Εδώ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΛΟΓΩΝ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν.4009/6-9-11
ΠΡΟΣ: ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
-ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ
ΤΕΙ/Μ
- ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤ΄ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΠΩΝΥΜΟΥ ΑΝΑΚΗΡΥΧΘΕΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΚΛΟΓΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΙ/Μ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν 4009/6-9-11
Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
1
ΓΝΑΡΔΕΛΗΣ
2
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΒΑΘΜΙΔΑ
ΣΧΟΛΗ/TMHMA
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΣΤΕΓ/ΥΔΑΔ
ΚΑΠΟΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΣΤΕΓ/ΘΕΚΑ
3
ΚΛΑΔΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΣΤΕΓ/ΥΔΑΔ
4
ΜΑΥΡΙΔΑΚΗΣ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΚΩΝ/ΝΤΙΝΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΣΔΟ/ΕΠΔΟ
5
ΜΠΑΤΣΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
6
ΣΥΡΜΑΚΕΣΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΣΔΟ/ΕΠΔΟ
7
ΧΩΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΣΤΕΓ/ΜΥΠ
ΣΤΕΓ/ΥΔΑΔ
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Διονύσιος Καφούσιας
ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ