εδώ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Κατάλογος αιτήσεων μετάθεσης ανά περιοχή οργανικής θέσης με προτιμήσεις εκπ/κοί Κλάδου ΠΕ60 (Νηπ/γών)
Περιοχή οργανικής θέσης:
16301
Α/Α
Επώνυμο
Όνομα
Δυτ. Αττικής
(Π.Ε.) πατρός
Όνομα
1
ΠΟΥΤΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟ
1
2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
ΚΑΡΑΝΤΕΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
1
1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ
3
ΦΙΚΑ
ΜΑΡΙΑ-ΠΗΝΕΛΟΠΗ
4
ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ
ΜΑΡΙΑ
1
2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
5
ΚΑΨΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
6
Κωδικό Οργανική θέση
ς
ειδικότ.
Πλήθος
προτιμ.
Έτη
συνολ.
υπηρ.
Μήνες
συνολ.
υπηρ.
Ημέρες
συνολ.
υπηρ.
Μόρια
συνολ.
υπηρ.
Μόρια
δυσμ.
συνθ.
Μόρια
οικογ.
κατάστ.
Τέκνα
Τέκνα
Συνολ.
μέχρι 18 μέχρι 25 πλήθος
σπ.
τέκνων
Μόρια
τέκνων
Σύνολο
μορίων
Δήμος ή
κοινότητα
εντοπιότητας
Μόρια
εντοπ.
Δήμος ή
κοινότ.
εργασίας
συζύγου
Μόρια
συνυπ.
Μόρια
πρώτης
προτίμ.
0
0
ΠΕ60
3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΩ
ΛΙΟΣΙΩΝ
1
12
0
1
30
24
4
2
0
2
8
66
ΦΥΛΗΣ
4
ΠΕ60
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
2
9
4
21
23,54
34,4
4
1
0
1
4
65,94
ΜΕΓΑΡΕΩΝ
4
ΝΕΑΣ
ΠΕΡΑΜΟΥ
4
0
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ60
11ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 1
8
0
0
20
22,96
4
3
0
3
14
60,96
ΑΡΓΙΘΕΑΣ
0
ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ 0
0
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ60
8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
4
8
10
12
22,08
22,49
4
2
0
2
8
56,57
ΜΑΝΔΡΑΣ
0
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
4
0
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΩ
ΛΙΟΣΙΩΝ
0
7
7
29
19,16
13,15
4
2
1
3
14
50,31
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 0
0
0
ΚΑΡΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ60
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΛΥΧΟΥ
ΜΕΓΑΡΩΝ
0
10
0
0
25
22,33
0
0
0
0
0
47,33
ΒΥΡΩΝΟΣ
0
0
0
7
ΑΛΙΦΕΡΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ60
2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΝΔΡΑΣ
0
5
9
4
14,37
16,07
4
2
0
2
8
42,44
0
0
0
8
ΠΟΥΛΗ
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ60
10ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 0
8
4
24
21,04
15,91
4
0
0
0
0
40,95
ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ
4
0
0
9
ΠΑΠΑΟΡΦΑΝΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ-ΣΤΑΜΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ60
2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
0
5
7
25
14,16
25,58
0
0
0
0
0
39,74
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
0
0
0
10
ΣΚΕΠΕΤΑΡΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΠΕ60
ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΦΥΛΗΣ
4
5
8
29
14,37
16,16
4
1
0
1
4
38,53
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩ 0
ΣΕΩΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ 0
0
ΖΩΓΡΑΦΟΥ
0
0
0
2
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
4
6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ
11
ΞΥΝΟΓΑΛΑ
ΕΛΕΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ60
3 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΓΑΡΩΝ
0
7
0
1
17,5
20,83
0
0
0
0
0
38,33
12
ΡΑΠΤΗ
ΒΙΡΓΙΝΙΑ
ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ
ΠΕ60
4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΑ
11
6
2
20
15,62
20,9
0
0
0
0
0
36,52
0
0
0
1
2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΛΙΑΡΟΥ
ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ
ΠΕ60
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
20
4
8
5
11,66
17,32
4
0
0
0
0
32,98
ΕΛΑΦΟΝΗΣΟ 0
Υ
0
0
2
4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΠΛΟΥΜΗ
ΧΡΥΣΗ
ΠΕ60
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
20
4
9
23
12,08
16,57
4
0
0
0
0
32,65
0
4
0
2
4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΚΑΤΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΠΕ60
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
3
5
8
1
14,16
17,65
0
0
0
0
0
31,81
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
0
0
0
3
ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΥΛΗΣ
ΚΡΙΤΣΑΛΟΥ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΠΕ60
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
20
4
9
27
12,08
18,41
0
0
0
0
0
30,49
ΑΛΙΜΟΥ
0
0
0
1
6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΝΤΑΦΟΥ
ΕΛΕΝΗ-ΕΙΡΗΝΗ
ΠΕ60
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
20
4
0
13
10
20,15
0
0
0
0
0
30,15
0
0
0
1
6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΣΕΦΕΡΛΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΠΕ60
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
16
5
4
6
13,33
15,97
0
0
0
0
0
29,3
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕ 0
ΩΣ
0
0
4
10ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ
ΝΑΚΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΕ60
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
3
5
0
11
12,5
8,32
4
1
0
1
4
28,82
ΙΛΙΟΥ (ΝΕΩΝ
ΛΙΟΣΙΩΝ)
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 0
Σ
0
1
1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΖΕΦΥΡΙΟΥ
13
14
15
16
17
18
19
ΚΟΣΜΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
0
ΜΕΓΑΡΑ
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
1
6
0
14
15
13,48
0
0
0
0
0
28,48
ΦΑΡΙΔΟΣ
0
0
0
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
1
6
8
25
16,87
11,57
0
0
0
0
0
28,44
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
0
0
0
ΠΕ60
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
20
4
11
14
12,29
16,15
0
0
0
0
0
28,44
ΝΕΑΣ
0
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ
Σ
0
0
ΠΕ60
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
10
5
8
1
14,16
13,82
0
0
0
0
0
27,98
0
0
0
ΠΕ60
11ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 10
6
5
6
16,04
11,54
0
0
0
0
0
27,58
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
0
0
0
ΠΕ60
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
12
5
7
25
14,16
13,4
0
0
0
0
0
27,56
ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ
0
0
0
ΠΕ60
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
7
5
7
13
13,95
9,4
4
0
0
0
0
27,35
ΑΙΓΑΛΕΩ
0
0
0
ΠΕ60
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
12
5
9
27
14,58
11,83
0
0
0
0
0
26,41
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 0
0
0
ΠΕ60
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
18
6
4
7
15,83
10,23
0
0
0
0
0
26,06
0
0
0
ΠΕ60
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
17
4
7
5
11,45
10,07
4
0
0
0
0
25,52
ΑΧΑΡΝΩΝ
0
ΑΧΑΡΝΩΝ
0
0
ΠΕ60
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
18
4
0
13
10
10,33
4
0
0
0
0
24,33
ΝΙΚΑΙΑΣ
0
ΜΟΣΧΑΤΟΥ
0
0
ΠΕ60
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
20
3
8
4
9,16
6,81
4
1
0
1
4
23,97
ΝΙΚΑΙΑΣ
0
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
0
0
ΠΕ60
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
16
4
0
13
10
11,98
0
0
0
0
0
21,98
ΝΙΚΑΙΑΣ
0
0
0
ΠΕ60
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
20
4
9
27
12,08
9,24
0
0
0
0
0
21,32
ΒΥΡΩΝΟΣ
0
0
0
ΠΕ60
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
15
3
7
3
8,95
12,23
0
0
0
0
0
21,18
ΜΟΣΧΑΤΟΥ
0
0
0
ΠΕ60
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
20
5
0
11
12,5
8,64
0
0
0
0
0
21,14
ΚΑΜΠΟΥ
0
0
0
ΠΕ60
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
19
4
0
13
10
5,66
4
0
0
0
0
19,66
ΑΧΑΡΝΩΝ
0
0
0
ΠΕ60
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
17
4
0
13
10
7,83
0
0
0
0
0
17,83
ΜΑΝΔΡΑΣ
4
0
0
ΠΕ60
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
5
3
8
7
9,16
7,31
0
0
0
0
0
16,47
ΠΑΠΑΓΟΥ
0
0
0
ΠΕ60
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
20
3
4
28
8,54
3,41
0
0
0
0
0
11,95
0
0
0
ΑΣΥΛΛΟΓΙΣΤΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
1
παραμένει στη διάθεση - δήλωση 2ης τοποθέτησης
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
1
παραμένει στη διάθεση - δήλωση 2ης τοποθέτησης
ΚΟΥΡΚΟΥΝΗ
ΝΙΚΗ
5
1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΜΕΡΟΠΗ
1
3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
ΜΠΕΘΑΝΗ
ΜΑΡΙΝΑ
3
12ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ
ΕΥΤΥΧΙΑ
4
6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΤΣΟΥΣΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
7
3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΝΔΡΑΣ (ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ)
ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ
ΜΑΓΔΑΛΙΝΗ
7
9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΕΑ
ΟΛΥΜΠΙΑ
3
5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
ΠΑΝΙΤΣΙΔΗ
ΕΥΓΕΝΙΑ
6
ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΥΛΗΣ
ΚΟΥΚΟΥΤΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
14
1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
8
10ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΤΣΑΡΕ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
9
12ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΜΕΛΙΣΟΒΑ
ΣΟΦΙΑ
10
7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΒΟΥΡΓΑΝΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
13
2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΓΑΡΩΝ
ΣΙΟΥΡΤΟΥ
ΣΩΤΗΡΙΑ
14
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 11ο
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
1
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΡΥΘΡΩΝ
ΤΣΑΜΟΥ
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
9
10ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΣΙΔΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ
2
7 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΓΑΡΩΝ
ΔΟΥΦΕΞΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
11
3 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΓΑΡΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΘΩΜΑΣ
ΑΡΣΕΝΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΠΕ60
ΠΕ60
ΖΩΓΡΑΦΟΥ