Σχετική ανακοίνωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα Χημείας
Ημερομηνία 5/9/2012
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΟΥΣ (4ΟΕΤΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ)
ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ
Καλούνται οι απόφοιτοι και οι φοιτητές/τριες (4οετείς και επί πτυχίω) του Τμήματος
που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν το πιστοποιητικό οινολόγου, να καταθέσουν στη
γραμματεία αίτηση συμμετοχής (επισυνάπτεται και δίνεται και από τη Γραμματεία)
στο μάθημα της Οινολογίας για το τρέχον εξάμηνο.
Αιτήσεις (με συνημμένο βιογραφικό σημείωμα) θα γίνονται δεκτές έως και την
Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 2012.
Επειδή το μάθημα αυτό δίνεται στα πλαίσια της απόκτησης βεβαίωσης οινολογικής
επάρκειας θα ισχύσουν τα παρακάτω:
1. Δεδομένου ότι τα συγκεκριμένα μαθήματα δίδονται υπό μορφή σεμιναρίων για την
απόκτηση του πιστοποιητικού οινολόγου και δεν αποτελούν μέρος του
υποχρεωτικού προγράμματος σπουδών, οι παρακολουθήσεις των διαλέξεων αλλά και
οι επισκέψεις σε οινοποιεία και φυσικά το εργαστηριακό κομμάτι είναι
υποχρεωτικές.
2. Φοιτητές/τριες που θα δηλώσουν το μάθημα, είναι αυτόματα υποχρεωμένοι να
δηλώσουν το επόμενο εξάμηνο και το μάθημα της Αμπελουργίας .
3. Τα μαθήματα θα εξετάζονται στο τέλος του εξαμήνου, αλλά ο βαθμός δεν θα
συνυπολογίζεται για την λήψη του Πτυχίου Χημείας.
Να θυμίσουμε ακόμα πως για την απόκτηση της βεβαίωσης είναι αναγκαία η
παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση και των παρακάτω μαθημάτων κορμού:
Μαθηματικά, Φυσική, Φυσικοχημεία, Ανόργανη Χημεία, Οργανική Χημεία, Αναλυτική
Χημεία, Βιοχημεία, Βιολογία, Εισαγωγή στους Υπολογιστές, Αγγλικά ως ξένη γλώσσα,
Χημεία Τροφίμων και Ενζυμική Βιοτεχνολογία ή Αναλυτική Βιοχημεία.
Θερμή παράκληση, επειδή το μάθημα προσφέρεται και σε ένα ελάχιστο αριθμό
αποφοίτων και ο οποίος θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των προπτυχιακών συμμετοχών,
να εγγραφείτε στο μάθημα μόνο:
•
•
•
εάν ενδιαφέρεστε να ασχοληθείτε και με την οινολογία
εάν θα παρακολουθήσετε όλα τα απαιτούμενα μαθήματα
έχετε την άνεση χρόνου για την υποχρεωτική παρακολούθηση
Ηράκλειο……………………
Προς:
τη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας
Πανεπιστημίου Κρήτης
ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ
του/της
Παρακαλώ να εγκρίνετε την Αίτηση μου
για
Α.Μ. :
Έτος Σπουδών:
συμμετοχή
στο
Πρόγραμμα
Οινολογικής Εκπαίδευσης του Τμήματος
Χημείας για το ακαδ. έτος 2012-2013.
Δηλώνω υπεύθυνα
ότι γνωρίζω τους
Τηλ. Επικοινωνίας
όρους συμμετοχής στο πρόγραμμα και
Σταθερό:
συμφωνώ με τους όρους αυτούς.
Κινητό:
e-mail:
Ο/η Αιτών/Αιτούσα
Υπογραφή