Υλικά συγκόλλησης

IX
ΥΛΙΚΑ
ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ
1. Ηλεκτρόδια επένδυσης για συγκόλληση χειρός
131
1.1. Ηλεκτρόδια επένδυσης για συγκόλληση μη κραματούχων και
λεπτόκοκκων χαλύβων
131
1.2. Ηλεκτρόδια επένδυσης για συγκόλληση χαλύβων υψηλής κραμάτωσης 132
1.3. Ηλεκτρόδια επένδυσης για αναγομώσεις και αναγεννήσεις
134
1.4. Ηλεκτρόδια επένδυσης για τη συγκόλληση του χυτοσίδηρου
136
1.5. Ηλεκτρόδια επένδυσης για τη συγκόλληση νικελίου και κραμάτων νικελίου 137
1.6. Ηλεκτρόδια επένδυσης για τη συγκόλληση χαλκού και κραμάτων χαλκού 138
1.7. Ηλετρόδια επένδυσης για τη συγκόλληση αλουμινίου και κραμμάτων
αλουμινίου
138
2. Σύρματα και ράβδοι για συγκόλληση με μέθοδο MIG/MAG και TIG
139
2.1. Σύρματα και ράβδοι για συγκόλληση μη κραματούχων και
λεπτόκοκκων χαλύβων
139
2.2. Σύρματα και ράβδοι για την συγκόλληση χάλυβα με υψηλή αντοχή 140
2.3. Σύρματα και ράβδοι για συγκόλληση μη αποφλοιούμενων χαλύβων 140
2.4. Σύρματα και ράβδοι για συγκόλληση χαλύβων υψηλής κραμάτωσης 141
2.5.Σύρματα και ράβδοι για αναγόμωση και αναγέννηση
143
2.6. Σύρματα και ράβδοι για τη συγκόλληση χυτοσίδηρου, νικελίου
και κραμάτων νικελίου, χαλκού και κραμάτων χαλκού, αλουμινίου
και κραμάτων αλουμινίου.
145
3. Σύρματα πυρήνος για αναγόμωση και συγκόλληση με μέθοδο MIG/MAG 149
3.1. Σύρματα πυρήνος για αναγόμωση και αναγέννηση
149
3.2. Σύρματα πυρήνος για χυτοσίδηρο
150
4. Ειδικά υλικά συγκόλλησης
151
4.1. Ηλεκτρόδια για την κοπή και το σκάψιμο
151
4.2. Ειδικά ηλεκτρόδια
151
4.3. Ράβδοι για την συγκόλληση με χρήση αερίου
152
5. Τύποι συσκευασίας των συρμάτων συγκόλλησης
153
Υλικά συγκόλλησης
Περιεχόμενα
129
www.most.com.pl
Στο κεφάλαιο χρησιμοποιήθηκαν μια σειρά συντομογραφιών και συμβόλων:
Συντόμευση
Επεξήγηση
Συντόμευση
Επεξήγηση
ABS
American Bureau of Shipping
KV
impact resistance, ISO V-notch
AC
alternating current
LR
Lloyds Register of Shipping
AWS
American Welding Society
MAG
metal active gas welding
A4, A5
unit elongation
MIG
metal inert gas welding
BV
Bureau Veritas
O.C.
heat treatment
CO
Controlas
Re
yield point
DB
Deutsche Bahn
Rm
tensile strength
DC
direct current
RS
Russian Sea Register of Shipping
DNV
Det Norske Veritas
TIG
tungsten inert gas welding
FN
ferrite number
TÜV (-D)
Technischer Überwachungs Verein
GL
Germanisher Lloyd
TÜV (-Ö)
Technischer Überwachungs Verein – Austria
HB
Brinell hardness number
UDT
Office of Technical Inspection
HV
Vickers hardness number
Ü
Übereinstimmungszertifikat
HRC
Rockwell hardness number
Πίνακας 1. Επεξήγηση συντομογραφιών
Σύμβολο
Ρεύμα συγκόλλησης και πόλωσης
Σύμβολο
Ρεύμα συγκόλλησης και πόλωσης
συνεχές – συν στο ηλεκτρόδιο
Συνεχές–πλήν στο ηλεκτρόδιο ή εναλλασσόμενο
συνεχές – πλήν στο ηλεκτρόδιο
Συνεχές ή εναλλασσόμενο
εναλλασσόμενο
Εναλλασσόμενο ή συνεχές–συν στο ηλεκτρόδιο
Συνεχές–συν στο ηλεκτρόδιο ή εναλλασσόμενο
Εναλλασσόμενο ή συνεχές–πλήν στο ηλεκτρόδιο
Υλικά συγκόλλησης
Πίνακας 2. Σήμανση του ρεύματος συγκόλλησης και πόλωσης
Σύμβολο
Θέσεις συγκόλλησης
Σύμβολο
Θέσεις συγκόλλησης
όλες
όλες, εκτός καθοδικές και ανοδικές
όλες οι κάθετες καθοδικές, μόνο για τμηματικές
συγκολλήσης
καθοδικές, οριζόντιες και κάθετα ανοδικές
όλες, εκτός καθοδικές
οριζόντιες
καθοδικές, οριζόντιες, κάθετες και κάθετες ανοδικές
καθοδικές, οριζόντιες και κάθετα καθοδικές
καθοδικές, οριζόντιες
καθοδικές, οριζόντιες, κάθετες και επικεφάλιες
Καθοδικές
καθοδικές, κάθετες και κάθετα καθοδικές
Κάθετα καθοδικές
καθοδικές, κάθετες, επικεφάλιες και κάθετα ανοδικές
Καθοδικές, οριζόντιες και κάθετες
καθοδικές, επίπεδες, κάθετες και κάθετα καθοδικές
Ανοδικές, καθοδικές
όλες, εκτός από κάθετα ανοδικές
ανοδικές
καθοδικές και κάθετες
όλες, εκτός άνω της κεφαλής
καθοδικές, κάθετες και κάθετα ανοδικές
Πίνακας 3. Σήμβολα θέσης
130
Συντομογραφίες και σύμβολα
© Copyright Rywal RHC
© Copyright Rywal RHC
1. ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΧΕΙΡΟΣ
1.1 Ηλεκτρόδια επένδυσης για συγκόλληση μη κραματούχων και λεπτόκοκκων χαλύβων
Ορισμός και περιγραφή
MOST 6012 (ΚΟΚΚΙΝΟ)
Ηλεκτρόδιο γενικής χρήσης για συγκόλληση μεταλλικών κατασκευών, ιδιαίτερα μικρού μεγέθους και
με λεπτά τοιχώματα. Συνιστάται για τη συγκόλληση σταθερών θέσεων, συμπεριλαμβανομένων θέσεων πάνω-κάτω. Χρησιμοποιείται σε συσκευές με χαμηλή τάση ανάφλεξης Uo>42V.
Επένδυση: ρουτιλίου -κυτταρίνης.
MOST 6013 (POZ)
Ηλεκτρόδιο γενικής χρήσης μέσης επένδυσης ρουτιλίου για συγκολλήσεις χαλύβδινων κατασκευών που εκτίθενται σε στατικά και δυναμικά φορτία (κατασκευές μεταλλικές, οικοδομικές,
σιδηροδρομικές). Συνιστάται για εργασίες συναρμολόγησης. Έχει πολύ καλές ιδιότητες συγκόλλησης.
Επένδυση: ρουτιλίου -κυτταρίνης.
MOST 346 (6020) (ΜΑΥΡΟ)
Ηλεκτρόδιο με παχειά επένδυση οξέος-ρουτιλίου για συγκολλήσεις χαλύβων αυξημένης αντοχής, για συγκολλήσεις κατασκευής λεβήτων, δεξαμενών, σωληνώσεων.
Επένδυση: ρουτιλίου -οξέος
1. Ηλεκτρόδια επένδυσης για συγκόλληση χειρός
MOST 246 (ΠΡΑΣΙΝΟ)
Ηλεκτρόδιο με παχειά επένδυση για συγκολλήσεις χαλύβδινων κατασκευών που εκτίθενται σε στατικά και δυναμικά φορτία (ναυτιλιακές κατασκευές, σιδηροδρομικές κατασκευές, μηχανήματα, κ.λπ.).
Κατάλληλο για συγκολλήσεις δεξαμενών και σωληνώσεων.
Επένδυση: ρουτιλίου - βασικού.
MOST 7018 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)
Ηλεκτρόδιο με πολύ καλές παραμέτρους συγκόλλησης που συνιστάται για συγκολλήσεις του
χάλυβα κατασκευών και του χυτοχάλυβα υψηλής αντοχής, ιδιαίτερα στην ναυπηγική βιομηχανία, στην κατασκευή μηχανών, στις σιδηροδρομικές κατασκευές. Κατάλληλο για τη συγκόλληση
κατασκευών εκτεθιμένων σε δυναμικά φορτία.
Επένδυση: βασικού.
Ταξινόμηση
Ρεύμα
Θέση
συγκόλλησης συγκόλλησης
Ιδιότητες
Χημική
σύνθεση [%]
EN 2560-A-E: E 38 0 RC 11
AWS A5.1: E 6012
Re [N/mm]=360
Rm [N/mm²]=440–550
A5=22%
KV=47 J (0°C)
C=0,08
Si=0,30
Mn=0,50
EN 2560-A-E: E 38 0 RC 11
AWS A5.1: E 6013
Re [N/mm²]=360
Rm [N/mm²]=440–570
A5=22%
KV=47 J (0°C)
C=0,08
Si=0,20
Mn=0,50
EN 2560-A-E: E 38 2 RA 13
AWS A5.1: E 6020
Re [N/mm²]=360
Rm [N/mm²]=450–550
A5=24%
KV=47 J (0°C)
EN 2560-A-E: E 35 2 RB 12
AWS A5.1: E 7014
EN 2560-A-E: E 42 4 B 42 H5
AWS A 5.1: E 7018
131
Υλικά συγκόλλησης
Εγκρίσεις
Διάμετροι
και κωδικοί
2 mm: 06
2,5 mm: 06
3,25 mm: 06
4 mm: 06
5 mm: 06
30
30
30
30
30
601220
601225
601232
601240
601250
2,5 mm: 06
3,25 mm: 06
4 mm: 06
5 mm: 06
30
30
30
30
601325
601332
601340
601350
C=0,08
Si=0,20
Mn=0,60
2 mm: 06
2,5 mm: 06
3,25 mm: 06
4 mm: 06
5 mm: 06
30
30
30
30
30
602020
602025
602032
602040
602050
Re [N/mm²]=360
Rm [N/mm²]=440–540
A5=24%
KV=47 J (0°C)
C=0,10
Si=0,20
Mn=0,50
2 mm: 06
2,5 mm: 06
3,25 mm: 06
4 mm: 06
5 mm: 06
30
30
30
30
30
624620
624625
624632
624640
624650
Re [N/mm²]>440
Rm [N/mm²]=510-610
A5>24%
KV>47 J (-40°C)
C=0,08
Si=0,60
Mn=1,00
2,5 mm: 06
3,25 mm: 06
4 mm: 06
5 mm: 06
30
30
30
30
701825
701832
701840
701850
GL, ABS, BV,
DNV
GL, ABS, BV,
DNV
132
Υλικά συγκόλλησης
1. Ηλεκτρόδια επένδυσης για συγκόλληση χειρός
1.2. Ηλεκτρόδια επένδυσης για συγκόλληση χαλύβων υψηλής κραμάτωσης
(* το εμπόρευμα απαιτεί την επιβεβαίωση της διαθεσιμότητας και ελάχιστη ποσότητα)
Ορισμός και περιγραφή
MOST 308L-16
Ηλεκτρόδιο για συγκόλληση υψηλά κεκραμένων χαλύβων του τύπου 18 Cr και 8 Ni.
Επένδυση: ρουτιλίου.
MOST INOX 347*
Ηλεκτρόδιo με περιεκτικότητα σε Nb ή Ti για συγκόλληση υψηλά κεκραμένων χαλύβων.
Επένδυση: ρουτιλίου.
MOST 316L-16
Ηλεκτρόδιο με περιεκτικότητα Mo για συγκόλληση υψηλά κεκραμένων χαλύβων του τύπου 18
Cr, 8Ni, 3 Mo.
Επένδυση: ρουτιλίου.
MOST 316 HR*
Ηλεκτρόδιο με υψηλή απόδοση για συγκόλληση υψηλά κεκραμένων χαλύβων του τύπου 316 –
18 Cr / 8 Ni / 3 Mo.
Επένδυση: ρουτιλίου.
MOST INOX 318*
Ηλεκτρόδιο για υψηλά κεκραμένους χάλυβες του τύπου 318 με την πρoσθήkη Nb ή Ti.
Επένδυση: ρουτιλίου.
MOST 25/20 B*
Ηλεκτρόδιο για συγκόλληση μη αποφλοιομένου χάλυβα (1150°C) του είδους 310.
Επένδυση: βασικού.
MOST 29/9*
Ειδικό ηλεκτρόδιο, κατάλληλο για δύσκολα συγκολλούμενους χάλυβες και για συγκολλήσεις ανομοίων χαλύβων.
Επένδυση: ρουτιλίου.
MOST 24/12 S*
© Copyright Rywal RHC
Ηλεκτρόδιο με χαμηλή περιεκτικότητα C για την συγκόλληση υψηλά κεκραμένων χαλύβων του είδους 309 L και για συγκολλήσεις ανομοίων χαλύβων.
Επένδυση: ρουτιλίου.
MOST 24/12 Mo*
Ηλεκτρόδιο για συγκόλληση υψηλά κεκραμένων χαλύβων του είδους 309 L και για συγκολλήσεις
ανομοίων χαλύβων. Ωστενιτικό υλικό πλήρωσης.
Επένδυση: ρουτιλίου.
Ταξινόμηση
Ρεύμα
Θέση
συγκόλλησης συγκόλλησης
Ιδιότητες
Χημική
σύνθεση [%]
Διάμετροι
και κωδικοί
Εγκρίσεις
EN 1600: E 19 9 L R 12
AWS A5.4: E 308 L-16
Werkstoff nr: 1.4316
Re [N/mm²]>360
Rm [N/mm²]>540–610
A5>32%
KV>80 J (20°C)
C<0,03; Si<0,90
Ni=9–11
Mn=0,90
Cr=18–21
FN=~8
2,0
2,5
3,2
4,0
5,0
mm: 07
mm: 07
mm: 07
mm: 07
mm: 07
25
25
25
25
25
601202
601252
601325
601403
601503
EN 1600: E 19 9 Nb R 22
AWS A5.4: E 347 16
Werkstoff nr: 1.4551
Re [N/mm²]>350
Rm [N/mm²]>550–610
A5>30%
KV>60 J (20°C)
C<0,03; Si<0,90
Ni=9–11; Mn=0,80
Cr=18–21; Nb=0,30
FN=8
2,0
2,5
3,2
4,0
5,0
mm: 07
mm: 07
mm: 07
mm: 07
mm: 07
25
25
25
25
25
604202
604252
604323
604403
604503
EN 1600: E 19 12 3 L R 12
AWS A5.4: E 316 L - 16
Werkstoff nr: 1.4430
Re [N/mm²]>400
Rm [N/mm²]>560–650
A5>32%
KV>70 J (20°C)
C<0,03; Si<0,90
Ni=11–13; Mn=0,85
Cr=18–20; Mo=2,5–3
FN=8
1,6
2,0
2,5
3,2
4,0
5,0
mm: 07
mm: 07
mm: 07
mm: 07
mm: 07
mm: 07
25
25
25
25
25
25
605161
605202
605252
605323
605403
605503
EN 1600: E 19 12 3 L R 53
AWS A5.4: E 316 L - 16
Werkstoff nr: 1.4430
Re [N/mm²]>400
Rm [N/mm²]>560
A5>32%
KV>60 J (20°C)
C<0,04; Si<0,90
Ni=11–13; Mn=0,85
Cr=18–20; Mo=2,5–3
FN=8
1,6
2,0
2,5
3,2
4,0
mm: 07
mm: 07
mm: 07
mm: 07
mm: 07
25
25
25
25
25
607161
607203
607253
607323
607405
EN 1600: E 19 12 3 Nb R 32
AWS A5.4: E 318 - 17
Werkstoff nr: 1.4576
Re [N/mm²]>350
Rm [N/mm²]>550–610
A5>30%
KV>70 J (+20°C)
C<0,03; Si<0,75
Ni=12–14
Nb=0,30
Cr=17–20
Mo=2,5–3
2,0
2,5
3,2
4,0
5,0
mm: 07
mm: 07
mm: 07
mm: 07
mm: 07
25
25
25
25
25
609202
609252
609323
609403
609503
EN 1600: E 25 20 B 22
AWS A5.4: E 310 - 15
Werkstoff nr: 1.4842
Re [N/mm²]>400
Rm [N/mm²]>550
A5>30%
KV>70 J (20°C)
C<0,10
Si<0,50
Ni=19–21
Mn=2,5
Cr=24–26
2,0
2,5
3,2
4,0
5,0
mm: 07
mm: 07
mm: 07
mm: 07
mm: 07
25
25
25
25
25
612202
612252
612323
612403
612503
EN 1600: E 29 9 R 32
AWS A5.4: E 312 - 17
Werkstoff nr: 1.4337
Re [N/mm²]>500
Rm [N/mm²]≥700–800
A5≥20%
Σκληρότητα: 240 HB
C=0,10; Si=0,9–1,2
Ni=8–10; Mn=1,0
Cr=28–30
Mo=0,5
2,0
2,5
3,2
4,0
5,0
mm: 07
mm: 07
mm: 07
mm: 07
mm: 07
25
25
25
25
25
614202
614252
614323
614403
614503
EN 1600: E 23 12 L R 32
AWS A5.4: E 309 L - 17
Werkstoff nr: 1.4332
Re [N/mm²]=400
Rm [N/mm²]=550–660
A5>35%
KV>60 J (20°C)
C<0,03; Si<0,80
Ni=12–13
Mn=1,0
Cr=23–24
FN=15
2,0
2,5
3,2
4,0
5,0
mm: 07
mm: 07
mm: 07
mm: 07
mm: 07
25
25
25
25
25
618202
618252
618323
618403
618503
EN 1600: E 23 12 L R 32
AWS A5.4: E 309 L Mo - 17
Werkstoff nr: 1.4332 Mo
Re [N/mm²]>450
Rm [N/mm²]=580–680
A5>35%
KV>60 J (20°C)
C=0,03; Si=0,80
Ni=12–13
Mn=0,9
Cr=22–23
Mo=2,3–3
2,0
2,5
3,2
4,0
5,0
mm: 07
mm: 07
mm: 07
mm: 07
mm: 07
25
25
25
25
25
620202
620252
620323
620403
620503
© Copyright Rywal RHC
MOST 18/8 Mn*
Ηλεκτρόδιο υψηλής απόδοσης (160%) για συγκόλληση και την αναγόμωση των υψηλά
κεκραμένων χαλύβων με αυξημένη περιεκτικότητα σε Mn.
Επένδυση: ρουτιλίου.
MOST 307 B*
Ηλεκτρόδιο για συγκόλληση, αναγόμωση, και αναγέννηση των χαλύβων με αυξημένη
περιεκτικότητα σε Mn.
Επένδυση: βασικού.
MOST INOX 308 B*
Ηλεκτρόδιο για συγκόλληση ανοξείδωτου χάλυβα του είδους 18/8.
Επένδυση: βασικού.
MOST 308 HR*
Ηλεκτρόδιο υψηλής απόδοσης (160%) για τη συγκόλληση των ανοξείδωτων χαλύβων του είδους
308L.
Επένδυση: ρουτιλίου.
MOST INOX 316 B*
1. Ηλεκτρόδια επένδυσης για συγκόλληση χειρός
Ηλεκτρόδιο για τη συγκόλληση και την αναγέννηση των ανοξείδωτων χαλύβων Cr/Ni/Mo του
είδους 316L.
Επένδυση: βασικού.
MOST 309 HR*
Ηλεκτρόδιο υψηλής απόδοσης (160%) για τη δημιουργία στρώσεων πρόσκρουσης. Για τη
συγκόλληση χαλύβων με διαφορετική χημική σύνθεση.
Επένδυση: ρουτιλίου.
MOST 25/20 R*
Ηλεκτρόδιο για τη συγκόλληση μη αποφλοιούμενων χαλύβων (1200°C).
Επένδυση: ρουτιλίου.
MOST INOX 13/4*
Ηλεκτρόδιο για την αναγόμωση και τη μαρτενσιτική αναγέννηση του χάλυβα Cr/Ni και
χυτοχαλύβα. Θερμική επεξεργασία μετά τη συγκόλληση: 580°C /8 ώρες.
Επένδυση: βασικού.
MOST INOX 385*
Ηλεκτρόδιο για τη συγκόλληση σύμφωνα με EN 100 88: x1 CrNiMo N 25-25-2, x2 NiCrMoCu 2520-5.
Επένδυση: ρουτιλίου.
MOST INOX 2209*
Ηλεκτρόδιο για τη συγκόλληση και την αναγέννηση των ανοξείδωτων χαλύβων τύπου Duplex.
Επένδυση: ρουτιλίου.
EN 1600: E 18 8 Mn R 12
AWS A5.4: E 307 - 16
Werkstoff nr: 1.4370
Re [N/mm²]>400
Rm [N/mm²]=600–690
A5>30%
KV>75 J (20°C)
C<0,10
Si=0,80
Ni=8–10
Mn=6,0
Cr=19–21
2,5 mm: 07 25 621253
3,2 mm: 07 25 621323
4,0 mm: 07 25 621405
EN 1600: E 18 8 B 42
AWS A5.4: ~E 307 - 15
Werkstoff nr: 1.4370
Re [N/mm²]>400
Rm [N/mm²]=600–750
A5>35%
KV>90 J (20°C)
C=0,1
Si=0,40
Ni=8,0
Mn=6,0
Cr=18,0
2,5
3,2
4,0
5,0
EN 1600: E 19 9 L B 22
AWS A5.4: E 308 L - 15
Werkstoff nr: 1.4316
Re [N/mm²]>380
Rm [N/mm²]=560
A5>35%
KV>90 J (20°C)
>30 J (–196°C)
C<0,04
Si=0,40
Mn=1,6
Cr=19,0
Ni=9,5
FN=~8
2,5 mm: 07 25 602252
3,2 mm: 07 25 602323
4,0 mm: 07 25 602403
EN 1600: E 19 9 L R 53
AWS A5.4: E 308 L- 26
Werkstoff nr: 1.4316
Re [N/mm²]>360
Rm [N/mm²]>550
A5>35%
KV=60 J (20°C)
C<0,04; Si=0,90
Mn=0,70
Cr=19,0
Ni=9,5
FN=5
2,0
2,5
3,2
4,0
EN 1600: E 19 12 3 L B 22
AWS A5.4: E 316 L - 15
Werkstoff nr: 1.4430
Re [N/mm²]≥380
Rm [N/mm²]≥560
A5≥35%
KV>80 J (+20°C)
>50 J (–120°C)
C<0,04; Si=0,40
Mn=1,60
Cr=18,0
Ni=12,0
Mo=2,7
FN=8
2,5 mm: 07 25 606252
3,2 mm: 07 25 606323
4,0 mm: 07 25 606403
EN 1600: E 23 12 R 73
AWS A5.4: E 309 - 26
Werkstoff nr: 1.4332
Re [N/mm²]>400
Rm [N/mm²]>560
A5>35%
KV>50 J (20°C)
C<0,04
Si=0,90
Mn=0,7
Cr=22,5
Ni=12,5
2,0
2,5
3,2
4,0
mm: 07
mm: 07
mm: 07
mm: 07
25
25
25
25
619203
619253
619323
619405
EN 1600: E 25 20 LR 12
AWS A5.4: E 310 - 16
Werkstoff nr: 1.4842
Re [N/mm²]>400
Rm [N/mm²]>550
A5>30%
KV>60 J (20°C)
C=0,01
Si=0,90
Mn=2,0
Cr=25,5
Ni=20,5
2,0
2,5
3,2
4,0
5,0
mm: 07
mm: 07
mm: 07
mm: 07
mm: 07
25
25
25
25
25
613202
613252
613323
613403
613503
EN 1600: E 13 4 B 42
AWS A5.4: E 410 NiMo - 15
Werkstoff nr: 1.4351
Re [N/mm²]>630
Rm [N/mm²]>830
A5>15%
KV>50 J (20°C)
C=0,04; Si=0,30
Mn=0,60; Cr=12,0
Ni=4,2; Mo=0,5
Fe=υπόλοιπο
2,5 mm: 07 25 610253
3,2 mm: 07 25 610323
4,0 mm: 07 25 610405
EN 1600:
E 20 25 5 Cu N L R 32
AWS A5.4: E 385 - 16
Werkstoff nr: 1.4519
Re [N/mm²]>370
Rm [N/mm²]>570
A5>35%
KV>70 J (20°C)
C<0,03; Si=0,80
Mn=1,40; Cr=20,5
Ni=25,0; Cu=1,50
Mo=4,5
Fe=υπόλοιπο
2,5 mm: 07 25 624252
3,2 mm: 07 25 624323
4,0 mm: 07 25 624403
EN 1600: E22 93 N L R 32
AWS A5.4: E 2209 - 17
Werkstoff nr: 1.4462
Re [N/mm²]>540
Rm [N/mm²]>680
A5>35%
KV>50 J (20°C)
>37 J (–40°C)
C<0,030; Si=0,90
Mn=0,90; Cr=22,5
Ni=9,0; Mo=3,0
N=0,18;
Fe=υπόλοιπο
2,5 mm: 07 25 625252
3,2 mm: 07 25 625323
4,0 mm: 07 25 625403
133
Υλικά συγκόλλησης
mm: 07
mm: 07
mm: 07
mm: 07
mm: 07
mm: 07
mm: 07
mm: 07
25
25
25
25
25
25
25
25
623252
623323
623403
623503
603203
603253
603323
603405
134
Υλικά συγκόλλησης
1. Ηλεκτρόδια επένδυσης για συγκόλληση χειρός
1.3. Ηλεκτρόδια επένδυσης για αναγομώσεις και αναγεννήσεις
Ορισμός και περιγραφή
MOST EL-HARD 300
Στρώση υποστρώματος για την αναγόμωση σκληρότητας βαρέων στοιχείων. Ανθεκτικό σε τριβή
και κρούσεις. Αναγόμωση μηχανικά επεξεργάσιμη. Ρολλά, ράγες, λεπίδες, τροχοί, κ.λπ
MOST EL-HARD 350
Αναγέννηση και αναγόμωση στοιχείων εκτεθειμένων σε φθορά τριβής και κρούσης. Συγκόλληση
χωρίς ρωγμές, μηχανικά επεξεργάσιμη.
Τροχοί, στοιχεία χωματουργικών μηχανημάτων, οδηγοί αλυσίδων, κ.λπ.
MOST EL-Mn/Cr
Ηλεκτρόδιο με υψηλή περιεκτικότητα σε μαγγάνιο και χρώμιο, με αυξημένη αντοχή σε τριβή και
αντιπορώδες. Σκληραίνει υπό συμπίεση. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ώς υπόστρωμα βάσης για την
επίστρωση σκληρού υλικού σε εξαρτήματα που δέχονται καταπονήσεις.
Ορυχεία, λατομεία (σπαστήρες), σιδηροδρομικές εφαρμογές.
MOST EL-HARD 600 K
Αναγόμωση ανθεκτική στη φθορά τριβής και κρούσης, κατεργάσιμη μηχανικά μόνο με τριβή. Για
χωματουργικά μηχανήματα, εξαρτήματα μεταλλουγίας χάλυβα, γρανάζια και δόντια γραναζιών,
σιαγόνες σπαστήρων κ.λπ.
MOST EL-HARD 63
Αναγόμωση με εξαιρετική αντοχή στην τριβή σε συνδυασμό με αντοχή σε μέτριες κρούσεις,
εξοπλισμό θραύσης και λείανσης, πτερύγια αναμικτήρων, κοχλίες, σφύρες μύλων κ.λπ..
MOST EL-HARD 65
Αναγόμωση ανθεκτική σε μεταλλική φθορά τριβής και μέτριες κρούσεις. Εκτός από καρβίδιο του
χρωμίου, η συγκόλληση περιέχει πρόσμιξη μορφοκαρβιδίων των Mo, Nb, W και V που αυξάνουν
την αντοχή σε φθορά και σε τριβές σε υψηλές θερμοκρασίες Βαλβίδες, αναμικτήρες, σαρωτές,
σαλίγκαροι μεταφορέων και πιεστήρων, σχιστοπρίονα δίσκου, θραυστήρες των ορυκτών κ.λπ.
MOST EL-HARD 70
Αναγόμωση ανθεκτική σε ακραίες φθορές τριβής και μέτριες κρούσεις σε υψηλές θερμοκρασίες.
Η περιεκότητα του βόριου αυξάνει την αντοχή σε τριβή.
Πιεστικοί κύλινδροι, σκουπιδαγωγοί, θραυστήρες, κόσκινα, μεταφορικοί κοχλίες κ.λπ.
MOST EL - TUBE 60T
Ταξινόμηση
Ρεύμα
Θέση
συγκόλλησης συγκόλλησης
Ιδιότητες
Χημική
σύνθεση [%]
Σκληρότητα:
275–325 HB
C=0,2
Mn=1,5
Mo=0,6
V=0,2
3,2 mm
4,0 mm
5,0 mm
DIN 8555: E 1-UM-350-P
EN 14700: EFe1-350-P
Σκληρότητα:
350–400 HB
C=0,1
Mn=1,0
Cr=3,0
3,2 mm
4,0 mm
5,0 mm
DIN 8555: E 7-UM-200-500-KP
EN 14700: EFe9-250-KNP
Σκληρότητα:
250 HB (μετά την αναγομώση)
55 HRC (μετά την συμπίεση)
C=0,7
Mn=17,0
Cr=14,0
2,5
3,2
4,0
5,0
DIN 8555: E 6-UM-60
EN 14700: EFe8-60-P
Σκληρότητα:
58–61 HRC
C=0,5; Mn=0,4
Cr=9,0
Mo=1,0
V=1,5
3,2 mm
4,0 mm
5,0 mm
DIN 8555: E 10-UM-60 GR;
EN 14700: EFe15-65-GTR
Σκληρότητα:
61–63 HRC
C=4,5
Cr=34,0
3,2 mm
4,0 mm
5,0 mm
DIN 8555: E 10-UM-65 Z;
EN 14700: EFe16-65-GTR
Σκληρότητα:
63–65 HRC
45 HRC (400°C)
C=4,5; Si=1,2
Cr=24; Mo=6
V=1,0
W=2,0
Nb=6,2
3,2 mm
4,0 mm
5,0 mm
DIN 8555: E 10-UM-70 GRZC;
EN 14700: EFe15-70-GT2
Σκληρότητα:
66–67 HRC
60 HRC (600°C)
C=5,0
Cr=38,0
B=3,5
3,2 mm
4,0 mm
5,0 mm
EN 14700: E/T Fe15-65-GT2
Σκληρότητα:
62-64 HRC
C=5,5
Mn=1,5
Cr=40
6,0 mm
MOST Lastek 211
mm
mm
mm
mm
3,0 mm
4,0 mm
© Copyright Rywal RHC
Υψηλής απόδοσης ηλεκτρόδιο με πυρήνα από συντηγμένα καρβίδια και εξηλασμένη επένδυση,
που εγγυάται εξαιρετικά λεπτή και λεία αναγόμωση με εξαιρετική αντοχή στην τριβή. Ένα
ηλεκτρόδιο (Ø 4,0 mm) καλύπτει μια έκταση περίπου 10000 mm² σε συνεχή αναγόμωση για
περίπου 6 λεπτά.
Περιστροφικοί κοχλίες, λάμες αναμικτήρων, βιομηχανία τσιμέντου, εξοπλισμός ορυχείων, κ.λπ.
Αναγέννηση και αναγόμωση των εργαλείων για την εργασία „εν θερμώ”. Η επίστρωση είναι μηχανικά επεξεργάσιμη και ιδιαίτερα ανθεκτική σε τριβές. Ιδανικό για μήτρες, άξονες μετάδοσης κίνησης.
Διάμετροι
και κωδικοί
DIN 8555: E 1-UM-300-P;
EN 14700: EFe1-300-P
Ηλεκτρόδιο με πυρήνα για αναγομώσεις στοιχείων εκτιθέμενων σε ακραίες φθορές τριβής και
κρούσης. Η μέγιστη σκληρότητα αποκτάται μετά από την πρώτη στρώση.
Θραυστήρες, αναμικτήρες, κόσκινα, αντλίες, μεταφορικοί κοχλίες, γεωργικά μηχανήματα, κ.λπ.
MOST EL-TOOL 50
Εγκρίσεις
DIN 8555: E 3-UM-50 T
EN 14700: EFe3-50-T
Σκληρότητα:
48–50 HRC;
Όταν κρυώσει:
50–52 HRC
C=0,25; Mn=0,8
Cr=2,5; W=4,5
V=0,6
2,5
3,2
4,0
5,0
mm
mm
mm
mm
© Copyright Rywal RHC
MOST EL-TOOL 54
Αναγόμωση ανθεκτική σε φθορά τριβής μετάλλου με μέταλλο, προορίζετε κυρίως για την
αναγέννηση των εργαλείων που εργάζονται „εν ψυχρώ”. Επεξεργάσιμο μόνο με λείανση.
Εξαρτήματα κοπής, μήτρες, κ.λπ.
MOST EL-TOOL 60
Αναγόμωση ανθεκτική σε φθορά τριβής μετάλλου με μέταλλο συνδυασμένη με κρούσεις.
Αναγέννηση και αναγόμωση του χάλυβα γρήγορης κοπής. Κοπτικά εργαλεία, ξύστρες, καλούπια,
ψαλίδες, φρέζες, σχηματιστές, εργαλεία επεξεργασίας ξύλου, πρέσες, κ.λπ.
MOST EL - Ni Alloy Co
Αναγέννηση και αναγόμωση των εργαλείων για την εργασία εν θερμώ και εν ψυχρώ. Σκλήρυνση
κατόπιν εργασίας. Απόδοση 170%.
Μήτρες, μαχαίρια, στεγανά αντλιών, εργαλεία κοπής και διάτρησης εν θερμώ, κ.λπ..
MOST EL-Co 1
Ηλεκτρόδιο με βάση το κοβάλτιο. Αναγέννηση ανθεκτική σε ακραίες φθορές τριβής μετάλλουμετάλλου μέχρι θερμοκρασία 950°C.
Κοιλώματα, άξονες, αντλίες, ρολλά,κοφτερές λεπίδες, κ.λπ.
MOST EL-Co 6
Ηλεκτρόδιο με βάση το κοβάλτιο. Αναγέννηση ανθεκτική σε ακρέες φθορές τριβής μετάλλουμετάλλου μέχρι θερμοκρασία 950°C. Πολύ καλή αντοχή σε θερμικά και μηχανικά σοκ. Κοφτερές
λεπίδες εν θερμώ, ρολλά, βιομηχανικός εξοπλισμός, βαλβίδες κινητήρων, εργαλεία που
εργάζονται εν θερμώ, κ.λπ.
1. Ηλεκτρόδια επένδυσης για συγκόλληση χειρός
MOST EL-Co 12
Ηλεκτρόδιο με βάση το κοβάλτιο. Αναγέννηση ανθεκτική σε ακραίες φθορές τριβής μέχρι
θερμοκρασία 950°C.
Ακροφύσια, λεπίδες πριονιών, πριονοκορδέλες κ.λπ.
MOST EL-Co 21
Ηλεκτρόδιο με βάση το κοβάλτιο. Αναγέννηση ανθεκτική σε ακραίες φθορές τριβής μετάλλουμετάλλου μέχρι θερμοκρασία 950°C. Αναγόμωση σκληρούμενη με τη συμπίεση.Εργαλεία για τη
σφυρηλάτηση και την διαμόρφωση εν θερμώ και εν ψυχρώ, εξαρτήματα αεροσυμπιεστών κ.λπ.
MOST EL-4370
Στρώση βάσης πρίν από την αναγόμωση σκληρότητας. Υλικό για συγκόλληση ανομοίων χαλύβων.
Αναγόμωση ανθεκτική στη διάβρωση και σε θερμοκρασία μέχρι 850°C.
MOST EL-29/9
Ηλεκτρόδιο ωστενιτικού τύπου με διπλή δομή, προορίζεται για συγκόλληση χαλύβων υψηλού
άνθρακα και χαλύβων άγνωστης χημικής σύνθεσης. Συγκόλληση ανομοίων χαλύβων
(ανοξείδωτους χάλυβες με χάλυβες με χάμηλή περιεκτικότητα σε άνθρακα) και δύσκολα
συγκολλούμενους χάλυβες (εργαλείων, μαγγανίου, ελατηρίων, κ.λπ.). Εξαιρετικό για συγκόλληση
θραυσμένων εξαρτημάτων στο κυρίως σώμα. Χρησιμοποιείται και ως στρώση βάσης για
αναγόμωση σκληρότητας.
MOST EL-Ni182
Ηλεκτρόδιο που προορίζεται για επισκευές και ενώσεις κραμάτων νικελίου. Χρησιμοποιήτε για
την ένωση των ίδιων και ανόμοιων υλικών που εργάζονται σε θερμοκρασίες από -196°C έως 550°C
(π.χ. ανοξείδωτος χάλυβας –χάλυβας χαμηλής κραμάτωσης, ανοξείδωτος χάλυβας – κράματα του
νικελίου) και δύσκολα συγκολλούμενων χαλύβων. Αναγόμωση ανθεκτική στις ρωγμές, πολύ καλή
αντοχή σε διάλυμα οξέων, αλάτων, και υδροξειδίων, και σε τήγματα αλάτων σε όξινο ή ανθρακικό
περιβάλλον. Χρησιμοποιείται και ως στρώση βάσης στην αναγόμωση σκληρότητας. Συγκόλληση
πλακών ανθεκτικών σε θερμοκρασίες στη βιομηχανία τσιμέντου, εξαρτήματα φούρνων,
καυστήρες, καλούπια, δεξαμενές, αποθήκευσης και μεταφοράς υγροποιημένων αερίων. Χημική
βιομηχανία, πετροχημικά, υαλουργία κ.λπ.
DIN 8555: E 2-UM-55
EN 14700: EFe3-55-T
Σκληρότητα: 55 HRC
C=0,4; Cr=7,5
Si=0,4; Mo=2,5
Mn=1,4
3,2 mm
4,0 mm
5,0 mm
DIN 8555: E 4-UM-60 T
EN 14700: EFe 4-60-ST
Σκληρότητα:
59–62 HRC
Όταν κρυώσει:
59-62 HRC
C=0,9; Cr=4,5
Mo=8,0; V=1,5
W=2,0
2,5
3,2
4,0
5,0
mm
mm
mm
mm
DIN 8555: E 23-UM-250
CNKPTZ
EN 14700: E23-250- CKNPTZ
Σκληρότητα: 220 HB
Μετά την σκλήρηνση
400 HB
C=0,06; Cr=16,5
W=4,5; Mo=17,0
Fe<7,0; Co=2,5
Ni–υπόλοιπο
2,5
3,2
4,0
5,0
mm
mm
mm
mm
DIN 8555: E 20-UM-55 CTZ
EN 14700: ECo 2-55-CSTZ
Σκληρότητα:
53–58 HRC (20°C)
42–45 HRC (600°C)
C=2,5; Si=1,0
Ni=max 2,5
Fe=max 2,5; Mn=1,0
Cr=33,0; W=12,0
Co–υπόλοιπο
3,2 mm
4,0 mm
5,0 mm
DIN 8555: E 20-UM-45 CRTZ
EN 14700: ECo 2-40-CTZ
Σκληρότητα:
40–45 HRC (20°C)
30 HRC (600°C)
C=1,1; Si=1,0
Ni=max 3,0
Fe=max 2,5; Mn=1,0
Cr=28,0; W=5,0
Co–υπόλοιπο
2,5
3,2
4,0
5,0
DIN 8555: E 20-UM-50 CTZ
EN 14700: ECo 2-50-CTZ
Σκληρότητα:
49–51 HRC (20°C)
38–40 HRC (600°C)
C=1,8; Si=1,0
Ni=max 2,5
Fe=max 2,5; Mn=1,0
Cr=29,0; W=9,0
Co–υπόλοιπο
3,2 mm
4,0 mm
5,0 mm
DIN 8555: E 20-UM-350 CKTZ
EN 14700: ECo 2-300-CTZ
Σκληρότητα:
32–38 HRC (20°C)
38–40 HRC (600°C)
42–45 HRC (μετά την
συμπίεση
C=0,25; Si=1,0
Ni=2,5; Fe=max 3,0
Mn=1,0; Mo=5,5
Cr=27,0;
Co–υπόλοιπο
3,2 mm
4,0 mm
5,0 mm
DIN 8555: E 18 8 Mn R 26
EN 1600: E 18 8 Mn R12
Σκληρούμενο με συμπίεση.
μέχρι 350 HB. A5>35%
C=0,1; Mn=6,0
Si=0,9; Cr=19,0
Ni=9,0
2,5
3,2
4,0
5,0
mm
mm
mm
mm
DIN 8555: E 29 9 R 23
EN 1600: E 29 9 R12
Σκληρούμενο με συμπίεση.
μέχρι 430 HB. A5>20%
C=0,1; Mn=1,0
Si=0,9; Cr=29,0
Ni=9,0
2,0
2,5
3,2
4,0
5,0
mm
mm
mm
mm
mm
DIN 1736 El-NiCr 16 FeMn
AWS A5.1 E NiCrFe-3/mod
A5>35%
C<0,05; Mn=6,0
Si=0,6; Cr=16,0
Mo=1,0; Nb=2,0
Ni>65,0
2,5
3,2
4,0
5,0
mm
mm
mm
mm
135
Υλικά συγκόλλησης
mm
mm
mm
mm
136
Υλικά συγκόλλησης
1. Ηλεκτρόδια επένδυσης για συγκόλληση χειρός
1.4. Ηλεκτρόδια επένδυσης για τη συγκόλληση του χυτοσίδηρου
(* το εμπόρευμα απαιτεί την επιβεβαίωση της διαθεσιμότητας και ελάχιστη ποσότητα)
Ορισμός και περιγραφή
MOST FONTE Ni-2*
Ηλεκτρόδιο νικελίου για συγκόλληση, αναγέννηση και αναγόμωση του χυτοσίδηρου
Επένδυση: βασικού.
MOST Fe-Ni/Cu*
Ηλεκτρόδιο από κράμα σιδήρου-νικελίου για τη συγκόλληση, αναγέννηση και αναγόμωση όλων
των τύπων χυτοσιδήρου .
Επένδυση: βασικού.
MOST BIMETAL NiFe*
Ηλεκτρόδιο για την συγκόλληση, αναγέννηση και αναγόμωση του χυτοσιδήρου.
Επένδυση: γραφίτη-βασικού.
MOST FONTE Fe*
Ηλεκτρόδιο για την συγκόλληση, αναγέννηση και αναγόμωση παλιού και βρώμικου χυτοσιδήρου.
Επεξεργάσιμο μόνο με λείανση.
MOST FONTE - Ni*
Ηλεκτρόδιο από καθαρό Ni για τη συγκόλληση, αναγέννηση και αναγόμωση του χυτοσιδήρου.
Επένδυση: γραφίτη-βασικού.
MOST FERRO - Ni*
Ηλεκτρόδιο από κράμα σιδήρου-νικελίου με υψηλή αντοχή για συγκόλληση, αναγέννηση και
αναγόμωση του χυτοσιδήρου και ενώσεις του χυτοσιδήρου με χάλυβα.
Επένδυση: γραφίτη-βασικού.
MOST Lastek 40E
Ηλεκτρόδιο νικελίου για τη συγκόλληση του χυτοσιδήρου και του μαλακού σιδήρου
(σφυρήλατου). Επιτρέπει συγκόλληση του χυτοσιδήρου διαποτισμένου με υπολλείματα λίπανσης.
Συγκόλληση με εξαιρετική μηχανική επεξεργασία, χωρίς πόρους και ρωγμές.
Συγκόλληση του χυτοσίδηρου εν „ψυχρώ”, ραγισμένα μπλοκ κινητήρων, περιβλήμματα αντλιών,
γρανάζια, έδρες βαλβίδων, κ.λπ.
MOST Lastek 41E
Ηλεκτρόδιο σιδήρου –νικελίου για τη συγκόλληση του γκρί χυτοσιδήρου, εύπλαστου και
κραματωμένου. Λόγω της υψηλότερης αντοχής και πλαστικότητας της συγκόλλησης από το
ηλεκτρόδιο νικελίου, είναι κατάλληλο για ιδιαίτερα φορτωμένες συνδέσεις.
Αναγέννηση γκρί κεκραμένου χυτοσιδήρου, βάσεις μηχανημάτων,μπλόκ κινητήρων, γρανάζια,
εργαλεία από χυτοσίδηρο, αντλίες, διόρθωση ελαττωμάτων χύτευσης (καλή χρωματική
συμβατότητα),κ.λπ.
© Copyright Rywal RHC
MOST Lastek 43
Ηλεκτρόδιο που επιτρέπει την συγκόλληση του χυτοσιδήρου, όπου το ηλεκτρόδιο νικελίου δεν
προσφέρει ικανοποιητικά αποτελέσματα. Επιτρέπει την ομαλή συγκόλληση με άριστη τήξη
ακόμη και σε οξειδωμένο σίδηρο. Λόγω της απορρόφησης του άνθρακα από το χυτοσίδηρο η
αναγόμωση είναι σκληρή και μη επεξεργάσιμη μηχανικά. Το ηλεκτόδιο πρέπει να χρησιμοποιείται
σε συνδυασμό με ηλεκτρόδιο MOST Lastek 1900 ώς υπόστρωμα πριν από την συγκόλληση με τα
ηλεκτρόδια MOST Lastek 40E; 41E. Μπλοκ κινητήρων, οξειδωμένα εξαρτήματα κλιβάνων,
επισκευή ελαττωμάτων, στρώσεις υποστρωματων χυτοσιδηρικής ποιότητας, κ.λπ.
Ταξινόμηση
Ρεύμα
Θέση
συγκόλλησης συγκόλλησης
Ιδιότητες
Χημική
σύνθεση [%]
Διάμετροι
και κωδικοί
Εγκρίσεις
AWS A5.15: E Ni-Cl
EN ISO 1071: E C Ni-Cl1
Rm [N/mm²]>300
Σκληρότητα: ~180 HB
C=1,0
Si<1,20
Fe<2,0
Ni>95
2,5 mm: 07 26 702253
3,2 mm: 07 26 702323
4,0 mm: 07 26 702403
AWS A5.15: E NiFe-Cl
EN ISO 1071: E C NiFe-Cl1
Rm [N/mm²]>400
Σκληρότητα:~200 HB
C=1,1; Si=1,5
Fe – υπόλοιπο
Ni=53; Cu=6
2,5 mm: 07 26 703253
3,2 mm: 07 26 703323
4,0 mm: 07 26 703403
AWS A5.15: E NiFe-Cl
EN ISO 1071: E C NiFe-Cl1
Re [N/mm²]>300
Rm [N/mm²]>450–550
A5>15%
Σκληρότητα: ~220 HB
C=1,0; Si<1,50
Fe – υπόλοιπο
Ni=55; Mn<1,0
2,5 mm: 07 26 705253
3,2 mm: 07 26 705323
4,0 mm: 07 26 705403
AWS A5.15: ESt
EN ISO 1071: E C Fe-13
Σκληρότητα: ~350 HB
C=0,13; Si=0,90
Fe – υπόλοιπο
Mn=0,5
2,5 mm: 07 26 706253
3,2 mm: 07 26 706323
4,0 mm: 07 26 706405
AWS A5.15: E Ni-Cl
EN ISO 1071: E C Ni-Cl1
Re [N/mm²]>200
Rm [N/mm²]>300–400
Σκληρότητα:150 HB
C<1,0; Si<2,0
Fe<2,0
Ni – υπόλοιπο (95% min.)
Mn<1,0
2,5
3,2
4,0
5,0
mm: 07
mm: 07
mm: 07
mm: 07
26
26
26
26
701253
701323
701403
701505
AWS A5.15: E-NiFe-Cl
EN ISO 1071: E C NiFe-Cl1
Re [N/mm²]>300
Rm [N/mm²]>450–550
Σκληρότητα:~200 HB
C<1,0; Mn<1,0
Si=2,0; Ni=58–60
Fe – υπόλοιπο
2,5
3,2
4,0
5,0
mm: 07
mm: 07
mm: 07
mm: 07
26
26
26
26
704253
704323
704403
704503
DIN 8573: E Ni-BG 11
AWS A5.15: E Ni-CI
Rm [N/mm²]>320
A5>18%
Σκληρότητα: 130–160 HB
2,5 mm
3,2 mm
4,0 mm
DIN 8573: E NiFe-BG 11
AWS A5.15: E NiFe-CI
Rm [N/mm²]>400
A5>120%
Σκληρότητα: 150–180 HB
2,5 mm
3,2 mm
4,0 mm
DIN 8573: E FeC-BG 11
AWS A5.15: ESt
Rm [N/mm²]>390
3,2 mm
4,0 mm
© Copyright Rywal RHC
1.5. Ηλεκτρόδια επένδυσης για τη συγκόλληση νικελίου και κραμάτων νικελίου
(* το εμπόρευμα απαιτεί την επιβεβαίωση της διαθεσιμότητας και ελάχιστη ποσότητα)
Ορισμός και περιγραφή
MOST EL-182 / MOST Ni 182*
Ηλεκτρόδιο για συγκόλληση κραμάτων νικελίου, χάλυβες δύσκολα συγκολλούμενους και
συνδέσεις ανομοίων χαλύβων.
Επένδυση: βασικού.
MOST EL-190 / MOST Ni 190*
Ηλεκτρόδιο για συγκόλληση, αναγέννηση και αναγόμωση κραμάτων τύπου Monel Cu-Ni. Υψηλή
αντοχή στη διάβρωση.
Επένδυση: βασικού.
MOST EL-C 276 / MOST Ni 276*
Ηλεκτρόδιο για συγκόλληση κραμάτων με βάση το Ni και ορισμένους ειδικούς ανοξείδωτους
χάλυβες. Επένδυση: βασικού.
1. Ηλεκτρόδια επένδυσης για συγκόλληση χειρός
MOST EL-625 / MOST Ni 625*
Ηλεκτρόδιο για συγκόλληση ανθεκτικών στη διάβρωση κραμάτων με βάση το νικέλιο. Επένδυση:
βασικού.
MOST EL-Ni Ti 3 / MOST Ni Ti 3*
Ηλεκτρόδιο με 2.5% Ti για την συγκόλληση του καθαρού νικελίου.
Επένδυση: βασικού.
MOST EL-182 A / MOST B 90
Ηλεκτρόδιο τύπου Inconel για συγκόλληση, αναγέννηση και αναγόμωση των κραμάτων με βάση
το Ni.
Επένδυση: βασικού.
MOST B 91
Ηλεκτρόδιο για αναγέννηση κραμάτων του νικελίου τύπου INCONEL 600, INCONEL 650 και
άλλους.
Επένδυση: ρουτιλίου - βασικού.
Ταξινόμηση
Ρεύμα
Θέση
συγκόλλησης συγκόλλησης
Ιδιότητες
Χημική
σύνθεση [%]
Διάμετροι
και κωδικοί
Εγκρίσεις
AWS A5.11: E NiCrFe-3
Werkstoff nr: 2.4620
EN ISO 14172: E-Ni 6182
Re [N/mm²]>380
Rm [N/mm²]>620
A5>35%
KV>80 J (20°C)
>65 J (–196°C)
C<0,04; Si=0,40
Mn=6,0; Cr=16,5
Nb=2,0
Fe=6,0
Ni – υπόλοιπο (>60%)
2,5 mm: 05 51 060125
3,2 mm: 05 51 060132
4,0 mm: 05 51 060140
AWS A5.11: E NiCu-7
Werkstoff nr: 2.4366
EN ISO 14172: E-Ni 4060
Re [N/mm²]>300
Rm [N/mm²]>480
A5>30%
KV>80 J (20°C)
C<0,05; Si=0,70
Mn=3,2; Cu=29,0
Ti=0,5
Fe=1,2
Ni – υπόλοιπο (>60%)
2,5 mm: 05 57 110225
3,2 mm: 05 57 110232
4,0 mm: 05 57 110240
AWS A5.11: E NiCrMo-4
Werkstoff nr: 2.4887
EN ISO 14172: E-Ni 6276
Re [N/mm²]>450
Rm [N/mm²]>720
A5>30%
KV>70 J (20°C)
C<0,02; Si=0,20
Mn=0,60; Cr=16,5
Mo=16,0; Fe=5,0
Ni – υπόλοιπο
W=4,0
2,5 mm: 05 57 110725
3,2 mm: 05 57 110732
4,0 mm: 05 57 110740
AWS A5.11: E NiCrMo-3
Werkstoff nr: 2.4631
EN ISO 14172: E-Ni 6625
Re [N/mm²]>450
Rm [N/mm²]>760
A5>30%
KV>70 J (20°C)
C<0,04; Si=0,40
Mn=0,60; Cr=22,0
Nb=3,4; Fe=3,0
Ni – υπόλοιπο
Mo=9,0
2,5 mm: 05 57 110825
3,2 mm: 05 57 110832
4,0 mm: 05 57 110840
AWS A5.11: E Ni-1
Werkstoff nr: 2.4156
EN ISO 14172: E-Ni 2061
Re [N/mm²]>300
Rm [N/mm²]>430
A5>28%
KV>160 J (20°C)
>130 J (–196°C)
C<0,03; Si=0,80
Mn=0,30; Al=0,30
Ti=2,2
Ni – υπόλοιπο (>94)
2,5 mm: 05 57 111025
3,2 mm: 05 57 111032
4,0 mm: 05 57 111040
AWS A5.11: E NiCrFe-3
Werkstoff nr: 2.4807
EN ISO 14172: E-Ni 6182
Re [N/mm²]>390
Rm [N/mm²]>550
A5>30%
KV>60 J (20°C)
C<0,10; Si<0,50
Mn=7–8,5; Cr=15–16
Nb=1,5–2,5
Fe<10,0
Ni – υπόλοιπο (>60)
2,5
3,2
4,0
5,0
AWS A5.11: E NiCrMo-3
EN ISO 14172: E-Ni 6625
Re [N/mm²]>450
Rm [N/mm²]>760
A5>30%
Σκληρότητα: ~240 HB
C<0,04; Si=0,50
Mn=0,8; Cr=21,0
Nb=3,3; Fe=4,0
Ni – υπόλοιπο
Mo=8,5
2,5 mm: 07 26 802253
3,2 mm: 07 26 802323
4,0 mm: 07 26 802403
137
Υλικά συγκόλλησης
mm: 05
mm: 05
mm: 05
mm: 05
57
57
57
57
110325
110332
110340
110350
138
Υλικά συγκόλλησης
1. Ηλεκτρόδια επένδυσης για συγκόλληση χειρός
1.6. Ηλεκτρόδια επένδυσης για τη συγκόλληση χαλκού και κραμάτων χαλκού
(* το εμπόρευμα απαιτεί την επιβεβαίωση της διαθεσιμότητας και ελάχιστη ποσότητα)
Ορισμός και περιγραφή
MOST Cu 114*
Ηλεκτρόδιο για συγκόλληση και αναγόμωση κραμάτων χαλκού, καθώς και ορείχαλκου και
κασσίτερου.Επένδυση: βασικού.
MOST Cu 116*
Ηλεκτρόδιο για συγκόλληση και αναγέννηση κραμάτων χαλκού, ορείχαλκου και αλουμινίου.
Επένδυση: βασικού.
MOST Cu 115*
Ηλεκτρόδιο για συγκόλληση και αναγόμωση κραμάτων χαλκού, καθώς και ορείχαλκου,
αλουμινίου και χυτοσίδηρου.
Επένδυση: βασικού.
Ταξινόμηση
Ρεύμα
Θέση
συγκόλλησης συγκόλλησης
Ιδιότητες
Χημική
σύνθεση [%]
Εγκρίσεις
Διάμετροι
και κωδικοί
AWS A5.6 : E Cu Sn-A
DIN 1733 : EL-Cu Sn7
Σκληρότητα: ~100 HB
Sn=6,0
Mn=0,8
Cu – υπόλοιπο
2,5 mm: 07 28 902253
3,2 mm: 07 28 902323
4,0 mm: 07 28 902403
AWS A5.6 : E CuAl-A2
DIN 1733 : EL-CuAl9
Rp [N/mm²]>180
Rm [N/mm²]>420
A5>20%
Σκληρότητα: 130 HB
Al=8,0
Fe=0,7
Mn=1,0
Cu – υπόλοιπο
2,5 mm: 07 28 903253
3,2 mm: 07 28 903323
4,0 mm: 07 28 903403
AWS A5.6 : E CuSn-C
Werkstoff nr: 2.1025
DIN 1733 : EL-CuSn7
Rp [N/mm²]>120
Rm [N/mm²]>300
A5>20%
Σκληρότητα: ~110 HB
Sn=7,0
Fe=0,15
Mn=0,9
P=0,1
Cu – υπόλοιπο
2,5 mm
3,2 mm
4,0 mm
1.7 Ηλετρόδια επένδυσης για συγκόλληση αλουμινίου και κραμμάτων αλουμινίου
(* το εμπόρευμα απαιτεί την επιβεβαίωση της διαθεσιμότητας και ελάχιστη ποσότητα)
Ορισμός και περιγραφή
MOST EL-AlSi 5*
Ηλεκτρόδιο για επισκευή των χυτών από κράματα αλουμινίου.
MOST EL-AlSi 12*
Ταξινόμηση
Ρεύμα
Θέση
συγκόλλησης συγκόλλησης
Ιδιότητες
Χημική
σύνθεση [%]
Εγκρίσεις
Διάμετροι
και κωδικοί
AWS A5.3: E 4043
EN ISO 18273: AlSi5 (4032A)
Re [N/mm²]>70–100
Rm [N/mm²]>110–130
A5>20%
Σκληρότητα: ~60 HB
Si=5,0
Mn<0,5
Fe<0,5
Al – υπόλοιπο
2,5 mm: 07 29 105253
3,2 mm: 07 29 105323
4,0 mm: 07 29 105403
EN ISO 18273: AlSi12
(4047A)
DIN 1732: EL-AlSi12
Re [N/mm²]=80
Rm [N/mm²]=200
A5=8%
Si=12,0
Mn<0,5
Fe=0,5
Al – υπόλοιπο
2,5 mm:
3,25 mm:
4,0 mm:
5,0 mm:
© Copyright Rywal RHC
© Copyright Rywal RHC
2. ΣΥΡΜΑΤΑ ΚΑΙ ΡΑΒΔΟΙ ΓΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΜΕ ΜΕΘΟΔΟ MIG/MAG ΚΑΙ TIG
2.1 Σύρματα και ράβδοι για συγκόλληση μη κραματούχων και λεπτόκοκκων χαλύβων
Ορισμός και περιγραφή
MOST SG 2 ITS
Σύρμα ηλεκτροδίου μαγγανίου-πυριτίου, επιχαλκωμένο, σχεδιασμένο για συγκόλληση με τη
μέθοδο MAG των χαλύβων κατασκευών χαμηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα, λεβητοστασίων,
ναυτιλίας, καθώς και λεπτόκοκκους χάλυβες άνθρακα-μαγγανίου. Επιτρέπει τη χρήση υψηλής
έντασης ρεύματος με τόξο αλλά και χαμηλής έντασης για διακοπτόμενη μεταφορά υλικού. Τύποι
συσκευασιών: D200 – πλαστικό καρούλι, K300 – καρούλι καλαθιού, βαρέλι.
Προστατευτικό αέριο: CO2, Ar+CO2.
Μέθοδος συγκόλλησης: MAG.
MOST SG 3 ITM
2. Σύρματα και ράβδοι για συγκόλληση με μέθοδο MIG/MAG και TIG
Σύρμα ηλεκτροδίου μαγγανίου-πυριτίου, επιχαλκωμένο, σχεδιασμένο για συγκόλληση με τις μεθόδους
MAG και TIG των χαλύβων κατασκευών χαμηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα, λεβητοστασίων,
ναυτιλίας, καθώς και λεπτόκοκκους χάλυβες άνθρακα-μαγγανίου. Συγκριτικά με το σύρμα: MOST SG 2
έχει αυξημένη περιεκτικότητα σε συστατικά Si-Mn, η οποία παρέχει υψηλότερη αντοχή συγκόλλησης
και αντοχή σε ρύπανση των επιφανειών των συγκολλούμενων στοιχείων.
Τύποι συσκευασιών : K 300 – καρούλι καλαθιού, βαρέλι.
Προστατευτικό αέριο: CO2, Ar+CO2.
Μέθοδος συγκόλλησης: MAG.
GOLD G3 Si1
Σύρμα ηλεκτροδίου μαγγανίου-πυριτίου, επιχαλκωμένο, σχεδιασμένο για συγκόλληση με τη
μέθοδο MAG των χαλύβων κατασκευών χαμηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα, λεβητοστασίων,
ναυτιλίας, καθώς και λεπτόκοκκους χάλυβες άνθρακα-μαγγανίου. Επιτρέπει τη χρήση υψηλής
έντασης ρεύματος με τόξο αλλά και χαμηλής έντασης για διακοπτόμενη μεταφορά υλικού. Τύποι
συσκευασιών: D200 – πλαστικό καρούλι, K300 – καρούλι καλαθιού, βαρέλι.
Προστατευτικό αέριο: CO2, Ar+CO2.
Μέθοδος συγκόλλησης: MAG.
GOLD G4 Si1
Σύρμα ηλεκτροδίου μαγγανίου-πυριτίου, επιχαλκωμένο, σχεδιασμένο για συγκόλληση με τις μεθόδους
MAG και TIG των χαλύβων κατασκευών χαμηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα, λεβητοστασίων,
ναυτιλίας, καθώς και λεπτόκοκκους χάλυβες άνθρακα-μαγγανίου. Συγκριτικά με το σύρμα: GOLD G3
Si1 έχει αυξημένη περιεκτικότητα σε συστατικά Si-Mn, η οποία παρέχει υψηλότερη αντοχή
συγκόλλησης και αντοχή σε ρύπανση των επιφανειών των συγκολλούμενων στοιχείων.
Τύποι συσκευασιών : K 300 – καρούλι καλαθιού, βαρέλι.
Προστατευτικό αέριο: CO2, Ar+CO2.
Μέθοδο συγκόλλησης: MAG.
TiGOLD W4 Si 1
Συγκολλητική ύλη με αυξημένη περιεκτικότητα σε συστατικά Si-Mn, παρέχει μεγαλύτερη αντοχή
της συγκολλητικής ύλης και αντοχή σε ρύπανση των επιφανειών των συγκολλούμενων στοιχείων.
Για συγκόλληση χαλύβων χαμηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα και χαμηλής κραμάτωσης.
Προστατευτικό αέριο: Ar
Μέθοδο συγκόλλησης: TIG.
TiGOLD W3 Si 1
Ταξινόμηση
Σύρμα χαμηλής κραμάτωσης για συγκολλήσεις με αέριο λεπτόκοκκων χαλύβων υψηλής ισχύος
Προστατευτικό αέριο: Ar+CO2, CO2
Ιδιότητες
Χημική
σύνθεση [%]
Εγκρίσεις
Διάμετροι
και κωδικοί
EN ISO 14341-A: G3 Si 1
AWS A5.18: ER70S-6
Werkstoff nr: 1.5125
Ar+20%CO2:
Re [N/mm²]=490
Rm [N/mm²]>590
A5>25%
KV ≥ 100 J (0°C)
80 J (–20°C)
C=0,1
Si=0,9
Mn=1,5 κάλυμμα Cu
TÜV, DB, DNV,
PRS, GL
0,6
0,8
1,0
1,2
1,6
mm: 11
mm: 11
mm: 11
mm: 11
mm: 11
30
30
30
30
30
170062
170073
170113
170133
170173
EN ISO 14341-A: G4 Si1
AWS A5.18: ER70S-7
Werkstoff nr: 1.5130
Ar+20%CO2:
Re [N/mm²]=450
Rm [N/mm²]=560
A5>28%
KV≥ 80 J (–20°C)
C=0,1
Si=1,0
Mn=1,7
κάλυμμα Cu
TÜV, DB, DNV,
PRS
0,8
1,0
1,2
1,6
mm: 11
mm: 11
mm: 11
mm: 11
30
30
30
30
280083
280113
280133
280173
EN ISO 14341-A: G3 Si1
AWS A5.18: ER70S-6
DIN 8559: SG2
Werkstoff nr: 1.5125
Ar+20%CO2:
Re [N/mm²]=490
Rm [N/mm²]=590
A5=25%
KV=100 J (–10°C)
80 J (–20°C)
C=0,1
S=0,9
Mn=1,5
κάλυμμα: Cu
TÜV, DB, LR, ABS,
NAKS, CE
1,2 mm: 11 50 170123
EN ISO 14341-A: G4 Si1
AWS A5.18: ER70S-7
Werkstoff nr: 1.5130
Ar+20%CO2:
Re [N/mm²]=450
Rm [N/mm²]=560
A5>28%
KV≥ 80 J (–20°C)
C=0,1
Si=1,0
Mn=1,7 κάλυμμα: Cu
TÜV, DB
0,8
1,0
1,2
1,6
mm: 11
mm: 11
mm: 11
mm: 11
50
50
50
50
282083
282103
282123
282163
EN ISO 1636-A: W 46
3W4Si1
Ar – TIG:
Re [N/mm²]=530
Rm [N/mm²]=595
A5=26%
KV=70 J (–30°C)
C=0,1
Si=1,0
Mn=1,7
1,6
2,0
2,4
3,2
mm: 11
mm: 11
mm: 11
mm: 11
51
51
51
51
280167
280207
280247
280327
EN ISO 636-A: W 42 3W3Si1
Re [N/mm²]=470
Rm [N/mm²]=560
A4=26%
KV=70 J (–30°C)
C=0,09
Si=0,9
Mn=1,5
1,6
2,0
2,4
3,2
mm: 11
mm: 11
mm: 11
mm: 11
50
50
50
50
170167
170207
170247
170327
Συγκολλητική ύλη μαγγανίου-πυριτίου για συγκόλληση με τη μέθοδο TIG των χαλύβων
κατασκευών χαμηλής κραμάτωσης. Ράβδοι χαλκού.
Προστατευτικό αέριο: Ar
Μέθοδος συγκόλλησης: TIG.
MOST Mo
Ρεύμα
Θέση
συγκόλλησης συγκόλλησης
EN ISO 14341-A: G2Mo
AWS A5.28: ER 80 S-G
EN ISO 21952-A: GMoSi
Werkstoff nr: 1.5424
139
Υλικά συγκόλλησης
1,0 mm
1,2 mm
140
Υλικά συγκόλλησης
2. Σύρματα και ράβδοι για συγκόλληση με μέθοδο MIG/MAG και TIG
2.2. Σύρματα και ράβδοι για την συγκόλληση χάλυβα με υψηλή αντοχή
Ορισμός και περιγραφή
MOST NiMoCr
Ταξινόμηση
Ρεύμα
Θέση
συγκόλλησης συγκόλλησης
Ιδιότητες
Χημική
σύνθεση [%]
AWS A5.28: ~ ER 110 - S G
Εγκρίσεις
Διάμετροι
και κωδικοί
DB, TÜV
2.3. Σύρματα και ράβδοι για συγκόλληση μη αποφλοιούμενων χαλύβων
(* το εμπόρευμα απαιτεί την επιβεβαίωση της διαθεσιμότητας και ελάχιστη ποσότητα)
Ορισμός και περιγραφή
MOST CrMo 1*
Συνεχής εργασία σε υψηλή θερμοκρασία.
Προστατευτικό αέριο: Ar+CO2.
Μέθοδος συγκόλλησης: MAG.
MOST CrMo 2*
Συνεχής εργασία σε υψηλή θερμοκρασία.
Προστατευτικό αέριο: Ar+CO2.
Μέθοδος συγκόλλησης: MAG.
Ταξινόμηση
Ρεύμα
Θέση
συγκόλλησης συγκόλλησης
Ιδιότητες
Χημική
σύνθεση [%]
Εγκρίσεις
Διάμετροι
και κωδικοί
EN ISO 21952-A: G CrMo1Si
AWS A5.28: ER80S-G
Werkstoff nr: 1.7339
Ar+CO2
Re [N/mm²]>450
Rm [N/mm²]>500
A>20%;
KV>90 J (20°C)
C=0,10
Si=0,60
Mn=1,0
Mo=0,5
Cr=1,15
1,2 mm: 11 00 411123
EN ISO 21952-A: G CrMo2Si
AWS A5.28: ER90S-G
Werkstoff nr: 1.7384
Ar+CO2
Re [N/mm²]>420
Rm [N/mm²]>520
A>20%;
KV>90 J (20°C)
C=0,06
Si=0,60
Mn=1,10
Mo=1,0
Cr=2,80
1,2 mm: 11 00 412123
© Copyright Rywal RHC
© Copyright Rywal RHC
2.4. Σύρματα και ράβδοι για συγκόλληση χαλύβων υψηλής κραμάτωσης
(* το εμπόρευμα απαιτεί την επιβεβαίωση της διαθεσιμότητας και ελάχιστη ποσότητα)
Ορισμός και περιγραφή
MOST 308 L Si
Προστατευτικό αέριο: Ar+O2 (MAG), Ar (TIG).
Μέθοδος συγκόλλησης: MAG i TIG.
Ταξινόμηση
EN ISO 14343: G 19 9 L Si
(W 19 9 L Si)
AWS A5.9: ER308LSi
Werkstoff nr: 1.4316
Ρεύμα
Θέση
συγκόλλησης συγκόλλησης
MAG
Ιδιότητες
2. Σύρματα και ράβδοι για συγκόλληση με μέθοδο MIG/MAG και TIG
Προστατευτικό αέριο: Ar+O2 (MAG), Ar (TIG).
Μέθοδος συγκόλλησης: MAG i TIG.
EN ISO 14343: G 23 12 L Si
(W 23 12 L Si)
AWS A5.9: ER309LSi
Werkstoff nr: 1.4332
MAG
Προστατευτικό αέριο: Ar+O2 (MAG), Ar (TIG);
Μέθοδος συγκόλλησης: MAG i TIG.
EN ISO 14343: G 29 9 (W 29 9)
AWS A5.9: ER312
Werkstoff nr: 1.4337
MAG
Re [N/mm²]>410
Rm [N/mm²]>600
A5>41%
KV>120 J (20°C)
C>0,025
Si=0,40
Mn=1,70
Cr=24,50
Ni=12,50
N<0,05
Διάμετροι συρμάτων:
1,2 mm: 17 20 506123
Διάμετροι ράβδων:
2,0 mm: 17 21 506207
Re [N/mm²]>520
Rm [N/mm²]>730
A5>25%
KV>100 J (20°C)
C=0,10
Si=0,40
Mn=1,80
Cr=30,50
Ni=9,0
Mo<0,4
Cu<0,20
N<0,06
Διάμετροι συρμάτων:
1,2 mm: 17 20 515123
Διάμετροι ράβδων:
2,0 mm: 17 21 515207
Re [N/mm²]>600
Rm [N/mm²]>800
A5>15%
KV>50 J (20°C)
C=0,03
Si=0,70
Mn=0,70
Cr=13,0
Ni=4,5
Mo=0,5
Διάμετροι συρμάτων:
1,2 mm: 17 20 523123
Διάμετροι ράβδων:
2,0 mm: 17 21 523207
Re [N/mm²]>460
Rm [N/mm²]>650
A5>41%
KV>140 J (20°C)
C=0,08
Si=0,90
Mn=7,0
Cr=18,0
Ni=8,0
Mo<0,5
Cu<0,10
N<0,06
TÜV
Διάμετροι συρμάτων:
1,2 mm: 17 20 502123
Διάμετροι ράβδων:
2,0 mm: 17 21 502207
Re [N/mm²]>380
Rm [N/mm²]>500
A5>35%
KV>130 J (20°C)
C<0,025
Si=0,90
Mn=1,80
Cr=18,50
Ni=12,0
Mo=2,60
Cu<0,20
TÜV
Διάμετροι συρμάτων:
1,2 mm: 17 20 512123
Διάμετροι ράβδων:
2,0 mm: 17 21 512207
TIG
MOST 410 NiMo*
Προστατευτικό αέριο: Ar+O2 (MAG), Ar (TIG).
Μέθοδος συγκόλλησης: MAG i TIG.
EN ISO 14343: G 13 4
(W 13 4)
AWS A5.9: ER410NiMo
Werkstoff nr: 1.4351
MAG
TIG
MOST 307 Si
Προστατευτικό αέριο: Ar+O2 (MAG), Ar (TIG).
Μέθοδος συγκόλλησης: MAG i TIG.
EN ISO 14343: G 18 8 (W 18 8) MAG
AWS A5.9: ER307Si
Werkstoff nr: 1.4370
TIG
MOST 316 L Si
Προστατευτικό αέριο: Ar+O2 (MAG), Ar (TIG).
Μέθοδος συγκόλλησης: MAG i TIG.
EN ISO 14343: G 19 12 3 L Si
(W 19 12 3 L Si)
AWS A5.9: ER316LSi
MAG
TIG
141
Υλικά συγκόλλησης
TÜV
Διάμετροι
και κωδικοί
C>0,025
Si=0,40
Mn=1,80
Cr=20,0
Ni=10,0
N<0,06
TIG
MOST 312
Εγκρίσεις
Re [N/mm²]>390
Rm [N/mm²]>600
A5>34%
KV>120 J (20°C)
TIG
MOST 309 L Si
Χημική
σύνθεση [%]
Διάμετροι συρμάτων:
1,2 mm: 17 20 504123
Διάμετροι ράβδων:
2,0 mm: 17 21 504207
142
Υλικά συγκόλλησης
2. Σύρματα και ράβδοι για συγκόλληση με μέθοδο MIG/MAG και TIG
Σύρματα και ράβδοι για συγκόλληση χαλύβων υψηλής κραμάτωσης
(* το εμπόρευμα απαιτεί την επιβεβαίωση της διαθεσιμότητας και ελάχιστη ποσότητα)
Ορισμός και περιγραφή
MOST 2209*
Προστατευτικό αέριο: Ar+O2(MAG), Ar (TIG).
Μέθοδος συγκόλλησης: MAG i TIG.
Ταξινόμηση
EN ISO 14343: G 22 9 3 NL
(W 22 9 3 NL)
AWS A5.9: ER 2209
Werkstoff nr: 1.4462
Ρεύμα
Θέση
συγκόλλησης συγκόλλησης
MAG
Ιδιότητες
Προστατευτικό αέριο: Ar+O2 (MAG), Ar (TIG).
Μέθοδος συγκόλλησης: MAG i TIG.
EN ISO 14343: G Z 17Ti
W Z 17Ti
AWS A5.9: ER430Ti
Werkstoff nr: 1.4502
MAG
Προστατευτικό αέριο: Ar+O2 (MAG), Ar (TIG).
Μέθοδος συγκόλλησης: MAG i TIG.
EN ISO 14343: G 20 25 5
CuL (W 20 25 5 CuL)
AWS A5.9: ER385
Werkstoff nr: 1.4519
MAG
Διάμετροι συρμάτων:
1,2 mm: 17 20 519123
Διάμετροι ράβδων:
2,0 mm: 17 21 519207
Re [N/mm²]>295
Rm [N/mm²]>490
A5>20%
C=0,07
Si=0,70
Mn=0,30
Cr=17,50
Ti=0,60
Διάμετροι συρμάτων:
1,2 mm: 17 20 521123
Διάμετροι ράβδων:
2,0 mm: 17 21 521207
Re [N/mm²]>320
Rm [N/mm²]>540
A5>37%
KV>120 J (20°C)
C<0,02
Si=0,40
Mn=18,0
Cr=20,0
Ni=25,0
Mo=4,5
Cu=1,50
N<0,06
Διάμετροι συρμάτων:
1,2 mm: 17 20 524123
Διάμετροι ράβδων:
2,0 mm: 17 21 524207
Re [N/mm²]>400
Rm [N/mm²]>610
A5>35%
KV>110 J (20°C)
C=0,04
Si=0,90
Mn=1,20
Cr=19,50
Ni=10,0
Mo<0,5
Cu<0,20
N<0,06
Διάμετροι συρμάτων:
1,2 mm: 17 20 513123
Διάμετροι ράβδων:
2,0 mm: 17 21 513207
Re [N/mm²]>400
Rm [N/mm²]>610
A5>36%
KV>110 J (20°C)
C=0,04
Si=0,90
Mn=1,20
Cr=18,50
Ni=12,50
Mo=2,60
Cu<0,20
N<0,065
Διάμετροι συρμάτων:
1,2 mm: 17 20 507123
Διάμετροι ράβδων:
2,0 mm: 17 21 507207
Re [N/mm²]>390
Rm [N/mm²]>590
A5>43%
KV>175 J (20°C)
C=0,12
Si=0,30
Mn=1,80
Cr=26,0
Ni=21,0
Mo<0,30
Cu<0,10
Ni<0,06
Διάμετροι συρμάτων:
1,2 mm: 17 20 512123
Διάμετροι ράβδων:
2,0 mm: 17 21 512207
TIG
MOST 347 Si
Προστατευτικό αέριο: Ar+O2 (MAG), Ar (TIG).
Μέθοδος συγκόλλησης: MAG i TIG.
EN ISO 14343: G 19 9 Nb Si
(W 19 9 Nb Si)
AWS A5.9: ER347Si
Werkstoff nr: 1.4551
MAG
TIG
MOST 318 Si
Προστατευτικό αέριο: Ar+O2 (MAG), Ar (TIG).
Μέθοδος συγκόλλησης: MAG i TIG.
EN ISO 14343: G 19 12 3
Nb Si (W 19 12 3 Nb Si)
AWS A5.9: ER 318 Si
Werkstoff nr: 1.4563
MAG
TIG
© Copyright Rywal RHC
MOST 310
Προστατευτικό αέριο: Ar+O2 (MAG), Ar (TIG).
Μέθοδος συγκόλλησης: MAG i TIG.
EN ISO 14343: G 25 20
(W 25 20)
AWS A5.9: ER 310
Werkstoff nr: 1.4842
MAG
TIG
Διάμετροι
και κωδικοί
C<0,02
Si=0,50
Mn=1,60
Cr=23,0
Ni=9,0
Mo=3,20
N=0,16
TIG
MOST 385 (904 L)*
Εγκρίσεις
Re [N/mm²]>600
Rm [N/mm²]>750
A5>25%
KV>160 J (20°C)
TIG
MOST 430 Ti*
Χημική
σύνθεση [%]
© Copyright Rywal RHC
2.5. Σύρματα και ράβδοι για αναγόμωση και αναγέννηση
Ορισμός και περιγραφή
MOST EL-250 HB
Σύρμα για αναγομώσεις ανθεκτικές σε κρούσεις.
Χαμηλής κραμάτωσης γεμάτο σύρμα που χρησιμοποιείται στην αναγόμωση στοιχείων
εκτεθειμένων σε φθορά. Ενδεικτικές εφαρμογές: εξαρτήματα μηχανών, ράουλα, ράγες, κ.λπ.
Μέθοδος συγκόλλησης: MIG/MAG και TIG.
MOST EL-350 HB
2. Σύρματα και ράβδοι για συγκόλληση με μέθοδο MIG/MAG και TIG
Σύρμα για αναγομώσεις ανθεκτικές σε κρούσεις.
Χαμηλής κραμάτωσης γεμάτο σύρμα που χρησιμοποιείται στην αναγόμωση στοιχείων
εκτεθειμένων σε φθορά. Ενδεικτικές εφαρμογές: εξαρτήματα μηχανών, ράουλα, ράγες, κ.λπ.
Μέθοδος συγκόλλησης: MIG/MAG και TIG.
MOST EL-500 HB
Σύρμα για αναγομώσεις ανθεκτικές σε κρούσεις.
Χαμηλής κραμάτωσης γεμάτο σύρμα που χρησιμοποιείται στην αναγόμωση στοιχείων
εκτεθειμένων σε φθορά τριβής και κρούσης, κατασκευών από δομικό χάλυβα, χυτοχάλυβα,
μαγγανιούχο χάλυβα. Ενδεικτικές εφαρμογές: εξαρτήματα μηχανών, ράουλα, ράγες, κ.λπ.
Μέθοδος συγκόλλησης: MIG/MAG και TIG.
MOST EL-600 HB
Σύρμα για αναγομώσεις ανθεκτικές σε κρούσεις.
Προσφέρει συγκολλήσεις μετάλλων ελεύθερες απο ρωγμές, με σκληρή αναγόμωση, ανθεκτική σε
τριβές και κρούσεις. Στην περίπτωση που το βασικό υλικό είναι δύσκολα συγκολλήσιμο,
συνιστάται η χρήση στρώσης βάσης ή προθέρμανση. Ενδεικτικές εφαρμογές: τροχοί θραυστήρων,
στοιχεία κουβάδων, τελική στρώση αναγόμωσης μαγγανιούχων χαλύβων.
Δομή: μαρτενσίτης.
Μέθοδος συγκόλλησης: MIG/MAG και TIG.
EL-650 HB
Σύρμα για αναγομώσεις ανθεκτικές σε κρούσεις.
Γεμάτο σύρμα που προορίζεται για την αναγόμωση στοιχείων που εργάζονται εν θερμώ,
εκτεθειμένων σε φθορά τριβής, κρούσης και σε θερμοκρασία έως 500°C.
Ενδεικτικές εφαρμογές: εξαρτήματα μηχανών, μήτρες, ράουλα. Μέθοδος συγκόλλησης:
MIG/MAG και TIG.
MOST W 45
Ράβδοι για τους εργαλειοχάλυβες.
Οι ράβδοι χρησιμοποιούνται για την αναγόμωση / αναγέννηση στοιχείων που εργάζονται εν
θερμώ.
Μέθοδος συγκόλλησης: TIG.
MOST W 60
Ράβδοι για τους εργαλειοχάλυβες.
Οι ράβδοι χρησιμοποιούνται για την αναγόμωση / αναγέννηση στοιχείων με τα χαρακτηριστικά
των χαλύβων γρήγορης κοπής.
Μέθοδος συγκόλλησης: TIG.
Ταξινόμηση
Ρεύμα
Θέση
συγκόλλησης συγκόλλησης
Ιδιότητες
Χημική
σύνθεση [%]
Εγκρίσεις
Διάμετροι
και κωδικοί
DIN 8555: MSG 1-250
Werkstoff nr: 1.8401
DIN EN 14700: SFe1
Σκληρότητα: 225–275 HB C=0,3; Si=0,45
Mn=1,1; Cr=1,0
Al=0,1; Ti=0,2
Διάμετροι συρμάτων:
0,8 mm; 1,0 mm
1,2 mm; 1,6 mm
Διάμετροι ράβδων
1,6 mm; 2,0 mm
2,4 mm; 3,2mm
DIN 8555: MSG 2-350
Werkstoff nr: 1.8405
DIN EN 14700: SFe2
Σκληρότητα: 370 HB
C=0,7; Si=0,45
Mn=2,0; Cr=1,0
Al=0,1; Ti=0,2
Διάμετροι συρμάτων:
0,8 mm; 1,0 mm
1,2 mm; 1,6 mm
Διάμετροι ράβδων
1,0 mm; 1,6 mm
2,0 mm; 2,4 mm
3,2 mm
DIN 8555: MSG 2-50
Werkstoff nr: 1.8425
DIN EN 14700: SFe2
Σκληρότητα: 47–52 HRC
C=1,1; Si=0,45
Mn=1,9; Cr=2,0
Al=0,1; Ti=0,2
Διάμετροι συρμάτων:
0,8 mm; 1,0 mm
1,2 mm; 1,6 mm
Διάμετροι ράβδων
1,0 mm; 1,6 mm
2,0 mm; 2,4 mm
3,2 mm
DIN 8555: MSG 6-60
Werkstoff nr: 1.4718
DIN EN 14700: SFe8
Σκληρότητα: 59 HRC
C=0,5; Si=3,0
Mn=0,4; Cr=9,2
Διάμετροι συρμάτων:
0,8 mm; 1,0 mm
1,2 mm; 1,6 mm
Διάμετροι ράβδων
1,0 mm; 1,6 mm
2,0 mm; 2,4 mm
3,2 mm
DIN 8555:MSG 3-GZ-60T
Werkstoff nr: 1.2606
Σκληρότητα: 57–59 HRC
C=0,35; Si=1,1
Mn=0,4; Cr=5,5
Mo=1,2; V=0,25
W=1,3
Διάμετροι συρμάτων:
0,8 mm; 1,0 mm
1,2 mm; 1,6 mm
Διάμετροι ράβδων
1,0 mm; 1,6 mm
2,0 mm; 2,4 mm
DIN 8555: MSG 3-45T
Werkstoff nr: 1.2567
Σκληρότητα: 44–50 HRC
C=0,2; Si=0,2
Mn=0,3; Cr=2,4
1,6 mm; 2,0 mm
2,4 mm
DIN 8555: MSG 4-60-S
Werkstoff nr: 1.3348
Σκληρότητα: 58 HRC
C=1,0; Si=0,3
Mn=0,3; W=1,8
Mo=8,3; Cr=4,0
V=1,9
1,6 mm; 2,4 mm
2,0 mm; 3,2 mm
143
Υλικά συγκόλλησης
144
Υλικά συγκόλλησης
2. Σύρματα και ράβδοι για συγκόλληση με μέθοδο MIG/MAG και TIG
Ορισμός και περιγραφή
MOST EL-Co 1
Αναγόμωση με βάση το κοβάλτιο, ανθεκτική σε ακραία φθορά τριβής μετάλλου-μετάλλου έως
θερμοκρασία 950°C.
Διατρήσεις, άξονες, αντλίες, ράουλα, λεπίδες κοπής, κ.λπ.
MOST EL-Co 6
Αναγόμωση με βάση το κοβάλτιο, ανθεκτική σε ακραία φθορά τριβής μετάλλου-μετάλλου και
πίεσης, έως θερμοκρασία 950°C.
Πολύ καλή αντοχή σε θερμικό και μηχανικό σοκ.
Λεπίδες κοπής εν θερμώ, ράουλα, βιομηχανικός οπλισμός, βαλβίδες κινητήρων, εργαλεία που
εργάζονται εν θερμώ, κ.λπ.
MOST EL-Co 12
Αναγόμωση με βάση το κοβάλτιο, ανθεκτική σε ακραία φθορά τριβής έως θερμοκρασία 950°C.
Μήτρες εξέλασης, λάμες πριονιών, οδηγοί κ.λπ.
MOST EL-Co 21
Αναγόμωση με βάση το κοβάλτιο, ανθεκτική σε ακραία φθορά τριβής μετάλλου-μετάλλου και
πίεσης, έως θερμοκρασία 950°C.
Αναγόμωση που σκληραίνει μετά τη συμπίεση.
Εργαλεία σφυρηλάτησης και διαμόρφωσης εν ψυχρώ και εν θερμώ, στοιχεία αεροσυμπιεστών,
κ.λπ.
Ταξινόμηση
Ρεύμα
Θέση
συγκόλλησης συγκόλλησης
Ιδιότητες
Χημική
σύνθεση [%]
Εγκρίσεις
Διάμετροι
και κωδικοί
DIN 8555: MF 20-55-CGTZ
AWS A5.13-70: RCoCr-C
DIN EN 14700:
TCo 2-65-CGTZ
Σκληρότητα:
52–59 HRC (20°C)
42–45 HRC (600°C)
C=2,5; Si=0,8
Ni=max 3,0
Fe=max 3,0
Cr=30,0; W=13,0
Co – υπόλοιπο
Διάμετροι ράβδων:
2,5 mm; 3,2 mm
4,0 mm; 5,0 mm
Διάμετροι συρμάτων:
1,2 mm
1,6 mm
DIN 8555: MF 20-45-CTZ
AWS A5.13-70: RCoCr-A
DIN EN 14700: TCo 2-45-CTZ
Σκληρότητα:
39–46 HRC (20°C)
30 HRC (600°C)
C=1,1; Si=1,0
Ni=max 3,0
Fe=max 3,0
Cr=28,0; W=4,0
Co – υπόλοιπο
Διάμετροι ράβδων:
2,5 mm; 3,2 mm
4,0 mm; 5,0 mm
Διάμετροι συρμάτων:
1,2 mm
1,6 mm
DIN 8555: MF 20-50-CTZ
AWS A5.13-70: RCoCr-B
DIN EN 14700: TCo 2-50-CTZ
Σκληρότητα:
46–52 HRC (20°C)
38–40 HRC (600°C)
C=1,4; Si=1,5
Ni=max 3,0
Fe=max 3,0
Cr=29,0; W=8,0
Co – υπόλοιπο
Διάμετροι ράβδων:
2,5 mm; 3,2 mm
4,0 mm; 5,0 mm
Διάμετροι συρμάτων:
1,2 mm
1,6 mm
DIN 8555: MF 20-350-CKTZ
AWS A5.13-70: RCoCr-E
DIN EN 14700:
TCo 1-350-CKTZ
Σκληρότητα:
32–38 HRC (20°C)
38–40 HRC (600°C)
42–45 HRC (μετά την
συμπίεση)
C=2,5; Si=1,0
Ni=2,5
Fe=max 3,0
Mo=5,5; Cr=27,0
Co – υπόλοιπο
Διάμετροι ράβδων:
2,5 mm; 3,2 mm
4,0 mm; 5,0 mm
Διάμετροι συρμάτων:
1,2 mm
1,6 mm
© Copyright Rywal RHC
© Copyright Rywal RHC
2.6. Σύρματα και ράβδοι για τη συγκόλληση χυτοσίδηρου, νικελίου και κραμάτων νικελίου, χαλκού και κραμάτων χαλκού,
αλουμινίου και κραμάτων αλουμινίου.
Σύρματα και ράβδοι για συγκόλληση χυτοσίδηρου, νικελίου και κραμάτων νικελίου
Ορισμός και περιγραφή
MOST EL-NiFe
Γεμάτο σύρμα NiFe για συγκόλληση χυτοσίδηρου και τη σύνδεση χάλυβα με χυτοσίδηρο.
Παραδείγματα χρήσης: χυτοσίδηρος χυτευμένος φυγοκεντρικά , χυτοσίδηρος σφαιροειδής,
σφυρήλατα. Μέθοδος συγκόλλησης: MIG και TIG.
2. Σύρματα και ράβδοι για συγκόλληση με μέθοδο MIG/MAG και TIG
MOST EL-Ni 4155
Γεμάτο σύρμα για την συγκόλληση του νικελίου (έως 450°C) και των κραμάτων του και για τη
σύνδεση κραμάτων νικελίου με χάλυβα, ατσαλοσίδερο και χαλκό. Συγκόλληση ανθεκτική σε
θερμοκρασία έως –196°C.
Μέθοδος συγκόλλησης: MIG και TIG.
MOST EL-Ni 4886
Ανοξείδωτο σύρμα για τη σύνδεση και επισκευή των κραμάτων νικελίου και χάλυβα υψηλής
θερμοκρασίας και για συνδέσεις τους με χάλυβες χαμηλής και υψηλής κραμάτωσης και
ατσαλοσίδερου.
Θερμοκρασία εργασίας έως 400°C. Συγκόλληση ανθεκτική σε θερμοκρασίες έως –196°C.
Μέθοδος συγκόλλησης: MIG και TIG.
MOST EL-Ni 4377
Σύρμα για τη σύνδεση και την επισκευή κραμάτων NiCu και συνδέσεις κραμάτων χαλκού με
χάλυβες. Συγκόλληση ανθεκτική σε θερμοκρασίες έως –196°C.
Μέθοδος συγκόλλησης: MIG και TIG.
MOST EL- Ni 4806
Ανοξείδωτο, μη αποφλοιούμενο σύρμα για τη σύνδεση και επισκευή κραμάτων
νικελίου, χαλύβων υψηλής θερμοκρασίας και συνδέσεις ωστενιτικό-φερριτικές σε θερμοκρασίες
έως 500°C.
Συγκόλληση ανθεκτική σε θερμοκρασίες εύρους από –300°C έως 900°C. Μέθοδος συγκόλλησης:
MIG και TIG.
MOST EL-Ni 4831
Σύρμα που παρουσιάζει μεγάλη αντοχή στη διάβρωση, κατάλληλο για την ένωση και αναγόμωση
παρόμοιων υλικών ανθεκτικών στη διάβρωση και σε υψηλές θερμοκρασίες , κρυογονικών
χαλύβων, κραμάτων νικελίου και συνδέσεις ωστενιτικό-φερριτικές σε θερμοκρασίες έως 550°C.
Συγκόλληση ανθεκτική σε θερμοκρασίες εύρους από –196°C έως 1100°C. Μέθοδος συγκόλλησης:
MIG και TIG.
Ταξινόμηση
Ρεύμα
Θέση
συγκόλλησης συγκόλλησης
Ιδιότητες
DIN 8573: MSG NiFe1
Werkstoff nr: 2.4472/2.4560
Χημική
σύνθεση [%]
Εγκρίσεις
Διάμετροι
και κωδικοί
Ni=55,0
C=1,5
Fe=υπόλοιπο
Διάμετροι συρμάτων:
0,8 mm; 1,0 mm
1,2 mm; 1,6 mm
Διάμετροι ράβδων:
2,0 mm
AWS A5.14 : ER Ni 1
Werkstoff nr: 2.4155
DIN 1736: SG NiTi 4
Re [N/mm²]=300
Rm [N/mm²]=500
A5>35%
C=0,02
Si=0,40
Mn=0,40
Fe=0,20
Ti=3,0 ; Ni–υπόλοιπο
Διάμετροι συρμάτων:
1,2 mm; 2,0 mm
3,2 mm
Διάμετροι ράβδων:
2,0 mm; 3,25 mm
4,0 mm; 5,0 mm
Werkstoff nr: 2.4886
AWS A5.14: ER NiCrMo-4
DIN 1736: SG NiMo16Cr16W
Re [N/mm²]=470
Rm [N/mm²]=780
A5=35%
KV=80 J (20°C);
60 J (–196°C)
C=0,01; Cr=15,5; Fe=5,0;
Mn=0,5; Mo=16,0;
Si=0,06; V=0,3; W=4,0;
Ni=υπόλοιπο
Διάμετροι συρμάτων:
1,2 mm; 1,6 mm
2,0 mm; 2,4 mm
3,2 mm
Διάμετροι ράβδων:
1,6 mm; 2,0 mm
2,4 mm; 3,2 mm
Werkstoff nr: 2.4377
AWS A5.14: ER NiCu7
DIN 1736: SG NiCu30MnTi
Re [N/mm²]>300
Rm [N/mm²]>500
A5>35%
KV=150 J (20°C);
110 J (–196°C)
C=0,02
Si=0,20
Mn=3,3
Fe=1,0
Cu=30,0
Ti=2,0; Ni–υπόλοιπο
Διάμετροι συρμάτων:
1,0 mm; 1,2 mm
1,6 mm; 2,0 mm
Διάμετροι ράβδων:
1,6 mm; 2,0 mm
2,4 mm; 3,2 mm
Werkstoff nr: 2.4806
AWS A5.14: ER NiCr3
DIN 1736: SG NiCr20Nb
Re [N/mm²]>400
Rm [N/mm²]>680
A5>40%
KV=150 J (20°C)
C=0,02
Si=0,20
Mn=3,0; Fe=1,0
Ti=0,5; Ni–υπόλοιπο
Cr=20,0; Nb+Ta=2,5
Διάμετροι συρμάτων:
1,0 mm; 1,2 mm
1,6 mm; 2,0 mm
Διάμετροι ράβδων:
1,6 mm; 2,0 mm
2,4 mm; 3,2 mm
Werkstoff nr: 2.4831
AWS A5.14: ER NiCrMo3
DIN 1736: SG NiCr21Mo9Nb
Re [N/mm²]>420
Rm [N/mm²]>800
A5>35%
KV=110 J (20°C);
85 J (–196°C)
C=0,02
Si=0,20
Mn=0,2
Fe=1,5
Mo=9,0; Ni-υπόλοιπο
Cr=22,0; Nb+Ta=3,3
Διάμετροι συρμάτων:
1,0 mm; 1,2 mm
1,6 mm; 2,0 mm
3,2 mm
Διάμετροι ράβδων:
1,6 mm; 2,0 mm
2,4 mm; 3,2 mm
145
Υλικά συγκόλλησης
146
Υλικά συγκόλλησης
2. Σύρματα και ράβδοι για συγκόλληση με μέθοδο MIG/MAG και TIG
Σύρματα και ράβδοι για συγκόλληση χαλκού και κραμάτων χαλκού
(* το εμπόρευμα απαιτεί την επιβεβαίωση της διαθεσιμότητας και ελάχιστη ποσότητα)
Ορισμός και περιγραφή
MOST CuAl 8
Αέριο προστασίας: Ar, Ar+He, He. Μέθοδος συγκόλλησης: MIG και TIG.
MOST CuSn
Αέριο προστασίας: Ar, Ar+He, He. Μέθοδος συγκόλλησης: MIG και TIG.
MOST CuSn 6
Αέριο προστασίας: Ar, Ar+He, He. Μέθοδος συγκόλλησης: MIG και TIG.
MOST CuSi 3
Αέριο προστασίας: Ar, Ar+He, He. Μέθοδος συγκόλλησης: MIG και TIG.
MOST CuNi 30 Fe*
Αέριο προστασίας: Ar, Ar+He, He. Μέθοδος συγκόλλησης: MIG και TIG.
GOLD CuSi 3
Αέριο προστασίας: Ar, Ar+He, He. Μέθοδος συγκόλλησης: MIG και TIG.
Ταξινόμηση
Ρεύμα
Θέση
συγκόλλησης συγκόλλησης
Ιδιότητες
Χημική
σύνθεση [%]
Εγκρίσεις
Διάμετροι
και κωδικοί
AWS A5.7: ER CuAl-A1
Werkstoff nr: 2.0921
EN 14640: S Cu 6100 (CuAl8)
Re [N/mm²]>200
Rm [N/mm²]>430
A5>40%
KV>100 J (20°C)
Cu>90,0
Al=8,0
Διάμετροι συρμάτων :
1,2 mm: 11 30 813123
Διάμετροι ράβδων:
2,0 mm: 11 31 813207
AWS A5.7: ER Cu
Werkstoff nr: 2.1006
EN 14640: S Cu 1898
(CuSn1)
Re [N/mm²]>100
Rm [N/mm²]>210–240
A5=30%
KV>80 J (20°C)
Si=0,30
Mn=0,30
Cu>98,0
Sn=0,80
Διάμετροι συρμάτων :
1,2 mm: 11 30 811123
Διάμετροι ράβδων:
2,0 mm: 11 31 811207
Werkstoff nr: 2.1022
EN 14640: S Cu 5180
(CuSn6P)
Re [N/mm²]>150
Rm [N/mm²]>220–360
A5=20%
KV>80 J (20°C)
Cu>92,0
Sn=6,40
Διάμετροι συρμάτων :
1,2 mm: 11 30 812123
Διάμετροι ράβδων:
2,0 mm: 11 31 812207
AWS A5.7: ER CuSi-A Werkstoff nr: 2.1461
EN 14640: S Cu 6560
(CuSi3Mn1)
Re [N/mm²]>120
Rm [N/mm²]>350
A5>40%
KV>60 J (20°C)
Si=3,0
Mn=1,0
Cu>94,0; Fe=0,07
Zn=0,10; Sn=0,10
Διάμετροι συρμάτων:
1,2 mm: 11 30 815123
Διάμετροι ράβδων:
2,0 mm: 11 31 815207
AWS A5.7: ER CuNi
Werkstoff nr: 2.0837
EN 14640: S Cu 7158
(CuNi30)
Re [N/mm²]>250
Rm [N/mm²]>400
A5>30%
KV>100 J (20°C)
C>0,05
Mn=1,0; Cu–υπόλοιπο
Διάμετροι συρμάτων :
1,2 mm: 11 30 817123
Διάμετροι ράβδων:
2,0 mm: 11 31 817207
AWS A5.7: ER CuSi-A Werkstoff nr: 2.1461
EN 14640: S Cu 6560
(CuSi3Mn1)
Re [N/mm²]>120
Rm [N/mm²]>350
A5>40%
KV>60 J (20°C)
Si=3,0
Mn=1,0
Cu>94,0; Fe=0,07
Zn=0,10; Sn=0,10
Ti=0,30
Ni=30,0; Fe=0,60
Διάμετροι συρμάτων :
1,2 mm: 11 50 815123
Διάμετροι ράβδων:
2,0 mm: 11 51 815207
© Copyright Rywal RHC
© Copyright Rywal RHC
Σύρματα και ράβδοι για την συγκόλληση αλουμινίου και κραμάτων αλουμινίου
Ορισμός και περιγραφή
MOST Al 99,5 (IA 1070)
Αέριο προστασίας: Ar.
Μέθοδος συγκόλλησης: MIG και TIG.
Ταξινόμηση
Werkstoff nr: 3.0259
EN ISO 18273: S Al 1070
(Al99,5)
Ρεύμα
Θέση
συγκόλλησης συγκόλλησης
MIG
Ιδιότητες
2. Σύρματα και ράβδοι για συγκόλληση με μέθοδο MIG/MAG και TIG
Αέριο προστασίας: Ar.
Μέθοδος συγκόλλησης: MIG και TIG.
DIN 1732 : SG Al 99.5 Ti
Werkstoff nr: 3.0805
EN ISO 18273:
S Al 1450 (Al99,5Ti)
MIG
Αέριο προστασίας: Ar.
Μέθοδος συγκόλλησης: MIG και TIG.
AWS A5.10: ER 5754
Werkstoff nr: 3.3536
EN ISO 18273: S Al 5754
(AlMg3)
MIG
Re [N/mm²]=40–60
Rm [N/mm²]=70–90
A5=25–35%
Al>99,5
Si<0,25
Mn>0,05
Mg=0,05
Cu=0,05
Zn=0,10
Fe<0,40
Ti<0,15
Διάμετροι συρμάτων:
0,8 mm: 11 40 902082
1,0 mm: 11 40 902102
1,2 mm: 11 40 902122
1,6 mm: 11 40 902162
Διάμετροι ράβδων:
1,6 mm: 11 41 902167
2,0 mm: 11 41 902207
3,2 mm: 11 41 902327
4,0 mm: 11 41 902407
Re [N/mm²]=80–100
Rm [N/mm²]=175–205
A5=15–20%
Si=0,40
Mn=0,1–0,6
Mg=2,6–3,6
Cr<0,30
Zn=0,02
Fe<0,15
Ti<0,25
Cu=0,05
Al– υπόλοιπο
Διάμετροι συρμάτων:
0,8 mm: 11 40 906082
1,0 mm: 11 40 906102
1,2 mm: 11 40 906122
1,6 mm: 11 40 906162
Διάμετροι ράβδων:
1,6 mm: 11 41 906167
2,0 mm: 11 41 906207
3,2 mm: 11 41 906327
4,0 mm: 11 41 906407
Re [N/mm²]=100–135
Rm [N/mm²]=220–260
A5=15–25%
Si<0,25
Mn<0,2
Mg=4,5–5,2
Cu=0,05
Zn=0,02
Fe<0,40
Ti=0,25
Cr<0,30
Al– υπόλοιπο
TÜ V, DB, DB-Ü ,
A BS, BV, DN V,
LR
Διάμετροι συρμάτων:
0,8 mm: 11 40 908082
1,0 mm: 11 40 908102
1,2 mm: 11 40 908122
1,6 mm: 11 40 908162
Διάμετροι ράβδων:
1,2 mm: 11 41 908127
2,0 mm: 11 41 908207
3,2 mm: 11 41 908327
4,0 mm: 11 41 908407
Re [N/mm²]=110–150
Rm [N/mm²]=275–335
A5=15–20%
Si<0,25
Mn=0,6–1,0
Mg=4,3–5,2
Cu=0,05
Zn=0,25
Fe<0,40
Ti<0,25
Cr<0,25
Al– υπόλοιπο
TÜ V, DB, DB-Ü ,
A BS, BV, DN V,
LR
Διάμετροι συρμάτων:
0,8 mm: 11 40 907082
1,0 mm: 11 40 907102
1,2 mm: 11 40 907122
1,6 mm: 11 40 907162
Διάμετροι ράβδων:
1,6 mm: 11 41 907167
2,0 mm: 11 41 907207
3,2 mm: 11 41 907327
4,0 mm: 11 41 907407
TIG
MOST Al Mg 5 (IA 5356)
Αέριο προστασίας: Ar.
Μέθοδος συγκόλλησης: MIG και TIG.
AWS A5.10: ER 5356
Werkstoff nr: 3.3556
EN ISO 18273:
S Al 5356 (AlMg5Cr)
MIG
TIG
MOST Al Mg 4.5 Mn (IA 5183)
Αέριο προστασίας: Ar.
Μέθοδος συγκόλλησης: MIG και TIG.
AWS A5.10: ER 5183
Werkstoff nr: 3.3548
EN ISO 18273:
S Al 5183 (AlMg4,5Mn0,7)
MIG
TIG
147
Υλικά συγκόλλησης
TÜV, DB, DB-Ü
Διάμετροι
και κωδικοί
Al>99,5
Si<0,40
Cu=0,05
Zn=0,07
Fe<0,30
Ti=0,05
TIG
MOST Al Mg 3 (IA 5754)
Εγκρίσεις
Re [N/mm²]=39–59
Rm [N/mm²]=68–88
A5=25–35%
TIG
MOST Al 99,5 Ti (IA 1450)
Χημική
σύνθεση [%]
Διάμετροι συρμάτων:
0,8 mm: 11 40 901082
1,0 mm: 11 40 901102
1,2 mm: 11 40 901122
1,6 mm: 11 40 901162
Διάμετροι ράβδων:
1,6 mm: 11 41 901167
2,0 mm: 11 41 901207
3,2 mm: 11 41 901327
4,0 mm: 11 41 901407
148
Υλικά συγκόλλησης
2. Σύρματα και ράβδοι για συγκόλληση με μέθοδο MIG/MAG και TIG
Σύρματα και ράβδοι για την συγκόλληση αλουμινίου και κραμάτων αλουμινίου
Ορισμός και περιγραφή
MOST Al Mg 4,5 Mn Zr (IA 5087)
Αέριο προστασίας: Ar.
Μέθοδος συγκόλλησης: MIG και TIG.
Ταξινόμηση
AWS A5.10: ER 5187
Werkstoff nr: 3.3546
EN ISO 18273:
S Al 5087 (AlMg4.5MnZr)
Ρεύμα
Θέση
συγκόλλησης συγκόλλησης
MIG
Ιδιότητες
Αέριο προστασίας: Ar.
Μέθοδος συγκόλλησης: MIG και TIG.
AWS A5.10: ER 4043
Werkstoff nr: 3.2245
EN ISO 18273: S Al 4043
(AlSi5)
MIG
Αέριο προστασίας: Ar, Ar+He.
Μέθοδος συγκόλλησης: MIG και TIG.
AWS A5.10: ER 4047
Werkstoff nr: 3.2885
EN ISO 18273: S Al 4047
(AlSi12)
MIG
TIG
DB, BV, DNV
Διάμετροι
και κωδικοί
Si<0,25
Mn=0,6–1,0
Mg=4,3–5,2
Cu=0,05
Zn=0,25
Fe<0,40
Zr=0,10
Cr<0,25
Al–υπόλοιπο
Ti<0,25
Re [N/mm²]>50
Rm [N/mm²]=120–150
A5=10–18%
Si=4,5–5,5
Mn=0,10
Mg=0,1
Cu=0,05
Fe<0,40
Ti<0,25
Al–υπόλοιπο
Διάμετροι συρμάτων:
0,8 mm: 11 40 904082
1,0 mm: 11 40 904110
1,2 mm: 11 40 904112
1,6 mm: 11 40 904116
Διάμετροι ράβδων:
1,6 mm: 11 41 904167
Re [N/mm²]>70
Rm [N/mm²]>160–190
A5=10–15%
Si=11–13,5
Mn>0,5
Mg=0,05
Cu=0,05
Zn=0,10
Fe<0,60
Al–υπόλοιπο
Ti<0,15
Διάμετροι συρμάτων:
0,8 mm: 11 40 905082
1,0 mm: 11 40 905102
1,2 mm: 11 40 905122
1,6 mm: 11 40 905162
Διάμετροι ράβδων:
1,6 mm: 11 41 905167
2,0 mm: 11 41 905207
3,2 mm: 11 41 905327
4,0 mm: 11 41 905407
TIG
MOST Al Si 12 (IA 4047)
Εγκρίσεις
Re [N/mm²]=110–150
Rm [N/mm²]>285
A5=15–20%
TIG
MOST Al Si 5 (IA 4043)
Χημική
σύνθεση [%]
Διάμετροι συρμάτων:
0,8 mm: 11 40 910082
1,0 mm: 11 40 910102
1,2 mm: 11 40 910122
1,6 mm: 11 40 910162
Διάμετροι ράβδων:
1,6 mm: 11 41 910167
2,0 mm: 11 41 910207
3,2 mm: 11 41 910327
4,0 mm: 11 41 910407
© Copyright Rywal RHC
© Copyright Rywal RHC
3. ΣΥΡΜΑΤΑ ΠΥΡΗΝΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΜΕ ΜΕΘΟΔΟ MIG/MAG
3.1. Σύρματα πυρήνος για αναγόμωση και αναγέννηση
Ορισμός και περιγραφή
MOST F-200 K
3. Σύρματα πυρήνος για αναγόμωση και συγκόλληση με μέθοδο MIG/MAG
Αναγόμωση ανθεκτική σε διάβρωση, θερμοκρασία και θερμικό σοκ έως την θερμοκρασία των
850°C. Λόγω της υψηλής επιιμήκυνσης (40%), είναι κατάλληλο για χρήση ως πρώτη στρώση
βάσης πρίν από την αναγόμωση σκλήρηνσης και για τη σύνδεση ανόμοιων χαλύβων και δύσκολα
συγκολλούμενων χαλύβων. Παράδειγμα χρήσης: ψαλίδια, στοιχεία θραυστήρων, ράουλα, ράγες,
κρουστικά
MOST F-240 K
Κατάλληλο για την συγκόλληση στοιχείων από μαγγανιούχους χάλυβες (τύπου „Hadfield”)
εκτεθειμένων σε μεγάλες κρούσεις. Η αναγόμωση είναι μη μαγνητική, ελεύθερη από ρωγμές και
σκληραίνει κατά τη συμπίεση. Παράδειγμα χρήσης: Σιαγόνες θραυστήρων, στοιχεία
σιδηροδρόμων, κουβάδες εκσκαφέων, στοιχεία από μαγγανιούχο χάλυβα, κ.λπ.
MOST F-250 K
Υψηλά μαγγανιούχος και χρωμιούχος αναγόμωση ανθεκτική σε διάβρωση, μη μαγνητική με
μεγάλη πλαστικότητα. Χρησιμοποιείται ως πρώτη στρώση βάσης πρίν από την αναγόμωση
σκλήρηνσης (ειδικά στην επανάληψη της αναγέννησης των φθαρμένων στοιχείων). Αναγόμωση
ανθεκτική στη συμπίεση, στις πιέσεις και στις κρούσεις..
MOST F-300
Χαμηλής κραμάτωσης, ελατή, ελεύθερη από ρωγμές αναγόμωση προορισμένη για την
ανακατασκευή, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις όπου απαιτούνται πολλαπλές στρώσεις.
Δείγματα εφαρμογής: τροχοί ελκυστήρων, άξονες, γρανάζια κ.λπ.
MOST F-450
Επεξεργάσιμη, χαμηλής κραμάτωσης αναγόμωση, για τις πολυστρωματικές αναγομώσεις. Σε
περίπτωση βασικού υλικού με υψηλή περιεκτικότητα σε άνθρακα, είναι απαραίτητη η στρώση
βάσης ή η προθέρμανση. Ενδεικτικές εφαρμογές: ζάντες, κρίκοι αλυσίδων, κ.λπ.
MOST F-601
Αναγόμωση υψηλής αντοχής σε τριβή και κρούσεις, διατηρεί υψηλή σκληρότητα σε θερμοκρασία
έως 550°C. Για να αυξηθεί η σκληρότητα μπορεί να επεξεργαστεί θερμικά.
Ενδεικτικές εφαρμογές: σφυριά, ράουλα, δόντια κουβάδων, κ.λπ.
MOST F-WZ 50
Αναγόμωση προορισμένη για την αναγέννηση και την ανακατασκευή εργαλείων που δουλεύουν
εν θερμώ. Επεξεργάσιμη, δεκτική θερμικής επεξεργασίας, διατηρεί σκληρότητα σε θερμοκρασία
έως 550°C. Ενδεικτικές εφαρμογές: άξονες, σφυρήλατες μήτρες, μαχαίρια για την κοπή εν θερμώ,
κ.λπ.
MOST F-WZ 59
Αναγόμωση ανθεκτική στην τριβή και στις υψηλές θερμοκρασίες, με τα χαρακτηριστικά του
ταχυχάλυβα, που προορίζεται για την ανακατασκευή και την παραγωγή εργαλείων που
εργάζονται εν θερμώ και εν ψυχρώ. Ενδεικτικές εφαρμογές: στάμπες, μήτρες κ.λπ.
MOST F-59
Αναγόμωση με υψηλή περιεκτικότητα σε καρβίδια χρωμίου με υψηλή αντοχή στην τριβή και σε
μέτριες κρούσεις.
Ενδεικτικές εφαρμογές: γεωργικά εργαλεία, εκσκαφείς, κοχλιωτοί μεταφορείς, κ.λπ.
Ταξινόμηση
Ρεύμα
Θέση
συγκόλλησης συγκόλλησης
Ιδιότητες
Χημική
σύνθεση [%]
Εγκρίσεις
Διάμετροι
και κωδικοί
DIN 8555: MF 8-200-CKNPZ
EN 14700:
T Fe 10-200-CKNPZ
Σκληρότητα:
180–200/400 HB
C=0,1 Si=0,4
Mn=6,0 Cr=19,0
Ni=8,5 Fe–υπόλοιπο
1,6 mm
2,4 mm
DIN 8555: MF 7-200-KNP
EN 14700:
T Fe 9-250-KNP
Σκληρότητα:
200–230/450 HB
C=1,0 Si=0,4
Mn=14,0 Cr=4,0
Ni=0,6 Fe– υπόλοιπο
1,6 mm
2,4 mm
DIN 8555: MF 7-250-KNP
EN 14700:
T Fe 9-2500-KNP
Σκληρότητα:
220–250/500 HB
C=0,4 Si=0,4
Mn=16,0 Cr=14,0
Ni=1,2 Mo=0,6
V=0,2 Fe– υπόλοιπο
1,6 mm
2,4 mm
DIN 8555: MF 1-300-P
EN 14700: T Fe 1-300-P
Σκληρότητα:
280–325 HB
C=0,1 Si=0,5
Mn=2,0 Cr=1,5
Mo=0,4 Fe– υπόλοιπο
1,6 mm
2,4 mm
DIN 8555: MF 3-45-PT
EN 14700: T Fe 2-45-PT
Σκληρότητα:
42–45 HRC
C=0,2 Cr=4,5
Mo=0,3 V=0,2
Fe– υπόλοιπο
1,6 mm
2,4 mm
DIN 8555: MF 6-60-PT
EN 14700: T Fe 6-60-PT
Σκληρότητα:
55–58 HRC
C=0,5 Si=1,0
Mn=3,0 Cr=6,0
Mo=1,6 V=1,5
W=1,0 Fe– υπόλοιπο
1,6 mm
2,4 mm
DIN 8555: MF 3-50-ST
EN 14700: T Fe 3-50-ST
Σκληρότητα:
48–50 HRC
C=0,3 Cr=2,5 V=0,6
W=4,5 Fe– υπόλοιπο
1,2 mm
1,6 mm
2,4 mm
DIN 8555: MF 4-55-ST
EN 14700: T Fe 4-55-ST
Σκληρότητα:
57–59 HRC
C=0,6 Cr=4,0
Mo=3,5 W=3,5
Fe– υπόλοιπο
1,2 mm
1,6 mm
2,4 mm
DIN 8555: MF 10-60-GR
EN 14700:
T Fe 14-60-GR
Σκληρότητα:
59–61 HRC
C=5,0 Si=1,5
Cr=32,0 Fe– υπόλοιπο
1,6
2,0
2,4
2,8
3,2
149
Υλικά συγκόλλησης
mm
mm
mm
mm
mm
150
Υλικά συγκόλλησης
3. Σύρματα πυρήνος για αναγόμωση και συγκόλληση με μέθοδο MIG/MAG
3.1. Σύρματα πυρήνος για αναγόμωση και αναγέννηση
Ορισμός και περιγραφή
MOST F-64
Ανθεκτική σε υψηλή φθορά εξόρυξης σε υψηλές θερμοκρασίες, η αναγόμωση αυτή συνδυάζει
σκληρή μαρτενσιτική μικροδομή με καρβίδια. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αναγόμωση
μιάς στρώσης χωρίς σημαντική απώλεια σκληρότητας.
Ενδεικτικές εφαρμογές: βιομηχανία τσιμέντου και ορυκτών, πλινθοκεραμοποιεία, κ.λπ.
MOST F-65
Αναγόμωση που περιέχει εξαιρετικά σκληρά καρβίδια. Σχεδιασμένο για την αναγόμωση στοιχείων
εκτεθειμένων σε υψηλή φθορά εξόρυξης σε θερμοκρασία έως 650°C.
Ενδεικτικές εφαρμογές: κώνοι μεγάλων καμίνων, μονάδες τήγματος, κοχλιωτοί μεταφορείς, κ.λπ.
Ταξινόμηση
Ρεύμα
Θέση
συγκόλλησης συγκόλλησης
Ιδιότητες
Χημική
σύνθεση [%]
Εγκρίσεις
Διάμετροι
και κωδικοί
DIN 8555: MF 10-65-GZ
EN 14700:
T Fe 16-65-GZ
Σκληρότητα:
62–64 HRC
C=3,8; Cr=22,0; V=0,8;
W=0,8; Fe – υπόλοιπο
1,2
1,6
2,0
2,4
2,8
mm
mm
mm
mm
mm
DIN 8555: MF 10-65-GZ
EN 14700:
T Fe 16-65-GZ
Σκληρότητα:
63–65 HRC
C=5,2; Cr=21,0; Mo=7,0;
Nb=7,0; V=1,0; W=2,0;
Fe – υπόλοιπο
1,6
2,0
2,4
3,2
mm
mm
mm
mm
3.2. Σύρματα πυρήνος για χυτοσίδηρο
Ορισμός και περιγραφή
MOST F-NiFe 36
Σύρμα πυρήνος για τη συγκόλληση του χυτοσίδηρου και τη σύνδεση του χάλυβα με το
χυτοσίδηρο. Η συγκόλληση είναι επεξεργάσιμη και χαρακτηρίζεται από εξαιρετικά χαμηλό
συντελεστή θερμικής εκτονώσεως - διαστολής .
MOST F-NiFe 60/40
Σύρμα πυρήνος Ni-, Fe- για την συγκόλληση του χυτοσίδηρου και την σύνδεση του χάλυβα με το
χυτοσίδηρο. Ενδεικτικές εφαρμογές: χυτοσίδηρος χυτευμένος φυγοκετρικά, χυτοσίδηρος GGG,
σφυρήλατος.
Ταξινόμηση
Ρεύμα
Θέση
συγκόλλησης συγκόλλησης
Ιδιότητες
Χημική
σύνθεση [%]
Εγκρίσεις
Διάμετροι
και κωδικοί
Werkstoff nr: 1.3912
EN 14700: 1.3912
Σκληρότητα:
140–160 HB
Mn=3,0; Ni=36,0
Fe – υπόλοιπο
1,6
2,0
2,4
2,8
mm
mm
mm
mm
DIN 8555: MF NiFe-2
EN 14700: NiFe-Cl
Σκληρότητα:
160–190 HB
Mn=4,0; Fe=40,0;
Ni – υπόλοιπο
Cu+
1,6
2,0
2,4
2,8
mm
mm
mm
mm
© Copyright Rywal RHC
© Copyright Rywal RHC
4. ΕΙΔΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ
4.1. Ηλεκτρόδια για την κοπή και το σκάψιμο
Ορισμός και περιγραφή
Ταξινόμηση
Ρεύμα
συγκόλλησης
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΑΝΘΡΑΚΑ MOST
Ιδιότητες
Κατατοπιστική επιλογή των διαστάσεων για
τα στρογγυλά ηλεκτρόδια:
• πλάτος του σκαμμένου αυλακιού:
διάμετρος ηλεκτροδίου x 1,4/1,5 mm
• βάθος του σκαμμένου αυλακιού:
διάμετρος ηλεκτροδίου x 0,7/0,8 mm
• τάση του ρεύματος του τόξου:
διάμετρος ηλεκτροδίου x (40–50) A
Τα ηλεκτρόδια συγκόλλησης του άνθρακα χρησιμοποιούνται για:
• συγκόλληση χάλυβα και μη σιδηρούχων μετάλλων
• σκάψιμο τόξου και κοπή
• αφαίρεση παλαιών συγκολλήσεων, επεξεργασία ολοκλήρωσης των συγκολλήσεων
• καθαρισμός και επισκευές των χυτεύσεων από το χυτοσίδηρο και μη σιδηρούχων μετάλλων
• κοπή των μετάλλων κάτω από το νερό
Χημική
σύνθεση [%]
Εγκρίσεις
C=98
Διάμετροι
και κωδικοί
6,0 mm: 03 77 257062
8,0 mm: 03 77 257082
10,0 mm: 03 77 257102
4.2. Ειδικά ηλεκτρόδια
(* το εμπόρευμα απαιτεί την επιβεβαίωση της διαθεσιμότητας και ελάχιστη ποσότητα)
Ορισμός και περιγραφή
MOST Lastek 1000*
Κοπή όλων των μετάλλων χωρίς πεπιεσμένο αέρα (ανοξείδωτος χάλυβας, αλουμίνιο, χυτοσίδηρος,
μπρούντζος, χαλκός, κ.λπ.). Στην περίπτωση της κοπής του ανοξείδωτου χάλυβα, τα άκρα δεν
υπόκεινεται σε ανθρακίαση. Αφαίρεση κορδονιών, πριτσινιών, κοπή τρυπών, εργασίες
κατεδάφισης κ.λπ.
MOST Lastek 1001*
4. Ειδικά υλικά συγκόλλησης
Τοπική θέρμανση και προθέρμανση των μετάλλων – χωρίς αναγόμωση.
Έργα τέχνης και εργασίες διακόσμησης, αποσυναρμολόγηση τμημάτων μηχανών, προθέρμανση
των συγκολλήσεων πρίν τη σφυροκοπή, κ.λπ.
MOST Lastek 1008*
Ηλεκτρόδιο για την υποβρύχια συγκόλληση.
Πλατφόρμες εξέδρες, επισκευές πλοίων, λιμενικές εργασίες κ.λπ.
MOST Lastek 1010*
Ηλεκτρόδιο συγκόλλησης για την συγκόλληση των μετάλλων κατά διαστήματα, που αποτελεί την
εναλλακτική λύση για τις συγκολλητικές μηχανές. Σχεδιασμένο για τη σύνδεση των λαμαρινών με
συνολικό πάχος 10 mm (π.χ. 5 mm + 5 mm) σε πλήρη διείσδυση και συγκόλληση (πριτσίνισμα)
λαμαρινών με πάχος έως 10 mm με πιο μεγάλα στοιχεία (χωρίς την διείσδυση). Χημική
βιομηχανία (συγκόλληση ανοξείδωτου χάλυβα με προφίλ), εργασίες γενικού εργαστηρίου κ.λπ.
MOST Lastek 1900*
Ηλεκτρόδιο για το σκάψιμο και την αυλάκωση όλων των μετάλλων, προορίζεται για χρήση σε όλες
τις θέσεις.
Προετοιμασία της επιφάνειας πριν από την επισκευή χυτοσίδηρου, αφαίρεση παλαιών
αναγομώσεων πρίν από την αποκατάσταση, κ.λπ.
151
Υλικά συγκόλλησης
Ταξινόμηση
Ρεύμα
συγκόλλησης
Ιδιότητες
Χημική
σύνθεση [%]
Εγκρίσεις
Διάμετροι
και κωδικοί
2,5
3,2
4,0
5,0
mm
mm
mm
mm
3,2 mm
4,0 mm
3,2 mm
4,0 mm
5,0 mm
1,5
2,0
2,5
3,2
4,0
mm
mm
mm
mm
mm
2,5
3,2
4,0
5,0
mm
mm
mm
mm
152
Υλικά συγκόλλησης
4. Ειδικά υλικά συγκόλλησης
4.3. Ράβδοι για την συγκόλληση με χρήση
Ορισμός και περιγραφή
MOST SpG1A
Ταξινόμηση
EN 12536: O1
AWS A5.2: R 45
Ρεύμα
συγκόλλησης
Ιδιότητες
Χημική
σύνθεση [%]
C=0,1; Si<0,15; Mn=0,5
Εγκρίσεις
Διάμετροι
και κωδικοί
μαύρα:
2,5 mm: 11 61 010257
3,2 mm: 11 61 010327
4,0 mm: 11 61 010407
Cu (χαλκός):
2,5 mm: 11 61 011257
3,2 mm: 11 61 011327
4,0 mm: 11 61 011407
© Copyright Rywal RHC
5. ΤΥΠΟΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΣΥΡΜΑΤΩΝ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ
Καρούλια από πλαστικά υλικά
Σήμανση στον κατάλογο
Βάρος
καρουλιού
[kg]
Εξωτ.
Διάμ.
d1 [mm]
Εσωτ.
πλάτος
b [mm]
Διάμετρος της
Σήμανση
τρύπας d3
σύμφωνα με
[mm]
EN 759
S 100
0,5-1,0
100
45
16,5
S 100
S 200
5
200
55
50,5
S 200
S 300
7-15
300
100
50,5
S 300
Εξωτ.
Διάμ.
d1 [mm]
Εσωτ.
Διάμ.
d2 [mm]
Καλάθια σύρματος
Σήμανση στον κατάλογο
Βάρος
καρουλιού
[kg]
Διάμετρος της
Σήμανση
τρύπας d3
σύμφωνα με
[mm]
EN 759
B 200
5
200
90
55
-
B 300
7-20
300
180
100
B 300
Συσκευασία „Βαρέλι”
Βάρος
βαρελιού
[kg]
Εξωτ.
Διάμ.
A [mm]
Ύψος
H [mm]
Ύψος με το καπάκι
[mm]
βαρέλι
250-280
510
810
1120
Υλικά συγκόλλησης
Σήμανση στον κατάλογο
© Copyright Rywal RHC
5. Τύποι συσκευασίας των συρμάτων σγκόλλησης
153