Το Προσωπικό της Εταιρίας

ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΑΡΜΟΔΙΟΥ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ
ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ
ΑΝΤΩΝΙΑ ΚΟΥΤΣΟΓΚΙΛΑ
ΔΑΦΝΗ ΚΑΤΣΙΦΟΥ
ΛΗΨΗ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ
ΕΝΤΟΛΩΝ ΕΠΙ
ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ Β
ΜΕΣΩΝ
ΕΠΑΜ. ΒΑΒΟΥΓΥΙΟΣ
ΔΑΦΝΗ ΚΑΤΣΙΦΟΥ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΛΗΨΗΣ &
ΔΙΑΒ/ΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΛΗΨΗΣ &
ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΕΝΤΟΛΩΝ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΛΗΨΗΣ &
ΔΙΑΒ/ΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΝΤΟΛΩΝ
ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ
ΠΕΛΑΤΩΝ
ΕΠΑΜ.ΒΑΒΟΥΓΥΙΟΣ
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ
ΙΔΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΩΝ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ
ΑΛ.ΜΩΡΑΪΤΑΚΗΣ
ΕΚΠΟΝΗΣΗ
ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ
ΘΕΟΦ.ΜΩΡΑΪΤΑΚΗΣ
ΕΚΠΟΝΗΣΗ
ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ
ΕΚΠΟΝΗΣΗ
ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΞΕΝΟΥ ΣΥΝΑΛ/ΤΟΣ
ΕΦΟΣΟΝ
ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ
ΠΑΡΟΧΗ
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΑΡΟΧΗ
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
Α. ΜΩΡΑΪΤΑΚΗΣ
ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
Α.ΜΩΡΑΪΤΑΚΗΣ
ΕΚΠΟΝΗΣΗ
ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ
Θ.ΜΩΡΑΪΤΑΚΗΣ
ΕΚΠΟΝΗΣΗ
ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ
Α.ΚΟΥΤΣΟΓΚΙΛΑ