ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ‐ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ‐ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (ΤΜΗΜΑ ΡΥΜΟΤΟΜΙΑΣ)
Δ/ντρια : Παφύλη Ελένη
Τμηματάρχης : Χαρμπής Στέφανος
Τμηματάρχης : Γκάγκαλης Μάρκος
Πολεοδομία - Π. Χαρίση 6
Ειδικότητα
Ονοματεπώνυμο
Διευθύντρια πολεοδομίας Παφύλη Ελένη
FAX
Tηλέφωνο
24613 55113
24610 37006
Τμήμα Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών, Αυθαιρέτων και Ηλεκτροδοτήσεων
Χαρμπής Στέφανος
Γραμματεική Στήριξη
Βαρβούτης Γιώργος
FAX
24613 55117
24613 55136
24613 55100
[email protected]
[email protected]
24613 55132
Πασσά Αλεξάνδρα
Γραφείο Έκδοσης
Οικοδομικών Αδειών - Τσεσμετζή Γεωργία
Ηλεκτροδοτήσεων Βασιλείου Ελένη
Γραφείο Αυθαίρετων και
Επικίνδυνων Οικοδομών
[email protected]
24613 55118
[email protected]
24613 55134
Μπαλούμης Αναστάσιος
24613 55119
Έκδοσης Οικοδομικών
Αδειών - Έλεγχος Η/Μ
Αλεξανδρής Βασίλης
24613 55120
Γραφείο Φορολογικών
και Βεβαιώσεων
Μπέμπης Χρήστος
24613 55116
24613 55114
[email protected]
[email protected]
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ
Προϊστάμενος
Αρχείο Πολεοδομίας
e-mail
[email protected]
Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Εφαρμογών
Προϊστάμενος
Γκάγκαλης Μάρκος
Ελέγχος & Εφαρμογή
Όρων & Περιορισμών
Δόμησης
Τζιώνας Απόστολος
Τροποποιήσεις
Εγκεκριμένων Σχεδίων
Φτάκα Βάϊα
Λάππου Αγγελική
Πράξεις Αναλογισμού
Εφαρμογή
ΠολεοδομικώνΧωροταξικών Μελετών
Αραβόπουλος Χαράλαμπος
FAX Πολεοδομικού
Σχεδ.
[email protected]
[email protected]
24613 55122
Πράξεις Εφαρμογής
Έγκριση ΠολεοδομικώνΧωροταξικών Μελετών
24613 55135
24613 55123
[email protected]
[email protected]
24613 55124
Μελίδου Πηνελόπη
[email protected]
[email protected]
24613 55132
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ‐ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Διευθύντρια: Αγγελίδου Φωτεινή, Αγρ. ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
Τοπογράφος Μηχανικός
ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ Τμηματάρχης : ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμηματάρχης : α/α
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1 Παπαδοπούλου Ηλιάνα
2 Δεληγιώργη Ευτέρπη
3 Φιλιππόπουλος Κων/νος
ΙΔΙΟΤΗΤΑ
Τοπογράφος Μηχ/κός Π.Ε.
Αρχ/νων Μη/κός Π.Ε.
Ηλεκ/γος Μηχ/κός Π.Ε.
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ
Υπάλληλος
Υπάλληλος
Υπάλληλος
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΛ.ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ
2463027088 [email protected]
2463027088 [email protected]
2463027088 [email protected]
α/α
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1 Άτσου Δημήτριος
2 Φιλίππα Ευθαλία
ΙΔΙΟΤΗΤΑ
Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος Τ.Ε.
Πολιτικός Μηχ/κός Π.Ε.
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ
Υπάλληλος
Υπάλληλος
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΛ.ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ
2463027088
2463027088 [email protected]
ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ
Διευθυντής: Νανόπουλος Υ.ΔΟΜ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ
Γεώργιος, Πολιτικός Μηχανικός
ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ
Τμηματάρχης : ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
Τμηματάρχης : Τμηματάρχης : 2465351300 [email protected]
Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης
α/α
1
2
3
4
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
Πουταχίδου Καρινέ
Καφάση Αναστασία
Σχοίνα Αικατερίνη
Φίλιου Άννα
ΙΔΙΟΤΗΤΑ
Πολ/κός Μηχ/κός Π.Ε.
Πολ/κός Μηχ/κός Π.Ε.
Σχεδιάστρια
Διοικητικός
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ
Υπάλληλος
Υπάλληλος
Υπάλληλος
Υπάλληλος
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
2465350305
2465350304
2465351303
2465351304
ΗΛ.ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ.ΔΟΜ. ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Δ/ντρια : Χρυσή Φραντζή
ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΩΝ
Τμηματάρχης : Χατζάκος Ιωάννης
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
Τμηματάρχης : Βέργος Αλέξης
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Τμηματάρχης : Σπυροπούλου Γεωργία
Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης και Αρχείου
α/α
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΙΔΙΟΤΗΤΑ
1 ΧΡΥΣΗ ΦΡΑΝΤΖΗ
MSc ΑΓΡ.‐ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ
2 ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΑΚΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ
3 ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
MSc ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ 4 ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΙΟΚΟΣ
ΑΓΡ.‐ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ
5
6
7
8
ΑΛΕΞΗΣ ΒΕΡΓΟΣ
ΝΑΟΥΜΑ ΤΣΑΔΗΛΑ
ΕΥΤΕΡΠΗ ΖΗΣΙΑΔΟΥ
ΝΙΚΟΣ ΓΑΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΔΕ
ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΥΕ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΥΔΟΜ
ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΛ.ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ
2467350316 [email protected]
2467350306
[email protected]
2467350387 [email protected]
2467350387 [email protected]
2467350219 [email protected]
2467350319
2467350314
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ.ΔΟΜ. ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Δ/ντής : Παπαναστασίου Δημήτριος
ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος: Σαχινίδης Ναθαναήλ
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος: Πούρης Γεώργιος
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΟΥ
Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος: Γλούφτσης Χρήστος
α/α
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1 Παπαναστασίου Δημήτριος
2
Σαχινίδης Ναθαναήλ
3
Πούρης Γεώργιος
4
Σαχινίδης Βασίλειος
ΙΔΙΟΤΗΤΑ
ΤΜΗΜΑ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΛ.ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ
Πολ/κός Μηχ/κός
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΟΜ
Προϊστάμενος Δνσης
2385351504
[email protected]
Πολιτικός Μηχανικός
Ηλεκτρολόγος Μηχανολόγος Μηχανικός
Έκδοσης αδειών
Αναπληρωτής ΠροϊσταμενοςΤμήματος
2385351511
[email protected]
Ελέγχου κατασκευών
Αναπληρωτής ΠροϊσταμενοςΤμήματος
2385351509
[email protected]
Ελέγχου κατασκευών
Υπάλληλος
2385351522
[email protected]
Πολεοδομικών Εφαρμογών
Υπάλληλος
2385351508
[email protected]
Ελέγχου κατασκευών
Γραμματείας και αρχείου
Υπάλληλος
2385351521
[email protected]
Υπάλληλος
2385351515
Γραμματείας και αρχείου
Αναπληρωτής ΠροϊσταμενοςΤμήματος
2385351515
Έκδοσης αδειών
Υπάλληλος
2385351513
5
Παυλίδου Καλλιόπη
Πολιτικός Μηχανικός
Αγρονόμος τοπογράφος Μηχανικός
6
Τοπάλτση Λευκή
Πολιτικός Μηχανικός
7
Καρρά Φανή
Διοικητικού
8
Γλούφτσης Χρήστος
9
Χορταρέα Σοφία
Διοικητικού λογιστικού
Τεχν. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
[email protected]
ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ.ΔΟΜ. ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΟΥ
α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
Καραϊορδανίδης Παντελής
Αναπληρωτής Δ/ντής : Καραϊορδανίδης Παντελής
Προϊστάμ.: Καραϊορδανίδης Παντελής
Προϊστάμ. : Χαραλαμπίδης Ιερόθεος
Προϊστάμ. : Κωσταρέλα Κωνσταντία
ΙΔΙΟΤΗΤΑ
ΤΜΗΜΑ
Αρχιτέκτων Μηχανικός ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΟΜ
1
Σκόδρας Ρήγας
Πολιτικός Μηχανικός
Τμ. Έκδοσης οικ. αδειών
Κωσταρέλα Κωνσταντία
Πολτικός Μηχανικός
Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών
2
3
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
Αναπαπληρωτής Προϊστάμενος Δ/νσης και 2462353057
προϊστάμενος τμ. Έκδοσ. οικ αδειών
ΗΛ.ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ
[email protected]
Ελεγκτής στην έκδοση των 2462353065
οικ. αδειών
[email protected]
Προϊσταμένη Τμήματος Πολεοδομικών Εφαρμογών
[email protected]
2462353060
Αρμοδιότητες τμημ. Πολεοδ. Εφαρμογων και ελεγκτής 2462353064
τοπογραφικών στην έκδοση των οικ. αδειών
Αναστασίου Χρύσα
Τοπογράφος Μηχανικός Τμήμα Πολεοδ. Εφαρμ. και έκδοσ. οικ. αδειών
Χαραλαμπίδης Ιερόθεος
Πολιτικός Μηχανικός Τ. Ε.
Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών
Προϊστάμενος Τμήματος Ελέγχου Κατασκευών
2462353059
Ποτίκας Πέτρος Πολιτικός Μηχανικός
Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών
Αρμοδιότητες Τμήματος Ελέγχου Κατασκευών
2462353063
Χατζηιωαννίδης Αριστοτέλης
Δ.Ε.
Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών
Αρμοδιότητες Τμήματος Ελέγχου Κατασκευών
2462353070
[email protected]
Παπαδοπούλου Ραχήλ
Δ.Ε. Εργοδηγών
Τμ. Έκδοσης οικ. αδειών
Διεκπεραίωση οικ. αδειών, 2462353305
ηλεκτροδοτήσεις
[email protected]
9
Βουβουσιώτης Χρήστος
Δ.Ε.
Γραμματεία
Αρμοδιότητες Γραμματείας
2462353051
10
Εμμανουηλίδου Αναστασία
Δ.Ε. Γραμματεία
Αρμοδιότητες Γραμματείας
2462353058
4
5
6
7
8
[email protected]
[email protected]