πινακας επιτυχοντων - επιλαχοντων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
Ν.Π.Δ.Δ.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
Δ/νση: Καραγεώργη Σερβίας 6
Πλαζ Βοτσαλάκια, Καστέλα Πειραιά
τ.κ. 18533
τηλ. 210 4137708
fax.
210 4136434
[email protected]
Θέμα :
Οριστικοί Πίνακες Κατάταξης ΣΜΕ 1-2014
βάσει της υπ’ αριθμ. πρωτ. 2220/27-11-2014 απόφασης της Επιτροπής Αξιολόγησης
και της υπ’ αριθμ 219/28-11-2014 απόφασης του ΔΣ ΟΠΑΝ.
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 101 (ΑΝΩΤΕΡΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ)
Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
1
2
ΒΑΛΕΤ
ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ
ΙΩΣΗΦ
ΣΤΑΜΑΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΓΑΒΡΙΗΛ
ΙΩΑΝΝΗΣ
2048
2052
Τη θέση καταλαμβάνουν οι δύο (2) πρώτοι στη σειρά, οι οποίοι και υποχρεούνται εντός δέκα (10) ημερών
να προσέλθουν στον ΟΠΑΝ για να δηλώσουν την αποδοχή της θέσης και να καταθέσουν τα πρόσθετα
δικαιολογητικά, όπως ορίζει η προκήρυξη
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 102 (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ)
A/A
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
1
2
3
4
ΚΑΡΚΑΛΟΥΣΟΣ
ΔΗΜΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΠΟΥΤΣΟΥΚΑΚΗ
ΣΠΑΝΟΥ
ΜΕΛΕΤΙΟΣ
ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
2022
2081
2099
2030
Τη θέση καταλαμβάνουν οι δύο (2) πρώτοι στη σειρά, οι οποίοι και υποχρεούνται εντός δέκα (10) ημερών
να προσέλθουν στον ΟΠΑΝ για να δηλώσουν την αποδοχή της θέσης και να καταθέσουν τα πρόσθετα
δικαιολογητικά, όπως ορίζει η προκήρυξη. Στην περίπτωση μη αποδοχής της θέσης ή αποχώρησης πριν
από τη λήξη της σύμβασης, τη θέση καταλαμβάνει ο αμέσως επόμενος στη σειρά.
1/4
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 103 (ΠΙΑΝΟ)
A/A
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΑΡ.ΠΡΩΤ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ
ΤΣΙΚΛΙΔΗΣ
ΒΑΖΑΙΟΥ
ΤΣΕΛΕΝΤΗΣ
ΤΖΙΓΙΑΝΝΗ
ΜΑΝΙΑΔΑΚΗ
ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ
ΦΕΛΕΚΗ
ΛΟΥΜΑΚΗΣ
ΝΤΟΥΣΙΑ-ΜΥΡΑΤ
ΣΟΥΒΑΤΖΗ
ΚΑΦΕΤΖΙΔΑΚΗ
ΣΟΡΡΑ
ΜΑΡΙΑ
ΜΕΝΕΛΑΟΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΟΦΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΕΛΕΝΗ - ΜΑΡΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΛΑΤΩΝΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
2053
2049
2051
2067
2141
2102
2040
2100
2078
2104
2135
2090
2101
Τη θέση καταλαμβάνουν οι επτά (7) πρώτοι στη σειρά, οι οποίοι και υποχρεούνται εντός δέκα (10)
ημερών να προσέλθουν στον ΟΠΑΝ για να δηλώσουν την αποδοχή της θέσης και να καταθέσουν τα
πρόσθετα δικαιολογητικά, όπως ορίζει η προκήρυξη. Στην περίπτωση μη αποδοχής της θέσης ή
αποχώρησης πριν από τη λήξη της σύμβασης, τη θέση καταλαμβάνει ο αμέσως επόμενος στη σειρά.
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 104 (ΚΙΘΑΡΑ)
A/A
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΑΡ.ΠΡΩΤ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ΓΚΟΛΚΑΡΗΣ
ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ
ΚΡΗΤΙΚΟΣ
ΜΗΤΡΟΚΩΤΣΑΣ
ΚΛΑΥΔΙΑΝΟΣ
ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΟΥ
ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΑΡΥΩΤΗ
ΜΙΧΑΛΑΣ
ΜΑΛΕΒΙΤΗΣ
ΜΠΑΡΜΠΑΡΕΚΟΣ
ΣΤΕΛΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΓΟΡΓΙΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1976
1975
2105
2044
2093
2042
2010
2088
2013
2071
2095
Τη θέση καταλαμβάνουν οι τέσσερις (4) πρώτοι στη σειρά, οι οποίοι και υποχρεούνται εντός δέκα (10)
ημερών να προσέλθουν στον ΟΠΑΝ για να δηλώσουν την αποδοχή της θέσης και να καταθέσουν τα
πρόσθετα δικαιολογητικά, όπως ορίζει η προκήρυξη. Στην περίπτωση μη αποδοχής της θέσης ή
αποχώρησης πριν από τη λήξη της σύμβασης, τη θέση καταλαμβάνει ο αμέσως επόμενος στη σειρά.
2/4
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 105 (ΒΙΟΛΙ)
A/A
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΑΡ.ΠΡΩΤ
1
2
3
4
ΤΣΕΛΑΣ
ΖΑΡΑΦΩΝΙΤΗΣ
ΛΟΥΤΑΣ
ΣΠΙΝΟΥΛΑ
ΠΕΤΡΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΕΛΛΑ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
2020
2070
2084
2075
Τη θέση καταλαμβάνει ο πρώτος στη σειρά, ο οποίος και υποχρεούται εντός δέκα (10) ημερών να
προσέλθει στον ΟΠΑΝ για να δηλώσει την αποδοχή της θέσης και να καταθέσει τα πρόσθετα
δικαιολογητικά, όπως ορίζει η προκήρυξη. Στην περίπτωση μη αποδοχής της θέσης ή αποχώρησης πριν
από τη λήξη της σύμβασης, τη θέση καταλαμβάνει ο αμέσως επόμενος στη σειρά.
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 107 (ΑΡΜΟΝΙΟ)
A/A
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΑΡ.ΠΡΩΤ
1
2
3
4
5
ΑΡΑΒΑΝΗ -ΣΥΚΟΥΤΡΗ
ΜΠΑΛΤΑ
ΜΑΤΣΙΓΚΟΥ
ΣΑΒΒΙΔΗ
ΜΠΟΓΑ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΜΑΡΙΑ
ΜΑΡΙΝΑ
ΕΙΡΗΝΗ - ΡΟΔΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΖΩΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
2074
2012
2144
2039
2137
Τη θέση καταλαμβάνει ο πρώτος στη σειρά, ο οποίος και υποχρεούται εντός δέκα (10) ημερών να
προσέλθει στον ΟΠΑΝ για να δηλώσει την αποδοχή της θέσης και να καταθέσει τα πρόσθετα
δικαιολογητικά, όπως ορίζει η προκήρυξη. Στην περίπτωση μη αποδοχής της θέσης ή αποχώρησης πριν
από τη λήξη της σύμβασης, τη θέση καταλαμβάνει ο αμέσως επόμενος στη σειρά.
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 108 (ΜΟΝΩΔΙΑ - ΤΡΑΓΟΥΔΙ)
A/A
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΑΡ.ΠΡΩΤ
1
2
ΚΕΡΕΤΖΗ
ΕΜΠΡΑΛΙΤΖΕ
ΑΝΤΙΓΟΝΗ
ΝΙΝΟ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΑΜΙΡΑΝ
2077
2045
Τη θέση καταλαμβάνει ο πρώτος στη σειρά, ο οποίος και υποχρεούται εντός δέκα (10) ημερών να
προσέλθει στον ΟΠΑΝ για να δηλώσει την αποδοχή της θέσης και να καταθέσει τα πρόσθετα
δικαιολογητικά, όπως ορίζει η προκήρυξη. Στην περίπτωση μη αποδοχής της θέσης ή αποχώρησης πριν
από τη λήξη της σύμβασης, τη θέση καταλαμβάνει ο αμέσως επόμενος στη σειρά.
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 109 (ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ)
A/A
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΑΡ.ΠΡΩΤ
1
ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
2046
Τη θέση καταλαμβάνει ο πρώτος στη σειρά, ο οποίος και υποχρεούται εντός δέκα (10) ημερών να
προσέλθει στον ΟΠΑΝ για να δηλώσει την αποδοχή της θέσης και να καταθέσει τα πρόσθετα
δικαιολογητικά, όπως ορίζει η προκήρυξη. Στην περίπτωση μη αποδοχής της θέσης ή αποχώρησης πριν
από τη λήξη της σύμβασης, τη θέση καταλαμβάνει ο αμέσως επόμενος στη σειρά.
3/4
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 111 (ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΜΠΑΣΟ)
A/A
1
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
ΚΑΡΑΒΕΛΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
2073
Τη θέση καταλαμβάνει ο πρώτος στη σειρά, ο οποίος και υποχρεούται εντός δέκα (10) ημερών να
προσέλθει στον ΟΠΑΝ για να δηλώσει την αποδοχή της θέσης και να καταθέσει τα πρόσθετα
δικαιολογητικά, όπως ορίζει η προκήρυξη. Στην περίπτωση μη αποδοχής της θέσης ή αποχώρησης πριν
από τη λήξη της σύμβασης, τη θέση καταλαμβάνει ο αμέσως επόμενος στη σειρά.
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 112 (ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΙΘΑΡΑ)
A/A
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΑΡ.ΠΡΩΤ
1
2
ΜΥΤΑΚΙΔΗΣ
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
2003
2162
Τη θέση καταλαμβάνουν οι δύο (2) πρώτοι στη σειρά, οι οποίοι και υποχρεούνται εντός δέκα (10) ημερών
να προσέλθουν στον ΟΠΑΝ για να δηλώσουν την αποδοχή της θέσης και να καταθέσουν τα πρόσθετα
δικαιολογητικά, όπως ορίζει η προκήρυξη. Στην περίπτωση μη αποδοχής της θέσης ή αποχώρησης πριν
από τη λήξη της σύμβασης, τη θέση καταλαμβάνει ο αμέσως επόμενος στη σειρά.
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 114 (ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ)
A/A
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΑΡ.ΠΡΩΤ
1
ΚΥΝΟΥΣΗΣ
ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
2009
Τη θέση καταλαμβάνει ο πρώτος στη σειρά, ο οποίος και υποχρεούται εντός δέκα (10) ημερών να
προσέλθει στον ΟΠΑΝ για να δηλώσει την αποδοχή της θέσης και να καταθέσει τα πρόσθετα
δικαιολογητικά, όπως ορίζει η προκήρυξη. Στην περίπτωση μη αποδοχής της θέσης ή αποχώρησης πριν
από τη λήξη της σύμβασης, τη θέση καταλαμβάνει ο αμέσως επόμενος στη σειρά.
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 115 (ΤΖΑΖ ΤΡΑΓΟΥΔΙ)
A/A
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΑΡ.ΠΡΩΤ
1
2
ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
2059
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΣΤΕΛΙΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
2024
Τη θέση καταλαμβάνει ο πρώτος στη σειρά, ο οποίος και υποχρεούται εντός δέκα (10) ημερών να
προσέλθει στον ΟΠΑΝ για να δηλώσει την αποδοχή της θέσης και να καταθέσει τα πρόσθετα
δικαιολογητικά, όπως ορίζει η προκήρυξη. Στην περίπτωση μη αποδοχής της θέσης ή αποχώρησης πριν
από τη λήξη της σύμβασης, τη θέση καταλαμβάνει ο αμέσως επόμενος στη σειρά.
4/4