Πρόγραμμα Εξωτερικής Αξιολόγησης του Τμήματος Οργάνωσης και

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Τμήμα Οργάνωσης & Διαχείρισης Αθλητισμού
Ορθίας Αρτέμιδος και Πλαταιών
Τηλ: 27310 89662, 2731089658 Φαξ: 27310 89657
Πληροφορίες: Φλώρου Σοφία email: [email protected]
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
1η Μέρα 17/2/2014 :
11.00 Αναχώρηση των αξιολογητών από τα γραφεία της Α.ΔΙ.Π. (Λεωφόρος Συγγρού
44, Αθήνα) και μεταφορά τους στο Επικουρικό Γραφείο ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου (Αγησιλάου 8, Μαρούσι, 1ος όροφος), με όχημα του Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου.
12.00 Συνάντηση των αξιολογητών με τις Πρυτανικές Αρχές του Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου στο Επικουρικό Γραφείο ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
(Αγησιλάου 8, Μαρούσι, 1ος όροφος).
13.00 Αναχώρηση των αξιολογητών από την Αθήνα, από το Επικουρικό Γραφείο
ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (Αγησιλάου 8, Μαρούσι) και μεταφορά
τους στη Σπάρτη με όχημα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
17.00 – 18.30 Συνάντηση με τον Πρόεδρο του Τμήματος και τα μέλη ΔΕΠ, παρουσία
του Κοσμήτορα της Σχολής, καθώς και παρουσίαση του προφίλ του Τμήματος και
των δραστηριοτήτων του.
2η Μέρα 18/2/2014 :
10.00 – 13.00 Συνάντηση με τον Πρόεδρο του Τμήματος, μέλη ΔΕΠ, ΕΕΔΙΠ & ΕΤΕΠ
13.00 – 14.00 Συνάντηση με τη Γραμματεία του Τμήματος
14.00 – 16.00 Συνάντηση με Προπτυχιακούς, Μεταπτυχιακούς Φοιτητές και
Υποψήφιους Διδάκτορες του Τμήματος
3η Μέρα 19/2/2014 :
9.00 – 14.00 Συνάντηση με :
1) Το προσωπικό της Βιβλιοθήκης
2) Εργαστήριο Πληροφορικής
3) Εργαστήριο Οργάνωσης και Διοίκησης Υπηρεσιών και Ποιότητας Ζωής
4) Εργαστήριο Οργάνωσης/Διαχείρισης Υγείας, Άσκησης και Αποκατάστασης Υγιών
και Ατόμων με Αναπηρίες
5) Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οργάνωση και Διοίκηση Αθλητικών
Οργανισμών και Επιχειρήσεων»
6) Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ολυμπιακές Σπουδές, Ολυμπιακή
Παιδεία, Οργάνωση και Διαχείριση Ολυμπιακών Εκδηλώσεων»
7) Συνάντηση με τον Πρόεδρο του Τμήματος
_____________________________________________________________________
Διεύθυνση : Ορθίας Αρτέμιδος και Πλαταιών, 23100 Σπάρτη
Τηλέφωνο : 27310-89658/89661-2 Fax : 27310-89657
Ηλεκτρονική Διεύθυνση : www.uop.gr , http://sportmanagement.uop.gr/
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο : [email protected]