νοεμβριος 2013 - ΣΠΕ Στροβόλου

Νοέμβριος 2013
Αρ. φύλλου:334
Τα κριτήρια για τις επιτροπές των 18 ΣΠΙ
Προχωρούν με
κανονικούς ρυθμούς
οι συγχωνεύσεις
Προχωρούν κανονικά με βάση το πρόγραμμα που έχει αποφασισθεί οι συγχωνεύσεις των ΣΠΙ. Όπως αναφέρει σχετική
ανακοίνωση της Σ. Κ. Τράπεζας από τις 12
Οκτωβρίου που άρχισε η διαδικασία των
συγχωνεύσεων, έχουν πραγματοποιηθεί
συνολικά οκτώ συγχωνεύσεις και το σύνολο των ΣΠΙ έχει μειωθεί από 93 – 55 σε 9.
ΣΕΛ. 9
Ανταλλαγή
δεδομένων μεταξύ
τραπεζών και ΣΠΙ
Με επιστολή του προς τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα το
Υπουργείο Οικονομικών καθορίζει τα κριτήρια για τα πρόσωπα
που θα στελεχώσουν τις επιτροπές των 18 ΣΠΙ που θα προκύψουν από τις συγχωνεύσεις που θα ολοκληρωθούν μέχρι τον
ερχόμενο Μάρτη. Για τα ΣΠΙ με συνολικό ενεργητικό που δεν
υπερβαίνει το 1 δις. ευρώ η επιτροπή θα αποτελείται από πέντε
μέλη, εκ των οποίων τα δύο θα είναι εκτελεστικά και τρία μη
εκτελεστικά ανεξάρτητα μέλη. Για τα ΣΠΙ με συνολικό ενεργητικό που υπερβαίνει το 1 δις ευρώ η επιτροπή θα αποτελείται
από επτά μέλη, από τα οποία τα δύο θα είναι εκτελεστικά, το ένα
μη εκτελεστικό και τα τέσσερα μη εκτελεστικά ανεξάρτητα μέλη.
ΣΕΛ. 8
Ο ΝΕΟΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΧΑΡΑΣΣΕΙ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Ο Ο∆ΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ Σ. Κ.
Τράπεζας η άμεση προτεραιότητα
ΕΝΩ τα νέα μέλη της Επιτροπής της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας ξεκίνησαν
δουλειά, ο νέος Πρόεδρος της Επιτροπής
Νικόλας Χατζηγιάννης με δηλώσεις του στο
ΚΥΠΕ χαράσσει την πορεία που θα ακολουθηθεί. Όπως χαρακτηριστικά τονίζει,
προτεραιότητες της νέας Επιτροπής είναι ο
διορισμός του νέου Γενικού ∆ιευθυντή και
ο οδικός χάρτης της Σ. Κ. Τράπεζας. Κάθε
ενέργεια, υπογραμμίζει ο κ. Χατζηγιάννης,
οδηγεί σε ενίσχυση της εμπιστοσύνης προς
το Συνεργατισμό, την οικονομία και τους θεσμούς γενικότερα. Για τους στόχους της νέας
Επιτροπής ο κ. Χατζηγιάννης επισημαίνει:
«Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε την
οργανωτική υποδομή, τον τρόπο λειτουργίας και τη νοοτροπία που θα διασφαλίσει την
επιτυχή εφαρμογή του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης, το οποίο προβλέπει την επαναφορά της κερδοφορίας του Συνεργατικού σε
ένα χρονικό διάστημα»..
ΣΕΛ. 3
ΣΕΛ. 13
Τα νέα μέλη
της Επιτροπής
της Σ. Κ. Τράπεζας
ΣΕΛ. 4-5
ΣΠΕ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ:
Στα ευρωπαϊκά
πρωταθλήματα από
το 1994
ΣΕΛ. 6
∆ωρεά της Σ. Κ. Τράπεζας σε σχολεία
Την τελευταία έκδοση της Σ. Κ. Τράπεζας «Κύπρος: Περίοδος Αγγλοκρατίας – Εικόνες» επέδωσε ο νέος πρόεδρος της Σ. Κ. Τράπεζας Νικόλας Χατζηγιάννης στον
Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού Κυριάκο Κενεβέζο για τα σχολεία της Κύπρου.
ΣΕΛ.16
Οι χρηματοπιστωτικοί
Οργανισμοί της
Κύπρου: Σκέψεις,
Ιδέες, Εισηγήσεις
Του Ανδρέα Μουσκάλλη
ΣΕΛ. 11
Οι τυχεροί του συν 500
ΣΕΛ. 9
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013
2
Το Βήμα του Συνεργατιστή
ΝΕΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ Σ.Κ. ΤΡΑΠΕΖΑΣ
Στόχος να φέρει σε πορεία οργανικής
σταθερότητας και ανάκαμψης το Συνεργατισμό
Συνεργατικό Βήμα
Η εφημερίδα του κάθε
Κύπριου Συνεργατιστή
Εκδίδεται από την
Παγκύπρια Συνεργατική
Συνομοσπονδία
∆ιεύθυνση:
Κωστή Παλαμά 5,
1ος όροφος,
1096 – Λευκωσία
Απευθύνεστε:
Λευκωσία Παγκύπρια Συνεργατική
Συνομοσπονδία
Τηλ. 22680757/8
Fax. 22660833
E-mail:
[email protected]
∆ημοσιογραφική και
τεχνική επεξεργασία:
fmw financial media way
Αρμενίας 23B, Γραφείο 101,
2003 Στρόβολος
Λευκωσία – Κύπρος
Τηλ. 22342005
Fax. 22342006
E-mail: [email protected]
www.fmw.com.cy
Εκτύπωση:
Τυπογραφείο Ερμής
Τηλ.: 22482361, Λευκωσία
Φίλε συνεργατιστή,
Επαναλαμβάνουμε ότι η σελίδα αυτή είναι το δικό σου
βήμα. Μπορείς να εκφράσεις
τις δικές σου απόψεις, τις εισηγήσεις σου, να θίξεις θέματα
και προβλήματα, να προτείνεις
λύσεις. Ευελπιστούμε, λοιπόν,
ότι θα έχουμε τη δική σου συνεργασία με μοναδικό στόχο
την προώθηση των αρχών και
του έργου του Συνεργατικού
Κινήματος.
Το στόχο της νέας επιτροπείας της
Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας
(ΣΚΤ) να φέρει το συνεργατικό κίνημα «σε μια πορεία οργανικής σταθερότητας και ανάκαμψης», τόνισε ο
νέος πρόεδρος της Νικόλας Χατζηγιάννης, ο οποίος εξελέγη κατά την
κατάρτιση σε σώμα των νέων μελών
της Επιτροπείας.
Ταυτόχρονα, ο κ. Χατζηγιάννης τόνισε το αίσθημα ευθύνης που διακατέχει τα νέα μέλη της Επιτροπείας για
να διαχειριστούν σωστά την κρατική
στήριξη που έχει λάβει ο συνεργατισμός και αποτελεί χρήματα του φορολογούμενου πολίτη.
Αίσθημα ευθύνης
Στις πρώτες του δηλώσεις, στο περιθώριο της πρώτης συνεδρίας των
μελών της Επιτροπείας, που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Παρασκευής, ο κ. Χατζηγιάννης είπε ότι
«είναι με μεγάλο αίσθημα ευθύνης
που έχουμε ξεκινήσει σήμερα επίσημα τις εργασίες μας» και σημείωσε
ότι «όλη η Επιτροπεία αισθάνεται το
βαρύ φορτίο το οποίο έχουμε αναλάβει».
«Είναι με μεγάλη υπευθυνότητα και
όρεξη που έχουμε αναλάβει αυτό το
έργο, το οποίο δεν θα αναλαμβάναμε κανείς από εμάς αν ένιωθε ότι δεν
μπορεί να έρθει αυτό εις πέρας», επισήμανε.
Έγιναν ή θα γίνουν
Υπάρχει πλαίσιο
Αναφέροντας ότι θα ξεκινήσουν
«αυτή την πολύ σημαντική προσπάθεια, ταπεινά και με μεγάλο ζήλο», ο
κ. Χατζηγιάννης είπε ότι «θέλουμε και
επιθυμούμε τα έργα μας να δείχνουν
το έργο το οποίο θα κάνουμε».
«Υπάρχει ένα πλαίσιο το οποίο θα κινηθούμε και είναι και μέρος του μνημονίου που έχει υπογράψει η Κυβέρνηση, υπάρχει συγκεκριμένος οδικός
χάρτης που σύντομα θα ετοιμαστεί»,
είπε ο νέος Πρόεδρος της Επιτροπείας.
«Νιώθουμε ότι με την κρατική στήριξη που έχει λάβει ο συνεργατισμός,
στα χέρια μας διαχειριζόμαστε ένα
σημαντικό ποσό το οποίο αυτή τη
στιγμή έρχεται και θωρακίζει το συνεργατικό κίνημα», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι «είναι χρήματα που
έχουν έρθει από το φορολογούμενο
και αυτό μεγαλώνει ακόμη περισσότερο το αίσθημα ευθύνης, συλλογικότητας, προσπάθειας, διαφάνειας
και αποτελεσματικότητας με την
οποία θέλουμε να κινηθούμε».
Πολλές ιδιαιτερότητες
Ο κ. Χατζηγιάννης είπε ακόμη ότι «το
συνεργατικό κίνημα έχει πάρα πολλές ιδιαιτερότητες» και τόνισε ότι στόχος της νέας Επιτροπείας «είναι να
φέρουμε το συνεργατικό κίνημα σε
μια πορεία οργανικής σταθερότητας
και ανάκαμψης».
Ανέφερε τέλος ότι «πολύ σύντομα θα
ανακοινωθούν περισσότερες λεπτομέρειες για το πώς θα προχωρήσουμε».
Τα νέα μέλη της Επιτροπείας είναι:
Μη εκτελεστικά μέλη
∆ημήτρης Θεοδότου Γιώργος Χατζηνικόλα
Μη εκτελεστικά ανεξάρτητα μέλη
Γεώργιος Κίττος, Λάμπρος Πιερή,
Πανίκος Πούρος, Aθανάσιος Σταύρου, Γιώργος Στροβολίδης, Νικόλας Χατζηγιάννης και Χαράλαμπος
Χριστοδουλίδης
Hμερολόγιο
@ 28 Οκτωβρίου 2013,, 54η ετήσια γενική συνέλευση του Σ. Τ. Λεμεσού
@ 10 Νοεμβρίου 2013, γιορτή της ζιβανίας στην
Άλωνα με χορηγό το Σ. Τ. Πιτσιλιάς
@ 29 Οκτωβρίου 2013, δημοσιογραφική διάσκεψη του Σ. Τ. Λεμεσού
@ 11 Νοεμβρίου 2013, παράδοση από τον Πρόεδρο του ∆. Σ. της Σ. Κ Τράπεζας Νικόλα Χατζηγιάννη της τελευταίας έκδοσης της Τράπεζας «Κύπρος:
Περίοδος Αγγλοκρατίας – Εικόνες» στον Υπουργό
Παιδείας και Πολιτισμού Κυριάκο Κενεβέζο.
@ 7 Νοεμβρίου 2013, ειδική γενική συνέλευση
της Σ. Κ. Τράπεζας για επικύρωση των διορισμών
των νέων μελών της Επιτροπής της
@ 8 Νοεμβρίου 2013, εκδήλωση με χορηγό τη
ΣΠΕ Κοντέας με τίτλο «Αφιέρωμα στον ποιητή και
άνθρωπο Τεύκρο Ανθία»
@ 17 Νοεμβρίου 2013, γιορτή της ζιβανίας στο
Πελέντρι με χορηγό το Σ. Τ. Πιτσιλιάς
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013
3
Θέμα
∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ
Προτεραιότητες ο διορισμός Γ. ∆ιευθυντή
και ο οδικός χάρτης της Σ. Κ. Τράπεζας
Τις άμεσες προτεραιότητες των νέων
μελών της Επιτροπείας που είναι ο διορισμός του νέου Γενικού ∆ιευθυντή της
Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας (ΣΚΤ),
αλλά και την ετοιμασία ενός Οδικού Χάρτη μέχρι το τέλος Νοεμβρίου, που αποτελεί απαίτηση του μνημονίου, αναλύει με
δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ ο νέος Πρόεδρος
της Επιτροπείας της ΣΚΤ Νικόλας Χατζηγιάννης.
Παράλληλα, ο κ. Χατζηγιάννης είπε ότι
για την επίτευξη των διάφορων στόχων
που έχουν τεθεί “τρέχουν πάρα πολλά
θέματα την ίδια στιγμή, προχωρώντας
καθημερινά ένα βήμα περαιτέρω”, με
στόχο, όπως υπογράμμισε, “κάθε ενέργεια μας να οδηγεί σε ενίσχυση της εμπιστοσύνης προς το Συνεργατισμό, προς
την οικονομία και προς τους θεσμούς
γενικότερα”.
“Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε την οργανωτική υποδομή, τον τρόπο λειτουργίας και τη νοοτροπία που
θα διασφαλίσει την επιτυχή εφαρμογή του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης, το οποίο
προβλέπει την επαναφορά της κερδοφορίας του Συνεργατισμού σε ένα χρονικό διάστημα”, επισήμανε. Επίσης, επισήμανε ότι στο πρόσφατο αναθεωρημένο
μνημόνιο αναφέρεται ξεκάθαρα ότι με το 1,5 δισ. ευρώ με το οποίο ανακεφαΣε σχέση με την επιλογή του νέου Γενικού ∆ιευθυντή (Γ∆) της ΣΚΤ,
λαιοποιείται ο συνεργατικός πιστωτικός τομέας, θωρακίζεται και διασφαλίζεται
ο κ. Χατζηγιάννης είπε στο ΚΥΠΕ ότι στόχος είναι να έχει δρομολορητά ότι δεν θα χρειαστεί οποιανδήποτε συνεισφορά από τους καταθέτες, σηγηθεί η διαδικασία επιλογής μέχρι το τέλος Νοεμβρίου, όταν
μειώνοντας ότι αυτού του είδους η θωράκιση είναι
θα πρέπει να παρουσιάσουμε στην Τρόικα, σύμφωνα με το
μοναδική στη διεθνή πρακτική, καθώς προέρχεται
μνημόνιο, τον Οδικό Χάρτη με τις δράσεις που θα πρέπει να
μέσα από ένα μνημόνιο που υπογράφεται στο
ανώτατο δυνατό επίπεδο που μπορεί να υπάρξει
γίνουν.
παγκοσμίως, δηλαδή μεταξύ ενός κράτους μέλος
Ο κ. Χατζηγιάννης αποκάλυψε ότι το ∆ιοικητικό Συμβούλιο
της μεγαλύτερης νομισματικής ένωσης και της Ευέχει καθαρή εικόνα για το προφίλ του νέου Γενικού ∆ιευθυρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Ευρωπαϊκής Επιντή και ότι γίνονται επαφές με μεγάλους οίκους του εξωτετροπής και του ∆ιεθνούς Νομισματικού Ταμείου.
ρικού που έχουν εμπειρία στη διαδικασία. Στόχος είναι να
“∆εν θα δίνονταν αυτά τα χρήματα αν δεν πίστευδιοριστεί ο καλύτερος και να πραγματοποιηθεί ο διορισμός
αν στην επιτυχία του έργου”, αναφέρει, προσθέτο συντομότερο εντός του 2013.
“Ο διορισμός θα γίνει σύμφωνα με τις καλύτερες διεθνείς
τοντας ότι “θέλουμε αυτή την εμπιστοσύνη να την
πρακτικές έτσι ώστε να αναλάβει τις ευθύνες της θέσης αυτής
ενισχύσουμε και να την αποδείξουμε με πράξεις”.
το καταλληλότερο άτομο με ένα σύστημα το οποίο να είναι
Ο τόπος και η οικονομία σήμερα θέλουν καθαρές
και να φαίνεται αδιάβλητο και ανεξάρτητο”, ανέφερε, προκαι σταράτες κουβέντες και μετρημένα λόγια, σησθέτοντας ότι “η συμπλήρωση της θέσης του Γ∆ το συντομόμείωσε ο νέος Πρόεδρος της Επιτροπείας.
τερο δυνατό θα είναι το καλύτερο για το συνεργατισμό για
Ανέφερε ότι καθημερινά εξετάζονται όλα τα θέμανα προχωρήσει τάχιστα η υλοποίηση του Σχεδίου Αναδιάρτα, που αφορούν τη λειτουργία ενός τραπεζικού
ομίλου, μεταξύ των οποίων, η διαχείριση κινδύνων
θρωσης”, το οποίο θα κληθεί να εφαρμόσει ο νέος Γ∆.
Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο μνημόνιο, ο Οδικός Χάρκαι θέματα εποπτείας και ανθρώπινου δυναμικού.
της θα πρέπει να περιλαμβάνει ενέργειες που πρέπει να γίΣε σχέση με τη μείωση του αριθμού του προσωΟ νέος Πρόεδρος της Σ. Κ. Τράπεζας
νουν, όπως ο διορισμός του νέου Γενικού ∆ιευθυντή, μέτρα
πικού, ο κ. Χατζηγιάννης είπε ότι στόχος είναι να
Νικόλας Χατζηγιάννης
για ενίσχυση της ανεξαρτησίας του Συνεργατικού Πιστωτιτρέξει από το Γ∆ ένα σχέδιο στοχευμένης πρόωρης
κού Τομέα, δράσεις για διατήρηση του πελατολογίου, μέτρα
αφυπηρέτησης με σκοπό ο όμιλος να λειτουργεί
για περαιτέρω συγκράτηση της επιδείνωσης των περιουσιακών
πλέον με βάση τις οργανικές του ανάγκες.
Είπε ακόμη ότι εντός της εβδομάδας θα ετοιμαστεί από την Επιτροπεία ένα
στοιχείων και μέτρα για τη μεταφορά των μη εξυπηρετούμενων
σημείωμα προς το προσωπικό μέσω του οποίου θα σταλεί ένα γενικό μήδανείων σε ειδική μονάδα εντός του συνεργατισμού.
νυμα.
Επιλογή Γ. ∆ιευθυντή
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013
4
Θέμα
Τα βιογραφικά των μελών της Επιτροπείας της Σ. Κ. Τράπεζας
Τα βιογραφικά των νέων μελών της
Σ. Κ. Τράπεζας είναι τα παρακάτω:
Μη Εκτελεστικά Μέλη
∆ημήτρης Θεοδότου BSc, MSc
Είναι κάτοχος πτυχίου ∆ιοίκησης
Επιχειρήσεων και Συστημάτων
∆ιοίκησης από το πανεπιστήμιο
City του Λονδίνου και κάτοχος
μεταπτυχιακού στο marketing
Management από το πανεπιστήμιο
Aston της Αγγλίας. Είναι Γενικός
∆ιευθυντής του ΣΟΠΑΖ Λτδ.
Γιώργος Χατζηνικόλα BSc,
MS,BS,PhD
Είναι κάτοχος πτυχίου, μεταπτυχιακού και διδακτορικού από το
πανεπιστήμιο Southern California
των ΗΠΑ. Είναι καθηγητής στο
Πανεπιστήμιο Κύπρου στο Τμήμα
∆ημόσιας ∆ιοίκησης και ∆ιοίκησης
Επιχειρήσεων.
Μη Εκτελεστικά Ανεξάρτητα Μέλη
Κίττος Γεώργιος
Φοίτησε στην Ανώτατη Βιομηχανική Σχολή Θεσσαλονίκης. Είναι μέλος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων
Λογιστών Κύπρου και του Συνδέσμου Πτυχιούχων Εγκεκριμένων
Λογιστών-Ελεγκτών Κύπρου.
Κατέχει Πιστοποιητικό Άσκησης
του Λογιστικού και Ελεγκτικού
Επαγγέλματος από τον ΣΕΛΚ και είναι μέλος του ∆ιοικητικού Συμβουλίου της ελεγκτικής Εταιρείας KPST
AUDITORS LTD.
Λάμπρος Πιερή – Νομικός
Είναι κάτοχος πτυχίου νομικής από
το ∆ημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. ∆ιατηρεί δικηγορικό γραφείο.
Πανίκος Πούρος
Ο κ. Πούρος σπούδασε οικονομικά
στο London School of Economics
(B.Sc honours) και στο University
of Aberdeen (M.Sc) του Ηνωμένου
Βασιλείου. Έχει επίσης Πιστοποιητικά από το International Monetary
Fund (IMF ) Institute -Ουάσινγκτον
στο θέμα Financial Programming
and Policy και από το European
Institute of Public Administration
( EIPA)- Μάαστριχτ Ολλανδίας στο
θέμα European Policies and the
EU-Cyprus Relations.
∆ιετέλεσε Γενικός ∆ιευθυντής του
Γραφείου Προγραμματισμού, του
Υπουργείου Εξωτερικών (Γενική
∆ιεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης),
και του Υπουργείου Γεωργίας Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος
(1996-2009) και ήταν υπεύθυνος
για την ετοιμασία των Στρατηγικών
Σχεδίων Ανάπτυξης της Κύπρου
1999-2003 και 2004-2006.
Έχει υπηρετήσει ως Πρόεδρος του
∆ιοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας, του
Οργανισμού Γεωργικής Ασφάλισης
και της Επιτροπής για τη διαμόρφωση Στρατηγικής Καινοτομίας και
Έρευνας στη Κύπρο. Έχει επίσης
διατελέσει Εθνικός Συντονιστής της
προενταξιακής και μετενταξιακής
χρηματοδότησης της Κύπρου από
τα ∆ιαρθρωτικά και άλλα Ταμεία
της ΕΕ, καθώς και μέλος των ∆ιοικητικών Συμβουλίων της Εθνικής
Τράπεζας της Ελλάδος (Κύπρου),
της Κυπριακής Τράπεζας Αναπτύξεως και της Τράπεζας Κύπρου το
2013, της Μονάδας Οικονομικών
Ερευνών του Πανεπιστημίου Κύπρου, της Συμβουλευτικής Οικονομικής Επιτροπής προς το Πρόεδρο
της ∆ημοκρατίας, της ∆ιαπραγματευτικής Ομάδας της Κύπρου στις
Ενταξιακές ∆ιαπραγματεύσεις με
την ΕΕ και αναπληρωτής του ∆ιαπραγματευτή Προέδρου Βασιλείου, της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου ∆υναμικού, του Ινστιτούτου
Νευρολογίας και Γενετικής, του
Πολεοδομικού Συμβουλίου και της
∆ιαχειριστικής Επιτροπής του Ευ-
ρωπαϊκού Ινστιτούτου και άλλων
Συμβουλίων και Επιτροπών.
Ο κ. Πούρος συμμετείχε σε δεκάδες
Ευρωπαϊκά Συμβούλια Υπουργών
της ΕΕ, στη θέση Υπουργών Οικονομικών και Υπουργών Γεωργίας,
Αλιείας και Περιβάλλοντος.
Γιώργος Στροβολίδης BSc, FCA
Είναι κάτοχος πτυχίου Οικονομικών και επαγγελματικού τίτλου
από το Institute of Chartered
Accountants in England and
Wales. Είναι μέλος του Συνδέσμου
Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου.
∆ιατηρεί ελεγκτικό, λογιστικό, φορολογικό και συμβουλευτικό γραφείο.
Aθανάσιος Σταύρου ΒSc-PDip
Είναι Σύμβουλος Επενδύσεων και
εξειδικεύεται σε ταμεία και εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων, σε επενδύσεις ειδικών περιπτώσεων και
σε ενεργή διαχείριση κεφαλαίων.
Πρόσφατα υπήρξε σύμβουλος της
Glencore για χρηματοοικονομικές
επενδύσεις και σε ομάδα που εξέτασε επενδύσεις στην Κύπρο κυρίως σε ενεργειακές υποδομές.
Ο κ. Σταύρου έχει 15 χρόνια πείρα
στις διεθνείς χρηματαγορές. Επίσης, πρόσφατα υπήρξε Ανώτερος
∆ιαχειριστής Χαρτοφυλακίου στο
ιδιωτικό ταμείο Asteri Capital Ltd
της Glencore Uk Ltd (τώρα στο
FTSE 100). Προηγούμενα ασχολήθηκε στη διαχείριση και διαπραγμάτευση αξιών πιστωτικού κινδύνου στην Dresdner Bank και DZ
Bank ως επίσης στο τμήμα στρατηγικών προϊόντων πελατών της
Merrill Lynch.
Είναι κάτοχος πτυχίου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού από το Boston
University των ΗΠΑ και Mεταπτυχιακού στη ∆ιεύθυνση Επιχειρήσεων
με εξειδίκευση στα Χρηματοοικονομικά, Στατιστική και Μακροοικονομικά από το University of
Chicago των ΗΠΑ.
Νικόλας Χατζηγιάννης- BSc,MSc
Είναι κάτοχος πτυχίου Quantity
Surveying από το πανεπιστήμιο
Reading της Αγγλίας και μεταπτυχιακού στον τομέα Shipping Trade
and Finance από το πανεπιστήμιο
City University Business School
της Αγγλίας. ∆ιαθέτει 18ετή τραπεζική και χρηματοοικονομική εμπειρία καθώς διετέλεσε διευθυντικό
στέλεχος της Λαϊκής Τράπεζας τα
τελευταία 6 χρόνια, ενώ προηγουμένως εργάστηκε για περισσότερα
από 10 χρόνια στην BNP Paribas
και στην Merrill Lynch σε Αθήνα, Κύπρο, Λονδίνο και Γενεύη.
Εργάστηκε επίσης στην Τράπεζα Κύπρου στην Αθήνα και στην
Forester Life του Λονδίνου.
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 5
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013
5
Θέματα
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛ. 4
Είναι κάτοχος των επαγγελματικών πιστοποιητικών της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για
παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και διαχείρισης χαρτοφυλακίου, του Investment
Management Certificate (IIMR,
UK) και είχε πιστοποιηθεί από
το Financial Services Authority
(UK) και το Χρηματιστήριο Νέας
Υόρκης.
Έχει διδάξει επίσης χρηματοοικονομικά στο Αμερικανικό
Κολλέγιο στην Αθήνα, στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και στο
Eυρωπαικό Πανεπιστήμιο.
Χαράλαμπος Χριστοδουλίδης
BSc, PDip
Είναι κάτοχος πτυχίου Οικονομικών και Χρηματοοικονομικών από το Πανεπιστήμιο
Indianapolis των ΗΠΑ και Μεταπτυχιακού ∆ιπλώματος από το
Πανεπιστήμιο της Γλασκώβης.
Είναι Σύμβουλος Επενδύσεων,
πρώην ∆ιευθυντικό Στέλεχος
στη Sharelink Securities and
Financial Services Ltd και μέλος στα ∆ιοικητικά Συμβούλια
των C.O. Cyprus Opportunity
Energy Plc στο τομέα του
Oil and Gas και Ouroboros
Derivatives Trading Ltd στο τομέα των Χρηματοοικονομικών.
Η ΣΠΕ νίκησε… μία Σάτζια
Πολύ περίεργος για τα δικά μας
δεδομένα είναι ο τρόπος που λειτουργεί το χάντμπολ στο Βέλγιο,
όμως μας παρουσίασε την κατάσταση ο προπονητής της Σάτζια
Βελγίου, στο τέλος του αγώνα της
ομάδας του με τη ΣΠΕ Στροβόλου
για τον 3ο γύρο του Challenge Cup.
Ήρθαμε να αγωνιστούμε με παίκτες
νεαρούς και όχι τους βασικούς μας,
αφού αυτοί έμειναν στο Βέλγιο για
να παίξουν στο τοπικό πρωτάθλημα της Β’ κατηγορίας!», μας είπε.
Τι συμβαίνει στο Βέλγιο; Ομάδες Β’
κατηγορίας παίζουν στην Ευρώπη;
ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑ∆ΑΡΗΣ ΛΤ∆
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Η Συνεργατική Πιστωτική Εταιρεία Μαδαρής Λτδ, γνωστοποιεί σε όλους
τους καταθέτες και πιστωτές της ότι σύμφωνα με την απόφαση της Ειδικής
Γενικής Συνέλευσης των κατόχων συνήθων μετοχών της, που λήφθηκε στις
29/09/2013, όλα τα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού της θα μεταφερθούν στη Συνεργατική Πιστωτική Εταιρεία Ταμασσού και Μαχαιρά Λτδ,
η οποία θα μετονομασθεί σε Συνεργατική Πιστωτική Εταιρεία Ταμασσού
Ορεινής και Πιτσιλιάς Λτδ και θα τη διαδεχθεί εξ’ ολοκλήρου σε όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις της και όλες οι πράξεις, τα συμβόλαια και τα
άλλα έγγραφά της θα συνεχίσουν να ισχύουν.
Η μεταφορά δεν επηρεάζει οποιαδήποτε δικαιώματα καταθέτη/πιστωτή.
Οι κάτοχοι συνήθων μετοχών της Συνεργατικής Πιστωτικής Εταιρείας
Μαδαρής Λτδ, θα καταστούν κάτοχοι συνήθων μετοχών της Συνεργατικής Πιστωτικής Εταιρείας Ταμασσού και Μαχαιρά Λτδ, η οποία θα
μετονομασθεί σε Συνεργατική Πιστωτική Εταιρεία Ταμασσού,Ορεινής και
Πιτσιλιάς Λτδ, εκτός εάν οποιοσδήποτε κάτοχος συνήθων μετοχών
εκφράσει γραπτώς αντίθετη άποψη.
Για Συνεργατική Πιστωτική Εταιρεία Μαδαρής Λτδ.
Νεοκλής Νικοδήμου
Νίκος Χαριλάου
Γραμματέας /∆ιευθυντής
Πρόεδρος
Και η ομοσπονδία δεν έπρεπε να
απαλλάσσει από τις υποχρεώσεις
της στο πρωτάθλημα μια ομάδα
που παίζει στην Ευρώπη; «Στο Βέλγιο ένα σωματείο δικαιούται να
συμμετέχει ταυτόχρονα και στη Β’
κατηγορία.
∆εν υπάρχει διαχωρισμός παικτών,
καθώς μπορούν να αγωνίζονται
και στις δύο ομάδες. Οι περιορισμοί είναι απλοί. Ο πρώτος έχει να
κάνει με την ηλικία του παίκτη.
Να αναφέρουμε για την ιστορία,
ότι η ΣΠΕ Στροβόλου νίκησε τη
Βελγική ομάδα με σκορ 31-21 και
στον επαναληπτικό αγώνα πάει με
σιγουριά, αφού δύσκολα ανατρέπεται ένα τέτοιο σκορ.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η Σ. Π. Ε. Στροβόλου Λτδ ανακοινώνει ότι, σε συνέχεια της απόφασης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για μείωση του ελάχιστου επιτοκίου προσφοράς
για τις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας από 0,50% σε 0,25% με ισχύ από 13/11/2013, θα μειώσει το επιτόκιο κατά
0,25% στα δάνεια που έχουν χορηγηθεί πριν την 01/01/2008 και είναι συνδεδεμένα με το βασικό επιτόκιο της Σ.Π. Ε. Στροβόλου Λτδ με ισχύ από 13/11/2013.
Λευκωσία, 12 Νοεμβρίου 2013
ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΛΤ∆
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Γνωστοποιούμε ότι οι πιο κάτω εταιρείες συγχωνεύονται με το Συνεργατικό
Ταμιευτήριο Αστυνομικών Λτδ η οποία θα είναι αποδεχόμενη:
1. Συνεργατικό Ταμιευτήριο Μελών Κυπριακού Στρατού Λτδ
Η νέα εταιρεία θα μετονομασθεί σε Συνεργατικό Ταμιευτήριο Αστυνομικών
και Στρατιωτικών Κύπρου Λτδ.
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013
6
Θέμα
ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΟ ΡΕΚΟΡ ΚΑΤΕΧΕΙ Η ΣΠΕ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ
Στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα από το 1994
ΕΝΑ εντυπωσιακό ρεκόρ κατέχει η ομάδα χάντμπολ της
ΣΠΕ Στροβόλου, η οποία λαμβάνει μέρος στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και συγκεκριμένα στο κύπελλο Τσιάλεντς ανελλιπώς από το 1994. Να αναφέρουμε ότι η ΣΠΕ
Στροβόλου είναι η μοναδική ομάδα που εκπροσωπεί
φέτος το Κυπριακό Χάντμπολ στην Ευρώπη, καθώς τα
υπόλοιπα σωματεία (λόγω οικονομικού) δεν δήλωσαν
συμμετοχή.
Οι συμμετοχές της ομάδας της ΣΠΕ Στροβόλου είναι οι
παρακάτω:
1994-95 – Κύπελλο Ευρωπαϊκής EHF. Στη φάση των
«16» αντιμετώπισε την ΤΣΣΚΑ Μόσχας. Στον πρώτο εκτός
έδρας αγώνα έχασε με 41-19 (19-9) και στον επαναληπτικό της Κύπρου με 31-26 (12-15).
1995-96 - Κύπελλο Ευρωπαϊκής EHF. Στη φάση των
«16» αντιμετώπισε την Τάτραν Πρεσόφ. Στον αγώνα της
Κύπρου η ΣΠΕ έχασε με 29-24 (16-11) και στον επαναληπτικό με 28-24 (14-9).
1996-97 - Κύπελλο City . Στη φάση των «16» η ΣΠΕ κληρώθηκε με την Prosesa Ademar Leon. Ο πρώτος αγώνας
έγινε στην Κύπρο και η ΣΠΕ έχασε με 30-17 (16-9), ενώ
στον εκτός έδρας επαναληπτικό έχασε με 35-18 (17-9).
1997-98 – Κύπελλο Ευρωπαϊκής EHF. Στον προκριματικό γύρο του Κυπέλλου της Ευρωπαϊκής κληρώθηκε με
την Jafa Promet Resen. Εκτός έδρας έχασε 39-21 (16-10)
και στην Κύπρο, παρόλο που στο ημίχρονο ήταν μπροστά με 15-13, στο τέλος έχασε με 30-27.
1998-99 – Στο Κύπελλο Κυπελλούχων, σε προκριματικό
γύρο, αντιμετώπισε την HC Bosna Visoco. Έχασε εκτός
έδρας με 30-23 (12-11) και στον επαναληπτικό της Κύπρου με 30-19 (16-8).
1999-00 – Τσάμπιονς Λιγκ EHF –Στον προκριματικό
γύρο κληρώθηκε με τη Shevardeni G.T.U. Tbilisi. Έχασε
εκτός έδρας με 27-20 (14-10) και στην Κύπρο με 26-14
(13-6).
2000-01 - Τσάμπιονς Λιγκ EHF -(1η ισοπαλία) Στον α΄
γύρο, κληρώθηκε με την Remus Barnbach από την οποία
έχασε στις λεπτομέρειες, λόγω κυρίως απειρίας. Στον
αγώνα της Κύπρου, αν και στο ημίχρονο η ΣΠΕ ήταν
μπροστά με 14-13 στο τέλος έχασε με 27-26,
2001-02 – Κύπελλο Ευρωπαϊκής EHF –(1η νίκη) Στον
α’ γύρο αντιμετώπισε τη ∆υναμό Βουκουρεστίου. Έχασε
στο Βουκουρέστι από συγκυρίες με 6 γκολ διαφορά, 2620 (13-10) και στον επαναληπτικό της Κύπρου, παρόλο
που πανηγύρισε την 1η ευρωπαϊκή της νίκη με 23-18 (117 ημίχρονο) εντούτοις για 1 γκολ έχασε την πρόκριση.
2002-03 – Τσάμπιονς Λιγκ EHF - Στον 1ο προκριματικό
γύρο του Τσάμπιονς Λιγκ κληρώθηκε με την A1 Bregenz
HB. Έχασε εκτός έδρας με 31-19 (18-9) και στην Κύπρο με
28-24 (14-10) και συνέχισε την ευρωπαϊκή της προσπάθεια στο θεσμό του:
Κύπελλο Ευρωπαϊκής EHF (1η πρόκριση) Αυτή τη χρονιά
η ΣΠΕ πέτυχε ένα θαύμα. Στον β΄ γύρο του θεσμού κληρώθηκε με την Stord Idrettslag Νορβηγίας. Στον εκτός
έδρας αγώνα έχασε με 9 γκολ διαφορά, 27-18 (10-8)
εντούτοις στον επαναληπτικό της Κύπρου έκανε τη μεγάλη ανατροπή. Νίκησε με 10 γκολ διαφορά, 32-22 (17-10)
και πανηγύρισε την πρώτη εντυπωσιακή της πρόκριση
σε επόμενο γύρο. Στον γ’ γύρο κληρώθηκε με την HSG
Nordhorn. Έχασε εκτός έδρας με 36-16 (14-9) και στον
επαναληπτικό της Κύπρου (αν και προηγήθηκε στο ημίχρονο με 17-16) με 34-30.
2003-04 - Κύπελλο Ευρωπαϊκής EHF –Β΄ γύρος: Κληρώθηκε με την HC Linz AG από την οποία δέχτηκε δύο
«στενές» ήττες. Εκτός έδρας με 30-18 (10-9) και στον
επαναληπτικό της Κύπρου με 24-22 (στο ημίχρονο ήταν
μπροστά με 11-10).
2004-05 - Κύπελλο Ευρωπαϊκής EHF –Β΄ γύρος: Κληρώθηκε με την Paris, από την οποία δέχτηκε 2 ήττες. Εντός
έδρας με 30-24 (16-13) και στον επαναληπτικό της Γαλλίας με 28-23 (13-11).
2005-06 - Κύπελλο Κυπελλούχων (2η πρόκριση) – Στον
1ο γύρο του θεσμού κληρώθηκε με τη Ντούγκλα Πράγας. Στον αγώνα της Κύπρου η ΣΠΕ, εντυπωσιακή, νίκησε
με 29-22 (19-11) κι έθεσε τις βάσεις για πρόκριση, η οποία
επιτεύχθηκε παρά την ήττα στον επαναληπτικό με 22-20
(11-11).
Στον Β΄ γύρο, η ΣΠΕ αντιμετώπισε την HCM Konstanta.
Έχασε εκτός με 30-20 (14-9) και στην Κύπρο με 34-29
(προηγήθηκε στο ημίχρονο με 15-14).
2006-07 – Τσάμπιονς Λιγκ EHF -Προκριματικός αγώνας – Η πρωταθλήτρια Κύπρου έχασε τη μεγάλη ευκαιρία να γίνει η πρώτη κυπριακή ομάδα που εξασφαλίζει
συμμετοχή σε ομίλους του Τσάμπιονς Λιγκ. Κληρώθηκε
με τον Πανελλήνιο, έχασε στην Ελλάδα με 25-23 (12-11)
και στην Κύπρο, αν και στο ημίχρονο έχανε με 9-8. δευτερόλεπτα πριν το τέλος ήταν μπροστά με 23-21, σκορ
που της έδινε την πρόκριση (εκτός έδρας γκολ). Όμως,
ακριβώς στην εκπνοή, ο Πανελλήνιος σκόραρε, μείωσε
σε 23-22 και μπήκε στους ομίλους.
2007-08 – Τσάμπιονς Λιγκ EHF - 1ος Προκριματικός γύρος – Κληρώθηκε με την Drammen HK από την οποία δέχτηκε 2 ήττες, 26-38 (14-22) εντός και 27-30 (13-15) στον
εκτός έδρας επαναληπτικό. Συνέχισε την προσπάθεια στο
:
Κύπελλο Ευρωπαϊκής EHF –Β΄ γύρος: Κληρώθηκε με
την HC Metalurg Σκοπίων την οποία νίκησε στην Κύπρο
με 26-21 (13-10) όμως στον επαναληπτικό, σε μια καυτή
έδρα, γνώρισε βαριά ήττα με 31-18 (11-6) και αποκλείστηκε.
2008-09 - Κύπελλο Κυπελλούχων – 1ος προκριματικός γύρος: Κληρώθηκε με την HC Gumarny Zubri από
την οποία έχασε εκτός έδρας με 32-25 (18-9), ενώ στον
επαναληπτικό της Κύπρου πανηγύρισε νίκη γοήτρου με
24-22 (13-10).
2009-10 - Τσάμπιονς Λιγκ EHF (προκριματικός όμιλος)
Για 1η φορά η ΣΠΕ συμμετέχει σε προκριματικό όμιλο
του Τσάμπιονς Λιγκ, οι αγώνες του οποίου φιλοξενήθηκαν στη Θεσσαλονίκη. Έχασε από το διοργανωτή ΠΑΟΚ
με 32-29 (16-12) και από τη Ζαπορόσιε με 26-23 (10-9).
Συνέχισε την προσπάθεια στο Κύπελλο Ευρωπαϊκής EHF
–Β΄ γύρος 2010-11 - Κύπελλο Ευρωπαϊκής EHF –(4η πρόκριση) Α΄ γύρος –Απίστευτο. Για πρώτη φορά δύο κυπριακές ομάδες κληρώνονται αντιμέτωπες σε ευρωπαϊκή
διοργάνωση. Η ΣΠΕ Στροβόλου αντιμετώπισε την Κεντρική Ασφαλιστική Λατσιών. Στο Λύκειο Λατσιών νίκησε με
28-19 (13-10) και στο Λύκειο Στροβόλου με 38-16 (17-9).
Στο Β΄ γύρο του θεσμού βρήκε ξανά μπροστά της τη Ζαπορόσιε από την οποία δέχτηκε 2 ήττες. Στην Κύπρο με
28-25 (11-11) και εκτός έδρας με 27-17 (11-5).
2011-12 - Κύπελλο της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας –Β΄
γύρος (EHF) Η ΣΠΕ κληρώθηκε με την Κρασνοντάρ Ρωσίας από την οποία έχασε στον πρώτο εκτός έδρας αγώνα
με 37-17, ενώ στον επαναληπτικό της Κύπρου η ομάδα
της Συνεργατικής, παρά τα σημαντικά της προβλήματα,
νίκησε στο Λύκειο Στροβόλου την Κρασνοντάρ Ρωσίας
με 32-25.
2012-13 – Κύπελλο Τσιάλεντς (έφτασε στους «16») –Η
πιο εντυπωσιακή χρονιά της ΣΠΕ Στροβόλου στις Ευρωπαϊκές διοργανώσεις, αφού κατάφερε να φτάσει μέχρι
τη φάση των «16» και να διεκδικήσει την πρόκριση της
στους «8».
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013
7
Θέμα
O πόνος
Της Μιράντας Σιδερά*
Αγαπητές φίλες και φίλοι,
Θα ήθελα κατ’ αρχάς να απολογηθώ
για την απουσία μου από τη στήλη
αυτή στις εκδόσεις του Σεπτέμβρη και
του Οκτώβρη. Η απουσία μου οφειλόταν σε μια περιπέτεια υγείας την οποία
ξεπέρασα με τη βοήθεια του Θεού και
με τη συμπαράσταση των αγαπημένων μου προσώπων.
Έχοντας λοιπόν πολύ ζωντανές τις
αναμνήσεις του σωματικού πόνου
που πέρασα, ήθελα στο σημερινό μου
σχόλιο να μοιραστώ μαζί σας κάποιες
σκέψεις μου που αφορούν το καυτό
θέμα του ανθρώπινου πόνου στην
πιο γενική του μορφή, δηλαδή όχι
μόνο του σωματικού αλλά και του ψυχικού πόνου.
Ανθρώπινη εμπειρία
Πιστεύω πως ο πόνος είναι μια ανθρώπινη εμπειρία από την οποία δε
γλυτώνει κανείς μας. Ο καθένας από
μας, αργά ή γρήγορα, θα κληθεί να
πληρώσει στο βωμό του πόνου το
μερίδιο του φόρου που του αναλογεί.
Και πληρώνει με πόνο που μπορεί να
εκδηλωθεί στο σώμα ή στην ψυχή.
Ως σύμβουλος σχέσεων που είμαι, δέχομαι καθημερινά πολλά τηλεφωνήματα και επισκέψεις στο γραφείο μου
από ανθρώπους που βιώνουν το δικό
τους πόνο. Πονάνε από τα τραυματισμένα τους συναισθήματα και αναζητούν με απόγνωση λίγη ανακούφιση
και παρηγοριά για να μπορέσουν να
επουλώσουν τα τραύματά τους και
να συνεχίσουν με αισιοδοξία τη ζωή
τους.
Ραγδαία επιδείνωση
Τον τελευταίο καιρό έχω διαπιστώσει
μια ραγδαία επιδείνωση των περιστατικών που αφορούν πόνο που έχει να
κάνει με τις σχέσεις των ζευγαριών.
Οι στατιστικές μιλούν ξεκάθαρα. Για
να είμαστε πιο ακριβείς, οι στατιστικές
φωνάζουν. Πάνω από τα μισά ζευγάρια που παντρεύονται, χωρίζουν.
τητη
Και ξέρουμε
όλοι
μας πόσο
είναι
σεις μας με το άλλο φύλο αρχίζοντας
λική
σήμερα κιόλας μια επιμόρφωση πάνω
δια-
παιδαγώ-
πόνο προ-
γηση
καλεί ένας
Ο πόνος, δεν
αφορά μόνο το
στο θέμα αυτό και ας αποκλείσου-
για
με κάθε επιπολαιότητα με την οποία
νέους
συνηθίσαμε να προσεγγίζουμε τις
και ότι θα πρέ-
σχέσεις μας με το άλλο φύλο το οποίο
τους
χωρισμός.
περισσότερη υπευθυνότητα στις σχέ-
η σεξουα-
πει να εισαχθεί
συνηθίσαμε να έχουμε δεδομένο.
από πολύ νωρίς στα
Για ποιο λόγο να ασχοληθούμε με το
σχολεία. Όμως προτού μιλή-
θέμα αυτό; Απλώς για να προλάβουμε
μα των δύο οικογενειών, γονείς, παι-
σουμε στα παιδιά για το σεξ δεν θα
τον αυριανό πόνο. Γιατί δεν ξέρουμε
διά, αληθινούς φίλους, συγγενείς κλπ.
πρέπει άραγε, προηγουμένως να τους
για ποιόν θα κτυπήσει αύριο η καμπά-
Οι πιο τραγικές όμως μορφές αυτών
μιλήσουμε για τις ψυχικές και τις συ-
να!
των χωρισμών είναι εκείνες οι τρυφε-
ναισθηματικές ανάγκες των αγοριών
Από μένα, να είστε πάντα καλά!
ζευγάρι αλλά επεκτείνεται και σε πολλά άλλα άτο-
ρές και αθώες ψυχούλες που είναι τα
και των κοριτσιών; ∆εν θα πρέπει να
*Η Μιράντα Σιδερά είναι Κοινωνι-
παιδιά. Ο χωρισμός θα τα κάνει να βι-
τα διδάξουμε να φτιάχνουν μια σχέ-
κός Επιστήμονας με ειδίκευση στην
ώσουν τον ψυχικό πόνο στην ηλικία
ση με απόλυτο σεβασμό ο ένας προς
Ψυχολογία, Σύμβουλος Σχέσεων,
που θα έπρεπε να βιώνουν την αγάπη
τον άλλο, με κατανόηση και έτοιμοι
εγκεκριμένη εκπαιδεύτρια από
και τη χαρά.
να στηρίξει ό ένας τον άλλο στις αδύ-
την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου
νατες στιγμές; Πιστεύω πως «ναι»!
∆υναμικού, συνεργάτης και εκπαι-
Ωριμότητα
Είναι λοιπόν καιρός, άντρες και γυ-
Έλλειψη γνώσεων
δεύτρια του Κυπριακού Εμπορικού
ναίκες όλων των ηλικιών να ενδια-
Σε όλα τα ζευγάρια που έρχονται
και Βιομηχανικού Επιμελητηρί-
τρίψουν με περισσότερη υπευθυνό-
να με επισκεφθούν είναι εμφανής η
ου, καθώς και της Παγκύπριας
τητα και ωριμότητα στις σχέσεις με
έλλειψη στοιχειωδών γνώσεων για
Συνεργατικής Συνομοσπονδίας
το άλλο φύλο. ∆εν νοείται νέα παιδιά
το πώς λειτουργεί η ψυχή και πόσο
και συγγραφέας 8 βιβλίων τα πιο
18-25 χρονών να προχωρούν χωρίς
διαφορετικά είναι τα συναισθήματα
πολλά από τα οποία έγιναν μπεστ
δεύτερη σκέψη στο γάμο χωρίς να
του άλλου φύλου. Και από αυτή την
σέλλερς. Μπορείτε να τη βρείτε στο
γνωρίζουν το διαφορετικό εσωτερικό
έλλειψη γνώσης ξεκινά η λανθασμένη
Τ: 99314312, Ε: [email protected]
κόσμο και τις εντελώς διαφορετικές
συμπεριφορά μέσα στο ζευγάρι που
com.cy, W: www.mirandasidera.
ανάγκες του άλλου φύλου.
μια μέρα θα οδηγήσει στο χωρισμό.
com ή στο γραφείο της στα Περβό-
Μιλάμε συχνά για το πόσο απαραί-
Ας δείξουμε λοιπόν όλοι ανεξαιρέτως
λια Λάρνακας.
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013
8
Υγεία
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗ Σ.Κ.ΤΡΑΠΕΖΑ
Καθορίζονται κριτήρια καταλληλότητας και
ικανότητας για τις επιτροπές των 18 ΣΠΙ
Με εγκύκλιο του προς τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα
και γενικά το Συνεργατικό Κίνημα το Υπουργείο Οικονομικών καθορίζει τα κριτήρια καταλληλότητας και ικανότητας των μελών των Επιτροπειών των 18 νέων ΣΠΙ που
δημιουργήθηκαν και θα συνεχίσουν να δημιουργούνται
από τις συγχωνεύσεις.
Η επιστολή και τα κριτήρια, όπως τα καθορίζει η επιστολή
του Υπουργείου Οικονομικών είναι τα παρακάτω:
• Για τα ΣΠΙ με συνολικό ενεργητικό που δεν υπερβαίνει το 1,000,000,000 ευρώ (ένα δισεκατομμύριο ευρώ),
η επιτροπεία θα απαρτίζεται από 5 (πέντε) μέλη, εκ των
οποίων οι 2 (δύο) θα είναι εκτελεστικά μέλη και 3 (τρία μη
εκτελεστικά ανεξάρτητα μέλη.
• Για τα ΣΠΙ με συνολικό ενεργητικό που υπερβαίνει το
1,000,000,000 ευρώ (ένα δισεκατομμύριο ευρώ), η
επιτροπεία θα απαρτίζεται από 7 (επτά) μέλη, εκ των
οποίων οι 2 (δύο) θα είναι εκτελεστικά μέλη, 1 (ένα) μη
εκτελεστικό μη ανεξάρτητο μέλος και 4 (τέσσερα) μη
εκτελεστικά μέλη.
Με βάση την ίδια παράγραφο η Μονάδα, σύμφωνα με το
άρθρο 7(δ) του περί της Σύστασης και Λειτουργίας Μονάδας ∆ιαχείρισης της Συμμετοχής της Κυπριακής ∆ημοκρατίας στην Ιδιοκτησιακή ∆ομή Πιστωτικών Ιδρυμάτων,
Νόμο του 2013, υποβάλλει εισηγήσεις στον Υπουργό
Οικονομικών για τον καθορισμό κριτηρίων ικανότητας
και καταλληλότητας για την επιλογή των μελών της επιτροπείας της ΣΚΤ και των ΣΠΙ, τηρουμένων των διατάξεων του περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμου και
των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων οδηγιών της Κεντρικής
Τράπεζας της Κύπρου.
Τέλος, σύμφωνα με την παράγραφο 13 (4) του ∆ιατάγματος, η επιτροπεία της ΣΚΤ, διορίζει τα μέλη της επιτροπείας των ΣΠΙ. Σημειώνεται ότι, ο διορισμός των μελών της
επιτροπείας των ΣΠΙ τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης
από τη ΚΤΚ, σύμφωνα με κριτήρια της ικανότητας και καταλληλότητας που η ΚΤΚ ήθελε να καθορίσει.
Το Υπουργείο Οικονομικών είναι στην διάθεση σας για
οποιεσδήποτε πληροφορίες ή διευκρινήσεις χρειάζεστε.
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
ΓΙΑ ΤΟΝ ∆ΙΟΡΙΣΜΟ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑΣ ΤΩΝ 18
ΝΕΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ Ι∆ΡΥΜΑΤΩΝ
Α. Απαγορεύεται ο διορισμός ως μέλους της Επιτροπείας ΣΠΙ
1. Ατόμου κάτω από την ηλικία των 21 ετών.
2. Πρόσωπο που έχει κηρυχθεί σε πτώχευση ή έχει προβεί σε διακανονισμό με τον / τους πιστωτές του.
3. Πρόσωπο που έχει καταδικαστεί σε οποιαδήποτε
χώρα για αδίκημα που ενέχει δόλο ή έλλειψη τιμιότητας ή οποιοδήποτε άλλο αδίκημα που φέρει την ποινή
της φυλάκισης.
4. Πρόσωπο που έχει καταδικαστεί για αδίκημα δυνάμει
του περί Πιστωτικών Εργασιών Νόμου και στην περίπτωση που το πρόσωπο αυτό είναι εταιρεία, οποιοσδήποτε σύμβουλος ή πρόσωπο που έχει τον έλεγχο
της εταιρείας ή της θυγατρικής εταιρείας αυτής.
5. Πρόσωπο που έχει αποφύγει την καταβολή των οφειλών του προς τη ∆ημοκρατία ή σε οποιοδήποτε άλλο
πρόσωπο με δόλια μέσα ή ψευδείς παραστάσεις.
6. Πολιτικών προσώπων ως ακολούθως:
• Μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων
• Υπουργοί
Ο Υπουργός Οικονομικών
Χάρης Γεωργιάδης
• Αξιωματούχοι πολιτικών κομμάτων
• Πρόεδροι ∆ημοτικών Συμβουλίων
• Πρόεδροι ∆ιοικητικών Συμβουλίων Ημικρατικών
οργανισμών, κρατικών επιχειρήσεων και ανεξάρτητων οργανισμών του δημόσιου τομέα
• Επίτροποι, Έφοροι ή οποιοσδήποτε άλλος κρατικός αξιωματούχος διορίζεται δυνάμει Νόμου.
• Γενικοί ∆ιευθυντές και ∆ιευθυντές Υπουργείων και
άλλων Υπηρεσιών / Τμημάτων του ευρύτερου ∆ημόσιου Τομέα.
Β. Για τα εκτελεστικά μέλη, μη εκτελεστικά ανεξάρτητα
μέλη των επιτροπειών των 18 νέων ΣΠΙ (περιλαμβανομένου του κριτηρίου Α)
Β(1) Παραχώρηση Χρηματοδοτικών Ανοιγμάτων (εντός
του Συνεργατικού Πιστωτικού Τομέα)
1. Για τα μη ανεξάρτητα μέλη
Απαγορεύεται ο διορισμός ως μέλος της επιτροπείας
όταν η συνολική αξία των χρηματοδοτικών ανοιγμάτων του υπερβαίνει το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (500.000 ευρώ) ή οποιοδήποτε άλλο χαμηλότερο ποσό που η Κεντρική Τράπεζα ήθελε ορίσει.
2. Για όλα τα μέλη της Επιτροπείας
Απαγορεύεται ο διορισμός ατόμου του οποίου
οποιοδήποτε χρηματοδοτικό άνοιγμα είναι μη εξυπηρετούμενο, ανεξαρτήτως ποσού.
3. Για τα μη εκτελεστικά ανεξάρτητα μέλη
Απαγορεύεται ο διορισμός ως μη εκτελεστικού μέλους της επιτροπείας, ατόμου στο οποίο έχει παραχωρηθεί οποιοδήποτε χρηματοδοτικό άνοιγμα ανεξαρτήτως ποσού και είναι μη εξυπηρετούμενο.
Β (2) Θέση σε ∆ιοικητικά Όργανα (Για όλα τα μη εκτελεστικά μέλη της Επιτροπείας)
1. Απαγορεύεται ο διορισμός ατόμου το οποίο κατέχει
εκτελεστική ή μη εκτελεστική θέση ή είναι υπάλληλος
σε διοικητικό όργανο πιστωτικού ιδρύματος ή έχει
οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα η οποία συνεπάγεται σύγκρουση συμφερόντων με την ιδιότητα τους ως μέλος της επιτροπείας της ΣΚΤ και των ΣΠΙ.
Β (3) Απαραίτητα Προσόντα (Για όλα τα μέλη της Επιτροπείας)
1. Τα μέλη της επιτροπείας των ΣΠΙ θα πρέπει να έχουν
καλή φήμη και να διαθέτουν επαρκείς γνώσεις, ικανότητες και εμπειρία για την εκτέλεση των καθηκόντων
τους. Η συνολική σύνθεση της επιτροπείας πρέπει να
αντικατοπτρίζει ένα επαρκώς ευρύ φάσμα εμπειριών.
2. Η απαίτηση για κατοχή πτυχίου πανεπιστημιακού επιπέδου ή αναγνωρισμένου επαγγελματικού προσόντος σχετικά με οικονομικά ή χρηματοοικονομικά ή
λογιστικά ή νομικά θέματα ως προς τα μη εκτελεστικά
μέλη της επιτροπείας των ΣΠΙ θα λαμβάνει υπόψη το
μέγεθος και την πολυπλοκότητα των αναλαμβανόμενων κινδύνων έκαστου ΣΠΙ.
Ο Πρόεδρος της επιτροπείας του ΣΠΙ ανεξαρτήτως των
πιο πάνω κριτηρίων καθώς και οι Πρόεδροι των Επιτροπών Ελέγχου και ∆ιαχείριση Κινδύνων θα πρέπει να είναι
κάτοχοι πτυχίου πανεπιστημιακού επιπέδου ή αναγνωρισμένου επαγγελματικού προσόντος σχετικά με οικονομικά ή χρηματοοικονομικά ή λογιστικά ή νομικά θέματα.
Όλα τα μέλη της επιτροπείας των ΣΠΙ πρέπει να έχουν
επαρκή γνώση και εμπειρία σε τραπεζικά και οικονομικά
θέματα.
Για τα μη εκτελεστικά ανεξάρτητα μέλη των ΣΠΙ (τηρουμένων των κριτηρίων Α και Β)
Απαγορεύεται ο διορισμός ατόμων οι οποίοι
1. ∆ιετέλεσαν υπάλληλοι στην ΣΚΤ ή στα ΣΠΙ για οποιαδήποτε χρονική περίοδο κατά τη διάρκεια των τελευταίων πέντε ετών.
2. ∆ιατηρούν ή διατηρούσαν κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων ετών εμπορική σχέση με τη ΣΚΤ ή τα
ΣΠΙ, είτε απευθείας ως συνεταίροι, είτε ως μέτοχοι είτε
ως διευθυντές ή ανώτεροι διευθυντές του οργανισμού που διατηρεί ή διατηρούσε τέτοια σχέση με την
ΣΚΤ και τα ΣΠΙ.
3. Λαμβάνουν, ή έχουν λάβει, σημαντικές πρόσθετες
αμοιβές από την ΣΚΤ και τα ΣΠΙ, εκτός από την αμοιβή ως μη εκτελεστικό μέλος του διοικητικού οργάνου.
Αυτή η πρόσθετη αμοιβή περιλαμβάνει συγκεκριμένα τη συμμετοχή σε δικαιώματα προαίρεσης αγοράς
μετοχών της ΣΚΤ και των ΣΠΙ ή οποιαδήποτε άλλη
αμοιβή σχετίζεται με την απόδοση κινήτρων ή στόχων. Πρόσθετη αμοιβή δεν περιλαμβάνει σταθερό
εισόδημα από το συνταξιοδοτικό σύστημα, συμπεριλαμβανομένων μεταχρονολογημένων εισοδημάτων
που αφορούν προηγούμενες υπηρεσίες στην ΣΚΤ και
τα ΣΠΙ υπό την προϋπόθεση ότι το εισόδημα αυτό δεν
σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με τη συνέχιση των
υπηρεσιών αυτών.
4. Είναι ή υπήρξαν κατά τα τελευταία τρία χρόνια εξωτερικοί σύμβουλοι ή εξωτερικοί ελεγκτές ή συνέταιροι
σε εταιρείες που ασκούσαν υπηρεσίες εξωτερικών
συμβούλων ή εξωτερικών ελεγκτών στην ΣΚΤ και τα
ΣΠΙ.
5. Έχουν υπηρετήσει ως μέλη της επιτροπείας της ΣΚΤ
και των ΣΠΙ για περίοδο πέραν των εννέα ετών, είτε
συνεχόμενα ή μη.
6. Έχουν στενούς οικογενειακούς δεσμούς με οποιοδήποτε μέλος της Ανώτατης Εκτελεστικής ∆ιεύθυνσης
της ΣΚΤ και των ΣΠΙ καθώς και με τα μέλη της επιτροπείας της ΣΚΤ και των ΣΠΙ.
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013
9
Θέμα
Οι τυχεροί του συν500
ΕΧΟΥΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΟΚΤΩ ΑΠΟ ΤΙΣ 12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
Προχωρούν με κανονικούς ρυθμούς οι συγχωνεύσεις των ΣΠΙ
ΠΡΟΧΩΡΟΥΝ με κανονικό ρυθμό οι συγχωνεύσεις των ΣΠΙ και από τις 12 Οκτωβρίου
2013 που άρχισε η διαδικασία των συγχωνεύσεων, έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά
οκτώ συγχωνεύσεις. Το σύνολο των ΣΠΙ,
μετά τις προαναφερθείσες συγχωνεύσεις,
έχουν μειωθεί από 93 σε 55. Σύμφωνα με
ανακοίνωση της Σ. Κ. Τράπεζας οι τελευταίες
συγχωνεύσεις που έγιναν ήταν οι παρακάτω:
Το Σάββατο 16 Νοεμβρίου 2013, η ΣΠΕ
Ταμασσού & Μαχαιρά αποδέχτηκε τη ΣΠΕ
Πίστεως, το Σ.Τ. Πιτσιλιάς Λευκωσίας Λτδ, τη
ΣΠΕ Ορεινής, τη ΣΠΕ Παλαιχωρίου, και τη
ΣΠΕ Μαδαρής. H νέα οντότητα φέρει το όνομα ΣΠΕ Ταμασσού - Ορεινής και Πιτσιλιάς
Λτδ. To σύνολο του ενεργητικού της νέας
εταιρείας ανέρχεται στα 449 εκ. περίπου και
έχει πέραν των 80 χιλιάδων πελατών. Την
Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2013, το Συνεργατικό
Ταμιευτήριο Υπαλλήλων Α.ΤΗ.Κ. Λτδ αποδέχτηκε το Σ.Τ. Υπαλλήλων Α.Η.Κ. Λτδ και το Σ.Τ.
Τραπεζικών Υπαλλήλων Κύπρου Λτδ. Η νέα
οντότητα φέρει το όνομα Συνεργατικό Ταμιευτήριο Υπαλλήλων Τηλεπικοινωνιών, Ενέργειας και Τραπεζών. Το σύνολο του ενεργητικού της νέας εταιρείας ανέρχεται στα 432
εκ. περίπου και έχει πέραν των 27 χιλιάδων
πελατών. Το Σάββατο 23 Νοεμβρίου 2013,
το Συνεργατικό Ταμιευτήριο ∆ασκάλων Λτδ
αποδέχτηκε το Συνεργατικό Ταμιευτήριο
Ελλήνων Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης
(ΣΤΕΛΜΕΚ) Λτδ. Η νέα οντότητα φέρει το όνομα Συνεργατικό Ταμιευτήριο Εκπαιδευτικών
Κύπρου Λτδ. Το σύνολο του ενεργητικού της
ανέρχεται στα 799 εκ. περίπου και έχει πέραν
των 14 χιλιάδων πελατών.
ΠΟΙΗΣΗ
Αντώνης Γαβριήλ Παπά
Κίτι – Λάρνακα
Καταστάσεις του τζιαιρού μας
Σκέφτουμαι συλλοϊζουμαι στ’ αλήθκεια τζι’ απορώ
αν συμβαίνουν στο νησί μας οσ’ ακούω τζιαι θωρώ.
Βάλλεις την τηλεόρασην ν’ ακούσεις τες ειδήσεις
τζιαι μονομιάς ανακατσιάς τζιαι θέλεις να την κλείσεις.
Σιήλλιών λογιών εγκλήματα ληστείες τζιαι απάτες
τζι’ όσον για τα ναρκωτικά μεγάλες πιον οι στράτες
κλεψιές, μαφίες, βιασμοί μα τζιαι δολοφονίες
να γίνουνται πολλά συχνά γι’ ασήμαντες αιτίες.
Παλιά τζιείνους που έκλεφτεν τζι’ εφκάλλαν τα στη φόραν
αντρέπετουν τζιαι χώνετουν ούτε που κυκλοφόραν .
Σήμερα κλέφτες τζι’ αν τους πουν γελούν τζιαι κάνουν χάζι
κυκλοφορύν ελεύθεροι τίποτες εν τους νοιάζει.
Όσον για τα ναρκωτικά της μόδας εγινήκαν
τζιαι σβύνουν άδικα ζωές μ’ αν τζιαι συγκινηθήκαν
τζιείνοι που τα σερβίρουσιν να πουν κανεί τζι’ εν κρίμαν
γιατί για τζιείνους ο Θεός εν μονιχά το χρήμαν.
Όσο για τ’ άλλα τα κακά βραχνάς εκαταντήσαν
τζιαι τίποτες στον τόπον του όρθιον εν αφήσαν
με λλία λόγια φίλοι μου πιάνουμεν κατηφόραν
τζιαι κάθε μέρα βκαίνουσιν τζι’ άλλα κακά στην φόρα.
Βάλε Θεέ το σιέριν σου ν’ αλλάξεις την κατάστασην
πέρκιμον δει τζι’ ο τόπος μας αληθινήν ανάστασηνν.
Οι τυχεροί του σχεδίου συν500 που κερδίζουν 500 ευρώ στην κάρτα τους για τους
μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβρη είναι οι παρακατω:
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
- Κώστας Μακρής – Λευκωσία
- Νεόφυτος Γεωργίου – Λευκωσία
- Κωνσταντία Παπαδοπούλου – Λευκωσία
- Σάββας Ιακώβου – Πάφος
- Παναγιώτης Μασούρας – Λεμεσός
- Γεώργιος Τοουλιάς – Πάφος
- Γεώργιος Σωφρονίου – Λάρνακα
- Ελλάδα Θεοδοσίου – Λεμεσός
- Ανθή Σωτηρίου – Λευκωσία
- Μαρία Παπακώστα – Λάρνακα
- Ναταλία Γεωργίου - Λεμεσός
- Χαράλαμπος Χριστοδούλου – Λευκωσία
- Ευφροσύνη Νικολάου – Λευκωσία
- Λουκάς Νεοφύτου – Λεμεσός
- Ελένη Πανικολάου – Λάρνακα
- Θεόδουλος Παπαμακαρίου – Λευκωσία
- Νίκος Ιωαννίδης – Λευκωσία
- ∆έσπω Κωνσταντίνου – Λεμεσός
- Λ.Ν – Πάφος
- Μαρία Μολέσκη – Λευκωσία
- Χριστίνα Ιωαννίδου – Πάφος
- Σταύρος Σταύρου – Λεμεσός
- Αντώνης Παπαδάκης – Λεμεσός
- Ελένη Χριστοφόρου – Λεμεσός
- Μ.Α. – Λευκωσία
- Φωτεινή Κωνσταντίνου – Λευκωσία
- Μαρία Χαραλάμπους – Λευκωσία
- Νίκος Νικολάου – Λευκωσία
- Έλενα Αντώνα – Λευκωσία
- Μάριος Παύλου – Λεμεσός
- Παντελής Π. – Λευκωσία
ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ
- Μιχάλης Πέππας – Λευκωσία
- Μαρούλλα Αντρέου – Πάφος
- Σπύρος Παπακυριάκου – Λευκωσία
- Αντώνης Κακουλλής – Λάρνακα
- Πανίκος Α. Παναγή - Αμμόχωστος
- Μαρία Κάκκου - Αμμόχωστος
- Εμίλιος Χαραλάμπους – Λεμεσός
- Κλείτος Κωνσταντίνου – Λευκωσία
- Ιωάννης Αιδινίδης – Πάφος
- Ειρήνη Π. – Λευκωσία
- Γεώργιος Γεωργίου – Λάρνακα
- Σωτηρούλλα Ευριπίδου – Λεμεσός
- Παναγιώτα Παναγιώτου – Λάρνακα
- Poch.& CHAR. ALUMINIUM LTD – Λεμεσός
- Αντρέας Βασιλείου – Λευκωσία
- NOTES MUSIC HALL LTD – Λεμεσός
- Αντωνάκης Γρηγορίου – Λάρνακα
- Ε.Τ – Λάρνακα
- Ε.Π - Λεμεσός
- Αγκέλικα Χρυστοστόμου – Αμμόχωστος
- Αντώνης Σεργίου – Λάρνακα
- ADRIAN DACIAN MOGA – Πάφος
- Α.Ν – Λεμεσός
- Χριστιάνα Θεοφάνους – Λεμεσός
- Μαρία Μαυρομιχάλη – Λευκωσία
- Νικόλας Χατζημιχαήλ – Λευκωσία
- ∆ανάη Συμεού – Λευκωσία
- Γεωργία Τεράτσια – Λευκωσία
- Sabine Gagatsi - Λευκωσία
- ∆όμνα Ιωάννου - Λεμεσός
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013
10
Θέμα
Θα πάρουν περισσότερα χρήματα φέτος
οι αγρότες από τις εκταρικές επιδοτήσεις
Μεγαλύτερα χρηματικά ποσά θα
πάρουν φέτος οι γεωργοί μας
από τις εκταρικές επιδοτήσεις
που τους αναλογούν, γιατί ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ) δήλωσε
την πραγματική έκταση γης που
καλλιεργείται στην Κύπρο και η
οποία είναι αρκετά μειωμένη σε
σχέση με τους αρχικούς αριθμούς
που δηλώθηκαν το 2004 στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Τα λεφτά φέτος θα δοθούν στις
αρχές του επόμενου χρόνου και
μάλιστα σε δύο δόσεις και όχι
το ∆εκέμβρη αυτού του χρόνου,
όπως γινόταν άλλες χρονιές.
Όπως είναι γνωστό, το 2004 η Κύπρος ως χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δήλωσε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι έχει 140.000
εκτάρια καλλιεργήσιμη γη, βάσει
της οποίας έχει καθορισθεί το
χρηματικό ποσό που αναλογούσε στους Κύπριους αγρότες για
τις εκταρικές επιδοτήσεις.
Με την πάροδο του χρόνου όμως
και ύστερα από αυστηρούς ελέγχους από μέρους του ΚΟΑΠ αλλά
και την εγκατάλειψη κάποιων
εκτάσεων καλλιεργήσιμης γης
από τους γεωργούς, διαπιστώθηκε ότι η συνολική καλλιεργήσιμη
γη στην Κύπρο δεν ξεπερνούσε
τις 127.000 εκτάρια.
Χρηματικό περίσσευμα
Ο ΚΟΑΠ όμως έδινε λεφτά στους
Κύπριους γεωργούς μόνο για τις
127.000 εκτάρια, ενώ η Ευρωπαϊκή ‘Ένωση κατέβαλλε στην Κύπρο χρηματικά ποσά για 140.000
εκτάρια, με αποτέλεσμα να παραμείνει ένα μεγάλο χρηματικό
περίσσευμα το οποίο έχαναν οι
Κύπριοι γεωργοί, εφόσον επιστρεφόταν πίσω στην Ευρωπαϊκή
Ένωση.
Πρόσφατα όμως όπως πληροφορούμαστε, ο ΚΟΑΠ ζήτησε από
Με απόφαση
της κυβέρνησης
θα πάρουν
τα χρήματα
το 2014
Ο Υπουργός Γεωργίας κ. Κουζάλης
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλαγή
της αρχικής έκτασης καλλιεργήσιμης γης στην Κύπρο και δήλωσε
την πραγματική καλλιεργήσιμη
γη που τώρα, όπως αναφέραμε
δεν ξεπερνά τις 127.000. Με αυτή
την αλλαγή, η Κύπρος τώρα θα
παίρνει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όλο το χρηματικό ποσό
που τις αναλογεί, δηλαδή δεν
θα υπάρχουν επιστροφές και το
χρηματικό ποσό που αναλογεί
ξεχωριστά σε κάθε Κύπριο γεωργό θα αυξηθεί κατά πολύ. Η
πρώτη δόση θα δοθεί στις 10 του
ερχόμενου Γενάρη και η δεύτερη
δόση στα μέσα του ερχόμενου
Μάρτη.
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013
11
Θέματα
ΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ – ΣΚΕΨΕΙΣ, Ι∆ΕΕΣ, ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ.
«Η εμπιστοσύνη έρχεται με τα πόδια και φεύγει ασθμαίνοντας»
Μέρος Α
και δίχως ηθικό στελέχη και προσωπικό των εταιρειΟι τράπεζες, οι Συνεργατικές Πιστωτικές Εταιρείες ών τους.
και γενικά το Χρηματοπιστωτικό σύστημα μιας χώ- Χρειάζονται ∆ιοικητικοί Σύμβουλοι, που να έχουν
ρας, είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της οικονομίας απεριόριστο χρόνο, να υπηρετήσουν το τραπεζιτης. Είναι η ψυχή και η καρδιά του Οικονομικού της κό μας σύστημα στην πιο δύσκολη περίοδο της
συστήματος .
ιστορίας του, με καινοτόμες ιδέες και αντιλήψεις .
Λόγω της ιδιαιτερότητας των τραπεζών, των ΣΠΙ Χρειάζεται σ’ αυτή την πρωτόγνωρη κρίση να χρηκαι των άλλων Χρηματοπιστωτικών οργανισμών, σιμοποιηθούν μη συμβατικές τραπεζικές πρακτικές
καθώς και της πολύ ευαίσθητης και σημαντικής πα- επαφή με τον κόσμο, τους πελάτες, τους καταθέτες,
ρουσίας τους στην οικονομία και στην κοινωνία, να επεξηγηθούν όλες οι απορίες και ανασφάλειες
απαιτείται συνεχής έλεγχος και εποπτεία, χρειάζεται τους. Υπάρχουν τόσα πολλά που μπορούν να γίη Ηθική ως βασική αρχή, η ακεραιότητα και υπευ- νουν προς αυτή την κατεύθυνση.
θυνότητα.
Εάν θεωρούν μερικοί, ότι η εμπιστοσύνη
Η πατρίδα μας βιώνει τη χειρότερη πετου κόσμου προς το τραπεζικό σύστημα
ρίοδο της ιστορίας της μετά το 1974.
θα επανέλθει μόνο με τις τεχνοκρατικές
Η ξαφνική και βίαιη διαφοροποίηση
αποφάσεις, τις φιλολογικές συζητήσεις,
του κοινωνικού και οικονομικού ιστού
υιοθετώντας μοντέλα του παρελθόντος ή
της προκαλεί αναστάτωση, δυστυχία,
και ετεροχρονισμένες οδηγίες, πλανώνται
περιθωριοποίηση, αβεβαιότητα, αναπλάνη οικτρά.
σφάλεια, πανικό, σωματικές και ψυχικές
ασθένειες.
Μη εξυπηρετούμενα ∆άνεια - ΑναδιαρΤο τραπεζικό σύστημα της Κύπρου, ο
θρώσεις Χορηγήσεων
πνεύμονας της Οικονομίας μας, ο οποίος Του Ανδρέα Μουσκάλλη
Τα μη Εξυπηρετούμενα ∆άνεια, είναι από
είναι ο καθοριστικός παράγοντας εξό- Πρόεδρος Παγκύπριας
τα πιο σημαντικά ζητήματα που αφορούν
Συνεργατικής Συνομοσπονδίας
δου από την πρωτόγνωρη αυτή κρίση,
το τραπεζικό και κοινωνικό μας σύστημα.
είναι βαθειά τραυματισμένος, λόγω διΕίναι πιστεύω η αιχμή του δόρατος στην απαραίτηκών μας αποφάσεων, ενεργειών και τραγικών λα- τη κερδοφορία, πρόοδο και ανάκαμψη του Τραπεθών και από ξένες αποφάσεις ιδιαίτερα αυτές του ζικού συστήματος και της Οικονομίας γενικά. Παρ’
Μαρτίου 2013 του Eurogroup.
όλη την τεράστια Οικονομική Κρίση και ύφεση, την
Πρώτιστο καθήκον όλων, ιδιαίτερα αυτών που ανεργία, το κλείσιμο των επιχειρήσεων, τη ρευστοέχουν τις εμπειρίες, τις γνώσεις και τις ικανότητες τική ασφυξία, πιστεύω ότι μπορούμε να βελτιώσουστο συγκεκριμένο θέμα, χωρίς δογματισμούς, εγω- με το δείχτη των μη Εξυπηρετούμενων Χορηγήσεισμούς και αλαζονεία, είναι η εξεύρεση και υλοποί- ων αν και είναι πολύ δύσκολο, ίσως ακατόρθωτο
ηση των πιο σωστών, σοφών, ισορροπημένων και μέσα από τις ποιοτικές αναδιαρθρώσεις των δανείσοβαρών αποφάσεων για τη βελτίωση και ανα- ων. Η επιμήκυνση και η μικρότερη δόση στα ∆άνεια
ζωογόνηση του τραπεζικού μας οικοδομήματος, λόγω αδυναμίας των δανειοληπτών είναι αναγκαία
πάνω απ’ όλα όμως πρέπει να επανέλθει η εμπιστο- οικονομικά και επιβεβλημένη κοινωνικά. Θεωρώ
σύνη του κόσμου προς το τραπεζικό μας σύστημα. ότι στις συγκεκριμένες ποιοτικές αναδιαρθρώσεις
Οι πολίτες από την εμπειρία μου, δικαιολογημένα των ∆ανείων όλοι έχουν όφελος . Οι Τράπεζες και τα
δεν εμπιστεύονται το τραπεζικό μας σύστημα. Η ΣΠΙ, αποκτούν ρευστότητα μέσω των εισπράξεων
αναστάτωση που τους προκάλεσαν οι βίαιες εξελί- των δόσεων, έστω και μικρότερων, σταθεροποιούν
ξεις θα τους σημαδεύουν σ’ όλη τους τη ζωή.
τον αριθμό των μη Εξυπηρετούμενων Χορηγήσεων
« Η εμπιστοσύνη έρχεται με τα πόδια και φεύγει ή και μειώνοντας τον και έτσι δεν χρειάζονται συασθμαίνοντας» αναφέρει ένα σπουδαίο ρητό. Χρει- νεχώς νέα κεφάλαια και διατηρούν ικανοποιημένα
άζεται μεγάλη προσπάθεια για να επανέλθει η εμπι- τα μέλη και τους πελάτες τους. Ταυτόχρονα με τη
στοσύνη του κόσμου προς το τραπεζικό σύστημα.
μείωση της δόσης των ∆ανείων, απομένει στον δανειολήπτη σχετική ευχέρεια για κατανάλωση, ένα
∆ιοικητικά Συμβούλια
στοιχείο σημαντικό στην επανεκκίνηση της ΚυπριαΑποφασιστικής σημασίας πολιτικές και πρακτικές κής οικονομίας, επίσης αποφεύγονται περιττά έξογια βελτίωση του κλίματος εμπιστοσύνης και σταθε- δα και χρόνος, από την λήψη δικαστικών μέτρων,
ρότητας του τραπεζικού συστήματος στην τραγική ιδιαίτερα στις πολύ σκληρές αυτές εποχές.
αυτή οικονομική και κοινωνική εποχή θα διαδρα- Θέλω να τονίσω για να είμαι δίκαιος ότι υπάρχουν
ματίσουν οι ∆ιοικήσεις των Τραπεζικών Οργανι- δανειολήπτες οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να
σμών.
πληρώνουν και αυτοί αρνούνται. Επίσης υπάρχουν
Πρώτιστα χρειάζονται ∆ιοικητικοί Σύμβουλοι, με χρεώστες που αποφεύγουν να συνεργασθούν, εκδιαχρονική έξωθεν καλή μαρτυρία για την ακεραιό- μεταλλευόμενοι τη νέα δύσκολη κατάσταση που
τητα, εντιμότητα, υπευθυνότητα, εμπειρία, ικανότη- έχει δημιουργηθεί. ∆ανειολήπτες οι οποίοι δεν συτες και χαρακτήρα τους.
νεργάζονται, με το προσωπικό των τραπεζικών ορΧρειάζονται διοικητικά συμβούλια που θα εμπνεύ- γανισμών και ΣΠΙ, για την εξεύρεση συναινετικών
σουν και καθοδηγήσουν τα μέλη, τους μετόχους και κοινωνικά αποδεκτών λύσεων.
και τους πελάτες τους, καθώς και τα κουρασμένα Είναι ομολογουμένως περιορισμένη η κατηγορία
των δανειοληπτών αυτών και χρειάζεται ιδιαίτερη
μεταχείριση γι’ αυτούς τους ανθρώπους. Όμως πρέπει να γίνει αντιληπτό από όλους ότι όταν δανείζεται κάποιος έχει τη νομική και ηθική υποχρέωση να
αποπληρώνει το ∆άνειο του. ∆ιότι πλούσιος είναι
αυτός ο οποίος είναι αξιόπιστος, τυπικός και φερέγγυος και έχει πάντοτε μια ανοικτή και διαρκή πρόσκληση δανειοδότησης του.
Θεωρώ πολύ σημαντικό να αναφέρω, ότι πιθανή
δημιουργία στον τόπο μας, μιας κουλτούρας άρνησης της ευθύνης πληρωμής των δόσεων στις Τράπεζες και τα ΣΠΙ, είναι η χειρότερη υπηρεσία προς την
Οικονομία, την πατρίδα και το λαό μας. Όλη η κοινωνία πρέπει να αντισταθεί σε τέτοια πιθανά φαινόμενα, τα οποία στο τέλος επιβαρύνουν τους τίμιους,
αξιοπρεπείς και φερέγγυους πολίτες.
Επιτοκιακή Πολιτική
Η ζήτηση των ∆ανείων είναι υποτονική και ανεμική. Η συζήτηση, η μελέτη και οι αποφάσεις πρέπει
να αφορούν κυρίως τα Επιτόκια των υφιστάμενων
χορηγήσεων . Χρειάζονται να γίνουν εμπεριστατωμένες μελέτες και να παρθούν πολύ ριζοσπαστικές
αποφάσεις και ενέργειες. Το θέμα των επιτοκίων είναι πολύ λεπτό και ευαίσθητο.
Όταν μιλούμε για επιτόκια, ο κόσμος ιδιαίτερα οι
δανειολήπτες αγνοούν τα καταθετικά επιτόκια και
αναφέρουν μόνο τα δανειστικά. Αυτό το συναίσθημα και η αντίληψη βασιλεύει στο μυαλό των ανθρώπων και το θεωρώ άκρως φυσιολογικό. Η πραγματικότητα όμως είναι ότι τα επιτόκια των δανείων
καθορίζονται κυρίως από τα επιτόκια καταθέσεων
και γενικά το κόστος των Τραπεζικών Οργανισμών
και των ΣΠΙ.
Τα καταθετικά επιτόκια άρχισαν να μειώνονται από
τον Απρίλη του τρέχοντος έτους και αναμένεται ότι
στις αρχές του νέου έτους θα μεταφερθούν όλες οι
καταθέσεις προθεσμίας με υψηλό επιτόκιο σε χαμηλότερο επιτόκιο.
Μια τέτοια εξέλιξη πιστεύω ότι θα βοηθήσει στην
αύξηση του Επιτοκιακού περιθωρίου για τις Τράπεζες και τα ΣΠΙ και θα ανοίξει το δρόμο για μειώσεις στις υφιστάμενες και νέες χορηγήσεις. Θεωρώ
απαραίτητο εκ μέρους των Χρηματοπιστωτικών
Ιδρυμάτων την καθημερινή μελέτη και ανάλυση
των επιτοκιακών δεδομένων, των κόστων, της κερδοφορίας, των κεφαλαίων και των άλλων Οικονομικών παραμέτρων .
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
Ανδρέας Μουσκάλλης
Πρόεδρος Παγκύπριας
Συνεργατικής Συνομοσπονδίας
Πρόεδρος Συνεργατικού
Ταμιευτηρίου Αμμοχώστου
31 Οκτωβρίου 2013
* Οι απόψεις που καταγράφονται στο κείμενο είναι προσωπικές.
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013
12
Νέα ελπιδοφόρα μέθοδος μεταμόσχευσης μυελού των οστών
Μια σημαντική καινοτομία Βρετανών επιστημόνων δίνει ελπίδα στα παιδιά που
έχουν ανάγκη από μεταμόσχευση μυελού των οστών αλλά χάνουν πολύτιμο
χρόνο περιμένοντας σε ατέλειωτες λίστες
αναμονής μέχρι να βρεθεί το κατάλληλο
μόσχευμα. Όπως αναφέρει το BBC, επιστήμονες στη Βρετανία ανέπτυξαν μια
μέθοδο με την οποία μπορεί να γίνει μεταμόσχευση μυελού των οστών με ασφάλεια ακόμη και από δότη που δεν είναι
συμβατός με τον ασθενή.
Σύμφωνα με το δημοσίευμα του BBC,
την πρωτοποριακή μέθοδο ανέπτυξαν
επιστήμονες από το νοσοκομείο Great
Ormond Street Hospital στο Λονδίνο και
τα αποτελέσματα που υπάρχουν μέχρι
τώρα δείχνουν ότι μπορεί να θεραπεύσει
το πρόβλημα χωρίς να υπάρχουν παρενέργειες.
Η νέα μέθοδος εφαρμόστηκε με επιτυχία
σε τρία παιδιά, από τα οποία το μικρότερο είναι ένα αγοράκι περίπου 5 ετών. Η
κατάσταση της υγείας του παρακολουθείται από την ηλικία των 12 μηνών, λόγω
μεγάλης αδυναμίας του ανοσοποιητικού,
που προκαλεί υπερβολική ευαισθησία
στις μολύνσεις.
απόρριψης από τον οργανισμό. Το τελευταίο ανήκει στις πιο συνήθεις παρενέργειες που καλούνται να αντιμετωπίσουν
οι γιατροί, ακόμη και όταν το μόσχευμα
είναι συμβατό.
Οι γιατροί διαπίστωσαν ότι η μοναδική
λύση για το παιδί ήταν η μεταμόσχευση
μυελού των οστών. Ωστόσο, μέχρι να
βρεθεί το κατάλληλο μόσχευμα, ο μικρός
προσβλήθηκε από γρίπη των χοίρων,
με αποτέλεσμα οι γιατροί να κρίνουν ότι
έπρεπε να χειρουργηθεί αμέσως, ακόμη
και με μόσχευμα που δεν ήταν συμβατό.
Η πειραματική θεραπεία προέβλεπε αρχικά την χορήγηση εμβολίου για τη γρίπη
των χοίρων, ώστε τα κύτταρα του μυελού των οστών του παιδιού να καταπολεμήσουν τη μόλυνση, και στη συνέχεια
την τροποποίηση των ανοσοκυττάρων
(Τ-κύτταρα) του μοσχεύματος στο εργαστήριο, για να αποφευχθεί το ενδεχόμενο
Σύμφωνα με τον δρ Ουασίμ Κασίμ, σύμβουλο παιδιατρικής ανοσολογίας του
νοσοκομείου και βασικό συντάκτη της
σχετικής επιστημονικής έκθεσης, η νέα
θεραπευτική προσέγγιση δείχνει ότι τα
παιδιά που θα κάνουν αυτή τη μεταμόσχευση θα έχουν τις ίδιες πιθανότητες να
ζήσουν φυσιολογικά με τα παιδιά που
λαμβάνουν συμβατό μόσχευμα. «Πιστεύουμε ότι ο Μοχάμεντ έχει θεραπευθεί και πλέον θα μπορέσει να ζήσει μια
φυσιολογική ζωή», αναφέρει στην έκθεση, που δημοσιεύεται στην επιθεώρηση
PloS One.
Σύμφωνα με το BBC, σήμερα βρίσκονται
σε λίστα αναμονής για μεταμόσχευση
μυελού των οστών περίπου 37.000 άνθρωποι, ενώ συνήθως καταφέρνει να
βρει συμβατό μόσχευμα μόλις το 30%
των ασθενών.
Πηγή: http://health.in.gr/
Με οφθαλμολογικά προβλήματα σχετίζεται ο πρόωρος τοκετός
Μεγαλύτερο κίνδυνο αποκόλλησης του αμφιβληστροειδούς χιτώνα του ματιού αντιμετωπίζουν μετέπειτα
στη ζωή τους τα άτομα που έχουν γεννηθεί πρόωρα,
συγκριτικά με εκείνα που έχουν γεννηθεί κανονικά,
σύμφωνα με σουηδική μελέτη που δημοσιεύεται στο
επιστημονικό έντυπο Ophthalmology.
Είναι η πρώτη φορά που μια μελέτη έγινε σε βάθος
χρόνου, σε μεγάλο δείγμα πληθυσμού και κατέληξε
σε τέτοια διαπίστωση. Πρόωρη θεωρείται μια γέννηση
πριν την 37η εβδομάδα της κύησης, ενώ η αποκόλληση του αμφιβληστροειδούς χιτώνα μπορεί να συμβεί
κατά την παιδική, εφηβική ηλικία ή στην αρχή της ενήλικης ζωής.
Οι ερευνητές, με επικεφαλής την ∆ρ ‘Αννα-Κάριν
Έντστεντ Μπονάμι του Ινστιτούτου Καρολίνσκα της
Στοκχόλμης, μελέτησαν πάνω από τρία εκατομμύρια
γεννήσεις μεταξύ των ετών 1973 - 2008.
Η στατιστική ανάλυση έδειξε ότι τα παιδιά που έχουν
γεννηθεί υπερβολικά πρόωρα, δηλαδή πριν την 28η
εβδομάδα της κύησης, αντιμετωπίζουν 19 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο από τα παιδιά που έχουν γεννηθεί
φυσιολογικά. Ο κίνδυνος είναι τετραπλάσιος για τα
παιδιά που έχουν γεννηθεί μεταξύ της 28ης και της
31ης εβδομάδας της κύησης, ενώ όσα παιδιά έχουν
γεννηθεί μεταξύ της 32ης και 36ης εβδομάδας κύησης,
δεν έχουν αυξημένο κίνδυνο αποκόλλησης του αμφιβληστροειδούς χιτώνα.
Οι ερευνητές επισημαίνουν πως οι μητέρες που έχουν
γεννήσει πρόωρα, οφείλουν να μεριμνούν για τον ετήσιο οφθαλμολογικό έλεγχο των παιδιών τους.
Η αποκόλληση του αμφιβληστροειδούς χιτώνα αποτελεί βασική αιτία μερικής απώλειας της όρασης ή και
τύφλωσης των παιδιών παγκοσμίως, αν δεν αντιμετωπιστεί χειρουργικά. Σύμφωνα με τους επιστήμονες,
ο κίνδυνος αποκόλλησης αυξάνεται σταδιακά με την
πάροδο της ηλικίας.
Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα παιδιά που έχουν
γεννηθεί πρόωρα, αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο
και για άλλα οφθαλμολογικά προβλήματα, όπως αυξημένη μυωπία, στραβισμό κ.α.
Πηγή: http://health.in.gr
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013
13
Θέμα
Ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ τραπεζών και ΣΠΙ
ΝΟΜΟΣΧΕ∆ΙΟ που προνοεί τη διασύνδεση των μηχανισμών ανταλλαγής δεδομένων που διατηρούν σήμερα χωριστά τράπεζες και συνεργατικά
πιστωτικά ιδρύματα (ΣΠΙ) «ΑΡΤΕΜΙΣ»
και «ΑΙΑΝΤΑΣ», αντίστοιχα, με στόχο τη δημιουργία ενός αρχείου στο
οποίο να βρίσκονται συγκεντρωμένες
όλες οι πληροφορίες σχετικά με πιστωτικές διευκολύνσεις φυσικών και
νομικών προσώπων μαζί με τα συνδεδεμένα τους πρόσωπα, συζήτησε η
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών.
Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο
μνημόνιο συναντίληψης, η Κεντρική
Τράπεζα θα έπρεπε να προχωρήσει
μέχρι τις 3° Σεπτεμβρίου του 2013
στη δημιουργία ενός μηχανισμού
ανταλλαγής πληροφοριών στο οποίο
θα καταχωρούνται πληροφορίες για
πιστωτικές διευκολύνσεις πελατών πιστωτικών ιδρυμάτων που παρέχουν
τραπεζικές εργασίας στην Κύπρο και
που θα έχουν επίσης δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα που τηρούνται
στον εν λόγω μηχανισμό με κύριο
σκοπό την αξιολόγηση του αξιόχρεου
των πελατών τους και την αποτελεσματικότερη διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου ή και άλλων συναφών
κινδύνων.
Σύμφωνα με ανώτερη διευθύντρια
της Κεντρικής Τράπεζας, με βάση το
μνημόνιο, η Κεντρική Τράπεζα έχει
υποχρέωση μέχρι το Σεπτέμβριο του
2014 να βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία ο μηχανισμός.
Τα υφιστάμενα συστήματα ανταλλαγής δεδομένων που λειτουργούν σήμερα στο τραπεζικό σύστημα είναι ο
μηχανισμός ανταλλαγής δεδομένων
«ΑΡΤΕΜΙΣ» στον οποίο συμμετέχουν
όλα τα πιστωτικά ιδρύματα εξαιρουμένων των ΣΠΙ και του Οργανισμού
Χρηματοδοτήσεως Στέγης και ο μηχα-
νισμός ανταλλαγής δεδομένων «ΑΙΑΝΤΑΣ» που ανήκει στη Συνεργατική
Κεντρική Τράπεζα στον οποίο συμμετέχουν τα ΣΠΙ και ο Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης.
Στο μεταξύ, την ελεύθερη ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες που
είναι καταχωρημένες στα κτηματικά
μητρώα του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας (ΤΚΧ) στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και σε κυβερνητικές υπηρεσίες δίνει μνημονιακό
νομοσχέδιο, που τροποποιεί τον περί
ακίνητης ιδιοκτησίας (διακατοχή,
εγγραφή και εκτίμηση) νόμο του
2013.
Με το νομοσχέδιο που επίσης συζητήθηκε ενώπιον της Επιτροπής
Οικονομικών, καταργείται η νομική
υποχρέωση του ∆ιευθυντή του ΤΚΧ
για τον εκ των προτέρων έλεγχο της
απόδειξης έννομου συμφέροντος των
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και
κυβερνητικών υπηρεσιών για πρόσβαση στις ηλεκτρονικές πληροφορίες του Τμήματος.
Στόχος της κατάργησης της νομικής
υποχρέωσης του ∆ιευθυντή του Τμήματος είναι για να διευκολύνεται και
να επισπεύδεται η όλη διαδικασία παροχής πληροφοριών προς τα πιστωτικά ιδρύματα.
Σύμφωνα με το προτεινόμενο νομοσχέδιο και όπως αναφέρθηκε εντός
της Επιτροπής, σε περίπτωση που
χρηματοπιστωτικό ίδρυμα δεν αποστείλει τα ζητηθέντα στοιχεία ή διαπιστωθεί μέσα από την εξέταση τέτοιων
στοιχείων ότι δεν συνέτρεχαν οι λόγοι
για τους οποίους ζητήθηκαν και λήφθηκαν πληροφορίες από το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα τότε ο ∆ιευθυντής
του ΤΚΧ θα είναι σε θέση να αφαιρεί
την άδεια πρόσβασης στο ίδρυμα ή
και να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο
μέχρι 250.000 ευρώ.
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013
14
Θέματα
Πώς μας βλέπει ο τύπος . . .
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013
16
Ειδήσεις
∆ωρεά Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας στα σχολεία
Την τελευταία έκδοση της
Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας «Κύπρος: Περίοδος Αγγλοκρατίας-Εικόνες» παρέδωσε στον Υπουργό Παιδείας και
Πολιτισμού κ. Κυριάκο Κενεβέζο ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας κ. Νικόλας Χατζηγιάννης.
Η έκδοση, η οποία συνοδεύεται από DVD με το φωτογραφικό υλικό της έκδοσης, είναι
στην ελληνική και αγγλική
γλώσσα και θα δοθεί δωρεάν
σε όλα τα σχολεία της ελεύθερης Κύπρου. Στην έκδοση
περιγράφεται μέσω πλούσιου φωτογραφικού υλικού η
κατάσταση που επικρατούσε
στην κυπριακή οικονομία
κατά την περίοδο της βρετανικής αποικιοκρατίας, η οποία
διήρκησε από το 1878-1960.
Σε πολλά επιμέρους θέματα η
παρουσίαση επεκτείνεται μέ-
χρι το 1974 που αποτελεί χρονολογία σταθμό για τη σύγχρονη κυπριακή ιστορία. Ο
Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού κ. Κυριάκος Κενεβέζος
ευχαριστώντας την Τράπεζα
για την προσφορά της ανέφερε ότι η έκδοση «Κύπρος:
Περίοδος Αγγλοκρατίας-Εικόνες» αποτελεί ένα σημαντικό
έργο που θα μείνει για τις νέες
γενιές.
Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού
Συμβουλίου της ΣΚΤ κ. Νικόλας Χατζηγιάννης ανέφερε ότι
η δωρεά προς το Υπουργείο
Παιδείας γίνεται στο πλαίσιο
της φιλεκπαιδευτικής πολιτικής της Τράπεζας και της προσφοράς της προς τον πολιτισμό. Ανέφερε ότι η Τράπεζα,
από τον καιρό της ίδρυσης
της το 1937, στηρίζει σταθερά
την παιδεία και θα συνεχίσει
να το πράττει και στο μέλλον.
Ο νέος Πρόεδρος της Σ.Κ. Τράπεζας Νικόλας Χατζηγιάννης παραδίδει τα βιβλία στον
Υπουργό Παιδείας Κυριάκο Κενεβέζο
Μέχρι τον καθορισμό κοινού ωραρίου από το Σ. Κ. Τράπεζα
Το ωράριο του Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Εκπαιδευτικών Κύπρου
Το ωράριο λειτουργίας του «Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Εκπαιδευτικών Κύπρου Λτδ», που προέκυψε από την ένωση του ΣΤΕΛΜΕΚ και του Συνεργατικού Ταμιευτηρίου ∆ασκάλων, σύμφωνα
με σχετική ανακοίνωση του Ταμιευτηρίου, θα είναι
το πιο κάτω:
1η Σεπτεμβρίου – 30 Ιουνίου
Ώρες Ταμείου: ∆ευτέρα: 7.30 π.μ. – 2.00 μ.μ. και
2.30 – 5:00 μ.μ.
Τρίτη – Παρασκευή: 7.30 π.μ. – 1:00 μ.μ.
1η Ιουλίου – 31 Αυγούστου
Ώρες Ταμείου: ∆ευτέρα – Παρασκευή 7.30 π.μ. –
1.00 μ.μ.
Το πιο πάνω ωράριο, αναφέρει η ανακοίνωση, θα
συνεχίσει μέχρι να αποφασίσει η Σ. Κ. Τράπεζα – Κ.
Φ, για ενιαίο ωράριο που θα εφαρμόζουν όλα τα
Συνεργατικά Πιστωτικά Ιδρύματα.
Πληροφορίες για το Συνεργατικό Πιστωτικό Τομέα
Η Επιτροπεία της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας (ΣΚΤ) με ανακοίνωση
της αναφέρει ότι επιθυμεί να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους ότι, μετά τις
πρόσφατες αλλαγές στο Συνεργατικό
Πιστωτικό Τομέα και την αναδιάρθρωση του, οι επίσημες θέσεις τις Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας και των
Συνεργατικών Πιστωτικών Ιδρυμάτων
εκφράζονται από τους:
1. κ. Νικόλα Χατζηγιάννη, Πρόεδρο
Επιτροπείας ΣΚΤ
2. κ. Ευθύμιο Πανταζή, Αναπληρωτή
Γενικό ∆ιευθυντή της ΣΚΤ
3. κ. Κωνσταντίνο Βραχίμη, Προϊστάμενο Γραφείου Τύπου, Επικοινωνίας
και Μελετών ΣΚΤ
Ουδείς άλλος δύναται να εκφράζει
τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα και τα Συνεργατικά Πιστωτικά
Ιδρύματα.
Για συνεντεύξεις, δηλώσεις και
πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να απευθύνονται στο
Γραφείο Τύπου, Επικοινωνίας και
Μελετών της Τράπεζας. Τα στοιχεία
επικοινωνίας του γραφείου είναι τα
ακόλουθα:
Τηλ: 22743124, 22743156,
22743199
Φαξ. 22669749
Email: [email protected]
cy