προγραμμα συνεδριου - Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ERSA
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (RSAI, ERSA)
Οικονομική κρίση
και πολιτικές ανάπτυξης και συνοχής
10ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Θεσσαλονίκη, 1– 2 Ιουνίου 2012
Συνδιοργάνωση
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης:
Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
1
Σκοπός συνεδρίου
Η συνεχιζόμενη οικονομική κρίση έχει δημιουργήσει πρωτοφανείς πιέσεις στις εθνικές και τοπικές οικονομίες των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ στη χώρα μας οι επιπτώσεις είναι ορατές σε
όλο το φάσμα των οικονομικών δραστηριοτήτων.
Παράλληλα, η δημοσιονομική κρίση θέτει περιορισμούς στη δυνατότητα άσκησης περιφερειακής πολιτικής που θα βοηθούσε στην ανάσχεση της ύφεσης και την επαναφορά της οικονομίας σε τροχιά ανάπτυξης. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες η νέα πολιτική συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο
2014-2020 καλείται να δώσει απαντήσεις σε αυτές τις νέες προκλήσεις με τις οποίες βρίσκεται αντιμέτωπη ολόκληρη η Ευρώπη.
Το Ελληνικό Τμήμα της Διεθνούς Εταιρείας Περιφερειακής Επιστήμης, ως ο κατεξοχήν επιστημονικός
φορέας της Περιφερειακής Επιστήμης στην Ελλάδα, σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης και το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και με την υποστήριξη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,
διοργανώνουν επιστημονικό συνέδριο για την ανταλλαγή απόψεων, την ανάλυση των σύγχρονων φαινομένων και τη διατύπωση προτάσεων πολιτικής σχετικά με τα ζητήματα των πολιτικών ανάπτυξης και
συνοχής στην κρίσιμη οικονομική συγκυρία που διανύουμε.
Την επιστημονική ευθύνη του συντονισμού και της διοργάνωσης του συνεδρίου αναλαμβάνουν σε συνεργασία με την ERSA-GR τα Τμήματα Χωροταξίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας
Συντονιστική Επιστημονική Επιτροπή
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ελένη Ανδρικοπούλου, Καθηγήτρια, Τμήμα Αρχιτεκτονικής ΑΠΘ
Ελισάβετ Θωΐδου, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης, ΑΠΘ
Θανάσης Καλογερέσης, Λέκτορας, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης, ΑΠΘ
Γρηγόρης Καυκαλάς, Καθηγητής, Τμήμα Αρχιτεκτονικής, ΑΠΘ
Χάρης Κοκκώσης, Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Στέλλα Κωστοπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, ΑΠΘ
Λόης Λαμπριανίδης, Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Γιώργος Μιχαηλίδης, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης,
ΑΠΘ
Γιώργος Φώτης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και
Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Γιάννης Ψυχάρης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης,
Πάντειο Πανεπιστήμιο, Πρόεδρος ERSA-GR
Γραμματεία Συνεδρίου
• Εύα Ψαθά, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
2
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ
09.15 - 09.45
Προσέλευση - Εγγραφές
(ΚΕ.Δ.Ε.Α. - ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΘ)
Χαιρετισμοί - Προσκεκλημένοι Ομιλητές
Προεδρείο: Γρηγόρης Καυκαλάς (ΑΠΘ), Λόης Λαμπριανίδης (ΠΑΜΑΚ),
Γιάννης Ψυχάρης, Πρόεδρος ERSA-GR
09.45 - 10.00
Χαιρετισμοί: Γιάννης Μυλόπουλος, Πρύτανης ΑΠΘ,
Γιάννης Χατζηδημητρίου, Πρύτανης ΠΑΜΑΚ
10.00 - 10.20
Χάρης Κοκκώσης, Καθηγητής ΠΘ, Πρόεδρος ΕΑΠ
Οικονομική κρίση και χωρικός σχεδιασμός
10.20 - 10.40
Κωστής Χατζημιχάλης: Γεωγράφος, Καθηγητής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Η σημερινή γενικευμένη κρίση και η κρίση των θεωριών τοπικής/περιφερειακής ανάπτυξης
10.40 - 11.00
Γιώργος Σταθάκης: Οικονομολόγος, Καθηγητής, Aντιπρύτανης, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Η οικονομική κρίση στην Ελλάδα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Ορισμένες γεωγραφικές διαστάσεις
11.00 - 11.20
Ναπολέων Μαραβέγιας: Καθηγητής Ευρωπαϊκής Οικονομίας, Αντιπρόεδρος Ευρωπαϊκού Κέντρου Αριστείας του Πανεπιστημίου Αθηνών
Το Αναπτυξιακό Έλλειμμα της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Διακυβέρνησης
11.20 - 11.40
Αντιγόνη Λυμπεράκη: Οικονομολόγος, Καθηγήτρια, Πάντειο Πανεπιστήμιο
Η περιφερειακή διάσταση της φτώχειας στην Ελλάδα, 2004-2010:
σύγκλιση ή απόκλιση;
11.40 - 12.00
Αχιλλέας Μητσός: Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου, πρώην Γενικός Διευθυντής Έρευνας
και Τεχνολογίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Η θέση της παραγωγής και της διάχυσης της γνώσης στην περιφερειακή ανάπτυξη
12.00 - 13.00
Διάλειμμα - Ελαφρύ Γεύμα
3
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ
(13.30 – 15.30) ΠΑΜΑΚ - ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ 1.Α, 1.Β, 1.Γ
1.Α
Α. Κουρτέσης
1.Β
Ε. Μουτσιάκης
1.Γ
Γ. Γριτζάς
ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΥΝΟΧΗΣ
ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ –
ΟΡΕΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ-ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ-ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
13.30 – 13.45
Κουρτέσης Α., Αυδίκος Β.:
Οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής για την νέα Πολιτική
Συνοχής 2014-2020: κριτική ανάλυση και οι επιπτώσεις στην Ελλάδα
Μουτσιάκης Ε.:
Προϋποθέσεις βιώσιμης ανάπτυξης: χωρικά συστήματα και φυσικοί πόροι
Μπεριάτος Η.:
Διακυβέρνηση μητροπολιτικών
περιοχών στην Ελλάδα: Κριτική
προσέγγιση της νέα θεσμικής
ρύθμισης του νόμου 3852/2012
(Καλλικράτης)
13.45– 14.00
Κότιος Α., Σαράτσης Γ.:
Η Προγραμματική Περίοδος
2014-2020: Προοπτικές για τις
Ελληνικές Περιφέρειες
Παπαγεωργίου Μ.:
Ανάπτυξη και προστατευόμενες
περιοχές: Η περίπτωση των φυσικών πάρκων στην Ελλάδα
Μπαλωμένου Χ., Μαλλιάρη Μ.:
Ο ρόλος των ενισχύσεων στην
ανάπτυξη της Επιχειρηματικότητας και της Καινοτομίας στην
Περιφερειακή Ενότητα Σερρών
14.00 – 14.15
Ανδρικοπούλου Ε.:
Ο ρόλος των χωρικών πολιτικών
στην ανάπτυξη και την κρίση: H
ελληνική εμπειρία
Δρόσος Β.:
Tοπικά αναπτυξιακά προγράμματα για βιώσιμη και αειφορική ανάπτυξη ορεινού χώρου
Πάλλης Χρ., Πάλλης Π.:
Ανάλυση των Κύριων Προβλημάτων που Αντιμετωπίζουν οι
Δήμοι και οι Δημότες και οι
Πηγές Χρηματοδότησης των
Δήμων: Εμπειρική Διερεύνηση
από τους Δήμους στην Ελλάδα
14.15– 14.30
Μιχαηλίδης Γ.:
Το Περιφερειακό Πρόβλημα
στην Ελλάδα και ο μύθος της
αυτόματης ανάκαμψης
Αγγελής Β., Αγγελής-Δημάκης
Θ., Δημάκη Κ.:
Ο ρόλος του περιβάλλοντος
στη βιώσιμη ανάπτυξη μιας περιοχής
Γκιντίδης Δ.:
Τοπικές οπτικές της «Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης»: μια διαχρονική προσέγγιση των δημόσιων
πρακτικών στον Έβρο, 19902009
14.30 – 14.45
Τασόπουλος Α., Πετράκος
Γ., Λεριού Ε.:
Οικονομική κρίση & πολιτική
ανταγωνισμού στην κοινωνία
της γνώσης
Σιδηρόπουλος Γ., Γιώτης Α.:
Παραδοσιακοί οικισμοί μετά τη
δεκαετία του πενήντα: το παράδειγμα των Ζαγοροχωρίων
Γριτζάς Γ., Καβουλάκος Κ.,
Αμανατίδου Ε.:
Η γεωγραφία των εναλλακτικών
εγχειρημάτων παραγωγής /
ανταλλαγής / κατανάλωσης στην
Ελλάδα την εποχή της κρίσης:
Μία προσπάθεια ταξινόμησης
Σχολιασμός – Συζήτηση
Σχολιασμός – Συζήτηση
Προεδρείο
Θέμα
14.45 – 15.15
15.15 – 15.30
Σχολιασμός – Συζήτηση
Διάλειμμα – Καφές
4
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ
(15.30 -17.30) ΠΑΜΑΚ - ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ 2.Α, 2.Β, 2.Γ
Συνεδρία
Αίθουσα
Προεδρείο
Θέμα
2.Α
2.Β
2.Γ
Δ. Φουτάκης
Σ. Χατζηκοκόλη
Α. Παπαδασκαλόπουλος
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
ΤΟΜΕΑΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
15.30 – 15.45
Φουτάκης, Δ.:
Χωρική ανάπτυξη και χωρική
ανθεκτικότητα: εννοιολογικό
πλαίσιο και πολιτικές
Χατζηκοκόλη Σ.:
Διοικητικές και υγειονομικές
περιφέρειες στην Ελλάδα. Συγκλίσεις-αποκλίσεις-προβληματισμοί
Γαβανάς, Ν.:
Προσπελασιμότητα και ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη:
Παράμετροι διαμόρφωσης υποδείγματος προσπελασιμότητας
για τις περιφέρειες της ΝοτιοΑνατολικής Ευρώπης
15.45– 16.00
Τοπάλογλου Λ., Cupcea Β.,
Καλλιώρας Δ., Πανταζής Π.:
Αναζητώντας σχέσεις ανάμεσα
στη χωρική συνεργασία & στη
χωρική ανάπτυξη στην Ευρώπη
Αντωνοπούλου, Λ.:
Τρόποι και μέθοδοι εξευρωπαϊσμού των εθνικών πολιτικών
υγείας
Κούρα Φ., Παπαθεοδώρου, Α.:
Σχέδιο Μάρκετινγκ Αεροπορικών Δρομολογίων Παροχής Δημόσιας Υπηρεσίας (PSO): Η
Περίπτωση της Θεσσαλονίκης
16.00 – 16.15
Γάκη Ε., Αγγελής Β., Δημάκη Κ.,
Κουφοδόντης Ν.-Ι.:
Οικονομική Κρίση και διαφοροποιήσεις στην απασχόληση
Αναστασίου Ε., Καλογήρου Σ.:
Η σχέση των δαπανών των περιφερειακών υπηρεσιών υπουργείων με την ανάπτυξη στην
Ελλάδα
Παπαδασκαλόπουλος Α.,
Χριστοφάκης Ε.:
Η Γεωγραφία των Ακτοπλοϊκών
Μεταφορών στο Νησιωτικό
Χώρο: Προσδιορισμός κομβικών λιμένων στην περιοχή των
Κυκλάδων με τη χρήση Μητρών
Προσπελασιμότητας
16.15 – 16.30
Ψυχάρης Γ., Αρτελάρης Π.,
Διμέλλη Δ.:
Καλλιώρας Δ., Πανταζής Π.,
Δίκτυα Οικισμών στη Νησιωτική
Τσιάπα Μ.:
Ελλάδα
Το χωρικό αποτύπωμα της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα: μια
πρώτη αποτίμηση
Ραβασόπουλος-Πετράκης Μ.,
Σκάγιαννης Π.:
Σιδηροδρομικός Σταθμός Βόλου:
Εντός ή εκτός των τειχών;
16.30 – 16.45
Κορρές Γ., Κουρλιούρος Η.,
Γαβαλάς Β., Κόκκινου Α.:
Η Κρίση Χρέους και οι Επιπτώσεις στην Κοινωνικό-Οικονομική
Ανάπτυξη της Ελλάδας: Προοπτικές και Προτάσεις
Γιώτη Παπαδάκη Ο.:
Η Ευρωπαϊκή Πολιτική Συνοχής
και η ιδιαιτερότητα των νησιωτικών περιοχών
Λιουρής Χ., Δέφνερ Α.:
Αποτελεί η κρίση των πόλεων
μια ευκαιρία για τον επαναπροσδιορισμό της σημασίας της θεωρίας για τις πόλεις;
16.45 – 17.15
Σχολιασμός – Συζήτηση
Σχολιασμός – Συζήτηση
Σχολιασμός – Συζήτηση
17.15 – 17.30
Διάλειμμα – Καφές
5
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ
(17.30 – 19.30) ΠΑΜΑΚ - ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ 3.Α, 3.Β, 3.Γ
Συνεδρία
Αίθουσα
Προεδρείο
Θέμα
3.Α
3.Β
3.Γ
Ι. Φραγκόπουλος
Π. Βλάμης
Θ. Τσιτσώνη
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ
ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΑΣΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ –
ΧΩΡΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ
17.30 – 17.45
Νίκας Χ.:
Μετανάστευση, Παλιννόστηση
και Περιφερειακή Ανάπτυξη: Η
Περίπτωση Αλβανίας – Ελλάδα
Μιμής Α., Ροβολής Α.,
Στάμου Μ.:
Η Χρήση των Τεχνητών Νευρωνικών Δικτύων (ΤΝΔ) στην Ανάλυση των Αξιών Ακινήτων: Μια
Εφαρμογή στην Περίπτωση της
Αθήνας
Δέφνερ Α.:
Το αστικό πράσινο ως στοιχείο
του σχεδιασμού ελεύθερου
χρόνου στην εποχή της κρίσης
17.45– 18.00
Ροβολής Α., Τραγάκη Α.:
Η Περιφερειακή Διάσταση της
Μετανάστευσης στις Χώρες
της Νότιας Ευρώπης: Η Περίπτωση της Ιταλίας
Φειδάκης Α., Ροβολής Α.:
Κεφαλαιακή Διάρθρωση των
Επιχειρήσεων Διαχείρισης Ακινήτων: Κεφαλαιακή Διάρθρωση
και Οικονομική Κρίση
Αρβανιτίδης Π.,
Δημοσθένους Π., Μιγδάνη Κ.:
Διαχείριση του αστικού πράσινου ως κοινός πόρος: η ματιά
των παιδιών
18.00 – 18.15
Αρβανιτίδης Π., Λιοκάτη Χ.:
Βλάμης Π.:
Ο χωρικός διαχωρισμός των με- Οικονομική κρίση, η ελληνική
ταναστών στην Αθήνα
αγορά ακινήτων και πολιτικές
ανάπτυξης
18.15 – 18.30
Χατζηπροκοπίου Π.,
Φραγκόπουλος Ι.:
Αναδυόμενες εθνοτικές οικονομίες στον καιρό της κρίσης: κοινωνικο-οικονομικές και χωρικές
διαστάσεις της μεταναστευτικής
επιχειρηματικότητας στην Αθήνα
Καραγάνης, Α., Τσίγκα, Μ.:
Εκτίμηση απόδοσης και κινδύνου σε χαρτοφυλάκιο επαγγελματικών ακινήτων
Καβρουδάκης Δ.,
Γούναρη Δ,.Αρανίτου Β.:
Ανάλυση γεωγραφικών προτύπων των εμπορικών επιχειρήσεων στην Αττική
Καβρουδάκης Δ., Μπάλλας Δ.:
Υποδείγματα χρήσης χωρικής
μικροπροσομοίωσης στη Γεωγραφία
18.30 – 18.45
18.45 – 19.30
Σαμαρά Θ., Τσιτσώνη Θ.:
Χρήση δασοπονικών ειδών για
τη μείωση της ατμοσφαιρικής
ρύπανσης στον αστικό χώρο
Σχολιασμός – Συζήτηση
Σχολιασμός – Συζήτηση
6
Σχολιασμός – Συζήτηση
ΣΑΒΒΑΤΟ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ
(9.15 – 11.00) ΠΑΜΑΚ - ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ 4.Α, 4.Β, 4.Γ
Συνεδρία
Αίθουσα
Προεδρείο
4.Α
4.Β
4.Γ
Π. Πανταζής
Ε. Παπαδοπούλου
Γ. Γεμενετζή
Θέμα
ΧΩΡΙΚΕΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
9.15 – 9.30
Αρτελάρης, Π., Πετράκος, Γ. :
Ενδοπεριφερειακές Χωρικές
Ανισότητες και Περιφερειακή
Οικονομική Ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Αραμπατζής Γ., Τσιαντικούδης Σ.:
Εφαρμογή μεθοδολογιών εκτίμησης της αξίας και της συμβολής των δασικών πόρων στην
περιφερειακή ανάπτυξη
Παναγιωτίδης Θ., Μπαρτζάκης Ε.:
Ποσοτική ανάλυση των τιμών
των παραγόντων που προσδιορίζουν τις τιμές κατοικίας στο
πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης
9.30 – 9.45
Τήνιος Π., Γεωργιάδης Θ.:
Χάσμα φύλου στο εισόδημα από
συντάξεις ηλικωμένων: ευρήματα από την ανάλυση σε επίπεδο περιφερειών στην Ελλάδα
Βελεβά Ε., Πολύζος Σ.,
Γεράκη Μ.:
Αξιολόγηση του Κοινοτικού
Προγράμματος “Leader Plus”
στην Ελλάδα
Παναγιωτίδης Θ., Τσιτηρίδης Ν.:
Οικονομετρική ανάλυση των
ενοικίων κατοικιών στο πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης για τα έτη 2000-2011
9.45 – 10.00
Ζαρωτιάδης Γ., Γκάγκα Α.:
Οι διαπεριφερειακές ανισότητες
στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οι
επιπτώσεις της νεοφιλελεύθερης στρατηγικής
Κυρκιλής Δ., Σεμάσης Σ.:
O ρόλος της γεωργίας στην οικονομική ανάπτυξη. Μία εμπειρική ανάλυση για την Ελλάδα
Μπελιμπασάκης Ε., Πολύζος Σ.,
Γεράκη Μ.:
Αξιολόγηση εναλλακτικών επιλογών για τη μετεγκατάσταση
της ΔΕΘ
10.00 – 10.15
Πανταζής, Π., Ψυχάρης, Γ.:
Χωρικό πρότυπο διαχωρισμού
και ανισότητας του δηλωθέντος εισοδήματος στην Ελλάδα
τη χρονική περίοδο 2002-2008
Παππάς Α., Παπαδοπούλου Ε.,
Γιαννέλος Ι.:
Η εφαρμογή της Ανάλυσης Απόκλισης – Συμμετοχής στην αξιολόγηση των Ομάδων Τοπικής
Δράσης της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας LEADER+.
Γεμενετζή Γ., Χριστοδούλου Χ.:
Η προστασία του τοπίου στην
παράκτια ζώνη του κόλπου της
Θεσσαλονίκης: προβλήματα και
προοπτικές
10.15 – 10.45
Σχολιασμός – Συζήτηση
Σχολιασμός – Συζήτηση
Σχολιασμός – Συζήτηση
10.45 – 11.00
Διάλειμμα – Καφές
7
ΣΑΒΒΑΤΟ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ
(11.00 – 12.30) - ΠΑΜΑΚ
Στρογγυλό Τραπέζι:
Πολιτική Συνοχής στην Ελλάδα, στην πράξη, σε συνθήκες κρίσης
Συντονιστής:
Γιώργος Μιχαηλίδης, Επίκουρος Καθηγητής Περιφερειακής Ανάπτυξης και Προγραμματισμού. ΤΜΧΑ ΑΠΘ
Χαιρετισμός:
Μωϋσής Σιδηρόπουλος, Πρόεδρος Τμήματος Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ
Νίκος Κομνηνίδης, Δρ, τ. Προϊστάμενος Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών
Αχιλλέας Μητσός, Καθηγητής Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Περιβάλλοντος Πανεπιστημίου Αιγαίου, πρώην
Γενικός Διευθυντής Έρευνας και Τεχνολογίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Αναστάσιος Μπουγάς, τ. στέλεχος της Γενικής Διεύθυνσης REGIO της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Αθανάσιος Παπαδασκαλόπουλος, Καθηγητής Περιφερειακής Ανάλυσης και Πολιτικής Τμήματος Οικονομικής και
Περιφερειακής Ανάπτυξης Παντείου Πανεπιστημίου
12.30 – 13.30
Διάλειμμα – Ελαφρύ γεύμα
8
ΣΑΒΒΑΤΟ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ
(13.30 – 15.30) ΠΑΜΑΚ - ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ 5.Α, 5.Β, 5.Γ
Συνεδρία
Αίθουσα
Προεδρείο
5.Α
5.Β
5.Γ
Ε.Θωϊδου
Γ. Σταμπουλής
Σ. Κωστοπούλου
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ:
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
13.30 – 13.45
Βογιατζής Ν., Καλογερέσης Θ.:
Η δημιουργική Θεσσαλονίκη ή
η Θεσσαλονίκη ως δημιουργική
πόλη: μια προσπάθεια χαρτογράφησης και τυπολογίας
Σεφερτζή Ε.:
Κοινωνική Καινοτομία και Ζωντανά Εργαστήρια: Σύγχρονες
εξελίξεις στα συστήματα καινοτομίας
Λαγός Δ.:
Στρατηγική Διαχείρισης των κρίσεων στον ελληνικό τουρισμό
13.45 – 14.00
Γιαννακού Α.:
Πρότυπα προαστιακής ανάπτυξης και διάχυσης στη Θεσσαλονίκη: χωρικές πλευρές μιας
πολύπλευρης κρίσης
Νικολάου Ι., Τσάλης Θ.:
Δημιουργία Αειφόρων Καρτών
Ισορροπημένης Στοχοθεσίας για
την Βαθμολόγηση της Περιβαλλοντικής Επίδοσης των Επιχειρήσεων
Βρασίδα Μ.:
Οι πόλεις ως διαμεσολαβητές
της ανάπτυξης και η ενσωμάτωση της τουριστικής λειτουργίας ως βασική οικονομική
δραστηριότητα: Η περίπτωση
των παράκτιων πόλεων
14.00 – 14.15
Καυκαλάς Γ.:
Θεσσαλονίκη 2012: η πόλη ως
πλαίσιο και αφετηρία στρατηγικών υπέρβασης της κρίσης
Μποζίνης, Α.:
Τεχνολογίες Πληροφορικής και
Επικοινωνιών και Οικονομική
Ανάπτυξη
Μαρινάκος Κ., Παπαθεοδώρου
Α., Αγιομυργιανάκης Γ.:
Μεταβολές χρήσεων γης και
τουριστική - αστική ανάπτυξη:
Οικονομικές επιδράσεις και πολιτικές. Ο νομός Μαγνησίας
στην Ελλάδα, ως μελέτη περίπτωσης
14.15– 14.30
Θωϊδου Ε.:
‘Ευπάθεια’ μητροπολιτικών περιοχών και ο ρόλος του στρατηγικού χωρικού σχεδιασμού:
σύγχρονες εξελίξεις και η περίπτωση της Θεσσαλονίκης'
Κυρίτση, Σ., Σταμπουλής Γ.:
Υποδομές έρευνας και τεχνολογίας και η συμβολή τους
στην περιφερειακή ανάπτυξη
Κωστοπούλου, Σ., Μπάλλας Δ.,
Κουρκουρίδης Δ.:
Χωρική Οργάνωση Πολιτιστικών
Βιομηχανιών: Ο ρόλος των
Μουσείων στην Περιφερειακή
Δημιουργική Ικανότητα
Θέμα
Γεωργάτζη, Β., Σταμπουλής Γ.:
Περιβαλλοντική και καινοτομική πολιτική: συνέργειες και
αντιφάσεις
14.30 – 14.45
14.45 – 15.15
15.15 – 15.30
Σχολιασμός – Συζήτηση
Σχολιασμός – Συζήτηση
Διάλειμμα – Καφές
9
Σχολιασμός – Συζήτηση
ΣΑΒΒΑΤΟ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ
(15.30 – 17.30) ΠΑΜΑΚ- ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ 6.Α, 6.Β, 6.Γ
Συνεδρία
Αίθουσα
Προεδρείο
Θέμα
6.Α
6.Β
6.Γ
Μ.Βενετσάνου
Α. Παπαδόπουλος
Β. Μοναστηριώτης
ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ –
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ –
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΕΣ ΡΟΕΣ
– ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ –
ΑΓΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
15.30 – 15.45
Βενετσάνου, Μ.:
Η ποιότητα ζωής στην πόλη
Πιτόσκα Η.:
Μοναστηριώτης Β., Καπλάνης Ι.:
Ο ρόλος και η ταυτότητα των οι- Εργασιακή ευελιξία και δια-περικονομικών μεταναστών στη δια- φερειακή προσαρμογή
συνοριακή οικονομία του Δήμου
Φλώρινας
15.45– 16.00
Ψαθά, Ε., Δέφνερ Α.:
Τρόποι μέτρησης της Ποιότητας της Αστικής Ζωής: Μια συγκριτική Αξιολόγηση
Παπαδόπουλος Α.:
Οι σύγχρονες μεταναστευτικές
ροές σε περίοδο κρίσης: Οι
Αφρικανοί μετανάστες και η
ένταξη/ενσωμάτωσή τους στην
Ελληνική κοινωνία
Σκορδίλη Σ., Αρτελάρης Π.:
Οι ΔΕ είναι αλάνθαστες; Αστοχίες στη Χωρική Ανάπτυξη του
Δικτύου της Aldi στην Ελλάδα
16.00 – 16.15
Αυγουστίδου Μ., Γεωργιάδης Γ.,
Κουτσομάρκος Ν.:
Κριτήρια και Πρακτικές που καθορίζουν το πλαίσιο ιεράρχησης έργων αστικής ανάπτυξης
στην Ελλάδα: Οι περιπτώσεις
προγραμματισμού της εφαρμογής του JESSICA στις Περιφέρειες Ηπείρου και Βορείου
Αιγαίου.
Καλογήρου Σ., Τραγάκη Α.,
Τσίμπος Κ.:
Χωρικές Ανισότητες Ανθρώπινης Ανάπτυξης στην Ελλάδα
Παλάσκας Θ., Τσάμπρα Μ.,
Στοφόρος Χ.:
Ελληνικές Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις κι Ευάλωτες Περιφέρειες στη Νέα Οικονομική
Συγκυρία: Ένταση Γνώσης και
Καινοτομίας vs Εξειδίκευσης
Χαμηλού Κόστους
16.15 – 16.30
Μεταξάς Θ., Τσαβδαρίδου Μ.:
Εταιρική κοινωνική ευθύνη και
αστική ανάπτυξη. Μελέτη περιπτώσεων σε ευρωπαϊκές χώρες
Αλαμανιώτης A.,
Αρταβάνη, Μ.-Α.:
Ζουμπουλάκης M.:
Περιφερειακή Ανεργία και ΙδιωΟι θεσμικές μεταβολές και η
τικές Δομές Εύρεσης Εργασίας
επίδρασή τους στις αστικές συγκεντρώσεις
16.30 – 16.45
Μπατή, Α., Σταμπουλής, Γ.,
Σκάγιαννης, Π.:
Δημιουργική Πόλη: μηχανισμοί
για την ενδυνάμωση της αστικής ανάπτυξης
Χαζάκης Κ.:
Ο ρόλος των Ειδικών Οικονομικών Ζωνών (ΕΟΖ) στην περιφερειακή οικονομική ανάπτυξη:
Mία θεσμική προσέγγιση
Ψειρίδη Α.:
Η βιωσιμότητα των προτύπων
κατανάλωσης και παραγωγής:
Ζητήματα περιφερειακής πολιτικής
16.45 – 17.15
Σχολιασμός – Συζήτηση
Σχολιασμός – Συζήτηση
Σχολιασμός – Συζήτηση
17.15 – 17.30
Διάλειμμα – Καφές
10
ΣΑΒΒΑΤΟ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ
(17.30 – 19.00) ΠΑΜΑΚ - ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ 7.Α, 7.Β, 7.Γ
ΝΕΟΙ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ
Συνεδρία
Αίθουσα
Προεδρείο
7.Α
7.Β
7.Γ
Ε. Ανδρικοπούλου
Γ. Καυκαλάς
Λ. Λαμπριανίδης
ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ
ΚΑΙ ΣΥΝΟΧΗ
ΑΣΤΙΚΕΣ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ
ΤΟΜΕΑΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ
17.30 – 17.45
Σούκος Θ.:
Η συμβολή της εδαφικής συνοχής στην διαδικασία ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης
Mandeganja R.:
Προγράμματα περιφερειακής
συνεργασίας και ο εδαφικός κατακερματισμός της (δυσ)λειτουργικής περιοχής του
Σεράγεβο, Βοσνία και Ερζεγοβίνη
Καπιτσίνης Ν., Καραμπίνη Ε.:
Οι επιπτώσεις της οικονομικής
κρίσης στην περιφέρεια της
Θεσσαλίας
17.45– 18.00
Αντώνογλου Δ., Μπαλταδώρος
Ε., Μηνασίδης Κ.:
Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013. Στοχοθεσία,
Χρηματοδότηση και Απορρόφηση Πόρων
Δατσέρη Μ.:
Οι παραγκουπόλεις ως φαινόμενο της άτυπης ανάπτυξης των
πόλεων: Το παράδειγμα του Sao
Paulo
Γιαννούλα Μ.:
Οι επιπτώσεις της δημιουργίας
της τεχνητής λίμνης Μεσοχώρας στο περιβάλλον, στην κοινωνία και στην ανάπτυξη
18.00 – 18.15
Πρέζα Ε.:
Η Αστική Διάσταση της Πολιτικής Συνοχής της ΕΕ για την
προγραμματική περίοδο 20142020
Πορτοκαλίδης Κ.:
Η χρήση της συστημικής θεώρησης για την περιγραφή της μορφολογίας της πόλης
Καρυώτη Μ., Κοσμίδης Δ.:
Τιμολογιακή πολιτική feed in tariff
και άλλοι μηχανισμοί στήριξης
των διασυνδεδεμένων φωτοβολταϊκών συστημάτων: η περίπτωση της Ελλάδας
18.15 – 18.30
Κολτσαράς Λ.:
Το ‘περιφερειακό πρόβλημα’ και
το ‘πρόβλημα’ της μετρήσιμης
σύγκλισης-απόκλισης
18.30 – 19.00
Σχολιασμός – Συζήτηση
Θέμα
Αντώνογλου Δ., Χρυσοπούλου
Ε., Ψευτούδη Α.:
Στρατηγικός Σχεδιασμός Τουρισμού Υγείας. Κριτική Μελέτη
Ελλάδας – Κύπρου
Σχολιασμός – Συζήτηση
11
Σχολιασμός – Συζήτηση
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012
(9.15 – 9.45) Προσέλευση - Εγγραφές
(ΚΕ.Δ.Ε.Α. - ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΘ)
(9.45 – 12.00) Χαιρετισμοί - Προσκεκλημένοι Ομιλητές
12.00 – 13.00 Διάλειμμα - Ελαφρύ Γεύμα
(13.30 – 15.30) ΠΑΜΑΚ - ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ 1.Α, 1.Β, 1.Γ
1.Α
1.Β
ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΥΝΟΧΗΣ
ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ –
ΟΡΕΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
1.Γ
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ –
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ –
ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
(15.30 -17.30) ΠΑΜΑΚ - ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ 2.Α, 2.Β, 2.Γ
2.Α
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
ΤΗΣ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
3.Α
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ
ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
2.Β
2.Γ
ΤΟΜΕΑΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
3.Β
3.Γ
ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΑΣΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ –
ΧΩΡΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ
12
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012
(9.15 – 11.00) ΠΑΜΑΚ - ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ 4.Α, 4.Β, 4.Γ
4.Α
4.Β
4.Γ
ΧΩΡΙΚΕΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
(11.00 – 12.30) ΠΑΜΑΚ
Στρογγυλό Τραπέζι:
Πολιτική Συνοχής στην Ελλάδα, στην πράξη, σε συνθήκες κρίσης
(13.30 – 15.30) ΠΑΜΑΚ - ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ 5.Α, 5.Β, 5.Γ
5.Α
5.Β
5.Γ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ:
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
(15.30 – 17.30) ΠΑΜΑΚ- ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ 6.Α, 6.Β, 6.Γ
6.Α
ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ –
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
6.Β
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ –
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΕΣ ΡΟΕΣ –
ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
6.Γ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ –
ΑΓΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
(17.30 – 19.00) ΠΑΜΑΚ - ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ 7.Α, 7.Β, 7.Γ • ΝΕΟΙ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ
7.Α
7.Β
7.Γ
ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΧΗ
ΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ
ΤΟΜΕΑΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ
13
ΧΟΡΗΓΟΙ