close

Enter

Log in using OpenID

SMU25シリーズ dynabook SSD BX/35NB 2.5インチ PBX35BP

embedDownload
Projekt „Pociąg do aktywności – program aktywizacji społecznej i zawodowej w powiecie limanowskim”
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Józefa Marka 9
34-600 Limanowa
Pismo: PCPR-271-24/13
Limanowa dnia: 2013-09-24
ZAWIADOMIENIE
o przedłużeniu terminu składania ofert
Szanowni Państwo,
W związku ze zmianą treści SIWZ prowadzącą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, w
postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) w trybie przetargu
nieograniczonego, na:
„Świadczenie usług szkoleniowych jako instrument aktywizacji edukacyjnej w ramach
projektu „Pociąg do aktywności - program aktywizacji społecznej i zawodowej w powiecie
limanowskim"
działając na podstawie art. 38 ust 4a w zw. z art. 12a ust. 2 ustawy, uprzejmie Państwa
informujemy, iż Zamawiający postanowił przedłużyć termin składania ofert o 1 dzień.
Z przyczyn wskazanych powyżej termin składania ofert zostaje zmieniony z dnia 2013-0930 na dzień 2013-10-01.
Jednocześnie informujemy, że nie uległy zmianie godzina składania ofert, godzina otwarcia
ofert oraz miejsce składania i otwarcia ofert.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
234 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content