close

Enter

Log in using OpenID

82492977-Staj-Raporu-oğretmenlik-uygulaması (2)

embed
T.C.
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FİZİK BÖLÜMÜ-MEZUN-FORMASYON
ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI STAJ RAPORU
Ad ve Soyadı: Ebru KÜÇÜK
Numara: 10810060
Uygulama Okulunun Adı: Ondokuz Mayıs Lisesi
Danışmanın Adı: Yrd.Doç.Dr. Güner TURAL
Uygulama Öğretmeninin Adı ve Soyadı: Nuriye YAVUZ
DÖNEM PLANI HAZIRLAMA
HAFTA
1.HAFTA
ÇALIŞMALAR ETKİNLİKLER
2.HAFTA
Ödev teslimi
Tartışmalar
Dönüt verme
Ödev teslimi
Tartışmalar
Dönüt verme
Ödev teslimi
Tartışmalar
Dönüt verme
Ödev teslimi
Tartışmalar
Dönüt verme
Ödev teslimi
Tartışmalar
Dönüt verme
Ödev teslimi
Tartışmalar
Dönüt verme
Ödev teslimi
Tartışmalar
Dönüt verme
Ödev teslimi
Tartışmalar
Dönüt verme
Ödev teslimi
Tartışmalar
Dönüt verme
3.HAFTA
4.HAFTA
5.HAFTA
6.HAFTA
7.HAFTA
8.HAFTA
9.HAFTA
10.HAFTA
Genel bilgiler
TARİH
Tanışma ve dönem 10.03.2011
planı hazırlama
Öğrenciyi
17.03.2011
gözlemleme
Dersin yönetimi ve 24.03.2011
sınıfın kontrolü
Yoklama alma
31.03.2011
Öğretmeni
gözlemleme
07.04.2011
e-okul çalışması
14.04.2011
Soru sormayı
gözlemleme
21.04.2011
Test hazırlama,
puanlama, analiz
28.04.2011
Ders planı yapma
05.05.2011
Konu anlatımı
12.05.2011
ETKİNLİK 1
TANIŞMA
03.03.2011 tarihinde okula giderek hocamızla görüştük, ders
programını aldık ve öğretmenlik uygulaması dersini Perşembe
günlerinde işlemeye karar verdik.
Uygulama Okuluna Gidilen Gün: Perşembe
Uygulama Okulunda Bulunulan Saatler: 9.30-13.00
DÖNEM PLANI HAZIRLAMA
10.03.2011 Tanışma ve Dönem planı hazırlama
17.03.2011 Öğrenciyi gözlemleme
24.03.2011 Dersin yönetimi ve sınıfın kontrolü
31.03.2011 Yoklama alma
07.04.2011 Öğretmeni gözlemleme
14.04.2011 e-okul çalışması
21.04.2011 Soru sormayı gözlemleme
28.04.2011 Test hazırlama, puanlama, analiz
05.05.2011 Ders planı yapma
12.05.2011 Konu anlatımı
Danışman
Yrd. Doç. Dr. Güner TURAL
Rehber Öğretmen
Nuriye YAVUZ
ETKİNLİK 2
ÖĞRENCİYİ GÖZLEMLEME
Öğretmenlik mesleği gereği diğer öğretmenlerle, yöneticilerle ve
velilerle olduğu kadar öğrencilerle de profesyonel bir ilişki kurmamız
gerekmektedir. Etkinliğimizin amacı öğrencileri gözlemek ve bu
gözlemler yoluyla ileride ne tip bir atmosferde ders işleyeceğimizin
farkına varmamızdır.
Uygulama öğretmeni olmadan sınıfa girildi ve yoklama alındı.
Yoklama alındıktan sonra öğrencilere kendimizi tanıttık ve onlardan
kendilerini tanıtmalarını istedik.
Öğrenciler tarafından sırayla isimleri söylenildi ve sessizce
öğretmenin gelmesi beklenildi. Öğretmen geldikten sonra öğrencileri
gözlemleyebilmek için arka sıralara oturuldu.
Öğretmen konuyu anlatmaya başladıktan sonra öğrencilerin dersi
çok fazla dinlemek istemedikleri, derste düzenli olarak not
tutmadıkları, bunun yerine lise son sınıf oldukları için yaklaşan YGS
sınavına yönelik daha çok soru çözmek istedikleri gözlendi. Öğrenciler
her ne kadar ders işlemek istemeseler de öğretmen tarafından dersin
anlatılması gerekiyordu. Ayrıca ders dinleyen öğrencilerin dikkati ise
etrafındaki arkadaşlarından birileri konuştuğunda dağıldığı
gözlemlendi. Teneffüslerde de kendilerini hemen sınıftan dışarı
atarak derslerden sıkıldıkları görüldü.
Bu gözlemdeki esas amacım, öğrencileri daha yakından tanıyarak
onların gözünde bir öğretmenin nasıl olması gerektiği yönündeki
düşüncelerime daha da netlik kazandırmaktı. Çünkü bir öğretmen,
girdiği sınıflarda yalnız kendi alanına dair konularda bilgiler vermekle
kalmayıp öğrencilerin beklenti ve sorunlarına da yakınlık göstermesi
ve elden geldiğince onlara doğru ve gerçek olanı tavsiye etmesi gibi
sosyal açıdan eğitsel faaliyetlerde bulunması gerektiği kanaatindeyim.
Dersin derste öğrenileceği konusundaki düşünceden yola çıkarak
öğrencilere ders esnasında ilgi çekici olay ve olgulardan bahsedip
dersi daha akıcı bir işlerliğe kavuşturmak ve fizik dersini öğrencilerin
yakınlık ve ilgi duyduğu bir ders haline getirmek için neler yapması
gerektiği konusunda bana yol gösterici fikirler de verdiği
düşüncesindeyim.
Danışman
Yrd. Doç. Dr. Güner TURAL
Rehber Öğretmen
Nuriye YAVUZ
ETKİNLİK 3
DERSİN YÖNETİMİ VE SINIFIN KONTROLÜ
Etkinliğimizin amacı bizlerin öğretmen olarak başarımızı
etkileyecek bu çok önemli faktörü daha yakından tanımamızdır.
Öğretmen olarak anlattığımız konuyu çok iyi bilmemiz gerekmektedir.
Ancak öğretmenliği diğer pek çok meslekten farklı kılan özelliklerden
biri de insanlarla çalışıyor olunmasıdır. Bir davranış bilimci kadar
olmasa da davranışları tanımamız ve öğrencilerimizin duyguları
olduğunu unutmamamız gerekir. Bizden beklenen ileride sınıf
yönetimi ve dersin kontrolü konusunda bizim uygulayacağımız
yöntemlerden kısaca bahsederek, öğretmenin disiplin ve ders
yönetimi
metodunu
anlatmamız
ve
gözlemlerimizi
değerlendirmemizdir.
Uygulama öğretmeni ile beraber derse girildi. Her zamanki gibi
sınıfı gözlemlemek için arka sıralara oturuldu. Öğretmen yoklamayı
alırken öğrencilere sıralarına oturmalarını ve derse hazırlanmalarını
istedi. Derse hazırlandığı her halinden belliydi ve ders notlarını
masanın üzerine açık bir şekilde koydu.
Derse başlamadan önce, çocukların dikkatini çekecek konuyla ilgili
birkaç soru sordu. Öncelikle kimse bu soruların konuyla alakalı
olabileceğini düşünmemişti. Fakat sonrasında anlaşıldı ki
öğretmenimiz; derse dikkat çekecek bir giriş yapmıştı. Kısa bir geçen
haftanın konu tekrarından sonra yeni konuya geçildi. Öğrencilere
konuyla ilgili sorular yönelten öğretmen ne zaman nerede soru
sorulacağını biliyor, hangi koşulda, hangi kişiye hangi soruyu
soracağını yeri geldiğinde doğru bir şekilde uyguluyordu. Derse
nerelerde müdahale edeceğini iyi kestiren öğretmenimiz, bir yandan
da sınıfın kontrolünü de elinde tutmaya gayret ediyordu ve bunu
başarıyla yapıyordu.
Arkadaşlarını rahatsız eden, dersin dikkatini dağıtan ve kendi
arasında konuşan öğrencileri derse karşı soğutmadan, çeşitli
yöntemlerle onların derse karşı dikkatleri toplamaya çalışıldı.
Öğretmen konuyu anlatırken göz hâkimiyeti asla bırakılmadı ve
herkese genelde söz hakkı verilmeye çalışıldı. Öğrencilerle ayırt
edilmeksizin ilgilenildi.
Öğretmenimiz tarafından sınıfta dersin işlenişini etkileyen
unsurlar da elinden geldiği kadarıyla ortadan kaldırılmaya çalışıldı.
Dersi belli bir plana göre işlediği için; dersin kontrolünü de rahatça
yapabildi. Yani ne zaman, nerede hangi soruyu soracağını, hangi
konuyu benimsetmek istediğini, hangi kriterlere göre anlatacağını
rahatça yapabildi.
Sonuç olarak bu haftaki gözlemimizle ilgili şunu söyleyebilirim.
Öncelikle dersin kontrolü hakkında ve sınıf yönetimiyle ilgili bir takım
bilgilere sahip olduğu apaçık ortadaydı. Öğretmen, sınıfın içinde olup
bitenden haberdar olmalıdır. Öğretmen mantıklı ve adil olmalıdır.
Öğretmenin sorunlara getirdiği çözümler, mantıklı ve adil
olunduğunda her öğrenci tarafından kabul görür.
Danışman
Yrd. Doç. Dr. Güner TURAL
Rehber Öğretmen
Nuriye YAVUZ
ETKİNLİK 4
YOKLAMA ALMA VE SINIF YÖNETİMİ
Uygulama öğretmeni olmadan sınıfa girildi. Yoklama almak için ilk
olarak öğrencilerden sessiz bir şekilde yerlerine oturmalarını ve bu
süre zarfında kitap ve defterlerinin hazırlanmasını istenildi.
Yoklamanın fazla zaman almaması için ilk olarak sınıf sayıldı ve
sınıf listesiyle karşılaştırıldı. Gelmeyen öğrencilerin okul numaraları
yoklama kâğıdına yazıldı ve altı çizilerek kaş kişi olduğu rakamla
gösterildi.
Yoklama alındıktan sonra uygulama öğretmeni gelene kadar
öğrencilerin sessiz olmaları sağlandı.
Danışman
Yrd. Doç. Dr. Güner TURAL
Rehber Öğretmen
Nuriye YAVUZ
ETKİNLİK 5
ÖĞRETMENİ GÖZLEMLEME
Etkinliğimizin amacı gerçek bir okul ortamından elde edeceğimiz
gözlemler yoluyla öğretmenlik mesleğini tanımamız ve öğretmen
olmak için kendi nedenlerimizin farkına varmamızdır.
Bu hafta öncelikle nasıl bir öğretmen olmalıyız sorusuna cevap
aramak üzere şu ana dek gözlemlerimize ve önceki deneyimlerimize
dayanarak öğretmenin dersin başından sonuna dek dikkat etmesi
gereken özelliklerinin farkına varmamızdır. Geleceğin öğretmeni
olarak kendimizi öğretmenlik formasyonu açısından sahip olmayı
planladığınız özelliklerimizle ve bunu sağlamak için kaçınacağınız
davranışlarımız ve dikkat etmeniz gereken hususlarla birlikte artı ve
eksilerle her bakımdan değerlendirmektir.
Uygulama öğretmeni ile derse girildi. Biz tüm sınıfı ve
gözlemleyebilmek için sınıfın en arka sırasına oturduk. İlk olarak derse
başlamadan önce öğretmen tarafından yoklama alındı ve bu süre
zarfında öğrencilerin derse hazırlanması beklendi. Öğretmenin aldığı
notlardan ve tuttuğu defterden derse hazırlıklı olduğu belliydi.
Dersin başında öğretmen tarafından geçen derste işlenen konu
hatırlatılarak yeni konuya geçiş yapıldı. Yeni anlatacağı konunun YGS
sınavında çıkacağını söyleyerek öğrenciyi ders güdüledi. Ders
anlatılırken öğrencileri derse katmak için şekiller öğrencilere çizdirildi.
Konu anlatımı sırasında öğrencilere soru sorularak onların düşünmesi
sağlandı. Doğru cevap aldığında aferin kelimesini kullanarak
öğrencileri derse isteklendiriyor. Yanlış cevap aldığında ise öğrencinin
doğru cevabı bulması için onu yönlendiriyor.
Anlatılan konu günlük hayatla ilişkilendirildi. Daha sonra konu ile
soru çözüldü ve öğrencilerin daha iyi pekiştirebilmesi için konu ile
ilgili soru çözdürüldü. Böylece onların da derste aktif olmalarını
sağlamış olundu.
Öğretmenin öğrencilerle olan ilişkisi oldukça iyi. İletişim kurarken
ses tonuna dikkat ediyor. Gerekli zamanlarda ses tonunu arttırıyor.
Öğrencilerle sürekli göz temasında bulunuyor. Öğrencilere isimleriyle
hitap etmeye özen gösteriyor.
Danışman
Yrd. Doç. Dr. Güner TURAL
Rehber Öğretmen
Nuriye YAVUZ
ETKİNLİK 6
e-OKUL ÇALIŞMASI
Bu etkinliğimiz de idari bir işlem olan e-okul çalışması
yapılacaktır.
Var olan şifre ile e-okul sayfası açıldı ve öğrencilerin sınavdan
aldıkları notlarıyla öğretmen tarafından öğrencilerin dersteki
durumlarına göre verdiği kanaat notları girilerek, öğrencilerin notları
belirlendi. Bu e-okul sayfasın da öğrencilerin diğer derslerdeki
durumları gözlenerek tüm derslerde nasıl olduğu anlaşıldı. Diğer
derslerdeki durumları gözlenerek kanatlarının nasıl verileceği
belirlendi. Durumu kritik olan öğrenciler belirletilerek öğrencilere
verilecek olan notlar sınıftaki durumları göz önüne alınarak belirlendi.
Danışman
Yrd.Doç.Dr. Güner TURAL
Rehber Öğretmen
Nuriye YAVUZ
ETKİNLİK 7
SORU SORMAYI GÖZLEMLEME
Bu haftaki gözlemimizde ilk olarak soru sormak üzerinde
yoğunlaşılacak. Bu gözlemimizin amacı “Ders işlerken niçin soru
sorulur?, Ne zaman sorulmalıdır?” gibi sorulara cevap bulmamızdır.
Önceki gözlemlerinizi de hatırlayarak bu sorulara cevap bulacağız.
Gözlemlediğiniz sınıfta ne tip sorular sorulduğunu, sınıfın oturma
planına göre her öğrenciye söz hakkı verilip verilmediğini, öğrenci
yanlış veya eksik cevap verdiğinde ne olduğu gözlemlenecek.
Öğretmenin öğrencilerin cevaplarını onaylamak veya reddetmek için
kullandığı teknikler anlatılacak.
Ders başlarken öğrenciler aynı düzende yani ders oturma
planındaki gibi oturuyor, öğretmen öğrencilerin derse hazırlanıp
gelmelerini istiyor. Öğretmen dersi genelde soru-cevap şeklinde
işliyor. Sorduğu sorular, anlatılacak konuya giriş aşamasında önderlik
edici, konu anlatılırken tamamlayıcı, konu anlatımı sonunda açık uçlu
ve yorumlayıcı şekildedir.
Öğretmenin soruları bir öğrenciye değil, sınıfa karşı soruldu. Sen
söyle diyerek herhangi bir öğrenci kaldırılmadı. Bu arada öğretmen,
öğrencinin düşünmesi için yeterli süre tanıdı ve onu cevaba
yönlendirmeye çalıştı.
Dersle ilgilenmeyen öğrencilerin derse katılımını sağlamak için
onlara soru yöneltiyor. Sorulan sorularla, amaçlarda belirlenen hedef
davranışlara ulaşılabiliyor.
Öğretmen, öğrenci soruyu doğru olarak cevaplayamazsa soru
diğer öğrencilere yönlendirildi. Bir öğrenci sorulan soruyu eksik
cevaplamışsa “arkadaşınızın cevabını tamamlamak isteyen var mı?”
diyerek sınıfa söz hakkı verildi. Eğer sorulan sorunun cevabı hiçbir
öğrenci tarafından cevaplanamadığında ders kitabından ilgili bölümün
bulunarak okunması istenildi ve sorunun cevabı birlikte bulundu.
Böylece olabildiğince öğrencilerin derse katılımını sağlamaya çalışıyor.
Öğrencilerin sorduğu sorulan ise genelde öğretmen cevaplıyor.
Bazen yanıt beklenmeyen sorular yöneltiyor. Dersi genelde sınıf
içinde dolaşarak işliyor. Soru sorduğu öğrencilerle yüz yüze
konuşuyor. Göz teması kullanarak ilgiyi hep üzerinde topluyor.
Danışman
Yrd.Doç.Dr. Güner TURAL
Rehber Öğretmen
Nuriye YAVUZ
ETKİNLİK 8
TEST HAZIRLAMA, PUANLAMA, ANALİZ
Bu etkinliğimde anlattığım konunu sorularını yazacağım.
1)
2)
3)
4)
5)
1) Aşağıdaki boşluklara uygun cevaplar yazınız.
Compton olayında ışığın ………………… özelliği vurgulanmaktadır.
Gelen fotonun dalga boyu, saçılan fotonun dalga boyundan
…………… .
Compton olayında …………… ve ……………. korunur.
Taneciklere hareketi sırasında bir dalga eşlik eder. Fotonlara
eşlik eden bu dalganın dalga boyuna ………………………. denir.
Foton girişim olayında …………… , compton olayında ………………
gibi davranır.
2) Hızı 105 m/s olan bir elektronun De Broglie dalga boyunu A0
cinsinden bulunuz.(m=9,1.10-31 kg)
3) Compton saçılmasında gelen fotonun dalga boyu λ yerine,
3λ olursa aşağıdaki niceliklerden hangisi ya da hangileri
değişmez?
I)
II)
III)
IV)
Saçılan fotonun hızı
Saçılan elektronun hızı
Gelen ve saçılan fotonların dalga boyları arasındaki
fark
Saçılan fotonun momentumu
4) Bir elektron , bir proton ve bir fotonun de broglie dalga
boyları birbirine eşit , momentumları sırsıyla Pe , Pp , Pf dir.
Buna göre Pe , Pp , Pf arasındaki ilişki nasıldır.
(1992-ÖYS)
5) Compton olayında , λ dalga boylu bir foton, elektronla
etkileştikten sonra, momentumun büyüklüğünün 1/3 ünü
kaybederek saçılıyor.
Buna göre, saçılan fotonun dalga boyu kaç λ dır?
(2006 ÖSS)
Danışman
Yrd.Doç.Dr. Güner TURAL
Rehber Öğretmen
Nuriye YAVUZ
ETKİNLİK 9
DERS PLANI YAPMA
İlk olarak anlatacağım konun ders planını yapmayı uygun gördüm.
FİZİK DERS PLANI
I. HAZIRLIK
Dersin Adı : Fizik
Sınıf
: 12-Fen C
Ünite Adı : Işık Teorileri
Konu Adı : Compton Saçılması Olayı ve Madde Dalgaları
Süre
: 40 dakika
Öğretim Yöntem ve Teknikler: Anlatma, Örnek çözme, Soru-Cevap,
Problem çözme
Kaynak Araç ve Gereçler: Ders Kitabı, YGS Çıkmış Sorular
Hedef ve Davranışlar:
a) Tanecik teorisinin açıklamada güçlük çektiği ışık olaylarını ve dalga
modeli ile tanecik modelinin bugünkü durumunu kavratmak.
b) Tanecik modelinin açıklayamadığı olayları söyleyebilme.
c) Compton olayını açıklayabilme.
Kazanımlar: 1)Tanecik teorisinin açıklamada güçlük çektiği ışık olayları
2) Dalga modeli ile tanecik modelinin bugünkü durumu
II. DERSİN İŞLENİŞİ
1) Dikkati Çekme: Fotonun tanecik modeli ile dalga modeli
arasında nasıl bir fark olduğunu düşündüklerini sorarak sınıfta
tartışma ortamı açmak.
2) Güdüleme: Compton ve madde dalgaları konusunda her yıl
YGS de soru geldiğini söylemek
3) Gözden geçirme: Compton saçılması olayını tanecik modeli ile
ilişkilendirmek
4) Açıklama/Giriş: Compton olayını ve madde dalgalarını
anlatma
5) Uygulama : Örnek çözme
6) Özetlemek: Anlatılan konunun ana hatlarını tekrar anlatarak
sonuca varmak.
7) Değerlendirme: Öğrencilere kazandırılması amaçlanan hedef
davranışları sözlü yoklama şeklinde sınanması. Gerekirse kısa bir test
verilmesi.
Danışman
Yrd.Doç.Dr. Güner TURAL
Rehber Öğretmen
Nuriye YAVUZ
ETKİNLİK 10
KONU ANLATIMI
Sınıfa girince ilk olarak öğrenciler ayağa kalktılar ve ben
oturmalarını söyleyince oturuldu. Ben yoklama alırken onlara derse
hazırlanmalarını söyledim ve defteri doldurup imza attım.
Yaptığım ders planına göre dersi işlemeye başladım. Konu olarak
Compton Saçılması Olayı ve Madde Dalgaları işlendi. İlk olarak bir
önceki konu olan fotoelektrik olaya kısa olarak değinildi. Fotonun
tanecik modeli ile dalga modeli arasında nasıl bir fark olduğunu
düşündüklerini sorarak sınıfta tartışma ortamı açıldı. Compton ve
madde dalgaları konusunda her yıl YGS de soru geldiğini söyleyerek
öğrencileri derse karşı güdülediğimi düşünüyorum. Aralarda
öğrencilere soru sorarak onların derse katılımını sağlandı. Bu arada
onlarla göz teması kuruldu.
Konu anlatıldı ve aralarda örnekler çözüldü. Anlatılan konunun
ana hatlarını tekrar anlatarak sonuca varmak. Değerlendirme yapmak
amacıyla öğrencilere sorular sorularak dönüt alındı.
Danışman
Yrd.Doç.Dr. Güner TURAL
Rehber Öğretmen
Nuriye YAVUZ
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
323 KB
Tags
staj
1/--pages
Report inappropriate content