Αποτελέσματα - Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και

ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY
ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
Π.Μ.Σ. « ΠΑΙΔΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ»
Ρόδος, 05.07.2012
Α.Π. 2091
Το Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού
Σχεδιασμού, της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου
Αιγαίου, στην 12η/05.07.2012 συνεδρίαση της Γ.Σ.Ε.Σ., αποφάσισε ομόφωνα
την επικύρωση - ανακοίνωση των πινάκων των επιτυχόντων/ουσών,
επιλαχόντων/ουσών
μεταπτυχιακών
φοιτητών
–
φοιτητριών,
του
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Παιδικό Βιβλίο και Παιδαγωγικό
Υλικό», για το ακαδημαϊκό έτος 2012 – 2013, ως ακολούθως :
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ/ΟΥΣΕΣ
Α/Α
1
2
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΑΓΓΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, πτυχιούχος Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Αιγαίου.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
του
ΙΩΑΝΝΗ,
πτυχιούχος
Π.Τ.Δ.Ε.
Αριστοτέλειου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
3
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
Αιγαίου.
ΣΟΦΙΑ
του
ΧΡΗΣΤΟΥ, πτυχιούχος Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. Πανεπιστημίου
4
ΑΠΟΣΤΟΛΑ
ΕΥΓΕΝΙΑ
του
ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ
-
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝΟΣ, πτυχιούχος
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
5
6
ΒΑΪΡΑΜΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, πτυχιούχος Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Πατρών.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ, πτυχιούχος ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Εθνικού
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
7
8
ΚΑΛΑΦΑΤΑ ΜΑΡΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ, τελειόφοιτος Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. Πανεπιστημίου Αιγαίου.
9
ΚΟΣΚΙΝΑ ΜΑΡΘΑ του ΣΤΑΥΡΟΥ, πτυχιούχος ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Πανεπιστημίου
Πατρών.
10
ΛΑΓΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ του
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
11
ΜΑΤΖΑΡΗ ΑΣΗΜΕΝΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, πτυχιούχος ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΦΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
12
ΜΟΥΣΤΡΟΥΦΑ ΑΘΗΝΑ του ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ, πτυχιούχος ΙΣΤΟΡΙΑΣ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
ΚΟΡΔΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, πτυχιούχος Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η. Πανεπιστημίου Πατρών.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ,
πτυχιούχος
Π.Τ.Δ.Ε.
Αριστοτέλειου
ΚΑΙ
13
14
ΝΙΚΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, πτυχιούχος Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Αιγαίου.
15
ΠΕΤΑΥΡΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ, πτυχιούχος ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
16
ΠΛΑΤΣΗ ΕΥΔΟΞΙΑ - ΜΑΡΙΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ, πτυχιούχος ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
17
ΡΑΠΑΝΗ ΑΘΗΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, πτυχιούχος ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΣΠΟΥΔΩΝ Πανεπιστημίου Κρήτης.
18
19
ΤΕΡΖΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ του ΙΩΑΝΝΗ, πτυχιούχος Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. Πανεπιστημίου Αιγαίου.
20
ΤΣΙΓΑΛΟΓΛΟΥ
ΣΤΕΦΑΝΙΑ
Πανεπιστημίου Αιγαίου.
21
ΤΣΙΟΤΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
Πανεπιστημίου Θράκης.
του
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ,
πτυχιούχος
22
ΧΑΛΑΤΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Πανεπιστημίου Αιγαίου.
του
ΒΥΡΩΝΟΣ
ΛΕΩΝΙΔΑ, πτυχιούχος Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ.
23
ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΤΣΑΜΠΙΚΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, πτυχιούχος Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ.
Πανεπιστημίου Αιγαίου.
ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΠΑΥΛΟΥ, πτυχιούχος Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. Πανεπιστημίου Αιγαίου.
ΤΡΙΚΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ του
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ,
του
πτυχιούχος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ,
-
Π.Τ.Δ.Ε.
Αριστοτέλειου
τελειόφοιτος
Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ.
Τ.Ε.Ε.Π.Η.
Δημοκρίτειου
Κατά τις εγγραφές, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν το δεύτερο δεκαπενθήμερο του
Σεπτεμβρίου 2012, θα πρέπει να προσκομιστούν τα εξής δικαιολογητικά :
· Αίτηση αρχικής εγγραφής – Δήλωση στοιχείων, υπεύθυνη δήλωση του
Ν.1599/1986 και ατομικό στατιστικό δελτίο φοιτητή που θα παραλάβετε
από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.
· 4 φωτογραφίες
· Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
· Πρωτότυπο αποδεικτικό κατάθεσης διδάκτρων (500 €), το οποίο αποτελεί
τεκμήριο αποδοχής της εγγραφής. Τα χρήματα αυτά θα πρέπει να
κατατεθούν στην Alpha Bank μετά την 1η Σεπτεμβρίου 2012, σε
λογαριασμό της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με
αριθμό 601002001000810. Ως αιτιολογία κατάθεσης θα πρέπει να
αναγράφεται ο κωδικός του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών 2050
και το ονοματεπώνυμο του επιτυχόντος/ούσας.
Το Σεπτέμβριο με νεώτερη ανακοίνωση θα δοθούν περισσότερες πληροφορίες
για την ακριβή ημερομηνία, τον τόπο και τις ώρες διεξαγωγής των εγγραφών,
στο site του Π.Μ.Σ.: http://www.rhodes.aegean.gr/tepaes/pms-pvpy/
Πληροφορίες: Γραμματεία Π.Μ.Σ. «Παιδικό Βιβλίο και Παιδαγωγικό Υλικό».
Φυτώριο ΚΕΓΕ «ΔΗΜΗΤΡΑ», Λ. Ρόδου – Καλλιθέας, Ρόδος 85100.
Τηλέφωνο – FAX 2241099115, [email protected]
Η Διευθύντρια του Π.Μ.Σ.
Καθηγήτρια ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
2