γ` γυμνασιου

ΒΑΡΒΑΚΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ
19/9/2014
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ 1 ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΚΑΙ 2 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΓΙΑ ΤΗ Β ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ
ΘΕΟΔΩΡΑ ΕΙΡΗΝΗ
α/α ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ
1. ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
2. ΡΕΤΖΕΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
3. ΡΕΡΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
4. ΑΝΔΡΗ ΑΘΗΝΑ
5. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
6. ΠΑΝΤΕΛΑΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥΛΑ
7. ΜΠΑΝΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
8
ΚΑΝΤΖΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΙΑ ΤΗ Γ ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Α/Α ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ
1.
ΣΥΡΡΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ
2.
ΚΑΛΑΠΑΝΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ