φοιτητριών, του Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών «Νέες

INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY
Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2014.09.19 11:17:01
EEST
Reason:
Location: Athens
ΑΔΑ: ΩΠΞ2469Β7Λ-ΦΔΠ
ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY
ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
Π.Μ.Σ. «ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗΣ»
Ρόδος, 19/09/2014
Α.Π. 6330
Το Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού
Σχεδιασμού, της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου
Αιγαίου, στην 1η/18.09.2014 έκτακτη συνεδρίαση της Γ.Σ.Ε.Σ., αποφάσισε
ομόφωνα την επικύρωση – ανακοίνωση των πινάκων των επιτυχόντων/ουσών
και επιλαχόντων/ουσών μεταπτυχιακών φοιτητών – φοιτητριών, του
Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών «Νέες Μορφές Εκπαίδευσης και
Μάθησης», για το ακαδημαϊκό έτος 2014 – 2015, ως ακολούθως:
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ/ΟΥΣΕΣ
Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΝΤΩΝΑΡΑΚΗ ΑΡΜΟΝΙΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΒΕΝΕΤΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ-ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΒΕΡΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ-ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ
ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΓΚΑΡΤΖΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΓΡΙΣΠΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΦΩΤΙΟΥ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
ΑΔΑ: ΩΠΞ2469Β7Λ-ΦΔΠ
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
ΓΩΓΑΚΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ-ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΑΡΟΛΟΥ ΤΗΣ ΠΡΑΓΑΣ
ΖΑΦΕΙΡΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΜΙΧΑΗΛ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΤΣΑΜΠΙΚΑ του ΣΑΒΒΑ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
ΚΑΡΑΝΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΣΑΡΑΝΤΟΥ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΚΑΡΜΗ ΑΙΜΙΛΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
ΚΑΤΣΙΩΠΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ TOY ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ
ΠΑΜΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
ΚΟΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΚΥΠΡΙΩΤΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ του ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ BACHELOR OF SCIENCE HONOURS IN BUSINES ECONOMICS-UNIVERSITY
OF EAST LONDON-U.K.
ΛΟΥΛΛΟΥΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΜΑΝΤΖΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΜΑΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΝΙΚΗΤΑ ΜΑΡΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΡΓΥΡΙΟΥ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
ΝΤΟΥΚΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
2
ΑΔΑ: ΩΠΞ2469Β7Λ-ΦΔΠ
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
ΠΑΠΑΠΟΛΥΖΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΑΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΚΟΡΙΝΑ του ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ
ΠΕΛΕΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΤΟΥ
Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ
ΠΟΛΙΤΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ-ΤΡΥΦΩΝΑ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ UNIVERSITY OF WOLVERHAMPTON
ΡΑΠΤΗ ΙΟΥΛΙΑ-ΝΕΚΤΑΡΙΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
ΣΤΑΥΡΑΚΗ ΔΑΦΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΟΦΙΑΣ
ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΣΟΡΑΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΠΑΝΤΕΛΗ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
ΧΑΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΣΧΟΛΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΑΪΟΒΑΣΡΟΥΜΑΝΙΑ
ΧΑΤΖΗΒΓΕΡΗΣ ΘΩΜΑΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΧΡΥΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ/ΟΥΣΕΣ
Α/Α
1
2
3
4
5
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΦΥΡΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΚΑΝΕΛΛΗ ΜΑΡΙΑ-ΑΝΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ
ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΡΟΒΟΛΑ ΔΑΦΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ
ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΖΑΦΕΙΡΙΑ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ
ΗΛΙΚΙΑ ΤΟΥΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ
ΕΝΤΑΞΗ
1ος
2η
3η
4η
5η
3
ΑΔΑ: ΩΠΞ2469Β7Λ-ΦΔΠ
Σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό του Π.Μ.Σ. «Νέες Μορφές Εκπαίδευσης
και
Μάθησης»,
οι
επιτυχόντες/ούσες
καλούνται
να
καταθέσουν
ως
προκαταβολή για την εγγραφή τους, το ποσό των 400 Ευρώ.
Τα χρήματα αυτά θα πρέπει να κατατεθούν στην Alpha Bank, στον Ειδικό
Λογαριασμό
Ερευνών
του
Πανεπιστημίου
Αιγαίου,
με
αριθμό
601002001000810.
Ως αιτιολογία κατάθεσης θα πρέπει να αναγράφεται ο κωδικός του
μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών 2595-15 και το ονοματεπώνυμο του
επιτυχόντος/ούσας. (π.χ. 2595-15 Νικόλαος Νικολάου).
Το αποδεικτικό της κατάθεσης, το οποίο αποτελεί τεκμήριο αποδοχής των
αποτελεσμάτων, θα πρέπει να προσκομιστεί στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. (κα
Βέρα Αγγέλου, Τηλ.: 22410-99130, Fax: 22410 - 99196). Διεύθυνση: Πανεπιστήμιο
Αιγαίου, Π.Μ.Σ. «Νέες Μορφές Εκπαίδευσης και Μάθησης», Κτίριο "Δήμητρα",
Φυτώριο ΚΕΓΕ "Δήμητρα", Λ. Ρόδου-Καλλιθέας, 85100 Ρόδος.
Κατά τις εγγραφές οι οποίες θα πραγματοποιηθούν στις 6 Οκτωβρίου 2014
πρέπει να προσκομιστούν τα εξής δικαιολογητικά:
 Αίτηση εγγραφής, θα την παραλάβετε από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.
 4 φωτογραφίες
 Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
 Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, θα την παραλάβετε από τη
Γραμματεία του Π.Μ.Σ.
Με νεότερη ανακοίνωση θα δοθούν περισσότερες πληροφορίες για την
ακριβή ημερομηνία, τον τόπο και τις ώρες διεξαγωγής των εγγραφών στο site
του Π.Μ.Σ.: http://www.pse.aegean.gr/pms-nfel/
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ του Π.Μ.Σ.
Καθηγήτρια Χρυσή Βιτσιλάκη
Πρόεδρος Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ.
4