ΑΠΟ∆ΕΙΞΗ... Στο Συνέδριο των Αντιπροσώπων οι θέσεις ΠΑΣΥΔΥ

ΚΟΚΚΙΝΗ
ΚΑΡΤΑ
∆είχνουμε
ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ
στη ΦΟΡΟ∆ΙΑΦΥΓΗ
Αγαπάς την Κύπρο;
ΑΠΟ∆ΕΙΞΗ...
Τετάρτη 8 Aπριλίου 2015 Aρ. Φύλλoυ 1322 ETOΣ 50ον
Λευκωσία - Kύπρος
Στο Συνέδριο των Αντιπροσώπων οι θέσεις
ΠΑΣΥΔΥ και Κυβέρνησης για τα δημοσιοϋπαλληλικά
Ολοκληρώνονται οι προετοιμασίες για τη σύγκληση του
τα πλαίσια των εργασιών για την προετοιμασία του
52ου Συνεδρίου των Αντιπροσώπων μετά από συνεδρία της Εκτελεστικής Επιτροπής συνήλθε χθες σε
προσυνεδριακή το Γενικό Συμβούλιο και ενέκρινε την ΄Εκθεση των Πεπραγμένων, την Οικονομική ΄Εκθεση για το
2014 και τον Προϋπολογισμό για το 2015. Οι Εκθέσεις και
ο Προϋπολογισμός θα κατατεθούν στο Συνέδριο για επικύρωση από τους Αντιπροσώπους.
Όπως έχουμε ήδη δημοσιεύσει το φετινό 52ο Συνέδριο
των Αντιπροσώπων σύμφωνα με απόφαση του Γενικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 27 Απριλίου.
Ιδιαίτερη σημασία αποκτά το φετινό Συνέδριο γιατί παρόλο που το Συνέδριο είναι ενδιάμεσο και δεν θα προσκληθούν σ΄ αυτό επίσημοι, μετά από δική του επιθυμία θα παραστεί στο Συνέδριο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ο οποίος
και αναμένεται σε χαιρετισμό του να αναφερθεί στα θέματα
που αφορούν όχι μόνο την κυβερνητική πολιτική για τη διαχείριση της οικονομικής κρίσης αλλά και σε ζητήματα και
κυβερνητικούς σχεδιασμούς που αφορούν ιδιαίτερα τα μέλη
Σ
Aπόσυρση 2500 προϊόντων στην ΕΕ το 2014
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε νέα
αριθμητικά στοιχεία από τα οποία προκύπτει ότι το 2014 σχεδόν 2500 προϊόντα,
από παιχνίδια έως αυτοκίνητα οχήματα,
είτε δεσμεύτηκαν κατά την εισαγωγή τους
στην ΕΕ είτε απομακρύνθηκαν από τις αγορές διότι ήταν επικίνδυνα για τους καταναλωτές της ΕΕ. σελ. 10
Αντίδραση Γερμανών
στην επίσκεψη Τσίπρα στη Μόσχα
Την αντίδραση γερμανών πολιτικών
έχει προκαλέσει η επικείμενη επίσκεψη
του έλληνα πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα στην Μόσχα. Ο Μάρτιν Σουλτς
καλεί τον Τσίπρα να μη δυσαρεστήσει
τους ευρωπαίους εταίρους του, ενώ ανάλογη στάση τηρεί και
ο αντικαγκελάριος Ζίγκμαρ Γκάμπριελ. σελ. 11
Νέα ιστοσελίδα του Κρατικού Αρχείου
Στο πλαίσιο της προσπάθειας για αναβάθμιση των προσφερομένων υπηρεσιών
προς τους ερευνητές και μελετητές, αλλά
και όλους τους πολίτες, ξεκίνησε λειτουργία νέα ιστοσελίδα του Κρατικού
Αρχείου. σελ. 12
της δημόσιας υπηρεσίας.
Παράλληλα η παρουσία του Προέδρου στο Συνέδριο θα
προσφέρει ευκαιρία στην Οργάνωση μας, με το κύρος της
συνόδου του κυρίαρχου σώματος της Συντεχνίας, να καταθέσει στον ίδιο τον Πρόεδρο μέσα από την εισηγητική ομιλία του Γενικού Γραμματέα τις δικές της θέσεις για τα δημοσιοϋπαλληλικά θέματα με συγκεκριμένες εισηγήσεις για τη
ρύθμιση τους.
Οι Εκθέσεις όπως έχουν εγκριθεί από το Γενικό Συμβούλιο θα αποσταλούν στους Αντιπροσώπους των Επαγγελματικών Κλάδων και των Επαρχιακών Τμημάτων για να ετοιμασθούν έγκαιρα για τη συμμετοχή τους στο Συνέδριο.
Η ΄Εκθεση Πεπραγμένων καλύπτει θέματα και δραστηριότητες της περιόδου από το προηγούμενο Συνέδριο, που
πραγματοποιήθηκε στις 11 Απριλίου 2014. Καλύπτονται
συγκεκριμένα δραστηριότητες και εξελίξεις μέχρι και τις 18
Μαρτίου 2015 και οι οποιεσδήποτε νεότερες εξελίξεις και
ενδεχόμενες δραστηριότητες στα διάφορα θέματα μετά την
περίοδο αυτή θα καλυφθούν στην εισηγητική ομιλία του Γενικού Γραμματέα.
Εν όψει της σύγκλησης του Συνεδρίου ολοκληρώθηκαν
κατά την περίοδο Φεβρουαρίου – Μαρτίου και οι Ετήσιες
Γενικές Συνελεύσεις των Επαγγελματικών Κλάδων και των
Επαρχιακών Τμημάτων της Συντεχνίας μας στις οποίες ενημερώθηκαν τα μέλη για τα πεπραγμένα των Διοικητικών
Συμβουλίων στο χρόνο που πέρασε, και συζητούνται θέματα
ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για τα μέλη Κλάδων και Τμημάτων. Για τα οποία λαμβάνονται και σχετικές αποφάσεις.
Στους Γραμματείς των Κλάδων και των Τμημάτων εστάλη
από την Κεντρική Γραμματεία η προκαταρκτική Ημερήσια
Πώς βλέπει
την εβδομάδα
ο ΜΑΘ
Διάταξη του Συνεδρίου όπως εγκρίθηκε από το Γενικό Συμβούλιο και τους ζητήθηκε αν έχουν θέματα για περίληψη
στην ατζέντα του Συνεδρίου να τα υποβάλουν στην Εκτελεστική Επιτροπή . Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με το Καταστατικό της Οργάνωσης μας στο Συνέδριο συζητούνται
θέματα γενικής πολιτικής και όχι κλαδικά και τα θέματα
υποβάλλονται τουλάχιστο δεκαπέντε μέρες πριν από την
ημερομηνία σύγκληση του Συνεδρίου, δηλαδή ειδικά για
φέτος στις 12 Απριλίου γιατί η 12η Απριλίου είναι η αργία
του Πάσχα.
Οι Κλάδοι και τα Τμήματα που υποβάλλουν θέματα για
συζήτηση στο Συνέδριο συνοδεύουν τα θέματα αυτά με σχετικά επεξηγηματικά σημειώματα. n
ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ
Η ΠΑΣΥΔΥ εύχεται στα μέλη της
και τις οικογένειες
τους Καλό Πάσχα
και σε όλο το λαό
μας η θεία Ανάσταση να φέρει
τέλος στα δεινά της
χειμαζόμενης πατρίδας μας.
Λόγω των αργιών του Πάσχα ο Δ.Υ. δεν θα εκδοθεί την
ερχόμενη Τετάρτη. Θα κυκλοφορήσει κανονικά την μεθεπόμενη Τετάρτη 22 Απριλίου.
2
ΤETAΡΤΗ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015
ΔIOPIΣMOI / ΠPOAΓΩΓEΣ / ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙΣ / ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
Aπό την Eπίσημη Eφημερίδα
ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙΣ
O Θεοφάνης Θεοφάνους, Ανώτερος Διοικητικός Λειτουργός, αφυπηρέτησε από τις 16
Μαρτίου 2015.
Η Μαρία Αριστοδήμου-Μάτσα, Βοηθός
Γραμματειακός Λειτουργός, αφυπηρέτησε
από τις 16 Μαρτίου 2015.
Ο Άδωνις Κωνσταντινίδης, Ανώτερος Λει-
τουργός Προγραμματισμού, Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης, αφυπηρέτησε από τις
17 Μαρτίου 2015.
Η Δέσπω Σουτζιή-Χαραλάμπους, Ιατρικός
Λειτουργός, 1ης Τάξης, αφυπηρέτησε από τις
3 Μαρτίου 2015. n
Αριστείο στο Νίκο Αθηαινίτη
για θεατρικό του έργο
ον περασμένο Νοέμβριο
πραγματοποιήθηκε στο Πολεμικό Μουσείο στην Αθήνα
με εξαιρετική επιτυχία, η εκδήλωση
του Ελληνικού Πολιτιστικού Ομίλου Κυπρίων-Ελλάδος για τον 5ο
Παγκόσμιο Λογοτεχνικό Διαγωνισμό. Πολλές προσωπικότητες και
πλήθος κόσμου κατέκλυσαν τη μεγάλη αίθουσα του Πολεμικού
Μουσείου. Ανάμεσα τους, Πρέσβεις, Δήμαρχοι και Βουλευτές από
την Ελλάδα και την Κύπρο. Κύριος
ομιλητής ήταν ο Επίτροπος για
Aνθρωπιστικά Θέματα ήταν ο Φώτης Φωτίου.
Μεταξύ των βραβευθέντων ήσαν και Κύπριοι και αναμεσά τους και ο συνάδελφος
Νίκος Αθηαινίτης, τώρα συνταξιούχος,
πρώην Ανώτερος Επιθεωρητής Λογαριασμών
στο Γενικό Λογιστήριο. Στο σ. Αθηαινίτη
Τ
Συμβουλές εν όψει του Πάσχα
Υπηρεσία Ανταγωνισμού εν όψει
των εορτών του Πάσχα συμβουλεύει
για την ασφαλή χρήση κεριών. Τα
κεριά είναι από τη φύση τους επικίνδυνα
προϊόντα που μπορεί να αποτελέσουν αιτία
πυρκαγιών με όλα τα συνεπακόλουθα. Για
τον λόγο αυτό η χρήση τους πρέπει να γίνεται πάντα με μεγάλη προσοχή.
1) Τοποθετήστε τα κεριά σε όρθια θέση σε
μια άκαυστη και σταθερή βάση.
2) Διαβάστε και ακολουθήστε προσεκτικά
όλες τις οδηγίες του κατασκευαστή.
3) Μην αφήνετε αναμμένα κεριά χωρίς επιτήρηση.
4) Κρατήστε τα αναμμένα κεριά μακριά
από: • εύφλεκτα αντικείμενα (χαρτιά, κουρτίνες, χαλιά κ.λπ.), • παιδιά και κατοικίδια
ζώα, • ρεύματα αέρος.
5) Μην αφήνετε τα κεριά να καίγονται εντελώς.
Η
6) Αφαιρέστε όλα τα υλικά της συσκευασίας πριν τα ανάψετε.
7) Μην μετακινείτε κεριά όταν είναι αναμμένα ή ζεστά.
8) Να είστε ιδιαίτερα προσεχτικοί με κεριά
που περιέχουν υλικά που μπορεί να είναι εύφλεκτα.
9) Μην αγοράζετε κεριά τα οποία προσομοιάζουν κατά οποιοδήποτε τρόπο με τρόφιμα.
Προσέχετε ιδιαίτερα τη χρήση πασχαλινών
λαμπάδων. Σε χώρους με συνωστισμό κρατάτε τις αναμμένες λαμπάδες σε απόσταση
ασφαλείας από τους διπλανούς σας. Έχετε τα
παιδιά σας υπό την άμεση επιτήρηση σας
καθώς οι λαμπάδες είναι συνήθως διακοσμημένες με εύφλεκτα υλικά, τα οποία καλό θα
ήταν να αφαιρούνται πριν από τη χρήση
τους. n
απονεμήθηκε Αριστείο για το θεατρικό του
Έργο "Η αστακομακαρονάδα". Σε προηγούμενο μας δημοσίευμα γράψαμε για το βιβλίο
του Νίκου Αθηαινίτη «Τα βραβευμένα Κυπριώτικα Σκετς και Ραδιοφωνικά Έργα».
Το Αριστείο επιδόθηκε στο Νίκο Αθηαινίτη
από το Δημαρχείο Λεμεσού Ανδρέα Χρίστου
(φωτο) n
Μεταρρυθμίσεις στις Δημόσιες Συμβάσεις
αποφάσισε το Υπουργικό Συμβούλιο
εδρία και το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας, σε συνεργασία με τον Γενικό Ελεγκτή, έχουμε αποφασίσει να προχωρήσουμε
σε μεταρρύθμιση του πλαισίου που διέπει τις
δημόσιες συμβάσεις, στο πλαίσιο της ευρύτερης μεταρρύθμισης του δημόσιου τομέα.
Η μεταρρύθμιση του πλαισίου που διέπει
τις δημόσιες συμβάσεις έχει και σημαντική
αναπτυξιακή χροιά ανάφερε και πρόσθεσε
ότι το νέο πλαίσιο, όχι μόνο επιταχύνει τις
διαδικασίες, αλλά αναμένουμε ότι θα οδηγήσει σε λιγότερες προσφυγές με αποτέλεσμα τη γρηγορότερη διενέργεια τον δημοσίων συμβάσεων και των
έργων που χρειάζεται η
χώρα.
Το θέμα αυτό είναι κάτι το
οποίο ορθά έχει εγερθεί και
ΤΕΠΑΚ
συζητηθεί και από τη Βουλή
των Αντιπροσώπων.
Μετά από μελέτη του θέΕίναι Πανεπιστήμιο, προάγει την παιδεία
ματος,
και με βάση σύγχροκαι θεωρείται σεβαστό από την κοινωνία
νες
διεθνείς
πρακτικές, το
έχει, όπως γνωρίζετε, στόχους να επιτύχει
Υπουργικό
Συμβούλιο
ενέκι ως τέτοιο, αναμφίβολα, δε λειτουργεί στην τύχη!
κρινε
σήμερα
σειρά
μέτρων
Έκανα την εισαγωγή για το ΤΕΠΑΚ βεβαίως
που εκσυγχρονίζουν το
που βάλλετ’ ανελέητα τα μάλα τελευταίως,
πλαίσιο των δημοσίων συμκι εκεί που αναμένεται να επέλθει ηρεμία
βάσεων
και καλύπτουν μεαίγνης παρουσιάζεται νέα παρανομία!!
ταξύ
άλλων
τη σύνθεση της
Ποίος ή ποίοι ευθύνονται εδώ που έχει φτάσει
Αναθεωρητικής
Αρχής, επικαι όλα τα συμβαίνοντα τις θα εξιχνιάσει;
σπεύδουν
τις
διαδικασίες,
Ας αναλάβει ο Υπουργός και δε θα είναι μόνος
αναθεωρούν τα τέλη προθα είναι κι ο... παληκαράς, όπως ελέχθη, Νόμος!!!
σφυγής στην Αρχή και προωθούν νέες λειτουργίες στην
όλη αποτελεσματικότητα
Kωστάκης Π. Iωαννίδης
των συμβάσεων. n
ε μεταρρύθμιση του πλαισίου που
διέπει τις δημόσιες συμβάσεις, στο
πλαίσιο της ευρύτερης μεταρρύθμισης
του δημόσιου τομέα προχωρεί η Κυβέρνηση,
σύμφωνα με δήλωση του Υφυπουργού παρά
τω Προέδρω Κωνσταντίνου Πετρίδη.
Μετά τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου, την περασμένη Πέμπτη ο Υφυπουργός είπε ότι «σε σχέση και με περιπτώσεις που είδαν το φως της δημοσιότητας τον
τελευταίο καιρό που αφορούν κρούσματα
ενδεχόμενης διαπλοκής και διαφθοράς στη
διαδικασία δημοσίων συμβάσεων, η Προ-
Σ
H ΣATIPA TOY K.Π.I.
ΕΚΦΡΑΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΣΥΝΤΕΧΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΠΑΣΥΔΥ)
Κατά νόμο υπεύθυνος,
Γλαύκος Χατζηπέτρου, Γ.Γ. ΠΑΣΥΔΥ,
Τηλ. 22844445
e-mail pasydy.gla[email protected]
Υπεύθυνος Σύνταξης,
Πρίαμος Λοϊζίδης, Τηλ. 22844456
e-mail: [email protected]
Άρθρα Συνεργατών δεν εκφράζουν
κατ΄ ανάγκη τις θέσεις της Οργάνωσης.
Οι απόψεις που εκφράζονται από συνεργάτες δεν δεσμεύουν κατ’ ανάγκην την
ΠΑΣΥΔΥ. Οι συνεργασίες να περιορίζονται κατά το δυνατό στις 400 λέξεις.
Επιτρέπεται η αναδημοσίευση ύλης της
εφημερίδας με την προϋπόθεση ότι
αναφέρεται η πηγή και ο συγγραφέας.
Διεύθυνση: Δημοσθένη Σεβέρη 3,
Λευκωσία 1066,
Τηλ. 22844444, 22844456, 22844457,
Φαξ 22668639.
e-mail: [email protected]
[email protected]
ΤETAΡΤΗ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015
3
Aπόψεις και σχόλια
Τι να πω στα παιδιά για το μέλλον τους
Πρόσφατα συνάντησα στην Ουάσιγκτον
μία ομάδα καταπληκτικών παιδιών από τη
Θεσσαλονίκη. Βρέθηκαν εδώ στο πλαίσιο
πρ ογρ ά μ μ ατο ς
της αμερικανικής
κυβέρνησης. Εντυπωσιάστηκα με
το επίπεδο των
γνώσεών τους και δημόσια εκφράζω τα συγχαρητήριά
μου
στους καθηγητές
τους-, αλλά και με την καλοσύνη αυτών των
παιδιών και την αγάπη τους για την πατρίδα.
Απουσίαζε, βεβαίως, η αισιοδοξία για το
μέλλον. Και το πιο σημαντικό είναι ότι αυτά
τα παιδιά γνωρίζουν πως το μέλλον τους δεν
εξαρτάται από τη δική τους προσπάθεια.
Αποφασίζουν γι’ αυτούς οι Έλληνες πολιτικοί, και πρωτίστως οι απάνθρωποι δανειστές. Και εκνευρίζομαι όταν πολιτικές δυνάμεις ακόμα και σήμερα παρουσιάζουν τους
Ευρωπαίους ως εταίρους και συμμάχους. Λυπάμαι, αλλά ΔΕΝ είναι? Και εγώ δεν θα πιστέψω ποτέ ότι διέσωσαν την Ελλάδα, όπως
συνηθίσαμε και εμείς οι δημοσιογράφοι να
παρουσιάζουμε την αποικιοκρατική δανειακή σύμβαση. Διότι η δική μου έρευνα αποδεικνύει -και τα αποτελέσματα θα τα διαβάσετε σύντομα- ότι οι Ευρωπαίοι εταίροι οδήγησαν την Ελλάδα στο δανειακό πνίξιμο,
εκμεταλλευόμενοι βεβαίως τις λαμογιές και
τα λάθη των Ελλήνων πολιτικών.
Η κυβέρνηση ορθά προτάσσει το μείζον
θέμα της ανθρωπιστικής κρίσης. Μιλώντας
την Τρίτη το μεσημέρι με σημαντικό παράγοντα των δανειστών επιβεβαίωσα πως σε
ότι αφορά τις οικονομικές συνθήκες, ο λαός
ζει εποχές μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.
Οι λαοί, οι πολίτες, δεν γίνεται να υπολογίζονται ως αριθμοί. Αυτά τα e-mails που από
το 2010 πάνε και έρχονται στις Βρυξέλλες
και στην Ουάσιγκτον είναι γεμάτα με νούμερα. Και τα νούμερα αυτά προσθέτουν στη
δυστυχία και την απαξίωση των πολιτών.
Δεν αφαιρούν κανένα πρόβλημα. Η κατάσταση των ανθρώπων γίνεται πιο τραγική
κάθε μέρα που περνά.
Ο πρωθυπουργός πρέπει να προτάξει την
ανθρωπιστική κρίση και μόνο αυτή. Δεν
χρειάζεται να δραματικοποιήσει την κατάσταση, ούτε ψέματα να πει, διότι πρόκειται
για τη μόνη αλήθεια. Οι δανειστές δεν έχουν
καμία ευαισθησία και ας μην ψάχνουμε ψύλλους στ’ άχυρα. Ο κ. Τσίπρας πρέπει να δημοσιοποιήσει το δράμα του λαού, να γράψει
στον Ομπάμα, στον Πούτιν και σε όποιον
άλλο θέλει. Αλλά πρέπει να το πράξει τώρα,
διότι η αλήθεια των αριθμών, των ανέργων,
των φτωχών, των πεινασμένων είναι αμείλικτη. Με ρώτησαν τα παιδιά από τη Θεσσαλονίκη για το μέλλον τους. Τι να τους απαντήσω; Αλήθεια, υπάρχει κανείς στην Ελλάδα
που μπορεί να πει έστω και μία αισιόδοξη
κουβέντα στη νεολαία μας;
Μιχάλης Ιγνατίου,
«ΕΘΝΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ».
l
Άραγε υπάρχει μέλλον;
?
Η ώρα της απόφασης!!
Κάποια στιγμή τα παραμύθια θα τελειώσουν και ο πρωθυπουργός θα πρέπει να
αποφασίσει
τι
θέλει, ρήξη και
δραχμή ή ευρώ με
ένα νέο Μνημόνιο. Προσωπικά
πιστεύω ότι θέλει
πράγματι να μείνει η χώρα στο ευρώ. Δεν πιστεύω πως ο
ίδιος και το στενό του επιτελείο έχουν στο
μυαλό τους ένα κρυφό σενάριο δραχμής και
ότι απλά τώρα παίζουν το παιχνίδι της επίρριψης ευθυνών (το blame game που λένε οι
Αγγλοσάξονες). Αντιλαμβάνονται τι σημαίνει δραχμή, καταλαβαίνουν πόσο βαριά θα
είναι η ιστορική τους ευθύνη, γιατί ανάλογες αποφάσεις λαμβάνονται κάθε 40-50 χρόνια, και αν.
Πρέπει, όμως, να αποφασίσει ο κ. Τσίπρας.
Αν θέλει τη ρήξη ας την κάνει, αφού βεβαίως
ρωτήσει με κάποιον τρόπο τον ελληνικό λαό.
Εφόσον επιλέξει τον ρόλο ενός μεταμοντέρνου Αλιέντε έχει ήδη κάνει πρόοδο στη συγγραφή του αφηγήματος. Αν κάνει τη ρήξη
και χάσει μια εκλογική αναμέτρηση ή ένα δημοψήφισμα θα φταίνε οι «νταβατζήδες» και
τα ισχυρά κέντρα της Ευρώπης. Αν κερδίσει
θα κληθεί να διαχειρισθεί μία κόλαση για 1-
2 χρόνια, με συνέπειες που δεν μπορούμε να
φαντασθούμε, γεωπολιτικές, οικονομικές,
κοινωνικές.
Είναι όμως η ρήξη μια γραμμή τέλος πάντων. Αυτό που γίνεται σήμερα είναι ένα απερίγραπτο αλαλούμ και μια αμιγώς διπολική
πολιτική που κάπου θα σκάσει. Να το πούμε
καθαρά. Πάρα πολλά στελέχη, υπουργοί και
σύντροφοι του κ. Τσίπρα θέλουν να κυβερνήσουν σαν να βρισκόμασταν στη δραχμή.
Είναι κάθετοι στις περισσότερες μεταρρυθμίσεις, που καλώς ή κακώς αποτελούν το ευρωπαϊκό ευαγγέλιο αυτή την ώρα, τους αρέσει να σηκώνουν το τηλέφωνο και να δίνουν
εντολές για πράγματα που είναι εντελώς
εκτός κανόνων της Ε.Ε., όχι απλά της Ευρωζώνης. Δεν το κρύβουν οι άνθρωποι. Σου
λένε «καλύτερα στη δραχμή, να κάνουμε ό,τι
θέλουμε», «καλύτερα στη δραχμή παρά να
προδώσουμε όσα πιστεύουμε».
Ο κ. Τσίπρας προσπαθεί να ισορροπήσει
ανάμεσα σε δύο βάρκες που απομακρύνονται όλο και περισσότερο. Έχει ένα οικονομικό επιτελείο που παίζει stratego και παίγνια
διαπραγματεύσεων που δεν έχουν αρχή,
μέση και τέλος. Έχουν... τρελάνει οι άνθρωποι και τους τελευταίους φίλους και υποστηρικτές που είχε ο κ. Τσίπρας, αλλά και η
πατρίδα μας. Τον έχουν πείσει πως η κ. Μέρκελ αποκλείεται ποτέ να μας οδηγήσει στη
χρεοκοπία, ότι «θα μας δώσουν τα λεφτά την
τελευταία στιγμή» και άλλα τέτοια. Με τους
χειρισμούς τους καθιστούν καθημερινά πολύ
πιο δύσκολη τη θέση εκείνων που έχουν ειδικό βάρος και θέλουν να βοηθήσουν. Δεν το
καταλαβαίνει; Πρόκειται για τον συνήθη
πρωθυπουργικό εγωισμό του εκάστοτε ενοίκου του Μαξίμου που θεωρεί την παραδοχή
ενός λάθους, έστω και αυτοκτονικού, ως
αχρείαστη ένδειξη αδυναμίας; Ποιος ξέρει...
Αλέξης Παπαχελάς,
«ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ»
l
Η αλήθεια είναι ότι ουδείς γνωρίζει τι
επιφυλάσσει η συνέχεια.
?
Μια άλλη Γερμανία
Το αντίκρισμα που έχει η εκπομπή του
γερμανικού καναλιού ZDF στη γερμανική
κοινή γνώμη για την τρόικα και τις πολεμι-
Να κατοχυρωθούν δημόσιες υπηρεσίες
στις διεθνείς εμπορικές συμφωνίες
Ομοσπονδία Ευρωπαϊκών Δημοσι- την προστασία σημαντικών στόχων δημο- λωση αποτελεί μάλλον άσκηση δημοσίων
σχέσεων τόσο του Συμβουλίου της ΕΕ όσο
οϋπαλληλικών Οργανώσεων EPSU σίου συμφέροντος.
Η EPSU προειδοποιεί ότι η κοινή δήλωση και της Αμερικανικής πλευράς.
ως βήμα προς την ορθή κατεύθυνση
Η ΕPSU επανατονίζει το πάγιο αίτημα της
την κοινή δήλωση ΕΕ-ΗΠΑ της 20ης Μαρ- δεν αναφέρει οτιδήποτε για την πορεία των
τίου για τη διασφάλιση ης αναγκαίας προ- διαπραγματεύσεων ΗΠΑ-ΕΕ για Συμφωνία για πλήρη προστασία των δημόσιων υπηρεστασίας των δημόσιων υπηρεσιών στις εμ- Υπερατλαντικού Εμπορίου και Επενδύσεων σιών εξυπηρέτησης των πολιτών όπως οι
υπηρεσίες φροντίδας υγείας, κοινωνικής
πορικές συμφωνίες.
Η δήλωση αναγνωρίζει ότι ο καθορι- Επιφυλάξεις EPSU για TTIP, TISA πρόνοιας, παιδείας, υδατοπρομήθειας,
αποβλήτων κ.α.
σμός ισοζυγίου μεταξύ των υπηρεσιών του
Τις επόμενες βδομάδες το Ευρωπαϊκό
δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα επαφίεται στην κρίση κάθε κυβέρνησης και οι εμ- (ΤΤΙΡ) και Συμφωνία Εμπορίου και Υπηρε- Κοινοβούλιο θα συζητήσει το θέμα των εμπορικές συμφωνίες δεν πρέπει να παρακω- σιών (TISA). Ειδικότερα δεν αναφέρει η πορικών συμφωνιών και θα καθορίσει τη
λύουν το δικαίωμα των κυβερνήσεων να υιο- κοινή δήλωση πως θα αποφευχθούν αρνητι- δική του θέση και αναμένεται ότι θα ζητήσει
θετούν ή να διατηρούν κανονισμούς για τη κές επιπτώσεις για τις δημόσιες υπηρεσίες τροποποιήσεις που θα ανταποκρίνονται στο
διασφάλιση ψηλής ποιότητας υπηρεσιών και μέσω αυτών των συμφωνιών. Η κοινή δή- αίτημα της συνδικαλιστικής πλευράς. n
Η
κές αποζημιώσεις δεν
συγκρίνεται
με τα αποτελέσματα δεκάδων
διπλωματικών
αποστολών.
Στη συγκεκριμένη σατιρική εκπομπή, η
Ελλάδα παρουσιάζεται σαν μία ταβέρνα, η
οποία έφτασε να είναι υπερχρεωμένη και
αναλαμβάνουν τρεις τύποι με μαύρα κοστούμια και χαρτοφύλακες (κατά το πρότυπο της τρόικας) να βάλουν σε τάξη τα οικονομικά της. Και αρχίζουν τα ευτράπελα,
καθώς με τις συμβουλές τους οδηγούν τον
ταβερνιάρη στην απόλυτη χρεοκοπία και το
λουκέτο.
Πρόκειται για σατιρική εκπομπή που βγάζει γέλιο, ενώ περνά μηνύματα σε έναν λαό
που είχε διαφορετική εντύπωση για την
τρόικα και τα τεκταινόμενα στην Ελλάδα.
Η ίδια εκπομπή είχε και ένα δεύτερο σκετς
με ελληνικό ενδιαφέρον, το οποίο ήταν συγκινητικό και αφορούσε τις πολεμικές αποζημιώσεις. Ξεκινά από το Δίστομο και δείχνει
ένα αγοράκι 5 χρόνων που έχασε τους γονείς
του κατά τις εκτελέσεις των κατοίκων του
χωριού και σε λίγο εμφανίζουν στο στούντιο
το αγοράκι της φωτογραφίας, ηλικιωμένο
βέβαια. Πρόκειται για τον Αργύρη Σφουντούρη, τον οποίο περιέθαλψε ο Ελβετικός
Ερυθρός Σταυρός και σήμερα ζει στην Ελβετία.
Μια αντίστοιχη εκπομπή σε ελληνικό κανάλι θα χαρακτηριζόταν πληκτική, ενώ ίσως
ξεσήκωνε και εγχώριες αντιδράσεις για…
υποβάθμιση της προσωπικότητας των τροϊκανών.
Η αξία της είναι ότι προβλήθηκε από μεγάλο γερμανικό κανάλι, το ZDF και οι συντελεστές της είναι Γερμανοί. Δεν θέλω να
φανταστώ τι θα γινόταν στην Ελλάδα, αν
αντίστοιχη εκπομπή υπέρ ενός άλλου κράτους και στον ρόλο του θύτη τη χώρα μας
προβαλλόταν από ελληνικό κανάλι.
«ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ»,
01.04.2015
l
Άραγε προετοιμάζεται η γερμανική
κοινή γνώμη για την καταβολή μέρους
των χρωστούμενων στην Ελλάδα; n
Τερματίζει τη λειτουργία του
το Ταχυδρομείο Ομονοίας
στη Λεμεσό
ο Ταχυδρομικό Γραφείο Ομονοίας
που βρίσκεται στην οδό Αιγίνης 4, στη
Λεμεσό, θα τερματίσει την λειτουργία
του στις 30 Απριλίου και οι εργασίες του θα
μεταφερθούν στο Ταχυδρομικό Γραφείο
Αγίου Αντωνίου στη Λεωφόρο Φραγκλίνου
Ρούσβελτ. Οι Ιδιωτικές Ταχυδρομικές Θυρίδες του Ταχυδρομικού Γραφείου Ομονοίας
θα μεταφερθούν στο Ταχυδρομικό Γραφείο
Αγίου Αντωνίου και θα διατηρήσουν τον ίδιο
αριθμό και Ταχυδρομικό Κώδικα. Τα κλειδιά
των νέων Ταχυδρομικών Θυρίδων θα παραδίδονται στους κατόχους τους από το Ταχυδρομικό Γραφείο Αγίου Αντωνίου από τις 4
Μαΐου, 2015. n
Τ
4
ΤETAΡΤΗ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015
EPEYNA, ETOIMAZEI: Nάσω Κασoυλίδoυ
ΣεΛIΔΑ ΤΗΣ ΓYνΑIΚΑΣ
Μήνυμα Διευθύντριας Γενικού Χημείου του Κράτους με την ευκαιρία
της Παγκόσμιας Μέρας Υγείας στις 7 Απριλίου, αφιερωμένη στην Ασφάλεια Τροφίμων
Της Δρ. Πόπης Κανάρη
Διευθύντριας Γενικού Χημείου
του Κράτους
ε την ευκαιρία του εορτασμού της
Παγκόσμιας Μέρας Υγείας, στις 7
Απριλίου, η οποία φέτος είναι αφιερωμένη στην Ασφάλεια των Τροφίμων, χαιρετίζω την πρωτοβουλία αυτή του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) η οποία
δίνει ένα ισχυρό μήνυμα ανά το παγκόσμιο
για τη σημαντική συνεισφορά της Ασφάλειας τροφίμων στην Δημόσια Υγεία. Θεωρώντας το συγκεκριμένο θέμα σαν θεμελιακό για την Δημόσια Υγεία, αισθάνομαι
την ανάγκη να αναφερθώ επιγραμματικά
στις προτεραιότητες και στο έργο του Γενικού Χημείου του Κράτους της Κύπρου
(ΓΧΚ), στον Τομέα της Ασφάλειας Τροφίμων.
Το Υπουργείο Υγείας, στοχεύοντας στη
διασφάλιση και παροχή υψηλού επιπέδου
υγείας προς τους πολίτες, θέτει τα θέματα
υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων υψηλά
στις προτεραιότητες του, αφού αυτά αποτελούν κύριες συνιστώσες για την πρόληψη
τροφιμογενών ασθενειών και εχέγγυο για τη
διασφάλιση της δημόσιας υγείας. Η ασφάλεια των τροφίμων αποτελεί στρατηγικό ζήτημα και καλύπτει όλη την τροφική αλυσίδα,
από το αγρόκτημα στο πιρούνι, έχοντας όχι
μόνο σημαντικό αντίκτυπο στην υγεία των
καταναλωτών αλλά και επιπτώσεις στην οικονομία, το εμπόριο, την ευημερία των πολιτών και το μέλλον των παιδιών.
Τα τελευταία 50 χρόνια, λόγω της παγκοσμιοποίησης, της ελεύθερης κυκλοφορίας
των αγαθών/ εμπορευμάτων, και ιδιαίτερα
της ανεπτυγμένης τεχνολογίας, η προμήθεια
τροφίμων και οι καταναλωτικές συνήθειες
έχουν υποστεί δραστικές αλλαγές, θέτοντας
συνεχείς προκλήσεις αλλά και υποχρεώσεις
τόσο στις Αρμόδιες Αρχές που ασκούν ελέγχους όσο και στα Εργαστήρια Ελέγχου.
Το Γενικό Χημείο του Κράτους (ΓΧΚ),
ιδρύθηκε το 1932 και ο έλεγχος τροφίμων
αποτελούσε έκτοτε μία από τις πρώτες προ-
Μ
τεραιότητες του. Τα 14 εργαστήρια του ΓΧΚ,
από συνόλου 21 διαπιστευμένων με ISO εργαστηρίων, εξειδικεύονται σε αναλύσεις τροφίμων και νερού. Σήμερα είναι ο κατεξοχήν
αρμόδιος κρατικός φορέας του χημικού, βιολογικού, μικροβιολογικού και ραδιολογικού
ελέγχου τροφίμων και πόσιμου και εμφιαλωμένου νερού. Από το 2004, με την ένταξη
της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), με
βάση τον Κανονισμό (ΕΚ) αρ. 882/2004, το
ΓΧΚ, είναι το Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς για ένα μεγάλο αριθμό πεδίων αναλύσεων τροφίμων και υπόκειται ετησίως σε
εξωτερικούς ελέγχους από ομάδες εμπειρογνωμόνων/επιθεωρητών για την αξιοπιστία
του και τη συμμόρφωση του με τις αυστηρές
απαιτήσεις της ΕΕ.
Στα πλαίσια των πιο πάνω αρμοδιοτήτων
του, και σύμφωνα με τις απαιτήσεις του σχετικού Κανονισμού, εφαρμόζει Ολοκληρωμένα Πολυετή Εθνικά Σχέδια Ελέγχου αποτελούμενα από επιμέρους προγράμματα επιτήρησης, παρακολούθησης, ελέγχου και
εφαρμοσμένης έρευνας. Τα εν λόγω προγράμματα καταρτίζονται σε συνεργασία με
τις Αρμόδιες Υπηρεσίες του Κράτους: Υγειονομικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας,
Κτηνιατρικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας, Περιβάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης, Τμήμα Γεωργίας και Δήμους. Τα
προγράμματα αυτά έχουν προληπτικό χαρακτήρα και λαμβάνονται δείγματα για έλεγχο
από κρίσιμα σημεία ελέγχου. Ο σχεδιασμός
τους βασίζεται στην προτεραιοποίηση του
κινδύνου, τις αποκλίσεις από τη Νομοθεσία
και από πληροφορίες από το Σύστημα Ταχείας Ενημέρωσης (RASFF) της ΕΕ.
Με τα εφαρμοζόμενα προγράμματα ελέγχου και τα αξιόπιστα και έγκαιρα αποτελέσματα του ΓΧΚ οι Αρμόδιες Αρχές οδηγήθηκαν με μεγάλη αποτελεσματικότητα στον
εντοπισμό ακατάλληλων τροφίμων και
άλλων προϊόντων στα κρίσιμα σημεία ελέγχου με αποτέλεσμα την παρεμπόδιση της εισόδου τους στην Κυπριακή αγορά και
κατ΄επέκταση στην ΕΕ. Με τον τρόπο αυτό
παρεμποδίστηκαν μεγάλες παρτίδες εισαγομένων ψαριών, ξηρών καρπών, οσπρίων, λαχανικών και άλλων τροφίμων ακατάλληλων
προς βρώση με εκτός ορίου συγκεντρώσεις.
Το ΓΧΚ, παρόλη την οικονομική στενότητα, με μειωμένο προϋπολογισμό, κατάφερε
με πιο στοχευμένους ελέγχους και επαναπροσδιορισμό προτεραιοτήτων να επεκτείνει τον επίσημο έλεγχο καλύπτοντας νέες
παραμέτρους όπως αλλεργιογόνες ουσίες,
νέες ουσίες φυτοφαρμάκων και κτηνιατρικών φαρμάκων, νέες καρκινογόνες μυκοτοξίνες. Επίσης, τα τελευταία χρόνια ανταποκρίθηκε σε διατροφικές κρίσεις, αναπτύσσοντας άμεσα νέες μεθόδους ανάλυσης,
όπως για το αλογίσιο κρέας, τον ιό ΗΑV σε
κατεψυγμένα μούρα, τη νοθεία οινοπνευματωδών ποτών, τη νέου είδους χημική ρύπανση των νερών μας κ.ά.
Με βάσει τα αποτελέσματα από τα Ολοκληρωμένα Πολυετή Εθνικά Σχέδια Ελέγχου, κατά το 2013 εξετάσθηκαν από το ΓΧΚ
συνολικά 8385 δείγματα τροφίμων (αριθμός
μεν μικρότερος, λόγω της οικονομικής κρίσης, από αυτό του 2012 και 2011 όπου ήταν
9432 και 9599 αντίστοιχα), αλλά για 190218
εξετασθέντες παραμέτρους, αριθμός σαφώς
μεγαλύτερος απο προηγούμενα έτη). Κατά
το 2013 επίσης ανευρέθηκαν 369 μη ικανοποιητικά δείγματα, αριθμός μεγαλύτερος
από τους αντίστοιχους, 331 για το 2012 και
327 για το 2011, πράγμα που καταδεικνύει
τον στοχευμένο έλεγχο με βάση την προτεραιοποίηση του κινδύνου.
Το ΓΧΚ έχει αναπτύξει στενή συνεργασία
με τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, τα Ευρωπαϊκά
Εργαστήρια Αναφοράς, το Joint Research
Centre (JRC). Επίσης συμμετέχει στο Συμβουλευτικό Σώμα της Ευρωπαϊκής Αρχής
Ασφάλειας Τροφίμων (EFSA), σε δίκτυα της
EFSA που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του
και αποτελεί το Κυπριακό Σημείο Επαφής
της EFSA.
Πέρα από τον εργαστηριακό έλεγχο το
ΓΧΚ προχωρά ένα βήμα πέρα, διενεργώντας
την απαραίτητη εκτίμηση κινδύνου προβαίνει σε εκτιμήσεις κινδύνου από την κατανάλωση τροφίμων για τον Κυπριακό πληθυσμό
και ιδιαίτερα των παιδιών στους συναφείς
κινδύνους. Η επιστημονικά τεκμηριωμένη
αυτή πληροφόρηση διευκολύνει τη διαχείριση κινδύνου και τη λήψη αποτελεσματικών
μέτρων από τις Αρμόδιες Αρχές του Κράτους. Η δυνατότητα αυτή θα είναι ακόμα πιο
ενισχυμένη αφού το ΓΧΚ έχει καταφέρει να
εξασφαλίσει χρηματοδότηση για την υλοποίηση Εθνικής Έρευνας για τη διατροφή
του πληθυσμού της Κύπρου.
Η εφαρμοσμένη έρευνα, η οποία είναι
μέρος της αναπτυξιακής πολιτικής του ΓΧΚ,
αποσκοπεί στην επίλυση αναδυόμενων/εθνικών υφιστάμενων κινδύνων και προβλημάτων κυρίως σε μια τέτοια εποχή όπου οι δόλιες πρακτικές στο εμπόριο τροφίμων (Food
Fraud), καλούν τις υπηρεσίες του Κράτους
να έχουν προληπτικούς και αποτελεσματικούς μηχανισμούς ελέγχου.
Στα πλαίσια της επικοινωνιακής πολιτικής και της διάχυσης γνώσεων το ΓΧΚ προωθεί τη διοργάνωση δράσεων και ενημερωτικών ημερίδων με στόχο την ενημέρωση,
επιμόρφωση, και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των ενδιαφερομένων, σαν πρόσθετα εργαλεία για την ποιοτική αναβάθμιση και την
αποφυγή ανεπιθύμητων περιστατικών στην
υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων. Παράλληλα,
στα πλαίσια της διαφάνειας, ενημερώνει τις
Αρμόδιες Αρχές και τους συνεργάτες του
αλλά και το ευρύ κοινό, με όλη την εξειδικευμένη γνώση και τα στοιχεία από την
αξιολόγηση των εργαστηριακών του ευρημάτων, μέσα από ενημερωτικά έντυπα (τρίπτυχα, ειδικές εκδόσεις, δελτία τύπου), διαλέξεις, σεμινάρια κ.ά.
Το ΓΧΚ με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα
Υγείας, έλαβε μέρος στη σχετική Δημοσιογραφική Διάσκεψη του Υπουργείου Υγείας
στις 31 Μαρτίου 2015, διοργανώνει Ημερίδα
στις 3 Απριλίου 2015 στο ΓΧΚ με θέμα
«Προκλήσεις σε θέματα Ασφάλειας Τροφίμων και Εκτίμησης Κινδύνου στα Τρόφιμα»,
και θα συμμετάσχει με επιστημονικές εργασίες του στη Διεθνή Έκθεση στο Μιλάνο
“EXPO 2015 – Feeding the Planet – Energy
for Life”, επιδιώκοντας να αναδείξει τον σημαντικό ρόλο της Κύπρου, ως σύνορο της
Ευρώπης, με Τρίτες χώρες, στην Ασφάλεια
Τροφίμων. Το ΓΧΚ έχει και την υποχρέωση
και τη δυνατότητα να έχει αυτό το σοβαρό
ρόλο στο Ευρωπαϊκό γίγνεσθαι.
Περισσότερα για το έργο του ΓΧΚ
θα βρείτε στην ιστοσελίδα του:
http://www.moh.gov.cy/sgl. n
Συμβουλές για ασφαλέστερο Πάσχα με τα παιδιά σας!
Λαμπάδες και κεριά: Η λαμπάδα είναι το πλέον δημοφιλές αξεσουάρ των ημερών και το πλέον αναμενόμενο δώρο
των παιδιών. Ωστόσο χρειάζεται λίγη προσοχή! Δεν αφήνουμε τα κεριά ή τις λαμπάδες να καίγονται, χωρίς επίβλεψη.
Τοποθετούμε τις λαμπάδες μακριά από εύφλεκτα υλικά,
κουρτίνες, ξύλα, έπιπλα, βιβλία κ.λπ. Προσοχή στις μικρές
ηλικίες και στον συνοστισμό, υπάρχει κίνδυνος φωτιάς,ειδικά στην κόμη των μικρών φίλων μας,καλό είναι σβήσουμε
τηνν λαμπάδα εαν είναι απαραίτητο.
Κόκκινα αβγά: Αν βάψετε μόνες σας αβγά θα πρέπει να
προσέξετε τα εξής: Οι χρησιμοποιούμενες διακοσμητικές
βαφές αυγών να είναι οι επιτρεπόμενες από τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών. Για τη διακοσμητικό βάψιμο των αυγών
προτείνεται πρώτα η αργή θέρμανση («σε σιγανή φωτιά»)
και ο βρασμός των αυγών, ώστε να μην σπάσουν κατά το
βράσιμο τους, και εισχωρήσει το χρώμα στο εσωτερικό του.
Εδώ βέβαια υπάρχει και η λύση των φυτικών βαφών, χωρίς
χρωστικές ουσίες.
Ψησταριές και σούβλες: Τα αναμμένα κάρβουνα και τα
πυρωμένα σίδερα αποτελούν αιτία σοβαρών εγκαυμάτων.
Στις μετακινήσεις με το αυτοκίνητο: Τα παιδιά πρέπει
πάντα να κάθονται στο πίσω κάθισμα και σωστά δεμένα.
Χρησιμοποιούμε πάντα το κατάλληλο κάθισμα για κάθε
παιδί, ανάλογα με το ύψος και το βάρος του.
Σοκολατένια αβγά: Τα παιδιά τα λατρεύουν και συνήθως
τα καταναλώνουν πριν ακόμη κι από την Ανάσταση. Γι’ αυτό
δώστε προσοχή στις προδιαγραφές τους, καθώς και τα παιχνιδάκια που εμπεριέχουν μέσα!
Bεγγαλικά και κροτίδες: Αποφεύγουμε σημεία τα οποία
κατά παράδοση,γίνεται μεγάλη χρήση σε κροτίδες και βεγγαλικά. Εκτός από τους κινδύνους από την χρήση τους,μπορεί το παιδάκι να τρομάξει από τον θόρυβο που δημιουργούν
οι κροτίδες. n
ΤETAΡΤΗ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015
5
AΠOΦAΣEIΣ ANΩTATOY ΔIKAΣTHPIOY
ΣE ΘEMATA ΔHMOΣIAΣ ΔIOIKHΣHΣ
Eτοιμάζει Γλαύκος Xατζηπέτρου
Υποθέσεις αρ. 1501/2012
ΕΤΕΚ
v.
Δημοκρατίας μέσω ΕΔΥ
26 Μαρτίου, 2015
Η απόφαση
Κατόπιν της προνοούμενης διαδικασίας η
Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας (ΕΔΥ) προχώρησε σε προαγωγή του ενδιαφερομένου
μέρους σε θέση Ανώτερου Λειτουργού Πληροφορικής, Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής. Το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο
Κύπρου (Ε.Τ.Ε.Κ.) προσβάλλει δια της παρούσης την παραπάνω προαγωγή, εισηγούμενο ότι το σχετικό σχέδιο υπηρεσίας έρχεται σε πλήρη σύγκρουση με τον περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Νόμο,
Ν. 224/1990 και ειδικότερα με το άρθρο
25(1) και (4) (εν τοις εφεξής «ο Νόμος»).
Στο Σχέδιο Υπηρεσίας (θέση Ανώτερου
Λειτουργού Πληροφορικής) προβλέπονται
τα ακόλουθα «Καθήκοντα και Ευθύνες»:
«Καθήκοντα και Ευθύνες:
(1) Προγραμματίζει οργανώνει, συντονίζει, εποπτεύει, καθοδηγεί και διευθύνει τις
εργασίες Μονάδας/Μονάδων Πληροφορικής σε Υπουργείο ή σε Ανεξάρτητη Υπηρεσία
ή Κλάδου/Κλάδων του Τμήματος Υπηρεσιών Πληροφορικής, οι οποίες περιλαμβάνουν(α) Συνεχή ενημέρωση για τα επιτεύγματα
της νέας τεχνολογίας, αναφορικά με μηχανογραφικό εξοπλισμό, προγράμματα, μεθοδολογίες και πρότυπα·
(β) ετοιµασία προγραµµάτων/σχεδίων
ανάπτυξης νέων εφαρµογών και εισαγωγή
βελτιωµένων προτύπων, µεθοδολογιών και
τεχνικών εργασίας·
(γ) υποβολή εισηγήσεων για την εκπαίδευση και επιµόρφωση του προσωπικού του
Τµήµατος και των χρηστών συστηµάτων
πληροφορικής·
(δ) κατανοµή του προσωπικού στις διάφορες εφαρµογές και εργασίες·
(ε) ετοιµασία όρων εντολής και προγραµµάτων εργασίας·
(στ) παρακολούθηση της προόδου στην
ανάπτυξη των διάφορων εφαρµογών και των
άλλων εργασιών, σε σχέση µε τους στόχους
που έχουν τεθεί, τα χρονοδιαγράµµατα και
τον προϋπολογισµό·
(ζ) ετοιµασία και υποβολή εκθέσεων για
την πρόοδο των διάφορων εργασιών και
προγραµµάτων ανάπτυξης της πληροφορικής καθώς και αναθεωρηµένων προγραµµάτων και σχεδίων µε πλήρη δικαιολογητικά
στοιχεία.
(2) Σε περίπτωση που θα τοποθετηθεί σε
Υπουργείο ή Ανεξάρτητη Υπηρεσία συµβου-
λεύει το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου ή
της Ανεξάρτητης Υπηρεσίας πάνω σε θέµατα
σχετικά µε την Πληροφορική.
(3) Για την εκτέλεση των καθηκόντων του
ο υπάλληλος χρησιµοποιεί τον απαραίτητο
τεχνολογικό εξοπλισµό.
(4) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα
του ανατεθούν.
Σηµ.: Ο κάτοχος της θέσης τοποθετείται
είτε στα Κεντρικά Γραφεία του Τµήµατος
Υπηρεσιών Πληροφορικής ως υπεύθυνος
Κλάδου/Κλάδων, είτε σε Υπουργείο/Ανεξάρτητη Υπηρεσία ως υπεύθυνος Μονάδας/
Μονάδων Πληροφορικής, ανάλογα με τις
ανάγκες της υπηρεσίας.»
Το άρθρο 25(1) και (4) διαλαμβάνει τα
εξής:
«25.—(1) Ύστερα από την παρέλευση δεκαοκτώ µηνών από την έναρξη της ισχύος
του παρόντος Νόµου κανένας δε θα δικαιούται να ασκεί το επάγγελµα σε οποιοδήποτε κλάδο µηχανικής επιστήµης εκτός
αν—
(α) Είναι εγγεγραµµένος στο Μητρώο του
εν λόγω κλάδου ως µηχανικός στον εν λόγω
κλάδο δυνάµει του παρόντος Νόµου· και
(β) του έχει εκδοθεί ετήσια άδεια άσκησης
επαγγέλµατος υπό τύπο τον οποίο θα καθορίσει το Επιµελητήριο:
............
(γ) διαθέτει τις απαιτούµενες γνώσεις της
ελληνικής γλώσσας για την άσκηση του
επαγγέλµατος στη ∆ηµοκρατία:
..............
(4) Κάθε πρόσωπο το οποίο—
(α) Ασκεί το επάγγελµα σε οποιοδήποτε
κλάδο µηχανικής επιστήµης χωρίς να είναι
εγγεγραµµένος δυνάµει του παρόντος
Νόµου·
(β) επαγγέλλεται µε οποιοδήποτε όνοµα,
επωνυµία, τίτλο τα οποία δίδουν την εντύπωση ότι είναι εγγεγραµµένο δυνάµει του
παρόντος Νόµου·
(γ) ασκεί το επάγγελµα σε οποιοδήποτε
κλάδο µηχανικής ενώ του επιβλήθηκε η
ποινή της αναστολής δυνάµει του άρθρου
23(1)(γ), είναι ένοχο αδικήµατος και υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους έξι
µήνες ή σε χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες ή και στις δύο ποινές.»
Το άρθρο 2 δε, του Νόμου καθορίζει ως
«κλάδο της μηχανικής επιστήμης» την «ηλεκτρονική μηχανική περιλαμβανομένης της
μηχανικής της Πληροφορικής».
Είναι η θέση του Ε.Τ.Ε.Κ. ότι το σχέδιο
υπηρεσίας περιλαμβάνει ως καθήκον και την
άσκηση πληροφορικής, οπότε και θα έπρεπε
να απαιτεί ως απαιτούμενο προσόν για προαγωγή στην επίδικη θέση, την πλήρωση των
προϋποθέσεων του εν λόγω άρθρου και ειδικότερα θα έπρεπε να προβλέπει όπως οι
υποψήφιοι για τη συγκεκριμένη θέση να
είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο του
Ε.Τ.Ε.Κ. στον κλάδο της Πληροφορικής. Η
παράλειψη στο Σχέδιο Υπηρεσίας το καθι-
στά, ως προς τούτο, παράνομο, όπως και παράνομη ήταν η προαγωγή που έγινε.
Αγορεύοντας ο ευπαίδευτος δικηγόρος
του Ε.Τ.Ε.Κ. παρέπεμψε στην απόφαση της
Ολομέλειας στην υπόθεση Ε.Τ.Ε.Κ. ν. Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου (2011) 3 Α.Α.Δ. 461,
όπου εξετάστηκε η πρόνοια του σχεδίου
υπηρεσίας, ότι για προσωπικό που υπηρετούσε στο Ρ.Ι.Κ. την 1.1.1991 ήταν αρκετό
για την επίδικη προαγωγή σε θέση που αφορούσε κλάδο μηχανικής επιστήμης να είχαν
τουλάχιστον 12 μήνες στη θέση Ανώτερου
Τεχνικού Επιθεωρητή, αντί πανεπιστημιακού
διπλώματος και εγγραφής στον αντίστοιχο
Κλάδο του Ε.Τ.Ε.Κ., προσόντα που απαιτούνταν για τους υπόλοιπους και κρίθηκε ότι
η πρόνοια αυτή προσκρούει στο άρθρο 25.
Συνεπακόλουθα κρίθηκε ότι το σχέδιο υπηρεσίας ήταν παράνομο και επομένως οι προαγωγές που έγιναν στη βάση της συγκεκριμένης πρόνοιας ήταν επίσης παράνομες.
Η ευπαίδευτη δικηγόρος της Δημοκρατίας
απάντησε ότι για να κατέχει κάποιος τη θέση
Ανώτερου Λειτουργού Πληροφορικής στο
Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής δεν χρειάζεται να είναι εγγεγραμμένος στο Ε.Τ.Ε.Κ.,
εφόσον δεν ασκεί το επάγγελμα, αλλά
απλώς μέρος των καθηκόντων του έχουν
σχέση με την πληροφορική.
Ο ευπαίδευτος δικηγόρος για το ενδιαφερόμενο μέρος υιοθέτησε τη θέση της ΕΔΥ,
ότι η προαναφερθείσα απόφαση διακρίνεται
και αφορούσε διαφορετικά περιστατικά, καθότι το σχέδιο υπηρεσίας απαιτούσε εγγραφή στο Ε.Τ.Ε.Κ. για όσους υποψηφίους
δεν υπηρετούσαν στο Ρ.Ι.Κ., ενώ δεν απαιτούσε εγγραφή για όσους υποψηφίους υπηρετούσαν στο Ρ.Ι.Κ. Είναι αυτός ο λόγος, ότι
υπήρχαν δύο πρόνοιες απαιτουμένων προσόντων, ήταν η θέση του, που ακυρώθηκαν
οι προαγωγές και ότι η απόφαση δεν είχε την
έννοια που της απέδωσαν οι αιτητές. Περαιτέρω ο ευπαίδευτος δικηγόρος του
ενδιαφερομένου μέρους έθεσε το ζήτημα ως
ζήτημα ερμηνείας του σχεδίου υπηρεσίας,
παραπέμποντας σε νομολογία σύμφωνα με
την οποία τέτοια ερμηνεία ανάγεται στη διακριτική ευχέρεια του διοικητικού οργάνου,
με ευχέρεια ακυρωτικής παρέμβασης μόνο
όπου διαπιστώνεται υπέρβαση των ακραίων
ορίων της διακριτικής ευχέρειας. Αναφέρθηκε, επίσης, στο τεκμήριο της κανονικότητας των διοικητικών πράξεων. Τόνισε, τέλος,
ότι το σχέδιο της επίδικης θέσης δεν απαιτούσε εγγραφή στο Ε.Τ.Ε.Κ. Τα όσα επικαλείται η άλλη πλευρά, είπε, έχουν να κάνουν
με άσκηση ιδιωτικού επαγγέλματος και όχι
με δημόσιο υπάλληλο.
Απαντώντας στο τελευταίο τούτο επιχείρημα, η ευπαίδευτη δικηγόρος των αιτητών,
παρέπεμψε στις πρόνοιες του άρθρου 25(2)
του Νόμου, σύμφωνα με την οποία:
«Η παράγραφος (β) του εδαφίου (1) δεν
εφαρμόζεται σε πρόσωπα που υπηρετούν
στη δημόσια ή την εκπαιδευτική υπηρεσία
της Δημοκρατίας».
Εισηγήθηκε δε, ότι εξ αυτής της πρόνοιας
προκύπτει η πρόθεση του νομοθέτη να εξαιρέσει τους δημοσίους υπαλλήλους σε σχέση
μόνο με την υποχρέωση έκδοσης ετήσιας
άδειας επαγγέλματος και όχι σε σχέση με την
υποχρέωση εγγραφής στο μητρώο του Επιμελητηρίου στον αντίστοιχο Κλάδο, κατά το
άρθρο 25(1)(α).
Αυτά σε ότι αφορά την ουσία. Παράλληλα,
η ευπαίδευτη δικηγόρος για τη Δημοκρατία
έθεσε με την αγόρευσή της και ζήτημα εννόμου συμφέροντος. Το ζήτημα αυτό είχε εξεταστεί πρωτοδίκως στα πλαίσια της προαναφερθείσας υπόθεσης Ε.Τ.Ε.Κ. ν. Ρ.Ι.Κ. και
το Δικαστήριο έκρινε ότι το Ε.Τ.Ε.Κ. είχε έννομο συμφέρον (Ε.Τ.Ε.Κ. ν. Ρ.Ι.Κ. (2007) 4
Α.Α.Δ. 672), κατάληξη για την οποία δεν
υπήρξε αντέφεση και δεν εξετάστηκε περαιτέρω από την Ολομέλεια.
Το Δικαστήριο στην πρωτόδικη απόφαση
(Αρτέμης, Δ., ως ήτο τότε), έλαβε υπόψη
τους σκοπούς και τις αρμοδιότητες του
Ε.Τ.Ε.Κ., όπως καθορίζονται στο Νόμο
(άρθρα 4 και 5) και την αρχή ότι τα νομικά
πρόσωπα θεμελιώνουν συλλογικό έννομο
συμφέρον για την ακύρωση οποιασδήποτε
πράξης ή παράλειψης που θίγει τον σκοπό
για τον οποίο έχουν συσταθεί. Μέσα από τέτοια προσέγγιση το Δικαστήριο δέχθηκε ότι
το ΕΤΕΚ νομιμοποιείται στην προσβολή του
σχεδίου υπηρεσίας με την εξεταζόμενη προσφυγή, εφόσον το σχέδιο υπηρεσίας δεν
μπορεί να προσβληθεί απευθείας αλλά εμμέσως, με προσφυγή που προσβάλλει το αποτέλεσμα της εφαρμογής του. Υιοθετώ την
προσέγγιση αυτή και επί της ίδιας βάσης
κρίνω ότι το Ε.Τ.Ε.Κ. έχει έννομο συμφέρον.
Σε ότι αφορά την ουσία θεωρώ ότι η προαναφερθείσα απόφαση της Ολομέλειας θέτει
όντως, ως η εισήγηση των αιτητών, γενικότερη αρχή δικαίου ότι ένα σχέδιο υπηρεσίας
που αφορά οποιοδήποτε κλάδο μηχανικής
επιστήμης που καλύπτεται από το Νόμο, δεν
μπορεί παρά να συνάδει με τις πρόνοιες του
άρθρου 25. Εν προκειμένω, έχοντας υπόψη τα «Καθήκοντα και Ευθύνες» του Σχεδίου Υπηρεσίας,
δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η επίδικη θέση
αφορά την άσκηση της πληροφορικής, ζήτημα το οποίο δεν έχει κατ΄ ουσίαν αμφισβητηθεί. Θα έπρεπε συνεπώς, κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 25, να απαιτείται να συμπεριληφθούν στα απαιτούμενα προσόντα τα
προαπαιτούμενα του άρθρου 25 τα οποία,
προκειμένου για δημοσίους υπαλλήλους,
δεν απαιτούν μεν άδεια άσκησης επαγγέλματος, απαιτούν όμως εγγραφή των υποψηφίων στο μητρώο του αντίστοιχου κλάδου
στο Ε.Τ.Ε.Κ. Ως είχε το σχέδιο υπηρεσίας αντιβαίνει στο νόμο και είναι παράνομο, όπως,
συνεπακόλουθα, η επίδικη προαγωγή.
Η προσφυγή επιτυγχάνει και η επίδικη
προαγωγή ακυρώνεται. Επιδικάζονται €1300
έξοδα υπέρ του αιτητή και εναντίον των
καθ΄ων η αίτηση. n
6
ΤETAΡΤΗ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015
Λεπτές ισορροπίες για την εμπορική συμφωνία ΕΕ - ΗΠΑ
και αντιδράσεις Συνδικάτων και ΜΚΟ
ρισμένοι την έχουν χαρακτηρίσει
την «εμπορική συμφωνία του
αιώνα». Αλλοι έχουν μιλήσει για τη
δημιουργία ενός «οικονομικού ΝΑΤΟ» που
θα διασφαλίσει την οικονομική κυριαρχία
της Δύσης απέναντι στις αναδυόμενες χώρες
και κυρίως στην Κίνα. Είναι φυσικά πολύ
πρόωρο να προβλέψει κανείς πώς θα εξελιχθεί η Διατλαντική Εταιρική Σχέση Εμπορίου
και Επενδύσεων (Transatlantic Trade and Investment Partnership - TTIP), όταν ολοκληρωθούν οι περίπλοκες και κοπιώδεις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών
και Ευρωπαϊκής Ενωσης (ΕΕ). Βέβαιο είναι
όμως πως οι διαπραγματεύσεις αυτές δεν θα
είναι περίπατος στο δάσος.
Ηδη ο αρχικός ενθουσιασμός στην Ευρώπη έχει αρχίσει να μετριάζεται, καθώς αντιδράσεις εκφράζονται ακόμη και σε χώρες
όπως η Γερμανία, οι οποίες σε επίπεδο ηγεσίας πρωτοστατούν στην όσο το δυνατόν
ταχύτερη ολοκλήρωση της ΤΤΙΡ. Οι Αμερικανοί από την πλευρά τους κινούνται σε δύο
ταμπλό όσον αφορά το παγκόσμιο εμπόριο.
Από τη μία πλευρά θέλουν την ΤΤΙΡ, από
την άλλη όμως δίνουν επίσης τεράστια έμφαση στην έτερη μείζονα περιφερειακή συμφωνία με τις χώρες του Ειρηνικού, πλην της
Κίνας (Trans Pacific Partnership - TPP), που
εφόσον ολοκληρωθεί θα θεμελιώσει τον δεύτερο πυλώνα τής επί Μπαράκ Ομπάμα
«στροφής προς την Ασία» (pivot to Asia)
μετά τη σταδιακή ενίσχυση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στον Ειρηνικό.
Σημείο καμπής
Οι διαπραγματεύσεις για την ΤΤΙΡ βρίσκονται σε ιδιαίτερα κρίσιμο σημείο, πόσω
μάλλον που ο φιλόδοξος στόχος που έχει
τεθεί είναι αυτές να έχουν ολοκληρωθεί
εντός του 2015. Αυτό καταδεικνύεται από τις
επαφές που είχε «Το Βήμα» πριν από λίγες
εβδομάδες στις Βρυξέλλες με κορυφαίους
αξιωματούχους της Κομισιόν αλλά και του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που ασχολούνται με το ζήτημα, στο πλαίσιο ειδικού σεμιναρίου το οποίο διοργάνωσε η Γενική Διεύθυνση Εμπορίου (DG Trade). Αλλωστε, η
Επιτροπή είναι αυτή που βάσει των Συνθηκών έχει την αρμοδιότητα να διαπραγματεύεται εμπορικές συμφωνίες. Την επίβλεψη
Ο
αυτών των συνομιλιών έχει πλέον η επίτροπος, αρμόδια για το εμπόριο Σεσίλια Μάλμστρομ, που διαδέχθηκε στη θέση αυτή τον
Κάρελ ντε Γκουχτ.
Στην παρούσα φάση, όπου ήδη έχουν ολοκληρωθεί επτά γύροι διαπραγματεύσεων, η
διατλαντική συμφωνία εμπορίου δέχεται εντονότατη κριτική. Είναι χαρακτηριστικό ότι
στη Γερμανία, όπου αυτή την εποχή ο αντιαμερικανισμός κινείται σε υψηλά επίπεδα, κυρίως μετά το σκάνδαλο με τις παρακολουθήσεις της NSA ακόμη και του τηλεφώνου
της Ανγκελα Μέρκελ, 1,2 εκατομμύρια άνθρωποι συγκέντρωσαν υπογραφές μέσα σε
μόλις 10 εβδομάδες εναντίον της ΤΤΙΡ. Σοβαρές αντιδράσεις καταγράφονται επίσης
στην Αυστρία, στην (παραδοσιακά προστατευτική) Γαλλία, στην Ολλανδία, στην Ισπανία, ακόμη και στη Βρετανία που σε επίπεδο
κυβέρνησης θεωρείται μαζί με τη Γερμανία
πολύ υποστηρικτική της συμφωνίας.
Η ΤΤΙΡ έχει, χάρη και στην ενεργό κινητοποίηση των Ευρωπαϊκών Συνδικάτων και
άλλων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, μετατραπεί σε σύμβολο της «υπερ-παγκοσμιοποίησης», της εμβάθυνσης των κοινωνικών
ανισοτήτων και της υποταγής των δημοσίων
αγαθών στα κέρδη των πολυεθνικών. Οι
ανησυχίες για την υποβάθμιση των υγειονομικών και περιβαλλοντικών κανόνων αλλά
και πιο τεχνικά ζητήματα, όπως το αν θα
συμπεριληφθεί στη συμφωνία μηχανισμός
επίλυσης διαφορών για τους επενδυτές (Investor - State Dispute Settlement, ISDS),
έχουν δηλητηριάσει το κλίμα.
Τα «συν και πλην»
Η απόφαση των Ευρωπαίων και των Αμερικανών να προχωρήσουν σε μια περιφερειακή εμπορική συμφωνία αυτού του μεγέθους
κυριαρχείται τόσο από οικονομικούς όσο και
από στρατηγικούς λόγους. Αλλωστε, μετά
την κατάρρευση του «Γύρου της Ντόχα» το
2006 υπό την αιγίδα του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου (WTO) λόγω των διαφωνιών των ανεπτυγμένων χωρών με τις αναδυόμενες δυνάμεις (καταρχήν Κίνα, αλλά
επίσης Ινδία, Βραζιλία), η Ουάσιγκτον αποφάσισε να αλλάξει στρατηγική, ακολουθούμενη από την ΕΕ. Η ιδέα για την ΤΤΙΡ είχε,
σύμφωνα με κοινοτικούς αξιωματούχους,
πέσει στο τραπέζι για πρώτη φορά ήδη από
το 1990, αλλά επανήλθε δυναμικά το 2006
επί γερμανικής προεδρίας στην ΕΕ. Τότε κρίθηκε δύσκολη, κυρίως λόγω των αντιδράσεων για την απελευθέρωση του αγροτικού
τομέα.
Από το 2010 όμως, όταν πλέον η οικονομική κρίση άρχισε να πλήττει σοβαρά την
ΕΕ, η ιδέα αναζωογονήθηκε. «Από τη στιγμή
που σε πολυμερές επίπεδο δεν προχωρούσαμε,
έπρεπε να κινηθούμε σε περιφερειακό» τονίζει ευρωπαίος αξιωματούχος. Πριν από την
ΤΤΙΡ, η ΕΕ υπέγραψε εμπορικές συμφωνίες
με την Κορέα (2006), τον Καναδά, τη Χιλή
και το Μεξικό (2009). Αν προστεθούν επίσης
οι δραματικές μετατοπίσεις στην παγκόσμια
οικονομία με την ενίσχυση των αναδυόμενων οικονομιών, αλλά και η συνειδητοποί-
ηση ότι η ΕΕ έχει εμπορικό πλεόνασμα
έναντι των ΗΠΑ, επομένως δεν έχει να φοβηθεί κάτι, οι αντιρρήσεις λειάνθηκαν.
Τα γεωπολιτικά επιχειρήματα υπέρ της
ολοκλήρωσης του ΤΤΙΡ δεν είναι διόλου
αμελητέα. Οι υποστηρικτές της τονίζουν ότι,
«η υλική και ιδεολογική ηγεμονία της Δύσης
πλησιάζει στο τέλος της». Με τις δυτικές οικονομίες να μην μπορούν να ανακάμψουν
δυναμικά και το κινεζικό μοντέλο του «κρατικού καπιταλισμού» να κρίνεται άκρως επιτυχημένο, αν η ΤΤΙΡ καταφέρει να αναζωογονήσει την αμερικανική και την ευρωπαϊκή
οικονομία θα βελτιωθεί ξανά η διεθνής εικόνα της Δύσης που θα δείξει ότι εξακολουθεί να έχει τη δυνατότητα να θέτει κανόνες
που είναι ελκυστικοί σε τρίτες χώρες. Και παράλληλα, όπως σημειώνει ο Χανς Κουντνάνι
του ECFR, «θα στείλει ένα μήνυμα στον υπόλοιπο κόσμο για τη διατλαντική ενότητα και
αποφασιστικότητα, ιδιαίτερα σε δυνάμεις
όπως η Κίνα».
Την ίδια στιγμή όμως, αν η ΤΤΙΡ ανεβάσει
πολύ υψηλά τα standards κινδυνεύει να διευρύνει ακόμη περισσότερο το χάσμα ανεπτυγμένων και αναδυόμενων οικονομιών.
Ηδη οι διαφορές αντιλήψεων μεταξύ Δύσης
και χωρών BRICS είναι σημαντικές σε σειρά
θεμάτων και όπως έγραφε πριν από λίγους
μήνες ο Τσαρλς Κάπτσαν, καθηγητής Διεθνών Σχέσεων στο Πανεπιστήμιο της Τζορτζτάουν, «όσο υψηλότερα είναι τα standards
των κανόνων της Δύσης τόσο λιγότερο πιθανό είναι τα αναδυόμενα κράτη να είναι
πρόθυμα και ικανά να παίξουν με αυτούς
τους κανόνες» - με ό,τι αυτό συνεπάγεται για
τη διεθνή συνεργασία.
Ο ίδιος επισημαίνει και άλλο ένα πρόβλημα. Η οικονομική συνεργασία, όσο
ισχυρή και αν είναι, δεν μπορεί να υποκαταστήσει τη στρατηγική συνεργασία. Κατ'
αυτόν λοιπόν, σε μια περίοδο που στην Ευρώπη έχει επανεμφανιστεί μια ψυχροπολεμική ατμόσφαιρα λόγω της ουκρανικής κρίσης, οι Αμερικανοί και οι Ευρωπαίοι δεν πρέπει να αγνοήσουν ή να παραμελήσουν τη
συνεργασία τους στην ασφάλεια σε επίπεδο
ΝΑΤΟ. n
Πηγή: ΤΟ ΒΗΜΑ
Οι αιτήσεις για θερινές διακοπές
να υποβληθούν μέχρι τις 22 Απριλίου
πως και σε προηγούμενα χρόνια
και πάλι φέτος πρόσθετα από τα
διαμερίσματα της Οργάνωσης μας
στη Χλώρακα και τις Πλάτρες, έχουν γίνει
διευθετήσεις για την παραχώρηση οργανωμένων διαμερισμάτων και δωματίων σε ξενοδοχεία στον Πρωταρά, Αγία Νάπα και
στην Πάφο.
Για τη φετινή καλοκαιρινή περίοδο τα διαμερίσματα της Οργάνωσής μας στην Πάφο
και Πλάτρες θα ενοικιάζονται πάνω σε εβδομαδιαία βάση (7 βράδια). Τα δωμάτια σε ξενοδοχεία και διαμερίσματα που έχουν εξασφαλιστεί με επιχορηγημένο ενοίκιο στον
Πρωταρά, στην Αγία Νάπα και στην Πάφο
θα ενοικιάζονται πάνω σε πενθήμερη βάση
(5 βράδια), ώστε να δοθεί ευκαιρία σε πε-
Ό
ρισσότερα μέλη να αξιοποιήσουν την προσφορά.
Μέλη που επιθυμούν να ενοικιάσουν διαμέρισμα ή δωμάτιο ξενοδοχείου θα πρέπει να
υποβάλουν κατάλληλα συμπληρωμένη τη
σχετική αίτηση στα Κεντρικά Γραφεία της
ΠΑΣΥΔΥ μέχρι τις 22 Απριλίου 2015, είτε
δια χειρός, είτε ταχυδρομικώς στην διεύθυνση Δημοσθένη Σεβέρη 3, 1066 Λευκωσία.
Αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν και
με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email)
[email protected]
Αίτηση μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να
συμπληρώσουν και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση www.pasydy.org.
Έντυπα αιτήσεων υπάρχουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.pasydy.org και
είναι επίσης διαθέσιμη σε ενδιαφερόμενους
που επισκέπτονται τα γραφεία της Οργάνωσής μας.
Αιτήσεις που θα σταλούν με τηλεομοιότυπο (fax) δεν θα γίνουν δεκτές.
Εάν υπάρξουν περισσότερες αιτήσεις από
τα διαθέσιμα διαμερίσματα θα διεξαχθεί κλήρωση και ονομαστικός κατάλογος των συναδέλφων που θα κληρωθούν θα αναρτηθεί
στην ιστοσελίδα της Συντεχνίας www.pasydy.org στις 6 Μαΐου 2015.
Εξοχικά διαμερίσματα έχει η Οργάνωση
μας σε συγκρότημα στη Χλώρακα και σε
συγκρότημα στις Πλάτρες.
Στη Χλώρακα το συγκρότημα αποτελείται
από 46 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα,
του ενός και των δύο υπνοδωματίων και δια-
θέτει ιδιόκτητη πισίνα. Λειτουργεί επίσης
καφεστιατόριο στο οποίο σερβίρονται ποτά
και φαγητά σε ελεγχόμενες και προσιτές
τιμές.
Πληροφορίες από τον υπεύθυνο του Συγκροτήματος συν. Κυριάκο Χριστοδούλου,
στα τηλέφωνα 26950868 – 99664540.
Το Συγκρότημα στις Πλάτρες αποτελείται
από 34 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα,
των δύο και τριών υπνοδωματίων και σ’ αυτό
λειτουργεί καφεστιατόριο όπου σερβίρονται ποτά και φαγητά σε ελεγχόμενες και
προσιτές τιμές.
Πληροφορίες από τον υπεύθυνο του Συγκροτήματος Ανδρέα Πόππο, στα τηλέφωνα
25422713 – 99622212. n
ΤETAΡΤΗ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015
7
Οι εξελίξεις και οι προοπτικές καρδιολογίας
υνδιοργανώθηκε το Σαββατοκυρίακο 4-5 Απριλίου στο ξενοδοχείο
Χίλτον Παρκ το 11ο Κυπρο – Ελλαδικό Καρδιολογικό Συνέδριο από την Καρδιολογική Εταιρεία Κύπρου και την Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία. Η διοργάνωση
αποτελεί ένα από τους αρχαιότερους, μεγαλύτερους και πλέον καταξιωμένους θεσμούς
στον ιατρικό χώρο και αναμφισβήτητα τη
σημαντικότερη εκδήλωση στο χώρο της
Καρδιολογίας στη χώρα μας. Παράλληλα
προσφέρει ευκαιρία συνάντησης Κυπρίων
και Ελλαδιτών καρδιολόγων για ανταλλαγή
απόψεων σε όλο το φάσμα των καρδιοαγγειακών παθήσεων
Πρωταρχικός στόχος του Συνεδρίου είναι
η ενημέρωση των καρδιολόγων αλλά και
των ιατρών όλων των ειδικοτήτων που
ασχολούνται με τη θεραπευτική αντιμετώπιση των καρδιοαγγειακών νοσημάτων στις
νεώτερες εξελίξεις στον τομέα αυτό με τρόπο
πρακτικό ούτως ώστε να τους βοηθήσει
στην καθημερινή άσκηση της ιατρικής.
Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ενημέρωση
για τις νέες μελέτες και τα νέα φαρμακευτικά
σχήματα στα καρδιοαγγειακά νοσήματα, την
υπέρταση την υπερλιπιδαιμία και τα νέα αντιπηκτικά.
Το Συνέδριο παρακολούθησαν και οι Γενικοί Ιατροί οι οποίοι θα στελεχώσουν την
πρωτοβάθμια φροντίδα στο Εθνικό Σύστημα
Υγείας, οι Νοσηλευτές που στελεχώνουν
καρδιολογικές και καρδιοχειρουργικές κλινικές και οι φοιτητές των Ιατρικών Σχολών
στα Κυπριακά Πανεπιστήμια.
Η θεματολογία του Συνεδρίου κάλυψε όλο
το φάσμα των καρδιοαγγειακών νοσημάτων
μέσα από διαλέξεις και Δορυφορικά Συμπόσια από διακεκριμένους Ελλαδίτες αλλά και
Κύπριους καρδιολόγους, για να προβληθεί
και το επιστημονικό έργο που παράγεται
στην Κύπρο. Στο Συνέδριο συμμετείχαν ως
Ομιλητές και Συντονιστές δώδεκα εξέχοντες
Κύπριοι και δώδεκα διακεκριμένοι Ελλαδίτες Καρδιολόγοι καθηγητές ελληνικών πανεπιστημίων.
Στην Τελετή Έναρξης τιμήθηκε ο Ελλαδίτης καρδιολόγος Νικόλαος Πρωτονοτάριος
για τη μεγάλη προσφορά του στην Καρδιολογία και ιδιαίτερα για τη συμβολή του στον
εντοπισμό, την κλινική και γενετική διερεύνηση των ασθενών με Μυοκαρδιοπάθειες
στην Ελλάδα και την Κύπρο.
Σ
Οι Μυοκαρδιοπάθειες είναι παθήσεις του
καρδιακού μυός και στις περισσότερες φορές
μεταβιβάζονται – κληρονομούνται από τους
γονείς στους απογόνους τους. Η σημασία
που δίδεται στις παθήσεις αυτές οφείλεται
στο γεγονός ότι οι Μυοκαρδιοπάθειες ενοχοποιούνται σήμερα ως η κυριότερη αιτία
αιφνίδιου καρδιακού θανάτου σε νέους και
αθλητές.
Χάρις στη βοήθεια και τη συνεργασία με
τον αείμνηστο καρδιολόγο εντάχθηκε και η
Κύπρος στο Ευρωπαϊκό δίκτυο μελέτης των
νοσημάτων αυτών. Με την ενημέρωση και
ευαισθητοποίηση του Ιατρικού κόσμου εντοπίστηκαν και διαγνώσθηκαν και στην
Κύπρο πολλές οικογένειες με Μυοκαρδιοπάθεια και παράλληλα έγινε κατορθωτός ο
δωρεάν γενετικός έλεγχος τους σε Εργαστήριο Γενετικής του UCL στην Αγγλία.
Το τεράστιο κοινωνικό όφελος από την
συνεργασία αυτή είναι ότι χάρις στο Νίκο
Πρωτονοτάριο και τον γενετικό έλεγχο που
έγινε έχουν εντοπιστεί αρκετοί ασυμπτωματικοί φορείς της νόσου και ασυμπτωματικοί
πάσχοντες που βρίσκονταν σε κίνδυνο αιφνίδιου καρδιακού θανάτου. Τα άτομα αυτά
παρακολουθούνται πλέον συστηματικά και
εκεί που υπήρχε ένδειξη εμφυτεύθηκε προληπτικα καρδιακός απινιδωτής.
Το έτος 2015 έχει κηρυχθεί από την Καρδιολογική Εταιρεία Κύπρου έτος Ενημέρωσης για την πρόληψη του Αιφνίδιου Καρδιακού Θανάτου στη Κύπρου και προγραμματίζονται ενημερωτικές διαλέξεις από μέλη της
Καρδιολογικής Εταιρείας στους Δήμους, τα
Σχολεία, τα Στρατόπεδα και άλλους χώρους
με παράλληλη ενημέρωση του κοινού μέσα
από τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας.
Συγκλονιστικά τα στοιχεία
Σε δημοσιογραφική διάσκεψη που δόθηκε
για το Συνέδριο ο Πρόεδρος της Καρδιολογικής Εταιρείας Κύπρου Δρ Λοΐζος Αντωνιάδης τόνισε πως τα καρδιαγγειακά νοσήματα
αποτελούν σήμερα την κυριότερη αιτία νοσηρότητας και θνητότητας στις αναπτυγμένες και αναπτυσσόμενες χώρες του κόσμου.
Ένας στους τρεις θανάτους παγκοσμίως
οφείλεται σε καρδιακή νόσο και αγγειακό
εγκεφαλικό επεισόδιο.
Σε παγκόσμιο επίπεδο σημειώνεται μία
καρδιακή προσβολή κάθε 4 δευτερόλεπτα
και ένα εγκεφαλικό επεισόδιο κάθε 5 δευτερόλεπτα. Τα καρδιαγγειακά νοσήματα στε-
ρούν κάθε χρόνο την ζωή σε 20 εκατομμύρια
ανθρώπους, ενώ υπολογίζεται ότι μέχρι το
2025 οι θάνατοι από τις παθήσεις της καρδιάς θα ξεπεράσουν τα 25 εκατομμύρια ετησίως.
Στην Κύπρο, καταγράφονται κάθε χρόνο
περισσότερα από 1400 νέα περιστατικά
οξέως στεφανιαίου επεισοδίου. Τρείς στους
χίλιους άνδρες εισάγονται κάθε χρόνο στο
νοσοκομείο με οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου.
Οι προσπάθειες για την αντιμετώπιση των
καρδιοαγγειακών νοσημάτων στρέφονται
τόσο προς την κατεύθυνση της πρόληψης,
όσο και στον τομέα της θεραπευτικής αντιμετώπισης.
Στον τομέα της πρόληψης γίνεται εδώ και
αρκετά χρόνια στην Κύπρο μία σημαντική
προσπάθεια ενημέρωσης του πληθυσμού για
τους παράγοντες που προδιαθέτουν στα
καρδιοαγγειακά νοσήματα όπως είναι το κάπνισμα, η αρτηριακή υπέρταση, ο σακχαρώδης διαβήτης, η υπερλιπιδαιμαία και η παχυσαρκία. Παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί, φαίνεται ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο
να μεταβληθούν οι κοινωνικές, οι ατομικές
και οι διατροφικές συνήθειες του Κυπριακού
πληθυσμού. Έτσι από πρόσφατες μελέτες
παρατηρούμε ότι η Κύπρος εξακολουθεί να
κατέχει πρωτεύουσα θέση στο κάπνισμα.
Σύμφωνα με στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας το 26,5% του πληθυσμού καπνίζει και ειδικότερα το 39,2 % των ανδρών
και το 14,3% των γυναικών.
Πανευρωπαϊκή μελέτη στην οποία συμμετείχε και η Καρδιολογική Εταιρεία Κύπρου
έδειξε ότι ποσοστό 24% των Κυπρίων εξακολουθεί να καπνίζει ακόμη και μετα από ένα
καρδιακό επεισόδιο, ενώ ο αντίστοιχος
μέσος όρος στην Ευρώπη είναι μόνο 17%.
Από τους άλλους παράγοντες κινδύνου το
24.6% του κυπριακού πληθυσμού έχει αρτηριακή υπέρταση, το 10% σακχαρώδη διαβήτη, το 25% υψηλά λιπίδια, το 20% είναι
παχύσαρκοι και το 58% διάγουν καθιστική
ζωή και δεν ασκούνται καθόλου.
Τα στατιστικά αυτά ευρήματα δείχνουν ότι
στον τομέα της πρόληψης οι προσπάθειες
ενημέρωσης πρέπει να επιταθούν με την
εφαρμογή ενός εθνικού προγράμματος διαφώτισης.
Στον τομέα της νοσοκομειακής υποδομής,
του Ιατρικού εξοπλισμού και της θεραπευτι-
κής αντιμετώπισης των καρδιοπαθειών
έχουν σημειωθεί μεγάλα άλματα στην
Κύπρο, τόσο στον τομέα της καρδιολογίας
όσο και στο χώρο της καρδιοχειρουργικής,
με δυνατότητα πλέον αντιμετώπισης των περισσότερων καρδιοαγγειακών προβλημάτων
από κύπριους καρδιολόγους.
Για την εξυπηρέτηση των καρδιοπαθών
λειτουργούν σε παγκύπριο επίπεδο οκτώ μεγάλες νοσοκομειακές καρδιολογικές Μονάδες, τέσσερα σύγχρονα τμήματα καθετηριασμών καρδίας με οκτώ αγγειογράφους και
τρία καρδιοχειρουργικά τμήματα, τα οποία
προσφέρουν όλο το φάσμα καρδιοαγγειακών και καρδιοχειρουργικών επεμβάσεων.
Στο θεραπευτικό τομέα εφαρμόζονται συνεχώς νέες μέθοδοι αντιμετώπισης των
οξέων στεφανιαίων επεισοδίων με αποτέλεσμα να έχει μειωθεί σημαντικά η ενδονοσοκομειακή θνητότητα. Πρόσφατη έρευνα μεταξύ των χωρών της ΕΕ έδειξε ότι η Κύπρος
έχει από τα χαμηλότερα ποσοστά ενδονοσοκομειακής θνητότητας μετα από ένα οξύ
στεφανιαίο επεισόδιο.
Στον τομέα των Βαλβιδοπαθειών εφαρμόζεται με ασφάλεια και επιτυχία και στην
Κύπρο η διαδερματική θεραπεία των καρδιακών βαλβιδοπαθειών. Με την νέα αυτή
θεραπευτική αντιμετώπιση προσφέρεται
βοήθεια σε ασθενείς που εχουν υψηλο κίνδυνο για εγχείρηση ή θεωρούνται ανεγχείρητοι.
Το 2014 η πρωτοποριακή αυτή μέθοδος
προσέφερε ζωή σε 45 κύπριους ασθενείς με
σοβαρή στένωση της αορτικής βαλβίδας.
Σημαντικές εξελίξεις και επιτυχίες έχουν
να παρουσιάσουν οι Κύπριοι καρδιολόγοι
και στον τομέα της Ηλεκτροφυσιολογίας.
Δύσκολες αρρυθμίες που παλαιότερα αποστέλλονταν στο εξωτερικό, αντιμετωπίζονται πλέον στη Κύπρο με την μέθοδο της ηλεκτροφυσιολογικής διερεύνησης και της θεραπευτικής κατάλυσης ή την εμφύτευση
συσκευών απινίδωσης.
Σημαντική η συμβολή των φαρμάκων για
χαμηλότερη χοληστερίνη και καλύτερη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης. Τα αντιαιμοπεταλιακά και αντιπηκτικά φάρμακα έχουν
συμβάλει σε λιγότερα αγγειακά εγκεφαλικά
επεισόδια και τα νέα αντιπηκτικά φάρμακα
έχουν κάνει πιο εύκολη την ζωή των καρδιοπαθών. n
Πρόγραμμα εκμάθησης της Ισπανικής Γλώσσας
για τους δημόσιους υπαλλήλους όλων των Επαρχιών
Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης, εκτιμώντας πως η γνώση
ευρωπαϊκών γλωσσών αποτελεί αναγκαίο εφόδιο για την αποτελεσματική εκπροσώπηση της Κυπριακής Δημοκρατίας
στο ευρύτερο Ευρωπαϊκό περιβάλλον, σας
πληροφορεί ότι, στα πλαίσια συνεργασίας με
το Ινστιτούτο Θερβάντες Λευκωσίας προσφέρονται προς Δημόσιους Υπαλλήλους σειρές μαθημάτων εκμάθησης της Ισπανικής
γλώσσας. Τα μαθήματα αυτά θα προσφέρονται από το Ινστιτούτο Θερβάντες Λευκωσίας προς όλους τους ενδιαφερόμενους
Δημόσιους Υπαλλήλους σε ειδικά μειωμένες
τιμές.
Η
Τα μαθήματα Ισπανικής γλώσσας θα παραδίδονται από επαγγελματίες καθηγητές
Ισπανικών και θα πραγματοποιηθούν χρονικά σε τρεις κύκλους. Περισσότερα σε σχέση
με τις ώρες και μέρες διεξαγωγής των μαθημάτων, την περίοδο εγγραφών, τη δυνατότητα απόκτησης διπλώματος Ισπανικών μετά
από διεξαγωγή εξετάσεων κι άλλες συναφείς
πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με
το Ινστιτούτο Θερβάντες Λευκωσίας.
Το κόστος συμμετοχής στα εν λόγω μαθήματα, ανά άτομο και ανά κύκλο μαθημάτων
προσδιορίζεται στο συνημμένο Παράρτημα.
Το ποσό μπορεί να καταβάλλεται από τους
ενδιαφερόμενους στο Ινστιτούτο Θερβάντες
Λευκωσίας σε μετρητά, επιταγή ή, μέσω τραπεζικής κατάθεσης ή εμβάσματος στο λογαριασμό του Ινστιτούτου.
Όσοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν
τα εν λόγω μαθήματα, παρακαλούνται όπως
προχωρήσουν απευθείας για εν/ραφή στο Ινστιτούτο Θερβάντες Λευκωσίας, αφού
πρώτα επικοινωνήσουν με το Ινστιτούτο για
να πληροφορηθούν για τη διαδικασία και τα
δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή, καθώς και τον αριθμό λογαριασμού
του Ινστιτούτου. Οι ενδιαφερόμενοι να αποτείνονται στην Ανδρονίκη Αντωνίου του Ινστιτούτου Θερβάντες Λευκωσίας, στο τηλέφωνο 22895136, ή στο ηλεκτρονικό ταχυ-
δρομείο [email protected]νantes.es, ή μέσω φαξ
στο 22895014.
Όσον αφορά τους Δημόσιους Υπαλλήλους
που υπηρετούν στις επαρχίες (εκτός Λευκωσίας), σημειώνεται ότι, για την πραγματοποίηση μαθημάτων στην επαρχία τους, θα
πρέπει να δημιουργηθεί τμήμα 6 ή περισσοτέρων ατόμων. Το Ινστιτούτο Θερβάντες
Λευκωσίας μπορεί να προσαρμόσει το πρόγραμμα μαθημάτων (ημέρες και ώρες) στις
ανάγκες της κάθε ομάδας και να αναλάβει
τα έξοδα μεταφοράς του καθηγητή, δεδομένου πως υπάρχει διαθέσιμος χώρος διδασκαλίας στην Υπηρεσία στην οποία εργάζονται. n
8
ΤETAΡΤΗ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015
ΤETAΡΤΗ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015
9
Από την Ημερίδα της Ακαδημίας Δημόσιας Διοίκησης
«Η πρόκληση καταπολέμησης της διαφθοράς και κακοδιοίκησης»
Σ
ε προηγούμενο μας δημοσίευμα αναφερθήκαμε σε συνομία στην πολύ ενδιαφέρουσα ημερίδα που διοργανώθηκε από την Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης
στις 20 Μαρτίου στην οποία συμμετείχαν διευθυντικά και άλλα
στελέχη της δημόσιας υπηρεσίας. Κύριοι ομιλητές ήσαν ο Υφυπουργός Παρά τω Προέδρω Κωνσταντίνος Πετρίδης, ο Γενικός
Εισαγγελέας Κώστας Κληρίδης, ο Γενικός Ελεγκτής Οδυσσέας
Μηχαηλίδης και η Επίτροπος Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Ελίζα Σαββίδου. Τις απόψεις της ΠΑΣΥΔΥ εξέφρασε ο Γ.Γ. της Οργάνωσης μας Γλαύκος Χατζηπέτρου και την
ομιλία του δημοσιεύσαμε ήδη στο προηγούμενο μας δημοσίευμα.
Δημοσιεύουμε σήμερα ευρεία περίληψη από τις παρουσιάσεις
του Υφυπουργού και του Γενικού Εισαγγελέα.
Ο Γενικός Ελεγκτής δρ Οδυσσέας Μιχαηλίδης έκαμε την παρουσίαση του για τους ελεγκτικούς μηχανισμούς ως εργαλείο
καταπολέμησης της διαφθοράς με τη χρήση διαφανειών που
κάλυψαν τις διάφορες πτυχές του θέματος, περιγραφή και σχετικές πληροφορίες (βλ. φωτο).
Την ομιλία της Επιτρόπου Διοικήσεως Ελίζας Σαββίδου θα
δημοσιεύσουμε στην επόμενη μας έκδοση.
Σύγχρονη Δημόσια Υπηρεσία, παράδειγμα και προστάτης της κοινωνίας ενάντια στη διαφθορά
Από την ομιλία του Υφυπουργού Παρά τω
Προέδρω στην ημερίδα της Ακαδημίας Δημόσιας διοίκησης.
Στη συμβολή της μεταρρύθμισης της Δημόσιας Υπηρεσίας στην αντιμετώπιση
της κακοδιοίκησης και της
διαφθοράς
ε π ι κ ε ν τρ ώ θηκε η ομιλία
του Υφυπουργού παρά τω
Προέδρω
Κωνσταντίνου Πετρίδη στην ημερίδα της Ακαδημίας Δημόσιας Διοίκησης για την οποία γράψαμε και στην προηγούμενη μας έκδοση.
Όταν μιλάμε για κακοδιοίκηση και διαφθορά, είπε ο Υφυπουργός η συζήτηση συνήθως επικεντρώνεται στην προσπάθεια πάταξης
της διαφθοράς μέσω της δίωξής της, ή στην
επάρκεια των εκ των υστέρων ελεγκτικών μηχανισμών του κράτους. Για αυτά υπάρχουν ανεξάρτητες αρχές, η Γενική Εισαγγελία, η Ελεγκτική Υπηρεσία, οι οποίες για πρώτη φορά στα
χρονικά της Κυπριακής Δημοκρατίας έχουν μια
τόσο έντονη δράση, ως Κυβέρνηση πρόσθεσε
ο Υφυπουργός, συνεργαζόμαστε πιστεύω εποικοδομητικά μαζί τους και προσπαθούμε να
τους ενδυναμώσουμε με πόρους, χωρίς να παρεμβαίνουμε στο έργο τους.
Αυτό που σπάνια συζητείται επισήμανε είναι
ο μηχανισμός παραγωγής της διαφθοράς, πριν
να έλθει ο έλεγχος ή η πάταξη. Είναι το οικοσύστημα, στο οποίο η διαφθορά μπορεί είτε να
ευδοκιμήσει είτε να μείνει από οξυγόνο και να
οδηγηθεί σε μαρασμό. Είναι η πρόληψη, η
οποία όπως σε πολλές ασθένειες, είναι και η
καλύτερη θεραπεία.
Και η μεταρρύθμιση της Δημόσιας Υπηρεσίας είναι ακριβώς αυτό το πλαίσιο που αγγίζει.
Την προσπάθεια αντιμετώπισης της συστημικής διαφθοράς, αυτής δηλαδή που αφήνει την
ατομική διαφθορά να εκδηλωθεί.
Γιατί τι είναι η Δημόσια Υπηρεσία, την οποία
λέμε ότι θέλουμε να μεταρρυθμίσουμε; Είναι ο
πιο μεγάλος, και ο πιο πολύπλοκος οργανισμός
της χώρας. Ένας μηχανισμός που καθορίζει σε
μεγάλο βαθμό την καθημερινότητα αλλά και
την προοπτική της τσέπης μας. Το αν θα εξυπηρετηθεί ο πολίτης σε ότι θέλει να κάνει στη
ζωή του. Το αν θα υπάρξει, και σε πιο βαθμό θα
υπάρξει επιχειρηματική δραστηριότητα, και σε
ποιους τομείς. Το αν μια επιχείρηση θα αδειοδοτηθεί, και πότε. Το πού και σε ποιους θα
διοχετευτούν τα δισεκατομμύρια δημοσίων
ετησίων δαπανών που αφορούν τα πάντα. Το
αν ένας άρρωστος θα λάβει φάρμακα, και ποια,
το αν θα χερουργηθεί, πού και πότε. Την εργοδότηση, όχι μόνο στον δημόσιο τομέα, αλλά
πολλές φορές με τους κανονισμούς και τις νομοθεσίες, και στον ιδιωτικό. Ακόμη επηρεάζει
και την αξία της περιουσίας μας, ενός χωραφιού.
Η λίστα είναι ατέλειωτη. Μια ατέλειωτη
λίστα αποφάσεων που επηρεάζουν τα συμφέροντα όλων μας. Όλες αυτές, οι εκατοντάδες,
οι χιλιάδες αποφάσεις που καθορίζουν την ζωή,
το εισόδημα του καθενός ξεχωριστά, είναι αποτέλεσμα των εκατοντάδων κέντρων εξουσίας,
κέντρων αποφάσεων στη Δημόσια Υπηρεσία.
Άλλωστε δεν είναι αυτές οι αποφάσεις που
δίνουν δύναμη στους πολιτικούς, στα Διοικητικά Συμβούλια των ημικρατικών Οργανισμών
ή ακόμα και σε πολλούς διευθυντές του δημοσίου ή ημιδημόσιου τομέα;
Και όπου υπάρχει εξουσία η οποία καθορίζει
τη ζωή και το βιός του άλλου, ενδεχόμενα να
υπάρχει και διαφθορά.
Η φιλελεύθερη σκέψη, η οποία μιλά για λιγότερο κρατισμό, λαμβάνει υπόψη της και τη
διαφθορά. Λιγότερος κρατισμός δεν σημαίνει
μόνο λιγότεροι φόροι, ή περισσότερα λεφτά
στην τσέπη των πολιτών, σημαίνει και λιγότερα
κέντρα εξουσίας και λιγότερη εν δυνάμει διαφθορά.
Φυσικά τα κέντρα εξουσίας, ή τα κέντρα
ελέγχου χρειάζονται. Χρειάζονται για να προστατεύσουν, να διασφαλίσουν το κοινωνικό
σύνολο και να αποτρέψουν την αυθαιρεσία.
Και πρέπει να λειτουργούν με όσο το πιο δυνατό αντικειμενικούς κανονισμούς.
Ωραία αυτά, αλλά, τι προσπαθούμε να κάνουμε με τη μεταρρύθμιση; Θέλουμε να δούμε
πως διορθώνεται και σε ποιο βαθμό αυτή η συστημική διαφθορά.
Εδώ και 50 χρόνια δημιουργούμε κανονισμούς, διαδικασίες, αρχές, κέντρα εξουσίας.
Ποτέ δεν διερωτηθήκαμε αν πρέπει να δούμε
το θέμα και αντίστροφά. Ποια από όλα αυτά
είναι τελικά εις βάρος του κοινωνικού συνόλου
και εν δυνάμει κέντρα διαφθοράς.
Η ομάδα μεταρρύθμισης προσπαθεί να δει
ποια από τα πολλά κέντρα εξουσίας χρειάζονται. Εκεί που χρειάζονται πώς λειτουργούν.
Πώς ενισχύεται η λογοδοσία.
Για σκοπούς χρόνου, θα δώσω επιγραμματικά, μόνο μερικά συγκεκριμένα παραδείγματα
της προσπάθειας που καταβάλλεται:
Αναφέρτηκε συγκεκριμένα ο Υφυπουργός
στα θέματα αδειοδοτήσεων στα οποία ισχύουν
πολλές αρμόδιες αρχές και γίνεται λεπτομερής
καταγραφή και συγκέντρωση όλων των διαδικασιών που αφορούν τις σχέσεις των πολιτών
και των επιχειρήσεων με το κράτος για να επιτευχθεί εξορθολογισμός και απλοποίηση.
Αναφέρτηκε και στις δημόσιες συμβάσεις
που αποτέλεσαν αιτία διαφθοράς για μεγάλα
έργα πολλών εκατομμυρίων, για τις οποίες συνεργάζονται όλες οι αρμόδιες αρχές ο Γενικός
Ελεγκτής, ακόμη και η Αναθεωρητική Αρχή
Προσφορών για καταρτισμός αποτελεσματικής νομοθεσίας.
Για τους Ημικρατικούς Οργανισμούς είπε
πως από την ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας το πολιτικό σύστημα αναλώνεται στους
διορισμούς των Ημικρατικών Οργανισμών και
ότι κάποιοι οργανισμοί, που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, θα πρέπει να αποκρατικοποιηθούν; ενώ αυτοί που δεν χρειάζονται
να καταργηθούν; γιατί είναι κακοδιαχείριση, ο
φορολογούμενος να συντηρεί αχρείαστους οργανισμούς, έστω και αν αυτό σημαίνει ότι κάποιοι θα χάσουν τη δύναμη τους;
Σε σχέση με τα οριζόντια θέματα της Δημόσιας Υπηρεσίας ο Υφυπουργός εξέφρασε απόψεις για το θέμα αξιοκρατίας και δικαίου για το
πως σπάζουν τα «βασίλεια» εξουσίας και αποτρέπεται η εν δυνάμει διαφθορά, και πως γίνονται πιο αδύνατοι οι πολιτικοί και πως λειτουργούν επιτροπές με σημαντικές εξουσίες
όπως η ΕΔΥ και η ΕΕΥ;
Είπε πως ο θεσμός της «κινητικότητας» ή της
«εναλλαξιμότητας» είναι απόλυτα σχετικός και
είναι κάτι που θέλουμε να το διευρύνουμε και
μάλιστα προς όφελος των εργαζομένων, χωρίς
αναγκαστικές μετακινήσεις που μπορεί να είναι
πολιτικές.
Είπε επίσης ότι το σύστημα προαγωγών είναι
απόλυτα συνυφασμένο τόσο με την κακοδιαχείριση όσο και με τη διαφθορά και πρόσθεσε:
Αντιλαμβάνομαι είπε ο Υφυπουργός τις γνήσιες ανησυχίες τις ΠΑΣΥΔΥ ότι μια απεξάρτηση από την αρχαιότητα ενδεχόμενα να αυ-
ξήσει την υποκειμενικότητα και τις πολιτικές
παρεμβάσεις. Είναι για αυτό όμως που θέλουμε
να εισάγουμε πιο αντικειμενικά και πιο επιστημονικά κριτήρια όσον αφορά το σύστημα προαγωγών, όπως έχει γίνει στο παρελθόν με το
σύστημα προσλήψεων. Και εκεί η ΠΑΣΥΔΥ
ήταν πλήρως υποστηρικτική, όπως ευελπιστώ
ότι θα είναι και στο σύστημα προαγωγών. Είναι
κάτι το οποίο θα συζητήσουμε το αμέσως επόμενο διάστημα.
Ο Υφυπουργός δήλωσε πως θα γίνουν όλα
αυτά, αλλά και πολλά άλλα για να γίνει μια ριζική μεταρρύθμιση, η οποία δεν είναι απλά
υπόθεση διακηρύξεων και εξαγγελιών. Απαιτεί
πρώτα από όλα επιστημονική δουλειά για τη
δημιουργία των κατάλληλων μηχανισμών, του
κατάλληλου συστήματος που θα αποτρέπει
την κακοδιαχείριση και τη διαφθορά.
Για κάθε σημείο χρειάζεται επιστημονική μελέτη και κάποιο χρόνο. Γιατί η αλλαγή του συστήματος δεν αντιμετωπίζεται ούτε με προθέσεις ούτε με διακηρύξεις, ούτε με ad hoc
επιτροπές.
Η μεταρρύθμιση και η αντιμετώπιση της κακοδιαχείρισης και της διαφθοράς όμως απαιτεί
και κάτι άλλο. Ρήξη με τον κομματισμό και τα
συμφέροντα. Μια αλλαγή κουλτούρας για την
ανάπτυξη της χώρας και τη λειτουργία του
κράτους. Και είναι για αυτό ακριβώς τον λόγο,
παρά τις συνεχείς εξαγγελίες των εκάστοτε Κυβερνήσεων, δεν έχουν επιτευχθεί τα αναμενόμενα.
Τελειώνοντας, θέλω να κάνω μνεία στη Δημόσια Υπηρεσία. Υπάρχει πλειάδα άριστων δημοσίων υπαλλήλων οι οποίοι αποτελούν τα
πρώτα θύματα ενός αναχρονιστικού συστήματος. Θέλουμε μαζί τους να αλλάξουμε το σύστημα προς όφελος και των ιδίων.
Ο Κωνσταντίνος Πετρίδης επέρανε:
«Γνωρίζω επίσης από πρώτο χέρι ότι η χρηστή διοίκηση αποτελεί κεντρικό στόχο τόσο
της Κυπριακής Ακαδημίας Δημόσιας Διοίκησης
όσο και του Τμήματος Δημόσιας Υπηρεσίας και
Προσωπικού, με το οποίο συνεργάζομαι στενά,
αλλά και της μεγάλης πλειοψηφίας της Δημόσιας Υπηρεσίας. Και πιστεύω ότι μαζί μπορούμε
να καταφέρουμε να διαμορφώσουμε μια πιο
σύγχρονη δημόσια υπηρεσία που αρμόζει σε
μια ευρωπαϊκή χώρα, η οποία θα αποτελεί παράδειγμα και προστάτη της κοινωνίας ενάντια
στη διαφθορά». n
Κώστας Κληρίδης: Εφικτός στόχος
η καταπολέμηση της διαφθοράς
Στη δική του ομιλία ο Γενικός Εισαγγελέας
συμφώνησε με την άποψη ότι η διαφθορά στο
δημόσιο βίο είναι «φαινόμενο» γιατί πράγματι
περί φαινομένου πρόκειται
και όχι περί
μεμονωμένων
περιπτώσεων
οι
οποίες
σποραδικά
βγαίνουν
στην επιφάνεια. Ως προϊστάμενος της
υπηρεσίας η οποία εκ του Συντάγματος έχει
την ευθύνη για τη δίωξη αδικημάτων διαφθοράς, ο Γενικός Εισαγγελέας δήλωσε ξανά έκπληκτος από τη διαπίστωση και τη συνεχή επιβεβαίωση της, ως προς το εύρος και την
έκταση της αποκαλυπτόμενης διαφθοράς σε
πλείστους τομείς της δημόσιας ζωής.
Διευκρινίσουμε όμως τι εννοούμε με τον όρο
«διαφθορά» και ανάφερε ότι
Σύμφωνα με το ΄Αρθρο 2 του περί της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την
Ποινικοποίηση της Διαφθοράς (Κυρωτικού)
Νόμου του 2000 (Νόμος αρ. 23 (ΙΙΙ)/2000 ο
οποίος κύρωσε σε νόμο στην Κύπρο την Ευρωπαϊκή Αστική Σύμβαση κατά της Διαφθοράς
που υπογράφηκε κατά το 1999):
«Διαφθορά σημαίνει την απαίτηση, προσφορά, παροχή ή αποδοχή, άμεσα ή έμμεσα, δωροδοκίας ή οποιουδήποτε άλλου μη νόμιμου
πλεονεκτήματος ή προσδοκίας αυτών, που διαταράσσει την ομαλή εκτέλεση οποιουδήποτε καθήκοντος ή συμπεριφοράς που αναμένεται από
τον αποδέκτη της δωροδοκίας, του μη νόμιμου
πλεονεκτήματος ή της προσδοκίας αυτών».
Πιο απλά, η διαφθορά συνήθως συνίσταται
από την χρησιμοποίηση και αξιοποίηση των
προοπτικών που παρέχει η κατοχή μιας δημόσιας θέσης την οποία η Πολιτεία εμπιστεύθηκε
σε κάποιο πρόσωπο, για ίδιο προσωπικό και
παράνομο όφελος. Βέβαια η διαφθορά δεν περιορίζεται μόνο σε περιπτώσεις δωροληψίας,
δεκασμού, που είναι ίσως οι κλασσικές περιπτώσεις. Περιλαμβάνει και άλλες πρΠάξεις ή
συμπεριφορές όπως είναι το ρουσφέτι, η εξυπηρέτηση με αντάλλαγμα και οι πελατειακές
σχέσεις που εκδηλώνονται από δημόσιο λειτουργό ή κρατικό αξιωματούχο.
Διαπίστωση αδιαμφισβήτητη αναφορικά με
την Κυπριακή πραγματικότητα, είναι ότι όλες
οι εκφάνσεις των πιο πάνω καταστάσεων
πραγμάτων, είναι πέραν από υπαρκτές σε πλείστους όσους τομείς της δημόσιας ζωής.
Η συχνότητα με την οποία αποκαλύπτονται,
ιδιαίτερα πρόσφατα, κρούσματα διαφθοράς,
διαπλοκής, σύγκρουσης συμφέροντος και ανάλογες άνομες συμπεριφορές, έχει φτάσει σε
πάρα πολύ ανησυχητικά επίπεδα. Για να διακριβώσουμε όμως τους λόγους και τις αιτίες
της έξαρσης αυτής η οποία παρατηρείται, θα
πρέπει κατ΄αρχάς να δώσουμε απάντηση στο
εξής, πρωταρχικής σημασίας ερώτημα:
Η ψηλή συχνότητα με την οποία παρουσιάζονται πρόσφατα τα κρούσματα διαφθοράς
στο δημόσιο βίο, είναι σημερινό φαινόμενο, ή
μήπως, το φαινόμενο πάντα ήταν παρών με
μόνη τη διαφορά ότι είναι τώρα πιο συχνή η
αποκάλυψη και όχι ή δημιουργία του;
Ο Γενικός Εισαγγελέας εξέφρασε τη δική του
θέση και βεβαιότητα ότι διαφθορά, πάντοτε
υπήρχε και υπάρχει όπως σε όλα τα κράτη,
έστω και αν βρίσκεται προφανώς σε κάποιο
βαθμό έξαρσης τα τελευταία χρόνια, ειδικότερα αναφορικά με τη διάπραξη αδικημάτων
του λεγόμενου «λευκού κολλάρου.» Παράλληλα όμως, είναι γενική η διαπίστωση ότι πιο
διεισδυτική και πιο αποτελεσματική είναι και η
εξιχνίαση, η αποκάλυψη και τελικά η δίωξη
αυτής της μορφής εγκλήματος. Σε μεγάλο δε
βαθμό, αυτό οφείλεται στη σωστή δουλειά που
διεξάγεται από την Ελεγκτική Υπηρεσία και
προσωπικά τον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας. Ουσιαστική είναι βέβαια και η συμβολή
της Αστυνομικής Δύναμης και του ίδιου του
Αρχηγού.
Ο Κώστας Κληρίδης είπε για να αποβεί όσο
το δυνατό περισσότερο επιτυχής η προσπάθεια
καταστολής της διαφθοράς απαιτείται απαραίτητα η συνύπαρξη και συνδρομή των ακόλουθων παραγόντων:
α. Του πολίτη ο οποίος είτε είναι εντός της
υπηρεσίας ως υπάλληλος, είτε εκτός, ως πρόσωπο το οποίο βιώνει ή γνωρίζει την ύπαρξη
κάποιας παρανομίας από δημόσιο πρόσωπο.
Αυτός έχει καθήκον να καταγγέλλει κάθε τέτοια ενέργεια και όχι να την αποσιωπά, υποθάλποντας την.
β. Των ελεγκτικών και εποπτικών υπηρεσιών,
των διωκτικών αρχών και της Νομικής Υπηρεσίας, οι οποίοι πρέπει να επιδεικνύουν επιμονή,
τόλμη και αποφασιστικότητα στην αποκάλυψη, στοιχειοθέτηση και δίωξη κάθε κρούσματος διαφθοράς, ανεξαρτήτως ονόματος,
ιδιότητας και κομματικής ή κοινωνικής τοποθέτησης εμπλεκομένων προσώπων.
γ. Των δικαστικών αρχών οι οποίες επιλαμβάνονται τελικά είτε πρωτοβάθμια, είτε δευτεροβάθμια, της εκδίκασης υποθέσεων διαφθοράς. Αναμένεται από τα Δικαστήρια ότι θα
επιδείξουν τη δέουσα αυστηρότητα στο στάδιο
της επιβολής ποινής, ως ενός σοβαρού αποτρεπτικού παράγοντα επανάληψης τέτοιων αδικημάτων, είτε από τον καταδικασθέντα, είτε από
άλλα πρόσωπα.
Για το θέμα της ποινής, ο Γενικός Εισαγγελέας επισήμανε ότι, πέραν της επιβολής ποινής
φυλάκισης, η οποία βέβαια είναι η μόνη αρμόζουσα ποινή, ένας άλλος εξ ίσου σοβαρός παράγοντας αποτροπής, είναι και αυτός της δήμευσης περιουσίας. Αφ΄ης στιγμής δηλαδή
αποδειχθεί ότι αποκόμισε κάποιος περιουσιακό
όφελος έχοντας διαπράξει αδίκημα διαφθοράς,
δεν πρέπει να υποστεί μόνο ποινή φυλάκισης,
μετά την έκτιση της οποίας να μπορεί να απολαμβάνει τους καρπούς της παρανομίας του.
Το αναγκαίο νομοθετικό πλαίσιο είναι εκεί και
όπως διαπιστώνεται, ιδιαίτερα πρόσφατα, με
την συνδρομή της ΜΟ.Κ.Α.Σ, αξιοποιούνται οι
πρόνοιες της νομοθεσίας με ικανοποιητικό
τρόπο, έτσι ώστε να αφαιρούνται από τους αδικοπραγήσαντες και να επιστρέφονται στο κράτος ή σε άλλα δικαιούχα πρόσωπα, χρήματα, ή
περιουσιακά στοιχεία, κατά το δυνατό ανάλογης αξίας με το αντικείμενο της παρανομίας.
Σαν κατακλείδα, ο Κώστας Κληρίδης επισήμανε ότι με την επίδειξη της αναγκαίας αποφασιστικότητας όλων των φορέων οι οποίοι εμπλέκονται στη διαδικασία εντοπισμού,
διερεύνησης και δίωξης των εγκλημάτων διαφθοράς, θα αποδυναμωθεί σταδιακά το αίσθημα της ατιμωρησίας και η αποτροπή επανάληψης φαινομένων διαφθοράς θα είναι πιο
επιτυχής.
Πλήρης πάταξη της διαφθοράς είναι όνειρο
άπιαστο σε κάθε χώρα. Οι πειρασμοί και η ανθρώπινη απληστία θα είναι πάντοτε εκεί και θα
καραδοκούν. Εχουμε όμως καθήκον να καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια ελαχιστοποίησης
των δυνατοτήτων διάπραξης τέτοιων αδικημάτων και του ενδεχομένου επανάληψης τους.
Αυτός ο στόχος είναι σίγουρα εφικτός, επέρανε
ο Γενικός Εισαγγελέας. n
10
τETAρτη 8 ΑπρΙΛΙΟυ 2015
Έρευνα / Επιμέλεια:
Κυριάκος Ανδρέου
ΝEΑ ΑπO τηΝ ΕυρωπΑϊΚH EΝωση
Έκθεση της Επιτροπής για τις Ευρωπαϊκές Έκθεση-κόλαφος της Διεθνούς Αμνηστίας
Πρωτοβουλίες Πολιτών
για μεταχείριση μεταναστών
Τα τρία τελευταία έτη, περίπου έξι εκατομμύρια Ευρωπαίοι υποστήριξαν Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες Πολιτών
(ΕΠΠ) και ύψωσαν τη φωνή τους ώστε να προσελκύσουν
άμεσα την προσοχή των ιθυνόντων της Ευρώπης σε σημαντικά θέματα.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιεύει έκθεση σχετικά με
την εφαρμογή του νέου αυτού μέσου από την έναρξη
ισχύος του την 1η Απριλίου 2012.
Το γεγονός ότι δύο πρωτοβουλίες πολιτών έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία αποδεικνύει
ότι ο κανονισμός για τη θέσπιση της ΕΠΠ έχει εφαρμοστεί πλήρως. Ωστόσο, στην έκθεση
αναγνωρίζεται ότι υπάρχουν περαιτέρω περιθώρια βελτίωσης της διαδικασίας και προσδιορίζεται σειρά ενδεχόμενων θεμάτων για ενδελεχέστερη συζήτηση με τα ενδιαφερόμενα μέρη
και τα θεσμικά όργανα.
Σύμφωνα με τους κανόνες που ορίζονται στη Συνθήκη της Λισαβόνας, εάν μια πρωτοβουλία πολιτών συγκεντρώσει πάνω από ένα εκατομμύριο δηλώσεις υποστήριξης (υπογραφές),
σε τομέα όπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αρμοδιότητα να προτείνει νομοθεσία, τότε η Επιτροπή οφείλει να συζητήσει επίσημα το ζήτημα και να δημοσιεύσει απάντηση με τη μορφή
ανακοίνωσης της Επιτροπής.
Η έκθεση δείχνει ότι την τελευταία τριετία έχουν παραληφθεί 51 αιτήσεις για να ξεκινήσει
μια πρωτοβουλία. Από τις 51 αυτές αιτήσεις, οι 31 ανήκαν σε τομείς αρμοδιότητας της Επιτροπής και έχουν καταχωριστεί· 3 πρωτοβουλίες έχουν μέχρι σήμερα συμπληρώσει το απαιτούμενο κατώτατο όριο του ενός εκατομμυρίου υπογραφών· 12 έφθασαν στο τέλος της περιόδου συγκέντρωσης χωρίς να συμπληρώσουν το κατώτατο όριο· 3 πρωτοβουλίες εξακολουθούν να συγκεντρώνουν δηλώσεις υποστήριξης· και 10 αποσύρθηκαν από τους
διοργανωτές.
Δηλώσεις υποστήριξης έχουν παραληφθεί από πολίτες και των 28 κρατών μελών της ΕΕ.
Ωστόσο, υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες ορισμένοι πολίτες δεν μπόρεσαν να υποστηρίξουν πρωτοβουλίες, γεγονός που οφείλεται στις διαφορετικές απαιτήσεις των κρατών
μελών. Η Επιτροπή συμμετέχει σε εποικοδομητικές συζητήσεις με τα ενδιαφερόμενα κράτη
μέλη για την αντιμετώπιση των εν λόγω προβλημάτων και ενέκρινε σήμερα μέτρα για τη διευκόλυνση της επίλυσής τους.
Η δημιουργία συστημάτων επιγραμμικής συγκέντρωσης υπογραφών αποδείχθηκε επίσης
δύσκολη για τους διοργανωτές και, σε ορισμένες περιπτώσεις, είχε επιπτώσεις στον διαθέσιμο χρόνο συγκέντρωσης των δηλώσεων υποστήριξης. Η Επιτροπή έχει προσφέρει λύσεις
προσωρινής φιλοξενίας στους διοργανωτές και πρόσφατα ανέθεσε την εκπόνηση μελέτης
σχετικά με τις επιπτώσεις των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών στις ΕΠΠ, με
σκοπό την εξεύρεση βιώσιμης λύσης. n
Σοβαρές καταγγελίες για τη στάση της Ελλάδας απέναντι στους μετανάστες αλλά και σε θέματα ρατσισμού περιέχει η νέα έκθεση της Διεθνούς Αμνησίας. Η οργάνωση
ομιλεί, μεταξύ άλλων, για χρήση υπέρμετρης βίας από τις
αρχές, ρατσιστικές επιθέσεις και πολύ κακές συνθήκες κράτησης των μεταναστών.
Συγκεκριμένα, η έκθεση αναφέρει ότι οι καταγγελίες για
υπέρμετρη χρήση βίας και κακομεταχείριση από όργανα
της τάξης όχι μόνο εξακολουθούν να υπάρχουν αλλά δεν διερευνώνται επαρκώς. Οι συνθήκες κράτησης των μεταναστών παραμένουν πολύ κακές. Οι παράνομες απωθήσεις μεταναστών στα ελληνοτουρκικά σύνορα συνεχίζονται, ενώ εκφράζονται φόβοι για τα επίπεδα ρατσιστικής βίας.
Όπως επισημαίνεται στην έκθεση, η ενίσχυση των ελέγχων στα σύνορα και η μεγαλύτερη
συνεργασία με την Τουρκία συνέβαλαν σε σημαντική μείωση του αριθμού των παράνομων μεταναστών και αιτούντων άσυλο που εισέρχονται στην Ελλάδα από τα χερσαία σύνορά της.
Αντιθέτως, ο αριθμός των μεταναστών που προσπαθεί να φτάσει στην Ελλάδα από τη θάλασσα αυξήθηκε σημαντικά. Μέχρι το τέλος του έτους πάνω από 103 πρόσφυγες και μετανάστες, μεταξύ των οποίων πολλά παιδιά, πνίγηκαν ή μπήκαν στη λίστα των αγνοουμένων
ενώ επιχειρούσαν να περάσουν στην Ελλάδα δια θαλάσσης.
Όσον αφορά στις διακρίσεις, μεταξύ Οκτωβρίου 2011 και Ιανουαρίου 2014 το Δίκτυο Καταγραφής Ρατσιστικής Βίας κατέγραψε περισσότερα από 350 περιστατικά ρατσιστικής βίας.
Καταγγέλλεται ακόμη ότι η ανταπόκριση των αρχών απέναντι σε εγκλήματα μίσους παραμένει ανεπαρκής.
Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων εξέδωσε σχετική
έκθεσή. Υπογράμμισε τον μεγάλο αριθμό των καταγγελιών για κακομεταχείριση των ατόμων
που κρατούνται σε αστυνομικά τμήματα και στα τμήματα συνοριακής φύλαξης από τους
υπαλλήλους επιβολής του νόμου. Επίσης, έκανε λόγο για σειρά καταγγελιών για λεκτική βία,
μεταξύ αυτών και ρατσιστικής φύσης. Η έκθεση επικρίνει ακόμη τον συνωστισμό, τις ανθυγιεινές συνθήκες και την έλλειψη υγειονομικής περίθαλψης σε ελληνικές φυλακές.
Ιδιαιτέρως επικριτική είναι η έκθεση της Διεθνούς Αμνηστίας και για την ΕΕ. Ενδεικτικώς
χαρακτηρίζει «σκανδαλώδη την ευρωπαϊκή στάση όσον αφορά την υποδοχή προσφύγων και
μεταναστών. «Η Συρία έχει εκατομμύρια πρόσφυγες και η Ευρώπη δεν έχει δεχθεί παρά μερικές χιλιάδες.
Το 2014, περισσότεροι από 218.000 πρόσφυγες αποπειράθηκαν να διασχίσουν τη Μεσόγειο,
αλλά τουλάχιστον 3.500 από αυτούς έχασαν τη ζωή τους κατά το διάπλου, στην “πιο θανατηφόρα διαδρομή του κόσμου”, σύμφωνα με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες. n
2500 επικίνδυνα προϊόντα αποσύρθηκαν Στη δημοσιότητα η λίστα
από την αγορά της ΕΕ το 2014
με τις μεταρρυθμίσεις της Ελλάδας
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε νέα αριθμητικά
στοιχεία από τα οποία προκύπτει ότι το 2014 σχεδόν 2500
προϊόντα, από παιχνίδια έως αυτοκίνητα οχήματα, είτε
δεσμεύτηκαν κατά την εισαγωγή τους στην ΕΕ είτε απομακρύνθηκαν από τις αγορές διότι ήταν επικίνδυνα για
τους καταναλωτές της ΕΕ.
Εδώ και 12 χρόνια, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα
κράτη μέλη της ΕΕ εργάζονται από κοινού για να διασφαλίσουν ότι τα καταναλωτικά αγαθά που διατίθενται
στην ευρωπαϊκή αγορά είναι ασφαλή. Για τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιούν το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για τα επικίνδυνα μη εδώδιμα προϊόντα.
Το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης εξασφαλίζει ότι οι πληροφορίες σχετικά με τα επικίνδυνα μη εδώδιμα προϊόντα που αποσύρονται από την αγορά ή/και ανακαλούνται οπουδήποτε στην Ευρώπη ανταλλάσσονται γρήγορα μεταξύ των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Με τον τρόπο αυτό, σε κάθε γωνιά της ΕΕ λαμβάνονται τα κατάλληλα
μέτρα παρακολούθησης (απαγόρευση/διακοπή των πωλήσεων, απόσυρση, ανάκληση ή απόρριψη από τις τελωνειακές αρχές κατά την εισαγωγή) και ενημέρωσης των καταναλωτών. Το
2014 καταχωρίστηκαν στο σύστημα 2755 παρόμοιες δράσεις παρακολούθησης.
Ο δικτυακός τόπος του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης προσείλκυσε περίπου 2 εκατομμύρια επισκέψεις το 2014, ενώ τα νέα εργαλεία αναζήτησης επιτρέπουν στους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις να ενημερώνονται καλύτερα σχετικά με τον εντοπισμό επικίνδυνων προϊόντων, καθώς και τις ανακλήσεις προϊόντων.
Τριάντα μία χώρες (οι χώρες της ΕΕ μαζί με την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία)
συμμετέχουν σήμερα στο σύστημα.
Το 2014, τα παιχνίδια (28 %), αφενός, και τα είδη ένδυσης, τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και τα είδη μόδας (23 %), αφετέρου, ήταν οι δύο βασικές κατηγορίες προϊόντων για τις
οποίες χρειάστηκε να ληφθούν διορθωτικά μέτρα.
Η Κίνα εξακολουθεί να είναι η πρώτη χώρα καταγωγής στο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης. Πέρυσι, όπως και το 2013, το 64 % του συνολικού αριθμού κοινοποιήσεων σχετικά
με επικίνδυνα προϊόντα αφορούσε προϊόντα που προέρχονται από την Κίνα. n
Στη δημοσιότητα δίνονται τμήματα της λίστας με τις μεταρρυθμίσεις που κατέθεσε η ελληνική κυβέρνηση στους δανειστές. Η διαρροή έγινε από το υπουργείο Οικονομικών προκειμένου να απαντήσει στις επικρίσεις των ξένων ΜΜΕ αλλά
και της Ανγκ. Μέρκελ ότι πρόκειται για «έκθεση ιδεών» κι ότι
πρέπει να βγάζουν νόημα.
Ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι η Αθήνα δεσμεύεται για
αποκρατικοποιήσεις ύψους 1,5 δισ. ευρώ ποσό κατά 700 εκατ.
ευρώ χαμηλότερο σε σχέση με τον στόχο των 2,2 δισ. ευρώ.
Σίγουρα, όμως, θα περιλαμβάνεται το λιμάνι του Πειραιά
και τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια καθώς και η ολοκλήρωση
του διαγωνισμού για το Ιπποδρομιακό Στοίχημα.
Η κυβέρνηση δεσμεύεται για παρεμβάσεις στις πρόωρες συνταξιοδοτήσεις ενώ ανακοινώνει και τη δημιουργία bad bank για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια.
Η λίστα περιλαμβάνει μέτρα ύψους 3,7 δισ. ευρώ. Στην λίστα περιλαμβάνονται μέτρα που
προβλέπουν:
- 725 εκατ. ευρώ από τους ελέγχους καταθέσεων εξωτερικού
- 350 εκατ. από την καταπολέμηση απάτης στον ΦΠΑ
- 350 εκατ. από τις τηλεοπτικές άδειες
- 600 εκατ. από τις νέες ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών και φορολογικών οφειλών
- 300 εκατ. από αλλαγές τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος
- 270 εκατ. από την λοταρία αποδείξεων κατά τα πρότυπα της Πορτογαλίας
- 250 εκατ. από την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου καυσίμων και καπνού
- 225 εκατ. από την ενίσχυση των μηχανισμών είσπραξης δημοσίων εσόδων
- 200 εκατ. από μέτρα για το ηλεκτρονικό στοίχημα
Στο καθαρό αποτέλεσμα το οποίο ανέρχεται στα 3,7 δισ. ευρώ η ελληνική κυβέρνηση λαμβάνει υπόψη ότι θα αναβάλει τη ρήτρα μηδενικού ελλείμματος για τις επικουρικές συντάξεις,
μέτρο που κοστίζει 326 εκατ. ευρώ.
Δέσμευση για την ρήτρα μηδενικού ελλείμματος για επικουρικές συντάξεις (κόστος 326
εκ. ευρώ) και για επαναφορά της 13ης σύνταξης (εξοικονόμηση 1 δισ.). n
τETAΡτη 8 ΑπΡιλιΟυ 2015
11
AπΟ την EλλΑδΑ κΑι τΟν υπΟλΟιπΟ KΟσμΟ
Αντιδράσεις γερμανών πολιτικών
Βαρουφάκης: Η Ελλάδα θα εκπληρώσει
προκαλεί η επίσκεψη Τσίπρα στη Μόσχα τις υποχρεώσεις της στο διηνεκές
Την αντίδραση γερμανών πολιτικών έχει
προκαλέσει η επικείμενη επίσκεψη του έλληνα πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα στην
Μόσχα. Ο Μάρτιν Σουλτς καλεί τον Τσίπρα να μη δυσαρεστήσει τους ευρωπαίους
εταίρους του, ενώ ανάλογη στάση τηρεί
και ο αντικαγκελάριος Ζίγκμαρ Γκάμπριελ.
Διαφορετική άποψη εκφράζει η επικεφαλής της Αριστεράς στο Ευρωκοινοβούλιο, Γκάμπι Τσίμερ.
Με την λίστα μεταρρυθμίσεών του και
την επίσκεψή του στο Βερολίνο είχε αρχίσει ο (Αλέξης) Τσίπρας να ανακτά εμπιστοσύνη και
αξιοπιστία, επισημαίνει ο κ. Σουλτς σε συνέντευξή του στην Hannoversche Allgemeine Zeitung και τονίζει ότι θα ήταν «απαράδεκτο» εάν τώρα υπολογίζει ότι ως αντάλλαγμα για ρωσική βοήθεια «θα θέσει σε κίνδυνο την κοινή θέση της ΕΕ σε ότι αφορά την Ρωσία».
Κριτική στην επικείμενη επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην Μόσχα άσκησε και ο πρόεδρος της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του Ομοσπονδιακού Κοινοβουλίου Γκούντερ
Κρίχμπάουμ, ο οποίος, σε συνέντευξή του στην ίδια εφημερίδα δηλώνει ότι, αν η ελληνική
κυβέρνηση πιστεύει ότι θα μπορούσε να βρει την «σωτηρία της ψυχής» της στην Μόσχα,
τότε ποντάρει σε «λάθος άλογο» και προσθέτει ότι το πώς συμπεριφέρεται η Μόσχα στις
ευρωπαϊκές αξίες όπως η ειρήνη, η ελευθερία, η δημοκρατία φάνηκε ήδη σε σχέση με την
δική της αντιπολίτευση αλλά και με την κρίση στην Ουκρανία.
«Όποιος λοιπόν θέλει ευρωπαϊκή βοήθεια, πρέπει η πυξίδα του να δείχνει προς τις Βρυξέλλες και όχι προς την Μόσχα» τονίζει ο κ. Κρίχμπάουμ.
Από την πλευρά του ο αντικαγκελάριος και υπουργός Οικονομίας Ζίγκμαρ Γκάμπριελ, σε
συνέντευξή του στην Rheinische Post αναφέρει: «Δεν μπορώ να πιστέψω, με όλη την καλή
διάθεση, ότι οποιοσδήποτε στην Αθήνα παίζει πραγματικά με την σκέψη να στρέψει την
πλάτη στην Ευρώπη και να πέσει στην αγκαλιά της Μόσχας».
«Το θέμα δεν είναι να στραφούν η ΕΕ και η Ρωσία η μία εναντίον της άλλης» δηλώνει η
επικεφαλής της Αριστεράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Γκάμπι Τσίμερ και προσθέτει ότι η
Αθήνα επιδιώκει κυρίως να χαλαρώσει η Ρωσία τον αποκλεισμό των εισαγωγών αγροτικών
προϊόντων από την Δύση. n
Την διαβεβαίωση ότι η Ελλάδα θα εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της και μάλιστα «εις
το διηνεκές» παρείχε ο υπουργός Οικονομιών Γιάνης Βαρουφάκης στην γενική διευθύντρια του ΔΝΤ Κριστίν Λαγκάρντ, μετά
τη συνάντηση τους στην Ουάσινγκτον η
οποία διήρκησε δυόμισι ώρες, στα γραφεία
του ΔΝΤ στην Ουάσιγκτον, την Δευτέρα το
πρωί.
«Είχαμε μία εποικοδομητική, εξαιρετικά
παραγωγική συζήτηση για τις ελληνικές προτάσεις μεταρρυθμίσεων» δήλωσε ο υπουργός
Οικονομικών, Γιάνης Βαρουφάκης.
H κυβέρνησή μας είναι μεταρρυθμιστική. Είμαστε αποφασισμένοι να μεταρρυθμίσουμε
την Ελλάδα εκ βαθέων. Αυτή είναι η υπόσχεσή μας στον ελληνικό λαό» είπε και επεσήμανε:
«Το να έχουμε λοιπόν την ευκαιρία να συζητήσουμε το μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα της Ελλάδας, εδώ στο ΔΝΤ με τη γενική διευθύντρια, είναι ένα εξαίρετο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Συζητήσαμε, επίσης, τρόπους βελτίωσης της αποτελεσματικότητας των διαπραγματεύσεων που γίνονται τόσο στην Ομάδα των Βρυξελλών και σε τεχνικό επίπεδο στην
Ελλάδα».
Στη συνέχεια, σημείωσε ότι «η Ελλάδα είναι ιδρυτικό μέλος των θεσμών του Bretton
Woods, του ΔΝΤ και το να διατηρούμε και να βελτιώνουμε τα κανάλια επικοινωνίας, όπως
κάνουμε, είναι πολύ σημαντικό, ιδιαίτερα καθώς το ΔΝΤ είναι εταίρος στην προσπάθεια της
Ελλάδας να εξέλθει της κρίσης των τελευταίων πέντε ετών. Η Ελλάδα σκοπεύει να καλύψει
όλες τις υποχρεώσεις της προς όλους τους πιστωτές της στο διηνεκές».
Στην ερώτηση αν «θα αλλάξει ο τρόπος διαπραγμάτευσης», ο υπουργός Οικονομικών,
απάντησε: «Νομίζω, η διαδικασία που έχουμε ξεκινήσει στην Ομάδα των Βρυξελλών και τα
τεχνικά κλιμάκια στην Αθήνα θα είναι πιο αποτελεσματική, θα αποκτήσει θεματικές ενότητες, με στόχο την ολοκλήρωση συμφωνιών πολύ πιο γρήγορα, που θα έχουν καλύτερη ποιότητα».
Σε άλλη ερώτηση αν έθεσε «ζήτημα μη αποπληρωμής της δόσης», ο κ. Βαρουφάκης τόνισε
ότι «η ελληνική κυβέρνηση πάντοτε εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της απέναντι σε όλους
τους δανειστές κι αυτό σκοπεύει να κάνει εις το διηνεκές. Το κλίμα ήταν εξαιρετικό». n
Ντάισελμπλουμ-Ντε Γκίντος διεκδικούν WSJ: «Η Ιταλία, όχι η Ελλάδα, το βασικό
την προεδρία του Eurogroup
ερώτημα για το ευρώ»
«Κούρσα» μεταξύ του Ολλανδού και του Ισπανού υπουργού Οικονομικών για την προεδρία
του Eurogroup αναμένεται να ξεκινήσει το επόμενο διάστημα, καθώς λήγει τον Ιούλιο η θητεία
του Γερούν Ντέισελμπλουμ, σύμφωνα με δημοσίευμα των «Financial Times».
Όπως αναφέρει η εφημερίδα, ο Ντέισελμπλουμ και ο Λουίς ντε Γκίντος θα είναι οι βασικοί υποψήφιοι για να ηγηθούν στα επόμενα 2,5
έτη του συμβουλίου των υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης.
Αν και δεν συνηθίζεται για όσους διεκδικούν τόσο σημαντικές θέσεις της Ε.Ε., τόσο ο
Ντέισελμπλουμ όσο και ο Ισπανός ομόλογός του έχουν δηλώσει δημόσια το ενδιαφέρον
τους για την προεδρία του Eurogroup, γράφουν οι FT.
O Λουίς ντε Γκίντος έλαβε μάλιστα τη δημόσια στήριξη της υποψηφιότητάς του από τον
Ισπανό πρωθυπουργό Μαριάνο Ραχόι στην τελευταία σύνοδο κορυφής της Ε.Ε. στις Βρυξέλλες.
Σύμφωνα με τον αρθρογράφο των FT, Πίτερ Σπίγκελ, οι περισσότεροι παράγοντες στις
Βρυξέλλες, που γνωρίζουν τη διαδικασία, θεωρούν ότι η κούρσα θα εξελιχθεί τελικά σε μία
αναμέτρηση μεταξύ των δύο μεγαλύτερων κοινοβουλευτικών ομάδων της Ε.Ε. - του κεντροδεξιού Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και του κεντροαριστερού Κόμματος Ευρωπαίων
Σοσιαλιστών .
Ο Σπίγκελ αναφέρεται στα υπέρ και τα κατά των δύο υποψηφίων. Στα υπέρ του Γερούν
Ντάισελμπλουμ σημειώνει ότι, παρά το αμφιλεγόμενο προφίλ του στην Ελλάδα και την
Κύπρο, έχει καλή βαθμολογία από τους συναδέλφους του στο Eurogroup για τη διατήρηση
ενιαίου μετώπου στις διαπραγματεύσεις με την Αθήνα.
Στα υπέρ του Ισπανού Λουίς ντε Γκίντος, το πιο σημαντικό είναι η ρητή συμπαράσταση της
Γερμανίδας καγκελαρίου Άγκελα Μέρκελ, η οποία δήλωσε πέρυσι ότι θα τον στηρίξει για
επικεφαλής του Eurogroup. Επιπλέον, υπάρχει μία γενική αίσθηση ότι οφείλεται στην Ισπανία μία μεγάλη θέση. Πριν από τρία χρόνια, η Μαδρίτη έχασε μία μόνιμη θέση που είχε στο
Εκτελεστικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. n
«Αν η ελληνική κρίση είναι οξεία, τότε η ιταλική είναι χρόνια, αφού η οικονομία της χώρας
μετά βίας έχει σημειώσει κάποια ανάπτυξη από
τότε που εντάχθηκε στην ευρωζώνη», αναφέρει
σε πρόσφατο δημοσίευμα της η «Wall Street Journal».
Η αμερικανική εφημερίδα αναφέρει πως η
«Ελλάδα μπορεί να είναι το καναρίνι στο ανθρακωρυχείο της ευρωζώνης, όμως η Ιταλία
είναι ο ελέφαντας στο δωμάτιο». Στο δημοσίευμα σημειώνεται πως η νέα ελληνική κυβέρνηση έχει υποβάλει νέες προτάσεις πολιτικής
στην ευρωζώνη, προκειμένου να ξεκλειδώσει την χρηματοδότησή της και ότι αν και οι επενδυτές εξακολουθούν να περιμένουν την Ευρώπη να καταλήξει σε κάποιου είδους συμφωνία
που θα κρατά την Ελλάδα στην ευρωζώνη, ωστόσο είναι νευρικοί λόγω της έλλειψης προόδου στο θέμα.
Ο συντάκτης του άρθρου αναφέρει πως μακροπρόθεσμα σίγουρα σημαντικότερο ζήτημα
από αυτός της Ελλάδας είναι το τι θα γίνει με την τρίτη μεγαλύτερη οικονομία της ευρωζώνης, την Ιταλία. «Αν η ελληνική κρίση είναι οξεία, τότε η ιταλική είναι χρόνια, αφού η οικονομία της χώρας μετά βίας έχει σημειώσει κάποια ανάπτυξη από τότε που εντάχθηκε στην
ευρωζώνη», σημειώνεται χαρακτηριστικά.
Η «Wall Street Journal» παραθέτει ακόμη στοιχεία σύμφωνα με τα οποία η ιταλική οικονομία επιβραδύνεται για δεκαετίες. Τη δεκαετία του 1980 ο μέσος ρυθμός ανάπτυξης ήταν
2,1%, τη δεκαετία του 1990 υποχώρησε στο 1,4%, ενώ από το 2010 ο μέσος όρος είναι στο
-0,5%.
Αν και όπως σημειώνεται «υπάρχουν ελπίδες για την Ιταλία», λόγω της βοήθειας από την
ποσοτική χαλάρωση της ΕΚΤ, τις χαμηλότερες τιμές του πετρελαίου και την αποδυνάμωση
του ευρώ, ωστόσο τα θεμελιώδη δεδομένα δεν είναι τόσο ενθαρρυντικά, καθώς η βιομηχανική παραγωγή και η ανεργία δεν βαίνουν καλώς. Πάντως, η εφημερίδα χαρακτηρίζει αξιέπαινες τις προσπάθειες του Ιταλού πρωθυπουργού Ματέο Ρέντζι για εφαρμογή μεταρρυθμίσεων και ειδικά για τη βελτίωση της αγοράς εργασίας. n
12
ΤETAΡΤΗ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ KAI EΠIΣTHMH
Ανακήρυξη του 2015 ως Έτους Μνήμης Εκδήλωση δυνητικού περιπάτου
στη νεότερη και σύγχρονη κυπριακή τέχνη
του Κύπρου Χρυσάνθη
Το 2015 συμπληρώνονται 100 χρόνια από τη γέννηση
του μεγάλου λογοτέχνη Κύπρου Χρυσάνθη. Ο Κύπρος
Χρυσάνθης τιμήθηκε για την προσφορά του στα Γράμματα
το 1995 με το Αριστείο Γραμμάτων και Τεχνών, το οποίο
αποτελεί την ύψιστη διάκριση που απονέμει η Πολιτεία
στους εργάτες του πνεύματος και της τέχνης.
Το Υπουργικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη την πολυδιάστατη δράση και προσφορά του Κύπρου Χρυσάνθη
στη λογοτεχνία ως ποιητή, πεζογράφου, δοκιμιογράφου,
θεατρικού συγγραφέα και πρωτεργάτη της παιδικής λογοτεχνίας, καθώς και τη συμβολή του στην ανάπτυξη των κυπριακών γραμμάτων γενικότερα, μέσα από την έκδοση του
περιοδικού Πνευματική Κύπρος, ενέκρινε στη σημερινή του
συνεδρία την ανακήρυξη του 2015 ως Έτους Μνήμης του Κύπρου Χρυσάνθη, μετά από τη
σχετική πρόταση του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.
Η μνήμη του Κύπρου Χρυσάνθη θα τιμηθεί με εορτασμούς, εκδηλώσεις τιμής και δραστηριότητες από εκπαιδευτικούς, πολιτιστικούς και άλλους φορείς του δημόσιου τομέα (φιλολογικά μνημόσυνα, επιστημονικά συνέδρια με θέμα το έργο του τιμώμενου, ειδικές εκδόσεις,
φακέλους πρώτης ημέρας κυκλοφορίας και γραμματόσημα κ.ο.κ.).
Στο πλαίσιο αυτό, θα επιδιωχθεί η γνωριμία των μαθητών με το έργο του Κύπρου Χρυσάνθη, μέσα από τη διοργάνωση ενδοσχολικών εορτασμών και μαθητικών διαγωνισμών. Παράλληλα, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού θα απευθύνει ανοικτή πρόσκληση προς
όλους τους φορείς του ιδιωτικού τομέα να συμμετάσχουν στο Έτος Μνήμης με δικές τους
δραστηριότητες και εκδηλώσεις. n
Ο 1ος Δυνητικός Περίπατος στη Νεότερη
και Σύγχρονη Κυπριακή Τέχνη, με τίτλο:
«Ανάμεσα σε Ανατολή και Δύση: Όψεις της
πρώτης γενιάς Κύπριων καλλιτεχνών», διοργανώθηκε από την Ομάδα Παραγωγής Δυνητικών Περιπάτων, το Επιμελητήριο Καλών
Τεχνών και τις Πολιτιστικές Υπηρεσίες του
Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.
Το συγκεκριμένο πρόγραμμα, πρώτο στο
είδος του στην Κύπρο, αποτελεί ένα εξαιρετικό εργαλείο προβολής της Κυπριακής πολιτισμικής κληρονομιάς που δίνει τη δυνατότητα
σε όλους τους πολίτες μας να έχουν ίσες ευκαιρίες πρόσβασης στον πολιτισμό, που αποτελεί δημόσιο αγαθό.
Το 1ο Δυνητικό Μουσείο της Κύπρου συμβάλλει ουσιαστικά στην εξέλιξη της δημιουργίας
ενός σύγχρονου και εύχρηστου Εικαστικού Αρχείου που θα εξυπηρετεί επισκέπτες, ερευνητές, μαθητές και γενικότερα τον κάθε ενδιαφερόμενο για την ιστορία τη Κυπριακής Τέχνης.
Η πρωτοβουλία αυτή κρίνεται πραγματικά αξιέπαινη, γιατί οι άνθρωποι που είχαν άμεση
εμπλοκή στη διεκπεραίωση του προγράμματος εργάστηκαν κυρίως σε εθελοντικό χρόνο,
γεγονός που μείωσε αισθητά το κόστος της όλης προσπάθειας.
Σε μια εποχή όπου όλο και περισσότεροι άνθρωποι εξοικειώνονται με τους κώδικες επικοινωνίας που επιβάλλει η ραγδαία ανάπτυξη της ψηφιακής τεχνολογίας, προσπάθειες όπως
οι Δυνητικοί Περίπατοι έχουν όλα τα εχέγγυα να αποτελέσουν πολύτιμα εργαλεία μάθησης,
αλλά και ενίσχυσης των ευκαιριών πρόσληψης των επιτευγμάτων του Πολιτισμού και της
Τέχνης. n
Η συμβολή των φοιτητών του ΑΞΙΚ
στη Γιορτή της Γαλλοφωνίας
Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε
την Παρασκευή, 20 Μαρτίου 2015 στο Εκπαιδευτικό Εστιατόριο του Ανώτερου Ξενοδοχειακού Ινστιτούτου Κύπρου (ΑΞΙΚ) η
παράθεση ενός γεύματος βασισμένου στην
πλούσια γαστρονομική κληρονομιά της Γαλλίας. Η εκδήλωση προωθήθηκε στα πλαίσια
της Γιορτής της Γαλλοφωνίας, η οποία γιορτάζεται ανά το παγκόσμιο κάθε χρόνο τη
μέρα αυτή, και αποτέλεσε μια από τις ενέργειες εκπαιδευτικής συνεργασίας που έχει
καθιερωθεί μεταξύ του ΑΞΙΚ και του Γαλλικού Ινστιτούτου Κύπρου. Το γεύμα αποτέ-
λεσε συνέχεια του έργου προώθησης της
γαλλικής κουζίνας με τίτλο «Goût de France
– Good France», , η οποία ανήκει από τις 19
Μαρτίου 2015 στην παγκόσμια άυλη πολιτιστική κληρονομιά της UNESCO.
Τη διοργάνωση της εκδήλωσης ανέλαβαν
εξολοκλήρου οι φοιτητές του ΑΞΙΚ υπό την
εποπτεία των καθηγητών/εκπαιδευτών τους,
ως μέρος του μαθήματος Νέες τάσεις στη
Μαγειρική και τον Επισιτισμό Εκδηλώσεων,
το οποίο περιλαμβάνεται στα νέα προγράμματα του Ινστιτούτου που ετοιμάστηκαν στα
πλαίσια Κοινού Προγράμματος με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού (UNWTO).
Για την ετοιμασία του γεύματος, οι φοιτητές
είχαν τη μοναδική ευκαιρία να εργαστούν
υπό την καθοδήγηση του βραβευμένου με 3
αστέρια Michelin Σεφ Harry Le Prévost.
Στο γεύμα παρακάθησαν αξιωματούχοι
δημόσιων και ιδιωτικών οργανισμών της ξενοδοχειακής, επισιτιστικής και ευρύτερης
τουριστικής βιομηχανίας της Κύπρου καθώς
και εκπρόσωποι της Γαλλικής Πρεσβείας. n
Έναρξη της λειτουργίας της νέας ιστοσελίδας του Κρατικού Αρχείου
Στο πλαίσιο της προσπάθειας για αναβάθμιση των προσφερομένων υπηρεσιών προς
τους ερευνητές και μελετητές, αλλά και
όλους τους πολίτες, ξεκίνησε λειτουργία νέα
ιστοσελίδα του Κρατικού Αρχείου.
Το Κρατικό Αρχείο ως ο οργανισμός που
ασχολείται με την αρχειακή κληρονομιά του
τόπου, προσφέρει πολύτιμες υπηρεσίες για
την ιστορία του λαού και πρέπει να έχει τη
δυνατότητα να διευκολύνει όλους τους ερευνητές να μελετήσουν και να έχουν πρόσβαση
στις αναγκαίες πληροφορίες που ουσιαστικά
καταγράφουν την Κυπριακή ιστορία.
Η ιστοσελίδα του Κρατικού Αρχείου είναι
πλούσια, με υλικό που σκιαγραφεί την ιστορία του τόπου μας από το 1878, ενώ επιτρέπει
την ηλεκτρονική πρόσβαση σε ιστορικές
συλλογές. Μέσα από την ιστοσελίδα αναδεικνύεται ο πλούτος των ιστορικών πηγών της
Κύπρου που φυλάσσονται στο Κρατικό Αρχείο και είναι προσβάσιμες στον πολίτη. Το
Κρατικό Αρχείο αποτελεί σημαντικό θεσμό
στα πολιτιστικά δρώμενα του τόπου μας ως
θεματοφύλακας της Κυπριακής Ιστορίας και
ως φορέας που φέρει τον πολίτη σε επαφή με
το παρελθόν του τόπου του. Εκεί, διαφυλάσσονται και διατηρούνται σημαντικά δημόσια
αρχεία μεγάλης αξίας και ιστορικού περιεχομένου, τα οποία βρίσκονται στη διάθεση του
κοινού είτε για ενημέρωση είτε για άντληση
πληροφοριών και στοιχείων για επιστημονικές μελέτες και εργασίες. Παράλληλα, ως
χώρος φύλαξης όλων των δημόσιων εγγράφων, αποτελεί πηγή πληροφόρησης για κάθε
θέμα που αφορά τους πολίτες.
Μέσω της ιστοσελίδας ο πολίτης μπορεί να
ενημερωθεί για το ρόλο και τις αρμοδιότητες
του Κρατικού Αρχείου, τη σχετική νομοθεσία, τις εκδόσεις, καθώς και τις εκδηλώσεις
του Κρατικού Αρχείου.
Η φωτογραφία του κατεχόμενου Λιμανιού
της Αμμοχώστου του J.P. Foscolo, καθώς και
το λογότυπο του Κρατικού Αρχείου, με τους
ανάλογους συμβολισμούς της κατεχόμενης
πατρίδας και της βούλησης της Κυπριακής
Δημοκρατίας να ανοίγει τα αρχεία της, προβάλλονται περίοπτα στην ιστοσελίδα.
Στην Αρχική Σελίδα, ως έναυσμα για την
προώθηση της γνώσης ανάμεσα στο ευρύτερο κοινό, προβάλλονται διάφορα έγγραφα
που αποτυπώνουν σημαντικούς σταθμούς
της νεότερης ιστορίας της Κύπρου, όπως η
ανύψωση της Βρετανικής σημαίας στη Λευκωσία το 1878, που σηματοδοτεί την έναρξη
της βρετανικής διακυβέρνησης και η υπογραμμένη Συνθήκη Εγκαθίδρυσης της Κυπριακής Δημοκρατίας (17 Φεβρουαρίου
1959) καθώς και η υπογραμμένη Συμφωνία
Προσχώρησης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή
Ένωση (1 Μαΐου 2004). Σημαντικό άλλο αρχείο είναι το εξώφυλλο φακέλου του 1898
που φανερώνει την προσπάθεια των Άγγλων
για αφελληνισμό της Κύπρου.
Μελετώντας το Ευρετήριο Αρχειακών
Συλλογών, ο πολίτης ενημερώνεται για τις
διάφορες συλλογές που φυλάσσονται στο
Κρατικό Αρχείο, ενώ ταυτόχρονα διευκολύνεται και επιτυγχάνεται η ηλεκτρονική πρόσβαση. Ο πολίτης πλέον υποβάλλει διαδικτυακά τα αιτήματα έρευνας και αντιγραφής
αρχείων και επισκέπτεται το Κρατικό Αρχείο
μόνο για την καθαυτή μελέτη των αρχείων.
Παράλληλα, με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 60 ετών από την έναρξη του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα της ΕΟΚΑ, το
Υπουργείο Δικαιοσύνης προχώρησε στη δημοσιοποίηση στο διαδικτυακό χώρο του
Κρατικού Αρχείου των Ευρετηρίων της αρχειακής συλλογής «Φυλλάδια ΕΟΚΑ», ως
οφειλόμενο σεβασμό στους νεκρούς ήρωες
του αγώνα, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στη
μεγάλης πολιτιστικής και ιστορικής αξίας
συλλογή της ΕΟΚΑ ως παρακαταθήκη για
τις επερχόμενες γενιές. n
13
ΤETAΡΤΗ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015
ΓΙΑ ΤΟν εΛεYθεΡO σΑσ χΡOνΟ
SUDOKU
Σταυρόλεξο
Πώς παίζεται το SUDOKU
Οι κανόνες του παιχνιδιού είναι απλοί: Τα κενά συμπληρώνονται με αριθμούς από το 1 έως
το 9. Κάθε οριζόντια γραμμή, κάθε κάθετη γραμμή και κάθε τετράγωνο 3x3 θα πρέπει να περιέχουν μια μόνο φορά κάθε αριθμό από το 1 έως το 9.
Πώς να
ξεκινήσετε
Mην αρχίσετε
το παζλ
αριθμούς. Oι υποθέσεις
μαντεύοντας
και τοποθετώντας
τυχαίους
μπορούν να
και
η
επίλυση
του
να
πάρει
καταστρέψουν
το
παζλ
ώρες ολόκληρες!
ένα αριθμό μόνο
όταν
είστε σίγουροι
ότι έχετε εντοπίσει
σωστή
θέση
που
Tοποθετήστε
την
μπορεί να μπει. Ξεκινήστε με σύγκριση των τετραγώνων
που έχουν τα περισσότερα στοιχεία,
εκεί οι επιλογές σας είναι πολύ λιγότερες.
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
2
1. Το μοίρασμα υπό νέους όρους.
2. … Στριπ: Αμερικανίδα ηθοποιός – 3
Ήταν ο Χίτλερ.
4
3. Βασιλιάς του Ιούδα – Μιχαήλ ….: Αυστριακός συγγραφέας – Τζορτζ Μπέρ- 5
ναντ …: Ιρλανδός θεατρικός συγγρα- 6
φέας.
4. Άιρτον …: Βραζιλιάνος οδηγός Φόρ- 7
μουλα 1 – Τζάκι …: Κινέζος ηθοποιός.
8
5. Τετ-α- …: κατ’ ιδίαν – Έχει ως ηγέτη
9
τον Κριστιάνο Ρονάλντο.
6. Μουσική νότα – Γαλλική εφημερίδα – 10
Το κάλυμμα των ιερών σκευών.
11
7. Καθολικά – Στις εκλογές του 1960 εξασφάλισε 30 έδρες.
8. Η μητέρα του Δία – Ροδιά – Πρόθεση.
9. Αλπέρ …: Τούρκος πολιτικός – Αρχή της … γρίπης.
Εμμανουήλ
10. Φιλοσυριακό κίνημα – «Πάπισσα …»: μυθιστόρημα του
Ροΐδη.
11. Ιταλών κατάφαση – Φερνάντο …: Ισπανός οδηγός αγώνων.
ΚΑΘΕΤΑ
1. Σατιρική τηλεοπτική εκπομπή – Διοικητικό όργανο. 2. Είδος καφέ (ξεν.) – … κουάλε: όμοιος, παρόμοιος
– Μουσική
νότα. Ορ3. Στο άθλημα αυτό διακρίθηκε ο Λεωνίδας Σαπάνης –Η συντομογραφία
της
Διεθνούς
γάνωσης Εναέριων Μεταφορών.
4. Σύνδεσμος – Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου – Έκφραση μεγάλου κεφιού.
5. … Τούρινγκ: πατέρας της σύγχρονης υπολογιστικής επιστήμης – Πόλη της Τουρκίας.
6. … Τισό: Γαλλίδα γλύπτρια κέρινων ομοιωμάτων – Οπτικά
αριθμός.
παραγωγός
ταινιών
– Δεν
επιδέχε-
7. Ζαν-Ζακ … : Γάλλος σκηνοθέτης, σεναριογράφος και
ται χρονοτριβή.
8. … Τζάκα: ηθοποιός – Αρκαδικό χωριό.
9. Άμος …: Ισραηλινός συγγραφέας – Γκραν …: τους
περισσότερους
τίτλους
έχει
ο
Φέντε
ρερ – Γνωστή οινοποιία της Ελλάδας.
10. Η μασκότ των 22ων Ολυμπιακών Αγώνων της Μόσχας
από
– Αποτελείται
επτά εμιράτα.
Da Vinci”.
11. Το όνειρο (αρχ.) - … Μπράουν: συγγραφέας του μυθιστορήματος
«Κώδικας
ΜΕΤΡΙΟ
1
6 3
4
9
5 4
1
7
9
6
5 1
4 9
7
ΔΥΣΚΟΛΟ
8
7
2
9
7
5
2
8
2
7
6
7
7
3
9
4
5
3 2
1
6
3
4
6 8
2
2
1
7
3
6
1
8
5
1
9
Η Άνοδος του τιμαρίθμου το Μάρτιο
Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή τον Μάρτιο
2015 αυξήθηκε κατά 0,58 μονάδες ή 0,51%
και έφτασε στις 115,31 μονάδες σε σύγκριση
με 114,73 τον Φεβρουάριο 2015. Αυτό οφείλεται κυρίως σε αυξήσεις στις τιμές των πετρελαιοειδών και ορισμένων ειδών ένδυσης
και υπόδησης. Μειώσεις σημειώθηκαν στις
τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος και ορισμένων φρέσκων λαχανικών.
Ο πληθωρισμός τον Μάρτιο 2015 μειώθηκε με ρυθμό -1,9% σε σύγκριση με -1,4%
τον Φεβρουάριο 2015 και -2,3% τον Μάρτιο
2014.
Για την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2015,
ο Δείκτης σημείωσε μείωση -1,5% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2014.
Η διακύμανση του Δείκτη κατά τους τελευταίους δύο μήνες όπως και η ποσοστιαία
μεταβολή σε σύγκριση με τον προηγούμενο
χρόνο φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί:
Oι λύσεις στη σελίδα 14
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
8ήμερη Αεροπορική Εκδρομή στα Επτάνησα
από τον Κλάδο Συνταξιούχων
(Κεφαλονιά – Ζάκυνθο – Λευκάδα – Κέρκυρα και στις πόλεις
Πάργα, Πρέβεζα, Πάτρα και Αθήνα, από 24 – 31 Ιουλίου 2015)
Κλάδος Συνταξιούχων ΠΑΣΥΔΥ με τη συνεργασία των γραφείων Μ.Κ.Σ. Λεμεσού διοργανώνει την πιο πάνω αεροπορική εκδρομή για τα μέλη, τις οικογένειες
και τους φίλους τους στην επιχορηγημένη τιμή των €680.
Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται:
• Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα – Αθήνα – Λάρνακα
• Φόροι αεροδρομίων
• 3 διανυχτερεύσεις σε ξενοδοχείο 3 αστέρων με πρόγευμα στην Κεφαλονιά
• 3 διανυχτερεύσεις σε ξενοδοχείο 4 αστέρων με πρόγευμα στην Πρέβεζα
• 1 διανυχτέρευση σε ξενοδοχείο 4 αστέρων με πρόγευμα στην Αθήνα
• Μεταφορές και περιηγήσεις με κλιματιζόμενο Λεωφορείο
• Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Κεφαλονιά, Ζάκυνθο – Λευκάδα και Κέρκυρα
• Έμπειρο συνοδό του γραφείου
Δεν περιλαμβάνονται:
• Τέλη για μουσεία, σπήλαια, αρχαιολογικούς χώρους και λίμνες
• Φιλοδωρήματα ή αχθοφορικά ή προτεινόμενα ή προαιρετικά
• Ασφάλεια ταξιδίου
Οι δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να συνοδεύονται από προκαταβολή €200 σε μετρητά ή επιταγή. Πληρωμές με πιστωτική κάρτα επιβαρύνονται με 2.5%. Δηλώσεις συμμετοχής στον Μίκη Νησιώτη τηλ. 99433611 ή και στο τηλέφωνο 22433657.
Η αναχώρηση θα είναι στις 8.15π.μ. και η επιστροφή στις 21.30 με άφιξη στη Λάρνακα
στις 23.00.
Περισσότερες πληροφορίες και ενημερωτικά φυλλάδια στο Αρχείο ΠΑΣΥΔΥ 3ος όροφος τηλ. 22844300. (Θα υπάρχει λεωφορείο προς και από αεροδρόμιο Λάρνακας. Η τιμή
θα καθοριστεί αργότερα). n
Ο
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
Το Επαρχιακό Τμήμα ΠΑΣΥΔΥ Λευκωσίας σε συνεργασία με την Salamis Tours διοργανώνει την ακόλουθη κρουαζιέρα με το κρουαζιερόπλοιο c/s Salamis Filoxenia.
e 5-ήμερη κρουαζιέρα 14 – 19 Ιουνίου 2015
Κως, Πειραιάς με διανυκτέρευση, Ικαρία & Ρόδος
Στην κρουαζιέρα μπορούν να λάβουν μέρος συνάδελφοι Δημόσιοι Υπάλληλοι και άλλοι
φίλοι από όλες τις Επαρχίες.
Ειδικές Επιχορηγημένες Τιμές.
Διευθέτηση λεωφορείου σε χαμηλές τιμές. Κυκλοφορεί σχετικό φυλλάδιο με όλες τις
πληροφορίες.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να το προμηθευτούν από τα γραφεία της ΠΑΣΥΔΥ, Ττο
Εντευκτήριο ΠΑΣΥΔΥ Λευκωσίας και από τα γραφεία της Salamis Tours.
Δηλώσεις συμμετοχής και άλλες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τα πιο
κάτω μέλη του συμβουλίου καθώς και στα γραφεία της Salamis Tours τηλ 22458484 και
γραφεία ΠΑΣΥΔΥ τηλ 22844458.
Τάκη Χαμπουρίδη 99414162
Ιωάννη Όθωνος
99540647
Δέσπω Λεχνού
99521178
Μάκη Πελεκάνο
99453680
Πηνελόπη Πέτσα 99459353
Ανδρέα Κανάρη
99547880
14
ΤETAΡΤΗ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015
Νέα εποχή στην αγορά χρυσού
νώ ο νέος τρόπος υπολογισμού της τιμής του χρυσού βάζει τέλος στην παράδοση ενός αιώνα, περιορίζοντας τη δυνατότητα χειραγώγησής του από μεγάλες
επενδυτικές τράπεζες, το πολύτιμο μέταλλο σημειώνει κέρδη
τις τελευταίες ημέρες μετά τη μερική αποδυνάμωση του δολαρίου, απόρροια και του περιορισμού των προσδοκιών σχετικά με το εύρος και την ταχύτητα της ανόδου των αμερικανικών επιτοκίων.
Από το 1919 η διαδικασία τιμολόγησης του χρυσού είχε
περιοριστεί σε τέσσερις διεθνείς τράπεζες: στην Barclays,
στην HSBC, στη Societe Generale και στην τράπεζα της Νέας
Σκωτίας (Scotiabank), διατραπεζικοί εκπρόσωποι των
οποίων συσκέπτονταν καθημερινά μέσω τηλεδιάσκεψης για
να καθορίσουν την τιμή του κίτρινου μετάλλου. Στον κατάλογο προστέθηκαν εν συνεχεία η ελβετική UBS και η αμερικανική Goldman Sachs.
Οι δημοπρασίες
Πριν από λίγες ημέρες ήταν η τελευταία φορά που η τιμή
του χρυσού καθορίστηκε από τους traders των τραπεζών
μέσω τηλεφωνικής διάσκεψης, καθώς οι δημοπρασίες γίνονται πλέον διαδικτυακά, στην πλατφόρμα LBMA Gold
Price, με τις τιμές να είναι άμεσα διαθέσιμες σε όλους τους
επενδυτές.
Επειτα από πολλά πρόστιμα σε διεθνείς τράπεζες λόγω
σκανδάλων χειραγώγησης, μπαίνει ένα τέλος σε μια παράδοση 96 ετών, καθώς εγκαταλείπεται ο απαρχαιωμένος τρόπος καθορισμού της τιμής. Το νέο σύστημα εμφανίζεται λιγότερο ευάλωτο, καθώς τα δεδομένα προσφοράς και ζήτησης απεικονίζονται σε πραγματικό χρόνο, ενώ οι εντολές
διαχωρίζονται μεταξύ αυτών που προέρχονται από πελάτες
και εκείνων που εστάλησαν από τράπεζες.
Σύμφωνα με τις προβλέψεις, αν η Κίνα ενταχθεί στο νέο
σχέδιο τιμολόγησης θα μπορούσε να παίξει ρόλο-«κλειδί»,
καθώς από τη χρηματοπιστωτική κρίση έχει αγοράσει μεγάλες ποσότητες χρυσού που την κατέστησαν έναν από τους
Ε
μεγαλύτερους καταναλωτές και αγοραστές χρυσού.
Καθώς πάντως οι απογοητευτικές προβλέψεις για τον
πληθωρισμό, η άνοδος του δολαρίου και τα πρόσφατα αδύναμα οικονομικά στοιχεία οδηγούν τη Fed στην υιοθέτηση
μιας λιγότερο επιθετικής στάσης σε ό,τι αφορά τα επιτόκια,
το γεγονός αυτό ενίσχυσε τον χρυσό.
Τα επιτόκια
Σύμφωνα με τις προβλέψεις των αναλυτών, η αύξηση των
επιτοκίων θα είναι πιο βραδεία, καθώς προβλέπεται ότι το
παρεμβατικό επιτόκιο θα διαμορφωθεί μεταξύ 0,50% και
0,75% στο τέλος του 2015, έναντι 1%-1,25% που έδειχναν οι
προηγούμενες εκτιμήσεις.
Για τη Citigroup, δεδομένης της πρόβλεψης ότι η Fed θα
αυξήσει τα επιτόκια στο 4ο τρίμηνο - κάτι που οδήγησε στην
αποδυνάμωση του δολαρίου -, εύλογα η τιμή του χρυσού
ενισχύθηκε, αφού κινείται αντιστρόφως ανάλογα της τιμής
του αμερικανικού νομίσματος. Ωστόσο οι αναλυτές εμπορευμάτων της τράπεζας θεωρούν πως η όποια ενίσχυση του
χρυσού θα είναι βραχύβια, καθώς σύμφωνα με τις προβλέψεις της το δολάριο ως προς το ευρώ θα ενισχυθεί στο 0,93
ως το τέλος του έτους ενώ η Fed θα αυξήσει τα επιτόκια στο
0,5% το ίδιο διάστημα. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς της
Deutsche Bank πάλι, καθώς η ισοτιμία ευρώ-δολαρίου θα
υποχωρήσει στο 0,85 ως το 2017, η τιμή του χρυσού μεσοπρόθεσμα θα μπορούσε να σημειώσει πτώση.
Από την άλλη πλευρά, τυχόν επιδείνωση των γεωπολιτικών συνθηκών, αλλά και νέα προβλήματα στην οικονομία
θα μπορούσαν να στηρίξουν την τιμή του χρυσού, δεδομένου μάλιστα ότι, όπως υποστηρίζουν ορισμένοι αναλυτές, οι
ΗΠΑ δεν μπορούν να βγουν από την εποχή του μαζικού τυπώματος χρήματος χωρίς σημαντικές συνέπειες για την παγκόσμια οικονομία. n
Προτροπές του Τμήματος Δασών για το Πάσχα
ο Τμήμα Δασών μαζί με τις ευχές του
για Καλό Πάσχα, προτρέπει το κοινό
να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό κατά τη
διακίνησή του στο δάσος, να μην ανάβει
φωτιά έξω από τις ψησταριές στους εκδρομικούς χώρους και να μην προκαλεί ζημιά
στη δασική βλάστηση.
Προτρέπονται όσοι θα επισκεφθούν τους
πανηγυρίζοντες Ιερούς Ναούς του Αγίου Γεωργίου Καυκάλλου και Παναγίας της Ασίνου, στις 13 και 14 Απριλίου αντίστοιχα, να
χρησιμοποιήσουν τους εκδρομικούς χώρους
Καπουράς, Πλατανιών, Ξεραρκάκας και
Φράκτη Ξυλιάτου, οι οποίοι διαθέτουν ψη-
Τ
σταριές για ετοιμασία φαγητού. Διαθέσιμος
είναι και ο εκδρομικός χώρος στην Ασίνου,
στον οποίο όμως το άναμμα φωτιάς απαγορεύεται.
Λύσεις του σταυρολέξου και των sudoku της σελ. 13
Όποιος αντιληφθεί καπνό ή φωτιά, μέσα ή
κοντά στο δάσος, παρακαλείται να ενημερώσει, χωρίς καμιά καθυστέρηση, τον πλησιέστερο Δασικό Σταθμό ή να τηλεφωνήσει
στο 1407.
Το Τμήμα Δασών εκφράζει βαθιά ανησυχία για την παράνομη εκκοπή δέντρων, που
παρατηρείται κάθε χρόνο κατά την περίοδο
του Πάσχα, για να καούν στην παραδοσιακή
«Λαμπρατζιά».
Είναι λυπηρό που για τη διατήρηση ενός
θρησκευτικού εθίμου γίνονται καταστροφές
δέντρων, συχνά από νεαρά άτομα, χωρίς κανένα κριτήριο επιλογής και χωρίς επίγνωση
της οικολογικής καταστροφής που προξε-
νούν, με αποτέλεσμα αυτή την περίοδο να
χάνονται πολύτιμα δέντρα, όπως τρεμιθιές,
χαρουπιές, ευκάλυπτα, κυπαρίσσια και άλλα.
Το Τμήμα Δασών υπενθυμίζει ότι για την
εκκοπή δασικών και ορισμένων καλλωπιστικών δέντρων, οπουδήποτε και αν αυτά βρίσκονται, απαιτείται γραπτή άδεια από το
Τμήμα Δασών.
Καλούνται οι τοπικές Αρχές, τα οργανωμένα σύνολα και τα ευαισθητοποιημένα
άτομα να καταγγέλλουν αμέσως στα τοπικά
δασικά γραφεία ή στην Αστυνομία οποιοδήποτε περιστατικό εκκοπής δέντρου, ώστε
αυτό να εξετάζεται και οι παρανομούντες να
διώκονται ποινικά. n
ΤETAΡΤΗ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015
15
Γράφει και επιμελείται ο Kυριάκoς Κτωρίδης
H AΘΛHTIKH ΣEΛIΔA MAΣ
Τίτλος και Ευρώπη με πολλούς μνηστήρες
Ήττες για τους πρωτοπόρους
ξι αγωνιστικές πριν πέσει και η αυλαία της β΄ φάσης
του πρωταθλήματος Α΄ Κατηγορίας και τίποτα
ακόμη δεν φαίνεται στον ορίζοντα. Υπόθεση τίτλου
και το εισιτήριο για την Ευρώπη είναι ανοικτό για όλους
τους… πελάτες! Η 26η αγωνιστική που συμπληρώθηκε, αντί
να βγάλει φως στον …βαθμολογικό πίνακα, έφερε το αντίθετο αποτέλεσμα, τη… συσκότιση και την αγωνία για το τι
αναμένεται από τη συνέχεια για τη μάχη σε όλες τις βαθμολογικές θέσεις. Οι πρωτοπόροι, Απόλλων και ΑΠΟΕΛ, δέχθηκαν οδυνηρά χαστούκια από Ανόρθωση και ΑΕΚ αντίστοιχα, με αποτέλεσμα τώρα οι μνηστήρες για τον τίτλο να
έχουν αυξηθεί στις τρεις ομάδες που τον διεκδικούν. Ακόμα,
απειλητικά ανέρχεται και η Ομόνοια που μείωσε σημαντικά
τη διαφορά της από τους πρωτοπόρους και η επόμενη αγωνιστική (μετά το Πάσχα), ίσως ρίξει φως.
Συγκεκριμένα στο Τσίρειο ο Απόλλωνας έχασε από την
Ανόρθωση με 1-3, ο ΑΠΟΕΛ γνώρισε την πρώτη του ήττα
στην β΄ φάση από την ΑΕΚ Λάρνακας στο ΓΣΖ με 1-0 και η
Ομόνοια νίκησε τον Ερμή, επίσης με 1-0 στην Λάρνακα.
Δεν έχουν γίνει ανακατατάξεις μετά και τα αποτελέσματα
της 26ης αγωνιστικής στον βαθμολογικό πίνακα, όμως η
ΑΕΚ, η Ομόνοια και η
Ανόρθωση ήταν οι ομάδες
που έδωσαν τις νίκες και
το σίγουρο είναι πως όλα
είναι ανοικτά, τόσο σε ότι
αφορά στη μάχη για τον
τίτλο, όσο και για τα εισιτήρια που οδηγούν στην
Ευρώπη. Χωρίς καμιά αμφιβολία θα λέγαμε ότι το
πρωτάθλημα 2014-2015
είναι το πιο συναρπαστικό των τελευταίων
χρόνων όσον αφορά στην
πλοκή και στο ενδιαφέρον. Παρόλα αυτά υπάρχουν κάποιοι που επιμένουν να θέλουν αύξηση
των ομάδων από 12 σε 14.
Στην κορυφή παρέμεινε για τρίτη συνεχή αγωνιστική η
ομάδα του Απόλλωνα με 52β. Ακολουθεί ο ΑΠΟΕΛ με 51β.
και στην 3η θέση είναι η ΑΕΚ με 48β. Οι πρωτοπόροι, άρχισαν να νοιώθουν πιο έντονα την απειλή της ομάδας της
Λάρνακας, που απέδειξε ακόμα μια φορά πως δεν έχει να
ζηλέψει σε τίποτα, ούτε τον ΑΠΟΕΛ, ούτε τον Απόλλωνα
και έχει κάθε δικαίωμα να κάνει όνειρα κι ας είναι… και
τρελά. Στην 4η θέση παρέμεινε η Ομόνοια με 46 βαθμούς. Η
ομάδα των πρασίνων παρουσιάζεται διψασμένη και αποφασισμένη όσο ποτέ προηγουμένως για ακόμα πιο ψηλά… Η
‘Μεγάλη Κυρία’ είναι στην 5η θέση με 44 βαθμούς και ήταν
μια σκέτη απόλυση, να την πιεις στο ποτήρι. Έκανε ‘σκόνη
και θρύψαλα’ τον Απόλλωνα, που είχε μιας πρώτης τάξεως
ευκαιρία να ξεφύγει στο +4 από τον ΑΠΟΕΛ. Αντί αυτού θα
έρθει τώρα στη Λευκωσία (27η αγωνιστική), όπου θα την περιμένει μια Ομόνοια διψασμένη και αποφασισμένη για να
την ταπεινώσει…
Στην 6η θέση είναι ο Ερμής Αραδίππου με 38 βαθμούς. Η
ομάδα της Αραδίππου, με την ήττα που γνώρισε από την
Ομόνοια, φαίνεται να χάνει το Ευρωπαϊκό τραίνο, αφού
έμεινε αρκετά πίσω. Όμως υπάρχουν ακόμα έξι παιχνίδια και
οι μαθηματικές πιθανότητες να το διεκδικήσει.
Τον προσγείωσε ανώμαλα
Τον προσγείωσε ανώμαλα τον Απόλλωνα η Ανόρθωση.
Στην 3η φετινή αναμέτρηση μεταξύ των δύο ομάδων γέλασε
τελευταία η Κυρία. Με ολική ανατροπή κέρδισε με 1-3 μέσα
στο Τσίρειο, στέλνοντας το μήνυμα ότι δεν παραδίδεται για
την υπόθεση διεκδίκησης της 3ης θέσης που οδηγεί στην Ευρώπη. Οι γηπεδούχοι δέχθηκαν την δεύτερη εντός έδρας
ήττα στο φετινό μαραθώνιο (η πρώτη ήταν στην πρεμιέρα
Έ
του πρωταθλήματος από την
ΑΕΚ πριν επτά μήνες). Οι γηπεδούχοι έβαλαν γκολ από τα
αποδυτήρια (2΄) με τον Γκιέ. Η
Ανόρθωση ισοφάρισε με τον
Εντέ (53΄), στο (71΄) ο Κάλβο
πέτυχε το 1-2 και ο Ισμά το 1-3
στο (85΄).
ΑΕΚ για πολύ ψηλά
Νίκη – Ευρώπη πέτυχε η
ΑΕΚ, κερδίζοντας στο ΓΣΖ τον
ΑΠΟΕΛ με 1-0. Η ομάδα της
Λάρνακας, όχι μόνο εξακολουθεί να διατηρεί το πάνω χέρι
στη διεκδίκηση της 3ης προνομιούχας θέσης, αλλά δικαιούται
να βλέπει… και πιο ψηλά λαμβάνοντας υπόψη και την ήττα
του Απόλλωνα στο Τσίρειο.
Η επιτυχία της ΑΕΚ σε βάρος του ΑΠΟΕΛ κρίνεται δίκαιη, αφού ήταν καλύτερη στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα
και έχασε περισσότερες ευκαιρίες για γκολ. Ο ΑΠΟΕΛ πήρε
ότι έδωσε απ’ αυτό το παιχνίδι. Στο μεγαλύτερο διάστημα
του αγώνα είχε παθητικό ρόλο, κυρίως στο πρώτο μέρος, ενώ
στην επανάληψη, όταν άρχισε ν’ ανεβαίνει, προέκυψε η αποβολή του Καρλάο. Το μοναδικό γκολ του αγώνα το πέτυχε με
σουτ ο Μυτίδης στο 40΄.
Σημαντική νίκη
Ένα τέρμα του Κιρμ μόλις στο 10΄ του αγώνα ήταν αρκετό
για να χαρίσει στην Ομόνοια μια πολύτιμη νίκη απέναντι
στον Ερμή και να παραμείνει ζωνταντή στη διεκδίκηση ενός
εισιτηρίου που οδηγεί στην Ευρώπη μέσω του πρωταθλήματος. Παρά το στενό σκορ, η νίκη της Ομόνοιας στο ‘Αμμόχωστος’ ήταν δίκαιη, μέσα σ’ ένα γήπεδο που είχε να γευτεί
τη χαρά της νίκης εδώ και καιρό, τόσο απέναντι στον Ερμή
όσο και απέναντι στη Νέα Σαλαμίνα. Έφερε ισάριθμες ισοπαλίες (1-1).
Β΄ Όμιλος
Δεν υπήρξε καμία απολύτως ανακατάταξη στο βαθμολογικό πίνακα, αφού οι ομάδες που καίγονταν για βαθμούς
(λέμε για τις ομάδες εκείνες που παλεύουν για παραμονή)
πήραν τα τρίποντα, εύκολα ή δύσκολα και συνεχίζουν να αισιοδοξούν για να αποφύγουν τη διαβάθμιση.
Τρίποντο για τη Δόξα
Μεγάλη νίκη πέτυχε η Δόξα Κατωκοπιάς, η οποία επικράτησε με 3-0 της Νέας Σαλαμίνας στο Μακάρειο Στάδιο, με
τον Ρικάρντο Φερναντές να βάζει τη σφραγίδα του στην επιτυχία. Ο Πορτογάλος κτύπησε εις διπλούν με απευθείας
εκτελέσεις φάουλ στο πρώτο δεκάλεπτο και άνοιξε το δρόμο
για την επιτυχία. Η νίκη ανέβασε την ομάδα της Κατωκοπιάς στους 20 βαθμούς, ενώ οι ‘Ερυθρόλευκοι’ έμειναν στους
26. Η Νέα Σαλαμίνα υστέρησε και δίκαια έχασε από
την ομάδα της Κατωκοπιάς.
Σπουδαίο διπλό στο Τσίρειο
Σπουδαία νίκη πέτυχε ο
Οθέλλος σε βάρος της ΑΕΛ
με 0-1 στο Τσίρειο και διατήρησε ζωντανή την ελπίδα
για παραμονή στην Α΄ Κατηγορία. Όσο για την Λεμεσιανή ομάδα ήταν εμφανές
ότι είχε κυρίως τη σκέψη
της στον πρώτο ημιτελικό
του Κυπέλλου με την ΑΕΚ.
Η ομάδα της Αθηένου είναι
στην 12η θέση με 19 βαθμούς, ενώ η ΑΕΛ είναι στην
7η θέση με 35 βαθμούς. Το
γκολ το πέτυχε στο 65΄ ο
Γκριγκαλασβίλι.
Δεύτερο σερί τρίποντο
για την Αγία Νάπα
Νίκη – χρυσάφι πέτυχε η
Αγία Νάπα που κέρδισε στο
‘Τάσος Μάρκου’ τον Εθνικό
με 1-0 χάρη στο γκολ που σημείωσε ο Χάμπερ στο 36΄ και
πραγματοποίησε άλλο ένα σημαντικό βήμα για την παραμονή της στην Α΄ Κατηγορία. Η ομάδα του Γιώργου Κοσμά
που πέτυχε δεύτερη συνεχόμενη νίκη και την 5η στο πρωτάθλημα, παρέμεινε για 6ο συνεχόμενο παιχνίδι αήττητη,
έφθασε στους 24 βαθμούς και έδειξε ικανή να πετύχει το
στόχο της. Αντίθετα ο Εθνικός δεν νοιώθει τώρα πλέον τόσο
άνετα με τους 26 βαθμούς.
Μικρές κατηγορίες
Πρωταθλήτρια η Ένωση
Η Ένωση Νέων Παραλιμνίου επιστρέφει στην Α’ Κατηγορία ως πρωταθλήτρια. Οι ‘βυσσινί’ νίκησαν την Ελπίδα με
2-1 στην Ξυλοφάγου και πανηγύρισαν την κατάκτηση του
τίτλου, καθότι είχαν εξασφαλισμένη την άνοδο, δύο αγωνιστικές πριν την λήξη του πρωταθλήματος. Με νίκη έκλεισε
τις υποχρεώσεις της και η Πάφος, σε βάρος της Ε.Ν.
Παρεκκλησιάς με 2-0, όμως έμεινε στην 2η θέση ενώ η φιλοξενούμενη υποβιβάζεται.
Η μόνη εκκρεμότητα στο πρωτάθλημα Β΄ Κατηγορίας
είναι η τέταρτη ομάδα που θα υποβιβαστεί και θα ξεκαθαρίσει σήμερα Τετάρτη, στον εξ αναβολής αγώνα του Διγενή
Ορόκλινης με τον Ολυμπιακό. Οι ‘μαυροπράσινοι’ επικράτησαν του Άρη με 4-1 και με νίκη θα παραμείνουν στην Κατηγορία, με την Ομόνοια Αραδίππου να πέφτει μετά από
πολλά χρόνια στην Γ΄ Κατηγορία. Η Ομόνοια Αραδίππου
νίκησε στην έδρα της την Καρμιώτισσα Πολεμιδιών με 2-1
και είναι πλέον σε στάση αναμονής.
Γ΄ Κατηγορία
Τελευταία αγωνιστική και για το πρωτάθλημα της Γ΄ Κατηγορίας με τον πρωταθλητή ΘΟΪ Λακατάμιας να κερδίζει
εκτός έδρας τον Διγενή Μόρφου με 3-1 και να τον στείλει
στον υποβιβασμό.
Μαζί με τον Διγενή ακολουθούν οι ομάδες της Ορμήδειας
και Φοίνικα που δέχθηκαν τις ήττες από την ΠΑΕΕΚ και
ΜΕΑΠ με 1-2 και 0-1 αντίστοιχα και του χρόνου θα αγωνίζονται στο πρωτάθλημα της ΣΤΟΚ, αφού δεν θα υπάρχει η
Δ΄ Κατηγορία.
Δ΄ Κατηγορία
Μετά την Αλκή Ορόκλινης και την Ξυλοτύμπου, εισιτήριο ανόδου εξασφάλισε και ο Ηρακλής Γερολάκκου που κίνησε εκτός έδρας με 2-0 τον Άδωνη. Όσον αφορά τα χαμηλά
στρώματα, υποβιβάστηκαν το Φρέναρος, ο Σπάρτακος και
η Ένωση Κοκκινοτριμιθιάς. n
16
ΤETAΡΤΗ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015
Κοινό γραμματόσημο Κύπρου-Αρμενίας
ανάμνηση στην Αρμενική γενοκτονία
ε κοινή εκδήλωση
που διοργανώθηκε την
περασμένη Πέμπτη
από τα Κυπριακά Ταχυδρομεία και τον εκπρόσωπο της
Αρμενικής Κοινότητας στη
Βουλή των Αντιπροσώπων
Βαρτκές Μαχτεσιάν παρουσιάστηκαν τα κοινά αναμνηστικά γραμματόσημα Κύπρου-Αρμενιας.
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο
«Κλεοπάτρα», στη Λευκωσία, στην παρουσία του Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων Γιαννάκη Λ. Ομήρου και του Προέδρου της
Εθνοσυνέλευσης της Δημοκρατίας της Αρμενίας Galust
Sahakyan, ο οποίος ήλθε στη Κύπρο για επίσημη επίσκεψη.
Σε χαιρετισμό του στην εκδήλωση ο Υπουργός Συγκοινωνιών Μάριος Δημητριάδης είπε πως η κοινή έκδοση του
γραμματοσήμου έγινε
προς τιμήν και ανάμνηση του ενάμιση
εκατομμυρίου Αρμενίων, θυμάτων της πιο
βάρβαρης γενοκτονίας του 20ου αιώνα,
και αναδεικνύει τις
διαχρονικές σχέσεις
αλληλεγγύης των λαών Κύπρου και Αρμενίας που σφυρηλατήθηκαν μέσα από ιστορία αιώνων.
Το γραμματόσημο που τέθηκε σε πρώτη ημέρα κυκλοφορίας ταυτόχρονα στην Κύπρο και στην Αρμενία, στις 2 Απριλίου έχει ως απεικόνιση το κτήριο του
ο ρ φ αν οτρ ο φ ε ί ο υ
Μελκονιάν που αποτελεί σημείο αναφοράς για τους Αρμενίους της Κύπρου.
Το
Μελκονιάν,
δωρεά των αδελφών
Garabet και Krikor Melkonian, λειτούργησε από το 1924 ως
καταφύγιο για τα ορφανά παιδιά μετά τη γενοκτονία του
1915 και ταυτόχρονα, αλλά και εξελικτικά μέχρι το 2005, ως
φυτώριο διακεκριμένων Αρμενίων στην Κύπρο και στη διασπορά.
Σε χαιρετισμό του στην παρουσίαση ο Υπουργός Συγκοινωνιών τόνισε πως η αρμενική κοινότητα της Κύπρου αποτελούσε και αποτελεί ένα ζωντανό και δημιουργικό κομμάτι
του λαού μας και μέσα από τη διαφύλαξη της ιστορικής και
πολιτιστικής της κληρονομιάς, συμμετέχει και δραστηριοποιείται για την πρόοδο και την ευημερία της πατρίδας μας.
Σε δικό του χαιρετισμό ο Πρόεδρος της Βουλής Γιαννάκης
Ομήρου επισήμανε πως η αρμενική τραγωδία διατηρείται
στη μνήμη μας εσαεί, αλλά και με τη συμβολική έκδοση του
γραμματοσήμου, που απεικονίζει το Ίδρυμα Μελκονιάν.
Τόνισε ο Πρόεδρος της Βουλής ότι η ακμάζουσα κοινότητα
των Αρμενίων στην Κύπρο, απόγονοι των κατατρεγμένων
της νεοτουρκικής θηριωδίας, συνετέλεσαν και συντελούν
σήμερα στη διατήρηση της ιστορικής μνήμης του αποτρόπαιου αυτού εγκλήματος και παράλληλα διαδραματίζουν σημαίνοντα ρόλο στην περαιτέρω ανάπτυξη της διαχρονικής
φιλίας των λαών μας και τη σύσφιγξη των διμερών σχέσεων
της Αρμενίας και της Κύπρου.
Την Κύπρο και την Αρμενία, πρόσθεσε, συνδέει και η αναζήτηση του δικαίου έναντι της Τουρκίας που, αφενός, εξα-
Σ
Tι είπαν... Tι έγραψαν
Η Κύπρος έκανε όλες τις ασκήσεις επί χάρτου στην περίπτωση εξόδου της
Ελλάδας από το ευρώ.
ΝίκοςΑναστασιάδης,
ΠρόεδροςτηςΔημοκρατίας.
Η Αθήνα θέλει να διαδραματίσει ρόλο γέφυρας μεταξύ Δυτικών και Ρώσων.
ΑλέξηςΤσίπρας,
ΠρωθυπουργόςτηςΕλλάδας.
Δεν θα αφήσουμε να διαμελιστεί η Ευρώπη
από τον κόσμο της χρηματαγοράς, που αντίθετα προς εμάς τους πολιτικούς, είναι άριστα δικτυωμένος διεθνώς.
ΒέρνερΦάιμαν,
ΚαγκελάριοςτηςΑυστρίας.
κολουθεί να καταπατά ευρωπαϊκό έδαφος στο βόρειο τμήμα
της νήσου και, αφετέρου, συνεχίζει τους τακτικισμούς της
άρνησης της αναγνώρισης της αρμενικής γενοκτονίας. Που
επίσης, αφενός, προτάσσει το δίκαιο της ισχύος έναντι των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων του λαού μας στην κατεχόμενη
Κύπρο και, αφετέρου, εκατό χρόνια αφότου οδήγησε βάναυσα στο θάνατο ενάμισι εκατομμύριο Αρμένιους, συνεχίζει την άτεγκτη στάση της, μη παραδεχόμενη το στυγερό
αυτό έγκλημα.
Στη σημερινή αυτή σεμνή εκδήλωση μνήμης, επέρανε ο
Γιαννάκης Ομήρου, αποτίουμε φόρο τιμής στα θύματα της
αρμενικής γενοκτονίας, αλλά και στους ευεργέτες Μελκονιάν που τίμησαν τις ρίζες τους. Τιμούμε την ίδια την Αρμενία και την απανταχού της γης αρμενική Διασπορά που κράτησαν τη φλόγα αναμμένη και για τις επόμενες γενιές. Εύχομαι το γραμματόσημο μας να πάρει το κοινό μας αυτό
μήνυμα σε όλες τις γωνιές της οικουμένης.
Σε χαιρετισμό του ο Εκπρόσωπος των Αρμενίων στη
Βουλή χαρακτήρισε την τελετή ιδιαίτερα σημαντική, γιατί
με αυτή εγκαινιάζονται οι εκδηλώσεις για τα 100άχρονα της
Αρμενικής Γενοκτονίας.
Η κοινή αυτή έκδοση αναμνηστικού γραμματοσήμου Κύπρου-Αρμενίας, πρόσθεσε είναι αφιερωμένη στους 1.5 εκατομμύρια Αρμένιους που τόσο άδικα σφαγιάστηκαν από
τους Οθωμανούς και τους Νεότουρκους. Μέσα από τις στάχτες της Γενοκτονίας γεννήθηκε το ορφανοτροφείο Μελκονιάν, που κτίστηκε για τα ορφανά της τραγωδίας και στην
πορεία κατέστη σύμβολο για ολόκληρο τον αρμενισμό και
συνώνυμο με την Κύπρο και τους Αρμένιους κατοίκους της.
Το γραμματόσημο απεικονίζει μια φωτογραφία του Μελκονιάν, παρμένη τη δεκαετία του 1940 από το διάσημο φωτογράφο Χαϊγκάζ Μαγκοϊάν. Σε πρώτο πλάνο φαίνεται το
άλσος της σχολής, τα δέντρα του οποίου φύτεψαν τα πρώτα
ορφανά εις μνήμην των σφαγιασθέντων συγγενών τους, το
οποίο βλέπουμε σήμερα κατά μήκος της Λεωφόρου Λεμεσού.
Ο εκπρόσωπος των Αρμενίων ανάφερε ότι την ιδέα για το
γραμματόσημο είχαν συζητήσει για πρώτη φορά το Φεβρουάριο του 2014 με τον αείμνηστο Υπουργό και φίλο του
Τάσο Μητσόπουλο, ο οποίος είδε την εισήγηση του θετικά,
ξεκινώντας ουσιαστικά τη διαδικασία πραγματοποίησης της.
Θέλω, είπε, να του πω ένα μεγάλο ευχαριστώ όπου κι αν βρίσκεται και μας βλέπει. Η συνεργασία συνεχίστηκε και με τον
Υπουργό Μάριο Δημητριάδη.
Ο Αρμένιος εκπρόσωπος χαρακτήρισε το γραμματοσήμο
φόρο τιμή στους 1.5 εκατομμύρια μάρτυρες του Χριστιανισμού και του Αρμενισμού, με την ελπίδα η ανθρωπότητα να
μην ξαναζήσει τέτοια εγκλήματα, αλλά και μια έκφραση ευγνωμοσύνης του αρμενισμού προς την Κύπρο, για τη συμπαράσταση και την αλληλεγγύη προς τον αρμενικό λαό. n
Η συνεχιζόμενη αβεβαιότητα δεν είναι προς
όφελος της Ελλάδας.
ΚριστίνΛαγκάρντ,
ΕπικεφαλήςτουΔΝT.
Πετύχαμε μια ιστορική πυρηνική συμφωνία
με το Ιράν. Αν ακολουθήσει τελική συμφωνία ο πλανήτης θα γίνει πιο ασφαλής.
ΜπαράκΟμπάμα,
ΠρόεδροςτωνΗΠΑ.
Η συμφωνία–πλαίσιο για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν δεν θα οδηγήσει σε κούρσα
απόκτησης όπλων.
ΣεργκέιΛαβρόφ,
ΥΠΕΞτηςΡωσία.
Μια συνολική συμφωνία για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα θα μπορούσε να «γυρίσει σελίδα» στις σχέσεις του Ιράν με τη διεθνή κοινότητα.
ΧασάνΡοχανί,
ΠρόεδροςτουΙράν.
Το Ισραήλ δεν θα δεχθεί μια συμφωνία που
θα επιτρέψει σε μια χώρα που έχει δεσμευθεί να μας καταστρέψει να αναπτύξει πυρηνικά όπλα.
ΜπέντζαμινΝετανιάχου,
ΠρωθυπουργόςτουΙσραήλ.
TοKρατικόΛαχείο
μοιράζειεκατομμύρια
βοηθάτοντόπομας