apofasi DS_285_1_ADA.pdf - Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας

ΑΔΑ: ΒΕΥΣΟΡ9Ζ-Μ7Π
ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ.Σ.
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Tαχ. Δ/νση
Ταχ. Κώδικας
Τηλέφωνο
Fax
E-mail
: Χαρ. Τρικούπη 51 & Βαλτετσίου
: 106 81 Αθήνα
: 210 38 98 022
: 210 38 98 058
: [email protected]
Αθήνα, 12.02.2013
Αρ.Πρωτ.: 24705/633
ΘΕΜΑ: Έγκριση των Πινάκων Κατάταξης και Βαθμολογίας και των Πινάκων Απορριπτέων της υπ’αριθμ.
ΣΟΧ 8/2012 Ανακοίνωσης Πρόσληψης Προσωπικού για τις ανάγκες υλοποίησης του Υποέργου 5
«Στελέχωση και Λειτουργία των Συμβουλευτικών Κέντρων» της Πράξης «Δράσεις της Δημόσιας Διοίκησης
για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών» της κατηγορίας Πράξης 3.2.3. του
Ε.Π.: «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» του Άξονα Προτεραιότητας 07 στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ (ΕΤΠΑ
– ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ – ΕΚΤ).
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του Κ.Ε.Θ.Ι. κατά την 285η συνεδρίασή του στις 07.02.2013 κατά τη
συζήτηση του υπ’αριθμ. 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης και έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 2 και 3 της υπ΄αριθμ. 219/06.02.1995 απόφασης του Υπουργού
Προεδρίας της Κυβέρνησης «Καθορισμός αποφασιστικών, συλλογικών και μονομελών οργάνων
διοίκησης του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας» (Φ.Ε.Κ. 79/Β΄/07.02.1995), όπως ισχύουν
σήμερα.
2. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. Κ.Ε.Θ.Ι. 26290/27.09.2012 – Υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 8/2012 (ΑΔΑ: Β45ΑΟΡ9Ζ2ΡΩ/03.12.2012) Ανακοίνωση Πρόσληψης Προσωπικού συνολικού αριθμού τριών (3) ατόμων, με
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη παροδικών αναγκών της
Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων (Γ.Γ.Ι.Φ.) του Υπουργείου Εσωτερικών, και
συγκεκριμένα για τη στελέχωση και λειτουργία του Συμβουλευτικού της Κέντρου στην Μυτιλήνη
και για την επιστημονική και διοικητική υποστήριξη του ανωτέρω Υποέργου, του οποίου Κύριος
Δικαιούχος είναι η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων (Ε.Υ.Ε./Γ.Γ.Ι.Φ.) και Φορέας
Υλοποίησης/Επιμέρους Δικαιούχος αυτού είναι το Κ.Ε.Θ.Ι.
3. Tην υπ'αριθμ. 278/23.10.2012/θέμα 2o (ΑΔΑ: Β43ΙΟΡ9Ζ-ΟΑΨ/25.10.2012) απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου του Κ.Ε.Θ.Ι. με την οποία ορίσθηκε η Επιτροπή Διενέργειας και
Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων της υπ’αριθμ. ΣΟΧ 8/2012 Ανακοίνωσης.
4. Tο υπ’αριθμ. 1ο Πρακτικό/25.01.2013 της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης των
Αποτελεσμάτων της Ανακοίνωσης υπ’αριθμ. ΣΟΧ 8/2012.
5. Το υπ’αριθμ. 2ο Πρακτικό/31.01.2013 της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης των
Αποτελεσμάτων της Ανακοίνωσης υπ’αριθμ. ΣΟΧ 8/2012.
ΟΜΟΦΩΝΩΣ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
1) Εγκρίνει στο σύνολό του και με την αιτιολογία που αναγράφεται σε αυτό το υπ’αριθμ. 1 ο
Πρακτικό/25.01.2013 της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων της Ανακοίνωσης
υπ’αριθμ. ΣΟΧ 8/2012.
2) Εγκρίνει στο σύνολό του και με την αιτιολογία που αναγράφεται σε αυτό το υπ’αριθμ. 2 ο
Πρακτικό/31.01.2013 της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων της Ανακοίνωσης
ΑΔΑ: ΒΕΥΣΟΡ9Ζ-Μ7Π
υπ’αριθμ. ΣΟΧ 8/2012 καθώς και τους επισυναπτόμενους: α) Πίνακες Κατάταξης και Βαθμολογίας, ανά
κωδικό θέσης και ανά ειδικότητα και β) Πίνακες Απορριπτέων, ανά κωδικό θέσης και ανά ειδικότητα.
και ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΕΙ
την Πρόεδρο του Δ.Σ. όπως μεριμνήσει για την έκδοση και υπογραφή, για λογαριασμό της Γενικής
Γραμματείας Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Εσωτερικών, των πράξεων πρόσληψης, καθώς και των
σχετικών συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με τους εγκεκριμένους πίνακες κατάταξης
και βαθμολογίας ανά κωδικό θέσης και ειδικότητας.
Η παρούσα απόφαση επικυρώνεται αυθημερόν.
Αθήνα, 12.02.2013
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ - ΞΑΝΘΙΠΠΗ ΚΑΡΤΣΙΩΤΟΥ
ΑΔΑ: ΒΕΥΣΟΡ9Ζ-Μ7Π
Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
1o ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.ΚΕΘΙ/26290/27.09.2012 – ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 8/2012 (ΑΔΑ:
Β45ΑΟΡ9Ζ-2ΡΩ/03.12.2012) ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ
ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Για τις ανάγκες υλοποίησης του Υποέργου 5 «Στελέχωση και Λειτουργία των
Συμβουλευτικών Κέντρων» της Πράξης «Δράσεις της Δημόσιας Διοίκησης για την πρόληψη και την
καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών» της κατηγορίας Πράξης 3.2.3. του Ε.Π.: «Διοικητική
Μεταρρύθμιση 2007-2013»
Σήμερα, 25 Ιανουαρίου 2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 στην έδρα του Νομικού Προσώπου
Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.) επί της οδού
Χαρ.Τρικούπη 51 & Βαλτετσίου, συνεδρίασε η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης των
Αποτελεσμάτων της Ανακοίνωσης υπ’αριθμ. ΣΟΧ 8/2012 Πρόσληψης Προσωπικού για τις ανάγκες
υλοποίησης του Υποέργου 5 «Στελέχωση και Λειτουργία των Συμβουλευτικών Κέντρων» της Πράξης
«Δράσεις της Δημόσιας Διοίκησης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών»
της κατηγορίας Πράξης 3.2.3. του Ε.Π.: «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» του Άξονα
Προτεραιότητας 07 στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ (ΕΤΠΑ – ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ – ΕΚΤ), που αφορά στην
πρόσληψη συνολικού αριθμού τριών (3) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου, με διάρκεια σύμβασης δώδεκα (12) μηνών με δυνατότητα παράτασης μέχρι τη λήξη του
Υποέργου 5, για την κάλυψη παροδικών αναγκών της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων (Γ.Γ.Ι.Φ.)
του Υπουργείου Εσωτερικών, και συγκεκριμένα για τη στελέχωση και λειτουργία του Συμβουλευτικού της
Κέντρου στην Μυτιλήνη και για την επιστημονική και διοικητική υποστήριξη του ανωτέρω Υποέργου, του
οποίου Κύριος Δικαιούχος είναι η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων (Ε.Υ.Ε./Γ.Γ.Ι.Φ.) και Φορέας
Υλοποίησης/Επιμέρους Δικαιούχος αυτού είναι το Κ.Ε.Θ.Ι.
Η ανωτέρω Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων ορίστηκε σύμφωνα με την
υπ'αριθμ. 278/23-10-2012/θέμα 2o (ΑΔΑ: Β43ΙΟΡ9Ζ-ΟΑΨ/25.10.2012) απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου του Κ.Ε.Θ.Ι και απαρτίζεται από τους κάτωθι:
1.
Αικατερίνη Δρούγα, εργαζόμενη στο Κ.Ε.Θ.Ι., τακτικό μέλος ως Πρόεδρος της Επιτροπής.
2.
Αμαλία Σαρρή, υπάλληλος της Γ.Γ.Ι.Φ., τακτικό μέλος.
3.
Θεοφανία Παπαδοπούλου, εργαζόμενη στο Κ.Ε.Θ.Ι., τακτικό μέλος.
Χρέη Γραμματέως της Επιτροπής εκτελεί η Ειρήνη Μάρη.
Καθήκοντα Προέδρου της Επιτροπής, σύμφωνα με την υπ'αριθμ. 278/23-10-2012/θέμα 2o (ΑΔΑ:
Β43ΙΟΡ9Ζ-ΟΑΨ/25.10.2012) απόφαση του Δ.Σ. του Κ.Ε.Θ.Ι., ασκεί νόμιμα η κ. Αικατερίνη Δρούγα.
ΑΔΑ: ΒΕΥΣΟΡ9Ζ-Μ7Π
Αφού διαπιστώθηκε η κατά νόμο προβλεπόμενη απαρτία της Επιτροπής (ευρέθησαν παρόντα τρία -3μέλη) και κρίθηκε ως νόμιμη η συγκρότηση και συνεδρίαση της Επιτροπής, η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη
της συνεδρίασης.
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Ανακοίνωση υπ’αριθμ. ΣΟΧ 8/2012 ο αριθμός ατόμων, ανά υπηρεσία,
έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, έχει ως ακολούθως:
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Υπηρεσία
Έδρα υπηρεσίας
Ειδικότητα
Διάρκεια σύμβασης
Κωδικός
θέσης
141
Συμβουλευτικό Κέντρο
Γενικής Γραμματείας
Ισότητας των Φύλων
(Γ.Γ.Ι.Φ.)
ΜΥΤΙΛΗΝΗ
142
Συμβουλευτικό Κέντρο
Γενικής Γραμματείας
Ισότητας των Φύλων
(Γ.Γ.Ι.Φ.)
Συμβουλευτικό Κέντρο
Γενικής Γραμματείας
Ισότητας των Φύλων
(Γ.Γ.Ι.Φ.)
ΜΥΤΙΛΗΝΗ
ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
εν ελλείψει
ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ
ΜΥΤΙΛΗΝΗ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
143
Αριθμός
ατόμων
12 μήνες με
δυνατότητα
παράτασης έως τη
λήξη του Υποέργου 5
1
12 μήνες με
δυνατότητα
παράτασης έως τη
λήξη του Υποέργου 5
12 μήνες με
δυνατότητα
παράτασης έως τη
λήξη του Υποέργου 5
1
1
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ήταν η 20η Δεκεμβρίου 2012.
Αναλυτικότερα για την αναφερόμενη Ανακοίνωση υπ’αριθμ. ΣΟΧ 8/2012 υποβλήθηκαν συνολικά εξήντα
επτά (67) αιτήσεις, ως ακολούθως:
Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
26567/01
26567/02
26567/03
26567/04
26567/05
26567/06
26567/07
26567/08
26567/09
26567/10
26567/11
26567/12
26567/13
26567/14
26567/15
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 8/2012
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ
ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΑΛΔΕΛΗ
ΜΑΡΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΑΜΒΑΚΗ
ΜΥΡΣΙΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΛΑΤΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΡΓΥΡΟΥΔΗ
ΑΝΘΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΩΡΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΛΑΡΙΣΗ
ΕΛΠΙΝΙΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΑΛΑΝΗ
ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΒΑΓΓΕΛΑ
ΙΩΑΝΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΕΒΑΣΤΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΑΠΑΜΑΛΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΑΛΤΑ
ΑΝΘΟΥΛΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΥΚΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ
143
143
142
143
142
142
142
141
142
142
141
143
143
143
143
ΑΔΑ: ΒΕΥΣΟΡ9Ζ-Μ7Π
Α/Α
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
26567/16
26567/17
26567/18
26567/19
26567/20
26567/21
26567/22
26567/23
26567/24
26567/25
26567/26
26567/27
26567/28
26567/29
26567/30
26567/31
26567/32
26567/33
26567/34
26567/35
26567/36
26567/37
26567/38
26567/39
26567/40
26567/41
26567/42
26567/43
26567/44
26567/45
26567/46
26567/47
26567/48
26567/49
26567/50
26567/51
26567/52
26567/53
26567/54
26567/55
26567/56
26567/57
26567/58
26567/59
26567/60
26567/61
26567/62
26567/63
26567/64
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 8/2012
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ
ΚΟΥΓΚΕΛΛΗ
ΛΟΥΚΡΙΤΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΦΙΡΙΓΓΟΥ
ΣΤΑΥΡΙΤΣΑ
ΣΑΡΑΝΤΟΣ
ΒΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΟΚΚΙΝΟΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΚΛΕΑΝΘΗΣ
ΡΟΥΓΓΟΥ
ΑΘΗΝΑ
ΕΡΜΟΛΑΟΣ
ΛΕΟΝΤΙΟΥ
ΟΥΡΑΝΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΥΡΙΑΖΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΡΟΤΖΙΩΚΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΥΚΑ
ΜΑΡΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΒΟΥΡΝΙΤΑ
ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΒΑΦΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΝΤΑΤΖΗ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΟΥΤΖΑΚΙΟΖΗ
ΟΥΡΑΝΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΣΛΑΝΗ
ΜΑΡΙΑΝΘΗ-ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΓΙΑΟΥΖΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΛΑΣΣΗ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΜΕΤΑΞΑ
ΕΥΤΥΧΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ
ΧΑΤΖΗΑΦΡΑΤΗ
ΜΥΡΣΙΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΥΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΠΑΥΛΟΣ
ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ
ΟΛΓΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΒΛΑΜΗ
ΘΕΟΔΟΥΛΑ
ΗΛΙΑΣ
ΓΙΑΚΟΥΜΗ
ΣΟΦΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΣΙΡΙΚΑ
ΜΑΡΙΑ
ΧΡΗΣΙΜΟΣ
ΑΓΓΕΛΗ
ΝΙΚΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΚΛΕΟΝΙΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΒΑΡΝΑ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΠΠΑ
ΒΙΚΤΩΡΙΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΑΛΤΣΟΤΑΚΗ
ΜΑΓΔΑΛΙΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΤΑΡΑ
ΜΑΡΙΑ-ΜΥΡΣΙΝΗ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΓΙΑΚΕΙΜΗ
ΘΕΚΛΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΜΙΧΑΗΛ
ΧΡΟΝΗ
ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΙΚΙΝΗ
ΘΕΚΛΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΜΙΝΗ
ΜΑΡΙΑΝΘΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΑΓΚΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΑΦΛΙΩΤΗ
ΑΝΤΩΝΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΑΚΙΔΕΛΗ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΠΑΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΠΑΠΟΡΦΥΡΙΟΥ
ΕΛΠΙΝΙΚΗ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΧΑΤΖΗΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ-ΓΙΑΣΕΜΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΙΝΤΖΙΡΤΖΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΧΑΤΖΗ
ΜΑΡΙΑΝΝΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΓΚΙΡΤΖΙΜΑΝΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΛΙΒΕΡΑ
ΑΜΑΛΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΦΛΩΡΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ-ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ
143
142
143
143
143
143
143
142
143
143
142
143
142
143
142
142
143
143
142
142
141
143
141
141
141
143
143
143
141
143
141
142
143
143
142
141
143
142
143
143
143
143
142
143
143
141
143
143
143
ΑΔΑ: ΒΕΥΣΟΡ9Ζ-Μ7Π
Α/Α
65
66
67
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 8/2012
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ
ΒΥΝΙΧΑΚΗ
ΜΑΡΙΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΤΑΜΤΑΜΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
26567/65
26567/66
26567/67
ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ
142
143
142
Ειδικότερα από το σύνολο των εξήντα επτά (67) ανωτέρω υποβληθέντων αιτήσεων, η Επιτροπή
ομοφώνως έκρινε ως:
α) εμπρόθεσμες: εξήντα τρεις (63) συνολικά αιτήσεις.
β) εκπρόθεσμες: τέσσερις (4) συνολικά αιτήσεις, οι οποίες και απορρίπτονται, σύμφωνα με τον ως κάτωθι
πίνακα:
Α/Α
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΟΝΟΜΑ
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ
ΚΩΔ.
ΘΕΣΗΣ
143
1
26567/64
ΦΛΩΡΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ-ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
2
26567/65
ΒΥΝΙΧΑΚΗ
ΜΑΡΙΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
142
3
26567/66
ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
143
4
26567/67
ΤΑΜΤΑΜΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΣΤΑΥΡΟΣ
142
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ -ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ
21.12.2012
ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ -ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ
21.12.2012
ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ -ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ
21.12.2012
ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ -ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ
21.12.2012
Από το σύνολο των εξήντα τριών (63) εμπρόθεσμων αιτήσεων, υποβλήθηκαν ειδικότερα για:
•
τον Κωδικό Θέσης 141 – ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών εν ελλείψει ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών: δέκα
(10) αιτήσεις.
•
τον Κωδικό Θέσης 142 – ΠΕ Ψυχολόγων: δέκα οκτώ (18) αιτήσεις.
•
τον Κωδικό Θέσης 143 – ΔΕ Διοικητικού: τριάντα πέντε (35) αιτήσεις.
Ακολούθως η Επιτροπή ΟΜΟΦΩΝΩΣ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ όπως προχωρήσει στην αξιολόγηση των
εμπρόθεσμων υποβληθέντων αιτήσεων προκειμένου να ελεγχθεί η πλήρωση των απαιτούμενων
προσόντων ανά κωδικό θέσης και κατόπιν στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση των κριτηρίων, σύμφωνα
με τα οριζόμενα στην Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 8/2012, σε επόμενη Συνεδρίαση η οποία ορίζεται για
την Πέμπτη 31 Ιανουαρίου 2013 και ώρα 09.00.
Στο σημείο αυτό και περί ώρα 14.30 λύεται η Συνεδρίαση της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης
των Αποτελεσμάτων της Ανακοίνωσης υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 8/2012.
Αθήνα, 25 Ιανουαρίου 2013
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΒΕΥΣΟΡ9Ζ-Μ7Π
Η Πρόεδρος της Επιτροπής, Αικατερίνη Δρούγα
Τα Μέλη:
Η Γραμματέας
__________________
Ειρήνη Μάρη
__________________
Αμαλία Σαρρή
__________________
Θεοφανία Παπαδοπούλου
__________________
ΑΔΑ: ΒΕΥΣΟΡ9Ζ-Μ7Π
Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
2ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.ΚΕΘΙ/26290/27.09.2012 – ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 8/2012 (ΑΔΑ:
Β45ΑΟΡ9Ζ-2ΡΩ/03.12.2012) ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ
ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Για τις ανάγκες υλοποίησης του Υποέργου 5 «Στελέχωση και Λειτουργία των
Συμβουλευτικών Κέντρων» της Πράξης «Δράσεις της Δημόσιας Διοίκησης για την πρόληψη και την
καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών» της κατηγορίας Πράξης 3.2.3. του Ε.Π.: «Διοικητική
Μεταρρύθμιση 2007-2013»
Σήμερα, 31 Ιανουαρίου 2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.00 στην έδρα του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού
Δικαίου με την επωνυμία Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.) επί της οδού Χαρ.Τρικούπη 51
& Βαλτετσίου, συνεδρίασε η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων της
Ανακοίνωσης υπ’αριθμ. ΣΟΧ 8/2012 (Μυτιλήνη) Πρόσληψης Προσωπικού για τις ανάγκες υλοποίησης
του Υποέργου 5 «Στελέχωση και Λειτουργία των Συμβουλευτικών Κέντρων» της Πράξης «Δράσεις της
Δημόσιας Διοίκησης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών» της
κατηγορίας Πράξης 3.2.3. του Ε.Π.: «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» του Άξονα Προτεραιότητας 07
στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ (ΕΤΠΑ – ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ – ΕΚΤ), με σκοπό την αξιολόγηση και
βαθμολόγηση των εμπρόθεσμων υποβληθέντων αιτήσεων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 1 ο Πρακτικό/2501-2013 της Επιτροπής.
Η ανωτέρω Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων ορίστηκε σύμφωνα με την
υπ'αριθμ. 278/23-10-2012/θέμα 2o (ΑΔΑ: Β43ΙΟΡ9Ζ-ΟΑΨ/25.10.2012) απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου του Κ.Ε.Θ.Ι και απαρτίζεται από τους κάτωθι:
4.
Αικατερίνη Δρούγα, εργαζόμενη στο Κ.Ε.Θ.Ι., τακτικό μέλος ως Πρόεδρος της Επιτροπής.
5.
Αμαλία Σαρρή, υπάλληλος της Γ.Γ.Ι.Φ., τακτικό μέλος.
6.
Θεοφανία Παπαδοπούλου, εργαζόμενη στο Κ.Ε.Θ.Ι., τακτικό μέλος.
Χρέη Γραμματέως της Επιτροπής εκτελεί η Ειρήνη Μάρη.
Καθήκοντα Προέδρου της Επιτροπής, σύμφωνα με την υπ'αριθμ. 278/23-10-2012/θέμα 2o (ΑΔΑ:
Β43ΙΟΡ9Ζ-ΟΑΨ/25.10.2012) απόφαση του Δ.Σ. του Κ.Ε.Θ.Ι., ασκεί νόμιμα η κ. Αικατερίνη Δρούγα.
Αφού διαπιστώθηκε η κατά νόμο προβλεπόμενη απαρτία της Επιτροπής (ευρέθησαν παρόντα τρία -3μέλη) και κρίθηκε ως νόμιμη η συγκρότηση και συνεδρίαση της Επιτροπής, η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη
της συνεδρίασης.
ΑΔΑ: ΒΕΥΣΟΡ9Ζ-Μ7Π
Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων της Ανακοίνωσης υπ’αριθμ. ΣΟΧ
8/2012 κατόπιν διεξοδικής μελέτης των υποβληθέντων εμπρόθεσμων αιτήσεων των υποψηφίων, τα
σχετικά επισυναπτόμενα σε αυτές δικαιολογητικά και έχοντας υπόψη:
1.
Την υπ’ αριθμ. πρωτ. Κ.Ε.Θ.Ι. 26290/27.09.2012 – Υπ΄ αριθμ.
8/2012 (ΑΔΑ: Β45ΑΟΡ9Ζ-
2ΡΩ/03.12.2012) Ανακοίνωση Πρόσληψης Προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου.
2.
Το υπ’αριθμ. 1ο Πρακτικό/25-01-2013 της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης των
Αποτελεσμάτων της Ανακοίνωσης υπ’αριθμ. ΣΟΧ 8/2012.
ΟΜΟΦΩΝΩΣ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ
Α)
Συντάσσει Πίνακες Κατάταξης και Βαθμολογίας, ανά κωδικό θέσης και ανά ειδικότητα
(επισυνάπτονται στο παρόν πρακτικό).
Β)
Συντάσσει Πίνακες Απορριπτέων ανά κωδικό θέσης και ανά ειδικότητα (επισυνάπτονται στο
παρόν πρακτικό).
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΕΙ
Την Πρόεδρο της Επιτροπής όπως καταθέσει τα υπ’αριθμ. 1/25-01-2013 και 2/31-01-2013 Πρακτικά
προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο του Κ.Ε.Θ.Ι.
Στο σημείο αυτό και περί ώρα 15.00 λύεται η Συνεδρίαση της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης
των Αποτελεσμάτων της Ανακοίνωσης υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 8/2012.
Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2013
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Η Πρόεδρος της Επιτροπής, Αικατερίνη Δρούγα
__________________
Τα Μέλη:
__________________
Αμαλία Σαρρή
Θεοφανία Παπαδοπούλου
Η Γραμματέας
__________________
Ειρήνη Μάρη
__________________