close

Enter

Log in using OpenID

3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πολεοδομίας, Χωροταξίας και

embedDownload
3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης,
Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής ανάπτυξης,
Πεδίον Άρεως, Βόλος.
27 - 30 Σεπτεμβρίου 2012
Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α
ΠΕΜΠΤΗ 27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012
17:00 – 21:00
ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΝΕΔΡΩΝ
ΑΙΘΟΥΣΑ Α7 (ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ)
Προεδρείο: Α. Κούγκολος - Ο. Χριστοπούλου
19:00 – 19:30
ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΕΠΙΣΗΜΩΝ
Π ροσ κ εκ λη μ έν ο ι Ομιλητές
19:30 – 20:00
Spatial Planning: An Alternative in a World in
Crisis
G. Roo
20:00 – 20:30
Mondialisation, territoires et développement des
activités productives
G. Colletis
20:30 – 21:00
Σκέψεις για τον (ανα)σχεδιασμό της ελληνικής
πόλης
Γ. Πανέτσος
21:00
Δεξίωση Υποδοχής
(Ξενοδοχείο Volos Palace)
Π Α Ρ Ο Υ Σ Ι Α Σ Ε Ω Ν
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012
ΑΙΘΟΥΣΑ Α1
ΑΙΘΟΥΣΑ Α2
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ Ι
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΙΙ
Προεδρείο: Β. Προφυλλίδης, Κ. Σερράος
Προεδρείο: Ά. Γοσποδίνη, Κ. Λαλένης
Ο ρόλος των αστικών συγκοινωνιών στον πολεοδομικό-χωροταξικό
σχεδιασμό της πόλης των Αθηνών για το 2025
09:30 – 09: 50
Οικονομική κρίση & οι ‘συρρικνούμενες’ ελληνικές πόλεις
Η αντιμετώπιση της «αστικής αυθαιρεσίας» & η ιδέα του «περιβαλλοντικού
ισοζυγίου»
09: 50 – 10:10
Η Ελληνική πόλη μπρος τα νέα δεδομένα της γενικευμένης κρίσης. Το
παράδειγμα της Πάτρας
Είναι νόμιμη η ρύθμιση του άρθρου 39 παρ. 6 ν. 4024/2011 για τη
δυνατότητα μεταφοράς του 95% των διαθεσίμων του πράσινου ταμείου
στον κρατικό προϋπολογισμό;
10:10 – 10:30
Η εφαρμογή του άρθρου 12 ΓΟΚ/2000, περί ενοποίησης ακαλύπτων χώρων
οικοδομικού τετραγώνου
10:30 – 10:50
Αποκατάσταση – Επανάχρηση Ι.Μ. Παναγιας Αρχαγγγελιωτισσας στην
Ξάνθη
10:50 – 11:10
Β. Προφυλλίδης
Κ. Σερράος
Ε. Αθανασοπούλου, Κ. Λαλένης
Πράσινος αστικός σχεδιασμός & υπαίθριοι χώροι στην Ελλάδα. Αναγκαιότητα &
πρόκληση για το σχεδιασμό αστικών υπαίθριων χώρων με βιοκλιματικά κριτήρια
Μ. Μακροπούλου και Α. Γοσποδίνη
Δ. Μέλισσας
Ε. Αθανασοπούλου
Κ. Λαντίτσου
Διάλειμμα- Καφές
Ά. Γοσποδίνη
Αστική διάχυση και περι-αστικός χώρος: μετασχηματισμοί στην αστική
περιφέρεια της Θεσσαλονίκης
Ο. Ευτυχιάδου, Κ. Λαλένης
11:30 –
12:00
‘What’s up park’ ή η αστική πολιτική οικολογία των χώρων πρασίνου στη
Θεσσαλονίκη
Ε. Αθανασίου
Διάλειμμα- Καφές
Παλιές πόλεις ως νέοι προορισμοί: σύστημα ανάδειξης και προώθησης της
πολυπολιτισμικής ταυτότητας της Πάτρας
12:00 – 12:20
Διατήρηση & ένταξη αρχαιολογικών χώρων στη σύγχρονη ελληνική πόλη.
Το παράδειγμα της σύγχρονης πόλης της Κω
12:20 – 12:40
Η αστική διάχυση στα Μεσόγεια Αττικής
Ανθρωποκεντρικός σχεδιασμός στην εκπαίδευση και ο ρόλος του στην
έρευνα & στη παραγωγή εργαλείων καθολικού σχεδιασμού(inclusive design)
12:40 – 13:00
Αποτύπωση των προτιμήσεων αστικής μετακίνησης των επιβατών του
προαστιακού σιδηρόδρομου προς το νέο σιδηροδρομικό σταθμό Θεσσαλονίκης
Σχεδιασμός του χώρου και αντισεισμική προστασία στην Ελλάδα: οι
προοπτικές μιας δύσκολης σχέσης σε συνθήκες κρίσης
13:00 – 13:20
Διατροφικός σχεδιασμός των πόλεων: Μια νέα δυναμική περιοχή του
αστικού σχεδιασμού
13:20 – 13:40
Β. Πετρίδου, Π. Πάγκαλος
Μ. Δατσέρη
Δ. Χάμψας
Ε. Καραναστάση, A. Heylighen
Δ. Διμέλλη
Ε. Βεράνη, Κ. Καλφάκη και Σ. Κοσμοπούλου
Μ. Δανδουλάκη
Σ. Σκορδίλη
Γεύμα
Άτυπη ανάπτυξη της πόλης: το φαινόμενο των slums, η περίπτωση του Sao
Paulo
Αστική διάχυση εκτός σχεδίου στην Ελλάδα: ζήτημα πολεοδομικής πρόβλεψης η'
πραξεολογίας;
Δ. Μίμης
14:00 – 15:30
Αποκέντρωση και πολεοδομικός σχεδιασμός στην Ελλάδα. Αναζητώντας την
ισορροπία μεταξύ ευρύτερων και τοπικών δυνάμεων
Α. Τασοπούλου
Γεύμα
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012
ΑΙΘΟΥΣΑ Α3
ΑΙΘΟΥΣΑ Α6
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ Ι
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ι
Προεδρείο: Σ. Πολύζος, Δ. Γούσιος
Προεδρείο: Γ. Μιχαηλίδης, Γ. Ψυχάρης
Η διοικητική αναδιάρθρωση - πρόγραμμα Καλλικράτης: μια χωροταξική και
γεωγραφική προσέγγιση
09:30 – 09: 50
Transport infrastructure and economic development during crisis periods
Χωρικοί μετασχηματισμοί και τυπολογίες του ελληνικού τοπίου. Ζητήματα
διαχείρισης του τοπίου
09: 50 – 10:10
Αξιολόγηση πολιτικών στην ανάπτυξη και στην κρίση: η μεθοδολογία
Θαλάσσια χωροταξία: μια νέα πρόκληση για την Ελλάδα
10:10 – 10:30
Το χωρικό αποτύπωμα της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα: πρώτη αποτίμηση
Εργαλεία υποστήριξης για την επιλογή τοπικών στρατηγικών χωρικής ρύθμισης
της σχέσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τοπίου
10:30 – 10:50
Ασυμμετρίες και ανισότητες στον ελληνικό χώρο
Ορεινός χώρος και διοικητικές μεταρρυθμίσεις. Όταν ο Καλλικράτης «είδε» μια
Ελλάδα χωρίς βουνά
10:50 – 11:10
Περιφερειακές ανισότητες στην Ελλάδα: Μια πρόταση για την αποτύπωσή
τους
Χρήση δεικτών χωροθέτησης λήψης αποφάσεων χωροταξικού σχεδιασμού με
έμφαση στην τουριστική ανάπτυξη: η περίπτωση της Π.Ε. Χαλκιδικής
11:10 – 11:30
Η. Μπεριάτος
Α. Γουργιώτης, Γ. Τσιλιμίγκας, Θ. Κίζος
Η. Μπεριάτος
Δ.Ν. Γούσιος, Π. Μαρδάκης, Ι. Ν. Φαρασλής
Μ. Παπαγεωργίου
G. Botzoris and V. Profillidis
Γ. Μιχαηλίδης
Γ. Ψυχάρης, Π. Αρτελάρης, Δ. Καλλιώρας, Π. Πανταζής και Μ. Τσιάπα
Γ. Παντελάδης και Μ. Τσιάπα
Γ. Ξανθός, Χ. Λαδιάς, Χ. Γενιτσαρόπουλος
Τα κτηνοτροφικά πάρκα ως μοχλός ανάπτυξης της ελληνικής υπαίθρου: οφέλη
στην οικιακή και τοπική οικονομία
Σ. Παπαπαύλου-Ιωακειμίδου, Δ. Χριστόγλου, Α. Ιωακειμίδης
Διάλειμμα- Καφές
11:30 – 12:00
Α. Κουκίδου
Διάλειμμα- Καφές
Το φαινόμενο της αυθαίρετης δόμησης στις ευρωπαϊκές μεσογειακές χώρες
12:00 – 12:20
Οι προοπτικές ανάπτυξης της ορεινής Καρυστίας εν μέσω οικονομικής κρίσης
Διαλεκτική προσέγγιση του χώρου των κοινών και των περιφράξεων
12:20 – 12:40
Διαχρονική αξιοποίηση και αναπτυξιακές διακυμάνσεις στην ορεινή Σαμαρίνα.
Χαρτογραφική αποτύπωση των χωροθετικών αλλαγών
Μ. Διμέλλη
Χ. Τσαβδάρογλου
Α. Στεργιάδου
Δημογραφική εξέλιξη και λοιπά χωροταξικά χαρακτηριστικά του δικτύου των
ελληνικών πόλεων, 1971-2011
12:40 – 13:00
Η χωρική διαφοροποίηση των αποκλίσεων μεταξύ μόνιμου, πραγματικού και
νόμιμου πληθυσμού και οι επιδράσεις στο χωρικό σχεδιασμό
13:00 – 13:20
Είναι δυνατή η δόμηση οντολογίας για τη χωροταξία στην Ελλάδα;
13:20 – 13:40
Α. Σφυρή και Γ. Κιουσόπουλος
Μορφές παραδοσιακής αγροτικής οικονομίας σε παγκοσμιοποιημένο
περιβάλλον, κοινωνικό κεφάλαιο και αειφόρος ανάπτυξη: η περίπτωση μιας
ορεινής κοινότητας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας
Γ. Φραγκόπουλος, Ρ. Γιορντάνοβα, Ε. Καραχάλιου, Ο. Ραχιώτης
Σ. Κρινάκης
Ε. Κωνσταντοπούλου, Μ.Ι. Λειβαδάρη και Ι.Σ. Κιουσόπουλος
Γεύμα
Χ. Φώης
14:00 – 15:30
Τοπικά δίκτυα μουσείων & τουριστική ανάπτυξη:η περίπτωση του Ν. Ημαθίας
Σ. Κωστοπούλου, Μ. Φιδάνη και Δ. Κουρκουρίδης
Γεύμα
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012
ΑΙΘΟΥΣΑ Β2
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ι
Προεδρείο: Κ. Βογιατζής, Α. Γιαννακού
Ο περιβαλλοντικός συγκοινωνιακός θόρυβος ως παράμετρος χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού. Η περίπ 09:30 – 09: 50
της Αττικής οδού και του αερολιμένα Λάρνακας
Κ. Βογιατζής
Αειφορία και μεταφορές
Κ. Λαντίτσου και Β. Στεφανής
09: 50 – 10:10
Η κλιματική αλλαγή στον χωρικό σχεδιασμό: μαθήματα από τη σύγκριση του αγγλικού και του ελληνικού συστή 10:10 – 10:30
σχεδιασμού
Α. Γιαννακού και Κ. Σαλάτα
Η οικοανάπτυξη ως απάντηση στη σημερινή κρίση
10:30 – 10:50
Διερεύνηση οικονομικών ορίων της βιομηχανικής οικολογίας
10:50 – 11:10
Σχεδιασμός και διαχείριση υδατικού διαμερίσματος Θεσσαλίας
11:10 – 11:30
Κ. Λαντίτσου
Ε. Κούκιος και Α.Μουρτσιάδης
Α. Σιουτοπούλου, Χ. Κυριακίδης, Φ. Ηλιάδης και Ε. Μπόζου
Διάλειμμα- Καφές
11:30 – 12:00
Η σπουδαιότητα της «γέφυρας» στον περιβαλλοντικό σχεδιασμό-μοναδικότητα των ρωμαϊκών γεφυρών-παραδε 12:00 – 12:20
στην Ελλάδα και την Ευρώπη
Γ. Πεπονά
Διαχείριση ανθρωπογενούς περιβάλλοντος στην Τουρκία: η περίπτωση του Μαρμαρά στην Προποντίδα
12:20 – 12:40
Αέρια ρύπανση: από τη σκόνη των χαλιών του Cesbron στα απαέρια των σύγχρονων βιομηχανιών της Κοζάνης
12:40 – 13:00
Η ανακύκλωση στο πολεοδομικό συγκρότημα του Βόλου
13:00 – 13:20
Ε. Γαβρά, Α. Μπουρλίδου, Κ. Γκιουφή
Α. Σιουτοπούλου
Ι. Μασλουμίδη, Μ.Α Μπακαλιάνου, Α. Μπαρτζώκας-Τσιόμπρας, Μ. Μπούρχα
13:20 – 13:40
Σύγκριση καθεστώτων διαχείρισης φυσικών οικοσυστημάτων μοναστικών κοινοτήτων: Οι περιπτώσεις του Αγίο 13:40 – 14:00
Όρους-Ελλάδας, Ι.Μ. Αγίου Ιωάννου Rila Βουλγαρίας & Santa Maria Poblet Ισπανίας
Ι.Γ. Περιστερίδης και Ο. Χριστοπούλου
Γεύμα
14:00 – 15:30
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012
ΑΙΘΟΥΣΑ Α1
ΑΙΘΟΥΣΑ Α2
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΙΙΙ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ IV
Προεδρείο: Ά. Σαπουνάκης, Α. Δέφνερ
Προεδρείο: Χ. Κουσιδώνης, Ν. Τριανταφυλλόπουλος
Ανάπλαση παραλιακού μετώπου και σύνδεση αστικού ιστού
με τη θάλασσα: η περίπτωση του Ηρακλείου Κρήτης
Ά. Σαπουνάκης
Η σημασία του αθλητισμού στην αστική ανασυγκρότηση και
ο ρόλος του μεγέθους (των γεγονότων, των πόλεων και των
γηπέδων) και του ποδοσφαίρου
15:30 – 15:50
15: 50 – 16:10
Α. Δέφνερ
Ένα πείραμα συμμετοχικού σχεδιασμού στη Θεσσαλονίκη
Ν. Καλογήρου , Α. Συράκου
16:10 – 16:30
Η ‘ποπ’ πολεοδομία: ένα βήμα προς την απόκλιση ή προς τη
σύγκλιση των επιστήμων;
16:30 – 16:50
Α. Δέφνερ
Σιδηροδρομικός σταθμός Βόλου: εντός ή εκτός των τειχών;
Μ. Ραβασόπουλος Πετράκης και Π. Σκάγιαννης
16:50 – 17:10
Παράγοντες επισκεψιμότητας, τοπιακές αξίες και στοιχεία
απαξίας στο «πάρκο της Ειρήνης» (Δημοτικός Κήπος-Κέντρο
Δράμας)
17:10 – 17:30
Ν. Χασάναγας, Ε. Παπαδοπούλου, Χ. Λαδιάς, C. Spitalas, Ν.
Σπιτάλας, Ι. Λαμπριανίδης, Ε. Πολύζου
Διάλειμμα- Καφές
Χρήση φορητών συσκευών με δίκτυα 3G/4G και/ή WiFi, για
τη συλλογή στοιχείων ελέγχων κτιρίων μετά από σεισμό.
Συνεργασία με γεωπληροφοριακό σύστημα
17:30 – 18:00
Τα πολεοδομικά στερεότυπα και οι χωρικές εκδηλώσεις της κρίσης
Χ. Κουσιδώνης και Α. Νικολή
Εξυγίανση πυκνοδομημένων αστικών κέντρων μέσω της δημιουργίας δικτύου
υπαίθριων χώρων πρασίνου μικρής κλίμακας. Η ιδέα των «πάρκων τσέπης»
Ε. Πλουμίδη, Κ. Σερράος
Απαλλοτριώσεις κοινόχρηστων χώρων σε ελληνικές πόλεις μεσαίου μεγέθους.
Ποιοι είναι οι παράγοντες που επηρεάζουν τις απαλλοτριώσεις;
Τ. Καλλιακούδας
Η αγορά κατοικίας στην Ελλάδα: “φούσκα” ή υπερπροσφορά
Δ. Μίμης
Διάλειμμα- Καφές
Μοντέλα έξυπνων και ευφυών πόλεων
18:00 – 18:20
Μ. Αγγελίδου
Α. Βουλγαρούδης και I. Δ. Δούκας
Η ευρωπαϊκή πόλη ως τόπος κατανάλωσης: η κουλτούρα της
κυρίαρχης υπεροχής του ιδιωτικού επί του δημόσιου
18:20 – 18:40
Συμβολή στους πολεοδομικούς μετασχηματισμούς αρχαίων
πόλεων: Η περίπτωση της Βέροιας
18:40 – 19:00
Κ. Θεολόγου
Δ. Μάρτος
Χώρος και μουσική. Το Βερολίνο και η techno
Α. Αλεξίου και Δ. Δελφάκη
19:00 – 19:20
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012
Περιβαλλοντικός σχεδιασμός πόλεων: αστικό πράσινο. Η περίπτωση της πόλης
της Λάρισας
Γ. Σιαπκαλή
Τα Βακουφικα της Καβάλας: θεσμικό καθεστώς κυριότητας και διαχείρισης
Ε. Σαμουρκασίδου
Οθωμανικά μνημεία στην πόλη της Καβάλας: η περίπτωση του Ιμαρετ
Ε. Σαμουρκασίδου
ΑΙΘΟΥΣΑ A3
ΑΙΘΟΥΣΑ A6
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΙΙ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΙ
Προεδρείο: Γ. Φώτης, Σ. Χατζηκοκόλη
Προεδρείο: Κ. Λαντίτσου, Γ.
Φραγκόπουλος
Χωροταξική οργάνωση του συστήματος υγείας στην Ελλάδα.
Εξέλιξη περιφερειοποίησης και σύγχρονες προοπτικές
Σ. Χατζηκοκόλη, Α. Αναστασιάδης
15:30 – 15:50
Η αποσάρθρωση του ελληνικού παραγωγικού συστήματος και οι χρόνιες διαπεριφερειακές και ενδο-περιφερειακές ανισότητες
Γ. Μιχαηλίδης και Γ. Γεωργιάδης, Μ. Αυγουστίδου
Αξιολόγηση και προσδιορισμός διοικητικών ενοτήτων με χρήση
μοντέλων χωροθετήσεων - κατανομών σε περιβάλλον GIS: το
15: 50 – 16:10
σχέδιο Καλλικράτης
Οικοτουρισμός. η περίπτωση του νομαρχιακού διαμερίσματος Δράμας
Χωροχρονική ανάλυση προσφοράς και ζήτησης υπηρεσιών
υγείας σε περιβάλλον GIS: Η Ελλαδα στη δεκαετία 1996 –
2007
Στατιστική επαλήθευση της θεωρίας κύκλου ζωής των τουριστικών περιοχών
στην Ελλάδα
Κ. Λαντίτσου
Α. Παπαφραγκάκη, Γ.. Φώτης
16:10 – 16:30
Έ. Χαλβατζή, Γ. Φώτης
Α. Καντλής, Σ. Πολύζος, Τ. Πνευματικός
Χωροχρονική ανάλυση της οικοδομικής δραστηριότητας στην
Ελλάδα: η δεκαετία 2000-2009
16:30 – 16:50
Η προοπτική τουριστικής ανάπτυξης των περιφερειών της χώρας στο πλαίσιο
των πρόσφατων θεσμικών ρυθμίσεων
Διαμόρφωση ολοκληρωμένου πλαισίου δεικτών για την
παρακολούθηση της εξέλιξης των οικιστικών δικτύων
16:50 – 17:10
Πολιτισμός – αυτοοργάνωση – ανάπτυξη. Η ύπαιθρος της Κρήτης ως φορέας
νέων αναπτυξιακών μορφών, το παράδειγμα της αυτο-ανάπτυξης
Η εμπειρία χωροταξικού σχεδιασμού και περιφερειακής
ανάπτυξης στην Κύπρο
17:10 – 17:30
Χ. Κοντοκώστα, Γ. Φώτης
Π. Καραϊσκος
Σ. Μπαμπαλίκης
Διάλειμμα- Καφές
Ρ. Καλοκάρδου και Κ. Κραντονέλλης
Α. Δρακωνάκης
Η γεωγραφία του πολιτισμού στη βόρεια Ελλάδα
Π. Ασήμος
17:30 – 18:00
Διάλειμμα- Καφές
Η Θεσσαλονίκη και ο ρόλος της στο πλαίσιο των εξελίξεων
των ευρωπαϊκών μητροπολιτικών περιοχών
18:00 – 18:20
Χωροθέτηση βιομηχανικών εγκαταστάσεων στην περιφέρεια κεντρικής
Μακεδονίας με τη χρήση “ασαφούς λογικής”
Η Ιστορική Γεωγραφία μέσα από τον κινηματογράφο. Το
παράδειγμα ιστορικών ταινιών του Ridley Scott
18:20 – 18:40
Το φιλμικό σκηνικό. Χωρο/περιβαλλοντικές λειτουργιές του
φιλμ
18:40 – 19:00
Μ. Σεγκούνη
Γ. Σιδηρόπουλος, Κ. Πρoκόβα, Σ. Σαραντάκη, Δ. Τακίδου
Ε. Στάθη
19:00 – 19:20
N. Παπαγιάννης, Γ. Γραικούσης, Γ. Φώτης, Ι. Παρασχάκης
Analyzing the 2001-8 personal incomes across space in Greece
P. Prodromídis
Οι αρχικές επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην περιφέρεια της Θεσσαλίας
Ν. Καπιτσίνης, Ε. Καραμπίνη
Πράσινη επιχειρηματικότητα και μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην
περιφέρεια Θεσσαλίας
Μ. Αδάμου
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012
ΑΙΘΟΥΣΑ Β2
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΙΙ
Προεδρείο: Α. Στρατηγέα, Π. Κοσμόπουλος
Η Συμβολή του συμμετοχικού σχεδιασμού στη διαχείριση
και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος: Η εφαρμογή
της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ στην ελληνική πραγματικότητα
15:30 – 15:50
Α. Στρατηγέα και Μ. Παπαδοπούλου
Τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους: θεσμικό πλαίσιο και
πρακτικές στα πλαίσια των γενικών πολεοδομικών σχεδίων.
Η περίπτωση του περιαστικού δάσους της Θεσσαλονίκης
15: 50 – 16:10
Γ. Ποζουκίδου
Η προστασία και διαχείριση του ελληνικού τοπιού στο
χωρικό σχεδιασμό
Γ. Γεμενετζή, Π. Ζαχαρός
Προς μια μέθοδο ενεργοποίησης των πολιτών σε
διαδικασίες περιβαλλοντικής αξιολόγησης προγραμμάτων
και πολιτικών
16:10 – 16:30
16:30 – 16:50
Κ. Αθανασόπουλος, Θ. Βλαστός
Περιβαλλοντικοί κανονισμοί και καινοτομική πολιτική
Β. Γεωργατζή και Γ. Σταμπουλής
Διάλειμμα- Καφές
16:50 – 17:10
17:30 – 18:00
Συμβατότητα των έργων διάνοιξης με το φυσικό
περιβάλλον
18:00 – 18:20
Περιβαλλοντική χάραξη δασικού δρόμου με κλασικές και
σύγχρονες μεθόδους
18:20 – 18:40
Β. Δρόσος, Β.Ι. Γιαννούλας και Α.Σ. Κανταρτζής
Β. Δρόσος και Α.Σ. Κανταρτζής
Το τοπίο ως περιβαλλοντικό αγαθό: ασυμβατότητα μεταξύ
δικαίου προστασίας και πραγματικότητας
18:40 – 19:00
Α. Βλαντού
Διαχείριση δομικών αποβλήτων στην ευρύτερη περιοχή της
Θεσσαλονίκης
Α. Σταθακόπουλος
19:00 – 19:20
ΣΑΒΒΑΤΟ 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012
ΑΙΘΟΥΣΑ Α1
ΑΙΘΟΥΣΑ Α2
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ V
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ VΙ
Προεδρείο: Π. Σταθακόπουλος, Γ. Τσιλιμίγκας
Προεδρείο: Π. Σκάγιαννης, Α.Μ. Δέφνερ
Οι αστικές αναπλάσεις ως εργαλείο ανάπτυξης στα πλαίσια
της έννοιας της συμπαγούς πόλης
09:30 – 09: 50
Α. Αναστασιάδης, Π. Ασήμος, Π. Σταθακόπουλος
Χωρικός σχεδιασμός και ανταγωνισμός των περιοχών:
Διαχρονική εξέλιξη της χωροθέτησης των επιχειρηματικών
μονάδων στα Μεσόγεια Αττικής
Μ. Μακρή, Π. Σκάγιαννης
09: 50 – 10:10
Γ. Τσιλιμίγκας, Ι. Χωριανόπουλος, Σ. Κουκούλας, Θ.
Μπαλατσός
Η αναπτυξιακή προοπτική του δυτικού τμήματος του
Δήμου Θεσσαλονίκης στα πλαίσια του νέου στρατηγικού
χωρικού σχεδιασμού της μητροπολιτικής περιοχής
Αποβιομηχάνιση και μετασχηματισμός του χώρου: η
περίπτωση της οδού Πειραιώς
H συγκέντρωση πολιτιστικών δραστηριοτήτων σε
κεντρικές περιοχές της πόλης και ο ρόλος του City
Branding: η περίπτωση της Αθήνας
Ν. Καραχάλης, Α.Μ. Δεφνερ
10:10 – 10:30
Π. Ασήμος, Π.Σταθακόπουλος
Οικισμοί έξω απ’ το χάρτη, οικισμοί χωρίς ταυτότητα:
ψηλαφίζοντας τα χαρακτηριστικά του Δροσερού, οικισμού
Ρομά στις παρυφές της Ξάνθης
Μ. Σπανού, Κ. Λαλένης
Ο πολεοδομικός σχεδιασμός υπό το πρίσμα της ποιότητας
της αστικής ζωής
10:30 – 10:50
Αστική διάχυση ή συμπαγής πόλη; Η υπέρβαση του
διλήμματος μέσω του αστικού σχεδιασμού
10:50 – 11:10
Ε. Ψαθά και Α.Μ. Δέφνερ
Α. Ρόδη
Έξυπνα Περιβάλλοντα και η ανάδυση της Κυβερνόπολης
Κ. Φυσεντζίδης
Έρευνα χρήσης του χώρου και του χρόνου των φοιτητών
του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΤΜΧΠΠΑ) του πανεπιστημίου
Θεσσαλίας στο Βόλο
Σ. Κρινάκης, Ν. Ρεμπής, Γ. Σωμαράκης και Α.Μ. Δέφνερ
Οι πρόσφατες εξελίξεις στον αστικό σχεδιασμό του
πολεοδομικού συγκροτήματος Βόλου και η ‘τροχοπέδη’
των Ζ.Ο.Ε.
Ε. Αντωνίου, Τ. Μπακλατσή, Φ.Τριανταφυλλίδου και Η.
Φρυτζαλάς
Διάλειμμα- Καφές
11:10 – 11:30
Η δημιουργική πόλη: μια «ιδέα» ή ένα εργαλείο
σχεδιασμού. Η περίπτωση της Βαρκελώνης
Ε. Γκόλτσιου
11:30 – 12:00
Διάλειμμα- Καφές
ΣΑΒΒΑΤΟ 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012
ΑΙΘΟΥΣΑ Α3
ΑΙΘΟΥΣΑ Α6
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΙΙΙ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΙΙ
Προεδρείο: Δ. Καλλιώρας, Ε. Κλαμπατσέα
Προεδρείο: Μ-Ν. Ντυκέν, Ε. Κουτσερής
Από το χωροταξικό πλαίσιο στο πολεοδομικό σχέδιο:
ζητήματα και προβλήματα εξειδίκευσης του ειδικού
πλαισίου για τη βιομηχανία με αφορμή μια μελέτη
περίπτωσης
09:30 – 09: 50
Ανθρωπολογικός, πολιτισμικός και γλωσσολογικός θύλακας
θρακo-ελληνικής κουλτούρας του 1821 στην Ρουμανία: η
περίπτωση του Ιζβοαρελε
Ε. Κουτσερής
Α. Γιαννακού και Α. Τασοπούλου
Ο σχεδιασμός του χώρου ως μέσο διαχείρισης της κρίσης
στην Ελλάδα
09: 50 – 10:10
Η προστιθέμενη αξία των πολιτικών εδαφικής συνεργασίας
στην Ευρώπη
10:10 – 10:30
Στρατηγικός χωρικός σχεδιασμός σε περίοδο κρίσης: η
περίπτωση των μητροπολιτικών περιοχών
10:30 – 10:50
Η πολιτική σχεδιασμού του χώρου στην Ελλάδα στην
συγκυρία της κρίσης: Μια κριτική θεώρηση
10:50 – 11:10
Αστικά δίπολα & τρίπολα στην Ελλάδα: προβλήματα &
προοπτικές. Η περίπτωση Δράμας - Καβάλας- Ξάνθης
11:10 – 11:30
Διάλειμμα- Καφές
11:30 – 12:00
Ε. Κλαμπατσέα
Παραδοσιακές μορφές κοινωνικής οργάνωσης: η κοινότητα
των Μαντεμοχωρίων στα χρόνια της τουρκοκρατίας
Γ. Σιδηρόπουλος, Δ. Μαδεμοχωρίτης
Λ. Τοπάλογλου, Β. Cupcea, Δ. Καλλιώρας και Π. Πανταζής
Ανατολή-Δύση : διαχρονικές επιρροές και αλλοιώσεις του
ελληνισμού, στα βαλκάνια, Μακεδονία-Θράκη και Πόντο
Ε. Κουτσερής
Ε. Θωίδου
Δυναμικές και χωρικά χαρακτηριστικά των
αδελφοποιήσεων στην Ελλάδα
Μ. Βενετσάνου, Δ. Γιαμαλάκη, Δ. Ζάχος, Μ. Ζιακούλη και
Λ. Τοπάλογλου
Μ. Ζήφου
Περιφερειακή ανθεκτικότητα: μια νέα συμβολή ή μια
ακόμα «ασαφής έννοια»;
Δ. Φουτάκης
Μ. Παπαγεωργίου, Χ. Σταθάκη
Σχέσεις μόνιμου και πραγματικού πληθυσμού στους
Καλλικρατικούς Δήμους βάση της απογράφης 2001
Κ. Λάσδα, Μ. Δεδελετάκης, Μ. Βενετσάνου, Χ. Σταθάκη, Γ.
Ουζουνίδης και Θ. Πέλας
Διάλειμμα- Καφές
ΣΑΒΒΑΤΟ 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012
ΑΙΘΟΥΣΑ Β2
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΙII
Προεδρείο: Ο. Χριστοπούλου, Ε. Οικονόμου
Περιβαλλοντικός σχεδιασμός αστικών περιοχών: Η
περίπτωση του Βόλου
09:30 – 09: 50
Σ. Πολύζος, Γ. Πρώιας, Α. Κούγκολος και Α. Παλιατσός
Διαχείριση των απορροών όμβριων υδάτων στις επεκτάσεις
των σχεδίων πόλεως: περιβαλλοντικές επιπτώσεις –
διαπιστώσεις και προτάσεις
09: 50 – 10:10
Σ. Γιαννόπουλος, Γ. Γριβάκη, Ι. Γιαννοπούλου, Ε. Οικονόμου
και Σ. Μπάσμπας
Ανάλυση χρησιμότητας των μεθοδολογικών εκτιμήσεων του
οικολογικού αποτυπώματος
10:10 – 10:30
Γ. Πρώιας, Γ. Χατζηγεωργίου, Ο. Χριστοπούλου
Ο σχεδιασμός του δασικού κτηματολογίου και η εναρμόνιση
με το γενικό πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου
ανάπτυξης
10:30 – 10:50
Χ. Λαδιάς, Ν. Χασάναγας, Ε. Παπαδοπούλου
Διερεύνηση των συνθηκών αδρομερούς διάνοιξης
περιαστικών δασικών περιοχών με την χρήση ψηφιακής
φωτογραμμετρίας και γεωγραφικών συστημάτων
πληροφοριών
Α. Καμπούρης
Διάλειμμα- Καφές
10:50 – 11:10
11:30 – 12:00
ΣΑΒΒΑΤΟ 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012
ΑΙΘΟΥΣΑ Α1
ΑΙΘΟΥΣΑ Α2
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ VII
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ VIII
Προεδρείο: Δ. Οικονόμου, Σ. Χατζηκοκόλη
Προεδρείο: Δ. Μέλισσας, Ν. Βογιαζίδης
Το ελληνικό αστικό κέντρο κάτω από το πρίσμα της
αειφόρου νέας πολεοδομίας
12:00 – 12: 20
Α. Αναστασιάδης, Σ. Χατζηκοκόλη
Οι προτάσεις ανάπλασης για την περιοχή του
μεταξουργείου στην Αθήνα και η επιρροή τους στο
θεσμικό πλαίσιο
Γ. Φραγκόπουλος , Χ. Παπασυμεών
12: 20 – 12:40
12:40 – 13:00
Ε. Μπακογιάννης, Ά. Σιόλας, Δ. Στάμου
Ακαδημία Πλάτωνος: σχεδιάζοντας μια πρότυπη γειτονιά
στο Δήμο Αθηναίων
Ρ. Λάββα
Η εξέλιξη της «περιοχής των Εξοχων» από τα τέλη του
19ου αιώνα: πρώιμος κοινωνικός διαχωρισμός, ανάδυση
αστικών ελίτ και χώρος στην Θεσσαλονίκη μέσα από την
οικολογική προσέγγιση
Γ. Φραγκόπουλος, Α. Καταϊφτσή, Λ. Λαμπρίδου
13:00 – 13:20
Γ. Ευμολπίδης, Ν. Δαλάκης
Πόλη και αρχιτεκτονική της Μαύρης Θάλασσας
Ο χωρικός διαχωρισμός των μεταναστών στην Αθήνα
Π. Αρβανιτίδης και Χ. Λιοκάτη
Α. Αποστόλου, Κ. Σταμουλίδης
Ανάπτυξη μεθοδολογίας στο πλαίσιο του ενιαίου
σχεδιασμού των αστικών λειτουργιών ενός Οργανισμού
Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Χωρικές παράμετροι των μακρο-κοινωνιολογικών
μετασχηματισμών της εμπορικής λειτουργιάς: από την
αρχαία αγορά στο mall
Μια νέα μεθοδολογία για τη μέτρηση του χωρικού
διαχωρισμού
Π. Αρβανιτίδης και Γ. Πασατάς
13:20 – 13:40
Η πόλη ως έδαφος αγώνων της «ιστορικής ελευθερίας»:
τοπικές – διαδικτυακές συλλογικότητες που εμπεριέχουν
σπέρματα κοινωνικών κινημάτων πόλης και ο ρόλος τους
στην περίοδο της κρίσης
Κ. Πετροπούλου
13:40 – 14:00
Γεύμα
14:00 – 15:30
Η ένταξη του χθες στο σήμερα στην περίπτωση του
Πειραιά και της Αμφίπολης: πόσο απέχουν;
Κ. Κουβέλη, Κ. Λάσδα
Γεύμα
ΣΑΒΒΑΤΟ 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012
ΑΙΘΟΥΣΑ Α3
ΑΙΘΟΥΣΑ Α6
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ IV
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ IV
Προεδρείο: Μ. Μυρίδης, Μ. Χαϊνταρλής
Προεδρείο: Γ. Πετράκος, Σ. Αυγερινού- Κολώνια
Περί της δεσμευτικότητας των εργαλείων χωρικού
σχεδιασμού και της μεταξύ τους νομικής σχέσης
12:00 – 12: 20
Η οικονομική βιωσιμότητα των ΟΤΑ Α’ βαθμού
Β. Παπαδανιήλ και Γ. Πετρακος
Μ. Χαϊνταρλής
Από την κοινοτική οργάνωση του ελληνικού αστικού
δικτύου στη «μητροπολιτοποίηση» του «Καλλικράτη»
12: 20 – 12:40
Ε. Άγα, Π. Λαφαζάνη, Μ. Μυρίδης, Ι. Πισσούριος, Σ.
Σπυρέλλης, Λ. Στάμου, Α. Χριστοδούλου
Χωρική συνοχή: εννοιολογική προσέγγιση και συσχέτιση
με τις κοινοτικές πολιτικές
Ι. Αλεξανδροπούλου, Ν. Τριανταφυλλόπουλος
12:40 – 13:00
Μ. Αγγελίδης, Γ. Κάρκα
Ο ρόλος της συμμετοχής του κοινού στην αξιολόγηση
εναλλακτικών σεναρίων μελλοντικής ανάπτυξης - η
περίπτωση του ν. Ηρακλείου
Οι προοπτικές και οι προκλήσεις της κρουαζιέρας για τον
τοπικό χώρο στην Ελλάδα
Π. Σκάγιαννης, Μ. Ραλλιάς
13:00 – 13:20
Ο αειφόρος τουρισμός στη μεγάλη και στη μικρή κλίμακα.
Τεκμήρια και προϋποθέσεις
Σ. Αυγερινού- Κολώνια, Ι. Σπυρόπουλος, Α.
Τουφεγγοπούλου
Α. Στρατηγέα και Χ.-Α. Παπαδοπούλου
Η εδαφική συνοχή στους στόχους προτεραιότητας της
πολιτικής συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την
προγραμματική περίοδο 2014-2020
Η πολιτική οικονομία της ιδιωτικοποίησης της ιδιωτικής
ακίνητης περιουσίας του δημοσίου στην Ελλάδα
13:20 – 13:40
Ε. Πρέζα
Πολιτιστικός τουρισμός και πολιτιστικές διαδρομές:
κατευθύνσεις σχεδιασμού μέσα από την περίπτωση του
Δήμου Ελασσόνας
Μ. Παπαγεωργίου, Ε. Γκαντούνα
Γεύμα
13:40 – 14:00
14:00 – 15:30
Γεύμα
ΣΑΒΒΑΤΟ 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012
ΑΙΘΟΥΣΑ Β2
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ V
Προεδρείο: Β. Κοτζαμάνης, Β. Παππάς
Τα πληθυσμιακά δεδομένα στον σχεδιασμό: η
διαθεσιμότητα και η αξιοποίηση των μεταπολεμικών
απογραφικών δεδομένων στην Ελλάδα
12:00 – 12: 20
Β. Κοτζαμάνης, Β. Παππάς
Η εποχικότητα των γεννήσεων και η επίδραση σε αυτή
των οικολογικών συνθηκών και των πολιτισμικών,
οικονομικών και κοινωνικών χαρακτηριστικών των
πληθυσμών
12: 20 – 12:40
Κ. Ζαφείρης
Αλλού γεννήθηκα, αλλού κατοικώ (γεωγραφική
κινητικότητα versus κοινωνική κινητικότητα στην Αττική
12:40 – 13:00
Β. Κοτζαμάνης, Α. Κωστάκη, Ι. Παπαγεωργίου
Ανάπτυξη περιφερειακών δεικτών κοινωνικού αποκλεισμού
και μεθόδων μέτρησης της κοινωνικής ανισότητας για τη
Δυτική Ελλάδα
13:00 – 13:20
Β. Παππάς, Α. Μπέλλας
Κοινωνικός διαχωρισμός, εκπαίδευση και πόλη:
εκπαιδευτικές στρατηγικές των μεσαίων στρωμάτων και
χωρική ανισότητα στο ν. Αττικής
13:20 – 13:40
Π. Βέργου
Γεύμα
13:40 – 14:00
14:00 – 15:30
ΣΑΒΒΑΤΟ 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2009
ΑΙΘΟΥΣΑ Α7 (ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ)
Προεδρείο: Α. Κούγκολος, Κ. Λαλένης, Δ. Σταθάκης
Α. Γιαννιού και Γ. Μπάκης
10:00 – 11:30
Ενημέρωση για επαγγελματικά θέματα των Μηχανικών
Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης
Διάλειμμα- Καφές
11:30 – 12:00
Προεδρείο: Α.Μ. Δέφνερ, Δ. Οικονόμου
Εκδήλωση για τα επιστημονικά περιοδικά μελετών του
χώρου με αφορμή τα 10 χρόνια κυκλοφορίας του
«Αειχώρου»
Ε. Ανδρικοπούλου – Πόλη και Περιφέρεια
Α.Μ. Δέφνερ – Αειχώρος
Γ. Καυκαλάς – Τόπος
Π. Λουκάκης – Τεχνικά Χρονικά
Δ. Οικονόμου – Αειχώρος
Κ. Xατζημιχάλης – Γεωγραφίες
Γεύμα
12:00 – 13:30
14:00 – 15:30
ΣΑΒΒΑΤΟ 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012
ΑΙΘΟΥΣΑ Α1
ΑΙΘΟΥΣΑ Α2
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ IX
Προεδρείο: Ν. Ηλιού, Σ. Μπάσμπας
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ X
Προεδρείο: Μ. Λαυρεντιάδου, Μ. Ζήφου
Αξιολόγηση από την πλευρά των χρηστών του ποδηλατοδρόμου στην πόλη της
Καρδίτσας και προτάσεις βελτίωσης του
15:30 – 15:50
Η περίπτωση των κοινόχρηστων χώρων των προσφυγικών τετραγώνω
(κιλικιανά) στην πόλη της Νίκαιας
Α. Γαλάνης και Ν. Ηλιού
15: 50 – 16:10
Ο δημόσιος χώρος στους οικισμούς κατοικίας πληθυσμών Ρομά στη
Μακεδονία
Planning and evaluation of urban public transport system development based on
network science
16:10 – 16:30
Ελεύθεροι χώροι, αστικό και περιαστικό πράσινο στο μητροπολιτικό
συγκρότημα Αθήνας
Διερεύνηση της δυνατότητας χωροθέτησης δικτύου ποδηλατοδρόμων στη συνοικία των
παλαιών του Δήμου Βόλου στο πλαίσιο της βιώσιμης αστικής ανάπλασης
16:30 – 16:50
Οδηγίες διαχείρισης της κινητικότητας σε παραδοσιακούς οικισμούς – το παράδειγμα της
Άνω Πόλης Θεσσαλονίκης
16:50 – 17:10
Α. Βασιλοπούλου, Η. Στύλλα, Σ. Μπάσμπας, Ι. Πολίτης
Αξιολόγηση της οδικής υποδομής κίνησης πεζών με τη χρήση δεικτών περπατησιμότητα
Th. Tsekeris and A. Souliotou
Α. Γαλάνης, Ν. Ηλιού, Θ. Καναρέλης και Μ. Λιάρος
Μ. Τσάμη, Γ. Τόσκας
Μέθοδοι και προοπτικές της «ανάπτυξης προσαρμοσμένης στις δημόσιες μεταφορές».
Α. Αλεξίου, Σ. Πολύζος, Δ. Τσιώτας
Διάλειμμα- Καφές
17:10 – 17:30
17:30 – 18:00
Μ. Λαυρεντιάδου και Ν. Αθανασοπούλου
Α.-Β. Σιδέρη
Ν. Μπελαβίλας, Φ. Βαταβάλη, Ν. Σουρέλη, Π. Πρέντου
Η διαχείριση του αστικού πρασίνου μέσα από τα μάτια των εφήβων
Π. Αρβανιτίδης, Π. Δημοσθένους και Κ. Μιγδάνη
Τοπιακή πολεοδομία (landscape urbanism): πολιτισμικές αναθεωρήσεις
του «κήπου»
Δ. Ζαβράκα
Η έννοια της αυτο-οργάνωσης στη μελέτη του αστικού τοπιού
Δ. Γιουζέπας, Π. Γούλιαρης, Γ. Τσάρας
Διάλειμμα- Καφές
ΣΑΒΒΑΤΟ 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012
ΑΙΘΟΥΣΑ Α1
ΑΙΘΟΥΣΑ Α2
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ IX
Προεδρείο: Ν. Ηλιού, Σ. Μπάσμπας
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ X
Προεδρείο: Μ. Λαυρεντιάδου, Μ. Ζήφου
Η ελληνική πόλη σε κρίση. Ο χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός και τα
προβλήματα του αστικού σχεδιασμού στους Δήμους της περιφέρειας δυτικής Ελλάδας
και της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας σε συνθήκες κρίσης
18:00 – 18:20
Ι. Καρυδάς
Χρήση ψηφιακού μοντέλου επιφανείας (SRTM) για την ανάλυση πολεοδομικού ιστού με
γνώμονα την απρόσκοπτη θέα
Α. Στάμος, Δ. Βασιλάκη, Ι. Τζουβαδάκης
18:20 – 18:40
Φ. Μαργαρίτη
Διαμόρφωση ενός cellular automata μοντέλου προσομοίωσης της αστικής εξάπλωσης με
εφαρμογή στην περιοχή της Θεσσαλονίκης
Α. Λαγαρίας
19:00 – 19:20
19:20 – 19:40
Η ποιότητα ζωής στην πόλη
Μ. Βενετσάνου
Σ. Μανίκα, A. Στάμου και Π. Πατιάς
Οικονομικές – παραγωγικές δραστηριότητες, αστικός χώρος,
χρόνος και καθημερινότητα σε περίοδο οικονομικής κρίσης: το
παράδειγμα των Αμπελοκήπων
Μ. Κάτου
18:40 – 19:00
Το κέντρο της Αθήνας: Τοπική εκδοχή της παγκόσμιας πόλης
Μελέτη, παρακολούθηση και καταγραφή αστικών χώρων
πρασίνου- περίπτωση εφαρμογής: Δήμος Θεσσαλονίκης
19:40 – 20:00
Προαγωγή σωματικής και ψυχικής υγείας μέσω σχεδιαστικών
παρεμβάσεων στο δημόσιο χώρο
Β. Μαυρατζάς, Θ. Βασιλοπούλου
Διαιρεμένες και εγκαταλελειμμένες πόλεις. Αίτια και συνέπειες
Ε. Μέσσιου
Αναδυόμενα αστικά οικοσυστήματα δημιουργικής οικονομίας:
νέες προσεγγίσεις αστικής αναζωογόνησης
Π. Ταράνη
Ουτοπία ή δυστοπία; η μελλοντική πόλη στην ουτοπική θεωρία,
στη κινηματογραφική επιστημονική φαντασία & στη σύγχρονη
πραγματικότητα
Α. Παπαγιαννάκης και Δ. Τσαμτζή
Επίσημο Δείπνο
21:00
Επίσημο Δείπνο
ΣΑΒΒΑΤΟ 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012
ΑΙΘΟΥΣΑ Α3
ΑΙΘΟΥΣΑ Α6
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ V
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ VΙ
Προεδρείο: Χ. Κοκκώσης, Γ. Σιδηρόπουλος
Προεδρείο: Σ. Πολύζος , Β. Δρόσος
Μετασχηματισμοί του παράκτιου αγροτικού χώρου:
αλλαγές στις χρήσεις γης και αποκλίνουσες θεωρήσεις της
υπαίθρου
Διαχείριση του οδικού δικτύου ως μοχλός ανάπτυξης των
ορεινών περιοχών στην Ελλάδα
15:30 – 15:50
Α. Παπαδόπουλος, Χ. Χαλκιάς και Α. Ουΐλς
Περιαστικός παράκτιος ελληνικός χώρος- η περίπτωση
μελέτης του Βόλου
Μ. Βρασίδα και Μ. Τριανταφυλλίδη
Η ολοκληρωμένη διαχείριση παράκτιων ζωνών (ΟΔΠΖ)
στην Ε.Ε. – θεσμοί & πολιτικές: οι περιπτώσεις της
Πορτογαλίας & της Ελλάδας
15: 50 – 16:10
16:10 – 16:30
Ε. Σέρβου
Ενσωμάτωση συμμετοχικών διαδικασιών στην
ολοκληρωμένη διαχείριση παράκτιων ζωνών
Δ. Παπαθεοχάρη
Η νέα λεύκη βίβλος των μεταφορών : κατά πόσον είναι σε
θέση να ανταποκριθούν στις επιταγές της τα ελληνικά
μεταφορικά δίκτυα;
Τ. Κωστάκη
Διάλειμμα- Καφές
Αξιολόγηση των επιπτώσεων σε περιφερικό επίπεδο από
την υλοποίηση μεγάλου μεγέθους μεταφορικών υποδομών
Α. Βαβάτσικος και Μ. Γιαννοπούλου
Δομή και αναδιάρθρωση του ακτοπλοϊκού δικτύου άγονων
γραμμών στο Αιγαίο
Θ. Τσέκερης
Χωρική αναδιοργάνωση εκπαιδευτικών μονάδων
υποχρεωτικής εκπαίδευσης με χρήση πολυκριτηριακής
ανάλυσης και υποδειγμάτων χωροθέτησης – κατανομής.
Εφαρμογή στον νομό Μαγνησίας
16:30 – 16:50
Β. Δρόσος
Σύνδεση της Καβάλας με το σιδηροδρομικό δίκτυο
Β. Στεφανής και Κ. Λαντίτσου
Ανάλυση του διαπεριφερειακού δικτύου μεταφορών στην
Ελλάδα με χρήση της Θεωρίας Γραφημάτων
Δ. Τσιώτας, Σ. Πολύζος Α. Αλεξίου
Διερεύνηση διαρθρωτικών μεταβολών της ελληνικής
οικονομίας την περίοδο 1995-2005 με χρήση της ανάλυσης
εισροών-εκροών
Τ. Πνευματικός, Σ. Πολύζος, Σ. Νιαβής
16:50 – 17:10
17:30 – 18:00
18:00 – 18:20
Διερεύνηση συμπεριφορικών διαφοροποιήσεων από την
λειτουργιά της Εγνατίας οδού στο νομό Θεσπρωτίας
Ι. Πολίτης, Σ. Μπάσμπας
Διάλειμμα- Καφές
Οικονομικές θεωρίες για τη δημιουργία των πόλεων:
Συγκριτική επισκόπηση της θεωρίας του North με τις
αντίστοιχες των Marx και Weber
Ά. Αλαμανιώτης, Μ. Ζουμπουλάκης
18:20 – 18:40
Εκτίμηση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών νομών
με τη χρήση της Context Depended Data Envelopment
Analysis
Σ. Νιαβής, Σ. Πολύζος και Τ. Πνευματικός
18:40 – 19:00
Η πολυκεντρική αστική περιοχή Δράμας – Καβάλας –
Ξάνθης
Π. Αρβανιτίδης και Σ. Σακελλαρίου
Δ. Καραδήμας και Γ. Φώτης
Επίσημο Δείπνο
21:00
Επίσημο Δείπνο
ΣΑΒΒΑΤΟ 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012
ΑΙΘΟΥΣΑ Β2
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ VΙΙ
Προεδρείο: Ά. Κότιος, Θ. Μεταξάς
Ο σχεδιασμός ως διαδικασία (αποφυγής και) εξόδου από την
κρίση
15:30 – 15:50
Η συμβολή της συνεργατικής επιχειρηματικότητας στην
αντιμετώπιση της κρίσης: μαθήματα από το Μοντραγκόν
15: 50 – 16:10
Επιχειρηματικά πάρκα ως μοχλοί ανάπτυξης: εμπειρίες,
προκλήσεις, προτάσεις
16:10 – 16:30
Ά. Κότιος, Γ. Σαράτσης
Π. Ροδακινιάς, Γ. Σταμπουλής, Π. Σκάγιαννης, Ά. Ζυγούρα
Α. Μουρτσιάδης, Δ. Βοϊβόντας και Ν. Κουτσομάρκος
Πράσινη επιχείρηση; πως οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα
υιοθετούν το μοντέλο της πράσινης επιχειρησιακής
στρατηγικής
16:30 – 16:50
Θ. Μεταξάς, Μ. Τσαβδαρίδου
Τεχνολογικά πάρκα και τοπικά συστήματα καινοτομίας: η
περίπτωση της Πάτρας
16:50 – 17:10
Η γνώση ως κοινό: συνέπειες για την πολιτική καινοτομίας
στον χώρο
17:10 – 17:30
Σ. Κυρίτση και Γ. Σταμπουλής
Π. Νατσαρίδου και Γ. Σταμπουλής
Διάλειμμα- Καφές
H οδική χάραξη του τμήματος Θεσσαλονίκη – Καβάλα της
Εγνατίας Οδού, λαμβάνοντας υπόψη τις τεχνικογεωλογικές
συνθήκες της περιοχής
17:30 – 18:00
18:00 – 18:20
Μ. Χατζηαγγέλου, Β. Χρηστάρας
Αστικό πράσινο: οφέλη - προβλήματα - σχεδιασμός –
διαχείριση
Α. Ελευθεριάδης, Ε. Ματζίρης
Προσέγγιση δυναμικής συστημάτων στο στρατηγικό
σχεδιασμό για την προληπτική παρακολούθηση των
πυρκαγιών στον ελλαδικό χώρο
18:20 – 18:40
18:40 – 19:00
Β. Δρόσος, Σ. – Α. Λιάμπας, Ν. Τσολάκης
Επίσημο Δείπνο
21:00
ΚΥΡΙΑΚΗ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012
ΑΙΘΟΥΣΑ Α1
ΑΙΘΟΥΣΑ Α2
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ XΙ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ XΙΙ
Προεδρείο: Χ. Κουσιδώνης, Π. Αρβανιτίδης
Προεδρείο: Δ. Καλέργης, Μ. Λεφαντζής
Η απελευθέρωση του Γ.Ο.Κ. στην υπηρεσία ενός νέου
συλλογικού αστικού τοπιού
09:30 – 09: 50
Α. Κυριαζής
Ο βαθμός επίδρασης του θεσμικού πλαισίου χρήσεων γης
στη λειτουργική διαμόρφωση του αστικού χώρου: μελέτη
περίπτωσης Δήμος Ηρακλείου Κρήτης
Α. Κωτσιόπουλος, Τ. Παπαδοπούλου, Α. Γοσποδίνη και Α.
Τέλλιος
09: 50 – 10:10
10:10 – 10:30
Χ. Κυριακίδης
Χώρος και μονιμότητα της λεγόμενης πρωταρχικής
συσσώρευσης στην εποχή της κρίσης: μικροϊδιοκτησία και
«αυθαίρετη» δόμηση στην Ελλάδα
10:30 – 10:50
Ο επανασχεδιασμός της γειτονιάς ως προϋπόθεση για τη
βιώσιμη ανάπτυξη του αστικού χώρου: η περίπτωση της
γειτονιάς Tensta της Στοκχόλμης
Α. Φλιάταρη
10:50 – 11:10
Χ. Κέππα
Το ζήτημα της γης και ο δημόσιος χώρος σε μετάβαση:
τομές στην εξέλιξη του αστικού χώρου μετά από
περιόδους μεγάλων πολιτικο-οικονομικών κρίσεων.
Παραδείγματα από το Μεξικό και τα Βαλκάνια
Α. Βιτοπούλου και Κ. Πετροπούλου
11:10 – 11:30
Διάλειμμα- Καφές
Από το εικονικό στο εφικτό: πράξεις αστικού σχεδιασμού
για την καθημερινή ζωή
Ε. Αθανασίου, Α. Βιτοπούλου, Α. Καραδήμου-Γερόλυμπου,
Α. Παπαγιαννάκης, Χ. Χριστοδούλου
Β. Μακρυγιάννη και Χ. Τσαβδάρογλου
Οι παραδοσιακοί οικισμοί στην Ελλάδα: αντιφάσεις
νομοθετικού χαρακτηρισμού και επιστημονικής
αναγνώρισης αυτών
Αστικός σχεδιασμός της παρόδιας ζώνης (corridor
management)
Ν. Κοτσίκου, Θ. Μαράτου, Α. Αραβαντινός, Β. Ψαριανός
Δ. Βακαλόπουλος
Πολίτης και πόλη: ζητήματα συμμετοχικότητας στη
διαδικασία του χωρικού σχεδιασμού
Χωρική ανάλυση και αρχιτεκτονικές παρεμβάσεις στην
ευρύτερη περιοχή του Δήμου Θεσσαλονίκης
11:30 – 12:00
Από την εγκατάλειψη στην αναγέννηση αστικών περιοχών
Μ. Μπαμπούκα
Διάλειμμα- Καφές
ΚΥΡΙΑΚΗ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012
ΑΙΘΟΥΣΑ Α3
ΑΙΘΟΥΣΑ Α6
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ VI
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ VΙΙΙ
Προεδρείο: Δ. Σταθάκης, Ε. Τοπάλογλου
Προεδρείο: Ν. Τριανταφυλλόπουλος, Γ. Σαράτσης
Διερευνώντας τον βαθμό «εξευρωπαϊσμού» των δομών
και της φιλοσοφίας του συστήματος τοπικού σχεδιασμού
στην Ελλάδα μέσω της Κ.Π. Interreg
09:30 – 09: 50
Α. Τασόπουλος, Γ. Πετράκος, Ε. Λεριού
Μ. Λάζογλου, Γ. Γριτζάς
Στρατηγικό σχέδιο χωρικής ανάπτυξης ορεινού όγκου
Γράμμου
09: 50 – 10:10
Σ. Εμμανουηλίδης και Α. Λουλάκης
Βιώσιμη χωροθέτηση αιολικών πάρκων στην περιφέρεια
Κρήτης
10:10 – 10:30
Περιφερειακές διακυμάνσεις της ανεργίας στην Ελλάδα
κατά φύλο και μορφωτικό επίπεδο: σύγκριση της προ και
μετά την κρίση κατάστασης (2006-2011)
Β. Γαβαλάς, Γ. Μ. Κορρές
10:30 – 10:50
Σ. Τελιανίδου
Η εξάπλωση ευέλικτης και άτυπης εργασίας στις ελληνικές
περιφέρειες: η τριετία (2009-2011) κρίσης και
κατάρρευσης των μεταπολιτευτικών εργασιακών δόμων
Σ. Γκιάλης, Κ. Γουρζης και Μ. Τσάμπρα
Συσχετίζοντας τις ρυθμιστικές πολιτικές με την ερευνητική
δραστηριότητα σε περίοδο κρίσης
10:50 – 11:10
Χωροθέτηση δασικών κατασκευών σε χώρους δασικής
αναψυχής
11:10 – 11:30
Μ. Μάρκου, Κ. Βαλεριάνου
Β. Δρόσος και Ρ. Γιοβαννόπουλος
Διάλειμμα- Καφές
Οικονομική διάρθρωση των ελληνικών αστικών κέντρων:
μια ex-post ανάλυση έρευνας πεδίου υπό το πρίσμα της
οικονομικής κρίσης
Σ. Παυλέας, Γ. Πετράκος
Ι. Τσίτουρα, Δ. Κοκολόγος και Θ. Τσούτσος
Χωροθέτηση αιολικών πάρκων στον νομό Ευρυτανίας με
την χρήση G.I.S.
Οικονομική ανάλυση της περιφερειακής οικονομικής
ολοκλήρωσης
Χρηματοδοτικός μηχανισμός JESSICA: Αξιολόγηση και
συμπεράσματα από τη λειτουργία του στην Ελλάδα
Σ. Παυλέας, Ν. Τριανταφυλλόπουλος
11:30 – 12:00
Τοπική ανάπτυξη στο Δήμο Βοΐου δυτικής Μακεδονίας
Ε. Δημητριάδης, Δ.Π. Δρακούλης, Γ. Τσότσος
Διάλειμμα- Καφές
ΚΥΡΙΑΚΗ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012
ΑΙΘΟΥΣΑ Β2
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΙV
Προεδρείο: Ι. Καλαβρουζιώτης, Χ. Εμμανουήλ
Περιβαλλοντικός σχεδιασμός για την ασφαλή
επαναχρησιμοποίηση αστικών λυμάτων βιολογικών
καθαρισμών του νομού Αιτωλ/νίας σε εδάφη και
καλλιέργειες
09:30 – 09: 50
Χ. Αραμπατζής, Ι. Καλαβρουζιώτης, Σ. Βαρνάβας
Βελτιστοποίηση των λειτουργιών και της σχεδίασης της
εφοδιαστικής αλυσίδας καυσόξυλου με τη χρήση
πολυκριτηρίων μεθόδων
09: 50 – 10:10
Κ. Πετρίδης, Γ. Αραμπατζής και Σ. Γαλατσίδας
Προτάσεις βελτίωσης του μικροκλίματος με βιοκλιματική
ανάπλαση στον αστικό ιστό της πόλης των Σερρών
10:10 – 10:30
Βιοκλιματική ανάπλαση της υπαίθριας αγοράς στην
περιοχή Πολυκέντρου στην πόλη της Πτολεμαϊδας
10:30 – 10:50
Α. Δημούδη, Σ. Ζώρας, Σ. Δημούδη, Α-Μ. Ταμιωλάκη, Π.
Λιβέρης, Π. Κοσμόπουλος, Χ. Πάλλας
Σ. Ζώρας, Α. Δημούδη, Α-Μ. Ταμιωλάκη, Σ. Δημούδη, Π.
Κοσμόπουλος
Διάλειμμα- Καφές
11:30 – 12:00
ΚΥΡΙΑΚΗ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012
ΑΙΘΟΥΣΑ Α1
ΑΙΘΟΥΣΑ Α2
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΧΙΙΙ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ XIV
Προεδρείο: Α. Αναστασιάδης, Ν. Καλογήρου
Προεδρείο: Γ. Φώτης, Π. Μανέτος
Πολεοδομικός προγραμματισμός ενταγμένος στο πλαίσιο
διαχείρισης κινδύνου
12:00 – 12: 20
Α. Αναστασιάδης και Α. Λαγαρίας
Αντιφατικότητες θεσμικού πλαισίου και αδιέξοδα
σχεδιασμού: αστικό περιβάλλον και δάσος σε σύγκρουση
στο νέο γενικό πολεοδομικό σχέδιο Καβάλας
Κ. Λαλένης, Α. Κυριαζής
Παρακολούθηση της εκπόνησης των Γ.Π.Σ. σε Δήμους δυο
όμορων νομών. Η περίπτωση των νομών Φθιώτιδας και
Ευρυτανίας
Σ. Κομπογιάννη, Σ. Τσομπάνογλου και Γ. Φώτης
12: 20 – 12:40
12:40 – 13:00
Urban Atlas, μοντέλα ανάπτυξης πόλεων και παρουσίαση
των χρήσεων γης για τις πόλεις στην Ελλάδα
Π. Πραστάκος, Ν. Χρυσουλάκης, Γ. Κογχυλάκης
13:00 – 13:20
Ν. Τσίμας
Η θεώρηση της μορφολογίας της πόλης μέσω ανάπτυξης
συστημικών προτύπων
Αξιολόγηση & βελτιστοποίηση δικτύων αστικού πρασίνου
σε περιβάλλον GIS: εφαρμογή στο Δήμο Κερατσινίου
Ε. Μουγιάκου, Γ. Φώτης
Κ. Κολιόπουλος, Α. Τριανταφύλλου, Ι. Τζουβαδάκης, Ι.
Ψαρράς-Τασιόπουλος
Διερευνώντας μεταβολές στην αστικότητα μιας ελληνικής
κωμόπολης - το παράδειγμα της Αριδαίας
Η γεωγραφία της αστικής εγκληματικότητας:
χαρτογραφώντας δράστες και αδικήματα στην πόλη του
Βόλου
Η επιρροή του “urban shrinkage” στον τομέα του real
estate: η περίπτωση του εμπορικού κέντρου της
Θεσσαλονίκης
Γ. Γρίβα
13:20 – 13:40
Το φαινόμενο των shrinking cities. η περίπτωση του
Βόλου
Χ. Καρούλα και Π. Νταφλούκα
Κ. Πορτοκαλίδης
13:40 – 14:00
Το φαινόμενο της συρρίκνωσης των πόλεων (shrinking
cities): η περίπτωση του Detroit
Σ. Μηλιώτης, Β. Πιτίδης, Α. Χαρίσης
ΚΥΡΙΑΚΗ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012
ΑΙΘΟΥΣΑ Α3
ΑΙΘΟΥΣΑ A6
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ VII
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΧ
Προεδρείο: Κ. Περάκης, Μ. Παπαγεωργίου
Προεδρείο: Π. Σκάγιαννης, Ζ. Ανδρεοπούλου
Αγωγοί μεταφοράς πετρελαίου και χωρικές επιπτώσεις. Η
περίπτωση του αγωγού Μπουργκάς – Αλεξανδρούπολη
12:00 – 12: 20
Α. Διγγελίδης, Ε. Αθανασοπούλου
Χωρική διακυβέρνηση και διακρατική συνεργασία. Η
μακροπεριφερειακή στρατηγική στη Βαλτική Θάλασσα
Ζ. Ανδρεοπούλου και Χ. Κολιούσκα
12: 20 – 12:40
Β. Ζαχαρή, Ε. Ασπρογέρακας
Χωρικός αναπτυξιακός σχεδιασμός των ορεινών περιοχών
στην εποχή της οικονομικής κρίσης. Ο Καλλικρατικός
Δήμος Μετσόβου
12:40 – 13:00
Προϋποθέσεις και ρόλοι για τη δημιουργική πόλη: η
περίπτωση του Βόλου
Α. Μπατή, Γ. Σταμπουλής, Π. Σκάγιαννης
13:00 – 13:20
Ν. Βογιαζίδης
Δορυφορική ιχνογραφία. Συμβολή στη μελέτη του
αγροτικού τοπίου
Ο ρόλος των ευρωπαϊκών μητροπόλεων στη νέα
οικονομία. Η περίπτωση της Θεσσαλονίκης
Γ. Μπάκης, Π. Σκάγιαννης
Μ. Λάζογλου και Ε. Δημοπούλου
Το φάντασμα της αειφορίας: σκοτεινό αντικείμενο
αναπτυξιακού πόθου
Συγκριτική έρευνα της αξιοποίησης του διαδικτύου στον
οικοαγροτουρισμό στην Ελλάδα στα πλαίσια της
περιφερειακής ανάπτυξης
Η συμβολή πολυμεταβλητών στατιστικών μεθόδων και
χαρτογραφικών απεικονίσεων στις γεωγραφικές
μεταβολές. Η περίπτωση της ευρύτερης περιοχής Λαγκαδά
Π. Λαφαζάνη, Α. Λαγαρίας
13:20 – 13:40
Κ. Μανωλίδης
13:40 – 14:00
ΚΥΡΙΑΚΗ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012
ΑΙΘΟΥΣΑ Β2
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ V
Προεδρείο: Δ. Παναγιωτακόπουλος, Α. Ψιλοβίκος
Η παρακολούθηση και η αποτίμηση της ποιότητας των
υδάτων στη νεοσυσταθείσα λίμνη Κάρλα
12:00 – 12: 20
Χ. Ζήσου και Α. Ψιλοβίκος
Η επανασύσταση της λίμνης Κάρλας: ζητήματα
τουριστικής διαχείρισης με άξονα το φυσικό και
πολιτιστικό περιβάλλον
12: 20 – 12:40
Α. Αποστόλου, Κ. Σταμουλίδης
Δείκτες επίδοσης συστημάτων διαχείρισης στερεών
αποβλήτων: μεθοδολογία αξιολόγησης της
καταλληλότητας τους
Κ. Τσιλέμου και Δ. Παναγιωτακόπουλος
12:40 – 13:00
ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ (POSTERS)
01
Δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια νοσοκομειακή φροντίδα υγείας στην περιφέρεια Ηπείρου. χαρακτηριστικά χωρικής κάλυψης
Β. Βασιλειάδης, Φ. Ζάροβ, Κ. Λαλιώτης, Σ. Χατζηκοκόλη
02
Μελέτη συμπεριφοράς κυκλοφοριακών μεταβλητών σε συνθήκες ατυχήματος ή παρ’ολιγον ατυχήματος & σύγκριση με συνθήκες ανεμπόδιστης κυκλοφοριακής
ροής
Θ. Γαλάνης
03
Πολεοδομική μελέτη ανάπλασης του στρατοπέδου «Μέγας Αλέξανδρος» του Δήμου Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης
Σ. Παρθενοπούλου και Α. Καλλιάγρα
04
Θεραπεύοντας υποβαθμισμένες περιοχές: το παράδειγμα ανάπλασης της παραλιακής ζώνης του Δήμου Καλαμαριάς
Ν. Παρθενοπούλου
05
Αστικός ιστός και σύνταξη του χώρου: η περίπτωση της Ξάνθης
Μ. Γιαννοπούλου, Γ. Ρουκούνης, Π. Γατσουλιάς
06
Καταγραφή πολεοδομικής φυσιογνωμίας οικισμών Καρυδίου, Αδραβαστων και Σταυροχωρίου του νομού Λασιθίου Κρήτης
Δ. Μαγγανά
07
Ζητήματα αστικής κινητικότητας στο πλαίσιο της βιώσιμης πόλης
Α. Τράμπα
08
Εκτίμηση διαθέσιμου εισοδήματος στις περιφέρειες των 27 κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Γ. Παλάγγα και Γ. Φώτης
09
Εναλλακτικές στρατηγικές ανάπτυξης του τουριστικού προϊόντος στην Ελλάδα
Γ. Νάστος
10
Yazd: μια πολεοδομικά και αρχιτεκτονικά μοναδική πόλη
Ε. Μπραζιώτη
11
Εκτίμηση της φέρουσας ικανότητας και εκπόνηση σχεδίου διαχείρισης χρηστών – επισκεπτών σε κρίσιμες περιοχές της προστατευόμενης περιοχής της λίμνης
Κερκίνης
Π. Καρκαβίτσας, Π. Κράβαρης, Ν. Παρθενοπούλου, Σ. Παρθενοπούλου
12
Σωματιδιακή ρύπανση στην αστική περιοχή του Βόλου και παράγοντες που τη διαμορφώνουν
Γ. Πρώϊας, Σ. Καταρτζής, Π. Νάστος, Α. Παλιατσός
13
Οι απόψεις των γεωργών της Νίκαιας Λάρισας σχετικά με την προστασία της παραγωγικότητας των καλλιεργούμενων εδαφών
Σ. Ταμπάκης, Κ. Ακριβούλη, Π. Kαρανικόλα και Γ. Τσαντόπουλος
14
Αξιοποίηση των Α.Π.Ε. στην οικονομική κρίση, με έμφαση στα φωτοβολταϊκά συστήματα
Μ. Καρυώτη και Δ. Κοσμίδης
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
8
File Size
294 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content