Β` Δ/ΝΣΗ Αρετή Καλογεροπούλου

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ COMENIUS REGIO 2013
Αριθμός αναφοράς
Ίδρυμα
2013-1-GR1-COM13-15235 1
Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας
2013-1-CY1-COM13-03246 2
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
2013-1-GR1-COM13-15123 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
2013-1-ES1-COM13-73542 2
Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Μαγνησίας
2013-1-GR1-COM13-15117 1
Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πιερίας
2013-1-GR1-COM13-15119 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
2013-1-GR1-COM13-15104 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.) Α΄ ΑΘΗΝΑΣ
2013-1-RO1-COM13-29583 2
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
Τίτλος
Teenage bullying: Prevention and treatment in school
environment of Greece and Cyprus
Tεχνολογία και Οικογένεια στη Μαθηματική
Εκπαίδευση για την ανάπτυξη του Συλλογισμού
Visual arts, creativity and intercultural education based
on local artistic repository.
Education and the labour market in a European project
framework
Cultural Education and Historical References from Mt
Olympus to the river Mures
Schools without borders
ARCA.DIA.logue : Our path to awareness of our
cultural, regional and historical heritage
Social and school integration for children with special
educational needs
Βαθμός
Ποσό
99,5
37.812,50
93,5
31.533,33
92,75
35.675,00
91,4
33.710,00
89,75
30.920,00
86,5
36.188,00
85,75
32.962,40
84,5
20.050,00
Βαθμός
Ποσό
90,05
35.909,00
89,45
39.703,40
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ COMENIUS REGIO 2013
(υπό την αίρεση της έγκρισης του εταιρικού τους ιδρύματος)
Αριθμός αναφοράς
Ίδρυμα
Τίτλος
2013-1-CY1-COM13-03336 2
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ
2013-1-CY1-COM13-03323 2
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Ενεργός Πολιτότητα και Αειφορία
ΨΗΦ.Ι.ΔΕΣ:Ψηφιακός και Ιστορικός Γραμματισμός
στην Παιδαγωγική Πράξη
ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ COMENIUS REGIO 2013 ΣΕ ΛΙΣΤΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
Αριθμός αναφοράς
2013-1-LV1-COM13-05418 2
Ίδρυμα
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας
2013-1-GR1-COM13-15118 1
Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Αχαΐας, Περιφέρεια Δ.
Ελλάδας
2013-1-GR1-COM13-15116 1
1 από 3
Τίτλος
Youth DOC-FILMS: glances on personal identity and
contemporary reality
Βαθμός
Ποσό
83,5
44.997,50
Extra curriculum activities versus teachers' burnout
New Practices and Pedagogical Strategies to
Enhance Cultural Diversity and Personal
Development in Primary Education
83
38.000,00
82,5
28.802,50
2013-1-RO1-COM13-29642 2
2013-1-GR1-COM13-15122 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
Περιφερειακή Δ/νση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Κεντρικής
Μακεδονίας
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2013-1-GR1-COM13-15124 1
Β΄ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
2013-1-FR1-COM13-49508 2
2013-1-LV1-COM13-05421 2
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
2013-1-GR1-COM13-15120 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
2013-1-LV1-COM13-05417 2
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
2013-1-CY1-COM13-03267 2
2013-1-TR1-COM13-48798 2
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΧΙΟΥ
Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Αττικής
2013-1-IT2-COM13-52368 2
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Γ' ΑΘΗΝΑΣ
2013-1-PL1-COM13-38840 2
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟY
2013-1-GR1-COM13-15121 1
Περιφερειακή Δ/νση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Β. Αιγαίου
2013-1-ES1-COM13-73910 2
Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Άρτας
2013-1-RO1-COM13-29648 2
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Γ' ΑΘΗΝΑΣ
2013-1-BG1-COM13-00258 2
Δ' ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
2013-1-PT1-COM13-16615
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
2013-1-GR1-COM13-15127 1
Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σάμου
2013-1-GB1-COM13-25316 2
2 από 3
Convivencia. European Citizens Learn to Live without
Violence”
Innovative Teaching and Learning
The “School of Future” in European education :
Prospects and Expectations
Art as a tool for environmental education
ILE-DE-FRANCE REGION AND CYCLADES ISLANDS
REGION - ECO-FRIENDLY HIGH-SCHOOLS PARTNERSHIP
The Impact of Traditional Art and Music on the
Development of Youth Competences
82,5
39.192,50
81
39.125,00
81
37.175,00
81
25.253,50
79
45.957,50
78,75
38.750,00
DARE 2 CARE- You deserve a safer school
Games and sports activities-a key to the harmonic
development of children
76
37.025,00
75,25
24.065,00
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
74
31.933,20
Learning Healthy Ageing
Understanding and Learning in a Sustainable Sea
Environment
Ecological and health education improves the chance
to live in a clean and friendly environment
Regions Acting Together: a common field for
participatory learning, dynamic citizenship and
sustainable development
Promoting physical activity and sport values in
education. Mini-Olimpic games
L' ecologie et les problemes environnementauxL'homme face a l' environment
70,65
23.750,00
70,5
38.750,00
68,8
38.614,25
64,75
45.312,50
63,5
20.825,00
63,5
36.125,00
ΑRT NETWORK "NO AGGRESSION"
H Βιοποικιλότητα ως θέμα Εκπαίδευσης και
Ευρωπαϊκής Ανταλλαγής Βιώσιμων Πρακτικών σε
Πορτογαλία και Ελλάδα
Development of the Educational Staff Within the
School's Framework
62,75
38.750,00
56,5
37.460,00
51
45.425,00
ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣΑ ΣΥΜΠΡΑΞΗ COMENIUS REGIO 2013
(ΧΑΜΗΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ, βαθμός μικρότερος του 50/100)
Αριθμός αναφοράς
Τίτλος
Ίδρυμα
Βαθμολογία
2013-1-GR1-COM13-15298 1
Διοίκηση ή Ηγεσία στην Εκπαίδευση;
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
46
ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ COMENIUS REGIO 2013
Αριθμός αναφοράς
Τίτλος
Ίδρυμα
Αιτιολογία
2013-1-GR1-COM13-15294 1
Designing and Implementing an effective In-School Training
Model for Sustainable Professional Development and Teacher
Empowerment in a European context.
Περιφερειακή Δ/νση Α/θμιας
και Β/θμιας Εκπ/σης
Θεσσαλίας
Στην εταιρική σχέση δεν εμπλέκεται τουλάχιστον ένα
σχολείο και ένας άλλος φορέας (εκτός της τοπικής
/περιφερειακής εκπαιδευτικής αρχής που υποβάλλει την
αίτηση )
2013-1-RO1-COM13-29649 2
EUROPEAN HORIZONS IN EDUCATION
Δήμος Σαλαμίνας
Ο αιτών φορέας δεν είναι επιλέξιμος για χρηματοδότηση
στο πλαίσιο της δράσης Συμπράξεις Comenius Regio
3 από 3