close

Enter

Log in using OpenID

17 Νοεμβρίου 2011

embedDownload
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
OPEN DAYS 2011, 15 – 17 Νοεμβρίου 2011
Χώρος: Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Κτήριο Παυλίδη, Παραλιακός Λεμεσού
(Λεωφόρος Χριστόδουλου Χατζηπαύλου 179, Λεμεσός)
Κόστος συμμετοχής: 20€
Τρίτη 15 Νοεμβρίου 2011, 9.00-17.00
XΩΡΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΕΙΑΣ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΠΑΥΛΙΔΗ
9.30 – 10.00
ΕΓΓΡΑΦΕΣ
ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ, 1ος ΟΡΟΦΟΣ
10.00 – 10.20
Χαιρετισμοί:
Καθηγητής Νικόλας Παπαμιχαήλ, Πρόεδρος Διοικούσας Επιτροπής Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου
Καθηγητής Μάριος Μαυρονικόλας, Πρόεδρος ΔΣ του Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου
Χαιρετισμός και κήρυξη έναρξης εργασιών:
Κα Πραξούλα Αντωνιάδου, Υπουργός Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
1
10.20 – 10.40
Το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου ως Καινοτομία στην οργανωμένη πληροφόρηση
Δρ. Γρηγόρης Μακρίδης, Εκτελεστικός Διευθυντής του Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου και
Προϊστάμενος Υπηρεσίας Έρευνας και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Κύπρου
10.40 – 11.00
Το Μέλλον των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων μετά το 2013: HORIZON 2020
Ρόζα Μαρία Στρεβινιώτη, Υπεύθυνη Γραφείου Βρυξελλών του Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου
Ερευνητική Δραστηριότητα στην Κύπρο, Χρηματοδότηση Έργων και Προοπτικές
Δρ. Βασίλης Τσάκαλος, Γενικός Διευθυντής, Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας
11.00 – 11.20
11.20 - 11.40
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ, 1ος ΟΡΟΦΟΣ
ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ, ΙΣΟΓΕΙΟ
11.40 – 12.00
Παρουσίαση Α: Πρόγραμμα Πλαίσιο FP7
Παρουσίαση Β: Σχέδιο Χορηγιών Αγροτουρισμού
Δρ. Καλυψώ Σέπου, Προϊσταμένη Τομέα Ευρωπαϊκών Αθηνά Αριστοτέλους-Κληρίδου, Πρώτη Λειτουργός Πολεοδομίας, Τμήμα
Ερευνητικών Προγραμμάτων και Διεθνούς Συνεργασίας, Πολεοδομίας και Οικήσεως, Υπουργείο Εσωτερικών
Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας
12.00 – 12.20
Παρουσίαση Γ: Πρόγραμμα Δια Βίου
Παρουσίαση Δ: Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Μικροχρηματοδοτήσεων
«Progress»
Μάθησης LLP
Δρ. Ανδρούλλα Παπαναστασίου, Διευθύντρια, Ίδρυμα Δρ. Κωνσταντίνος Βραχίμης, Υπεύθυνος Υπηρεσίας Στρατηγικού
Σχεδιασμού και Μελετών, Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα
Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
12.20 – 12.40
Παρουσίαση Ε: «Χρήσιμες Διαδικτυακές Υπηρεσίες του Παρουσίαση ΣΤ: Προγράμματα Ενέργειας
ΚΕΠΑ για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις»
Ανθή Χαραλάμπους, Διευθύντρια, Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών
Νίκος Φιλίππου, Λειτουργός Παραγωγικότητας Α’, Κέντρο
Παραγωγικότητας
12.40-13.00
Παρουσίαση Η: Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στην
Κύπρο
Αλέξανδρος Αλεξάνδρου, Προϊστάμενος Μονάδας
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, Υπουργείο Εργασίας
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
13.00 – 14.00
Παρουσίαση Θ: Συγχρηματοδοτικό προϊόν JEREMIE- προϊόν
εγγυήσεων JEREMIA
Αντρέας Κυθραιώτης, Βοηθός Γενικού Διευθυντή Λιανικής Τραπεζικής
Κύπρου
ΕΛΑΦΡΥ ΓΕΥΜΑ
ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ, ΙΣΟΓΕΙΟ
2
14.00 – 14.20
Παρουσίαση: Ευκαιρίες χρηματοδότησης ΜμΕ – «Χρηματοδοτικά Προϊόντα για Επενδύσεις Μικρής Κλίμακας σε Τεχνολογίες
Ανανεώσιμης Ενέργειας και Ενεργειακής Αποδοτικότητας»
Λούης Λοΐζου, Διευθύνων Σύμβουλος, LML CBA Ltd
14.20 – 14.40
Παρουσίαση: Επιτυχημένα παραδείγματα ΜμΕ – “Wear-a-BAN project, FP7 CAPACITIES, Research for the Benefit of SME
Associations”
Μελίντα Κούτη, Διευθύντρια Ανάπτυξης Εργασιών,
Δρ. Αλέξανδρος Μιχαηλίδης, Διευθύνων Σύμβουλος,
Αναπτυξιακός Οργανισμός ΤΑΛΩΣ
14.40 – 15.00
Παρουσίαση: Επιτυχημένα παραδείγματα επιχορήγησης ΜμΕ –
“Project Quality & Management System”
Γιώργος Μαλέκκος, Διευθύνων Σύμβουλος, Powersoft Computer Solutions Ltd
15.20 – 15.40
Παρουσίαση: Επιτυχημένα παραδείγματα επιχορήγησης ΜμΕ –
Βέλτιστες πρακτικές υποβολής προτάσεων στο πρόγραμμα «Τεχνολογική Αναβάθμιση του Μεταποιητικού Τομέα»
Μαρία Αντωνίου, Σύμβουλος Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων, Ατλαντίς Συμβουλευτική Κύπρου
ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ, 1ος ΟΡΟΦΟΣ
15.20-17.00
Εργαστήρι: «7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο-ΑΝΘΡΩΠΟΙ, Δράσεις Marie Curie»
Δρ. Μαρίνος Ιωαννίδης, Επιστημονικός Υπεύθυνος, Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισμού, Ευρωπαϊκή Επιτροπή
ΧΩΡΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΕΙΑΣ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΠΑΥΛΙΔΗ
14.00 – 15.40
EYEs START-UP CAFÉ (επί τόπου σύστημα εγγραφής για νέους επιχειρηματίες και επιχειρηματίες υποδοχής)
Πρόγραμμα ERASMUS για νέους Επιχειρηματίες
Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 2011, 10.00-17.00
ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ, 1ος ΟΡΟΦΟΣ
10.00 – 13.00
ERASMUS for Young Entrepreneurs – ERASMUS για νέους επιχειρηματίες
Start-up Café: ευκαιρίες χρηματοδότησης και υποστήριξης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις»
10.00 – 10.40
Εισαγωγή
Δρ. Γρηγόρης Μακρίδης, Εκτελεστικός Διευθυντής Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου και Συντονιστής Έργου CYEYES
3
10.40 – 11.00
11.15 -11.30
11.30 – 12.00
12.00 – 12.20
12.20 – 13.00
13.00 – 14.00
14.00 – 14.30
Χαιρετισμοί
Αλεξάνδρα Γαλανού, Πρόεδρος Kυπριακής Ομοσπονδίας Γυναικών Επιχειρηματιών Επαγγελματιών (ΚΟΓΕΕ)
Παντελής Δημητρίου, Διευθύνων Σύμβουλος της First Elements Euroconsultants Ltd , EU Support Office for EYEs
Κώστας Χριστοφίδης, Βοηθός Γενικός Διευθυντής της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ)
Μάριος Τσιακκής, Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας του Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (ΚΕΒΕ)
Ανδρούλλα Καμιναρά, Επικεφαλής Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο
Παρουσίαση
CYEYES: Cyprus EYEs are Open: ERASMUS for Young Entrepreneurs
Ντίνα Κωνσταντίνου, εκπρόσωπος ΚΟΓΕΕ για το Πρόγραμμα «ERASMUS για Νέους Επιχειρηματίες»
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
Παρουσίαση: Ηλεκτρονικό Σύστημα εγγραφής ΝΕ και ΗΕ, Πρόγραμμα «ERASMUS για Νέους Επιχειρηματίες»
Σοφία Ανδρέου, Διαχειρίστρια Προγράμματος Erasmus για Νέους Επιχειρηματίες, Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου
Παρουσίαση: «Υπηρεσίες Υποστήριξης για την έναρξη της επιχείρησής σας»
Στάλω Δημοσθένους, Ανώτερος Λειτουργός ΚΕΒΕ
Συντονίστρια Μονάδας Ενημέρωσης, Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηματικής Στήριξης Κύπρου
Εργαστήρι: «Οδηγίες και Συμβουλές για τη σύνταξη ενός επιτυχημένου Επιχειρηματικού Σχεδίου (Business Plan)»
Παύλος Ιωσηφίδης, Εκτελεστικός Διευθυντής, PROVIDENT Investments
ΓΕΥΜΑ
ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ, 1ος ΟΡΟΦΟΣ
«Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας (Πρόγραμμα Ελλάδα-Κύπρος, MED και INTERREG IVC»
Ανθή Φιλιππίδου, Λειτουργός Προγραμματισμού Α΄, Διεύθυνση Διαρθρωτικών Ταμείων και Ταμείου Συνοχής, Γραφείο
Προγραμματισμού
14.30-15.00
«Παρουσίαση Προγραμμάτων και Έργων που Συγχρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία»
Ανθούλα Χαραλάμπους Σαββίδη, Ανώτερη Λειτουργός Συντονισμού, Διεύθυνση Διαρθρωτικών Ταμείων και Ταμείου Συνοχής, Γραφείο
Προγραμματισμού
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
15.00 – 15.30
4
15.30 – 16.00
«Παρουσίαση Έργων EuropeAid»
Νάτια Καραγιάννη, Λειτουργός, Γραφείο Κατάρτισης Προτάσεων, Υπηρεσία Έρευνας και Διεθνών Σχέσεων, Πανεπιστήμιο Κύπρου
16.00-16.30
Παρουσίαση του έργου «Γραφείων Διασύνδεσης με τη Βιομηχανία» (Development and Operation of Enterprises Liaison Offices in
Universities operating in the Republic of Cyprus)
Γιώργος Μάγος, Λειτουργός, Γραφείο Διασύνδεσης με τη Βιομηχανία, Υπηρεσία Έρευνας και Διεθνών Σχέσεων, Πανεπιστήμιο Κύπρου
Παντελής Δημητρίου, Διευθύνων Σύμβουλος, First Elements Euroconsultants Ltd
16.30-17.00
«Το Παράδειγμα του Γραφείου Διασύνδεσης με τη Βιομηχανία του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου.»
Δρ. Χαράλαμπος Χρυσοστόμου, Προϊστάμενος Υπηρεσίας Έρευνας Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων, ΤΕΠΑΚ
ΧΩΡΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΕΙΑΣ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΠΑΥΛΙΔΗ
EYEs START-UP CAFÉ (επί τόπου σύστημα εγγραφής για νέους επιχειρηματίες και επιχειρηματίες υποδοχής)
&
Συναντηθείτε με Διαπιστευμένους Συνεργάτες του ΕΓΚ (Certified Consultants) για συμβουλές σε προγράμματα επιχορήγησης για ΜμΕ
Πέμπτη, 17 Νοεμβρίου 2011, 9.30-19.00
Παράλληλα εργαστήρια κατάρτισης προτάσεων
ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ, 1ος ΟΡΟΦΟΣ
ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ, ΙΣΟΓΕΙΟ
9.30 – 11.40
Εργαστήρι Α: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Πλαίσιο (FP7 – Εργαστήρι Β: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης LLP
HORIZON 2020)
Δρ. Γρηγόρης Μακρίδης, Εκτελεστικός Διευθυντής του Ευρωπαϊκού
Καθηγητής Γιώργος Σαμάρας, Πανεπιστήμιο Κύπρου
Γραφείου Κύπρου και Προϊστάμενος Υπηρεσίας Έρευνας και Διεθνών
Σχέσεων του Πανεπιστημίου Κύπρου
11.40 – 12.00
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
12.00 – 13.00
Εργαστήρι Γ: «Τα βασικά βήματα ετοιμασίας μιας Εργαστήρι Δ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας MED
επιτυχούς πρότασης για Ευρωπαϊκά Προγράμματα από
το Α-Ω . Case study: LIFE +»
Όθωνας Καίσαρης, Σύμβουλος
Enoros Consulting Ltd
Όλγα Θωμά, Σύμβουλος,
Cypronetwork Consultancy Group
5
ΧΩΡΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΕΙΑΣ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΠΑΥΛΙΔΗ
9.30 – 13.00
EYEs START-UP CAFÉ (επί τόπου σύστημα εγγραφής για νέους επιχειρηματίες και επιχειρηματίες υποδοχής)
CONFERENCE ROOM, 1st FLOOR
«HOW TO SUCCEED IN THE EU PERSONNEL SELECTION COMPETITIONS»
15.00 – 19.00
-By registration only – participation FEE 70€, for application details visit www.eoc.org.cy
The training is designed for those who wish to apply for the upcoming competitions for administrator (AD), assistant (AST), linguist
and certain specialist positions within the EU institutions.
It provides the participants all necessary information and inside tips to successfully pass the new competitions and selection
procedures for getting a permanent position in the EU.
The 4 hours hands-on training will give participants the opportunity to challenge their aptitudes and competencies by practicing on a
series of tests comprising multiple-choice.
Number of participants 20-25. Registrations will be made on a first come first served basis
Language: English
Part 1:
Part 2:
Introduction on the EU Competitions (1hour)
Which competitions exist? – What are the eligibility criteria? - How to apply? - Which are the competitions’ stages? - How to
successfully prepare?
Pre-test preparation, methods to succeed and exercises (3 hours)
Verbal reasoning ▪ Numerical reasoning ▪ Abstract reasoning ▪ Situational judgement
Επικοινωνία:
Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου
Τηλ. 22894294 Φαξ. 22894472
Email: [email protected]
www.eoc.org.cy
Λεωφόρος Πανεπιστημίου 1
Κτήριο Α.Γ. Λεβέντη, Γραφείο 121, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία
6
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
933 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content