Σεπτέμβριος 2014 - Πίνακας Πληρωμής (Β` δόση) (17/4/2015)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014
6Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ - 3 ΦΟΡΕΩΝ
2ης ∆ΟΣΗΣ
της Παρασκευής 17 Απριλίου 2015
Καλούνται όλοι οι παρακάτω φορείς να στείλουν Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών προς την ΕΕΤΑΑ (Σύμβουλοι Φορεών ΟΤΑ, Μυλλέρου 73-77,
10436 Αθήνα, ΑΦΜ 094149181,ΦΑΕ Αθηνών) με αιτιολογία "Πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Β΄ ∆ΟΣΗ".
Στον φάκελο που θα μας στείλετε (υπόψιν κου Χρυσοστομιδη) να αναγράφεται, "ΒΣΣ ΟΚΤ13 ΣΕΠΤ2014 περιεχεται τιμολογιο".
Α/Α φέομό
αρ.
1
2
3
ΕΠΩΝΥ
Δήμου
ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚ.
ΒΣΣ OKT.2013-ΣΕΠΤ.2014
ΥΠΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΚΑΓΕ-IKA ETAM-ΥΠΕΣ-ΕΕΤΑΑ
140 Θε Μα∆ήμος Αλοννήσου
1565/08-08-12 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ-ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΕΩΝ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ
167 Κε Θε ∆ήμος Θεσσαλονίκης
1852/27-08-12
261 Πε Κο ∆ήμος Σικυωνίων
1805/27-8-12
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕ∆ΗΘ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (ΚΟ.∆.Ε.∆Η.Σ.)
Σελίδα 1 από 1
ΝΟΜ.
ΜΟΡΦΗ Β ∆ΟΣΗ 15%
ΝΠ∆∆
5.501,29
ΚΕ
49.027,48
ΚΕ
19.969,10
TOTAL
74.497,87