Οι επιτυχόντες για την θέσεις στην Κεφαλονιά

Portoni.gr
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΑΡΣΕΝΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΒΙΝΙΕΡΑΤΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΥ
ΣΥΛΒΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΒΡΕΤΤΟΥ
ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ
ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΜΟΡΙΑ
ΕΠΙΤΥΧΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
(ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ)
81
ΕΠΙΤΥΧΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
(ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ)
73,5
ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ
ΕΠΙΤΥΧΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
(ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ)
51
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ
ΕΠΙΤΥΧΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
(ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ)
56
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΕΠΙΤΥΧΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
(ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ)
88
ΔΙΑΜΑΝΤΑΤΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΥΕ
ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΟΣ
ΕΠΙΤΥΧΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
(ΙΘΑΚΗΣ)
102
ΔΡΑΚΟΝΤΑΕΙΔΗ
ΜΥΡΣΙΑΝΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ
ΕΠΙΤΥΧΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
(ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ)
58
ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΥ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΥΕ
ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΟΣ
ΕΠΙΤΥΧΩΝ
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΕΠΙΤΥΧΩΝ
ΚΑΛΛΙΝΤΕΡΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ
ΕΠΙΤΥΧΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
(ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ)
53
ΚΑΠΟΤΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΕΠΙΤΥΧΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
(ΙΘΑΚΗΣ)
78
ΚΟΡΜΑΛΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ
ΕΠΙΤΥΧΩΝ
ΜΑΚΡΗΚΑΠΑΤΣΩΡΗ
ΜΑΡΙΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ
ΕΠΙΤΥΧΩΝ
ΜΑΝΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΒΑΣΙΛΗΣ
ΠΕ/ΤΕ ΣΧΟΛΙΚΟΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ
ΕΠΙΤΥΧΩΝ
ΜΗΛΙΑΡΕΣΗ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ/ΤΕ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ
ΛΟΓΟΥ
ΕΠΙΤΥΧΩΝ
ΜΗΝΙΑΤΗ
ΜΑΡΙΑ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΕΠΙΤΥΧΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
(ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ)
104
ΔΕ
ΕΠΙΣΤΑΤΗΣ/ΕΠΙΣΤΑ
ΤΡΙΑ
ΕΠΙΤΥΧΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
(ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ)
96,5
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
(ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
(ΙΘΑΚΗΣ)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
(ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
(ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
(ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
(ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ)
108
108
52
74
51
55
ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ-ΛΙΒΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΕΠΙΤΥΧΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
(ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ)
114
ΤΣΙΚΛΗΣ
ΠΑΝΑΓΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΔΕ
ΕΠΙΣΤΑΤΗΣ/ΕΠΙΣΤΑ
ΤΡΙΑ
ΕΠΙΤΥΧΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
(ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ)
87