ΙΑΤΡΙΚΗ ΗΜΕΡΙ∆Α Συστήματα υποβοήθησης της αναπνευστικής και

ΙΑΤΡΙΚΗ ΗΜΕΡΙ∆Α
Οργανωτική Επιτροπή
Πρόεδρος Ημερίδας
Μέλη
∆ιοργάνωση:
• Καρδιοχειρουργική Μονάδα Εντατικής Θεραπείας ΩΚΚ
Ανδρέας Καραμπίνης
Απόστολος Αρμαγανίδης
•
•
Α΄ Καρδιοχειρουργικό Τμήμα ΩΚΚ
Μονάδα Μεταμοσχεύσεων ΩΚΚ
Ανδρέας Μπαϊρακτάρης
•
Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, Π. Γ. Ν. «Αττικόν»
Επιστημονική Επιτροπή
Αρμαγανίδης Απόστολος, Καθηγητής Πνευμονολογίας Εντατικής Θεραπείας,
Πανεπιστημίου Αθηνών, ∆ιευθυντής ΜΕΘ, Π. Γ. Ν. Αττικόν
Γεωργιάδης Μιχάλης, Καρδιολόγος-Εντατικολόγος, Επιμελητής Α΄, Καρδιοχειρουργική
ΜΕΘ, ΩΚΚ
Ζαρκαλής ∆ημήτριος, Καρδιοχειρουργός, Επιμελητής Α΄, Α΄ Καρδιοχειρουργικό Τμήμα,
Μονάδα Μεταμοσχεύσεων, ΩΚΚ
Καραμπίνης Ανδρέας, Εντατικολόγος, ∆ιευθυντής Καρδιοχειρουργική ΜΕΘ ΩΚΚ
Συστήματα υποβοήθησης της αναπνευστικής
και καρδιακής λειτουργίας στην ΜΕΘ:
Σύγχρονες απόψεις
Κοπτερίδης Πέτρος, Λέκτορας Παθολογίας Εντατικής Θεραπείας, Π. Γ. Ν. Αττικόν
Λεκάκης Ιωάννης, Καθηγητής Καρδιολογίας, Π. Γ. Ν. Αττικόν, Πρόεδρος ∆.Σ. ΩΚΚ
Λεοντιάδης Ευάγγελος, Καρδιολόγος, Επιμελητής Β΄, Α΄ Τμήμα Αιμοδυναμικών
Μελετών & Επεμβατικής Καρδιολογίας
Μανιάτης Νικόλαος, Λέκτορας Παθολογίας Εντατικής Θεραπείας, Π. Γ. Ν. Αττικόν
Μπαϊρακτάρης Ανδρέας, Καρδιοχειρουργός, ∆ιευθυντής, Α΄ Καρδιοχειρουργικό Τμήμα
ΩΚΚ
Νανάς Ιωάννης, Καθηγητής Καρδιολογίας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών,
Γ. Ν. Α. Λαϊκό
Περρέας Κωνσταντίνος, Καρδιοχειρουργός, Επιμελητής Α΄, Α΄ Καρδιοχειρουργικό,
Μονάδα Μεταμοσχεύσεων ΩΚΚ
Σφυράκης Πέτρος, Καρδιοχειρουργός, ∆ιευθυντής Μονάδας Μεταμοσχεύσεων ΩΚΚ
& Αναπληρωτής ∆ιευθυντής, Α΄Καρδιοχειρουργικό Τμήμα ΩΚΚ
Τασούλη Ανδρονίκη, Καρδιολόγος-Εντατικολόγος, Επιμελήτρια Α΄, Καρδιοχειρουργική
ΜΕΘ ΩΚΚ
Τερροβίτης Ιωάννης, Επίκουρος Καθηγητής Καρδιολογίας, 3η Πανεπιστημιακή
Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών Γ. Ν. Α. Λαϊκό
Τσαγκάρης Ηρακλής, Επίκουρος Καθηγητής Πνευμονολογίας Εντατικής Θεραπείας,
Π. Γ. Ν. Αττικόν
Σάββατο, 30 Ιουνίου 2012
Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο
Αίθουσα «Στέλιος Παπαδημητρίου»
Υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης
και της Ελληνικής Εταιρείας Εντατικής Θεραπείας
09:00-09:15
09:15-09:45
09:45–11:00
Χαιρετισμοί
Ανδρέας Καραμπίνης, Πρόεδρος Ο.Ε.
Ανδρέας Μπαϊρακτάρης, ∆ιευθυντής Α΄ Κ/Χ Τμήματος
Απόστολος Αρμαγανίδης, Καθηγητής Πνευμονολογίας – Εντατικής
Θεραπείας
Ιωάννης Λεκάκης, Καθηγητής Καρδιολογίας, Πρόεδρος ∆.Σ.
ΩΚΚ
Σύνδρομο καρδιακής ανεπάρκειας στην ΜΕΘ
Ανδρονική Τασούλη
13:20–15:40
Στρογγυλή Τράπεζα ΙΙ
Συντονιστές: Ανδρέας Μπαϊρακτάρης – Ιωάννης Νανάς
Ανδρέας Καραμπίνης
Ο ρόλος της ενδοαρτικής αντλίας στην υποστήριξη των ασθενών
τελικού σταδίου καρδιακής ανεπάρκειας
Στρογγυλή Τράπεζα Ι
Συντονιστής: Απόστολος Αρμαγανίδης
E.C.M.O. - LEVITRONIX
Συστήματα υποβοήθησης της αναπνευστικής και καρδιακής
λειτουργίας στην ΜΕΘ
Μεμβράνη iLA (Nova Lung). Ενδείξεις – Πρωτόκολλο τοποθέτησης
Νικόλαος Μανιάτης
E.C.M.O. στην αναπνευστική ανεπάρκεια
Ηρακλής Τσαγκάρης
12:30–13:00
∆ιάλεξη ΙΙI
Μέρος Α΄ - Συστήματα υποστήριξης βραχείας διάρκειας της
αριστερής κοιλίας
Απόστολος Αρμαγανίδης
12:00–12:30
13:00–13:20
Συστήματα Υποβοήθησης της Αναπνευστικής Λειτουργίας
στην ΜΕΘ
∆ιάλεξη Ι
Ιστορική ανασκόπηση – ενδείξεις στην ΜΕΘ το 2012
11:00 – 11:30
11:30–12:00
Συστήματα Υποβοήθησης της Καρδιακής Λειτουργίας στην
ΜΕΘ
Ιωάννης Τερροβίτης
Κωνσταντίνος Περρέας
Μέρος Β΄ - Συστήματα υποστήριξης μακράς διάρκειας της
αριστερής κοιλίας
Συστήματα αμφικοιλιακής υποστήριξης της αριστερής κοιλίας
∆ημήτριος Ζαρκαλής
E.C.Η.O. εκτίμηση ασθενών προ και μετά την εμφύτευση VAD
Ευάγγελος Λεοντιάδης
Monitoring ασθενών προ και μετά την εμφύτευση VAD
∆ΙΑΛΕΙΜΜΑ - ΚΑΦΕΣ
∆ιάλεξη ΙΙ
Μιχάλης Γεωργιάδης
Πέτρος Κοπτερίδης
Ολική τεχνητή καρδιά – Μεταμόσχευση καρδιάς
Εξωσωματική αφαίρεση διοξειδίου του Co2
Συζήτηση – Επίδειξη του Συστήματος
ΓΕΥΜΑ
Πέτρος Σφυράκης
Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος χορηγεί 6 Μόρια
Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης σύμφωνα με τα κριτήρια της
EACCME – UEMS.