ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ - Computing Systems Laboratory

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
ΣΧΟ ΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟ ΛΟ ΓΩΝ ΜΗΧ ΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧ ΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΛΟΓΙΣΤ ΩΝ
ΤΟ ΜΕΑΣ Τ ΕΧ ΝΟ ΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟ ΦΟ ΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΠΟΛΟΓΙ ΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
www.cslab.ece.ntua.gr
ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Ακ. έτος 2013-2014, 9ο Εξάμηνο ΗΜ&ΜΥ
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ
ΒΟΗΘΟΙ
ΩΡΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
: Νεκτάριος Κοζύρης, Καθηγητής ΕΜΠ
nkο[email protected] (Κτίριο ΗΜ&ΜΥ, B’ όροφος, γρ. 21.7, 2107721531)
: Δρ. Ιωάννης Κωνσταντίνου, Δρ. Μανόλης Τερροβίτης, Δρ Δημήτρης Σκούτας
[email protected] {mter, dskoutas}@imis.athena-innovation.gr
: Παρασκευή (9:30-10:30) ή κατόπιν συνεννοήσεως
ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : Δευτέρα 17:15 - 20:00
: Αίθουσα 005 (Ν. Κτ. Ηλεκτρ.)
ΒΙΒΛΙΑ
: Συστήματα Βάσεων Δεδομένων, Silberschatz, Korth, Suda, Θεμελιώδεις αρχές συστημάτων
βάσεων δεδομένων, Elmasri Ramez,Navathe Shamkant B., Συστήματα διαχείρισης βάσεων
δεδομένων, Ramakrishnan Raghu, Gehrke Johannes. Διαθέσιμο μέσω www.eudoxus.gr
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
: http://www.cslab.ece.ntua.gr/courses/atds/
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Υπολογιστικά Νέφη, Κατανεμημένη διαχείριση δεδομένων με τον αλγόριθμο MapReduce, Κατανεμημένο σύστημα
αρχείων Google File System, Βάσεις NoSQL, Η βάσεις BigTable, Dynamo και Cassandra, Αλγόριθμοι peer to peer για
δρομολόγηση και τοποθέτηση κλειδιών σε κόμβους, Ιδιότητες βάσεων δεδομένων ACID, Χρονοδιαγράμματα συναλλαγών
(transaction schedules), Πρωτόκολλα two phase locking, πρωτόκολλο Paxos, Χαλάρωση απαιτήσεων ACID, Θεώρημα
CAP, Λογικά ρολόγια Lamport.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Εισαγωγή σε Νέφη Υπολογιστών, Συστήματα Batch Proccessing: MapReduce, Φροντιστήριο στο MapReduce/Hadoop,
Google File System, HDFS, BigTable-HBase, Φροντιστήριο στην HBase, BigTable, ACID, Χρονοδιαγράμματα
συναλλαγών, CAP, BASE, Eventual Consistency, Lamport's logical clocks και ο αλγόριθμος Paxos
ΣΧΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
Σειρές ασκήσεων 20%, Εξαμηνιαίo project 30%, Τελική γραπτή εξέταση 50%.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ









Above the Clouds: A Berkeley View of Cloud Computing, M. Armbrust, A. Fox, R. Griffith, A. D. Joseph, R. H. Katz, A.
Konwinski, G. Lee, D. A. Patterson, A. Rabkin, I. Stoica, and others, EECS Department, University of California,
Berkeley, Tech. Rep. UCB/EECS-2009-28, 2009.
MapReduce: Simplified Data Processing on Large Clusters, Jeffrey Dean and Sanjay Ghemawat, OSDI'04
Concurrency control and recovery, M. J. Franklin,, The computer science and engineering handbook, pp. 1058–1077,
1997.
Time, clocks, and the ordering of events in a distributed system, Lamport, L. (1978). Communications of the ACM 21
(7): 558–565.
Paxos Made Simple, Lamport, L. ACM SIGACT News (Distributed Computing Column) 32, 4 (Whole Number 121,
December 2001) 51-58
The Google File System Sanjay Ghemawat, Howard Gobioff, and Shun-Tak Leung, In 19th ACM Symposium on
Operating Systems Principles, Lake George, NY, October, 2003.
Bigtable: A Distributed Storage System for Structured Data Fay Chang, Jeffrey Dean, Sanjay Ghemawat, Wilson C.
Hsieh, Deborah A. Wallach, Mike Burrows, Tushar Chandra, Andrew Fikes, and Robert E. Gruber, OSDI'06: Seventh
Symposium on Operating System Design and Implementation, Seattle, WA, November, 2006.
Dynamo: Amazon’s Highly Available Key-value Store Giuseppe DeCandia, Deniz Hastorun, Madan Jampani,
Gunavardhan Kakulapati, Avinash Lakshman, Alex Pilchin, Swaminathan Sivasubramanian, Peter Vosshall and
Werner Vogels, In SOSP '07
Cassandra - A Decentralized Structured Storage System, Avinash Lakshman,Prashant Malik