στατιστικα ανω του 10_2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΙΝΑΚΑΣ
ΣΥΓKΡΙΤΙΚΟΣ ΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014
ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΑ ΕΤΗ 2008-2013 ΚΑΤA ΜΑΘΗΜΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ 10
Α/Α
1
2
ΜΑΘΗΜΑ
2011
2012
2013
ΓΕΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΓΕΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ
25,88
54,28
22,57
62,23
24,10
63,66
20,44
61,23
22,83
57,59
ΓΕΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ
27,41
26,34
36,26
43,72
ΓΕΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΓΕΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΘΕΩΡ. ΚΑΤ.
ΘΕΩΡ. ΚΑΤ.
21,88
32,36
43,61
41,06
20,53
35,19
39,71
38,84
23,32
32,69
49,00
36,21
37,56
31,50
ΘΕΩΡ. ΚΑΤ.
ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤ.
ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤ.
ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤ.
ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤ.
ΤΕΧ/ΚΗΣ ΚΑΤ. 1
ΤΕΧ/ΚΗΣ ΚΑΤ. 1
ΤΕΧ/ΚΗΣ ΚΑΤ. 1
ΤΕΧ/ΚΗΣ ΚΑΤ. 1
ΤΕΧ/ΚΗΣ ΚΑΤ. 2
ΤΕΧ/ΚΗΣ ΚΑΤ. 2
48,16
16,49
40,73
20,68
16,87
11,32
52,62
28,22
14,78
75,70
58,66
ΤΕΧ/ΚΗΣ ΚΑΤ. 2
ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΘΕΩΡΙΑΣ
-
20
2009
2010
2011
2012
2013
2014
12,99
60,12
2008
2014
ΠΟΣΟΣΤΟ %
20,01
74,11
62,63
45,71
77,42
37,76
75,89
36,33
79,55
38,76
77,16
42,40
87,00
39,87
79,99
37,37
39,06
41,83
26,07
72,58
73,65
63,73
56,27
60,93
58,16
73,93
14,75
34,39
48,89
37,42
20,71
34,69
49,39
37,27
14,27
30,51
51,89
38,97
14,61
23,23
41,65
31,44
78,11
67,63
56,38
58,93
79,46
64,80
60,28
61,15
76,67
67,30
50,99
63,78
85,24
65,60
51,10
62,57
79,28
65,30
50,60
62,72
85,72
69,48
48,10
61,02
85,39
76,77
58,35
68,56
27,67
26,68
25,55
31,58
28,93
62,43
68,49
72,32
73,31
74,44
68,41
71,07
45,91
14,87
31,04
19,29
16,02
14,97
43,27
28,44
22,93
67,09
53,45
46,65
13,03
25,39
23,90
16,17
11,92
33,13
25,89
16,96
61,34
61,33
43,39
17,22
39,22
41,21
19,39
17,39
50,58
46,39
13,53
72,54
74,17
37,93
15,28
40,58
45,05
25,60
17,18
48,38
50,05
16,88
73,81
78,33
41,42
15,99
47,82
37,43
26,42
14,37
57,80
44,46
18,30
78,04
71,96
49,76
10,49
28,53
34,98
23,73
13,54
35,5
40,83
24,73
60,33
69,46
51,83
83,50
59,26
79,31
83,12
88,67
47,37
71,77
85,21
24,29
41,33
54,08
85,12
68,95
80,70
83,97
85,02
56,72
71,55
77,06
32,90
46,54
53,34
86,96
74,60
76,09
83,82
88,07
66,86
74,10
83,03
38,65
38,66
56,60
82,77
60,77
58,78
80,60
82,60
49,41
53,60
86,46
27,45
25,82
62,06
84,71
59,41
54,94
74,39
82,81
51,61
49,94
83,11
26,18
26,66
58,57
84,00
52,17
62,56
73,57
85,62
42,19
55,53
81,69
21,95
28,03
50,24
89,51
71,47
65,02
76,27
86,46
64,5
59,17
75,27
39,67
30,54
31,99
30,78
29,14
29,35
27,04
25,81
26,51
68,00
69,21
70,85
70,64
72,95
74,18
73,49
ΤΕΧ/ΚΗΣ ΚΑΤ. 2
46,79
45,10
47,74
43,19
41,29
51,01
51,34
53,20
54,89
52,25
56,80
58,70
48,98
48,66
ΕΠΙΛΟΓΗΣ
32,75
25,09
27,85
36,09
25,55
36,68
29,7
67,24
74,90
72,14
63,90
74,44
63,31
70,3
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡ. ΚΑΤ.
22
10
2010
8
ΙΣΤΟΡΙΑ
ΒΙΟΛΟΓΙΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΦΥΣΙΚΗ
ΧΗΜΕΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΦΥΣΙΚΗ
ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΦΥΣΙΚΗ
ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ &
20
ΔΙΟΙΚ/ΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ
21 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
9,9
2009
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
-
2008
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΙΣΤΟΡΙΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
ΦΥΣΙΚΗ
ΒΙΟΛΟΓΙΑ
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΛΑΤΙΝΙΚΑ
3
0
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ