πινακες κλιμακωσης βαθμολογιας κατα μαθημα γενικης παιδειας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΛΙΜΑΚΩΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΚΑΤΑ
ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ "ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ"
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Α/Α
ΜΑΘΗΜΑ
18 - 20
15 - 17,9
12 - 14,9
10 - 11,9
5 - 9,9
0 - 4,9
ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ %
1
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
1,22
22,90
38,70
18,04
16,94
2,20
2
ΙΣΤΟΡΙΑ
5,90
12,56
11,54
9,23
36,67
24,10
3
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
2,52
9,46
19,33
11,66
24,46
32,56
4
ΦΥΣΙΚΗ
0,00
12,50
12,50
0,00
37,50
37,50
5
ΒΙΟΛΟΓΙΑ
23,48
24,10
15,80
9,11
19,41
8,09
6
ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ
13,84
12,52
15,33
10,82
27,43
20,06
5 - 9,9
0 - 4,9
ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Α/Α
ΜΑΘΗΜΑ
18 - 20
15 - 17,9
12 - 14,9
10 - 11,9
ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ %
1
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
1,76
37,98
41,62
11,37
6,06
1,21
2
ΙΣΤΟΡΙΑ
9,68
22,58
9,68
9,68
16,13
32,26
3
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
58,47
24,22
8,55
2,82
3,68
2,25
4
ΦΥΣΙΚΗ
64,08
21,59
6,56
1,90
5,01
0,86
5
ΒΙΟΛΟΓΙΑ
61,11
22,86
7,40
3,14
3,80
1,69
6
ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ
43,10
20,47
14,42
5,12
11,78
5,12
5 - 9,9
0 - 4,9
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Ι
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Α/Α
ΜΑΘΗΜΑ
18 - 20
15 - 17,9
12 - 14,9
10 - 11,9
ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ %
0,75
23,22
46,11
18,64
10,54
0,75
ΙΣΤΟΡΙΑ
50,00
0,00
0,00
50,00
0,00
0,00
3
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
47,09
25,93
15,08
4,50
5,82
1,59
4
ΦΥΣΙΚΗ
57,66
19,71
10,22
7,30
4,38
0,73
5
ΒΙΟΛΟΓΙΑ
41,09
29,69
11,64
7,60
8,55
1,43
6
ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ
46,79
17,95
13,46
6,41
12,18
3,21
5 - 9,9
0 - 4,9
1
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
2
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΙΙ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Α/Α
ΜΑΘΗΜΑ
18 - 20
15 - 17,9
12 - 14,9
10 - 11,9
ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ %
1
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
0,36
13,38
37,86
22,63
22,45
3,33
2
ΙΣΤΟΡΙΑ
4,68
4,68
14,04
6,43
33,92
36,26
3
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
23,24
25,46
18,90
9,01
12,50
10,89
4
ΦΥΣΙΚΗ
38,13
20,57
14,30
8,50
12,71
5,80
5
ΒΙΟΛΟΓΙΑ
22,76
24,30
16,90
8,56
18,70
8,78
6
ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ
28,97
19,91
15,69
8,22
18,41
8,80
Πανελλαδικών