BEHANDLA - Ikea

Holz?l f?r Innengebrauch.
F?r unbe-handeltes und
bereits ge?ltes Holz.
L?sungsmittelfrei. Warnung!
Gefahr von Selbstentz?ndung. Siehe Brosch?re f?r
weitere Informationen.
Tr?olie til indend?rs
brug. Anvendes til
ubehandlet og tidligere
olieret tr?. Indeholder
ikke opl?sningsmiddel.
Advarsel! Kan selvant?nde
- se folderen for mere
information.
BEHANDLA
750ml
25.34 fl.oz
Huile pour bois d?int?rieur.
Pour bois non trait? ou
d?j? huil?. Sans solvants.
Attention ! Risque d?autocombustion. Voir le d?pliant
pour plus d?informations.
AA-1129104-1
Made in Germany
©Inter IKEA Systems B.V. 2010
IKEA of Sweden AB
SE-343 81 ?lmhult
10879
Houtolie voor gebruik
binnenshuis. Voor
onbehandeld en geolied hout.
Bevat geen oplosmiddelen.
Waarschuwing! Kans op
spontane ontbranding. Zie
folder voor meer informatie.
500.703.78
Wood treatment oil for
indoor use. For untreated
and previously oiled wood.
Solvent-free.
Warning: Risk of spontaneous
combustion, See folder for
more information.
10-12 m2
108-130 sqfeet
24h
H2O
ENGLISH
3
DEUTSCH3
FRAN?AIS3
NEDERLANDS4
DANSK4
?SLENSKA5
NORSK5
SUOMI5
SVENSKA6
?ESKY
6
ESPA?OL7
ITALIANO7
MAGYAR
7
POLSKI8
LIETUVI? KLB
8
PORTUGU?S
9
ROM?NA9
SLOVENSKY
9
БЪЛГАРСКИ
10
HRVATSKI10
????????
10
РУССКИЙ
11
SRPSKI11
SLOVEN??INA
12
T?RK?E12
??
13
??
13
???
13
???
13
BAHASA INDONESIA
14
BAHASA MALAYSIA
14
??????
15
???
15
ENGLISH
Instructions:
Sand wooden surfaces with fine sanding paper or Scotchbrite?
and then remove all sanding dust.
Apply BEHANDLA with brush or pad in a thin, even film. Leave
to penetrate the surface for approx. 15 minutes. Wipe off any
unabsorbed oil with a soft cloth. Let the surface dry and repeat
the oil treatment 1-3 times in accordance with the absorbency
of the wood.
Drying time:
Recoatable after 2-4 hours, dry after 12-24 hours (20 ? 58C,
rel. humidity 45-70 %).
Clean tools with water and soap.
Coverage: 10-12 m2 (107.6-129.2 sq.ft) for one coat depending on the type and quality of wood.
Storage life:
24 months in unopened factory-sealed cans, opened can 6
months.
Contents:
Water, linseed oil, methylcellulose, lead free drying agent,
plant-based emulsifier.
BEHANDLA has been approved for use in contact with foodstuffs.
Warning:
Keep out of reach of children. Do not take internally. Ensure
good ventilation when applying. Close can tightly after use.
Store in a frostfree dry place.
Wash brushes in water after use. Soak used cloths in water to
prevent the risk of spontaneous combustion.
DEUTSCH
Pflegeanleitung
Holzoberfl?che mit feinem Sandpapier oder Scotchbrite?
Schwamm abschleifen, dann den Schleifstaub abwischen.
BEHANDLA gleichm??ig mit Pinsel oder Lappen als d?nnen Film
auftragen. Das Mittel ca. 15 Minuten einziehen lassen. Danach
?bersch?ssiges ?l mit einem weichen Tuch abwischen. Die
Oberfl?che trocknen lassen und den Vorgang 1-3mal wiederholen - je nachdem, wie gut das ?l aufgenommen wird
Trockenzeit:
Kann nach 2-4 Stunden erneut gestrichen werden. Die Oberfl?che trocknet in 12-24 Stunden bei einer Temperatur von
20°C ? 5° und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 45-70%.
Streichutensilien mit Seife und Wasser reinigen.
Ausreichend f?r: reicht bei einem Anstrich f?r 10-12 m² je
nach Holzart und -qualit?t.
Haltbarkeit:
24 Monate in unge?ffneter, originalverschlossener Dose; 6
Monate nach Anbrechen der Dose.
Inhalt:
Wasser, Lein?l, chin. Holznuss?l, bleifreie Trockenmittel, Emulgator auf pflanzlicher Basis.
BEHANDLA ist zugelassen f?r Fl?chen, die mit Lebensmittel in
Kontakt kommen.
Achtung:
Au?er Reichweite von Kindern aufbewahren. Fl?ssigkeit nicht
schlucken. W?hrend der Benutzung f?r gute Durchl?ftung sorgen. Die Dose nach Gebraucht gut verschlie?en. Trocken und
frostfrei aufbewahren.
Benutzte Pinsel in Wasser auswaschen. Lappen mit Wasser
tr?nken, um die Gefahr der Selbstentz?ndung auszuschlie?en.
FRAN?AIS
Instructions:
Poncez les surfaces en bois ? l?aide de papier de verre fin ou de
Scotchbrite? puis d?poussi?rez la surface.
Appliquez une fine couche de BEHANDLA de fa?on homog?ne,
? l?aide d?un pinceau ou d?un tissu. Laissez p?n?trer pendant
15 min environ. Essuyez l?huile non absorb?e avec un chiffon
doux. Laissez la surface s?cher puis renouvelez ce traitement ?
l?huile entre 1 et 3 fois en fonction de la capacit? d?absorption
du bois.
Temps de s?chage:
La deuxi?me couche peut ?tre appliqu?e apr?s 2-4 heures. La
surface s?che apr?s 12-24 heures (20 ? 58°C, humidit? relative 45-70%).
Nettoyez les outils avec de l?eau et du savon.
Couverture : une couche sur une surface de 10-12 m² (107,6129,2 pieds carr?s), en fonction du type et de la qualit? du
bois.
3
Composition:
Eau, huile de lin, m?thylcellulose, agent siccatif sans plomb,
?mulsifiant ? base de plantes.
BEHANDLA a ?t? test? et approuv? pour le contact alimentaire.
Attention:
Tenir hors de port?e des enfants. Ne pas ing?rer. Assurez
une bonne ventilation lors de l?application du produit. Apr?s
utilisation, refermez soigneusement la bo?te et rangez-la dans
un lieu sec, ? l?abri du gel.
Lavez les pinceaux ? l?eau apr?s utilisation ! Mettez tous les
chiffons ? tremper dans de l?eau pour ?viter toute combustion
spontan?e.
NEDERLANDS
Gebruiksaanwijzing
Schuur de houten oppervlakken met fijn schuurpapier of
Scotchbrite? en verwijder daarna al het schuurstof.
Breng een dunne, gelijkmatige laag BEHANDLA aan met een
borstel of doek. Laat het middel ca. 15 minuten intrekken.
Verwijder de olie die niet is opgenomen met een zachte doek.
Laat het oppervlak drogen en herhaal de oliebehandeling 1-3
keer, afhankelijk van hoe goed de olie door het hout wordt
geabsorbeerd.
Droogtijd:
Kan na 2-4 uur opnieuw worden behandeld. Het oppervlak is
droog na 12-24 uur bij een temperatuur van 20°C ? 5 graden
en een relatieve vochtigheid van 45-70 %.
Gereedschap schoonmaken met water en zeep.
tVerbruik: Een laag is voldoende voor 10-12 m2 afhankelijk
van de houtsoort en de kwaliteit.
Houdbaarheid:
24 maanden in een ongeopend, door de fabriek afgesloten
blik, zes maanden in een geopend blik.
Inhoud:
Water, lijnolie, Chinese houtnotenolie, loodvrij droogmiddel,
plantaardige emulgator.
BEHANDLA is goedgekeurd voor gebruik op oppervlakken die
in contact kunnen komen met levensmiddelen.
4
Waarschuwing:
Buiten bereik van kinderen bewaren. Niet voor inwendig
gebruik. Zorg voor een goede ventilatie bij gebruik. Sluit het
blik na gebruik goed af.
Vorstvrij en droog bewaren. Kwasten schoonmaken met water,
gebruikte doekjes in water onderdompelen i.v.m. het risico
voor zelfontbranding.
DANSK
Vejledning:
Slib tr?overflader med fint sandpapir eller Scotchbrite?, og
fjern alt slibest?v.
P?f?r BEHANDLA med b?rste eller svamp i et tyndt, ensartet
lag. Lad olien tr?nge ind i overfladen i ca. 15 minutter. T?r
evt. overskydende olie af med en bl?d klud. Lad overfladen
t?rre, og gentag oliebehandlingen 1-3 gange afh?ngigt af,
hvor meget olie tr?et absorberer.
T??retid:
Behandlingen kan gentages efter 2-4 timer. Produktet er t?rt
efter 12-24 timer (20 ? 58?, relativ luftfugtighed 45-70%).
Reng?r redskaber med vand og s?be.
D?kkeevne: 10-12 m2 for ?n p?f?ring afh?ngigt af tr?ets
type og kvalitet.
Holdbarhed:
24 m?neder i u?bnede d?ser, der er forseglet fra fabrikken.
?bnede d?ser: 6 m?neder.
Indhold:
Vand, h?rfr?olie, metylcellulose, blyfrit t?rremiddel, plantebaseret emulgator.
BEHANDLA er godkendt til brug p? genstande, der kommer i
kontakt med madvarer.
ADVARSEL:
Opbevares utilg?ngeligt for b?rn. M? ikke indtages. S?rg for
god ventilation, n?r olien p?f?res. Luk d?sen omhyggeligt
efter brug. Opbevares t?rt og frostfrit.
Vask pensler i vand efter brug. L?g brugte klude i bl?d for at
forebygge risiko for selvant?ndelse.
?SLENSKA
absorberer.
Lei?beiningar:
P?ssi? vi?inn me? f?num sandpapp?r e?a Scotchbrite?.
?urrki? allt ryk af me? ?urrum kl?t.
Noti? pensil e?a p??a til a? bera ?unnt jafnt lag af BEHANDLA
?vi?inn. B??i? ? um ?a? bil 15 m?n?tur ? me?an ol?an sm?gur
inn ? vi?inn. Noti? mj?kan kl?t til a? ?urrka af alla ol?u sem
sm?gur ekki inn. L?ti? yfirbor?i? svo ?orna og endurtaki?
1-3 sinnum ? samr?mi vi? h?fileika vi?arins til a? draga ? sig
ol?una.
T?rketid:
Nytt str?k kan legges p? etter 2-4 timer. T?rr etter 12-24
timer ved en temperatur p? 20 grader celsius (pluss minus 5
grader) og en relativ fuktighet p? 45-70%.
Rengj?r verkt?y med s?pe og vann.
Dekkevne: Ett str?k holder til en flate p? 10-12 m2, avhengig
av tretype og kvalitet.
?urrkt?mi:
?a? m? bera anna? lag ? eftir 2-4 klst. Ver?ur ?urrt eftir 1224 klst. (20 ? 58C, rakastig 45-70 %).
Hreinsi? ?h?ld me? vatni og s?pu.
?ekur: 10-12 m2 me? einni umfer? - h?? ger? og g??um
vi?arins.
Endingart?mi:
24 m?nu?ir ? ?opnu?um og innsiglu?um d?sum, 6 m?nu?ur ?
opnum d?sum.
Innihald:
Vatn, h?rfr?ol?a, met?lsellul?si, bl?laust ?urrkefni, jurtabindiefni, vatn.
BEHANDLA er sam?ykkt til notkunar ?ar sem efni? kemst ?
snertingu vi? matv?li.
Vi?v?run:
Geymi? ?ar sem b?rn n? ekki til. Neyti? ekki. Tryggi? g??a
loftr?stingu ?egar efni? er bori? ?. Loki? d?sinni vandlega
eftir notkun.
Geymi? ? frostlausum og ?urrum sta?.
?voi? pensla ? vatni eftir notkun. L?ti? nota?a kl?ta liggja ?
bleyti til a? koma ? vef fyrir sj?lfsprottin bruna.
NORSK
Instruksjoner:
Slip treoverflater med fint sandpapir eller Scotchbrite?, og
fjern deretter alt slipest?v.
P?f?r et tynt, jevnt lag med BEHANDLA ved hjelp av pensel
eller svamp. La st? i ca. 15 minutter, slik at oljen trekker inn.
T?rk av oljerester med en klut. Vent til overflaten er t?rr, og
gjenta oljebehandlingen 1-3 ganger, ut fra hvor mye olje treet
Holdbarhet:
24 m?neder i u?pnede originalbokser forseglet fra fabrikk, 6
m?neder i ?pnet tilstand.
Innhold:
Vann, linolje, metylcellulose, blyfritt t?rkemiddel, plantebasert
emulgeringsmiddel.
BEHANDLA er godkjent for bruk p? flater for tilbereding av
mat.
ADVARSEL:
Oppbevares utilgjengelig for barn. M? ikke inntas. S?rg for ?
ha god ventilasjon ved p?f?ring av oljen. Lukk boksen godt
etter bruk.
Oppbevares p? et t?rt og frostfritt sted. Vask pensler i vann
etter bruk. Legg brukte kluter i vann for ? forhindre fare for
selvantennelse.
SUOMI
K?ytt?oje:
Hio puupinnat hienolla hiekkapaperilla tai Scotchbrite?
-sienell?.
Puhdista pinta hiontap?lyst?. Sivele pintaan ohut ja tasainen
kerros BEHANDLA-?ljy? pensselill? tai kankaalla. Anna ?ljyn
imeyty? noin 15 minuuttia. Pyyhi pois mahdollinen imeytym?t?n ?ljy pehme?ll? liinalla. Anna pinnan kuivua ja toista
k?sittely 1?3 kertaa sen mukaan, miten paljon puu imee
?ljy?.
Kuivumisaika:
Pinta on uudelleenk?sitelt?viss? 2?4 tunnin kuluttua. T?ysin
kuiva 12?24 tunnin kuluttua (20 ? 5 °C, suhteellinen kosteus
45?70 %).
Puhdista ty?kalut vedell? ja saippualla.
Riittoisuus: yhteen kerrokseen 10?12 m2 :lle riippuen puu5
tyypist? ja laadusta.
S?ilyvyys:
Avaamattomana 24 kk, ensimm?isen k?yt?n j?lkeen 6 kk.
Ainesosat:
Vesi, pellava?ljy, metyyliselluloosa, lyijyt?n kuivausaine, kasvipohjainen emulgointiaine.
BEHANDLA-?ljy on hyv?ksytty k?ytett?v?ksi sellaisille pinnoille, jotka ovat kosketuksissa elintarvikkeiden kanssa.
Varoitus
S?ilytett?v? lasten ulottumattomissa. Ei nautittavaksi. K?yt?
hyvin ilmastoidussa paikassa. Sulje kansi tiiviisti k?yt?n
j?lkeen. S?ilytett?v? suojassa pakkaselta.
Pese pensselit vedell? k?yt?n j?lkeen. Upota k?ytt?m?si liinat
veteen, jotta ne eiv?t syty palamaan.
SVENSKA
Bruksanvisning:
Putsa tr?ytorna med fint sandpapper eller Scotchbrite? och
avl?gsna sedan allt putsdamm.
Stryk p? BEHANDLA i ett tunt, j?mnt skikt med borste eller
duk. L?t medlet tr?nga in i ca 15 minuter. Torka bort olja som
inte absorberats med en mjuk trasa. L?t ytan torka och upprepa oljebehandlingen 1-3 g?nger beroende p? hur v?l tr?et
absorberar oljan.
Torktid:
Kan bestrykas igen efter 2-4 timmar. Ytan torkar p? 12-24
timmar vid en temperatur p? 20 grader C ? 5 grader och en
relativ fuktighet p? 45-70 %.
Reng?r verktygen med tv?l och vatten.
R?cker till: En strykning r?cker till 10-12 m2 beroende p?
tr?slag och kvalitet.
H?llbarhet:
24 m?nader i o?ppnad fabriksf?rsluten burk, sex m?nader i
?ppnad burk.
Inneh?ll:
Vatten, linolja, kinesisk tr?n?tsolja, blyfria torkmedel, plantbaserat emulgeringsmedel.
BEHANDLA ?r godk?nd att anv?nda p? ytor som kan komma i
kontakt med livsmedel.
6
Varning:
F?rvaras utom r?ckh?ll f?r barn. Ej f?r inv?rtes bruk. S?kerst?ll god ventilering vid anv?ndning. F?rslut burken v?l efter
anv?ndning.
F?rvaras frostfritt och torrt. Vattentv?tta anv?nda penslar,
dr?nk in anv?nda trasor med vatten p g a risken f?r sj?lvant?ndning.
?ESKY
Instrukce:
Drsn? povrch d?eva zbruste smirkov?m pap?rem nebo Scotchbrite? a pot? odstra?te v?echen prach.
Naneste ?t?tcem tenkou vrstvu oleje BEHANDLA. Nechte
vsakovat p?ibli?n? 15 minut. Set?ete olej, kter? se nevs?kl jemn?m had??kem. Nechte povrch uschnout a opakujte
1-3kr?t podle pou?it?ho d?eva.
?as schnut?:
Nat?ete znovu po 2-4 hodin?ch, vysu?te po 12-24 hodin?ch
(20 ? 58C, p?i vlhkosti 45-70 %).
N??ad? vy?ist?te vodou a m?dlem.
Pokryje: 10-12 m2 (107.6-129.2 sq.ft) p?i jedn? vrstv? - v
z?vislosti na typu a kvalit? d?eva.
Skladov?n?:
Uzav?enou plechovku m??ete skladovat 24 m?s?c?, po
otev?en? 6 m?s?c?.
Obsahuje:
Voda, ln?n? olej, methylcelulosa, slo?ka pro su?en?, emulze na
rostlinn?m z?kladu.
BEHANDLA je ur?ena pro n?t?r d?eva.
Upozorn?n?:
Skladujte mimo dosah d?t?. Nepou??vejte vnit?n?. P?i aplikaci
zajist?te dobr? odv?tr?v?n?. Po pou?it? plechovku dob?e
uzav?ete.
Skladujte na such?m m?st? mimo mr?z. Po pou?it? opl?chn?te
?t?tce ve vod?. Namo?te pou?it? l?tky do vody, abyste
zamezili samovzn?cen?.
ESPA?OL
Instrucciones:
Lija la superficie de madera con un papel de lija fino o con
Scotchbrite? y a continuaci?n elimina el polvo del lijado.
Extiende con un pincel o un pa?o una capa uniforme y fina de
aceite BEHANDLA y deja que penetre en la madera unos 15
min. aproximadamente. Elimina con un pa?o suave los restos
de aceite que no se hayan absorbido. Deja secar la superficie
y repite la aplicaci?n del aceite de tratamiento de 1 a 3 veces
seg?n el grado de absorci?n de la madera.
Tiempo de secado:
Puede aplicarse una segunda capa tras 2-4 horas, seca tras
12-24 horas (20 ? 58C, humedad rel. 45-70 %).
Limpia las herramientas con agua y jab?n.
Cobertura: 10-12 m² (107,6-129,2 pies cuadrados) en una
capa, dependiendo del tipo y calidad de la madera.
Tiempo de conservaci?n:
Sin abrir el bote sellado de origen, 24 meses, y una vez
abierto, 6 meses.
Contenido:
Agua, aceite de linaza, metilcelulosa, agentes secantes exentos de plomo, emulsionantes de base vegetal.
El aceite BEHANDLA ha sido aprobado para usar en contacto
con productos alimenticios.
Atenci?n:
Mantener fuera del alcance de los ni?os. No ingerir. Cuando lo
apliques, aseg?rate de tener una buena ventilaci?n. Despu?s
de utilizarlo, cierra bien el bote y gu?rdalo en un lugar seco,
donde no se hiele.
Lava con agua las brochas despu?s de utilizarlas. Deja en
remojo los pa?os que hayas usado para evitar el riesgo de
combusti?n espont?nea.
per circa 15 minuti. Elimina l?olio in eccesso con un panno
morbido. Lascia asciugare la superficie e ripeti il trattamento
con l?olio 1-3 volte, in base alla capacit? di assorbimento del
legno.
Tempo di essiccazione:
Puoi dare la seconda mano dopo 2-4 ore. La superficie si
asciuga in 12-24 ore (20°C ? 5°C, umidit? relativa 45-70%).
Pulisci gli attrezzi con acqua e sapone.
Copertura: una mano su una superficie di mq 10-12 (107,6129,2 piedi quadrati), in base al tipo e alla qualit? del legno.
Durata:
24 mesi nella confezione originale sigillata, 6 mesi in una
confezione aperta.
Ingredienti:
Acqua, olio di semi di lino, metilcellulosa, essiccante senza
piombo, emulsionante vegetale.
BEHANDLA ? approvato per essere usato a contatto con gli
alimenti.
Avvertenza:
Tieni questo prodotto fuori dalla portata dei bambini. Non ingerire. Durante l?applicazione, assicurati che ci sia una buona
aerazione. Chiudi bene la confezione dopo l?uso. Conserva
questo prodotto in un luogo asciutto e al riparo dal gelo.
Dopo l?uso, lava i pennelli con acqua. Immergi nell?acqua i
panni utilizzati per prevenire il rischio di autocombustione.
MAGYAR
ITALIANO
Instrukci?k:
Csiszold le a fafel?letet finom csiszol?pap?rral vagy Scotchbrite? -tal ?s t?r?ld le a keletkezett port.
Vidd fel a fel?letre a BEHANDLA-t ecsettel vagy szivaccsal
v?kony, egyenletes r?tegben. Puha ronggyal t?vol?tsd el a
fel nem sz?v?dott olajat. Hagyd megsz?radni a fel?letet, maj
ism?teld meg az olajos kezel?st 1-3-szor, att?l f?gg?en, hogy
hogyan sz?vja fel a fa az anyagot.
Istruzioni per l?uso:
Carteggia le superfici in legno con carta vetrata a grana fine o
Scotchbrite? ed elimina tutta la polvere di legno.
Applica uno strato sottile e uniforme di BEHANDLA con un
pennello o con un panno e lascia che penetri nella superficie
Sz?rad?si id?:
?jrakenhet? 2-4 ?ra eltelt?vel, sz?rad?si id? 12-24 ?ra(20 ?
58C, rel. p?ratartalom 45-70 %).
Tiszt?tsd meg az eszk?z?ket v?zzel ?s szappannal.
Fel?let: 10-12 m2 egyszeri lefest?s?re elegend? - a fa t?7
pus?t?l ?s min?s?g?t?l f?gg?en.
Eltarthat?s?g:
Felbontatlanul, gy?ri csomagol?sban 24 h?nap, felbont?s ut?n
6 h?nap.
Tartalma:
V?z, lenmagolaj, metilcellul?z, ?lommentes sz?rad?st seg?t?
anyag, n?v?nyi alap? emulge?l?, v?z.
A BEHANDLA-t ?lelmiszerrel val? ?rintkez?ssel t?rt?n?
haszn?lat szempontj?b?l tesztelt?k.
Figyelmeztet?s:
Gyerekek el?l elz?rva tartand?. Sz?jba ne ker?lj?n.
Haszn?latkor biztos?ts j? szell?z?st. Haszn?lat ut??n szorosan
z?rd vissza a dobozt. Fagymentes, sz?raz helyis?gben t?rold.
Haszn?lat ut?n az ecseteket v?zben mosd ki. A fest?kes rongyot haszn?lat ut?n ?ztasd v?zbe, hogy elker?ld az ?ngyullad?s
vesz?ly?t.
POLSKI
Instrukcje:
Wyg?ad? drewniane powierzchnie drobnym papierem ?ciernym
lub g?bk? Scotchbrite?, a nast?pnie usu? ca?y kurz powsta?y
na skutek szlifowania.
Na??? cienk?, r?wnomiern? warstw? oleju do drewna BEHANDLA za pomoc? p?dzla lub poduszeczki. Na?o?on? substancj?
pozostaw na oko?o 15 minut, aby umo?liwi? jej spenetrowanie
drewna. Pozostaj?cy na jego powierzchni nadmiar ?rodka
usu? mi?kk? szmatk?. Pozw?l drewnu wyschn??, a zabieg
powt?rz jeszcze 1-3 razy, wed?ug w?a?ciwo?ci absorbuj?cych
materia?u.
Czas schni?cia:
Nast?pn? warstw? mo?na nak?ada? po 2-4 godzinach,
ca?kowite wyschni?cie nast?puje po 12-24 godzinach (20 ?
58C, wilgotno?? wzgl?dna 45-70 %).
Umyj narz?dzia wod? z myd?em. Wydajno??: 10-12 m2 (jedna
warstwa) ? zale?nie od typu i jako?ci drewna.
Okres przechowywania:
24 miesi?ce w nienaruszonym, fabrycznie zamkni?tym pojemniku. Po otwarciu okres przechowywania wynosi 6 miesi?cy.
8
Sk?adniki:
Olej chi?ski, olej lniany, metyloceluloza, bezo?owiowa substancja wysuszaj?ca, ro?linny emulgator, woda.
Olej BEHANDLA mo?e by? u?ywany w kontakcie z
po?ywieniem.
Ostrze?enie:
Trzymaj poza zasi?giem dzieci. Produktu nie wolno spo?ywa?.
Podczas stosowania nale?y zapewni? dobr? wentylacj?. Po
zako?czeniu dok?adnie zamknij pojemnik.
Przechowuj w suchym miejscu z dala od mrozu. Wykorzystane
p?dzle umyj w wodzie, a szmatki i tkaniny namocz w wodzie,
aby zapobiec ryzyku samoczynnego zap?onu.
LIETUVI? KLB
Instrukcijos:
Nu?veiskite medin? pavir?i? smulkiu ?vitriniu popieriumi ar
?Scotchbrite?? kempin?le ir nuvalykite visus ne?varumus bei
dulkes.
Teptuku ar mink?tu audiniu tepkite plon? ir lyg? alyvos
BEHANDLA sluoksn?. Palikite ?sigerti apie 15 minu?i?. Mink?ta
?luoste nuvalykite alyvos liku?ius. Palikite pavir?i? i?d?i?ti ir
pakartokite dar 1-3 kartus pagal tai, kaip alyva susigeria ?
med?.
D?i?vimo laikas:
Kit? sluoksn? galima tepti po 2-4 val., i?d?i?sta po 12-24 val.
(20 ? 58C, sant. dr?gm? 45-70 %).
?rankius plauti vandeniu su muilu.
Dengia: 10-12 m2, vienas sluoksnis, priklausomai nuo
medienos tipo ir kokyb?s.
Galiojimo laikas:
24 m?nesiai, 6 m?nesiai po atidarymo.
Sud?tis:
Vanduo, lin? s?men? aliejus, metilo celiulioz?, d?i?vim?
greitinanti med?iaga, neturinti ?vino, augalinis
emulgatorius.
BEHANDLA tinka s?ly?iui su maistu.
?sp?jimas:
Saugoti nuo vaik?. Nepraryti. Naudojant u?tikrinti tinkam?
v?dinim?. Po naudojimo sandariai u?daryti. Laikyti sausoje
vietoje, kur temperat?ra nenukrenta ?emiau nulio.
Teptukus plauti vandeniu. Drabu?ius merkti ? vanden?, kad
neu?sidegt? savaime.
PORTUGU?S
Instru??es:
Lixe as superf?cies de madeira com papel de lixa fino ou com
Scotchbrite? e, depois, elimine todo o p?.
Aplique uma camada fina e uniforme de BEHANDLA com
um pincel ou um pano e deixe penetrar na madeira durante
aproximadamente 15 minutos. Elimine o ?leo n?o absorvido
com um pano suave. Deixe secar a superf?cie e repita a
aplica??o do ?leo de tratamento 1 a 3 vezes, de acordo com o
grau de absor??o da madeira.
Czas schni?cia:
Pode aplicar uma segunda camada ap?s 2-4 horas e deixar
secar 12-24 horas (20 ? 58C, humidade rel. 45-70 %).
Limpe as ferramentas com ?gua e sab?o.
Cobertura: 10-12 m² numa camada, dependendo do tipo e
qualidade da madeira.
Validade:
24 meses at? abrir a embalagem selada de f?brica e 6 meses
ap?s abrir a embalagem.
Cont?m:
?gua, ?leo de linha?a, metilcelulose, agente secante isento de
chumbo, emulsionador ? base de plantas e ?gua.
BEHANDLA foi aprovado para usar em contacto com alimentos.
Aten??o:
Manter fora do alcance das crian?as. N?o ingerir. Assegurar
uma boa ventila??o durante a aplica??o. Depois de usar, feche
bem a lata e guarde num local seco onde n?o gele.
Lave os pinc?is com ?gua depois de usar. Deixe os panos usados de molho para evitar o risco de combust?o espont?nea.
ROM?NA
Instruc?iuni:
Sableaz? suprafe?ele de lemn cu glaspapir fin sau cu burete
Scotchbrite? ?i apoi ?terge praful r?mas.
Aplic? BEHANDLA cu o perie ?ntr-un strat sub?ire. Las? s?
p?trund? ?n suprafa?a de lemn timp de aprox. 15 minute.
?terge uleiul ?n exces cu o c?rp? moale. Las? suprafa?a s? se
usuce ?i repet? tratamentul de 1-3 ori conform cu gradul de
absorb?ie al lemnului.
Timp de uscare:
Se mai pot aplica straturi de ulei pe produs dup? 2-4 ore, se
usuc? dup? 12-24 de ore (20 ? 58C, umiditate 45-70 %).
Cur??? ustensilele cu ap? ?i s?pun.
Grad de acoperire: 10-12 m2 cu un strat - ?n func?ie de tipul
?i calitatea lemnului.
Durat? de depozitare:
24 de luni ?n cutii sigilate, nedesf?cute, 6 luni ?n cutii
desf?cute.
Con?ine:
Ap?, ulei de in, metilceluloz?, agent de uscare f?r? plumb,
emulsificator pe baz? de plante.
BEHANDLA a fost aprobat pentru folosirea ?n contact cu
alimentele.
Avertisment:
Nu l?sa la ?ndem?na copiilor. A nu se administra intern.
Asigur? o bun? ventila?ie a camerei atunci c?nd aplici. ?nchide
cutia etan? dup? folosire. Depoziteaz? ?ntr-un loc ferit de
?nghe?.
Spal? pensulele ?n ap? dup? folosire. ?nmoaie pensulele folosite ?n ap? pentru a preveni riscul combustiilor spontane.
SLOVENSKY
Pokyny:
Dreven? plochy prejdite jemn?m br?snym papierom alebo
materi?lom Scotchbrite? a povrch o?istite. ?tetcom naneste
jemn?, rvonomern? vrstvi?ku pr?pravku BEHANDLA.
Po?kajte 15 min?t, k?m drevo vstrebe pr?pravok. Prebyto?n?
olej utrite handri?kou. Po?kajte, k?m povrch vyschne a opakujte cel? postup 1-3 razy, pod?a nasiakavosti dreva.
Doba su?enia:
Op?tovn? n?ter po 2-4 hod.,?as schnutia 12-24 hod. (20+/-58
stup?ov Celzia, rel. vlhkos? 45-70%).
N?stroje ?istite vodou a sapon?tom.
V?datnos?: 10-12 m2 jednorazovo - pod?a druhu dreva.
Trvanlivos?:
24 mesiacov v neotvorenej plechovke, 6 mesiacov po ot9
voren?.
Obsahuje:
Vodu, ?anov? olej, metylcelul?za, bezolovnat? vys??a?,
rastlinn?emulg?tor.
BEHANDLA bola schv?len? na pou?itie na materi?ly prich?dzaj?ce do styku s potravinami.
Varovanie:
Dr?te mimo dosah det?. Neu??vajte vn?torne. Pri pr?ci
zabezpe?te dostato?n? vetranie. Po pou?it? plechovku dobre
zavrite. Skladujte na suchom a mieste, kde nemrzne.
Po pou?it? ?tetce umyte vodou. Pou?it? handri?ky namo?te do
vody, aby ste predi?li nebezpe?enstvu samovznietenia.
БЪЛГАРСКИ
Указания за употреба:
Изтъркайте дървените повърхности с фина шкурка или
Scotchbrite? и отстранете прахта.
С четка или тампон нанесете тънък, равен слой BEHANDLA.
Оставете да попие в повърхността за около 15 минути.
Оберете излишното количество с мека кърпа. Оставете да
изсъхне и повторете процедурата 1-3 пъти в зависимост от
абсорбиращата способност на дървото.
Време за съхнене:
Втори слой може да се нанася след 2-4 часа, изсъхва за
12-24 часа (20 ? 58C, относителна влажност 45-70 %).
Измивайте инструментите с вода и сапун.
Достатъчно за: 10-12 кв. м при един слой в зависимост от
вида и качеството на дървото.
Срок на съхранение:
24 месеца за неотворена и 6 месеца за отворена кутия.
Съдържание:
Вода, безир, метилцелулоза, изсушаващо вещество без
съдържание на олово, емулгатор
на растителна основа. BEHANDLA е одобрена за употреба
при контакт с хранителни продукти.
Внимание:
Дръжте далеч от деца. Не поглъщайте. Осигурявайте
добра вентилация по време на употреба. След използване
затварайте плътно кутията. Дръжте на сухо място, където
10
няма опасност от замръзване.
След употреба измивайте четките с вода. Накисвайте
използваните кърпи във вода, за да избегнете внезапно
разпалване.
HRVATSKI
Upute:
Izbrusite drvene povr?ine finim brusnim papirom ili Scotchbrite?, a zatim obri?ite pra?inu od bru?enja.
Kistom ili spu?vicom nanesite tanki i ujedna?eni sloj BEHANDLA ulja. Ostavite otprilike 15 minuta da ulje prodre
u povr?inu. Obri?ite vi?ak ulja mekanom krpom. Kada se
povr?ina osu?i nanesite ulje 1 do 3 puta sve dok drvo ne
prestane upijati ulje.
Vrijeme su?enja:
Mo?e se premazati nakon 2-4 sata, suho nakon 12-24 sata
(temp. 20° C, relativna vlaga 45-70 %).
O?istite alat vodom i deterd?entom.
Pokrivnost: 10-12 m2 za jedan premaz ? ovisno o vrsti i
kvaliteti drva.
Rok trajanja:
?uvajte 24 mjeseca u zatvorenoj tegli, a 6 mjeseci u otvorenoj tegli.
Sastav:
Voda, laneno ulje, metilceluloza, bezolovno sredstvo za
su?enje, biljni emulgator.
BEHANDLA ulje odobreno je za upotrebu u kontaktu s prehrambenim proizvodima.
Upozorenje:
Dr?ite izvan dohvata djece. Ne pijte. Osigurajte dobru
prozra?nost u prostoru primjene. ?vrsto zatvorite teglu nakon
uporabe. Spremite na toplom i suhom mjestu.
Nakon uporabe operite kistove u vodi. Namo?ite kori?tene
krpe kako bi sprje?ili mogu?nost samozapaljenja.
????????
???????:
??????? ??? ??????? ?????????? ?? ??? ????? ???????????
? ?? ??? Scotchbrite? ??? ??????? ????????? ???? ??? ??
?????????.
??????? ?? ??? ??????? ? ?? ??? ???? ??? ??????????, ?????
?????? ?????? BEHANDLA. ?????? ?? ???? ?? ??????????
???? ????????? ??? ????? ??? ??????? 15 ?????. ?????????
?? ???? ??? ??? ???? ??????????? ?? ??? ?????? ????.
?????? ??? ????????? ?? ????????? ??? ??????????? ???
?????????? ??? ???????????? ?? ???? 1-3 ????? ??????? ??
??? ???????????????? ??? ?????.
?????? ???????????:
??????? ???? ??????? ???? 2-4 ????, ???????? ???? 12-24
???? (20 ? 58C, ????. ??????? 45-70 %).
?????????? ?? ???????? ?? ???? ??? ???????.
??????: 10-12 m2 ??? ??? ??????, ??????? ?? ??? ????????
??? ?????.
???????? ???? ???????????:
24 ????? ?? ??????? ?????? ??????????? ??? ?? ??????????.
?? ????????? ?????? 6 ?????.
????????:
????, ????????, ????????????????, ?????????? ????? ???????,
?????? ?????????????????.
?? BEHANDLA ????? ??????????? ??? ?? ?????? ?? ????? ??
????? ?? ??????.
?????????????
???????? ?? ?????? ??? ?? ??????. ??? ?? ??????????.
??????????? ??? ??????? ????? ???????? ???? ??
??????????????. ???????? ?? ?????? ???? ???? ??? ?????.
??????????? ?? ?? ??? ?????? ??? ??? ???????? ?????.
???? ??? ????? ??????? ??? ???????? ?? ????. ?????????
?? ??????????????? ????? ?? ????, ???? ?? ??????????? ?
???????? ????????? ?????????.
РУССКИЙ
Инструкции:
Обработайте деревянные поверхности мелкозернистой
шлифовальной шкуркой или Scotchbrite?, затем протрите
от пыли.
Наносите масло БЕХАНДЛА кистью или губкой тонким,
равномерным слоем. Дайте маслу впитаться в течение 15
минут. Вытрите остатки масла мягкой тканью. После того,
как поверхность высохнет, повторите обработку маслом
1-3 раза в зависимости от впитывающей способности
дерева.
Время высыхания:
Вторым слоем можно покрыть поверхность через 2-4
часа, поверхность высыхает через 12-24 часа (20 ? 58C,
относительная влажность 45-70 %).
Чистите инструменты водой и мылом.
Площадь покрытия: 10-12 м2 ? один слой, в зависимости
от типа и качества дерева.
Срок службы:
2 года для закрытой банки, полгода - для открытой банки.
Состав:
Вода, льняное масло, метилцеллюлоза, сушильный агент,
не содержащий свинец,
эмульгатор растительного происхождения. БЕХАНДЛА
одобрена для использования в контакте с пищевыми
продуктами.
Внимание:
Хранить в недоступном для детей месте. Не принимать
внутрь. Обрабатывать поверхности только в хорошо
проветриваемом помещении. После использования плотно
закрывайте банку. Храните в сухом месте при комнатной
температуре.
Мойте кисти после нанесения масла. Использованные
кусочки ткани замачивайте в воде во избежание опасности
самовозгорания масла.
SRPSKI
Uputstva:
Iz?mirglajte povr?inu finim ?mirglom ili Scotchbrite? i
potom obri?ite pra?inu. ?etkicom ili tuferom nanesite tanki
sloj BEHANDLA za?tite. Ostavite otp. 15min. da prodre u
povr?inu. Preostalo ulje obri?ite mekom krpom. Sa?ekajte da
se povr?ina osu?i i ponovite postupak jo? 1-3 puta dok drvo
upija.
Vreme su?enja:
Mo?ete premazati posle 2-4 ?asa, ostavite da se su?i 12-24
?asa (temp. 20?C, relativna vla?nost 45-70%) Operite alat
vodom i spunom. Pokriva 10-12m² po jednom premazu ? u
zavisnosti od vrste i kvaliteta deveta.
11
Spremanje:
Fabri?ki zatvorena konzerva mo?e stajati 24 meseca, otvorena
konzerva 6 meseci.
Sadr?aj:
Voda, laneno ulje, metil celuloza, bezolovno sredstvo za
su?enje, emulzija
na bazi bilja. Ulje BEHANDLA je odobreno za kontakt s namirnicama.
Upozorenje:
Dr?ite van doma?aja dece. Nemojte gutati/udisati. Prilikom
nano?enja obezbedite dobru ventilaciju. Dobro zatvorite konzervu nakon upotrebe. Spremite na mesto gde ne zamrzava.
Vodom operite upotrebljene ?etke. Natopite upotrebljene krpe
vodom da spre?ite spontano sagorevanje.
SLOVEN??INA
Navodila:
Lesene povr?ine zbrusite z brusnim papirjem ali izdelki
Scotchbrite?, potem pa obri?ite prah.
S ?opi?em ali metlico nanesite tanek enakomeren sloj BEHANDLA olja za les. Olje naj se vpija pribl. 15 minut. Obri?ite
odve?no olje z mehko krpo. Po?akajte, da se povr?ina posu?i,
potem pa 1-3 krat ponovite postopek, odvisno od tega, koliko
olja je les ?e sposoben vpiti.
?as su?enja:
Ponovni nanos po 2-4 urah. Povr?ina suha po 12-24 urah
(20°C ? 5°C, relativna vla?nost 45-70 %).
Orodje operite z vodo in milom.
Uporaba: en nanos zadostuje za 10-12 m2 - odvisno od vrste
in kvalitete lesa.
Rok trajanja:
24 mesecev v neodprti tovarni?ko zaprti plo?evinki, odprta 6
mesecev.
Vsebina: Voda, laneno olje, metilceluloza, sredstvo za
su?enje brez dodanega svinca, emulgator
na rastlinski osnovi.
Izdelki BEHANDLA so preverjeno varni za uporabo na
povr?inah, ki so v stiku s ?ivili.
Opozorilo:
12
Hranite izven dosega otrok. Na zau?ijte! Pri nana?anju poskrbite za dobro prezra?evanje. Po uporabi plo?evinko dobro
zaprite. Hranite na suhem mestu, kjer ni zmrzali. Po uporabi
?opi?e sperite z vodo, krpe pa namo?ite v vodi, da ne bi pri?lo
do samov?iga.
T?RK?E
Kullan?m:
Ah?ap y?zeyler ince bir z?mpara ka??d? ya da Scotchbrite? ile
z?mparalan?r ve olu?an toz temizlenir.
Bir f?r?a ya da ince bir ped yard?m? ile BEHANDLA uygulan?r.
Ah?aba n?fuz etmesi i?in yakla??k 15 dak. bekletilir. Y?zeyde
biriken fazla ya? yumu?ak bir bez ya da kuma? par?as? ile
temizlenir. Ah?ap kurumaya b?rak?l?r ve ah?ab?n emi? kapasitesine g?re ya?lama i?lemi 1-3 kez tekrar edilir.
Kuruma s?resi:
?kinci kat 2-4 saat sonra yap?labilir, s?r?ld?kten 12-24 saat
sonra kurur. (20 ? 58C, relatif nem oran? % 45-70).
Kullan?lan aletler su ve sabun ile y?kanmal?d?r.
Kaplama alan?: Sadece bir kat i?in 10-12 m2 (107.6-129.2
sq.ft), ah?ab?n cinsi ve kalitesine g?re de?i?ebilir.
Saklama s?resi:
A??lmam?? bir kutu i?in 24 ay, a??lm?? bir kutu i?in ise 6 ayd?r.
??indekiler:
Su, bezirya??, metilsel?loz, kur?unsuz kurutma maddesi, bitki
bazl? em?lsiyon.
BEHANDLA? n?n g?da maddeleri ile temas? olan y?zeylerde
kullan?m? onaylanm??t?r.
Uyar?:
?ocuklar?n ula?amayaca?? yerlerde muhafaza ediniz.
Dahili kullan?m i?in de?ildir. Uygulama esnas?nda iyi bir
havaland?rma ortam? sa?lanmal?d?r. Kulland?ktan sonra kutu
s?k?ca kapat?lmal?d?r. Donmamas?n? sa?layacak kuru bir
yerde muhafaza edilmelidir. Kullan?mdan sonra f?r?a su ile
y?kanmal?d?r. Kullan?lm?? olan bez veya kuma?, kendili?inden
yanma tehlikesine kar??, su ile tamamen ?slat?lmal?d?r.
??
???
?????Scotchbrite????????????????????
?????
??????? BEHANDLA ?????????????????15
???????????????????????????????
?????????????1-3??
????
2-4??????????12-24??????20 ? 58C?????
45-70 %??
????????
?????????10-12 ??? ?107.6-129.2 ?????????
?????????????
?????
??????24?????????6???
??
??????????????????????
????BEHANDLA ???? ??????????
???
???????????????????
???????????????????????????????
??????
??
????:
?????Scotchbrite?????????????????
??????????BEHANDLA???????15????????
???????????????????????????????
??1-3?????
????:
2-4????????????12-24??(??20 ? 58C???4570%)?
??????????
?????:10-12?????????????????
????:
???????2?????????6???????
???
?????????????????????????
????BEHANDLA?????????????????
??:
???????????????????????????????
????????????
??????????????????????????????
???
???
???:
?? ??? ?? ??? Scotchbrite? ? ?? ??? ?????.
???? ???? BEHANDLA? ?? ??? ?????. ? 15??
??? ??? ??? ???. ???? ??? ???? ?? ???
?????. ?? ??? ??? ?, 1-3? ?? ??? ?? ???
?? ?????.
?? ??:
2-4?? ? ???? ?????. 12-24?? ? ?? ?? (??: 20 ?
58?, ?? ?? 45-70%).
?? ??? ??? ?????.
???: 10-12 m² (107.6-129.2 sq.ft), 1? - ??? ??? ??? ??
?? ? ??.
?? ??:
??? ????? 24??, ??? 6??.
??:
?, ????, ??????, ?????, ???
???. ??? ??? ?? ??? ?? ?????.
??:
???? ?? ?? ?? ?? ?????. ?? ???. ??? ??
??? ? ??? ?????. ?? ??? ?? ? ??????.
??? ??? ?? ??? ?? ?????.
?? ??? ?? ???? ?????. ??? ?? ?? ???
??? ??? ??? ?? ?????.
???
??????
???????????????????????????????
???????????????????? BEHANDLA/?????
?????????????????????????15?????
???????????????????????????????
13
???????????????????????????????
??1-3?????????????
????:
??????????2-4???????????????????
??12-24????????20?5????45?70%???????
???????????????????????????????
10-12???????????????????????
?????
????24???????6???
???
??????????????????????????????
???
BEHANDLA/????????????????????????
???
???
???????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
?????
???????????????????
??????????????????????????
BAHASA INDONESIA
Petunjuk:
Amplas permukaan kayu dengan kertas pasir halus atau
Scotchbrite? dan kemudian buang sisa debu bekas amplas.
Terapkan BEHANDLA menggunakan sikat atau pad tipis.
Biarkan ia meresap pada permukaan sekitar 15 menit. Lap
bersih sisa minyak yang tidak menyerap dengan kain lembut.
Biarkan permukaan mengering dan ulangi perawatan minyak
1-3 kali sesuai dengan daya serap kayu.
Masa pengeringan:
Dapat dilapis kembali setelah 2-4 jam, kering setelah 12-24
jam (20 ? 58C, kelembaban relatif 45-70 %).
Bersihkan peralatan dengan air dan sabun.
Meliputi: 10-12 m2 (107.6-129.2 kaki persegi) untuk satu
lapisan - tergantung pada jenis dan kualitas kayu.
14
Masa penyimpanan:
24 bulan sebelum kaleng dibuka, 6 bulan untuk kaleng yang
telah dibuka.
Kandungan:
Air, minyak biji rami, metilselulosa, agen pengering bebas
arang, nabati
emulsifier. BEHANDLA telah diluluskan aman untuk kontak
dengan bahan makanan.
Peringatan:
Jauhkan dari jangkauan anak-anak. Jangan ditelan. Pastikan
pengudaraan baik saat penggunaan. Tutup rapat setelah selesai pemakaian. Simpan di tempat kering yang bebas es.
Cuci kuas dalam air setelah digunakan. Rendam kain yang
digunakan ke dalam air untuk mencegah terjadinya resiko
pembakaran spontan.
BAHASA MALAYSIA
Arahan:
Empelas permukaan kayu dengan kertas pasir halus atau
Scotchbrite? dan kemudian buang semua habuk. Sapukan
lapisan nipis dan rata BEHANDLA dengan berus atau pad. Biarkan ia meresap ke dalam permukaan untuk lebih kurang 15
minit. Lap sebarang baki minyak yang tidak meresap dengan
kain lembut. Biarkan permukaan kering dan ulang rawatan
minyak sebanyak 1-3 kali mengikut kadar penyerapan kayu.
Masa pengeringan:
Boleh disalut semula selepas 2-4 jam, keringkan selepas 1224 jam (20 ? 58C, kelembapan relatif 45-70 %). Bersihkan
peralatan dengan air dan sabun. Liputan: 10-12 m2 (107.6129.2 kaki persegi) untuk satu lapisan - bergantung kepada
jenis dan kualiti kayu.
Jangka hayat simpanan
24 bulan bagi tin yang belum dibuka, tin yang telah dibuka
tahan selama 6 bulan.
Kandungan:
Air, linsid, metilselulosa, agen pengering bebas plumbum,
pelarut berasaskan
tumbuh-tumbuhan. BEHANDLA telah diluluskan agar selamat
digunakan dengan bahan makanan.
Amaran:
Jauhkan daripada kanak-kanak. Jangan telan. Pastikan
pengudaraan yang baik semasa menggunakannya. Tutup tin
agar ketat selepas digunakan. Simpan di tempat kering yang
bebas daripada fros. Basuh berus menggunakan air selepas
digunakan. Rendam kain yang telah digunakan di dalam air
untuk mengelakkan risiko pembakaran spontan.
:???????????
?Scotchbrite ?????? ?????? ??????? ?????? ??? ?????? ???? ?? ?????????
.??? ????? ?? ???? ?????????
? ????? ?????.?? ???????? ?????? ????? ?? ????? ?? ???? ?????BEHANDLA ????
? ???? ?????? ???? ???? ????? ???.? ????? ??????? ??? ???? ??? ??????15
? ?????1-3 ? ???? ????? ??? ?? ??? ????????.?????? ?? ??? ?? ??? ????????
.???? ???? ????? ??? ?????????
:???? ????????
?? ??????20?58( ? ?????12-24 ? ??? ?????? ??????2-4 ????? ????? ????? ????
.)45-70% ???????? ????????
.?????? ??????? ?????? ?????????
?) ????? ????? ? ????? ??? ??????2? ????107.6-129.2( 2? ????10-12 :?????????
.?????? ??????
:????? ?? ????????
? ???? ?? ?????6 ? ??????? ????? ???? ??? ????? ??????? ???? ???????24
.????????
:???????????
?? ???? ????? ???? ?? ????????? ????? ??????????? ??? ??? ??????????????
????????
.? ????? ????????? ??? ????????BEHANDLA .???????
???
?????????
?? ? ????????????????? ????????????? Scotchbrite? ?????????????? ?? ??? ?
?? ???????? ?????? ???? ????? ???? BEHANDLA ???????????? ?? ????? ??????? ?
??? ???????????????
? ?? ???? 15 ???? ??????????
? ?? ?? ???? ????????? ???????????? ????
??? ?? ????????? ????
? ????? ?? ??????????
? ?? ?????? ??????????? 1-3 ????? ???
? ????
? ?
?
????????????????????????? ???????????
? ?? ?
????????????????????
????????????????? ??????????????? ??????? ?? 2-4 ???? ??? ?? ??????? ?? 12? ???????? 45-70%) ?? ??? ???? ?????
24 ???? ??? (20 ? 58C, ???????
? ???????????
? ????? ???? ? 10-12
? ?????? ? ??????? ?????? ?????? ???
? ???
? ?: ??????????????????
??.?. (107.6-129.2 ????????) ???
? ????
? ?
? ?????????????????? ?
???????????
????? ???? ??????????? ???? 24 ????? ??????? ?????? ???? ?? ?????? ??? ???? 6
?????
??????????
??? ??? ? ??? ?????????? ????????????? ???????? ??? ???????????? ????
? ?????????
?????? ??? ? ??? ?????????????
? ?? ? BEHANDLA ???????????????????????? ??? ????
?????????????
????????
? ??? ?????? ?? ????????? ????????? ??????????????
? ? ?????????????? ????? ????
???????? ??????
? ?
?? ???????????? ?????? ????
? ?? ??????? ????? ?????? ???? ????? ???
?????????
? ? ?????
? ????????? ?? ??? ????????? ?????? ? ??????? ?????? ?? ?? ??? ??????? ???
?? ?????? ????
? ?? ???????????????????
? ?? ?
???????
? ???? ?? ???? ??????.? ?? ????? ???????.????? ?????? ?? ?????? ???? ????????
? ???? ?? ?????.? ???? ?????? ?????? ??? ??????????.????? ??? ?????????
.???? ???? ?????
? ???? ??????? ????????? ?? ??????.????? ??????? ?????? ??? ??????????
.?????? ????? ?????????
15
Vi?arol?a til notkunar innandyra. Fyrir ?me?h?ndla?an
vi? me?h?ndla?an vi?. ?n
leysiefna.
Vi?v?run! H?tta ?
sj?lfsprottnum bruna, sj?
lei?beiningar fyrir ?tarlegri
uppl?singar.
Treolje for innend?rsbruk.
For ubehandlet eller
tidligere oljet tre. Fri for
l?sningsmidler. Advarsel!
Risiko for selvantenning, se
folder for mer informasjon.
Olio per legno per interni.
Per legno grezzo o gi? oliato.
Senza solventi. Avvertenza!
Rischio di autocombustione.
Per ulteriori informazioni,
consulta l?opuscolo.
Fakezel? olaj belt?ri
haszn?latra. Kezeletlen ?s
kor?bban m?r olajkezelt f?ra.
Nem taratalmaz old?szert.
Figyelem! ?ngy?l?kony.
Tov?bbi inform?ci?t a
haszn?lati ?tmutat?ban
tal?lsz.
Ulei pentru tratarea lemnului,
pentru uz interior. Pentru
lemn netratat sau tratat
cu ulei ?n prealabil. F?r?
solven?i. Aten?ie! Risc de
combustie spontan?. Vezi
mapa pentru mai multe
informa?ii.
Olej na drevo na pou?itie v
interi?ri. Na neo?etren? drevo
alebo drevo impregnovan?
olejom. Bez rozp???adiel.
Varovanie! Nebezpe?enstvo
samovznietenia. Bli??ie
inform?cie na let?ku.
Масло для обработки
деревянных поверхностей
в помещении. Подходит как
для необработанного, так и
для обработанного дерева.
Не содержит растворитель.
Внимание! Вещество
самовоспламеняющееся.
Более подробную
информацию см. в
брошюре.
??? ??????. ??? ?
? ? ?? ???? ??? ??
??. ???.
??: ?? ?? ??. ??? ?
?? ??? ?????.
???????????????
???????????????
???????????????
???????????????
???????????????
?????????
Ulje za odr?avanje drveta
za upotrebu u zatvorenom
prostoru. Za neobra?eno i
prethodno nauljeno drvo.
Bez razre?iva?a. Upozorenje!
Rizik od spontanog
Perawatan kayu untuk
sagorevanja. Pogledajte
penggunaan di dalam
Puu?ljy sis?k?ytt??n.
dodatne informacije.
Olej do konserwacji
bangunan. Untuk kayu yang
K?sittelem?t-t?mille
Масло за дърво за
drewna, do u?ytku w
belum dirawat dan kayu yang
ja aikaisemmin ?ljytyille
pomieszczeniach. Do drewna употреба на закрито.
sebelumnya dirawat. Bebas
puupinnoille. Ei sis?ll?
За необработвано и
surowego lub poprzednio
pelarut.
liuotinaineita. Varoitus!
обработвано с масло дърво. Olje za leseno pohi?tvo
powleczonego olejem do
Peringatan! Resiko
Itsest??n-syttymisvaara.
Не съдържа разтворители.
v zaprtih prostorih. Za
konserwacji drewna. Nie
pembakaran spontan, lihat
Lis?tietoja k?ytt?ohjeista.
Внимание!
Опасност
от
neobdelano
in
neoljeno
zawiera rozpuszczalnik?w.
folder untuk informasi lebih
внезапно разпалване. За
leseno povr?ino. Brez
Ostrze?enie! Ryzyko
повече информация вижте
topil. Opozorilo! Nevarnost
lanjut.
samozap?onu. Dodatkowe
книжката.
samov?iga. Glej prilogo z
informacje znajdziesz w
Tr?olja f?r inomhusbruk.
dodatnimi informacijami.
broszurze.
F?r obehandlat eller
Minyak rawatan kayu adalah
tidigare oljat tr?. Fri fr?n
untuk kegunaan di dalam
l?sningsmedel. Varning! Risk
Ulje za drvo za uporabu u
bangunan. Bebas pelarut.
f?r sj?lvant?ndning, se folder Medienos alyva vidaus
zatvorenom prostoru. Za
?? mekan i?in ah?ap
Amaran! Risiko pembakaran
f?r mer information.
nepremazano i prethodno
uygulama ya??. ??lenmemi?
dirbiniams. Neapdorotiems
spontan. Lihat fail untuk
premazano drvo. Bez
ham ah?ap ve ?nceden
ir anks?iau alyva teptiems
maklumat lanjut.
otapala. Upozorenje! Rizik od ya?lanm?? ah?aplarda
medienos dirbiniams. Be
samozapaljenja. Vidi odjeljak kullan?l?r. Solventsiz. Uyar?!
tirpikli?.
Olej na d?evo pro pokojov?
za dodatne informacije.
Kendili?inden yanma riski
D?mesio! Gali savaime
pou?it?. Pro povrchov?
olabilir, daha fazla bilgi i?in
u?sidegti. ?r. informacin?
???? ?????? ????? ????????? ???
neupraven? ?i ji? naolejovan? lapel?.
kitap???a bak?n?z.
? ????? ????? ??????.?????? ???????
povrchy. Neobsahuje
? ?????.?????? ??? ??????? ?? ????
rozpou?t?dl?. Upozornen?!
???? ???????????? ?????
? ?????! ?????.??? ?????? ?????????
Nebezpe?? samovzn?cen?.
??? ????? ?? ???????????
? ???? ????? ?????? ???.??????????
V?ce informac? na p??balov?m ?leo para tratamento de
??????. ??? ???? ??? ???
???????????????
.???????????
let?ku.
madeira para uso no interior. ????? ??????? ???????????
???????????????
Para madeiras sem tratar e j? ? ??? ???? ??? ????? ???
???????? ?? ????.
???????????????
tratadas. Sem dissolventes.
??? ?????????????
? ?? ? ??????????????? ????
Aten??o! Risco de combust?o
???????????
Aceite de tratamiento
espont?nea. Veja folheto
?? ????? ? ?????????????? ?? ??? ????
de madera para uso en
para mais informa??o.
?? ????? ????? ???????????????? ????? ?
interiores. Para madera sin
??
?
?
?
?
????????
????? ???????? ?? ????
tratar o ya tratada. Exento
??????????????? ???????????? ?????????????????
de disolventes. ?Atenci?n!
??????????????? ???????? ???????? ???????? ?????
Riesgo de combusti?n
? ????? ? ?? ???? ????????
espont?nea. V?ase folleto
????!?????????? ????????? ????
para m?s informaci?n.
????? ??????????
?????????????