Λευκωσία

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΜΗΤΡΩΟΥ
ΤΟΜΕΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
19
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΙΟΥΤΑΝΗ
24
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΟΥΛΙΑΝΟΣ
ΑΥΤΟΕΡΓΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΟΣ
25
ΑΝΤΡΗ ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ-ΠΙΕΡΙ∆ΟΥ
ΑΥΤΟΕΡΓΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΟΣ
33
ΗΛΙΑΝΑ ΜΗΝΑΙ∆ΟΥ-ΠΑΝΑΓΗ
Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
34
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
56
ΤΡΙΑ∆Α ΜΩΥΣΕΩΣ
57
ΕΛΕΝΗ ΛΕΒΕΝΤΗ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
58
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΑΤΣΟΥΚΑ
61
ΡΟ∆ΟΥΛΑ ΣΩΖΟΥ-ΟΡΑΤΙΟΥ
62
ΣΩΤΗΡΟΥΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
65
ΝΙΚΟΛΙΝΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
69
ΕΛΕΝΗ (ΛΕΝΙΑ) ∆ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΥΤΟΕΡΓΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΟΣ
81
ΑΘΗΝΑ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ-ΠΑΤΣΑΛΙ∆ΟΥ
82
ΜΥΡΟΦΟΡΑ ΑΥΓΟΥΣΤΗ
83
ΛΕΝΑ ΑΝΤΩΝΙΑ∆ΟΥ
ΑΥΤΟΕΡΓΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΟΣ
86
ΜΑΡΙΟΣ ∆. ΜΙΧΑΗΛ
87
ΜΑΡΙΑ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΑΥΤΟΕΡΓΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΟΣ
89
ΤΕΡΕΖΑ ΚΟΜΙΤΗ
93
ΕΛΕΝΗ ΣΑΒΒΑ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΟΥ
ΑΥΤΟΕΡΓΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΟΣ
103
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ-ΣΕΧΡΕΜΕΛΗ
114
ΜΥΡΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΜΙΧΑΗΛ
125
ΛΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
131
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΖΑΜΙΑ-ΣΤΑΥΡΑΚΗ
138
ΑΝΝΑ ΜΑΡΚΟΥΛΗ-BATCHELER
Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
145
ΑΓΓΕΛΙΚΑ ΚΥΡΙΑΚΙ∆ΟΥ
156
ΑΝΝΙΤΑ ΣΥΜΕΩΝΙ∆ΟΥ-ΟΡΜΙΣΤΟΝ
157
ΟΛΥΜΠΙΑ ΘΕΟ∆ΟΣΙΑ∆ΟΥ
158
ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ
161
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΑΓΙΑΣ
169
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΩΜΟ∆ΡΟΜΟΥ
177
ΕΛΕΝΑ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ
186
ΚΥΡΙΑΚΗ ΓΕΩΡΓΑΛΛΑ
198
ΣΑΒΒΑΣ ΧΑΜΑΤΣΟΣ
ΑΥΤΟΕΡΓΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΟΣ
201
DECIO DANILO GRZECZINSKY
208
ΤΖΟΥΛΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΙ∆ΟΥ
213
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ (ΧΑΡΙΣ) ΒΑΣΟΥ
217
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΛΟΣ
218
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ
220
ΝΙΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥ-ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΑΥΤΟΕΡΓΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΟΣ
224
ΕΙΡΗΝΗ ΖΑΝΝΕΤΟΥ
225
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΤΩΡΗΣ
ΑΥΤΟΕΡΓΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΟΣ
227
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ-ΠΑΝΤΕΛΙ∆ΟΥ
233
ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΠΡΟΚΟΜΜΕΝΟΥ
ΑΥΤΟΕΡΓΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΟΣ
236
ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΕΝΤΕΛΗΣ
237
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΤΑΛΙΑΛΗΣ
239
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΥΤΟΕΡΓΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΟΣ
244
ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
247
ΜΑΡΙΑ ΚΑΙΛΟΥ
252
ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΠΑΡ∆ΗΣ
Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
253
ΦΩΤΕΙΝΗ ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ-ΜΠΑΡ∆Η
Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
256
ΠΑΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΙ∆ΗΣ
257
ΣΤΑΥΡΟΥΛΛΑ ΚΑΖΑΦΑ-ΝΙΚΟΛΑΙ∆ΟΥ
258
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΥΡΟΣ
260
ΕΛΕΝΗ ΚΑΛΑΜΑΡΑ
ΑΥΤΟΕΡΓΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΟΣ
262
ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΥ
ΑΥΤΟΕΡΓΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΟΣ
264
ΝΙΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
268
ΠΕΤΡΟΣ ΚΟΥΛΑΣ
278
ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
ΑΥΤΟΕΡΓΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΟΣ
284
ΛΟΥΤΣΙΑ ΝΑΡ∆Η
299
ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΑΝΘΙΑΣ
303
ΖΩΗ ΑΝ∆ΡΕΟΥ
305
ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΜΑΛΛΑΚΗ -ΓΕΩΡΓΙΟΥ
306
ΧΡΥΣΤΑΛΛΑ ΛΕΩΝΙ∆ΟΥ
310
ΑΝΤΩΝΗΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
311
ΕΛΕΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
318
ΕΙΡΗΝΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ-ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ
323
ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΧΑΨΗ
332
ΡΕΝΟΣ ΚΟΥΡΡΑΣ
333
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ
Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
336
∆ΕΣΠΟΙΝΑ ΜΙΛΤΙΑ∆ΟΥΣ
337
ΕΛΕΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΛΟΙΖΙ∆ΟΥ
ΑΥΤΟΕΡΓΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΟΣ
351
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
359
ΠΟΛΥΒΙΟΣ ΠΑΠΑΚΥΡΑΚΟΥ
360
ΑΝ∆ΡΟΥΛΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
365
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΚΟΥ∆ΟΥΝΑ
366
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΙΖΙ∆ΗΣ
370
ΑΝΤΡΕΑΣ ΝΑΘΑΝΑΗΛ
ΑΥΤΟΕΡΓΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΟΣ
376
ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΛΟΥΚΑ
383
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
385
LUCIE HURT
389
ΕΛΛΗ ΣΩΤΗΡΙΑ∆ΟΥ
ΑΥΤΟΕΡΓΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΟΣ
390
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ
393
ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ
ΑΥΤΟΕΡΓΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΟΣ
394
ΑΝΝΑ ΚΟΣΜΑ
400
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΣΙΑΠΠΑΣ
405
ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΙΤΑΣ
410
ΜΟΝΙΚΑ ΓΑΒΡΙΗΛ
411
ΧΡΥΣΤΑΛΛΑ ΠΕΡΑΤΙΚΟΥ
413
ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΜΟΥΧΛΗ
422
ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΚΤΕΝΑΣ
428
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΠΙΤΤΑΣ
432
ΜΑΡΙΟΣ ΜΑΜΑΣ
449
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΚΛΙ∆ΗΣ
452
ΜΑΡΙΑ-ΑΜΑΛΙΑ ΚΟΝΤΟΠΑΝΟΥ
455
ΓΙΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΟΥ
459
ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΠΑΛΛΙ∆ΗΣ
ΑΥΤΟΕΡΓΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΟΣ
463
∆ΕΣΠΩ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
467
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ
468
ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΛΕΝΟΥ
472
ΑΝΤΩΝΗΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
476
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΑΝ∆ΡΕΟΥ
ΑΥΤΟΕΡΓΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΟΣ
477
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΠΑΡΗΣ
478
ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ
ΑΥΤΟΕΡΓΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΟΣ
482
ΧΡΙΣΤΟΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ
ΑΥΤΟΕΡΓΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΟΣ
484
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ
ΑΥΤΟΕΡΓΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΟΣ
489
ΣΕΡΑΦΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΙ∆ΗΣ
490
ΠΕΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
492
∆ΗΜΟΣ ΟΡΕΙΝΟΣ
497
ΛΟΙΖΟΣ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ
500
AVE LEHESMETS
502
ΑΝΝΑ-ΗΡΩ ΜΟΥΣΟΥΛΙ∆ΟΥ
503
ΣΤΕΛΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
521
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΤΟΛΜΑΣ
528
ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙ∆ΗΣ
532
ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ-ΤΟΛΜΑ
534
ΕΥΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
535
ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΥΤΡΟΥΖΑ
536
ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΚΑΣΑΠΗ
537
ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
539
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΒΒΙ∆ΗΣ
540
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΜΑΝΝΑΡΗΣ
543
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΓΥΡΙ∆ΗΣ
542
∆ΩΡΑ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ
554
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
557
ΑΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΑΚΗΣ
559
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ
560
ΛΕΑΝ∆ΡΟΣ ΙΑΚΩΒΟΥ
564
ΠΑΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΗΣ
566
ΧΛΟΗ ΑΝΤΡΕΑ-ΧΕΙΜΑΡΙ∆Η
571
ΛΟΥΙΖΑ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ
572
ANASTASIJA UVAROVA
584
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
585
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥ
592
ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ ΚΩΜΟ∆ΡΟΜΟΣ
595
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
597
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΤΕΡΑΚΙ∆ΗΣ
601
ΑΝΤΟΝΙΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
612
ΕΣΤΕΛΛΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
617
ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙ∆ΗΣ
622
TETYANA DRONYK
625
∆ΕΣΠΟΙΝΑ ΘΕΟ∆ΟΤΟΥ
626
ΜΑΡΙΝΑ ΠΑΠΑΤΖΙΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΥΤΟΕΡΓΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΟΣ
636
ΙΩΑΝΝΑ ΧΑΤΖΗΓΡΗΓΟΡΗ
Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
637
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
642
ΜΑΡΙΑ ΛΟΥΚΑΙ∆ΟΥ
644
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
647
ΑΥΓΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
651
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΡΗΤΙΚΟΥ
655
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΑΙΜΑΡΗΣ
660
ΦΩΤΙΟΣ ΚΕΤΑΝΗΣ
664
ΜΑΡΙΝΟΣ ΕΥΡΙΠΙ∆ΟΥ
666
ΜΑΡΙΑ ΦΑΡΑΚ
Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
670
ΞΕΝΗ ΤΖΙΚΑ
671
∆ΗΜΗΤΡΑ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ
677
ΛΟΥΙΖΑ ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ
Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
678
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΑΤΣΙΚΙ∆ΟΥ
686
ΑΝΝΑ ΚΩΜΟ∆ΡΟΜΟΥ
688
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΚΑΡΟΣ
689
ΣΤΕΛΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
691
ΣΥΝΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΣ
701
ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
703
ΕΛΕΝΑ ΜΟΥΣΙΚΟΥ
704
ΚΑΛΛΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
705
ΘΡΑΣΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝ∆Α
707
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΑΥΛΟΥ
708
ΕΚΤΩΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
709
ΑΡΤΕΜΗΣ ΡΟΥΣΟΥ
710
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ
711
ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΣΙΟΥΚΚΑ
713
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΡΑΟΥΖΟΣ
715
ΜΑΡΙΛΕΝΑ ∆ΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ
718
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΟΥΡ∆ΑΚΗΣ
726
ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ
727
ΜΑΡΙΑ ΜΕΝΕΛΑΟΥ
731
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΡΓΥΡΟΥ
735
ΑΝΤΡΕΑΣ ΠΡΕΖΑΣ
Α∆ΕΙΑ ΣΕ ΙΣΧΥ ΑΠΌ ΜΕΧΡΙ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΠΑΡΧΙΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΠΑΓΓ.ΕΥΘΥΝΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΡ. ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
08/07/2014'31/12/2014
ΚΑΛΛΗ ΠΑΝΑΓΗ 15, 2013 ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
22317895, 99549539
∆/Ε
∆/Ε
∆/Ε
01/01/2014-31/12/2014 ΠΑΦΟΥ 7-9, 2103 ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ,
ΠΑΦΟΥ 7-9, 2103 ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ,
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 22341126, 99634545, 22330945 FAX 99634545
[email protected]
ΑΛΦΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
19/12/2012-18/12/2013
582106
01/01/2014-31/12/2014 ΠΑΦΟΥ 7-9, 2103 ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ,
ΠΑΦΟΥ 7-9, 2103 ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ,
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 22341126, 99460174, 22330945 FAX 99460174
[email protected]
ΑΛΦΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
19/12/2012-18/12/2013
582106
01/01/2014-31/12/2014 ΤΘ.20590, 1660 ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ
ΡΟ∆ΟΥ 2, ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΓΙΟΣ ∆ΟΜΕΤΙΟΣ, 2363
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 22481666, 96341373, 22485331 FAX 96341373
[email protected]
∆/Ε
∆/Ε
∆/Ε
15/05/2014-31/12/2014
ΑΦΡΟ∆ΙΤΗΣ 15, 2412 ΕΓΚΩΜΗ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 22677374, 99660688, 22668200 fax
[email protected]
12/08/2014-31/12/2014
ΜΙΧΑΛΑΚΗ ΚΑΡΑΟΛΗ 17 ΠΑΛΟ∆ΙΑ 5449
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 25770534, 25369881
01/01/2014-31/12/2014
ΙΘΑΚΗΣ 40 ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ, 2058
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 22357440, 22369381
31/06/2014-31/12/2015
ΚΑΝΤΑΡΑΣ 1, 2614 ΑΡΕ∆ΙΟΥ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 22632081, 99663323
20/08/2014-31/12/2014
ΛΕΩΦ. ΓΕΡΙΟΥ 59, 2200 ΓΕΡΙ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 22481112
14/01/2014-31/12/2014
ΤΕΥΚΡΟΥ ΑΝΘΙΑ 3, 1087
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
22481112, 22313741
01/012014-31/12/2014
ΛΕΩΦ. ΚΕΝΝΕΝΤΥ 67, ∆ΙΑΜ.101, 1076
ΛΕΩΦ. ΚΕΝΝΕΝΤΥ 67, ∆ΙΑΜ.101, 1076
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 22446610, 99673554, 22446609 FAX 22446610, 99673554, 22446609 FAX
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ 2012-2013
35410007333
01/01/2014-31/12/2014
ΑΧΙΛΛΕΩΣ 7, 2018 ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
99455268
15/01/2014-31/12/2014
ΑΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 69, ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ, 2055
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
99606513
22/01/2013-31/12/2013
ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 4, 2235 ΛΑΤΣΙΑ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
22319369, 99442551
[email protected]
01/01/2014-31/12/2014 Μ. ΓΕΩΡΓΑΛΛΑ 1, 1095 ΑΓΙΟΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ
∆ΗΜΟΥ ΗΡΟ∆ΟΤΟΥ 10, ∆ΙΑΜ.401, ΑΓΙΟΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 22675380, 99678302, 22675380 FAX 22675380, 99678302, 22675380 [email protected]
ΑΛΦΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
18/01/2013-17/01/2014
578900
08/01/2014-31/12/2014
ΞΕΝΙΟΥ ∆ΙΑ 5, ∆ΙΑΜ.13, 2052 ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 22751642, 99629192
[email protected]
18/03/2014-31/12/2014 ΛΕΩΦ. ΚΕΝΝΕΝΤΥ 77, ∆ΙΑΜ.6, 1076
ΚΕΝΝΕΝΤΥ 77 ΠΟΛ. ΑΤΛΑΝΤΙΣ 3, ∆ΙΑΜ. 6, ΑΓ. ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 22317850, 99685636
22317850, 99685636
[email protected]
ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
01/09/2013-31/08/2014
100001
08/09/2014-31/12/2014
ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΛΕΝΑ 12Α, 2019 ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
22428833, 22359042
12/09/2014-31/12/2014 ΧΑΜΑΤΣΟΥ 60, 2540 ∆ΑΛΙ
ΧΑΜΑΤΣΟΥ 60, 2540 ∆ΑΛΙ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 22521358, 99316151, 22521338 FAX 22521358, 9931615
[email protected] ∆/Ε
∆/Ε
∆/Ε
04/02/2014-31/12/2014
ΓΙΑΝΝΗ ΡΙΤΣΟΥ 14, 2480 ΤΣΕΡΙ 2480
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 99651345
[email protected]
05/09/2014-31/12/2014
ΠΑΛΑΙΚΥΘΡΟΥ 4, ΛΑΤΣΙΑ 2221
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 22488840
12/04/2014-31/12/2014
ΣΤΑ∆ΙΟΥ 51, ∆ΙΑΜ.901, 2058
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 22319369, 99948814
[email protected]
01/01/2014-31/12/2014
ΓΛΥΚΙΩΤΙΣΣΑΣ 9, 2112 ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
22320429, 99652069, 22339276
01/01/2014-31/12/2014 ΛΕΩΦ. ΛΕΥΚΟΘΕΟΥ 20, 2054 ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ
ΝΙΚΟΥ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ 4, 2416 ΕΓΚΩΜΗ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 22469265, 22494452, 99429047
∆/Ε
∆/Ε
∆/Ε
13/02/2014-31/12/2014
Τ.Θ 20743, 1663
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 99581436
[email protected]
25/03/2014-31/12/2014
ΠΟΣΕΙ∆ΩΝΟΣ 11, 2018 ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 22423509, 22385600, 99347702
[email protected]
20/03/2014-31/12/2014
ΙΩΑΝΝΗ ΚΛΗΡΙ∆Η 17 ∆ΙΑΜ.301, 1070
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 22452390, 99623572
[email protected]
01/01/2014-31/12/2014
ΕΥΚΛΕΙ∆OY 5, ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ, 2546 ∆ΑΛΙ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 23480791/2, 99614389
02/01/2014-31/12/2014
ΟΛΥΜΠΙΑΣ 25, 1071
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 22313217/77, 22366116
08/08/2014-31/12/2014
ΛΥΘΡΟ∆ΟΝΤΑ 9Β, 2221 ΛΑΤΣΙΑ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 99476198
21/08/2014-31/12/2014
ΣΤΑΣΙΝΟΥ 36, ∆ΙΑΜ.203, 2003 ΑΚΡΟΠΟΛΗ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
22379710, 99689815
[email protected]
13/01/2014-31/12/2014
ΘΗΣΕΩΣ 2, ∆ΙΑΜ.201, 2042
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 22319369, 99686603
[email protected]
04/02/2014-31/12/2014 ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ 11, 2540 ∆ΑΛΙ
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ 11, 2540 ∆ΑΛΙ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 22526220, 99448710, 22526220 FAX 22526220, 99448710, 22526220 FAXwww.hamatsosphysio.com
∆/Ε
∆/Ε
∆/Ε
23/01/2013-31/12/2014
ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ 61, 2310 ΚΑΤΩ ΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
[email protected]
03/06/2014-31/12/2015
ΙΩΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 51, 2369 ΑΓΙΟΣ ∆ΟΜΕΤΙΟΣ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 22773242, 99675380
[email protected]
08/01/2014-31/12/2014
ΓΕΜΕΝΙΤΖΗ 23, 2364 ΑΓΙΟΣ ∆ΟΜΕΤΙΟΣ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 22767762
08/01/2014-31/12/2014
ΚΡΗΤΗΣ 11, 3ος ΟΡΟΦΟΣ, ∆ΙΑΜ.31 , 1061
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 22767762, 99424835
[email protected]
31/10/2013-31/12/2014 ΠΕΤΡΟΥ ΓΙΑΛΛΟΥΡΟΥ 4, 2563 ΑΛΑΜΠΡΑ
ΤΘ. 28668, 2081 ΑΚΡΟΠΟΛΗ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 22325999, 99423340
22325999, 99423340
[email protected]
01/01/2014-31/12/2014 ΚΗΦΙΣΙΑΣ 19 ∆ΙΑΜ.1, 2369 ΑΓΙΟΣ ∆ΟΜΕΤΙΟΣ
ΚΗΦΙΣΙΑΣ 19 ∆ΙΑΜ.1, 2369 ΑΓΙΟΣ ∆ΟΜΕΤΙΟΣ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 22592204, 22519468 FAX
99720714
[email protected] AIG CYPRUS LIMITED
07/10/2013-06/10/14
P/080201/2013/235
05/03/2014-31/12/2014
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΥ 24Β, 2406 ΕΝΓΚΩΜΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 22662566, 99440760
[email protected]
21/01/2014-31/12/2014 ∆ΙΟΓΕΝΟΥΣ 6, ΕΓΚΩΜΗ 2404
∆ΙΟΓΕΝΟΥΣ 6, ΕΓΚΩΜΗ 2404
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 22666602, 99631731, 22666668 FAX 22666602, 99631731, 22666668 [email protected]
PRIME INSURANCE
23/09/2013-22/09/2014
EL-000406
01/01/2014-31/12/2014
ΕΥΑΓΟΡΑ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ 7, 2313 ΛΑΚΑΤΑΜΙΑ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
22871612, 99568901
[email protected]
01/01/2014-31/12/2014 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 23, 2572 ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟ-ΝΗΣΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 23, 2572 ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟ-ΝΗΣΟΥ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 22521240, 99407434, 22524433 FAX 22521240, 99407434, 22524433 [email protected]
∆/Ε
∆/Ε
∆/Ε
01/01/2014-31/12/2014
ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ 14, 2235 ΛΑΤΣΙΑ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 99663732
23/01/2014-31/12/2014
ΚΟΡΙΤΣΑΣ 1, 2414 ΕΓΚΩΜΗ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 22834856, 99472216
[email protected]
01/01/2014-31/12/2014 ΟΡΕΣΤΙΑ∆ΟΣ 8, 2035 ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 22517539, 99551817
[email protected] ∆/Ε
∆/Ε
∆/Ε
19/09/2013-31/12/2014 ΛΑΚΩΝΙΑΣ 1, 1048
ΛΑΚΩΝΙΑΣ 1, 1048
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 22434727, 99568887, 22434727 FAX 22434727, 99568887, 22434727 [email protected]
∆/Ε
∆/Ε
∆/Ε
05/02/2014-31/12/2014
ΣΤΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ 30, 1026 ΚΑΙΜΑΚΛΙ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
22347594
01/01/2014-31/12/2014 ΑΡΧ.ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ 29, ∆ΙΑΜ.201, ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ 2059ΑΡΧ.ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ 29, ∆ΙΑΜ.201, ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ 2059ΛΕΥΚΩΣΙΑ 22442264, 99316781
[email protected]
∆/Ε
∆/Ε
∆/Ε
01/01/2014-31/12/2014 ΠΥΓΜΑΛΙΩΝΟΣ 2, ∆ΙΑΜ.102, ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ 2042 ΠΥΓΜΑΛΙΩΝΟΣ 2, ∆ΙΑΜ.102, ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ 2042 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 99345612
99345612
[email protected]
∆/Ε
∆/Ε
∆/Ε
25/04/2014-31/12/2014
ΛΕΩΦ ΛΥΚΑΒΗΤΟΥ 71Α, 2401 ΕΓΚΩΜΗ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 22519575
22519575, 97777033
[email protected]
25/04/2014-31/12/2014
ΛΕΩΦ ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΥ 71Α, 2401 ΕΓΚΩΜΗ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 22519575, 99997720
[email protected]
03/07/2014-31/12/2014
ΣΠΕΤΣΩΝ 4, 2113 ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 22338853, 99372511
15/07/2014-31/12/2015 ΑΡΧ. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ 21, 2540 ∆ΑΛΙ
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ 21, 2540 ∆ΑΛΙ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 99608422
99608422
[email protected]
∆/Ε
∆/Ε
∆/Ε
24/04/2014-31/12/2014 ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΛΕΚΡΑ, ΣΤΑ∆ΙΟ Γ.Σ.Π
ΕΙΡΗΝΗΣ 7, 2107ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 22561212, 99422069
99522069
19/09/2013-31/12/2014 ΛΑΚΩΝΙΑΣ 1, 1048
ΛΑΚΩΝΙΑΣ 1, 1048
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 22434727, 99530609, 22434727
22434727, 99530609, 22434727
[email protected]
∆/Ε
∆/Ε
∆/Ε
01/01/2014-31/12/2014
ΚΑΛΥΨΟΥΣ 13, 2014 ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 22332332, 99713000
[email protected]
01/01/2014-31/12/2014
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ 58, 3ος ΟΡΟΦΟΣ, 2003 ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 22460246, 99352352, 22460267
[email protected]
∆/Ε
∆/Ε
∆/Ε
01/01/2014-31/12/2014
ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 19, ∆ΙΑΜ.101, 1048
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 22332922, 99491579
[email protected]
27/08/2014-31/12/2014
ΚΑΝΤΑΡΑΣ 9, ∆ΙΑΜ.303, 2103 ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
22333161, 99451205
[email protected]
01/01/2014-31/12/2014
ΤΡΥΦΩΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ 8, ∆ΙΑΜ.28, 2235 ΛΑΤΣΙΑ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
25566185, 99343592
[email protected]
17/07/2014-31/12/2014
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΙΝΟΠΟΥΛΟΥ 37, 2460 ΠΑΝΩ ∆ΕΥΤΕΡΑ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
06/08/2014-31/12/2014
ΜΙΧΑΛΑΚΗ ΚΟΥΣΟΥΛΙ∆Η 3, 2024 ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 22424722, 99962464
[email protected]
01/01/2014-31/12/2014
ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ 35, ΓΡΑΦΕΙΟ 101, 2021 ΣΤΡΟΒΟΛΟΣΛΕΥΚΩΣΙΑ 22446988, 96552526, 22446988 FAX 22446988, 96552526, 22446988 [email protected]
01/01/2014-31/12/2014
Τ.Θ. 12219, 2342 ΛΑΚΑΤΑΜΙΑ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
22381883, 99666774
[email protected]
04/03/2014-31/12/2014
ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 35, ∆ΙΑΜ.202, 2310 ΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑΛΕΥΚΩΣΙΑ 96358895
26/04/2014-31/12/2014
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 3Α, 2012 ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 22428670, 99520449
[email protected]
06/03/2014-31/12/2014
ΑΝ∆ΡΕΑ ΖΑΚΟΥ 4, 2643 ΕΡΓΑΤΕΣ 2643
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 22622289, 99305426
[email protected]
08/03/2014-31/12/2014 ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΥ 24Β, 2406 ΕΓΚΩΜΗ
ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΥ 24Β ΕΓΚΩΜΗ 2406 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 22662566, 99352188, 22662566 FAX 99352188
[email protected]
∆/Ε
∆/Ε
∆/Ε
19/08/2014-31/12/2014
ΑΝΘΕΜΙΟΥ 5Α, 3051 ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
12/05/2014-31/12/2014 ΑΤΛΑΝΤΟΣ 15, 2014 ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ
ΑΤΛΑΝΤΟΣ 15, 2014 ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 22253358, 99377375, 22253359
22253358, 99377375, 22253359
[email protected] ∆/Ε
∆/Ε
∆/Ε
19/06/2014-31/12/2014
ΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 28, 2023 ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 22424153, 99005535
26/04/2014-31/12/2014
ΚΑΡΧΗ∆ΟΝΟΣ 3, 2413 ΕΓΚΩΜΗ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 22453190, 99660816
[email protected]
03/01/2014-31/12/2014
ΑΓΙΩΝ ΗΛΙΟΦΩΤΩΝ 10, 2622 ΜΙΤΣΕΡΟ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 22633501, 97874402
[email protected]
31/01/2014-31/12/2014
ΛΙΒΑΝΙΟΥ 15, 2028 ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ 2028
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
[email protected]
13/02/2014-31/12/2014
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΙΙΙ 63, 2600 ΚΛΗΡΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 22632729, 99437232
04/10/2013-31/12/2014 ΚΑ∆ΜΟΥ 6, 1105 ΑΓ. ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΚΑ∆ΜΟΥ 6, 1105 ΑΓ. ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 22777331, 99800991
[email protected]
HE236031
04/10/2013-03/10/2014
372100944813/6
01/01/2014-31/12/2014
ΝΙΚΗΣ 3, 2779 ΟΡΟΥΝΤΑ 2779
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
[email protected]
27/01/2014-31/12/2014
ΟΜΗΡΟΥ 8, 2540 ∆ΑΛΙ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 99516691
03/02/2014-31/12/2014
ΛΕΩΦ. ΑΝ∆ΡΕΑ ΚΡΑΝΙ∆ΙΩΤΗ 117, ∆ΙΑΜ.305, ΛΑΤΣΙΑ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 99827385
[email protected]
07/01/2014-31/12/2014 ΝΙΚΟΥ ΓΙΑΓΚΟΥ 6Α, 2223 ΛΑΤΣΙΑ
ΝΙΚΟΥ ΓΙΑΓΚΟΥ 6Α, 2223 ΛΑΤΣΙΑ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 96350540
96350540
[email protected]
∆/Ε
∆/Ε
∆/Ε
28/04/2014-31/12/2014
ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟΥ 20, 2108 ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 22332207, 99625228
[email protected]
01/01/2014-31/12/2014 ΛΕΩΦ. ΣΤΑΣΙΝΟΥ 28, 1060
ΣΠΕΤΣΩΝ 2, 2103 ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 99519949
99519949
[email protected]
∆/Ε
∆/Ε
∆/Ε
01/01/2014-31/12/2014
ΤΘ 28668, 2081 ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 22325999, 99346405
[email protected]
07/05/2014-31/12/2014
28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 27, 2220 ΛΑΤΣΙΑ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 22574353, 99531769
[email protected]
03/07/2014-31/12/2014
ΚΩΣΤΑ ΒΑΡΝΑΛΗ 12, ∆ΙΑΜ.202, 2028 ΣΤΡΟΒΟΛΟΣΛΕΥΚΩΣΙΑ
[email protected]
04/02/2014-31/12/2014
ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΧΡΥΣΕΛΕΟΥΣΗΣ 28, 2059 ΣΤΡΟΒΟΛΟΣΛΕΥΚΩΣΙΑ 0030302310805905
14/07/2014-31/12/2014
∆ΟΙΡΑΝΗΣ 21, ∆ΙΑΜ.202, 2400 ΕΓΚΩΜΗ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 22933303, 99876430
[email protected]
18/09/2014-31/12/2014
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΘΑΛΑΣΣΗΣ 131, ∆ΙΑΜ.402, 2014 ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 99152028
[email protected]
14/01/2014-31/12/2014
ΡΗΓΑΙΝΑΣ 1, ∆ΙΑΜ.201, 2049 ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 99433591
[email protected]
11/04/2014-31/12/2014
ΚΑΠΟΥΤΙ 18, 2614 ΑΡΕ∆ΙΟΥ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 99198884
[email protected]
01/01/2014-31/12/2014
ΦΙΛΑΝΙΟΥ 11, 2653 ΠΟΛΙΤΙΚΟ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 99081580
[email protected]
09/04/2014-31/12/2014
ΛΟΥΚΗ ΑΚΡΙΤΑ 23, 1100 ΑΓΙΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 99897002
[email protected]
04/08/2014-31/12/2014
ΑΧΕΛΩΟΥ 22, 2311 ΛΑΚΑΤΑΜΙΑ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 99483508
[email protected]
10/01/2014-31/12/2014
ΗΡΩΩΝ 14, ΓΡΑΦΕΙΟ 5, 1105 ΑΓΙΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 99599220
[email protected]
04/02/2014-31/12/2014 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΡΝΑΒΑ 7, 1046 ΠΑΛΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΡΝΑΒΑ 7, 1046 ΠΑΛΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑΛΕΥΚΩΣΙΑ 22346081
22346081, 96536600
[email protected]
∆/Ε
∆/Ε
∆/Ε
07/01/2014-31/12/2014
ΛΟΥΚΗ ΑΚΡΙΤΑ 18, ∆ΙΑΜ.101, 2333 ΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 99327707
[email protected]
10/09/2014-31/12/2014
ΑΘΗΝΑΣ 36, ΚΑΛΛΙΘΕΑ, 2548 ∆ΑΛΙ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
22480168, 99845200
[email protected]
01/01/2014-31/12/2014
ΙΛΙΑ∆ΟΣ 10, 2540 ∆ΑΛΙ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 99881222
[email protected]
09/08/2014-31/12/2014
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 5, 2035 ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
22428904, 99828687
[email protected]
01/01/2014-31/12/2014 ΑΚΑΜΑΝΤΟΣ 6,1026 ΚΑΙΜΑΚΛΙ
ΑΚΑΜΑΝΤΟΣ 6, 1026 ΚΑΙΜΑΚΛΙ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
99627782
99627782
[email protected] ∆/Ε
∆/Ε
∆/Ε
10/01/2014-31/12/2014
ΓΡΗΓΟΡΗ ΜΙΤΑ 4, 2002 ΓΕΡΙ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 96799558
[email protected]
10/01/2014-31/12/2014 ∆ΗΜΗΤΡΗ ΣΤΑΥΡΟΥ 26, 2224 ΛΑΤΣΙΑ
ΤΣΕΡΙΟΥ 129Α, 2045 ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 99536252
99536252
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ 12/09/2013-11/09/2014
364100036913
30/04/2014-31/12/2014 ΛΕΩΦ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 57, ∆ΙΑΜ.103, 2040
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ
ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ
57, ∆ΙΑΜ.103, 2040 ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
22262728,99909146
[email protected]
∆/Ε
∆/Ε
∆/Ε
08/01/2014-31/12/2014 ΛΕΩΦ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 57, ∆ΙΑΜ.103, 2040
ΜΑΡΚΟΥ
ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ
ΜΠΟΤΣΑΡΗ 3, 1037 ΚΑΙΜΑΚΛΙ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 99470975
99470975
∆/Ε
∆/Ε
∆/Ε
19/05/2014-31/12/2014
ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΠΑΥΛΟΥ 3Α, 1046 ΠΑΛΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 22434845, 99426400
14/09/2014-31/12/2014
ΓΡΙΒΑ ∆ΙΓΕΝΗ 5, 2660 ΚΟΚΚΙΝΟΤΡΥΜΙΘΙΑ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
99536002
[email protected]
21/02/2014-31/12/2015
ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ 8, 2058 ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
01/01/2014-31/12/2014
ΚΡΟΝΟΥ 5, ∆ΙΑΜ.2, 1100 ΑΓΙΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 99511711
01/01/2014-31/12/2014
ΝΙΚΗΣ 6, 2568 ΜΑΘΙΑΤΗΣ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 22446988, 99281569
[email protected]
01/01/2014-31/12/2014
ΒΕΡΡΟΙΑΣ 7, ∆ΙΑΜ.303, 2023 ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 97626706
[email protected]
13/01/2014-31/12/2014
ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ 2, 2643 ΕΡΓΑΤΕΣ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 99774147
07/02/2014-31/12/2014
ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ 24, ∆ΙΑΜ.201, 2460 ΠΑΝΩ ∆ΕΥΤΕΡΑ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 22623636, 99534448
[email protected]
17/09/2014-31/12/2014
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ 110, 2323 ΚΑΤΩ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
22387868, 99608321
07/02/2014-31/12/2014
ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ 24, ∆ΙΑΜ.201,2460 ΠΑΝΩ ∆ΕΥΤΕΡΑ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 22623636, 99460353
[email protected]
01/01/2014-31/12/2014
ΓΡΗΓΟΡΗ ΤΖΙΩΝΗ 1, 2644 ΚΑΜΠΙΑ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 96651013
13/05/2014-31/12/2014
ΚΑΣΙΑΛΟΥ 6, ΑΥΤΟΣΤΕΓΑΣΗ ΓΕΡΙΟΥ, 2200 ΓΕΡΙ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 99198349
[email protected]
01/01/2014-31/12/2014
ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 1Α, 2102 ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 22334575, 99556652
[email protected]
01/08/2014-31/12/2014
ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ 12, 2572 ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟ-ΝΗΣΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 99126378
[email protected]
11/10/2013-31/12/2014
ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ 5, 1048 ΠΑΛΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 99370545
01/01/2014-31/12/2014
ΑΜΟΡΓΟΥ 7, ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ, 2303 ΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 99522847
14/01/2014-31/12/2014
∆ΑΡ∆ΑΝΕΛΛΙΩΝ 4, 2035 ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 99721555
[email protected]
28/08/2014-31/12/2014
ΓΡΕΒΕΝΩΝ 3, 1025 ΟΜΟΡΦΙΤΑ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 99837283
16/07/2014-31/12/2014
ΑΓΙΟΥ ΑΓΑΠΙΟΥ 7Β, 2054 ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 22350629, 99797074
[email protected]
01/01/2014-31/12/2014
ΗΛΙΑ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ 15Β, 2362 ΑΓΙΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ,ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΑΓΙΟΣ ∆ΟΜΕΤΙΟΣ
22770772, 99620299
28/11/2013-31/12/2014
ΣΤΕΛΙΟΥ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ 11, 2236 ΛΑΤΣΙΑ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
99442259
09/03/2014-31/12/2014
ΙΣΟΤΗΤΟΣ 2, 2324 ΛΑΚΑΤΑΜΙΑ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 222566561, 99574001
[email protected]
16/02/2014-31/12/2014
ΚΥΡΗΝΕΙΑΣ 92, 2113 ΠΛΑΤΥ, ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 22330443, 99747451
[email protected]
09/01/2014-31/12/2014
ΘΕΤΙ∆ΟΣ 5, 2401 ΕΓΚΩΜΗ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 22813541, 99582286
[email protected]
17/01/2014-31/12/2014
ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 7, 2776 ΚΑΤΩ ΜΟΝΗ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 22822594, 99688116, 99888946
[email protected]
01/01/2014-31/12/2014
ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ 35, ∆ΙΑΜ. 1, 2021 ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
22446988, 99780862
[email protected]
19/02/2014-31/12/2014
ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΟΥΛΙΟΥ 6, ∆ΙΑΜ.102,
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
1101ΑΓΙΟΣ22778830,
ΑΝ∆ΡΕΑΣ 99848008
[email protected]
11/07/2014-31/12/2014
ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 5Α, 2660 ΚΟΚΚΙΝΟΤΡΙΜΥΘΙΑ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 22834424, 99928841
[email protected]
07/03/2014-31/12/2014
ΛΙΒΑΝΙΟΥ 14, 2028 ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 22429470, 99885896
[email protected]
03/09/2014-31/12/2014
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ 26, 2574 ΣΙΑ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
22533040, 99831127
20/01/2014-31/12/2014
ΑΘΗΝΑΙΟΥ 14, 2035 ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
22426807, 99847173
07/02/2014-31/12/2014
ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΙΙΙ 80, 2643 ΕΡΓΑΤΕΣ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
22821937, 99773499
[email protected]
07/03/2013-31/12/2014
ΑΡΣΙΝΟΗΣ 22, 1026 ΚΑΙΜΑΚΛΙ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 22438562, 99770834
[email protected]
01/01/2014-31/12/2014
ΓΡΙΒΑ ∆ΙΓΕΝΗ 22, 2108 ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 22333265, 96561400
[email protected]
30/06/2014-31/12/2014
ΛΕΣΒΟΥ 4, ∆ΙΑΜ.204, 2021 ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
22252767, 96690096
[email protected]
04/07/2014-31/12/2014
ΑΝΘΕΩΝ 34Μ, 2322 ΚΑΤΩ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 22382097, 99109828
18/08/2014-31/12/2014
ΡΗΓΑΙΝΗΣ 1, 2049 ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 97638914
97638914
[email protected] ∆/Ε
∆/Ε
∆/Ε
14/01/2014-31/12/2014
ΘΕΤΙ∆ΟΣ 6, 2364 ΑΓΙΟΣ ∆ΟΜΕΤΙΟΣ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
22776282, 99596284
[email protected]
07/01/2014-31/12/2014
ΑΡΗ ΒΕΛΟΥΧΙΩΤΗ 2, 2566 ΛΥΜΠΙΑ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 22666602, 22523917
[email protected]
13/08/2014-31/12/2014
ΑΓΑΠΗΝΩΡΟΣ 3, 2322 ΛΑΚΑΤΑΜΙΑ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
22329032, 99825694
[email protected]
01/01/2014-31/12/2014
ΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 7, 2023 ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
22517085, 97850765
[email protected]
08/01/2014-31/12/2014
ΜΙΝΩΟΣ 8Α, 2042
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 22493426, 99882230
[email protected]
09/04/2014-31/12/2014
ΜΕΛΠΟΜΕΝΗΣ 30, ∆ΙΑΜ.202, 2102 ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 97656610
[email protected]
01/01/2014-31/12/2014
ΤΡΥΦΩΝΑ ΧΡΥΣΤΟΦΟΡΟΥ 36, 2235 ΛΑΤΣΙΑ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 22489435, 99808100
12/08/2014-31/12/2014
ΚΕΡΚΥΡΑΣ 5Α, ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΤΙΣΣΑ, ΕΓΚΩΜΗ 2401 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
22351562, 99437602
[email protected]
01/01/2014-31/12/2014
ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΙ∆Η 4, 1040 ΠΑΛΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 22344506, 99920847
[email protected]
01/01/2014-31/12/2014 ΑΡΧΕΡΜΟΥ 14, ∆ΙΑΜ.22, 1045
ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΥ 7, 2480 ΤΣΕΡΙ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 22343500, 99977720
99131998
[email protected]
∆/Ε
∆/Ε
∆/Ε
13/01/2014-31/12/2014
ΣΠ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 6, 2460 ∆ΕΥΤΕΡΑ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 99920004
[email protected]
21/08/2014-31/12/2014
∆ΗΜΗΤΡΗ ΛΙΠΕΡΤΗ 6, ∆ΙΑΜ.102, 2311 ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΛΕΥΚΩΣΙΑ 22423390, 97659633
[email protected]
11/02/2014-31/12/2014 ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΤΣΕΡΙΟΥ 212, 2046
ΕΥΕΛΘΟΝΤΟΣ 1, CONSTANTIA 4, ∆ΙΑΜ.103, 2003 ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 99223790
'223790
[email protected]
∆/Ε
∆/Ε
∆/Ε
01/01/2014-31/12/2014
ΑΛΙΚΗΣ 6, 2304 ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 99760585
[email protected]
03/02/2014-31/12/2014
ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 18, 2720 ΑΚΑΚΙ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
22822903, 96627907
[email protected]
13/01/2014-31/12/2014
ΜΟΡΦΟΥ 35, ∆ΙΑΜ.402, 1048 ΠΑΛΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
22254472, 99716123
[email protected]
22/08/2014-31/12/2014
ΝΑΥΠΛΙΟΥ 16Α, 1022 ΚΑΙΜΑΚΛΙ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
22436270, 99903669
[email protected]
12/02/2014-31/12/2014
ΞΕΝΑΓΟΡΑ 5, 2052 ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
22720101, 99822530
[email protected]
20/03/2014-31/12/2014
∆ΑΣΟΥΠΟΛΕΩΣ 60, 2015 ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
22428454, 99409454
[email protected]
07/04/2014-31/12/2014
ΦΩΤΗ ΠΙΤΤΑ 41, 2540 ∆ΑΛΙ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
99441481
[email protected]
07/05/2014-31/12/2014
ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΜΑΡΚΟΡΑ 29, ∆ΙΑΜ.202, 1075
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
22374043, 99843113
[email protected]
10/04/2014-31/12/2014
ΝΕΣΤΩΡΟΣ 4Α, 2332 ΛΑΚΑΤΑΜΙΑ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
22372491, 99313400
[email protected]
20/03/2014-31/12/2014
ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ 5, 1015
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
22754049, 99656596
[email protected]
01/04/2014-31/21/2014
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΟΥ 4, 1026 ΚΑΙΜΑΚΛΙ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
99842535
[email protected]
15/05/2014-31/12/2014
∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 9Α, 2324 ΚΑΤΩ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
99132773
[email protected]
03/06/2014-31/12/2014
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΤΣΙΡΙΟΥ 134, 2043 ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
22321204, 99915998
08/04/2014-31/12/2014
ΣΠΕΤΣΩΝ 14, ∆ΙΑΜ. 201, 1082 ΑΓΙΟΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ
22662574, 99120569
[email protected]
24/03/2014-31/12/2014
ΚΕΡΚΥΡΑΣ 3, 2302 ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
96597540
[email protected]
19/03/2014-31/12/2014
ΕΙΡΗΝΗΣ 10, 2304 ΛΑΚΑΤΑΜΙΑ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
99194977
[email protected]
28/03/2014-31/12/2014
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ ΡΑΓΚΑΒΗ 4, 1020 ΠΑΛΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑΛΕΥΚΩΣΙΑ
22347825, 99831309
[email protected]
09/05/2014-31/12/2014
ΗΡΟ∆ΟΤΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ 18, 2332 ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
22932839, 96440706
18/08/2014-31/12/2014
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΟΡΝΑΡΟΥ 11Α, 2015 ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ
22312386, 99036088
[email protected]
14/05/2014-31/12/2014
ΓΕΡΙΟΥ 1, 2200 ΓΕΡΙ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
[email protected]
04/07/2014-31/12/2014
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΠΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ 157, 2600 ΚΛΗΡΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑ
22634046, 99372178
[email protected]
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΤΙΜΗ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
30-40
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
30-40
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
∆/Ε
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΤΟΥ CENTRE PEDAGOGIQUE DE MASSO-KINISITHERAPIE DE St. MAURICE, ∆ΙΠΛΩΜΑ ΚΙΝΗΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ SUPERIURE DEL' L'ETAT DE KINISIOTHERAPIE, ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ, ∆ΙΠΛΩΜΑ ΚΙΝΗΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΣΤΕΟΠΑΘΗΤΙΚΗΣ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΠΑΥΛΟΥ, ΑΘΗΝΑ, ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ Τ.Ε.Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ Τ.Ε.Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΚΑΤΕΕ ΑΘΗΝΑΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΚΑΤΕΕ ΑΘΗΝΑΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
25-30
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ Τ.Ε.Ι ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ CHARTERED SOCIETY OF PHYSIOTHERAPY, Η.Β, ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
35-45
ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ CHARTERED SOCIETY OF PHYSIOTHERAPY, Η.Β, ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΤΟΥ GEORGI DIMITROF HIGHER INSTITUTE OF PHYSICAL CULTURE, ΣΟΦΙΑ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
25-30
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ Τ.Ε.Ι ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ CHARTERED SOCIETY OF PHYSIOTHERAPY, Η.Β, ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
20-30
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΚΑΤΕΕ ΑΘΗΝΩΝ, ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
20-25
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΤΟΥ PHYSIOTHERAPY SCHOOLAT THE MEDIZINISCHE FACHSHULE AN DER KARL-MARX UNIVERSITAT, ΛΕΙΨΙΑ, ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΝΣΑΣ, ∆ΙΠΛΩΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ CHARTERED SOCIETY OF PHYSIOTHERAPY, Η.Β, ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ Τ.Ε.Ι ΑΘΗΝΑΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ Τ.Ε.Ι ΑΘΗΝΑΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΤΟΥ GEORGI DIMITROF HIGHER INSTITUTE OF PHYSICAL CULTURE, ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ Τ.Ε.Ι ΑΘΗΝΑΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
25-40
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ Τ.Ε.Ι ΑΘΗΝΑΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΤΗΣ ACADEMY OF PHYSICAL EDUCATION ΙΝ WROCLAW, ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ, ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
∆/Ε
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ THE CHARTERED SOCIETY OF PHYSIOTHERAPY, Η.Β., ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ Τ.Ε.Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
20-30
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΚΑΤΕΕ ΑΘΗΝΑΣ, ∆ΙΠΛΩΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ Τ.Ε.Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
20-35
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΚΑ∆ΗΜΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΛ ΛΕΒΣΚΥ, ΣΟΦΙΑΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΚΑ∆ΗΜΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΛ ΛΕΒΣΚΥ, ΣΟΦΙΑΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
20-35
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΚΑ∆ΗΜΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΛ ΛΕΒΣΚΥ, ΣΟΦΙΑΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
30-40
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ Τ.Ε.Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΤΟΥ CUMBERLAND COLLEGE OF HEALTH SCIENCE OF SIDNEY, BACHELOR OF APLLIED SCIENCES, ΣΥ∆ΝΕΥ, ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
35
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
35
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΤΟΥ SEMMELWEIS UNIVERSITY, ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ, ΠΤΥΧΙΟ ΚΙΝΗΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΤΟΥ SEMMELWEIS UNIVERSITY, ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ, ΠΤΥΧΙΟ ΚΙΝΗΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΤΟΥ SEMMELWEIS UNIVERSITY, ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ, ΠΤΥΧΙΟ ΚΙΝΗΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
20-25
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΟΥ TOLEDO, ΟΗΙΟ, ΠΤΥΧΙΟ BsC ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΚΑ∆ΗΜΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΛ ΛΕΒΣΚΥ, ΣΟΦΙΑΣ, ∆ΙΠΛΩΜΑ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ-ΚΙΝΗΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
30-40
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ, ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ, ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
25-35
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΚΑ∆ΗΜΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΛ ΛΕΒΣΚΥ, ΣΟΦΙΑΣ, ∆ΙΠΛΩΜΑ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ-ΚΙΝΗΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΡΟΛΟΥ ΠΡΑΓΑΣ, ΤΣΕΧΙΑ, ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ, ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ, ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΚΑ∆ΗΜΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΛ ΛΕΒΣΚΥ, ΣΟΦΙΑΣ, ∆ΙΠΛΩΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ QUEEN MARGARET, ΚΑΙ MEMBER OF THE CHARTERED SOCIETY ΑΓΓΛΙΑΣ, BsC ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ, ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ, ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ, ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΚΑ∆ΗΜΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΛ ΛΕΒΣΚΥ, ΣΟΦΙΑΣ, ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
25-35
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΚΑ∆ΗΜΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΛ ΛΕΒΣΚΥ, ΣΟΦΙΑΣ, ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΚΑ∆ΗΜΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΛ ΛΕΒΣΚΥ, ΣΟΦΙΑΣ, ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
20-35
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΚΑ∆ΗΜΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΛ ΛΕΒΣΚΥ, ΣΟΦΙΑΣ, ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
25-30
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ, ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΤΟΥ NORTH LONDON UNIVERSITY, BsC IN SPORTS THERAPY, MASTER ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
25-35
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ, ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ, ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
25-35
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ SEMMELWEIS, ΒΟΥ∆ΑΠΕΣΤΗΣ, ΠΤΥΧΙΟ ΚΙΝΙΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ SEMMELWEIS, ΒΟΥ∆ΑΠΕΣΤΗΣ, ΠΤΥΧΙΟ ΚΙΝΙΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ SEMMELWEIS, ΒΟΥ∆ΑΠΕΣΤΗΣ, ΠΤΥΧΙΟ ΚΙΝΙΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ, ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ, ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ AΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ, ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΚΑ∆ΗΜΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΛ ΛΕΒΚΣΥ, ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
30-50
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ SEMMELWEIS, ΟΥΓΓΑΡΙΑ, ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ SEMMELWEIS, ΟΥΓΓΑΡΙΑ, ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ, ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
30-35
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΡΟΛΟΥ, ΠΡΑΓΑΣ, ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΚΑ∆ΗΜΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΛ ΛΕΒΚΣΥ, ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
25-35
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΚΑ∆ΗΜΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΛ ΛΕΒΚΣΥ, ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
25-50
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΚΑ∆ΗΜΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΛ ΛΕΒΚΣΥ, ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
25-50
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΚΑ∆ΗΜΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΛ ΛΕΒΚΣΥ, ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΚΑ∆ΗΜΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΛ ΛΕΒΣΚΥ, ΣΟΦΙΑ, ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΚΑ∆ΗΜΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΛ ΛΕΒΣΚΥ, ΣΟΦΙΑ, ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΚΑ∆ΗΜΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΛ ΛΕΒΣΚΥ, ΣΟΦΙΑ, ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΚΑ∆ΗΜΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΛ ΛΕΒΣΚΥ, ΣΟΦΙΑ, ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΤΟΥ UNIVERSITY OF TARTU, ΕΣΘΟΝΙΑΣ, ∆ΙΠΛΩΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΤΗΣ ΑΚΑ∆ΗΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΙΕΝΝΗΣ , ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ SEMMELWEIS, ΟΥΓΓΑΡΙΑ, ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΚΑ∆ΗΜΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΛ ΛΕΒΚΣΥ, ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΚΑ∆ΗΜΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΛ ΛΕΒΚΣΥ, ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΚΑ∆ΗΜΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΛ ΛΕΒΚΣΥ, ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΚΑ∆ΗΜΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΛ ΛΕΒΚΣΥ, ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΚΑ∆ΗΜΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΛ ΛΕΒΚΣΥ, ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΚΑ∆ΗΜΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΛ ΛΕΒΚΣΥ, ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ, ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΚΑ∆ΗΜΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΛ ΛΕΒΚΣΥ, ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ SEMMELWEIS FACULTY OF HEALTH SCIENCES, ΒΟΥ∆ΑΠΕΣΤΗ, ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ SEMMELWEIS FACULTY OF HEALTH SCIENCES, ΒΟΥ∆ΑΠΕΣΤΗ, ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ SEMMELWEIS FACULTY OF HEALTH SCIENCES, ΒΟΥ∆ΑΠΕΣΤΗ, ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ KYBALION BERUFSFACHSULE FUR MASSAGE UND PHYSIOTHERAPIE, ΒΑΥΑΡΙΑΣ, ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΣΣΑΖ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ, ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ ΠΤΥΧΙΟ BsC ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΡΟΛΟΥ ΠΡΑΓΑΣ, ΤΣΕΧΙΑ, ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ, ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ BRUNEL,ΛΟΝ∆ΙΝΟΥ, ΠΤΥΧΙΟ BsC ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ BRADFORD, ΠΤΥΧΙΟ BSc ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ SEMMELWEIS, ΟΥΓΓΑΡΙΑ, BACHELOR ΚΑΙ MASTER ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΚΑ∆ΗΜΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΛ ΛΕΒΚΣΥ, ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΤΟΥ NATIONAL UNIVERSITY OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS, ΟΥΚΡΑΝΙΑ, ∆ΙΠΛΩΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΜΑΣΤΕΡ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ SEMMELWEIS, FACULTY OF HEALTH SCIENCE, ΒΟΥ∆ΑΠΕΣΤΗΣ, BACHELOR ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ, ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ, ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΤΕΙ ΛΑΜΜΙΑΣ, ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΒΑΣΙΛ ΛΕΒΣΚΥ, ΣΟΦΙΑ, BsC ΚΙΝΗΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ ΚΑΙ BsC ∆ΑΣΚΑΛΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ, ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ, ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
∆/Ε
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ, ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ, BsC DIPLOMA PHYSICAL EDUCATION, MASTER DIPLOMA PHYSICAL REHABILITATION
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ, ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΡΟΛΟΥ, ΠΡΑΓΑΣ, ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
20-40
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
∆/Ε
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ, ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ SEMMELWEISS, FACULTY OF HEALTH SCIENCE, BsC ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ SS CYRIL METHODIOUS IN TRNAVA, BsC ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΚΑ∆ΗΜΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΛ ΛΕΒΣΚΥ, ΠΤΥΧΙΟ ΚΙΝΗΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ, ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ, ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ, ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ, BsC ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ HERTFORDSHIRE ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ, BsC ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ