395
403
411
419
Ο ρόλος του Π.Π.Σ. στο εκπαιδευτικό σύστημα
Κουκουλάς Κωνσταντίνος, Καλλίνης Γιώργος, Το Πρότυπο Πειραματικό Σχολείο του
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Ένα διαρκές πείραμα ..................................................
ΕΛΜΕ Προτύπων Πειραματικών Σχολείων, Γλένης Σπύρος, Ο καθοριστικός ρόλος του
εκπαιδευτικού για την έκβαση του θεσμού των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων ...
431
437
Προτάσεις και εφαρμογές στα Π.Π.Σ.
Χαρατζόπουλος Παναγιώτης, Η έρευνα στο CERN και οι ιατρικές εφαρμογές (Διδακτική
πρόταση για τη Φυσική Γενικής Παιδείας Γ΄ Λυκείου) ...............................................
Τουλούμης Κοσμάς, Κριτικός Γραμματισμός και διδασκαλία της Αρχαίας Ελληνικής
Γλώσσας από το πρωτότυπο: εμπειρίες από το Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο του
Πανεπιστημίου Μακεδονίας .......................................................................................
Παυλοπούλου Καλλιόπη, Πατρώνης Τάσος, Μια βιωματική διαθεματική προσέγγιση των
αλγεβρικών πράξεων στην Α΄ Γυμνασίου ...................................................................
447
453
461
Η ένταξη των Τ.Π.Ε. στη διδακτική διαδικασία
Γκαράς Γεώργιος, Εισαγωγή της διαδικτυακής εφαρμογής DropBox στη διοίκηση του
σχολείου και στη διδακτική πράξη .............................................................................
Κωστόπουλος Βασίλειος, Δημιουργία E-Portofolio και Κοινή Χρήση Εγγράφων Google:
μία πρωτότυπη και καινοτόμος δράση στην υπηρεσία της σχολικής κοινότητας .........
Μούζουρα Ελένη, Μια διαφορετική αναγνωστική προσέγγιση και πρόσληψη του ποιήματος του Νίκου Καββαδία «Kuro Siwo» μέσα από την οπτική μιας ιντερνετικής
κειμενικότητας: το υπερκείμενο .................................................................................
Νέζη Μαρία Άννα, Τριαντοπούλου Θεοδώρα, Όμιλος ψηφιακής αφήγησης: σχεδιασμός,
εφαρμογή και αποτίμηση ...........................................................................................
469
475
483
491
8
Πρακτικά 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου ΠΠΣ Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης
Πάλλας Αναστάσιος, Το Μοντέλο Μεταφοράς Ενέργειας (Μο.Μ.Ε.) ως πρόταση διδασκαλίας της έννοιας της Ενέργειας με τη χρήση Τ.Π.Ε. Η περίπτωση του απλού
ηλεκτρικού κυκλώματος .............................................................................................
Ριζάκη Αικατερίνη, Ένα προτεινόμενο αφηγηματικό διδακτικό μοντέλο στο ερευνητικό
πρόγραμμα «Storytelling @ Teaching Model – Α contribution to Science Teachers
Professional Development». Αφηγηματικό Διδακτικό Πρότυπο – Μια συνεισφορά
στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών που διδάσκουν Φυσικές Επιστήμες» ...........................................................................................................................
497
505
Εισαγωγικό Σημείωμα
To 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων (ΠΠΣ) διοργανώθηκε από
το 3ο Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Ευόσμου στη Θεσσαλονίκη στις 27-28
Απριλίου 2013.
Η πρωτοβουλία αυτή ανήκει στον Διευθυντή του 3ου ΠΠΣ κ. Χρήστο Ταξίδη και έχει ως
στόχο την έναρξη ενός ετήσιου θεσμού ο οποίος θα δώσει την ευκαιρία στους εκπαιδευτικούς
όλων των ΠΠΣ της χώρας να συνομιλήσουν, να ανταλλάξουν απόψεις και να συνεργαστούν
στην προώθηση των κοινών στόχων τους. Τα ΠΠΣ, τα οποία χαρακτηρίστηκαν έτσι με την
εφαρμογή του νόμου 3966/2011, έχουν στόχο να αποτελέσουν κοιτίδες ανάπτυξης πρωτοποριακών εκπαιδευτικών προγραμμάτων, τα οποία θα είναι βασισμένα σε έρευνες και στα πλέον
σύγχρονα δεδομένα στο χώρο της εκπαίδευσης σε τοπικό και διεθνές επίπεδο. Σήμερα, μετά
από δύο χρόνια λειτουργίας των νέων ΠΠΣ, τα σχολεία αυτά αποτελούν ένα πεδίο πλούσιας
παιδαγωγικής έρευνας, εφαρμογής καινοτόμων προγραμμάτων και καλών διδακτικών πρακτικών. Στο πλαίσιο του ρόλου που καλούνται να διαδραματήσουν τα ΠΠΣ στην ευρύτερη εκπαιδευτική κοινότητα, το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΠΠΣ έδωσε την ευκαιρία να δημοσιοποιηθούν οι ερευνητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες των σχολείων αυτών προκειμένου να
πραγματοποιηθεί η σύνδεση μεταξύ ΠΠΣ και των υπόλοιπων σχολείων της χώρας.
Το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΠΠΣ αποτέλεσε ένα επίσημο φόρουμ, το οποίο προσέλκυσε
εκπαιδευτικούς Α΄βάθμιας και Β΄βάθμιας Εκπαίδευσης από όλη τη χώρα. Συγκεκριμένα,
συμμετείχαν 103 εκπαιδευτικοί από 25 ΠΠΣ Α΄ και Β΄ βάθμιας. Συνολικά κατατέθηκαν 75
προτάσεις εισηγήσεων, οι οποίες υποβλήθηκαν σε κρίση και από τις οποίες 59 έγιναν τελικά
αποδεκτές. Προσκεκλημένος ομιλητής του συνεδρίου ήταν ο καθηγητής Πανεπιστημίου Μακεδονίας κ. Δημήτριος Γουδήρας, ο οποίος έδωσε την εναρκτήρια ομιλία. Το συνέδριο παρακολούθησαν περισσότεροι από 180 εκπαιδευτικοί και παράγοντες της εκπαίδευσης από όλη τη
χώρα.
Οι εισηγήσεις που παρουσιάστηκαν αφορούσαν τις παρακάτω θεματικές:
(α) Καινοτόμες διδακτικές πρακτικές στα ΠΠΣ
(β) Εφαρμογές των νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων στα ΠΠΣ
(γ) Σχεδιασμός καινοτόμου διδακτικού υλικού: Προτάσεις και εφαρμογές στα ΠΠΣ
(δ) Ο Ρόλος των ΠΠΣ στο εκπαιδευτικό σύστημα
(ε) Η ένταξη των ΤΠΕ στη διδακτική διαδικασία
Ο τόμος των Πρακτικών περιλαμβάνει 59 άρθρα τα οποία βασίζονται στις αντίστοιχες εισηγήσεις που παρουσιάστηκαν στο συνέδριο. Το πρώτο άρθρο είναι του προσκεκλημένου ομιλητή, ενώ τα υπόλοιπα έχουν κατηγοριοποιηθεί με βάση τις παραπάνω θεματικές.
Στο σημείο αυτό οφείλουμε να εκφράσουμε θερμές ευχαριστίες σε όλα τα μέλη της επιστημονικής επιτροπής, τα οποία με ιδιαίτερη προθυμία συμφώνησαν να αναλάβουν την κρίση
των περιλήψεων προκειμένου να επιλεχθούν οι πλέον κατάλληλες. Τους ευχαριστούμε για το
χρόνο που αφιέρωσαν και για τα εποικοδομητικά σχόλια που κατέθεσαν κατά τη διάρκεια της
σχετικής διαδικασίας. Συγκεκριμένα, ευχαριστούμε τους κκ. Σοφρώνη Χατζησαββίδη, Βασίλειο
Δαγδιλέλη, Πέτρο Καριώτογλου, Σοφία Γαβριηλίδου, Ελένη Γρίβα, Αικατερίνη Κιγιτσιόγλου,
Κωνσταντίνο Νικολαντωνάκη, Ελένη Ντρενογιάννη, Όλγα Παπαδοπούλου, Αρετή Σουγάρη,
Άννα Σπύρτου, Θωμαή Αλεξίου, Στεργιανή Κωστοπούλου, Αλέξανδρο Κόπτση, Χρήστο Ταξίδη, Ιωάννα Ζιάκα και Ελευθερία Ζάγκα.
Θα θέλαμε επίσης να ευχαριστήσουμε όλους τους εκπαιδευτικούς του 3ου ΠΠΣ Ευόσμου οι
οποίοι συμμετείχαν ενεργά και ουσιαστικά σε όλα τα στάδια της διοργάνωσης αυτού του συνεδρίου. Χωρίς τη βοήθεια και υποστήριξή τους το συνέδριο αυτό δεν θα είχε πραγματοποιηθεί.
Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλουμε στους κκ. Βασίλη Νεοφώτιστο, Οδυσσέα Κνάβα και Θωμά
10
Πρακτικά 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου ΠΠΣ Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης
Ζαπουνίδη για την τεχνική υποστήριξη του συνεδρίου. Η συμβολή του κ. Νεοφώτιστου υπήρξε
επίσης σημαντική και στην επιμέλεια του τόμου των Πρακτικών. Τον ευχαριστούμε πολύ.
Τέλος, θερμές ευχαριστίες οφείλουμε στους χορηγούς μας, οι οποίοι υποστήριξαν και ενίσχυσαν οικονομικά και υλικά τη διοργάνωση του συνεδρίου: την Εθνική Τράπεζα, τα βιβλιοπωλεία Κωνσταντινίδης, τον Δήμο Κορδελιού-Ευόσμου (Διεύθυνση Παιδείας και Κοινωνικής
Προστασίας), την Ενορία Αγ. Αθανασίου Ευαγγελισμού της Θεοτόκου και τη Σουρωτή Α.Ε.
Ευχόμαστε η μελέτη των άρθρων του τόμου αυτού να αποτελέσει έμπνευση για τη συνέχιση
του έργου των ΠΠΣ και τη διάχυση και επέκτασή του σε όλα τα δημόσια ελληνικά σχολεία.
Ελπίζουμε το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΠΠΣ να αποτελέσει την αρχή μιας εποικοδομητικής
συνεργασίας των ΠΠΣ μεταξύ τους αλλά και με όλη την εκπαιδευτική κοινότητα.
Φεβρουάριος 2014
Οι εκδότες
Μαρίνα Ματθαιουδάκη – Χρήστος Ταξίδης
Η οργανωτική επιτροπή
Μαρίνα Ματθαιουδάκη, Θωμαή Αλεξίου,
Αλέξανδρος Κόπτσης, Χρήστος Ταξίδης,
Ιωάννα Ζιάκα, Κωνσταντία Κυριατζάκου