ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ Α/Α

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Α/Α
ΜΑΘΗΜΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ
ΣΥΓKΡΙΤΙΚΟΣ ΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014
ΑΝΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
"ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ" ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ 10
0 - 9,9
10
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ
ΘΕΤΙΚΗ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ Ι
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΙΙ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ
ΘΕΤΙΚΗ
-
20
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ Ι
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΙΙ
2013
2014
2013
2014
2013
2014
2013
2014
2013
2014
2013
2014
2013
2014
2013
2014
1
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
12,56
19,14
4,36
7,26
7,32
11,29
16,78
25,78
87,43
80,86
95,63
92,74
92,67
88,71
83,21
74,22
2
ΙΣΤΟΡΙΑ
55,29
60,77
56,09
48,39
100,00
0,00
73,49
70,18
44,70
39,23
43,90
51,61
0,00
100,00
26,50
29,82
3
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
80,09
57,02
11,54
5,93
17,94
7,41
40,59
23,39
19,90
42,98
88,45
94,07
82,05
92,59
59,40
76,61
4
ΦΥΣΙΚΗ
37,03
75,00
5,89
5,87
6,49
5,11
20,32
18,51
62,96
25,00
94,10
94,13
93,50
94,89
79,67
81,49
5
ΒΙΟΛΟΓΙΑ
33,92
27,50
8,34
5,48
16,39
9,98
39,79
27,48
66,07
72,50
91,65
94,52
83,60
90,02
60,20
72,52
6
ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ
52,14
47,49
18,31
16,90
19,63
15,38
34,85
27,22
47,85
52,51
81,68
83,10
80,36
84,62
65,14
72,78