Βιογραφικό

ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
www.kavala.gov.gr τηλ. 2513500204, 2513500205 Φαξ: 2510-620405 email: [email protected]
Όνοµα
συλλόγου
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΥΣΑΛΙΩΤΩΝ ΝΟΜΟΥ
ΚΑΒΑΛΑΣ
Βιογραφικό
Σκοπός
τουσυλλόγου
Η ΓΝΩΡΙΜΙΑ, ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΟΙΚΙΑΤΗΣ ΠΡΟΥΣΑΣ, Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, Η ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, Η
ΣΥΣΦΙΞΗ ΤΩΝ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΩΝ ∆ΕΣΜΩΝ, ΤΩΝ ΗΘΩΝ ΚΑΙ
ΤΩΝ ΕΘΙΜΩΝ.Η ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ Η ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ
ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ
∆ιεύθυνση
7ΗΣ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ 127
Επικοινωνία
Ιστότοπος
Τηλέφωνο
2510243856
6977767418
E-mail
[email protected]
∆ιοικητικόσυµβούλιο
Πρόεδρος:
Αντιπρόεδρος:
ΣΟΦΙΑ ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Γραµµατέας:
ΜΑΝΑΣΑΡΙ∆ΟΥ ΦΡΟΣΩ
Ταµίας:
Κ.ΙΩΑΝΝΙ∆ΟΥ
Μέλη:
ΠΡΑΣΑΣ ΝΙΚ, ΚΑΝΕΛΑΣ ΚΩΝ., ΣΤΕΦΑΝΙ∆ΟΥ Ν.
Αναπληρωµατικά ΧΑΤΖΗΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟΥ Γ., ΚΑΠΑΝΛΙΚ ΜΠ.
Μέλη:
Συµπεριλαµβάνονται χαρακτηριστικές φωτογραφίες
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΠΡΟΥΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ∆.Σ.ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΠΡΟΥΣΑΛΙΩΤΩΝ