ια τους ΠροΠτυχιακούς Φοιτητές του

University of Athens
Πανεπιστήμιο Αθηνών
Science, Technology and
Environment Laboratory
Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών,
Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος
Pedagogical Department P.Ε.
Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε.
13a Navarinou str, Athens, GR-10680
e_site: http://micro-kosmos.uoa.gr
Ναυαρίνου 13α, Αθήνα, 10680
e_site: http://micro-kosmos.uoa.gr
Director: Prof. George Kalkanis
Διευθυντής: καθηγ. Γ. Θ. Καλκάνης
Αθήνα, 1 ΑΠΡ 2015
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ
ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 03 ΑΠΡ 2015
Ανακοινώνεται ότι την Παρασκευή 03 ΑΠΡ 2015 δεν θα πραγματοποιηθεί το μάθημα και το
φροντιστήριο Φυσικής ΙΙ (10:00-13:00) από τον Καθηγητή Γ. Θ. Καλκάνη, λόγω μη
αποκατάστασης της βλάβης του υποσταθμού της ΔΕΗ του κτηρίου Ναυαρίνου 13α.
Από το Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών
******************************
Αθήνα, 1 ΑΠΡ 2015
NEA ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Ανακοινώνεται ότι την Παρασκευή 03 ΑΠΡ 2015 δεν θα πραγματοποιηθούν τα Εργαστηριακά
δίωρα Φυσικών Επιστημών 11:00-13:00, 13:00-15:00, 15:00-17:00, 17:00-19:00
(τμήματα Β), λόγω μη αποκατάστασης της βλάβης του υποσταθμού της ΔΕΗ.
Tα Εργαστήρια θα διακοπούν κατά τη διάρκεια των διακοπών του Πάσχα (από 06/04/2015
έως 19/04/2015) και θα ξαναξεκινήσουν την εβδομάδα 20-24 Απριλίου 2015 (τμήματα Α).
Από το Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών
******************************
Αθήνα, 31 ΜΑΡ 2015
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Ανακοινώνεται ότι την Τετάρτη 01 ΑΠΡ 2015 δεν θα πραγματοποιηθεί το Εργαστήριο δίωρο
Φυσικών Επιστημών 13:00-15:00 (τμήμα Β), λόγω βλάβης του υποσταθμού της ΔΕΗ του
κτηρίου Ναυαρίνου 13α και διακοπής επί του παρόντος της τροφοδοσίας του κτηρίου με
ηλεκτρικό ρεύμα. Για τα Εργαστηριακά δίωρα της Παρασκευής 03 ΑΠΡ 2015 (τμήματα Β), θα
ακολουθήσει νέα ανακοίνωση, ανάλογα με την αποκατάσταση ή μη της βλάβης.
Tα Εργαστήρια θα διακοπούν κατά τη διάρκεια των διακοπών του Πάσχα (από 06/04/2015
έως 19/04/2015) και θα ξαναξεκινήσουν την εβδομάδα 20-24 Απριλίου 2015 (τμήματα Α).
Από το Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών
******************************
Αθήνα, 29 ΜΑΡ 2015
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ
ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ 30 ΜΑΡ 2015
Οι Ανακοινώσεις του Εργαστηρίου αναρτώνται στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Εργαστηρίου στον 4ο όροφο του κτιρίου Ναυαρίνου 13α
και στον Διαδικτυακό Τόπο του Εργαστηρίου: http://micro-kosmos.uoa.gr (=> η Ενημέρωση)
Ανακοινώνεται ότι τη Δευτέρα 30 ΜΑΡ 2015 δεν θα πραγματοποιηθεί το μάθημα και το
φροντιστήριο Φυσικής ΙΙ (10:00-13:00) από τον Καθηγητή Γ. Θ. Καλκάνη, λόγω βλάβης του
υποσταθμού της ΔΕΗ του κτηρίου Ναυαρίνου 13α και διακοπής επί του παρόντος της
τροφοδοσίας του κτηρίου με ηλεκτρικό ρεύμα.
Από το Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών
******************************
Αθήνα, 07 ΜΑΡ 15
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Ι και IΙ, περιόδου ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015
ΦΥΣΙΚΗ I
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ της 04 ΦΕΒ 2015
Α/Α
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΗΤΡΩΟΥ
ΑΡΧΙΚΑ
ΕΠΩΝΥΜΟΥ - ΟΝΟΜΑΤΟΣ
1
230263
Δ.Β.
0
2
9981200600140
Π.Α.
6
3
9981200600249
Ρ.Κ.
1
4
9981200600402
Σ.Γ.
3
5
9981200700246
Φ.Α.
1
6
9981200800215
Ν.Α.
1
7
9981200800238
Α.Δ.
5
8
9981200800239
Α.Χ.
6
9
9981200800249
Π.Μ.
3
10
9981200800430
Ζ.Σ.
5
11
9981200900227
Μ.Α.
1
12
9981200900231
Σ.Ε.
5
13
9981200900236
Χ.Ν.
1
14
9981200900296
Σ.Ε.
2
15
9981200900305
Χ.Ι.
5
16
9981200900318
Γ.Δ.
0
17
9981200900327
Δ.Ν.
3
18
9981200900382
Τ.Ε.
5
19
9981200900394
Φ.Ε.
5
20
9981200900444
Κ.Α.
6
21
9981200900448
Μ.Α.
7
22
9981200900451
Π.Γ.
5
23
9981200900464
Α.Π.
3
24
9981201000003
Α.Ε.
6
25
26
27
9981201000019
9981201000020
9981201000076
Β.Β.
Β.Ε.
Κ.Σ.
8
2
7
ΒΑΘΜΟΣ
Οι Ανακοινώσεις του Εργαστηρίου αναρτώνται στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Εργαστηρίου στον 4ο όροφο του κτιρίου Ναυαρίνου 13α
και στον Διαδικτυακό Τόπο του Εργαστηρίου: http://micro-kosmos.uoa.gr (=> η Ενημέρωση)
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
9981201000089
9981201000179
9981201000199
9981201000224
9981201000226
9981201000239
9981201000258
9981201000297
9981201000301
9981201000307
9981201000312
9981201000321
9981201000334
9981201000350
9981201000369
9981201000392
9981201000394
9981201000395
9981201000397
9981201000400
9981201000428
9981201000433
9981201000443
9981201000445
9981201000449
9981201000450
9981201000453
9981201000456
9981201100018
9981201100019
9981201100027
9981201100037
9981201100038
9981201100042
9981201100086
9981201100088
9981201100099
9981201100113
9981201100115
9981201100116
9981201100128
9981201100130
9981201100145
9981201100168
9981201100174
9981201100176
9981201100178
9981201100182
Κ.Α.
Τ.Ε.
Χ.Π.
Δ.Ε.
Κ.Ε.
Α.Γ.
Ε.Ε.
Π.Κ.
Σ.Δ.
Σ.Α.
Τ.Α.
Α.Ε.
Κ.Θ.
Π.Φ.
Χ.Ε.
Α.Σ.
Γ.Σ.
Γ.Π.
Ο.Σ.
Τ.Ο.
Τ.Β.
Σ.Μ.
Α.Ε.
Γ.Χ.
Λ.Ε.
Π.Γ.
Σ.Α.
Τ.Γ.
Β.Ε.
Β.Τ.
Γ.Μ.
Γ.Χ.
Γ.Ε.
Δ.Α.
Κ.Ε.
Κ.Θ.
Κ.Π.
Κ.Π.
Λ.Ν.
Λ.Π.
Μ.Μ.
Μ.Ε.
Μ.Δ.
Ν.Α.
Ν.Κ.
Ν.Ν.
Ν.Α.
Π.Σ.
3
2
10
3
2
2
6
0
3
2
3
1
5
2
6
2
6
2
2
8
0
7
0
3
3
3
1
5
3
2
6
3
9
7
9
7
8
1
2
8
6
9
3
8
7
5
6
2
Οι Ανακοινώσεις του Εργαστηρίου αναρτώνται στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Εργαστηρίου στον 4ο όροφο του κτιρίου Ναυαρίνου 13α
και στον Διαδικτυακό Τόπο του Εργαστηρίου: http://micro-kosmos.uoa.gr (=> η Ενημέρωση)
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
9981201100215
9981201100221
9981201100231
9981201100238
9981201100240
9981201100245
9981201100248
9981201100249
9981201100275
9981201100289
9981201100291
9981201100300
9981201100312
9981201100340
9981201200012
9981201200028
9981201200032
9981201200054
Ρ.Χ.
Ρ.Β.
Σ.Ν.
Δ.Ρ.
Σ.Μ.
Σ.Ε.
Σ.Δ.
Σ.Α.
Φ.Μ.
Π.Γ.
Μ.Ε.
Θ.Μ.
Κ.Ε.
Γ.Ε.
Α.Μ.
Β.Μ.
Γ.Μ.
Δ.Γ.
8
9
0
2
3
3
3
5
5
7
7
2
2
6
6
5
2
5
94
9981201200066
Θ.Π.
2
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
9981201200071
9981201200087
9981201200090
9981201200099
9981201200100
9981201200101
9981201200104
9981201200111
9981201200116
9981201200131
9981201200133
9981201200137
9981201200145
9981201200164
9981201200165
9981201200189
9981201200194
9981201200197
9981201200208
9981201200212
9981201200219
9981201200227
9981201200229
9981201200238
9981201200249
9981201200252
9981201200270
9981201200280
Κ.Μ.
Κ.Α.
Κ.Α.
Κ.Ν.
Κ.Σ.
Κ.Ε.
Κ.Ι.
Λ.Ρ.
Λ.Ε.
Μ.Μ.
Μ.Κ.
Μ.Ν.
Μ.Μ.
Ν.Ν.
Ν.Ε.
Π.Β.
Π.Ο.
Ρ.Ε.
Σ.Ν.
Σ.Ζ.
Σ.Χ.
Τ.Ε.
Τ.Α.
Τ.Β.
Χ.Μ.
Χ.Σ.
Φ.Σ.
Β.Σ.
2
6
6
3
5
1
5
7
2
2
5
5
7
3
6
3
5
1
6
8
1
1
5
2
6
0
2
0
Οι Ανακοινώσεις του Εργαστηρίου αναρτώνται στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Εργαστηρίου στον 4ο όροφο του κτιρίου Ναυαρίνου 13α
και στον Διαδικτυακό Τόπο του Εργαστηρίου: http://micro-kosmos.uoa.gr (=> η Ενημέρωση)
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
9981201200285
9981201200292
9981201200305
9981201200308
9981201200310
9981201200324
9981201300002
9981201300004
9981201300005
9981201300006
9981201300007
9981201300008
9981201300009
9981201300010
9981201300012
9981201300015
9981201300018
9981201300019
9981201300020
9981201300021
9981201300022
9981201300023
9981201300025
9981201300027
9981201300028
9981201300029
9981201300030
9981201300032
9981201300033
9981201300034
9981201300035
9981201300039
9981201300041
9981201300043
9981201300046
9981201300047
9981201300049
9981201300050
9981201300051
9981201300052
9981201300053
9981201300054
9981201300056
9981201300059
9981201300061
9981201300062
9981201300063
9981201300066
Σ.Γ.
Μ.Ο.
Σ.Ε.
Κ.Λ.
Κ.Β.
Τ.Μ.
Α.Χ.
Α.Α.
Α.Χ.
Α.Ι.
Α.Μ.
Α.Ε.
Α.Δ.
Α.Χ.
Α.Κ.
Α.Χ.
Α.Μ.
Β.Μ.
Β.Σ.
Β.Π.
Β.Μ.
Β.Ε.
Β.Δ.
Β.Γ.
Γ.Ξ.
Γ.Κ.
Γ.Ο.
Γ.Σ.
Γ.Α.
Γ.Α.
Γ.Ε.
Γ.Α.
Γ.Μ.
Δ.Μ.
Δ.Α.
Δ.Β.
Δ.Μ.
Δ.Ε.
Ε.Α.
Ε.Ι.
Ζ.Α.
Ζ.Μ.
Ζ.Π.
Η.Γ.
Θ.Ε.
Κ.Κ.
Κ.Ε.
Κ.Α.
2
8
5
0
1
7
3
1
5
1
2
8
6
5
0
3
2
3
2
6
7
8
1
3
5
6
9
6
7
10
6
3
6
3
2
2
3
1
5
0
8
5
3
8
5
5
3
10
Οι Ανακοινώσεις του Εργαστηρίου αναρτώνται στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Εργαστηρίου στον 4ο όροφο του κτιρίου Ναυαρίνου 13α
και στον Διαδικτυακό Τόπο του Εργαστηρίου: http://micro-kosmos.uoa.gr (=> η Ενημέρωση)
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
9981201300067
9981201300068
9981201300071
9981201300072
9981201300073
9981201300074
9981201300075
9981201300076
9981201300077
9981201300078
9981201300081
9981201300082
9981201300084
9981201300085
9981201300086
9981201300087
9981201300089
9981201300090
9981201300093
9981201300095
9981201300097
9981201300098
9981201300100
9981201300102
9981201300103
9981201300104
9981201300105
9981201300106
9981201300109
9981201300110
9981201300112
9981201300114
9981201300115
9981201300116
9981201300117
9981201300121
9981201300122
9981201300123
9981201300124
9981201300125
9981201300127
9981201300129
9981201300130
9981201300136
9981201300137
9981201300141
9981201300142
9981201300143
Κ.Μ.
Κ.Ε.
Κ.Φ.
Κ.Ν.
Κ.Ξ.
Κ.Π.
Κ.Φ.
Κ.Μ.
Κ.Κ.
Κ.Γ.
Κ.Χ.
Κ.Σ.
Κ.Μ.
Κ.Ε.
Κ.Κ.
Κ.Π.
Κ.Ι.
Κ.Χ.
Κ.Μ.
Κ.Η.
Κ.Σ.
Κ.Μ.
Κ.Φ.
Κ.Β.
Λ.Μ.
Λ.Ε.
Λ.Μ.
Λ.Β.
Λ.Ν.
Λ.Ν.
Λ.Ε.
Λ.Δ.
Μ.Α.
Μ.Δ.
Μ.Ε.
Μ.Γ.
Μ.Γ.
Μ.Κ.
Μ.Μ.
Μ.Β.
Μ.Α.
Μ.Ε.
Μ.Φ.
Μ.Ρ.
Μ.Σ.
Μ.Ι.
Ν.Α.
Ν.Κ.
3
2
6
5
7
5
3
7
6
1
5
7
10
0
1
9
2
6
5
5
7
1
2
0
5
5
1
6
6
3
1
1
6
3
5
7
2
5
0
6
6
6
3
6
3
6
2
8
Οι Ανακοινώσεις του Εργαστηρίου αναρτώνται στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Εργαστηρίου στον 4ο όροφο του κτιρίου Ναυαρίνου 13α
και στον Διαδικτυακό Τόπο του Εργαστηρίου: http://micro-kosmos.uoa.gr (=> η Ενημέρωση)
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
9981201300144
9981201300145
9981201300146
9981201300147
9981201300148
9981201300149
9981201300150
9981201300151
9981201300152
9981201300155
9981201300156
9981201300157
9981201300159
9981201300161
9981201300162
9981201300163
9981201300164
9981201300165
9981201300166
9981201300169
9981201300170
9981201300171
9981201300173
9981201300175
9981201300176
9981201300177
9981201300179
9981201300181
9981201300182
9981201300183
9981201300184
9981201300185
9981201300186
9981201300187
9981201300188
9981201300189
9981201300190
9981201300191
9981201300192
9981201300193
9981201300194
9981201300195
9981201300196
9981201300197
9981201300198
9981201300199
9981201300201
9981201300202
Ν.Ε.
Ν.Μ.
Ν.Ε.
Ν.Μ.
Ν.Α.
Ν.Σ.
Ξ.Ε.
Ξ.Μ.
Π.Α.
Π.Θ.
Π.Β.
Π.Σ.
Π.Δ.
Π.Ε.
Π.Β.
Π.Π.
Π.Ι.
Π.Ο.
Π.Χ.
Π.Π.
Π.Ε.
Π.Μ.
Π.Σ.
Π.Κ.
Π.Ε.
Ρ.Ε.
Ρ.Φ.
Ρ.Γ.
Ρ.Χ.
Ρ.Δ.
Σ.Δ.
Σ.Ν.
Σ.Ν.
Σ.Ε.
Σ.Ε.
Σ.Χ.
Σ.Δ.
Σ.Ε.
Σ.Ε.
Σ.Χ.
Σ.Α.
Σ.Α.
Σ.Α.
Σ.Ν.
Σ.Π.
Σ.Ε.
Τ.Σ.
Τ.Σ.
3
2
6
7
6
6
6
2
7
7
8
3
3
1
5
3
7
7
1
6
2
3
5
3
3
3
8
9
7
1
2
5
0
5
5
5
8
0
9
6
3
6
3
3
6
3
5
6
Οι Ανακοινώσεις του Εργαστηρίου αναρτώνται στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Εργαστηρίου στον 4ο όροφο του κτιρίου Ναυαρίνου 13α
και στον Διαδικτυακό Τόπο του Εργαστηρίου: http://micro-kosmos.uoa.gr (=> η Ενημέρωση)
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
9981201300205
9981201300206
9981201300207
9981201300208
9981201300209
9981201300212
9981201300213
9981201300214
9981201300215
9981201300217
9981201300218
9981201300219
9981201300221
9981201300223
9981201300224
9981201300225
9981201300226
9981201300227
9981201300230
9981201300234
9981201300236
9981201300240
9981201300241
9981201300242
9981201300243
9981201300244
9981201300249
9981201300254
9981201300259
9981201300261
9981201300262
9981201300263
9981201300265
9981201300267
9981201300269
9981201300271
9981201300275
9981201300277
9981201300278
9981201300279
9981201300285
9981201300286
9981201300292
9981201300298
9981201300299
9981201300303
9981201300307
9981201300309
Τ.Ε.
Τ.Μ.
Τ.Α.
Τ.Α.
Τ.Δ.
Τ.Π.
Τ.Δ.
Τ.Α.
Τ.Δ.
Τ.Ε.
Τ.Ε.
Τ.Ε.
Τ.Μ.
Φ.Ε.
Φ.Σ.
Φ.Ι.
Φ.Α.
Φ.Α.
Χ.Β.
Β.Μ.
Μ.Σ.
Α.Π.
Θ.Α.
Γ.Κ.
Τ.Ζ.
Μ.Μ.
Α.Ι.
Μ.Μ.
Λ.Ε.
Κ.Δ.
Κ.Ε.
Κ.Ε.
Π.Μ.
Κ.Μ.
Φ.Ε.
Δ.Χ.
Α.Ζ.
Α.Μ.
Χ.Θ.
Τ.Χ.
Α.Σ.
Δ.Α.
Σ.Σ.
Μ.Β.
Κ.Κ.
Κ.Φ.
Σ.Π.
Γ.Μ.
2
6
0
7
3
0
2
1
0
5
5
5
3
5
8
7
8
9
7
5
2
3
6
2
5
6
1
2
1
2
6
0
1
5
1
1
2
0
2
1
0
6
0
7
6
6
9
6
Οι Ανακοινώσεις του Εργαστηρίου αναρτώνται στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Εργαστηρίου στον 4ο όροφο του κτιρίου Ναυαρίνου 13α
και στον Διαδικτυακό Τόπο του Εργαστηρίου: http://micro-kosmos.uoa.gr (=> η Ενημέρωση)
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
9981201300312
9981201300313
9981201300314
9981201300316
9981201300318
9981201300323
9981201300324
9981201300326
9981201300327
9981201300330
9981201300331
9981201300332
Γ.Μ.
Μ.Μ.
Π.Γ.
Σ.Μ.
Γ.Χ.
Μ.Μ.
Β.Μ.
Λ.Ε.
Λ.Α.
Χ.Ε.
Τ.Γ.
Μ.Μ.
5
1
3
2
6
2
5
3
0
7
5
6
Οι φοιτητές/τριες μπορούν να δουν το γραπτό τους την Τρίτη 10 ΜΑΡ 2015, 13:00-14:00,
στο Εργαστήριο (Ναυαρίνου 13α, 4ος όροφος, γραφείο 2).
ΦΥΣΙΚΗ IΙ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ της 12 ΦΕΒ 2015
Α/Α
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΗΤΡΩΟΥ
ΑΡΧΙΚΑ
ΕΠΩΝΥΜΟΥ - ΟΝΟΜΑΤΟΣ
1
207123
N.A.
6
3
9981199103064
Θ.Κ.
3
4
9981200121221
Μ.Ε.
1
5
9981200222310
Δ.Ε.
6
6
7
9981200323305
Τ.Α.
3
9981200600010
Α.Ε.
8
2
9981200600177
Τ.Ε.
6
8
9981200600207
Π.Χ.
5
9
9981200600243
Β.Α.
5
10
9981200600249
Ρ.Κ.
2
11
9981200600401
Σ.Μ.
3
12
9981200600402
Σ.Γ.
5
13
9981200700226
Β.Φ.
1
14
15
9981200700260
Π.Β.
2
9981200700264
Π.G.
3
16
9981200800238
Α.Δ.
3
17
9981200800239
Α.Χ.
6
18
9981200800241
Γ.Δ.
2
19
9981200800249
Π.Μ.
2
20
21
9981200800252
Τ.Ι.
0
9981200800265
Μ.Γ.
5
22
9981200900022
Β.Σ.
10
ΒΑΘΜΟΣ
Οι Ανακοινώσεις του Εργαστηρίου αναρτώνται στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Εργαστηρίου στον 4ο όροφο του κτιρίου Ναυαρίνου 13α
και στον Διαδικτυακό Τόπο του Εργαστηρίου: http://micro-kosmos.uoa.gr (=> η Ενημέρωση)
23
9981200900236
Χ.Ν.
1
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
9981200900296
Σ.Ε.
2
9981200900305
9981200900327
9981200900382
9981200900448
9981200900464
9981201000020
9981201000028
9981201000041
9981201000076
9981201000179
9981201000199
9981201000224
9981201000226
9981201000234
9981201000239
9981201000253
9981201000260
9981201000274
9981201000279
9981201000281
9981201000297
9981201000307
9981201000311
9981201000312
9981201000332
9981201000334
9981201000381
9981201000386
9981201000394
9981201000400
9981201000404
9981201000442
9981201000445
9981201000456
9981201100027
9981201100037
9981201100038
9981201100047
9981201100052
9981201100076
9981201100088
9981201100096
9981201100102
9981201100116
9981201100128
Χ.Ι.
Δ.Ν.
Τ.Ε.
Μ.Α.
Α.Π.
Β.Ε.
Γ.Ν.
Ε.Σ.
Κ.Σ.
Τ.Ε.
Χ.Π.
Δ.Ε.
Κ.Ε.
Π.Ε.
Α.Γ.
Γ.Π.
Η.Φ.
Λ.Χ.
Μ.Σ.
Μ.Π.
Π.Κ.
Σ.Α.
Τ.Α.
Τ.Α.
Κ.Ι.
Κ.Θ.
Τ.Μ.
Κ.Ν.
Γ.Σ.
Τ.Ο.
Τ.Σ.
Κ.Μ.
Γ.Χ.
Τ.Γ.
Γ.Μ.
Γ.Χ.
Γ.Ε.
Δ.Π.
Δ.Ε.
Κ.Μ.
Κ.Θ.
Κ.Α.
Κ.Δ.
Λ.Π.
Μ.Μ.
3
6
2
7
6
2
8
3
5
6
7
2
5
9
5
6
9
2
6
3
2
2
6
3
6
5
7
5
2
9
1
9
3
7
5
3
3
5
5
6
9
1
6
6
3
Οι Ανακοινώσεις του Εργαστηρίου αναρτώνται στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Εργαστηρίου στον 4ο όροφο του κτιρίου Ναυαρίνου 13α
και στον Διαδικτυακό Τόπο του Εργαστηρίου: http://micro-kosmos.uoa.gr (=> η Ενημέρωση)
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
9981201100130
9981201100174
9981201100176
9981201100177
9981201100182
9981201100199
9981201100221
9981201100231
9981201100234
9981201100240
9981201100242
9981201100243
9981201100245
9981201100249
9981201100260
9981201100291
9981201100312
9981201100331
9981201100340
9981201200005
9981201200022
9981201200102
9981201200112
9981201200123
Μ.Ε.
Ν.Κ.
Ν.Ν.
Ν.Τ.
Π.Σ.
Π.Π.
Ρ.Β.
Σ.Ν.
Σ.Β.
Σ.Μ.
Σ.Σ.
Σ.Ε.
Σ.Ε.
Σ.Α.
Τ.Δ.
Μ.Ε.
Κ.Ε.
Κ.Α.
Γ.Ε.
Α.Η.
Β.Σ.
Κ.Α.
Λ.Κ.
Μ.Τ.
6
6
3
3
2
5
8
0
3
5
3
7
2
6
6
3
1
2
8
7
8
6
5
3
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
9981201200140
Μ.Ι.
3
9981201200155
9981201200157
9981201200168
9981201200195
9981201200251
9981201200287
9981201200334
9981201300505
9981201300517
9981201300518
9981201300520
9981201300525
9981201300530
9981201300537
9981201300545
9981201300553
9981201300560
9981201300577
9981201300578
Μ.Γ.
Μ.Β.
Ν.Ι.
Ρ.Γ.
Χ.Α.
Γ.Σ.
Κ.Χ.
Σ.Κ.
Ν.Μ.
Κ.Α.
Ξ.Χ.
Η.Ε.
Λ.Α.
Π.B.
Κ.Α.
Κ.Α.
Τ.Φ.
Τ.Κ.
Μ.Γ.
5
1
3
5
3
3
8
6
5
5
3
3
5
8
6
2
3
6
6
Οι φοιτητές/τριες μπορούν να δουν το γραπτό τους την Τρίτη 10 ΜΑΡ 2015, 13:00-14:00,
στο Εργαστήριο (Ναυαρίνου 13α, 4ος όροφος, γραφείο 2).
******************************
Οι Ανακοινώσεις του Εργαστηρίου αναρτώνται στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Εργαστηρίου στον 4ο όροφο του κτιρίου Ναυαρίνου 13α
και στον Διαδικτυακό Τόπο του Εργαστηρίου: http://micro-kosmos.uoa.gr (=> η Ενημέρωση)
Αθήνα, 03 ΜΑΡ 2015
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ
Ανακοινώνεται το νέο πρόγραμμα του μαθήματος και του φροντιστηρίου του Δ’ εξαμήνου,
με κωδικό 360 του Καθηγητή Γ. Θ. Καλκάνη: Δευτέρα 10:00-12:00 (μάθημα), 12:00-13:00
(φροντιστήριο) στην αίθουσα ΑΔ και Παρασκευή 10:00-12:00 (μάθημα), 12:00-13:00
(φροντιστήριο) στην αίθουσα ΑΔ. Στο φροντιστήριο θα αναλύονται μερικές από τις
θεματικές που θα διδάσκονται κατά την ώρα των παραδόσεων του μαθήματος.
Από το Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών
******************************
O Καθηγητής Γ. Θ. Καλκάνης θα δέχεται κατά τη διάρκεια του εαρινού εξαμήνου του
ακαδημαϊκού έτους 2014-2015 τους φοιτητές κάθε Δευτέρα και κάθε Παρασκευή 13:0014:00 στο Εργαστήριο.
Από το Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών
******************************
Αθήνα, 15 ΙΑΝ 2015
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων των φοιτητών λόγω των εκλογών, τα Εργαστήρια
Φυσικών Επιστημών (τμήματα Α) δεν θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου
2015.
Tα Εργαστήρια θα διακοπούν κατά τη διάρκεια της εξεταστικής περιόδου του Χειμερινού
Εξαμήνου (από 28/01/2015 έως 27/02/2015) και θα ξαναξεκινήσουν μετά τη λήξη της
εξεταστικής περιόδου την εβδομάδα 02-06 Μαρτίου 2015 (τμήματα Β).
Από το Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών
*********************************************
Αθήνα, 10 ΔΕΚ 14
ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Ι της 10ΔΕΚ14
Στο σημερινό μάθημα (Τετάρτη 10 ΔΕΚ, 09:15-12:00) αφιερώθηκε αρκετός χρόνος
για να προβληθούν και να επεξηγηθούν στιγμιότυπα τελευταίας κινηματογραφικής
ταινίας επιστημονικής φαντασίας το θέμα της οποίας αφορά σε ταξίδι στο διάστημα.
Αυτό έγινε στο πλαίσιο της προσπάθειας σύνδεσης της επιστήμης / εκπαίδευσης με
τη σύγχρονη τεχνολογία, την τέχνη και την καθημερινή ζωή.
Από το Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών
*********************************************
Αθήνα, 01 ΔΕΚ 14
ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ
ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 2014-2015
Η έναρξη των Εργαστηριακών Ασκήσεων στο Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών για τους
φοιτητές και των δύο τμημάτων (μαζί) θα γίνει:
την Τετάρτη 03 ΔΕΚ 2014 (13:00-15:00) στο αμφιθέατρο ΜαΝΧ και
Οι Ανακοινώσεις του Εργαστηρίου αναρτώνται στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Εργαστηρίου στον 4ο όροφο του κτιρίου Ναυαρίνου 13α
και στον Διαδικτυακό Τόπο του Εργαστηρίου: http://micro-kosmos.uoa.gr (=> η Ενημέρωση)
την Παρασκευή 05 ΔΕΚ 2014 (11:00-13:00, 13:00-15:00, 15:00-17:00, 17:00-19:00) στην
αίθουσα του Υπογείου (Υ)
για τους φοιτητές των αντίστοιχων διώρων (και των δύο τμημάτων μαζί).
Από το Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών
*******************************
Ανακοίνωση για τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του
Παιδαγωγικού Τμήματος Δ. Ε. του ακαδημαϊκού έτους 2014-2015
Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Αθηνών λειτουργεί κάθε χρόνο
Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών σε γνωσιακά αντικείμενα που συνδέονται με την
εκπαίδευση. Τα προγράμματα συνδυάζουν τη θεωρητική με την εμπειρική μελέτη πτυχών
της εκπαιδευτικής λειτουργίας, παρέχοντας στους πτυχιούχους του τη δυνατότητα
ουσιαστικής αναβάθμισης των επαγγελματικών τους προοπτικών στον ευρύτερο χώρο της
εκπαίδευσης. Το δίπλωμα αποτελεί εξάλλου προϋπόθεση για την εκπόνηση διδακτορικής
διατριβής στα γνωστικά αντικείμενα που διδάσκονται στο Τμήμα, αλλά και παρέχει στους
αποφοίτους του παιδαγωγική επάρκεια.
Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα του Τμήματος επίκειται να λειτουργήσουν και κατά το
ακαδημαϊκό έτος 2014-2015, δεχόμενα αιτήσεις υποψηφίων σε ημερομηνίες που θα
ανακοινωθούν προσεχώς.
*******************************
Αθήνα, 04 ΟΚΤ 14
(ΕΠΑΝ)ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 2013-2014
A/A
Α.Μ.
ΑΡΧΙΚΑ
ΕΠΩΝΥΜΟΥ- ΟΝΟΜΑΤΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ
1
9981199103064 Θ.Κ.
8
2
9981200900234 Τ.Ε.
Δεν προσήλθε
3
9981200900313 Α.Π.
5
4
9981201000444 Β.Γ.
6
5
9981201100024 Γ.Η.
9
6
9981201100038 Γ.Ε.
8
7
9981201100072 Κ.Ι.
9
8
9981201100114 Κ.Α.
8
9
9981201100155 Μ.Μ.
10
10
9981201100215 Ρ.Χ.
Δεν προσήλθε
11
9981201100239 Σ.Μ.
7
12
9981201100275 Φ.Μ.
7
13
9981201100288 Δ.Ρ.
5
14
9981201100310 Δ.Γ.
5
15
9981201100321 Ι.Σ.
8
16
9981201100331 Κ.Α.
7
17
9981201200334 Κ.Χ.
8
18
9981201200338 Τ.Α.
7
19
9981201300556 Δ.Μ.
Δεν προσήλθε
Οι Ανακοινώσεις του Εργαστηρίου αναρτώνται στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Εργαστηρίου στον 4ο όροφο του κτιρίου Ναυαρίνου 13α
και στον Διαδικτυακό Τόπο του Εργαστηρίου: http://micro-kosmos.uoa.gr (=> η Ενημέρωση)
Από το Εργαστήριο
*******************************
Αθήνα, 22 ΣΕΠ 2014
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Καλούνται οι παρακάτω φοιτητές να προσέλθουν για αναπλήρωση των αντίστοιχων
εργαστηριακών ασκήσεων στο Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου
2014, 16:00-18:00.
α/α
ΑΜ
Ονοματεπώνυμο
Άσκηση
1
9981201000444 Β.Γ.
3α
2
9981201100038 Γ.Ε.
4β
3
9981201100275 Φ.Μ.
2β
4
9981201100288 Δ.Ρ.
3γ
5
9981201100310 Δ.Γ.
6α
6
9981201300556 Δ.Μ.
2α
7
9981200900234 Τ.Ε.*
8
9981200900313 Α.Π.*
2α
4α
6α
* Κατόπιν προσυνεννόησης με το Εργαστήριο
************************************
ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Οι παραπάνω φοιτητές, εφόσον αναπληρώσουν επιτυχώς την άσκηση που χρωστούν, θα
λάβουν μέρος στην εξέταση του Εργαστηρίου, μαζί με τους παρακάτω φοιτητές την Τρίτη 30
Σεπτεμβρίου 2014, 18:00-20:00 στο Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών.
α/α
ΑΜ
Ονοματεπώνυμο
1
9981199103064 Θ.Κ.
2
9981201100024 Γ.Η.
3
9981201100072 Κ.Ι.
4
9981201100114 Κ.Α.
5
9981201100155 Μ.Μ.
6
9981201100215 Ρ.Χ.
7
9981201100239 Σ.Μ.
8
9981201100321 Ι.Σ.
9
9981201100331 Κ.Α.
10
9981201200334 Κ.Χ.
11
9981201200338 Τ.Α.
Από το Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών
*******************************
Αθηνά, 17 ΙΟΥΝ 2014
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Οι Ανακοινώσεις του Εργαστηρίου αναρτώνται στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Εργαστηρίου στον 4ο όροφο του κτιρίου Ναυαρίνου 13α
και στον Διαδικτυακό Τόπο του Εργαστηρίου: http://micro-kosmos.uoa.gr (=> η Ενημέρωση)
Για τους ασκούμενους στα Εργαστήρια προπτυχιακούς φοιτητές
Εν όψει του τέλους των Εργαστηριακών Ασκήσεων την Παρασκευή 20 Ιουνίου 2014 (για όλους τους
φοιτητές και των δύο τμημάτων), προγραμματίζονται:
α. μία εβδομάδα αναπλήρωσης (σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα) την κανονική για κάθε φοιτητή
ημέρα και ώρα για τους φοιτητές οι οποίοι έχουν απουσιάσει σε μία άσκηση, ενώ για τους
φοιτητές οι οποίοι έχουν απουσιάσει σε περισσότερες από μία ασκήσεις (ή έχουν κάποιο άλλο
πρόβλημα) πρέπει να γίνει προ-συνεννόηση αυτοπροσώπως με την δρ. Ράνια Γκικοπούλου στο
γραφείο 2 του Εργαστηρίου την Παρασκευή 20 Ιουνίου 2014, 12:00-14:00, ή τη Δευτέρα 23
Ιουνίου 2014, 10:00-12:00, με την προσκόμιση δικαιολογητικών για τις απουσίες.
β. μία εβδομάδα εργαστηριακής εξέτασης για κάθε τμήμα (σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα) για
όλους τους φοιτητές (την κανονική για κάθε φοιτητή ημέρα και ώρα)
Τετάρτη
25/06/2014
13:00-15:00
15:00-17:00
11:00-13:00
13:00-15:00
15:00-17:00
17:00-19:00
Αναπλήρωση Τμήμα
Αναπλήρωση Τμήμα
Αναπλήρωση Τμήμα
Αναπλήρωση Τμήμα
Παρασκευή
27/06/2014
Αναπλήρωση Τμήμα
Αναπλήρωση Τμήμα
Αναπλήρωση Τμήμα
Αναπλήρωση Τμήμα
Αναπλήρωση Τμήμα
Αναπλήρωση Τμήμα
Αναπλήρωση Τμήμα
Αναπλήρωση Τμήμα
Α
Β
Α
Β
Α
Β
Α
Β
Α
Β
Α
Β
Τετάρτη
02/07/2014
Τετάρτη
09/07/2014
Εξέταση Τμήμα Α
Εξέταση Τμήμα Β
Εξέταση Τμήμα Α
Εξέταση Τμήμα Β
Παρασκευή
04/07/2014
Παρασκευή
11/07/2014
Εξέταση Τμήμα Α
Εξέταση Τμήμα Β
Εξέταση Τμήμα Α
Εξέταση Τμήμα Β
Εξέταση Τμήμα Α
Εξέταση Τμήμα Β
Εξέταση Τμήμα Α
Εξέταση Τμήμα Β
Από το Εργαστήριο
**************************
ΔΙΑΝΟΜΗ ΒΙΒΛΙΩΝ
Ακαδημαϊκό έτος 2013-2014, Εαρινό εξάμηνο
Η διανομή των βιβλίων για το μάθημα Φυσική ΙΙ του καθηγητή Γ. Θ. Καλκάνη
Πρωτοβάθμια ΕκΠαίδευση στις-με τις ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΙΙ. τα Φαινόμενα
στους δικαιούμενους φοιτητές, με καταχώρηση του PIN τους στο σύστημα ΕΥΔΟΞΟΣ
και επίδειξη της φοιτητικής ταυτότητας, θα γίνεται τις παρακάτω ημέρες και ώρες:
Τετάρτη
12:00 – 14:00
Πέμπτη
Παρασκευή
17:30 – 18:30
12:00 – 14:00
στο γραφείο 1 ή 2, στον 4ο όροφο του κτιρίου Ναυαρίνου 13α.
Από το Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών
*************************
Αθήνα, 15 ΙΑΝ 14
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΗΣ «ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ»
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΤΔΕ / ΕΚΠΑ
Οι Ανακοινώσεις του Εργαστηρίου αναρτώνται στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Εργαστηρίου στον 4ο όροφο του κτιρίου Ναυαρίνου 13α
και στον Διαδικτυακό Τόπο του Εργαστηρίου: http://micro-kosmos.uoa.gr (=> η Ενημέρωση)
Καλούνται οι τριτοετείς και τεταρτοετείς προπτυχιακοί φοιτητές του ΠΤΔΕ που
ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν αμειβόμενη δίμηνη Πρακτική Άσκηση σε –
δημόσιους ή ιδιωτικούς– εκπαιδευτικούς φορείς να προσέλθουν στην ενημερωτική
συνάντηση που θα γίνει την Πέμπτη 23 Ιανουαρίου 2014, ώρα 14:00-15:00 στην
Αίθουσα ΜαΝΧ.
Περισσότερες πληροφορίες και η αναλυτική πρόσκληση συμμετοχής έχουν αναρτηθεί στον
διαδικτυακό τόπο του Εργαστηρίου Φυσικών Επιστημών http://micro-kosmos.uoa.gr (Æ η
Ενημέρωση).
*******************************
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών έχει
προκηρυχθεί, μαζί με άλλα μεταπτυχιακά, και το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα της Κατεύθυνσης
«Φυσικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση» το οποίο αφορά, εκτός από αποφοίτους των
Παιδαγωγικών Τμημάτων, και αποφοίτους των Τμημάτων Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας. Οι
αιτήσεις υποβάλλονται από 28 Ιουνίου 2013 μέχρι 22 Ιουλίου 2013, κάθε Δευτέρα, Τετάρτη,
Παρασκευή 10.30-13.00 στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών του Τμήματος (Ναυαρίνου 13α,
Αθήνα). Λεπτομέρειες για τα δικαιολογητικά και τη διαδικασία επιλογής έχουν αναρτηθεί
στον διαδικτυακό τόπο του Τμήματος http://www.primedu.uoa.gr
Όλοι οι κάτοχοι του Μεταπτυχιακού Διπλώματος έχουν Παιδαγωγική Επάρκεια.
Περισσότερες λεπτομέρειες έχουν αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο http://micro-kosmos.uoa.gr
(Æ οι Σπουδές)
***********************************
Αθήνα, 05 ΝΟΕ 2012
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Κατά τις ημέρες κινητοποιήσεων ή απεργιών, η λειτουργία των Εργαστηριακών Ασκήσεων
στο Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών, καθώς και οι παραδόσεις των μαθημάτων Φυσική Ι και
ΙΙ, θα ακολουθούν τις αποφάσεις λειτουργίας όλων των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του
Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης που θα ανακοινώνονται από το Τμήμα.
***************************************
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
To Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος του Π.Τ.Δ.Ε. του Π.Α.
ενημερώνει τον Διαδικτυακό του Τόπο http://micro-kosmos.uoa.gr με πληροφορίες και
ανακοινώσεις οι οποίες αφορούν στα μαθήματα και τις εργαστηριακές ασκήσεις των
προπτυχιακών φοιτητών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δ.Ε. και του Τμήματος Φυσικής, των
μεταπτυχιακών φοιτητών του και των μετεκπαιδευόμενων εκπαιδευτικών. Δυστυχώς, λόγω
ελλείψεως προσωπικού, δεν είναι δυνατόν να ανταποκρίνεται σε ερωτήσεις οι οποίες
υποβάλλονται ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά. Το Εργαστήριο βρίσκεται στο κτίριο του
Πανεπιστημίου Αθηνών, Ναυαρίνου 13α (4ος όροφος, γραφείο 2) και είναι ανοιχτό στους
φοιτητές όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους.
Πληροφορίες και απαντήσεις σε ερωτήματα που αφορούν στις Εργαστηριακές Ασκήσεις θα
δίνονται από τους Επιβλέποντες των αντίστοιχων εργαστηριακών διώρων, κατά τη διάρκεια
των ασκήσεων.
O Καθηγητής Γ. Θ. Καλκάνης δέχεται κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους τους
φοιτητές κάθε Τετάρτη και Παρασκευή 12:00-14:00 και κάθε Πέμπτη 17:30-18:30 στο
Εργαστήριο.
Από το Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών
Οι Ανακοινώσεις του Εργαστηρίου αναρτώνται στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Εργαστηρίου στον 4ο όροφο του κτιρίου Ναυαρίνου 13α
και στον Διαδικτυακό Τόπο του Εργαστηρίου: http://micro-kosmos.uoa.gr (=> η Ενημέρωση)
***************************************
Οι Ανακοινώσεις του Εργαστηρίου αναρτώνται στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Εργαστηρίου στον 4ο όροφο του κτιρίου Ναυαρίνου 13α
και στον Διαδικτυακό Τόπο του Εργαστηρίου: http://micro-kosmos.uoa.gr (=> η Ενημέρωση)