ΑΔΑ: 4Α8Κ9-ΟΤΒ - διευθυνση πρωτοβαθμιας εκπαιδευσης θεσπρωτιας

ΑΔΑ: 4Α8Κ9-ΟΤΒ
Ηγουμενίτσα 20-09-2011
Αρ.Πρωτ.: 2161
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
Ταχ. Δ/νση
Τηλέφωνο
Πληροφορίες
FAX
E mail
Iστοσελίδα
ΑΠΟΦΑΣΗ
Κύπρου 60- 46100 Ηγουμενίτσα
2665022291-29003
Δ. Τσάνης
2665026098
[email protected]
http://dipe.thesp.sch.gr
ΘΕΜΑ: «΄Εγκριση για παροχή κατ΄οίκον
διδασκαλίας»
΄Εχοντας υπόψη:
1.-Το
εδάφιο γ, της παρ.4, του άρθρου 6 ,του Ν.3699/2-10-2008
2-Τα αριθ. 102224/Γ6/25-8-2009 και 6622/Γ6/20-01-2009 έγγραφα της Δ/νσης Ειδικής Αγωγής
του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.
3.-.Το αριθ. 214/07-07-2011 έγγραφο του Διευθυντή του 1ου Δημοτικού Σχολείου Παραμυθιάς,
με το οποίο διαβιβάζεται η αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, του Τ. Π., για παροχή
κατ΄οίκον διδασκαλίας στην κόρη του Τ. Μ. , μαθήτριας της ΣΤ΄τάξης του σχολείου του.
Αποφασίζουμε
Εγκρίνουμε την παροχή κατ’ οίκον διδασκαλίας, για το σχολικό έτος 2011-2012, στην Τ. Μ.
του Π., μαθήτρια της ΣΤ τάξης του 1ου Δημοτικού Σχολείου Παραμυθιάς.
Αναθέτουμε στον Τσόδουλο Κυριάκο του Ιωάννη, δάσκαλο του 1ου Δημοτικού Σχολείου
Παραμυθιάς, την παροχή κατ’ οίκον διδασκαλίας στη ανωτέρω μαθήτρια, για δέκα (10)ώρες
εβδομαδιαίως.
ΚΟΙΝ. –Δ/ντή 1ου Δ. Σχ. Παραμυθιάς
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΝΑΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ