close

Enter

Log in using OpenID

II. BALIK BESLEME ve YEM TEKNOLOJİSİ ÇALIŞTAYI

embedDownload
III. BALIK BESLEME ve YEM TEKNOLOJİSİ ÇALIŞTAYI
III. BALIK BESLEME ve YEM TEKNOLOJİSİ
ÇALIŞTAYI
(III. FISH NUTRITION AND FEED TECHNOLOGY
WORKSHOP)
PROGRAM ve BİLDİRİ ÖZETLERİ
(PROGRAMME AND ABSTRACTS)
Yerel Düzenleme Kurulu (Local Organization Comittee)
Prof. Dr. Ahmet Adem TEKİNAY
Yrd. Doç. Dr. Saniye TÜRK ÇULHA
Yrd. Doç. Dr. Hakkı DERELİ
Arş. Gör. A. Çağlar ORUÇ
Arş. Gör. Fatih AKSOY
Arş. Gör. Zerife PEKER
Arş. Gör Ezgi DİNÇTÜRK
Yüksek Lisans Öğrencileri (MSc Students)
Tolga AKDEMİR
Gizem ORHUN
Onur CEYLAN
F. Rabia KARADUMAN
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi 4-5 Eylül 2014
III. BALIK BESLEME ve YEM TEKNOLOJİSİ ÇALIŞTAYI
ONURSAL BAŞKAN (HONORARY CHAIRMAN)
Prof. Dr. Galip AKHAN
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Üniversitesi Rektörü
(Rector, İzmir Katip Çelebi University)
Düzenleme Kurulu (Organization Comittee)
Prof. Dr. Ahmet Adem TEKİNAY
(Chairman)
Prof. Dr. İbrahim DİLER
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
Süleyman Demirel Üniversitesi
Doç Dr. Ali Yıldırım KORKUT
Ege Üniversitesi
Doç. Dr. Aysun KOP
Ege Üniversitesi
Doç. Dr. Özgür ALTAN
Ege Üniversitesi
Doç. Dr. Derya GÜROY
Yalova Üniversitesi
Doç. Dr. Kaya GÖKÇEK
Doç. Dr. Tufan EROLDOĞAN
Doç. Dr. Fatih BAŞARAN
Yüksek Müh. Hüseyin AKBAŞ
Dr. Süreyya ÖZKIZILCIK
Mustafa Kemal Üniversitesi
Çukurova Üniversitesi
Nektar Yem
Gıda, Tarım ve Hayvancılık İzmir İl Müdürlüğü
Nutra Yem
Altan DURANLI
Feraye YAĞCI
Hasan Ayna
Agromey
Sibal Yem
Çamlı Yem
Metin NEKE
Dr. Özlem GÜZEL
Egemar
Çamlı Yem
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi 4-5 Eylül 2014
İzmir Katip Çelebi University Faculty of Fisheries 4 – 5 September 2014
III. BALIK BESLEME ve YEM TEKNOLOJİSİ ÇALIŞTAYI
Bilimsel Kurul (Scientific Comittee)
Prof. Dr. Ahmet Adem TEKİNAY
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
Prof. Dr. Ali TÜRKER
Muğla Üniversitesi
Prof. Dr. İbrahim DİLER
Süleyman Demirel Üniversitesi
Prof. Dr. Muhammet ATAMANALP
Atatürk Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa YILDIZ
İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Osman ÇETİNKAYA
Süleyman Demirel Üniversitesi
Prof. Dr. Kenan KÖPRÜCÜ
Fırat Üniversitesi
Doç. Dr. Ali Yıldırım KORKUT
Ege Üniversitesi
Doç. Dr. Aysun KOP
Ege Üniversitesi
Doç. Dr. Özgür ALTAN
Ege Üniversitesi
Doç. Dr. Derya GÜROY
Yalova Üniversitesi
Doç. Dr. Erdal YILMAZ
Mustafa Kemal Üniversitesi
Doç. Dr. Erkan GÜMÜŞ
Akdeniz Üniversitesi
Doç. Dr. Fatih BAŞARAN
Nektar Yem
Doç. Dr. Kaya GÖKÇEK
Mustafa Kemal Üniversitesi
Doç. Dr. Murat ARSLAN
Atatürk Üniversitesi
Doç. Dr. Nadir BAŞÇINAR
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Doç. Dr. Orhan Tufan EROLDOĞAN
Çukurova Üniversitesi
Doç. Dr. Önder YILDIRIM
Muğla Üniversitesi
Doç. Dr. Serap USTAOĞLU TIRIL
Sinop Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Kenan ENGİN
Mersin Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Nalan Özgür YİĞİT
Süleyman Demirel Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Oğuz TAŞBOZAN
Çukurova Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Seval KOCA
Süleyman Demirel Üniversitesi
Dr. Hüseyin SEVGİLİ
Akdeniz Su Ürün. Araş.Enstitüsü
Dr. Süreyya ÖZKIZILCIK
Nutra YEM
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi 4-5 Eylül 2014
İzmir Katip Çelebi University Faculty of Fisheries 4 – 5 September 2014
III. BALIK BESLEME ve YEM TEKNOLOJİSİ ÇALIŞTAYI
ÖNSÖZ
Değerli Katılımcılar,
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi ev sahipliğinde 4 - 5
Eylül 2014 tarihleri arasında İzmir’de gerçekleştirilecek olan ‘III Balık Besleme ve
Yem Teknolojisi Çalıştayı’nda sizlerle birlikte olmaktan onur duymaktayız.
Yem hammaddelerinin fiyatları giderek arttığı için balık yeminin üretim
maliyeti içindeki oranı da artmaktadır. Özellikle son yıllardaki alabalık, çipura ve
levrek işletme FCR değerlerindeki orantısız artış ve yem kalitelerinin azalması
dikkate alındığında, balık yemleri üzerine yapılan Ar-Ge çalışmalarına olan ihtiyaç
en yüksek seviyelere çıkmıştır.
Türkiye’de balık besleme ve yem teknolojisi alanında, 2011 yılında
Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi’nde ve 2012 yılında
Yalova Üniversitesi Armutlu Meslek Yüksekokulu’nda akademik çalıştaylar
düzenlenmiştir. Balık besleme ve yem teknolojisi çalıştaylarnın üçüncüsünü
düzenleyen Fakültemiz, akademik bilgi ile sektör tecrübesini bir araya
getirip önemli çıktılara erişilmesini hedeflemektedir.
Bölgesinde önemli bir konuma sahip olan Türkiye’nin su ürünleri ticareti
Avrupa, Ortadoğu, Afrika ve Asya olmak üzere bütün dünyada giderek
gelişmektedir. İlk ikisinde ulusal çerçevede sınırlı kalan çalıştayların üçüncüsünün
Türkiye su ürünleri sektörünün kalbi konumunda bulunan İzmir’de düzenlenecek
olmasını fırsat bilerek uluslararası destekli olması gerektiğine inandık. Bu nedenle,
çalıştaya akademisyen, teknokrat ve bürokratların yanı sıra balık besleme ve yem
teknolojileri konusunda uluslararası alanda öncü şirketlerin uzmanlarının da davet
edilip birikimlerinden faydalanılması hedeflenmiştir.
Çalıştayın birinci gününde; balık yemlerinin fiziksel ve kimyasal
özelliklerini etkileyen yem teknolojileri, alternatif hammaddeler, katkı maddelerinin
önemi, yemleme sistemleri ve çiftlik yönetimi konularında uluslararası uzmanlar 7
adet sunum yapacaktır. İkinci gün ise; akademisyenler tarafından balık besleme ve
yem tekonlojileri konularında 16 adet sözlü ve 6 adet poster bildiri sunulacaktır.
Balık yemi üreticileri, hammadde-katkı maddesi tedarikçileri, balık
üreticileri, akademisyen ve bürokratların katılacağı çalıştayın genelde su ürünleri
yetiştiriciliği, özelde balık yemi sektörünün sorunlarının çözümünde önemli bir
gelişme sağlayacağı inancımla verimli geçmesini diler Organizasyon Komitesi adına
saygılar sunarım.
Prof. Dr. Ahmet Adem Tekinay
Çalıştay Düzenleme Kurulu Başkanı
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi 4-5 Eylül 2014
İzmir Katip Çelebi University Faculty of Fisheries 4 – 5 September 2014
III. BALIK BESLEME ve YEM TEKNOLOJİSİ ÇALIŞTAYI
ÇALIŞTAY PROGRAMI (WORKSHOP PROGRAMME)
4 Eylül 2014 Perşembe
4th September 2014 Thursday
KAYA İZMİR TERMAL & CONVENTION OTEL
(KAYA İZMİR THERMAL & CONVENTION HOTEL)
09:30 - 10:00
Kayıt (Registration)
10:00 - 10:05
Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
(Minutes of Silence and Turkish National Anthem)
10:05 - 10:30
Açılış Konuşmaları (Opening Remarks)
10:30 – 10:50
Çay & Kahve Arası (Coffee Break)
I. OTURUM - YEM ÜRETİMİ
10:50 - 11:30
11:30 - 12:10
12:10 - 13:40
(I. SESSION - FEED PRODUCTION)
Nigel Lindley
Ekstrusyon Teknolojisinde Son Gelişmeler
WENGER
(Recent Advances in Extrusion Technology)
Balık Yemlerinde Fiziksel ve Kimyasal Kaliteyi
Kim Pagh
Etkileyen Faktörler
ANDRITZ
(Factors Affecting Physical and Chemical
Quality in Fish Feed)
Öğle Yemeği (Lunch)
II. OTURUM – YEM HAMMDDELERİ VE KATKI MADDELERİ
(II. SESSION - FEED INGREDIENTS AND ADDITIVES)
Balık Yemlerinde Yeni Jenerasyon Alternatif
Dr. Süreyya Özkızılcık
Hammadeler
13:40 - 14:20
NUTRA
(Alternative Raw Materials in Aquaculture Feeds)
Dr. Ioannis Nengas
Katkı Maddelerinin Balık Yemleri İçin Önemi
(Importance of Feed Additives for Efficient Fish
14:20 - 15:00 ALLTECH
Production)
15:00 - 15:20
Çay & Kahve Arası (Coffee Break)
III. OTURUM - ÇİFTLİK YÖNETİMİ VE YEMLEME STRATEJİLERİ
(III. SESSION – FARM MANAGEMENT AND FEEDING STRATEGIES)
15:20 - 16:00
Douglas Johnson
AKVASMART
Balık Üretiminde Yemleme Yönetimi
(Feeding Management in Fish Production)
16:00 - 16:40
Kostas Seferis
AQUAMANAGER
16:40 - 17:20
Iannis Karakostas
BIOMAR
Balık Üretiminde Verimlilik Kontrolü
(Control of Efficiency in Fish Production)
Pratik Balık Yetiştiriciliği İçin “Nasıl Yapılır”
Rehberi: Yemleme
(A “How-To” Manual for Practical Fish Farming:
Feeding)
17:20 - 18:00
GENEL DEĞERLENDİRME (GENERAL DISCUSSION)
20:00 - 23:00
Akşam Yemeği (Dinner)
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi 4-5 Eylül 2014
İzmir Katip Çelebi University Faculty of Fisheries 4 – 5 September 2014
III. BALIK BESLEME ve YEM TEKNOLOJİSİ ÇALIŞTAYI
5 Eylül 2014 Cuma
5th September 2014 Friday
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ
(İZMİR KATİP ÇELEBİ UNİVERSITY FACULTY OF FISHERIES)
I. OTURUM (I. SESSION)
Adem KURTOĞLU, İbrahim DİLER
09:30 - 09:50
Çipura (Sparus aurata) Yemlerine Balık Unu Yerine Farklı Oranlarda
Kanola (Brassica spp.) Küspesi Kullanımının Büyüme Performansı,
Yemden Yararlanma ve Yaşama Oranına Etkisi
Effects of Fish Meal Replacement by Canola (Brassica Spp.) Meal on
Growth Performance, Feed Efficiency and Survival Rate in Gilthead Sea
Bream (Sparus aurata)
Celal ERBAŞ, Oğuz TAŞBOZAN
09:50 - 10:10
Enginar (Cynara scolymus L.) Yaprağı Özü İlave Edilen Yemlerle Kış
Koşullarında Beslenen Çipura (Sparus aurata)’larin Büyüme Performansı
ve Vücut Kimyasal Kompozisyonlarının Belirlenmesi
Determinatıon of Growth Performance and Body Chemical Composition of
Gilthead Sea Bream (Sparus aurata) Fed with The Diets Including
Different Levels of Artichoke (Cynara scolymus L.) Leaf Extract in Winter
Conditions
Mustafa YILDIZ, Volkan AKIN, İrem KÖSE
10:10 - 10:30
Hayvansal Protein Atıklarının Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss)
Yemlerinde Kullanılması
Use of Animal Protein Waste in Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss)
Feeds
10:30 - 10:50
Kenan GÜLLÜ, Rifat TEZEL, Ümit ACAR, Aykut YOZUKMAZ, Ali
TÜRKER
Balık İşleme Atıklarından Elde Edilen Silajın Alabalık (Oncorhynchus
mykiss) Yemlerinde Kullanılabilirliği
Utilization of Fish Processing By-Product (Silage) in Rainbow Trout
(Oncorhynchus mykiss) Diets
10:50 - 11:00
Çay & Kahve Arası (Coffee Break)
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi 4-5 Eylül 2014
İzmir Katip Çelebi University Faculty of Fisheries 4 – 5 September 2014
III. BALIK BESLEME ve YEM TEKNOLOJİSİ ÇALIŞTAYI
II. OTURUM (II. SESSION)
Öznur DİLER, Öznur GÖRMEZ, İbrahim DİLER, Seçil METİN
11:00 - 11:20
Gökkuşağı Alabalıkları (Oncorhyncus mykiss)’nda Origanum vulgare L.
Uçucu Yağının Büyüme Performansı ve In vivo Antibakteriyel Etkisi
Effects of Origanum vulgare L. Essential Oil on Growth Performance and
In vivo Antibacterial Effects in Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss)
Murat ARSLAN, A. Aytaç GÜRDAL, Sinem GÜLEN, S. Buğrahan
CEYHUN, Ahmet TOPAL
11:20 - 11:40
Diyetsel Diludine Maddesinin Gökkuşağı Alabalığı Yavrularında Büyüme
Performansı, Lipit ve Yağ Asidi Kompozisyonu ile Stres Fizyolojisi
Üzerine Etkisi
Effects of Dietary Diludine on Growth Performance, Lipid and Fatty Acid
Composition and Stress Physiology in Rainbow Trout Fry
Seval Bahadır KOCA, Nalan Özgür YİGİT, Behire Işıl DİDİNEN, Seçil
METİN, Halit BAYRAK, Ertan Emek ONUK, İlter İLHAN, Hasan ERALP,
İbrahim DİLER
11:40 - 12:00
Alabalıkların Sindirim Sisteminden İzole Edilen Enzim Üreten Probiyotik
Bakterilerin Alabalık (Oncorhynchus mykiss) Yavrularında Sindirim Enzim
Aktiviteleri, Yaşama ve Büyüme Performasına Etkileri
Effects of Enzyme-Producing Probiotic Bacteria Isolated Gastrointestinal
Tract of Trout on Growth Performance, Survival and Digestive Enzyme
Activity of Rainbow Trout Fry (Oncorhynchus mykiss)
Serhan MANTOĞLU, Derya GÜROY, Betül GÜROY, Kamil ÇELEBI,
Onur KARADAL
12:00-12:20
Balık Yemlerinde Soğan Tozu Kullanımı
Usage of Onion Powder in The Aquafeeds
12:20 - 14:00
Öğle Yemeği (Lunch)
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi 4-5 Eylül 2014
İzmir Katip Çelebi University Faculty of Fisheries 4 – 5 September 2014
III. BALIK BESLEME ve YEM TEKNOLOJİSİ ÇALIŞTAYI
III. OTURUM (III. SESSION)
Tufan EROLDOĞAN, Noyan ÖÇAL
14:00 - 14:20
Farklı Sıcaklıklarda Kısa Süreli Açlık ve Geri Beslemenin Avrupa Deniz
Levreği (Dicentrarchus labrax) Lipit Metabolizmasi Üzerine Etkileri
Effects of Short Starvation and Refeeding on Lipid Metabolism in
European Sea Bass (Dicentrarchus labrax) at Different Temperatures
Mustafa ÖNDER, Nadir BAŞÇINAR, Fatma DELİHASAN SONAY
14:20 - 14:40
Farklı Yemleme Sıklıklarında Kaynak Alabalığı (Salvelinus fontinalis)’nın
Büyüme Performansının Belirlenmesi
Determination of Growth Performance Brook Trout (Salvelinus fontinalis)
at Different Feeding Intervals
Tamás SZABÓ, Kaya GÖKÇEK, Yalçın TÖRE, Béla URBÁNYI
14:40 - 15:00
Ticari Yemleme Protokolünün Mersin (Acipencer gueldenstaedtii Brandt &
Ratzenburg, 1833) Balığı Larvalarının Proteolitik Enzim Aktivitesi Üzerine
Etkileri
Effects of Commercial Feeding Protocol on Proteolytic Enzyme Activity
of Sturgeon (Acipencer gueldenstaedtii Brandt & Ratzenburg, 1833)
larvaes
Serap USTAOĞLU TIRIL, Feraye BERKAY YAĞCI
15:00 - 15:20
Mersin Balıklarının Beslenme Özellikleri Doğrultusunda Karma Yemin
Yapısı
Diet Composition of Sturgeon Based on Their Feeding Traits
15:20 - 15:40
Çay & Kahve Arası (Coffee Break)
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi 4-5 Eylül 2014
İzmir Katip Çelebi University Faculty of Fisheries 4 – 5 September 2014
III. BALIK BESLEME ve YEM TEKNOLOJİSİ ÇALIŞTAYI
IV. OTURUM (IV. SESSION)
Ali Yıldırım KORKUT, Aysun KOP
15:40 - 16:00
Türkiye Balık Yemi Projeksiyonu
Projection of Fish Feed in Turkey
Önder YILDIRIM, Serkan CANİBEY
Yem Üretim Teknolojilerinin Bazı Besin Maddeleri Üzerine Etkileri
16:00 - 16:20
Effects of Feed Manufacturing Technologies on Aquafeed: A Nutritional
Approach
Adnan Çağlar ORUÇ, Gizem ORHUN, Ezgi DİNÇTÜRK, Ahmet Adem
TEKİNAY
16:20 - 16:40
Avrupa Deniz Levreği (Dicentrarchus labrax Lin., 1758) Yavrularında
Stok Yoğunluğunun Büyüme Performansı ve Yem Değerlendirme Üzerine
Etkileri
Effects of Stocking Density on Growth Rate and Feed Conversion Ratio of
European Sea Bass (Dicentrarchus labrax Lin., 1758) Juveniles
Gizem ORHUN, Ahmet Adem TEKİNAY, Çağlar ORUÇ, Onur CEYLAN
16:40 - 17:00
Pangasius Balığı (Pangasius hypophthalmus Sauvage, 1878)
Yemlerinde Farklı Oranlarda Buğday Gluteni İlavesinin Büyüme ve Yem
Değerlendirme Performansı Üzerine Etkileri
Effects of Different Ratios of The Wheat Gluten on Growth and Feed
Utilization in Pangasius (Pangasius hypophthalmus Sauvage, 1878)
17:00 - 17:30
GENEL DEĞERLENDİRME (GENERAL DISCUSSION)
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi 4-5 Eylül 2014
İzmir Katip Çelebi University Faculty of Fisheries 4 – 5 September 2014
III. BALIK BESLEME ve YEM TEKNOLOJİSİ ÇALIŞTAYI
POSTER SUNUMLARI
Seval BAHADIR KOCA, Nalan Özgür YİGİT, Esra UZUNMEHMETOGLU, Zekiye
GUCLU, Gürkan DİKEN, Hasan ERALP, Behire Işıl DİDİNEN
Hamsi Yağı ile Zenginleştirilmiş Daphnia magna ile Beslenen Dar Kelepetli
Kerevit (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823)’in Büyüme, Yaşama ve Yağ
Asidi Kompozisyonu
Growth, Survival and Fatty Acid Composition of Narrow Clawed Crayfish (Astacus
leptodactylus ESCHSCHOLTZ, 1823) Fed Daphnia magna Enriched with Anchovy
Oil Emulsion
Seval BAHADIR KOCA, Nalan Özgür YİĞİT, Oguz Yaşar UZUNMEHMETOGLU,
Buket YAZICIOGLU, Behire Işıl DİDİNEN
Tatlısu İstakozu (Astacus leptodactylus Esch. 1823) Yavrularının Yaşama ve
Büyümesinde Zenginleştirilmiş Artemia’nın Etkileri
Effects of Enriched Artemia on Growth and Survival of Juvenile Freshwater
Crayfish (Astacus leptodactylus ESCH. 1823)
B. Ahmet BALCI, Baki AYDIN, Erkan GÜMÜŞ, Yusuf AKTOP, Yusuf KAYA
Lupin tohumu ununun (Lupinus albus) Sazan Balığı Yavrularında (Cyprinus
carpio) Büyüme Performansı ve Yem Değerlendirme Üzerine Etkisi
Effect of Raw Lupin Seed Meal (Lupinus albus) on Growth Performance and Feed
Utilization in Common Carp Fry (Cyprinus carpio)
Fatime ERDOĞAN, Mete ERDOĞAN
Akvaryumlarda Tatlısu Midyesi (Corbicula Fluminea)’nın Biyomekanik Filtre
Olarak Kullanılmasının Japon Balığı (Carrassius auratus) Büyüme Parametreleri
Üzerine Etkileri
The Effects on Gold Fish Growth Parameters of Using Fresh Water Mussel as
Biomechanical Filtration in Aquariums
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi 4-5 Eylül 2014
İzmir Katip Çelebi University Faculty of Fisheries 4 – 5 September 2014
III. BALIK BESLEME ve YEM TEKNOLOJİSİ ÇALIŞTAYI
Engin KESER, Nalan Özgür YİĞİT
Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss, Walbaum 1792) Yavrularında Kanola
Küspesine Dayalı Yemlere Enzim İlavesinin Büyüme ve Yem Değerlendirme
Üzerine Etkileri
Effects of Enzyme Addition to Canola Meal Based Diets on Growth, Feed
Efficiency and Digestibility of Rainbow Trout Fry (Oncorhynchus mykiss, Walbaum
1792)
Edis KORU
Türkiye'de Su Ürünleri Faaliyetlerinde Alglerin Balık Yemi Olarak Önemi ve
Kullanımının Geliştirilmesi
The Importance and Improvement of Using Algae as Aquafeed in Aquaculture
Activities in Turkey
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi 4-5 Eylül 2014
İzmir Katip Çelebi University Faculty of Fisheries 4 – 5 September 2014
III. BALIK BESLEME ve YEM TEKNOLOJİSİ ÇALIŞTAYI
ÖZETLER
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi 4-5 Eylül 2014
İzmir Katip Çelebi University Faculty of Fisheries 4 – 5 September 2014
III. BALIK BESLEME ve YEM TEKNOLOJİSİ ÇALIŞTAYI
Advances in Extrusion Technology – Advanced Pellet Quality Control with
Manufacturing
Nigel LINDLEY
WENGER
Extrusion cooking has become a predominate method to produce high
quality aquatic feeds for many species. The process allows for floating, sinking and
slow sinking feed production with a wide variety of ingredients. The nutritional and
conversion factor advancements in fish feed formulations has been closely followed
by the extrusion industry so that the equipment designs keep up with the desires of
the industry. A good example is inclusion of elevated oil levels while maintaining
the integrity and characteristics desired in the feed pellets. This is accomplished by
advanced equipment designs and methods of production. Conditioning cylinders as
well as extruder designs have advanced to meet many of the ever increasing needs in
formulation and physical properties of the feed. Computer controls have also
developed so that management of the system can also keep pace with the needs of
production, accountability and traceability records.
Ekstrüzyon Teknolojisindeki Gelişmeler - Üretimde Gelişmiş Pelet Kalite
Kontrolü
Nigel LINDLEY
WENGER
Ekstrüzyon pişirme, birçok tür için yüksek kalitede balık yemi üretimi için
en önemli metottur. Bu süreç, çeşitli hammaddeler kullanılarak yüzen, batan ya da
yavaş batan yem üretimini sağlamaktadır. Balık yemi formülasyonlarında besleme
bilgisi ve FCR’da kaydedilen ilerlemeler ekstrüzyon endüstrisindeki gelişmelerle
paralellik arzetmekte olup bu nedenle yem üretim ekipmanları yem endüstrisinin
istekleri doğrultusunda dizayn edilmektedir. Buna iyi bir örnek olarak; peletlerdeki
fiziksel özelliklerin korunarak yağ oranlarının yükseltilmesi verilebilir. Bu, gelişmiş
ekipman dizaynları ve üretim metotlarıyla başarılmıştır. Ekstrüder ve ön
şartlandırma silindirlerinin (conditioner) dizaynları, yemin formülasyonlarındaki ve
yemin fiziksel özelliklerinde giderek artan ihtiyaçları gidermek için geliştirilmiştir.
Sistem yönetiminin ihtiyaç duyduğu üretim, hesap ve izlenebilirlik kayıtları için
bilgisayar kontrolünde de ilerlemeler kaydedilmiştir.
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi 4-5 Eylül 2014
İzmir Katip Çelebi University Faculty of Fisheries 4 – 5 September 2014
III. BALIK BESLEME ve YEM TEKNOLOJİSİ ÇALIŞTAYI
Fish Feed Quality Management: The Physical and Chemical Quality
Kim PAGH
ANDRITZ
The fish farming industry is experiencing a large growth in all regions of the
world, which is creating a bigger demand for high quality fish feed. The key to
successful fish farming lies in correctly adapted feed formulas, controlled
homogenous content and exact physical properties and most importantly; the quality
of the feed.
In order to keep pace with these increasing demands, industrially produced feed
is undergoing a continuous quality improvement process. The different types of fish
feed are subjected to different demands, mechanical handling, the feed’s function on
the farms in terms of floatability or sink ability etc. What is good quality and how to
effect it is the main subject in feed production lines. The technical quality in the
different areas in the fish feed production line includes fine grinding, conditioning
before the extrusion process, extrusion, drying, vacuum coating and pellets cooling
etc.
The presentation will address:




Technical quality means for example: Density, sinking or floating ability,
fat, moisture, dimensions (length, diameter), dust etc.
Chemical quality can mean many things, but how to affect in the process
include the growing challenge with new raw material
Increased focus on food safety, feed ingredients and process traceability.
How to ensure high-quality feed at minimum operating costs.
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi 4-5 Eylül 2014
İzmir Katip Çelebi University Faculty of Fisheries 4 – 5 September 2014
III. BALIK BESLEME ve YEM TEKNOLOJİSİ ÇALIŞTAYI
Balık Yemi Kalitesi Yönetimi: Fiziksel ve Kimyasal Kalite
Kim PAGH
ANDRITZ
Balık yetiştiriciliği endüstrisi tüm dünyada hızla büyümekte, bu durum da
yüksek kaliteli balık yemi ihtiyacı yaratmaktadır. Başarılı balık yetiştiriciliğinin
anahtarı, doğru şekilde yapılmış yem formülasyonları, kontrollü homojen içerik ve
doğru fiziksel özellikler ile en önemlisi olan toplam yem kalitesidir.
Bu yükselen taleplere ayak uydurabilmek için endüstriyel olarak üretilen
yemler, sürekli gelişen bir kalite geliştirme aşamasından geçmektedir. Farklı tipte
balık yemleri, mekanik müdahale, çiftlikte yemin fonksiyonu, yüzebilirlik veya
batabilirlik özellikleri gibi farklı taleplere bağlı olarak üretilmektedir. İyi kalitenin
ne olduğu ve nasıl etkilendiği yem üretimi hattındaki temel konudur. Yem üretimi
hattının farklı bölümlerindeki teknik kalite, iyi öğütme, ekstrüzyon işleminden önce
şartlandırma, ekstrüzyon, kurutma, vakum kaplama ve pelet soğutma vb. aşamaları
kapsar.
Sunumda aşağıdaki konulara açıklık getirilecektir:




Teknik kalite: yoğunluk, batma veya yüzme özellikleri, yağ, nem, boyut,
uzunluk, çap, tozlanma vb.
Kimyasal kalite birçok şeyi anlatabilir fakat yeni hammaddelerin üretim
prosesini nasıl etkileyeceği giderek önem kazanan bir konudur.
Gıda güvenliği, yem hammaddeleri ve süreç izlenebilirliğine olan ilginin
giderek artması
Minimum operasyon maliyetiyle yüksek kaliteli yem üretiminden emin
olunması
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi 4-5 Eylül 2014
İzmir Katip Çelebi University Faculty of Fisheries 4 – 5 September 2014
III. BALIK BESLEME ve YEM TEKNOLOJİSİ ÇALIŞTAYI
Alternative Raw Materials In Aquaculture Feeds
Dr. Süreyya ÖZKIZILCIK
NUTRA
There is an increasing demand from aquafeed producers for the replacement
of fish meal based proteins and oils. Three main sources of protein can potentially
supply the need for high level protein feeds in fish nutrition.
1. Land animal based by-products; meat and bone meals, poultry meals and
blood constituents.
2. Plant proteins; soya and canola protein concentrates.
3. Fish processing by-products: hydrolysates and soluble concentrates.
In this review the above three are evaluated with regards to their nutritional
advantages or disadvantages in fish feeding.
Balık Yemlerinde Yeni Jenerasyon Alternatif Hammadeler
Dr. Süreyya ÖZKIZILCIK
NUTRA
Balık yemleri üretiminde yaygın kullanılan ve elzem olarak tanımlanan
deniz ürünleri bazlı proteinler ve yağların ikamesine ilgi son yıllarda oldukça
artmaktadır. Balık yemlerinin protein gereksinimini karşılayacak hammaddeler üç
temel kategoride toplanabilir:
1. Karasal hayvanların yan ürünleri; et-kemik unları, kanatlı işleme ürünleri
ve işlenmiş kan ürünleri.
2. Karasal bitkilerin konsantreleri; soya ve kanola gibi protein konsantreleri.
3. Su ürünleri işleme yan ürünleri: hidrolizatlar ve konsantre edilmiş sıvılar.
Bu üç kategori hammaddenin balık yemi üretimi ve besleme açısından
avantajları ve dezavantajları karşılaştırılmıştır.
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi 4-5 Eylül 2014
İzmir Katip Çelebi University Faculty of Fisheries 4 – 5 September 2014
III. BALIK BESLEME ve YEM TEKNOLOJİSİ ÇALIŞTAYI
Importance of feed additives for efficient fish production
Ioannis NENGAS
ALLTECH
Fish meal and fish oil have been critical to aquaculture production providing
in abundance most of the necessary nutrients for fish growth, health and product
quality. The demand for aquafeed is increasing and there is not enough fish meal and
fish oil to sustain this demand. The reality is that marine ingredients will no longer
be ‘commodities’ but used only for sensitive culture stages and brood stock diets. As
a consequence we will need to replace marine proteins and oils with alternatives.
However, in industrial practices, whenever we subject the fish to these diet
challenges, we have a lot of interactions with the metabolism and physiology of the
fish. Due to adverse effects of high fibre, antinutritional factors, phosphorus and
minerals availability, flesh phospholipid and lower digestibility, we may have gut
impairment, flesh quality and skeletal deformities. Negative effects such as onset of
enteritis in culture fish, outbreaks of diseases, increase of FCR, reduced growth and
flesh quality degradation are also observed.
The importance of feed additives, being produced through biotechnological
advances, have recently played a significant role and given solutions in bringing
back the nutritional value of the feeds and as a consequence the fish performance
and health. Biotechnologies such as natural plant extracts, protein hydrolysates,
fermentation products, enzyme technologies, algae, vitamins and chelated minerals
are only few of the range of available solutions in the market today.
Yeast hydrolysates in diets for salmon, seabream and seabass showed
among others, enhanced immunity and growth. With the use of specific enzyme rich
products, it is possible to incorporate high levels of plant ingredients. Diets up to
60% soybean meal gave improved growth performance and added to this, better
immunity when innovative enzyme technologies were incorporated. Functional
carbohydrates in diets stimulated feeding, promoted growth by 10% and also
enhanced phagocytic activity. In salmon, it stimulated mucous production and
prevented the resettlement of sea lice, prevented skin damage and scale loss and
decreased secondary opportunistic infections. Enhanced bioavailability of chelated
minerals resulted in better fish metabolism, feed digestibility, health, disease
resistance, survival and flesh quality. High long chain PUFA containing Algae
products can restore the long chain polyunsaturated fatty acids in fillet of fish fed
vegetable oils.
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi 4-5 Eylül 2014
İzmir Katip Çelebi University Faculty of Fisheries 4 – 5 September 2014
III. BALIK BESLEME ve YEM TEKNOLOJİSİ ÇALIŞTAYI
Yem Katkılarının Verimli Balık Üretiminde Önemi
Ioannis NENGAS
ALLTECH
Balık unu ve balık yağı balığın büyümesi, sağlığı ve ürün kalitesi için
gerekli olan birçok gerekli nütrienti sağladığından akuakültür üretimi için oldukça
önemlidir. Balık yemine olan talep artmakta ve bunu karşılamak için yeteri kadar
balık unu ve balık yağı bulunmamaktadır. Gerçek şu ki, denizel kaynaklar gelecekte
daha fazla kullanılamayacak, sadece balık üretiminin hassas aşamalarında ve anaç
yemlerinde kullanılabilecektir. Sonuç olarak denizel protein ve yağların yerini
alternatifleriyle değiştirmek zorunda kalacağız. Ancak, endüstriyel uygulamalarda,
alternatif hammaddelerle çalışırken balığın metabolizması ve fizyolojisi ile birçok
etkileşimi göz önünde tutmak gerekmektetir. Yüksek oranda selülozun olumsuz
etkileri, besleyici olmayan faktörler, fosfor ve mineral mevcudiyeti, etteki fosfolipid
ve düşük sindirilebilirlik nedeniyle sindirim sisteminde bozukluk, et kalitesinde ve
iskelet deformasyonları görülebilir. Kültür balıklarında enterit başlangıcı,
hastalıklar, FCR’ın yükselmesi, büyümenin azalması ve et kalitesinde bozulma gibi
negatif etkiler de gözlenmektedir.
Biyoteknolojik gelişmeler doğrultusunda üretilen yem katkıları, balık
performansı ve sağlığına destek olarak sonuçlanan, yemlere besinsel değerlerini geri
kazandırmasından dolayı son zamanlarda çok önemli rol oynamaktadır. Doğal bitki
özleri, protein hidrolizatları, fermante ürünler, enzim teknolojileri, algler, vitamin ve
şelatlı mineraller gibi biyoteknolojik ürünler, günümüz pazarında çözüm olarak
sunulan bazı yöntemlerdir.
Maya hidrolizatları, salmon, çipura ve levrek balıklarında daha fazla
immünite ve büyüme sağlamaktadır. Spesifik enzimlerce zengin ürünlerin ilavesiyle
yemlerde daha yüksek oranlarda bitkisel hammaddeler kullanılabilir. % 60’a kadar
soya küspesi içeren yemlere yenilikçi teknolojilerle üretilen enzimler ilave edildiği
zaman, daha iyi büyüme performansı ve immunite sağlanmaktadır. Yemlerdeki
fonksiyonel karbonhidratlar yem alımını teşvik etmiş, büyümeyi % 10 oranında ve
aynı zamanda fagositik aktiviteyi artırmıştır. Salmon balıklarında, mukus üretimini
teşvik etmiş ve deniz bitinin yerleşmesini, deri hasarlarını ve pul kayıplarını
önleyerek fırsatçı sekonder enfeksiyonları azaltmıştır. Biyoyararlılığı yüsek şelatlı
mineraller, balık metabolizmasına, yem sindirilebilirliğine, sağlığa, hastalık
direncine, yaşama yüzdesine ve et kalitesine olumlu etkiler yapmıştır. Yüksek uzun
zincirli PUFA içeren alg ürünleri, bitkisel yağ içeren yemlerle beslenmiş balıkların
kasındaki uzun çoklu doymamış yağ asitlerin depolanmasını sağlamaktadır.
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi 4-5 Eylül 2014
İzmir Katip Çelebi University Faculty of Fisheries 4 – 5 September 2014
III. BALIK BESLEME ve YEM TEKNOLOJİSİ ÇALIŞTAYI
Feeding Management in Fish Production
Douglas JOHNSON
AKVA GROUP
For aquaculture industry, feeding has a main role to have an efficient and
profitable production. Therefore, general feeding principles should be defined well
for efficient management in fish farms.
Nowadays, salmon aquaculture is very popular in aquaculture production
industry. The status of the production, best feeding practices and current equipments
should be known for other species to develop their culture conditions. In this
situation, the important queston is: What practices may be adapted for sea bream and
sea bass to improve FCR ?
This topic needs to be discussed about different species in different
conditions. Feeding, husbandry, genetics and feeding behaviours of the fish should
be focused to develop aquaculture industry as well.
Balık Üretiminde Yemleme Yönetimi
Douglas JOHNSON
AKVA GROUP
Yemleme, akuakültür endüstrisinde etkili ve karlı bir üretimin
gerçekleştirilmesi için temel bir role sahiptir. Bu nedenle, çiftliklerde etkili yönetim
için yemleme prensipleri iyi bir şekilde tanımlanmalıdır.
Günümüzde, akuakültür endüstrisinde salmon yetiştiriciliği oldukça
popülerdir. Salmon üretiminin durumu, en iyi yemleme yöntemleri ve kullanılan
ekipmanlar diğer türlerin kültür koşullarının iyileştirilmesinde kullanılabileceği için
oldukça iyi bilinmelidir. Bu durumda önemli olan soru: FCR’ın iyileştirilmesi için
çipura ve levreğe hangi yöntemler adapte edilebilir ?
Bu konunun farklı koşullardaki farkı türler için tartışılması gerekmektedir.
Akuakültür endüstrisinin geliştirilmesi için, yemleme, yetiştiricilik, genetik ve
yemleme davranışları da incelenmelidir.
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi 4-5 Eylül 2014
İzmir Katip Çelebi University Faculty of Fisheries 4 – 5 September 2014
III. BALIK BESLEME ve YEM TEKNOLOJİSİ ÇALIŞTAYI
Control of Efficiency in Aquaculture Production using Information Technology
Kostas SEFERIS
AQUAMANAGER
In aquaculture industry, making the right decisions at the right time can
mean the difference between profit and loss. To control the production process for
maximum profitability, companies need visibility and control over the full range of
variables driving the success of their production process as they occur. They need to
know what is happening, why it’s happening, as it happens. They must be able to
correctly respond to a wide range of production challenges in real time. Many
factors, such as the quality of aquaculture environment, new breeding and nursing
techniques, low-cost feeds etc., can potentially affect the production development.
The lack of measuring the importance of these factors is crucial to the fish farming.
Although fish farming has become one of the faster growing food production sector,
however most organizations are still using traditional methods to make decisions.
As a result, there is no timely identification of production problems or trends
and it is very difficult to control and reduce cost. The purchasing policies based
on aggregated means, the production planning is done using rough estimations,
mistakes are made and there is no management support for decision-making.
Whether it’s used to drive new business, reduce costs or gain the competitive edge,
Information Technology is a valuable asset for every organization. The analysis of
huge volumes of historical data can deliver the required knowledge from models
built for prediction, estimation, and other inferences involving uncertainty.
Information systems for production management provide practical and measurable
business benefits including;








Improved operational efficiency.
Lower production cost through accurate production planning and efficient,
day-to-day, control of all major cost drivers
Management support for decision-making
Efficient and effective management of the resources of the farm
Production of fishes at the right time, with the right size
Improved product quality through the identification of problems and the
effective monitoring of quality characteristics
Supplier evaluation and selection of best suppliers
Optimization of stock levels and purchasing policies
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi 4-5 Eylül 2014
İzmir Katip Çelebi University Faculty of Fisheries 4 – 5 September 2014
III. BALIK BESLEME ve YEM TEKNOLOJİSİ ÇALIŞTAYI
Bilgi Teknolojileri Kullanılarak Akuakültür Üretiminde Verimliliğin Kontrolü
Kostas SEFERIS
AQUAMANAGER
Akuakültür endüstrisinde doğru zamanda doğru kararları vermek kar ve zarar
arasında faklılık anlamına gelebilmektedir. Maksimum karlılık amacıyla üretim
sürecini kontrol etmek için, şirketlerin görünülebilirliğe ve üretim sürecinde
meydana gelen bütün değişkenlerin tüm aralıklarını kontrol etmeye ihtiyacı vardır.
Bir iş olurken ne olduğu ve neden olduğu bilinmelidir. Aynı zamanda birçok çeşit
üretim sorunlarına doğru şekilde tepki verebilmelidir. Yetiştiriciliğin gerçekleştirildiği çevrenin kalitesi, yeni üreme ve bakım teknikleri, düşük maliyetli yemler
gibi birçok faktör potansiyel olarak üretimin gelişimini etkilemektedir. Balık üretimi
için bu faktörlerin öneminin bilinmesinde yaşanan eksiklikler oldukça kritiktir. Balık
üreticiliği gıda üretim sektöründe en hızlı büyüyen sektörlerden biri olmasına
rağmen, birçok işletme kararlarını halen geleneksel yöntemleri kullanarak
vermektedir.
Sonuç olarak, üretim problemlerinin veya trendlerinin zaman ayarlı bir tespiti
bulunmamakta ve maliyeti kontrol ederek azaltmak oldukça zor olmaktadır. Satın
alma politikaları kümelenme esaslıdır, üretim planlaması kaba tahminlere dayanır,
hatalar yapılır ve karar verirken yönetim desteği akınmaz. Yeni bir iş kolu olmasına
rağmen maliyeti azaltması ve rekabet üstünlüğü sağlaması bilgi teknolojisini her
kuruluş için değerli kılmaktadır. Geçmişe ait fazla miktarda verinin analizi, öngörü,
tahmin ve belirsizlik içeren diğer faktörler için yapılan modeller için ihtiyaç duyulan
bilgiyi temin etmektedir. Üretim yönetimi için bilgi sistemi aşağıdaki pratik ve
ölçülebilir yararları içermektedir:








Operasyonel verimliliğin artırılması
Doğru ve etkili üretim planlaması doğrultusunda düşük üretim maliyeti, tüm
temel maliyet faktörlerinin günlük kontrolü
Karar vermede yönetici desteği
Çiftlik kaynaklarının etkili ve efektif yönetimi
Balığın doğru zamanda, doğru büyüklükte üretimi
Problemlerin tanımlanması ve kalite parametrelerinin etkili izlenmesiyle
iyileşmiş ürün kalitesi
Tedarikçi değerlendirme ve en iyi tedarikçinin seçimi
Stok seviyeleri ve satın alma politikalarının optimizasyonu
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi 4-5 Eylül 2014
İzmir Katip Çelebi University Faculty of Fisheries 4 – 5 September 2014
III. BALIK BESLEME ve YEM TEKNOLOJİSİ ÇALIŞTAYI
A “How-to” Manual for Practical Fish Farming: Feeding
Iannis KARAKOSTAS
BIOMAR
Things to be discussed during the short presentation are directly related with
production cost. Main areas to be followed are feeding timing, growth modeling and
feeding strategy.
Feeding time should be dictated mainly by the gastric evacuation time, the
speed that feed moves through the digestive tract. This is the key parameter to define
daily and seasonal feeding patterns.
Growth modeling should be accessed with practical consideration, being
built by available data, as each micro-environment in each fish farm shows its own
distinctive nature. As a principal all three main parameters (SFR, FCR and SGR) are
connected and should be used accordingly. Some extra consideration should be
given on the significance of both growth rate and feed efficiency in farm
profitability.
Feeding strategy is related with the objective (s) of the farmer that are
related to financial, practical and quality issues. Feeding tables should be modified
to meet the objectives and pellet size and meal frequency can vary depending on the
farmer’s target. Starvation or under-feeding can be used as a tool to differentiate.
Finally physical properties and feed storage are two areas that are often
overlooked but can significantly contribute to the economical results.
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi 4-5 Eylül 2014
İzmir Katip Çelebi University Faculty of Fisheries 4 – 5 September 2014
III. BALIK BESLEME ve YEM TEKNOLOJİSİ ÇALIŞTAYI
Pratik Balık Yetiştiriciliği İçin “Nasıl Yapılır” Rehberi: Yemleme
Iannis KARAKOSTAS
BIOMAR
Sunum süresince üretim maliyetiyle doğrudan ilişkili konular tartışılacaktır.
Temel alanlar yemleme zamanlaması, büyüme modellemesi ve yemleme stratejisi
olarak takip edilecektir.
Yemleme zamanlaması temel olarak gastrik boşaltım zamanı yani yemin
sindirim sistemindeki hareket hızına göre ayarlanmalıdır. Bu, günlük ve mevsimsel
yemleme modellerinin belirlenmesinde anahtar parametredir.
Her bir balık çiftliğine ait mikro-çevre kendi özgün doğasını gösterdiği için
büyüme modellemesi bu pratik değerlendirmeleri göz önüne alarak yapılmalıdır.
Prensip olarak üç temel parametre (SFR, FCR ve SGR) birbirlerine bağlıdır ve buna
uygun olarak kullanılmalıdır. Çiftlik rantabilitesinde büyüme oranı ve yem
verimliliğine ekstra değerlendirmelerle önem verilmelidir.
Yemleme stratejisi finansal, pratik ve kalite konularına bağlı olarak
yetiştiricinin hedeflerine bağlıdır. Yemleme tabloları bu amaçlara bağlı olarak
düzenlenmelidir ve pelet büyüklüğü ile öğün sıklığı yetiştiricinin hedeflerine bağlı
olarak değişiklik göstermelidir. Açlık veya yetersiz yemleme gerektiğinde etkili bir
araç olarak kullanılabilir.
Sonuç olarak yemin fiziksel özellikleri ve yem depolama genellikle gözden
kaçan iki alandır ki aslında ekonomik sonuçları önemli derecede etkilemektedir.
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi 4-5 Eylül 2014
İzmir Katip Çelebi University Faculty of Fisheries 4 – 5 September 2014
III. BALIK BESLEME ve YEM TEKNOLOJİSİ ÇALIŞTAYI
Çipura (Sparus aurata) Yemlerine Balık Unu Yerine Farklı Oranlarda
Kanola (Brassica spp.) Küspesi Kullanımının Büyüme Performansı, Yemden
Yararlanma ve Yaşama Oranına Etkisi
Adem KURTOĞLU 1, İbrahim DİLER 2
1
GTHB, Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretim ve Eğitim Enstitüsü, Beymelek-ANTALYA
2
Süleyman Demirel Üniversitesi, Su ürünleri Fakültesi, Doğu yerleşkesi-ISPARTA
Bu çalışmada yetiştiriciliği yapılan çipura (Sparus aurata) yemlerine balık
unu yerine farklı oranlarda kanola (Brassica spp.) küspesi kullanımının büyüme
performansı, yemden yararlanma ve yaşama oranı üzerine etkisi araştırılmıştır. Bu
çalışma Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitü Müdürlüğüne ait
Beymelek tesislerinde yürütülmüştür. Denemede kullanılan suyun ortalama fizikokimyasal değerler; su sıcaklığı 17,1 oC, oksijen 7,5 mg / lt, tuzluluk ‰ 36, ph 8,1
civarıdır. Denemede 50 gr lık çipuralarda % 45 protein ve % 18 yağ içerikli 3800
kcal/kg enerji içeren çipura balık yemlerine, rasyonlara balık unu yerine % 10, % 15,
% 20, % 25 ve % 30 oranında kanola küspesi kullanımının balıkların büyüme
performansı ve yem değerlendirme oranlarına göre optimum kullanım oranının
belirlenmesi hedeflenmiştir. Çalışmada gruplar arasında canlı ağırlık artışı, spesifik
büyüme oranı, yemden yararlanma, protein etkinlik ve yaşama oranları halen
değerlendirilme aşamasında olup ve sonuçlar çalıştayda verilecektir.
Anahtar Kelimeler: çipura, balık unu, kanola unu, büyüme performansı, yemden
yararlanma, yaşama oranı
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi 4-5 Eylül 2014
İzmir Katip Çelebi University Faculty of Fisheries 4 – 5 September 2014
III. BALIK BESLEME ve YEM TEKNOLOJİSİ ÇALIŞTAYI
Effects of Fish Meal Replacement by Canola (Brassica spp.) Meal on Growth
Performance, Feed Efficiency and Survival Rate in Gilthead Sea Bream
(Sparus aurata)
Adem KURTOĞLU 1, İbrahim DİLER 2
1
GTHB, Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretim ve Eğitim Enstitüsü, Beymelek-ANTALYA
2
Süleyman Demirel Üniversitesi, Su ürünleri Fakültesi, Doğu yerleşkesi-ISPARTA
In this study, growth performance, feed efficiency and survival rate of
farmed sea bream (Sparus aurata) fed different rates of canola (Brassica spp.) meal
(10%, 15%, 20%, 25% or 30%) instead of fish meal. The feding experiment was
carried out in Institute of Mediterranean Fisheries Research Production and Training
at Beymelek, Antalya. The average physico-chemical values were; water
temperature, 17.1 oC, dissolved oxygen, 7.5 mg / l, salinity, 36‰, pH, around 8.1,
respectively. In the experiment, mean weight of 50 g sea bream were used and
growth performance, feed conversion ratio and survival rate were determined in fish
fed feed including 45% protein, 18% lipid and 3800 kcal / kg digestible energy
content. Results of live weight gain, specific growth rate, feed efficiency, protein
efficiency ratio and survival rate will be presented during the workshop.
Keywords: Gilhead seabream, canola meal, fish meal, growth performance, feed
efficiency, survival rate
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi 4-5 Eylül 2014
İzmir Katip Çelebi University Faculty of Fisheries 4 – 5 September 2014
III. BALIK BESLEME ve YEM TEKNOLOJİSİ ÇALIŞTAYI
Enginar (Cynara scolymus L.) Yaprağı Özü İlave Edilen Yemlerle Kış
Koşullarında Beslenen Çipura (Sparus aurata)’larin Büyüme Performansı ve
Vücut Kimyasal Kompozisyonlarinin Belirlenmesi
Celal ERBAŞ, Oğuz TAŞBOZAN
Çukurova Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, 01330, Sarıçam-Adana
Amaç: Bu çalışmada, farklı seviyelerde (0, 0,5, 1, 1,5 ve 2 gr / kg yem)
enginar (Cynara scolymus) yaprağı özü (EYÖ) içeren yemlerle beslenen çipuraların
(Sparus aurata), büyüme performansı ve vücut kimyasal kompozisyonlarının
belirlenmesine çalışılmıştır.
Metot: Denemede 5 farklı grup (G1: kontrol, G2, G3, G4 ve G5)
kullanılmıştır. Bu amaçla, ortalama başlangıç ağırlıkları 10,70 gr olan çipura
yavruları kontrollü koşullarda 15 adet fiber tanka (450 lt) 30’ar birey ve 3 tekerrürlü
olacak şekilde stoklanmıştır. Deneme, Aralık ayı ortasından Şubat sonuna kadar 75
günlük bir periyotta sürdürülmüştür. Deneme süresince, ortalama su sıcaklığı 13,8 ±
0,5 °C, ortalama oksijen değeri 5,9 ± 1 mg /lt ve tuzluluk ‰ 39,5 olarak
belirlenmiştir.
Sonuçlar ve Tartışma: Deneme sonucunda, 2 gr / kg yem oranında EYÖ
içeren son grupta (G5), canlı ağırlık (36,29 ± 0,33 gr), spesifik büyüme oranı (SBO;
1,63 ± 0,01), yem çevirim oranı (YÇO; 1,31 ± 0,01) ve günlük büyüme oranı (GBO;
3,19 ± 0,04) diğer gruplara nazaran daha iyi bulunmuştur (P < 0,05). Besinsel
kompozisyon verileri değerlendirildiğinde protein, nem ve yağ kompozisyonlarının
gruplar arasında farklılık gösterdiği belirlenmiştir (P < 0,05). Karaciğer Somatik
İndeksi (KSİ) ve Viseral Somatik İndeks (VSİ) değerleri açısından, gruplar arasında
istatistiksel farklılık bulunmamıştır (P > 0,05). Deneme sonuçlarından elde edilen
verilere göre, yemlere 2 gr / kg yem oranında enginar (Cynara scolymus) yaprağı
özü (EYÖ) eklenmesi, özellikle kış koşullarında yoğun yetiştiricilik yapılan
işletmelerde kullanımı önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Çipura, enginar yaprağı özü, büyüme performansı, besinsel
kompozisyon, kış koşulları
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi 4-5 Eylül 2014
İzmir Katip Çelebi University Faculty of Fisheries 4 – 5 September 2014
III. BALIK BESLEME ve YEM TEKNOLOJİSİ ÇALIŞTAYI
Determination of Growth Performance and Body Chemical Composition of
Gilthead Sea Bream (Sparus aurata) Fed with The Diets Including Different
Levels of Artichoke (Cynara scolymus L.) Leaf Extract in Winter Conditions
Celal ERBAŞ, Oğuz TAŞBOZAN
Cukurova University, Fisheries Faculty, Department of Aquaculture, 01330, Sarıçam-Adana
Object: In this study, the effects of diets including different levels artichoke
(Cynara scolymus) leaf extract (0, 0.5, 1, 1.5 and 2 g/kg diet) on growth
performance and body composition of gilthead sea bream fingerlings (Sparus
aurata) were investigated.
Methods: For this purpose, the gilthead sea bream that average body weight
were 10.70 g were stocked into 15 tanks (450 L) as triplicate groups. The
experiment was carried out from mid-December to end of February and lasted for 75
days. According to the experimental data, average water temperature, salinity and
oxygen were 13.8±0.50°C, 39‰ and 5.9±1mg/L, respectively.
Results and Discussion: At the end of the experimet, the final body weight
(FBW; 36.29±0.33), Specific Growth Rate (SGR; 1.48±0.01), Feed Conversion Rate
(FCR; 1.31±0.01), Average Daily Growth (ADG; 3.19±0.04) in G5 and this group
was better than the other groups in terms of these parameters (P<0,05). Assessing
the values of proximate compositions, whole-body protein, dry matter and lipid
contents were statistically different among groups (p<0.05). There were no statistical
difference among groups in terms of Hepato somatic index (HSI) and Visceral
somatic index (VSI) (p<0.05). According to the data obtained from the experiment
results, 2 g/kg levels of artichoke (Cynara scolymus) leaf extract supplemantation
can be recommended for intensive aquaculture systems and in winter conditions.
Keywords: Gilthead sea bream, artichoke leaf extract, growth performance,
proximate composition, winter conditions
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi 4-5 Eylül 2014
İzmir Katip Çelebi University Faculty of Fisheries 4 – 5 September 2014
III. BALIK BESLEME ve YEM TEKNOLOJİSİ ÇALIŞTAYI
Hayvansal Protein Atıklarının Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss)
Yemlerinde Kullanılması
Mustafa YILDIZ11, Volkan AKIN2, İrem KÖSE3
1
İstanbul Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Yetiştiricilik Bölümü. Ordu Caddesi No. 200
Laleli-Fatih /İstanbul.
2
GTS Test Laboratuvarları Sanayi Ticaret A.Ş. Bağcılar/İstanbul.
3
İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri Yetiştiriciliği Bölümü.
Vezneciler/İstanbul.
Bu araştırmada, gökkuşağı alabalığı diyetlerinde balık unu yerine farklı
oranlarda hayvansal protein atıkları (HPA) kullanılarak balıklarda büyüme
performansına, yem kullanımına ve vücut kompozisyonu ile balık etindeki amino
asit profili ve yağ asidi profiline etkileri incelenmektedir. Yemlerde kullanılan
HPA’nın balıklar tarafından daha iyi kullanılabilmesi için hammaddeye farklı
hidroliz teknikleri uygulanmıştır. Yapılan ön denemelerde balıklar tarafından en iyi
kullanılan hidroliz tekniği belirlenmiştir. Yapılan analizlerde HPA’daki besin
maddeleri kompozisyonu belirlenmiş ve protein oranı % 60,5 olarak bulunmuştur.
Ayrıca yapılan analizlerle HPA’daki amino asit oranları saptanmıştır. Hazırlanan
deney yemlerinde balık unu yerine % 20, % 40, % 60 ve % 80 oranlarında HPA
kullanılmıştır. Kontrol yeminde ise protein kaynağı olarak sadece balık unu
kullanılmıştır. Araştırma, üç tekerrürlü olarak 500 litrelik deney tanklarının her
birinde 60 adet balık (~30 gr bireysel ağırlık) olacak şekilde ve benzer kültür
koşulları altında (sıcaklık: 12 ± 1 °C, çözünmüş oksijen: 10 ± 2 mg / lt, 12 saat
aydınlık / 12 saat karanlık fotoperiyot) 60 günde tamamlanacaktır. Balıklar günlük
olarak canlı ağırlıklarının % 2’si oranında yemlenmektedirler. Yapılan ön
denemelerde, deney gruplarındaki balıkların büyüme performansları ve yem
kullanım düzeyleri benzer bulunmuştur. Araştırmanın tamamlanmasıyla farklı
deneme gruplarındaki balıkların büyümeleri, yem kullanımları, kondüsyon
faktörleri, hepatosomatik ve viserosomatik indeksleri hesaplanarak karşılaştırılacaktır. Ayrıca deney sonunda balıkların vücut kompozisyonları ile balık etindeki
amino asit profili ve yağ asidi profili incelenecektir. Sonuç olarak elde edilen veriler
bir arada değerlendirilerek HPA’nın balık unu yerine hangi oranda kullanılacağı
belirlenecektir.
Anahtar Kelimeler: Gökkuşağı alabalığı, besleme, hayvansal protein, büyüme, yem
kullanımı, amino asit profili.
1
E-mail: [email protected]; [email protected]
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi 4-5 Eylül 2014
İzmir Katip Çelebi University Faculty of Fisheries 4 – 5 September 2014
III. BALIK BESLEME ve YEM TEKNOLOJİSİ ÇALIŞTAYI
Use of Animal Protein Waste in Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss) Feeds
Mustafa YILDIZ1i, Volkan AKIN2, İrem KÖSE3
1
Istanbul University, Fisheries Faculty, Department of Aquaculture, Ordu cad. No: 200,
34470 Laleli-Fatih/Istanbul.
2
GTS Test Laboratories Industry Trade Inc. Bagcilar/Istanbul.
3
Istanbul University, Institute of Science and Technology, Department of Aquaculture,
Vezneciler/Istanbul.
In this study, the effects of animal protein waste (APW) on growth
performance, feed utilization, body composition amino acid and fatty acid profiles of
rainbow trout were investigated. Different hydrolysis techniques were applied to the
APW used in experimental feeds for the better utilization by the fish. In pretesting,
the best hydrolyzed technique was determined for the utilization of APW by fish.
Proximate composition of APW was analyzed and crude protein ratio was 60.5%.
Besides, amino acid profile of APW was analyzed. Fish meal was replaced 20%,
40%, 60% and 80% ratios by APW in experimental feeds. Control feed contained
only fish meal as protein source. Triplicate groups of 60 rainbow trout (~30 g
individual weight) were randomly stocked in tanks (500 L) and held under similar
culture conditions (temperature: 12±1 °C, dissolved oxygen: 10±2 mg/L and a
photoperiod regimen of 12 h light:12 h dark) for 60 days. Fish are fed 2% of their
body weight per day. In pretesting, growth performance and feed utilization levels
were similar in experimental groups. At the end of the study, growth performance,
feed utilization, condition factor, hepatosomatic and viscerosomatic index values of
fish will be assessed in all experimental groups. Also, proximate composition, amino
acid and fatty acid profiles of experimental fish will be analyzed. Consequently, it
will be determined that what proportion of APW will be used instead of fish meal in
rainbow trout feeds.
Keywords: Rainbow trout, nutrition, animal protein, growth, feed utilization, amino
acid profiles.
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi 4-5 Eylül 2014
İzmir Katip Çelebi University Faculty of Fisheries 4 – 5 September 2014
III. BALIK BESLEME ve YEM TEKNOLOJİSİ ÇALIŞTAYI
Balık İşleme Atıklarından Elde Edilen Silajın Alabalık (Oncorhynchus mykiss)
Yemlerinde Kullanılabilirliği
Kenan GÜLLÜ*, Rifat TEZEL, Ümit ACAR, Aykut YOZUKMAZ, Ali TÜRKER
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi
Bu çalışmada, balık unu yerine silaj kullanımının gökkuşağı alabalığının
(Oncorhynchus mykiss) büyüme performansı, yağ asidi kompozisyonuna, kan
parametreleri üzerine etkileri araştırılmıştır. % 0, % 20, % 40 veya % 60 silaj içeren
4 farklı yem formüle edilmiştir. Yemler 3 tekrarlı olarak her kafeste 40 balık
(ortalama ağırlık 52,90 ± 1,88 gr) bulunan gruplara 8 hafta verilmiştir. Kontrol
grubu ve % 20 silaj içeren yemle beslenen grupların büyüme performansı ve yem
değerlendirme oranları arasında önemli bir fark bulunmamıştır (p > 0,05). % 20 silaj
içeren yemle beslenen grupta diğer silaj içeren dahi iyi büyüme gözlenmiştir (p <
0,05). Yemde silaj ilavesi arttıkça balıketinin protein ve yağ içeriği miktarı
azalmıştır. Yağ asidi kompozisyonu yönünden gruplar arasında herhangi bir fark
görülmemiştir (p > 0,05). Sonuç olarak büyüme performansı ve yağ asidi
kompozisyonu üzerine herhangi bir olumsuz etkisi olmadan silajın, balık unu yerine
% 20 oranına kadar kullanılabileceği tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler:
performansı, silaj
gökkuşağı
alabalığı,
Oncorhynchus
mykiss,
büyüme
* [email protected] 02522111886
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi 4-5 Eylül 2014
İzmir Katip Çelebi University Faculty of Fisheries 4 – 5 September 2014
III. BALIK BESLEME ve YEM TEKNOLOJİSİ ÇALIŞTAYI
Utilization of Fish Processing By-Product Silage in Rainbow Trout
(Oncorhynchus mykiss) Diets
Kenan GÜLLÜ*, Rifat TEZEL, Ümit ACAR, Aykut YOZUKMAZ, Ali TÜRKER
Muğla Sıtkı Koçman University, Faculty of Fisheries
This study evaluated the effects of the dietary fish silage (FS) used as a
replacement for fish meal (FM), on growth performance and fatty acid composition
of rainbow trout, Oncorhynchus mykiss. Four experimental diets, including 0%,
20%, 40% and 60% fish silage, were formulated. Diets were given to triplicate
groups of 40 fish/cage (average weight 52.90±1.88 g) for 8 weeks. There were no
significant differences in growth performance and nutrient utilization between
control and 20% group (p>0.05). Fish fed with the 20% diet grew significantly
better than other fish silage groups (p<0.05). Fillet protein and lipid content
decreased with increasing of fish silage addition (p<0.05). Fatty acid composition of
fish fillet showed no significant differences between groups (p>0.05). Results
showed that fish processing by-product silage has potential to replace fish meal up to
20% in rainbow trout diets without any adverse effects on growth performance and
fatty acid composition.
Keywords: rainbow trout, Oncorhynchus mykiss, fish silage, growth performance,
fatty acid
* [email protected] 02522111886
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi 4-5 Eylül 2014
İzmir Katip Çelebi University Faculty of Fisheries 4 – 5 September 2014
III. BALIK BESLEME ve YEM TEKNOLOJİSİ ÇALIŞTAYI
Gökkuşağı Alabalıkları (Oncorhyncus mykiss)’nda Origanum vulgare L. Uçucu
Yağının Büyüme Performansı ve In vivo Antibakteriyel Etkisi
Öznur DİLER1, Öznur GÖRMEZ, İbrahim DİLER, Seçil METİN
1
Süleyman Demirel Üniversitesi, Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi, Yetiştiricilik Bölümü,
ISPARTA
[email protected]
Bu araştırmada, Origanum vulgare L. uçucu yağının gökkuşağı
alabalıklarında (Oncorhyncus mykiss L. Walbaum) büyüme performansı ve
Lactacoccus garvieae patojenine karşı direnç sağlayan uygun dozlarının tespiti
amaçlanmıştır. Ortalama ağırlığı 26 g olan gökkuşağı alabalıkları, Origanum vulgare
L. uçucu yağı (0, 0,125, 1,5, 2,5 ve 3,0 ml / kg) ilaveli yemle 12 hafta süresince
beslenmişlerdir. Deneme sonunda, uçucu yağ ilaveli yemle beslenen deney
gruplarında kontrol grubuna göre yaşama oranı, spesifik büyüme oranı (SGR) ve
yem dönüşüm oranı (FCR) değerlerinin yüksek olduğu tespit edilmiştir. En yüksek
yem dönüşüm oranı (FCR) (1,14 ± 0,10) 1,5 ml / kg oranında uçucu yağ ilaveli
yemle beslenen grupta görülmüştür (p < 0,05). Hastalıklara karşı uçucu yağın
koruyucu etkisinin tespiti amacıyla gökkuşağı alabalıkları 8. hafta sonunda L.
garvieae patojeni ile deneysel yolla enfekte edilmişlerdir. Origanum vulgare L.
uçucu yağı ile beslenen gruplardaki mortalite (%) oranlarının kontrol gruplarına göre
daha düşük olduğu tespit edilmiştir. 0,125 ml / kg oranında uçucu yağ ilaveli yemle
beslenen gruplardaki mortalite oranı (% 22,5) kontrol grubundaki mortalite
oranlarından (% 57,5) daha düşük, eritromisin ile tedavi edilen gruplardaki mortalite
oranıyla (% 17,5) benzer bulunmuştur. En iyi yaşama oranı 3,0 ml / kg uçucu yağ
ilaveli yemle beslenen gruplarda olmuştur (% 100). Araştırma sonuçlarına göre,
Origanum vulgare L. uçucu yağının yeme ilavesi ile balıkların büyüme
parametreleri ve hastalıklara karşı direncinin arttığı belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Origanum vulgare L., Lactacoccus garvieae, Oncorhyncus
mykiss
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi 4-5 Eylül 2014
İzmir Katip Çelebi University Faculty of Fisheries 4 – 5 September 2014
III. BALIK BESLEME ve YEM TEKNOLOJİSİ ÇALIŞTAYI
The Effect of Origanum vulgare L. on Growth Performance and In vivo
Antibacterial Activity in Rainbow Trout (Oncorhyncus mykiss, Walbaum)
Öznur DİLER1, Öznur GÖRMEZ, İbrahim DİLER, and Seçil METİN
1
Suleyman Demirel University, Faculty of Egirdir Fisheries, Aquaculture Department,
Isparta, TURKEY
[email protected]
In the present study, it was aimed to asses the effect of O. vulgare L. oil as
feed additives in rainbow trout diets in order to observe their influence on growth
performance and disease resistance against Lactococcus garvieae. Fish (26.00 g)
were fed experimental diets which with four concentrations (0.125, 1.5, 2.5 or 3.0 ml
kg-1) for 12 weeks. Fish fed 0.125, 1.5, 2.5 or 3.0 ml kg-1 diets had significantly
higher (p˂0.05) final weight, weight gain, specific growth rate and survival rate than
the control group. Feed conversation ratio was significantly improved in the fish fed
1.5 ml kg-1 diet. After 8 weeks, fish were challenged with L. garvieae. All treated
groups (0.125, 1.5, 2.5 or 3.0 ml kg-1) showed reduced mortality as compared to the
control. The 0.125 ml kg-1 diet (22.5%) had similar mortality to erythromycin
(17.5%). The highest survival rate was observed in the group fed with the 3.0 ml kg1
. These results indicated that dietary O. onites L. enhanced the growth performance
and disease resistance of rainbow trout (O. mykiss).
Keywords: Origanum vulgare L., Lactacoccus garvieae, Oncorhyncus mykiss
,
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi 4-5 Eylül 2014
İzmir Katip Çelebi University Faculty of Fisheries 4 – 5 September 2014
III. BALIK BESLEME ve YEM TEKNOLOJİSİ ÇALIŞTAYI
Diyetsel Diludine Maddesinin Gökkuşağı Alabalığı Yavrularında Büyüme
Performansı, Lipit ve Yağ Asidi Kompozisyonu İle Stres Fizyolojisi Üzerine
Etkisi
Murat ARSLAN, A. Aytaç GÜRDAL, Sinem GÜLEN, S. BUĞRAHAN CEYHUN,
Ahmet TOPAL
Atatürk Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Erzurum 25240. E-mail:
[email protected]
Farklı düzeylerde (0 ve 1 gr / kg) diyetsel diludine ile 12 ay boyunca
beslenen damızlıklardan elde edilen gökkuşağı alabalığı yavruları (164 mg vücut
ağırlığı) keseyi çektikten sonra yine farklı düzeylerde diludine içeren yemlerle (0, 1
ve 2 gr / kg) 10 hafta boyunca beslenmiştir. Bu süre sonunda ortalama vücut
ağırlıkları 18 katına çıkan balıkların büyüme performansı deneysel diyetlerden
önemli derecede etkilenmemiştir. Daha sonra balıklar, deneysel diyetlerdeki diludine
seviyesi 3 katına çıkarılarak (0, 3 ve 6 gr / kg) 4 hafta daha beslenmiştir. İkinci
besleme döneminde en yüksek ağırlık artışı 3 gr / kg düzeyinde diludine içeren
yemle beslenen balıklarda görülmüştür (P < 0,05). Karaciğer ve tüm vücut yağ oranı
deneysel diyetlerden önemli derecede etkilenmiş olup (P < 0,05), en yüksek değerler
kontrol grubunda (sırasıyla % 6,4 ve 12,3), en düşük değerler ise 6 gr / kg diludine
içeren yemle beslenen balıklarda (sırasıyla % 5,2 ve 7,5) gözlenmiştir. Karaciğer
lipitlerine ait yağ asidi kompozisyonu deneysel diyetlerden önemli derecede
etkilenirken, tüm vücut lipitlerinin yağ asidi profilinde bariz bir değişiklik
olmamıştır. Besleme denemesi sonunda, balıklar 1 gün süresince her 8 saatte bir
olmak üzere 2 dakika boyunca susuz ortamda tutularak strese maruz bırakılmıştır.
Stres ortadan kaldırıldıktan 12, 24 ve 48 saat sonra karaciğerdeki HSP-70, katalaz
(CAT), süperoksit dismutaz (SOD) ve glutatyon peroksidaz (GPx) genlerinin
ekspresyon seviyesi tespit edilmiştir. HSP-70, CAT ve GPx gen ekspresyon seviyesi
stres ortadan kaldırıldıktan 12 saat sonra en yüksek değere ulaşırken SOD gen
ekspresyon seviyesi stres ortadan kalktıktan 24 saat sonra en yüksek seviyeye
ulaşmıştır. Mevcut sonuçlara göre gökkuşağı alabalığı yemlerine 3 gr / kg düzeyinde
diludine ilavesinin büyümeye pozitif etki yapabileceği söylenebilir.
Anahtar Kelimeler: Gökkuşağı alabalığı, diludine, büyüme, yağ asitleri, stres
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi 4-5 Eylül 2014
İzmir Katip Çelebi University Faculty of Fisheries 4 – 5 September 2014
III. BALIK BESLEME ve YEM TEKNOLOJİSİ ÇALIŞTAYI
Alabalıkların Sindirim Sisteminden İzole Edilen Enzim Üreten Probiyotik
Bakterilerin Alabalık (Oncorhynchus mykiss) Yavrularında Sindirim Enzim
Aktiviteleri, Yaşama ve Büyüme Performasına Etkileri
Seval Bahadır KOCA1, Nalan Özgür YİĞİT 1, Behire Işıl DİDİNEN1, Seçil METİN1,
Halit BAYRAK2, Ertan Emek ONUK3, İlter İLHAN4, Hasan ERALP1, İbrahim
DİLER1
1
Süleyman Demirel Üniversitesi, Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi, Isparta
2
Süleyman Demirel Üniversitesi, Su Enstitüsü, Isparta
3
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Veterinerlik Fakültesi, Samsun
4
Süleyman Demirel Üniversitesi, Biyokimya, Isparta
Alabalıkların sindirim sisteminden izole edilmiş enzim üreten probiyotik
bakterilerin, gökkuşağı alabalığı yavrularında sindirim enzim aktiviteleri, yem
dönüşüm oranı ve büyüme performansındaki etkileri araştırılmıştır. Sırasıyla en
yüksek proteaz, lipaz ve amilaz aktivitesini üç izolat G8/2013, T7/2013 ve U5/2013
göstermiştir. Bu izolatlar morfolojik, fizyolojik, biyokimyasal ve 16S rRNA gen
sekans analizine göre sırasıyla Aeromonas sp., Bacillus sp. ve Citrobacter braakii
olarak tanımlanmıştı. Alabalık yavrularının basal diyetlerine aday probiyotikler
Aeromonas sp. 1.72x108cfu/g, Bacillus sp.3.01x108 cfu/g, Citrobacter braakii 2.96x
108cfu/g, üç bakterinin aynı oranlarda karışımı miks grubu ve bakterisiz yem ile
kontrol grubu oluşturulmuştur. Gökkuşağı alabalığı yavruları probiyotikli ve
probiyotiksiz diyetlerle 70 gün boyunca 3 tekerrürlü olarak beslenmişlerdir.
Denemenin sonunda yavruların sindirim kanalındaki total bakteri sayısı Miks ve
Bacillus grubunda kontrole göre yüksek bulunmuştur (P < 0,05). Ayrıca miks grup
kontrole göre daha iyi final ağırlık ve ağırlık kazancı göstermiştir (P < 0,05).
Bununla birlikte, gruplar arasında sindirim enzim aktiviteleri, besin sindirilebilirliği,
yem dönüşüm oranı ve spesifik büyüme oranında farklılıklar önemsiz bulunmuştur
(P>0,05).
Anahtar Kelimeler: enzim üreten bakteri, probiotik, gökkuşağı alabalığı yavruları,
büyüme, enzim aktivitesi
Email:[email protected]
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi 4-5 Eylül 2014
İzmir Katip Çelebi University Faculty of Fisheries 4 – 5 September 2014
III. BALIK BESLEME ve YEM TEKNOLOJİSİ ÇALIŞTAYI
Effects of Enzyme-Producing Probiotic Bacteria Isolated Gastrointestinal Tract
of Trout on Growth Performance, Survival And Digestive Enzyme Activity of
Rainbow Trout Fry (Oncorhynchus mykiss)
Seval Bahadır KOCA1, Nalan Özgür YİGİT 1, Behire Işıl DİDİNEN1, Secil METİN1,
Halit BAYRAK2, Ertan Emek ONUK3, İlter İLHAN4, Hasan ERALP1, İbrahim
DİLER1
1
Egirdir Fisheries Faculty, Suleyman Demirel University, Isparta, Turkey
2
Water Institute, Suleyman Demirel University, Isparta, Turkey
3
Faculty of Veterinary Medicine, Ondokuz Mayıs University, Samsun, Turkey
4
Department of Medical Biochemistry, Suleyman Demirel University, Isparta, Turkey
Effects of enzyme-producing probiotic bacteria isolated from gastrointestinal tracts of rainbow trout on growth performance, feed conversion ratio, and
digestive enzyme activities of fry were investigated. Three isolates (G8/2013,
T7/2013 and U5/2013) showed the highest protease, lipase and amylase activities,
respectively. Isolates were identified as Aeromonas sp., Bacillus sp. and Citrobacter
braakii by morphological, physiological, biochemical characterizations and 16S
rRNA gene sequence analysis. A basal diet of fry was supplemented with candidate
probiotics at the concentrations; Aeromonas sp. 1.72 x 108 cfu g-1, Bacillus sp. 3.01
x 108 cfu g-1, C. braakii 2.96 x 108 cfu g-1 and their mix (at the same concentration)
and control group without bacteria. Rainbow trout fry were fed with probiotics
supplemented and non-supplemented diets for 70days in triplicate treatments. At the
end of experiment, the total bacterial quantity in the intestinal of fish was
significantly higher in Mix and Bacillus sp. groups compared with control group. In
addition, mix group had better final weight and weight gain than control group (P <
0.05). However, there was no significant difference at specific growth rate (SGR),
feed conversion ratio (FCR), nutrient digestibility, and digestive enzyme activities
among groups (P>0.05).
Keywords: enzyme-producing bacteria, probiotic, rainbow trout fry, growth,
enzyme activity
Email:[email protected]
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi 4-5 Eylül 2014
İzmir Katip Çelebi University Faculty of Fisheries 4 – 5 September 2014
III. BALIK BESLEME ve YEM TEKNOLOJİSİ ÇALIŞTAYI
Balık Yemlerinde Soğan Tozu Kullanımı
Serhan MANTOĞLU*, Derya GÜROY, Betül GÜROY, Kamil ÇELEBİ, Onur
KARADAL
Yalova Üniversitesi, Armutlu Meslek Yüksekokulu, 77500 Armutlu / Yalova
Telefon: 0226 815 54 35, e-mail: [email protected]
Su ürünleri tüketimi, yüksek sindirilebilirlik ve yüksek miktarda çoklu
doymamış yağ asidi içeriğinden dolayı önemle tavsiye edilmektedir. Bununla
birlikte, bu tür su ürünleri oldukça kolay bozulabilen türde gıdalar olduğundan
depolama, dağıtım gibi süreçlerde koruma ve muhafaza tekniklerinin geliştirilmesi
zorunluluğu da ortaya çıkmaktadır. Depolama periyodu süresince balık ve su
ürünlerinin kalitesi fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik mekanizmaları da içeren
bazı kompleks proseslerden ötürü azalır.
Bu bilgiler ışığında uygulanan yöntemlerden bir tanesi de baharatlarında
içerisinde yer aldığı doğal koruyuculardan yararlanmaktır. Bitkiler doğal maddeler
olup diğer gıda katkı maddelerine oranla daha ucuz ve daha güvenlidir. Büyümeyi
arttırma, antistres, lezzet arttırma ve immunostimülasyon gibi akvakültür
uygulamalarında bildirilmiş çeşitli etkileri bulunmaktadır. Ayrıca, akvakültür
alanında genellikle ağırlık kazanımı, yemden yararlanma ve hastalık direncini
geliştirmek üzere kullanılan bir yem katkı maddesidir.
Baharatlar, baharat tohumları, yağları ya da ekstraktlarının uygulamaları
taze balığın raf ömrünü uzatmada etkili bir koruma metodudur. Bu doğal
koruyucuların antioksidant ve antimikrobiyal etkileri uzun zamandır bilinen ve
palamut, uskumru, karides gibi birçok tür için üzerinde çalışılan bir konudur.
Soğan, Allium cepa L., yüksek miktarda serbest ve glikosidal olarak bağlı
kuersetin ve okside kuersetin türevlerine sahiptir. Antibakteriyel, antioksidant ve
antikanser etkilere sahip olarak bilinen bir doğal katkı maddesidir ve endojenlipojenezi azaltır ve lipit katabolizmasını arttırır.
Bu bildiri kapsamında, yeme ilave edilen soğan tozunun balıkların büyüme
performansı ve raf ömrü üzerine etkileri hakkında bilgi verilmesi amaçlanmaktadır.
Anahtar Kelimler: Büyüme performansı, soğan tozu, doğal katkı maddesi
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi 4-5 Eylül 2014
İzmir Katip Çelebi University Faculty of Fisheries 4 – 5 September 2014
III. BALIK BESLEME ve YEM TEKNOLOJİSİ ÇALIŞTAYI
Usage of Onion Powder In The Aquafeeds
Serhan MANTOĞLU*, Derya GÜROY, Betül GÜROY, Kamil ÇELEBİ, Onur
KARADAL
Yalova University, Armutlu Community Collage, 77500 Armutlu / Yalova
Phone: 0226 815 54 35, e-mail: [email protected]
Consumption of fish and its products is higly recommended due to good
digestibility and the high quantity of polyunsaturated fatty acids. Though, fish is also
considerably perishable food, that necessitates the development of preservation
techniques to sustain the quality during the period of storage and market distribution.
Throughout storage period, the quality of fish and seafood products decrease based
on the complex process, including physical, chemical, and microbiological
mechanisms.
In this connection, one of the methods that applied is benefiting from the
natural preservatives such as spices, herbs and plants. Plants are natural sources of
safer and cheaper chemicals. Plant products have been reported to promote various
activities like antistress, growth promotion, appetite stimulation and immunostimulation in aquaculture practices. However, the use of dietary additives in fish
farms is one of the methods commonly used to improve weight gain, feed efficiency,
and/or disease resistance in cultured fish.
Spices, seeds, their oils or extract implementation has shown to be an
effective preservation method for the prolongation of shelf life of fresh fish.
Antioxidant and antimicrobial effects of this natural preservatives has been known
for long years and has been studied in several works as antioxidant or antibacterial
agents for many fish species, including bonito, mackerel and shrimp.
Onion, Allium cepa L., has a high content of free and glycosidically bonded
quercetin and oxidized quercetin derivatives. Onion has been known to have
antibacterial, antioxidant, and/or anticancer effects and it reduces endogenous
lipogenesis and increases catabolism of lipids.
Within this work, it is aimed to give information about the effects of onion
powder inclusion in aquafeeds on the growth performance and shelf life of fish.
Keywords: Growth performance, onion powder, natural feed additive.
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi 4-5 Eylül 2014
İzmir Katip Çelebi University Faculty of Fisheries 4 – 5 September 2014
III. BALIK BESLEME ve YEM TEKNOLOJİSİ ÇALIŞTAYI
Farklı Sıcaklıklarda Kısa Süreli Açlık ve Geri Beslemenin Avrupa Deniz
Levreği (Dicentrarchus labrax) Lipit Metabolizması Üzerine Etkileri
Tufan EROLDOĞAN, Noyan ÖÇAL
Çukurova Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Yetiştiricilik Bölümü, 01130 Adana
Başlangıç ağırlığı 50,3 gr olan Avrupa deniz levreği (Dicentrarchus labrax)
ile gerçekleştirilen çalışmada, balıklar su sıcaklıklarına (22 ºC veya 15 ºC) göre iki
grup halinde 8 tanka yerleştirilmiştir. Balıklar daha sonra 30 gün boyunca beslenmiş
ve ardından 9 günlük bir açlık periyoduna maruz bırakılmışlardır. Bu açlık periyodu
sonunda 15 ºC grubuna ait 4 tankın ikisinin su sıcaklığı 24 saat içerisinde 22 ºC’ye
çıkarılmış ve her grup için 12 günlük geri besleme periyodu başlatılmıştır. Açlık
periyodunun birinci (1A), üçüncü (3A) ve dokuzuncu (9A) günlerinde ve geri
besleme periyodunun birinci (1B), üçüncü (3B) ve on ikinci (12B) günlerinde
ventral ve dorsal kas bölgeleri ve karaciğer örnekleri alınarak yağ asidi analizleri
yapılmıştır. Yukarıda belirtilen örnekleme dönemlerinde ayrıca kan örnekleri
alınarak plazma metabolitlerinden trigliserid, glikoz ve kolesterol miktarları
belirlenmiştir. Tüm doku örneklerinde sıcaklık ve örnekleme günlerinin yağ asidi
profiline etkili olduğu bulunmuştur. Ancak, tüm dokularda 20:5n-3 ve 22:6n-3
miktarları açlıktan etkilenmediği, su sıcaklığının ise bu yağ asitleri üzerine etkisini
olduğu tespit edilmiştir. Genel olarak 30 günlük besleme periyodu ardından tüm
sıcaklık gruplarının plazma metabolitleri trigliserit, glikoz ve kolesterol
seviyelerinde açlık periyodunun ilk günü ile birlikte bir düşüş ve geri besleme ile
miktarlarında kuvvetli bir artış ve geri besleme periyodu sonunda sabit kalma
eğilimi görülmektedir. Sonuç olarak, soğuk su koşullarında kısa süreli açlığa ve
bunu takip eden geri besleme periyoduna maruz kalan levrek türünün hızlı metabolik
düzenlemeler gerçekleştirebildiği ve bu metabolik ayarlamaların sıcaklık ve besin
miktarı da önemli derecede etkilendiğini gözlemlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Avrupa deniz levreği, yağ asitleri, glikoz, trigliserid, kolesterol
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi 4-5 Eylül 2014
İzmir Katip Çelebi University Faculty of Fisheries 4 – 5 September 2014
III. BALIK BESLEME ve YEM TEKNOLOJİSİ ÇALIŞTAYI
The Effects of Short Starvation and Refeeding on Lipit Metabolism in
European Sea Bass (Dicentrarchus labrax) at Different Temperatures
Tufan EROLDOĞAN ve Noyan ÖÇAL
Çukurova University, Faculty of Fisheries, Department of Aquaculture, 01130 Adana
European sea bass were randomly selected and distributed into eight tanks of
35 fish each according to experimental temperatures (22°C and 15°C), with an
average initial weight of 50.3 g. Fish were fed for 30 days (30F); then were
subjected to a starvation period for 9 days. At the end of starvation period the water
temperature of two tanks which belong to 15°C group, was increased to 22°C degree
within 24 hours and later all groups re-fed for 12 days. Liver, belly flap, dorsal
muscle and plasma were sampled at the first (1S), third (3S) and ninth (9S) day of
starvation and at the first (1F), third (3F) and twelfth (12F) day of re-feeding. The
plasma samples were taken above mentioned sampling days to analyze plasma i.e.
metabolites triglyceride, glucose and cholesterol. There was a strong affects of
temperature and starvation period on fatty acid profiles of the fish. However, while
there was no any significant affects of starvation on 20:5n-3 and 22:6n-3,
temperature affects on these specific fatty acids. Generally, after the 30 days feeding
period a strong decrease had been observed for the levels of plasma metabolites,
(triglyceride, glucose and cholesterol) with the starvation period for all temperature
groups. By the beginning of re-feeding period the levels of plasma metabolites had
been recovered their self immediately and stay stable at the end of the re-feeding
period. In conclusion, results of this study showed that sea bass experience rapid
metabolic adjustments to both short starvation and re-feeding and that water
temperature significantly influences the metabolic responses to these nutritional
challenges. In conclusion, results of this study showed that the European sea bass
experience rapid metabolic adjustments to both short starvation and re-feeding and
that water temperature significantly influences the metabolic responses to these
nutritional challenges.
Keywords: European sea bass, fatty acids, glucose, triglycerides, cholesterols
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi 4-5 Eylül 2014
İzmir Katip Çelebi University Faculty of Fisheries 4 – 5 September 2014
III. BALIK BESLEME ve YEM TEKNOLOJİSİ ÇALIŞTAYI
Farklı Yemleme Sıklıklarında Kaynak Alabalığı (Salvelinus fontinalis)’in
Büyüme Performansının Belirlenmesi
Mustafa ÖNDER, Nadir BAŞÇINAR, Fatma DELİHASAN SONAY
1 KTÜ,Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi, (0462) 7522805-8054,
[email protected]
1 KTÜ,Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi, (0462) 3778052, [email protected]
2 RTEÜ, Su Ürünleri Fakültesi Zihni Derin Yerleşkesi, (0464) 2233385-1426,
[email protected]
Bu çalışmanın amacı, 3 farklı yemleme grubuda Kaynak Alabalığı (Salvelinus
fontinalis)’in büyüme performansı ve yem değerlendirme oranının belirlenmesidir.
Çalışmada 1. Grup günde 1 öğün, ikinci grup günde 2 öğün ve 3. grup günde 3 öğün
yemlenmiştir. Çalışma süresince su sıcaklığı 15,85 ± 3,18 C arasında değişmiştir.
Balıklar 400 lt hacimli tanklara stoklanmıştır ve her tanka 80 adet olmak üzere 3’er
tekerrür olarak yerleştirilmiştir (n=240).1., 2., 3. gruplar için yem değerlendirme
oranı ve ağırlık değerleri sırasıyla başlangıçta 0,908 ± 0,074, 0,897 ± 0,050, 0,860 ±
0,054 ve 23,799 ± 0,071 gr, 23,784 ± 0,107 gr, 23,808 ± 0,153 gr iken çalışma
sonunda 1,638 ± 0,378, 1,332 ± 0,097, 1,619 ± 0,071 ve 86,726 ± 5,201 gr, 131,743
± 4,423 g, 178,417±3,033 g olarak hesaplanmıştır. Çalışma süresince ağırlık,
spesifik büyüme oranı, yem değerlendirme oranı, termal büyüme katsayısı ve
kondüsyon faktörü değerleri arasında ilişkiler önemli bulunmuştur (P >
0,05).Çalışma 4 haftada bir yapılmış ve 7 ay sürmüştür.
Anahtar Kelimeler: Yemleme Sıklığı, Yem Değerlendirme Oranı, Kaynak
Alabalığı (Salvelinus fontinalis), Büyüme Performansı
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi 4-5 Eylül 2014
İzmir Katip Çelebi University Faculty of Fisheries 4 – 5 September 2014
III. BALIK BESLEME ve YEM TEKNOLOJİSİ ÇALIŞTAYI
Determination of Growth Performance Brook Trout (Salvelinus fontinalis) at
Different Feeding Intervals
Mustafa ÖNDER, Nadir BAŞÇINAR, Fatma DELİHASAN SONAY
The objective of this study, growth performance and feed conversion ratio of
Brook trout (Salvelinus fontinalis) were determined at three different feed groups. In
this study, 1. group one times daily, 2.group two times daily, 3. group three times
daily were fed. Water temperature was varied between 15,85±3,18 °C. Fish stocked
400 liter tanks and 80 fish were placed each tanks including three replications
(n=240).1., 2., 3. groups initial feed conversion ratio and weight values were
determined as 0,908±0,074, 0,897±0,050, 0,860±0,054 and 23,799±0,071 g,
23,784±0,107 g, 23,808±0,153 g, and the final values determined as 1,638±0,378,
1,332±0,097, 1,619±0,071 and 86,726±5,201 g, 131,743±4,423 g, 178,417±3,033
g. Duration of the study, specific growth rate, feed conversion ratio, thermal growth
coefficient and condition factor with month differences were significant (P>0.05).
Fish weighted each 4 weeks and this study lasted 7 month.
Keywords: Feed interval, Feed conversion rate, Brook Trout (Salvelinus fontinalis),
Growth performance.
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi 4-5 Eylül 2014
İzmir Katip Çelebi University Faculty of Fisheries 4 – 5 September 2014
III. BALIK BESLEME ve YEM TEKNOLOJİSİ ÇALIŞTAYI
Ticari Yemleme Protokolünün Mersin (Acipencer gueldenstaedtii
Brandt&Ratzenburg, 1833) Balığı Larvalarının Proteolitik Enzim Aktivitesi
Üzerine Etkileri
Tamás SZABÓ1 Kaya GÖKÇEK2 Yalçın TÖRE3 Béla URBÁNYI1
1
2
Szent Istvan University, Fish Culture Department, Gödöllö, Hungary
Mustafa Kemal University Marine Sciences and Technology Faculty, Iskenderun, Hatay,
Turkey
3
Şırnak University Agriculture Faculty Zootecnic Department, Şırnak, Turkey
Bu çalışma, Macaristan Homokmѐgy’de bulunan bir ticari Mersin balığı
üretim çiftliğinde (Rideg & Rideg Ltd.) yapılmıştır. Araştırmanın temel amacı,
Mersin balığı larvaları için kullanılan ticari besleme protokolünün, larvaların ilk bir
aylık gelişim sürecinde proteolitik enzim aktivitesine olan etkilerini ortaya
koymaktır. Bu amaçla, larvalar yumurtadan çıktığı günden itibaren 31 gün süre ile
günlük olarak örneklenmiştir. Besin keselerinin tükenmesinden itibaren postlarvalara sırasıyla Artemia (8 gün), Tubifex+Mikrodiet yem (6 gün), Chronomous
larvaları+Mikrodiet yem (3) ve son olarak Mikrodet yem (8 gün) verilmiştir. Sonuç
olarak, her yeni yeme geçiş gününde, yemin larva tarafından kabul edilmemesine
bağlı olarak proteolitik enzim aktivitesinde istatistiki açıdan önemli seviyede
düşüşler olduğu tespit edilmiştir (p < 0,05).
Anahtar Kelimeler: Acipencer gueldenstaedtii, besleme protokolü, larval
gelişim, proteolitik enzim aktivitesi
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi 4-5 Eylül 2014
İzmir Katip Çelebi University Faculty of Fisheries 4 – 5 September 2014
III. BALIK BESLEME ve YEM TEKNOLOJİSİ ÇALIŞTAYI
Effects of Commercial Feeding Protocol on Proteolitic Enzyme Activity of
Sturgeon (Acipencer gueldenstaedtii Brandt&Ratzenburg, 1833) Larvae
Tamás SZABÓ1 Kaya GÖKÇEK2 Yalçın TÖRE3 Béla URBÁNYI1
1
2
Szent Istvan University, Fish Culture Department, Gödöllö, Hungary
Mustafa Kemal University Marine Sciences and Technology Faculty, Iskenderun, Hatay,
Turkey
3
Şırnak University Agriculture Faculty Zootecnic Department, Şırnak, Turkey
This study was conducted in a commercial sturgeon fish farm (Rideg &
Rideg Ltd.) in Homokmѐgy, Hungary. The main aim of the study is to reveal that the
effect of commercial feding protocol on proteolitic enzyme activity of sturgeon
during first month of ontogeny. For his purpose, larvae were sampled from hatching
to the end of the first month. After yolk-sac absorbtion, larvae were fed with
Artemia (8 days), Tubifex+Microdiet (6 days), Chronomous larvaes+Microdiet (3
days) and Microdiet (8 days). At the end of the study, it is clearly observed that due
to rejection of new feed by larvae on each feed changing day, proteolitic enzyme
activity was statistically decreased (p<0.05).
Keywords: Acipencer gueldenstaedtii, feeding protocol, ontogeny,
proteolitic enzyme activity.
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi 4-5 Eylül 2014
İzmir Katip Çelebi University Faculty of Fisheries 4 – 5 September 2014
III. BALIK BESLEME ve YEM TEKNOLOJİSİ ÇALIŞTAYI
Mersin Balıklarının Beslenme Özellikleri Doğrultusunda Karma Yemin Yapısı
Serap USTAOĞLU TIRIL, Feraye BERKAY YAĞCI
Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, Akliman Mevkii, 57000 SİNOP
0(368)2876265/3116; [email protected]
SİBAL AŞ., İsmetpaşa Mah. 232 Sok. No:4 Subaşı-Torbalı/İZMİR
0(232)8685868; [email protected]
“Siyah altın” denilen çok değerli havyarı ve kaliteli etiyle mersin balıkları,
insanlık tarihi boyunca olduğu gibi günümüzde de büyük önem taşımaktadır. 1980’li
yıllara kadar doğal olarak bulundukları bütün sularda bol miktarda avlanmaktayken,
doğal üreme alanlarındaki insan kaynaklı tahribatlar başta olmak üzere çeşitli
nedenler mersin balıklarının nesillerini tükenme noktasına getirmiştir. Alınan birçok
önleme rağmen doğal stoklarda iyileşme sağlanamadığından ve geçmişten
günümüze dünya çapında yüksek talep gören mersin balığı havyarına olan talebin
devam edeceği tahmin edildiğinden, son yıllarda birçok ülkede girişimciler mersin
balığı yetiştiriciliğine yönelmiştir. FAO istatistiklerine göre 1980’li yılların
sonlarında yetiştiricilik rakamları dünya çapında sadece birkaç yüz tonla ifade
edilirken, 2012 yılında kültür yoluyla mersin balığı üretim miktarı 64.809 tona
ulaşmıştır. 240 ton / yıla ulaşan kültür havyarı miktarının ise 10 yıl içinde 500-750
ton/yıla ulaşacağı tahmin edilmektedir.
Yetiştiriciliğin gelişmesine paralel olarak, çok farklı biyolojik özelliklere ve
sindirim sistemine sahip olan mersin balıklarının besin maddesi ihtiyaçlarının
belirlenmesi ve beslenme özellikleri doğrultusunda yem geliştirme çabaları da dünya
çapında artış göstermiştir. Bu çalışmada, mersin balıklarını diğer kültür
balıklarından farklı kılan biyolojik özellikleri ve beslenme tarzı ışığında karma
yemde olması gereken nitelikler ele alınacaktır.
Anahtar Kelimeler: Mersin balığı, beslenme özellikleri, karma yem
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi 4-5 Eylül 2014
İzmir Katip Çelebi University Faculty of Fisheries 4 – 5 September 2014
III. BALIK BESLEME ve YEM TEKNOLOJİSİ ÇALIŞTAYI
Diet Composition of Sturgeon Based on Their Feeding Traits
Serap USTAOGLU TIRIL, Feraye BERKAY YAGCI
Sinop University, Faculty of Fisheries, Akliman, 57000 Sinop-TURKEY
0(368)2876265/3116; [email protected]
SİBAL Inc., İsmetpaşa Mah. 232 Sok. No:4 Subaşı-Torbalı/Izmir-TURKEY
0(232)8685868; [email protected]
ABSTRACT
Sturgeon is a very important fish due to the quality of its meat and caviar
known as “black gold” throughout history and today. It is naturally abundant
worldwide until the 1980s, but this valuable fish are now highly endangered due to
several factors especially man-made destructions on spawning sites. Although many
measurements were taken, the natural stocks can not be improved and reached a
critical level. On the other hand, it is estimated that the global demand for sturgeon
caviar is going to increase. For these reasons, commercial sturgeon production was
started in many countries in recent years. Global sturgeon production from
aquaculture has been included in the FAO Statistics at the end of 1980s as only
several hundred tons, the production from aquaculture reached 64,809 tons in 2012.
In recent years, the amount of farm-raised caviar has reached 240 tons per year and
it is estimated that this amount is going to reach in ten years 500-750 tons per year.
Sturgeon has very unlike biological traits and digestive system, In parallel to
the development of sturgeon farming, the efforts into the determination of the
nutrient requirements and the development of diets based on their nutritional
characteristics are increased worldwide, In this study, diet composition will be
evaluated based on the biological traits that distinguish sturgeon from other fish.
Keywords: Sturgeon, feeding traits, diet
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi 4-5 Eylül 2014
İzmir Katip Çelebi University Faculty of Fisheries 4 – 5 September 2014
III. BALIK BESLEME ve YEM TEKNOLOJİSİ ÇALIŞTAYI
Türkiye Balık Yemi Projeksiyonu
Ali Yıldırım KORKUT, Aysun KOP
Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, İzmir.
Ülkemizde 2011 yılı verilerine göre kayıtlı 191 adet karma yem üreten fabrika
bulunmakta olup; Bu fabrikaların 20 tanesi balık yemi üretimi gerçekleştirmektedir.
Balık yemi üreten 20 adet fabrika içerisinde 1 adet fabrika akvaryum balıkları
yemi üretimi yapmaktadır.
Su ürünleri yetiştiriciliğinin yoğunlaştığı bölge olmasından ötürü tüm bu
fabrikaların 15 tanesinin Ege Bölgesi’nde bulunduğu görülmektedir.
Fabrikaların büyük çoğunluğu çipura, levrek ve alabalık yemleri üretmektedir.
Az bir kısmı ise akvaryum yemi veya alternatif tür yemlerinin üretimini
yapmaktadır. Yine bu fabrikaların büyük çoğunluğu ekstrüzyon yöntemiyle üretim
yapmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Balık yemi, yem fabrikası, çipura, levrek, alabalık,
ekstrüzyon yöntemi
Projection of Fish Feed in Turkey
Ali Yıldırım KORKUT, Aysun KOP
Ege University Faculty of Fisheries, İzmir.
In Turkey, according to data, there are 191 registered mixed (compound)
feed factory, 20 of which produce fish feed.
Among these 20 factories, which produce fish feeds, only one of them is
uniquely, producing feed for aquarium fishes. Also, because of the close in distance
to the aquacultural companies, 15 of them are located in Aegean Region.
Most of the factories produce Sea bream, sea bass and trout feeds, while a
little of them are producing feed for aquarium or alternative species. The method of
production is commonly extrusion.
Keywords: Fish feed, feed plant, sea bream, sea bass, rainbow trout,
extrusion method
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi 4-5 Eylül 2014
İzmir Katip Çelebi University Faculty of Fisheries 4 – 5 September 2014
III. BALIK BESLEME ve YEM TEKNOLOJİSİ ÇALIŞTAYI
Yem Üretim Teknolojilerinin Bazı Besin Maddeleri Üzerine Etkileri
Önder YILDIRIM Serkan CANİBEY
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Su Ürünleri Mühendisliği ABD, Kötekli Yerleşkesi, Muğla
Su ürünleri yetiştiriciliği vasıtasıyla üretim, dünya da 2013 yılında 71
milyon tona ulaşmıştır. Türkiye’de ise su ürünleri yetiştiriciliğinden 233.394 ton
ürün sağlanmıştır. Global karma yem üreten fabrika sayısı 28.200 adet olup, üretim
miktarı 963 milyon ton tahmin edilmektedir. Su ürünleri yemi ise 40 milyon ton
imal edilmiştir. Türkiye’de 15,9 milyon ton karma yem 492 fabrikadan elde
edilmiştir. Balık yemi ise, 24 işletmeden 355.387 ton üretilmiştir. Üretimi
gerçekleştirilen yem teknolojilerinde ekstruder ve pres pelet kullanılmaktadır.
Ekstruder yem teknolojisinde üretim aşamaları özetle şöyle sıralanabilir; hammadde
kabul, tartım, öğütme, karıştırma, kondisyoner, şekillendirme, kurutma, yağlama,
soğutma, eleme, paketleme. Pres pelet teknolojisinde genelde, şekillendirme
aşamasından sonra kurutma uygulanmamaktadır. Bu çalışmada, ekstruder ve pres
pelet yem teknolojisinin ham protein ve aminoasitler üzerine etkisi işlem
basamaklarına göre irdelenmiştir. Başlangıca göre ham protein kayıpları ekstruderde
% 13,7 olurken, pres pelette % 7,9 olarak tespit edilmiştir.
Bu Çalışma, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi
tarafından desteklenmiştir (BAP (BAP-11/60).
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi 4-5 Eylül 2014
İzmir Katip Çelebi University Faculty of Fisheries 4 – 5 September 2014
III. BALIK BESLEME ve YEM TEKNOLOJİSİ ÇALIŞTAYI
Effects of Feed Manufacturing Technologies on Aquafeed: a Nutritional
Approach
Önder YILDIRIM Serkan CANİBEY
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Su Ürünleri Mühendisliği ABD, Kötekli Yerleşkesi, Muğla.
Aquaculture production in the world reached 71 million tons in 2013. In
Turkey, 233.394 tonnes of aquaculture were produced. While total number of
global compound feed production factories were 28.200, compound feed production
was estimated as 963 million tons. 40 million tonnes were calculated as aquatic feed
out of the total feed production. In Turkey, 15.9 million tons of compound feed were
obtained from 492 factories. As for fish feed, 355.387 tons were produced from 24
enterprises. Extrusion and compressed pelleting are used in feed manufacturing
technology. In extrusion feed pelleting, the stages could be summarized as follows;
feedstuff acceptance, weighing, grinding, mixing, conditioner, pelleting,
drying, coating, cooling, screening, packaging. In compressed pelleting technology,
drying generally does not apply after the stage of pelleting. In this study, the impacts
of extrusion and compressed pelleting technologies on crude protein and amino
acids were analysed according to the processing stages. Crude protein losses from
extrusion were found by 13.7%, while protein losses from compressed pelleting
were determined to be 7.9%.
This study was supported by Muğla Sıtkı Koçman University, The Comission of Scientific
Research Projects (BAP (BAP-11/60).
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi 4-5 Eylül 2014
İzmir Katip Çelebi University Faculty of Fisheries 4 – 5 September 2014
III. BALIK BESLEME ve YEM TEKNOLOJİSİ ÇALIŞTAYI
Avrupa Deniz Levreği (Dicentrarchus labrax Lin., 1758) Yavrularında Stok
Yoğunluğunun Büyüme Performansı ve Yem Değerlendirme Üzerine Etkileri
Adnan Çağlar ORUÇ, Gizem ORHUN, Ezgi DİNÇTÜRK, Ahmet Adem TEKİNAY
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, Çiğli, İzmir
Ortalama 1,5 gr. ağırlığa sahip Avrupa deniz levreği yavruları 3, 6, 9, 12 ve
15 kg / m3 stok yoğunluklarında olacak şekilde 5,5 lt su hacmine sahip 15
akvaryumdan oluşan kapalı devre sistemde 28 gün boyunca ticari bir yemle (8001200 µ ebatlarında Çamlı Yem) günde 3 defa doyana kadar yemlenmişlerdir.
Çalışma boyunca su sıcaklığı 23,1 – 24,5 oC, tuzluluk ‰ 7,3, çözünmüş oksijen
konsantrasyonu 7.8 – 8.6 mg / lt ve pH 7,8 – 8,1 aralığında ölçülmüştür. Balıklar
ikişer gün arayla sabah, yem verilmeden önce bireysel olarak tartılmış, yem
tüketimleri ise günlük olarak kaydedilmiştir.
Çalışma boyunca balık ölümlerine rastlanmamış olup, düşük stok
yoğunluğundan itibaren sırasıyla günlük % 3,56, 3,01, 2,97, 2,70 ve 2,79 yem
tüketmişlerdir. Deneme sonu ortalama balık ağırlıkları ise yine düşük stok
yoğunluğundan itibaren sırasıyla 4,11, 3,63, 3,98, 3,37 ve 3,56 gr olarak kaydedilmiş
olup istatistiki bir fark (p > 0.05) tespit edilememiştir. Deneme gruplarının yem
değerlendirme oranları (FCR), sırasıyla, 1,06, 0,93, 0,87, 0,86 ve 0,89 olarak
hesaplanmış olup benzer bulunmuştur (p > 0,05).
28 günlük denemenin sınırları içinde (5,5 lt hacmindeki akvaryumlarda, ‰
7,3 tuzlulukta, ortalama 26,5 oC su sıcaklığında) deniz levreklerinin 3 – 15 kg / m3
arasındaki stok yoğunluklarında büyüme ve yem değerlendirme performansları
arasında önemli bir fark görülmemiştir.
Anahtar Kelimeler: Avrupa deniz levreği Dicentrarchus labrax, stok yoğunluğu,
yem değerlendirme
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi 4-5 Eylül 2014
İzmir Katip Çelebi University Faculty of Fisheries 4 – 5 September 2014
III. BALIK BESLEME ve YEM TEKNOLOJİSİ ÇALIŞTAYI
Effects of Stocking Density On Growth Perofrmance and Feed Utilization in
European Sea Bass (Dicentrarchus Labrax Lin., 1758) Juveniles
Adnan Çağlar ORUÇ, Gizem ORHUN, Ezgi DİNÇTÜRK, Ahmet Adem TEKİNAY
Izmir Katip Celebi University Faculty of Fisheries, Cigli, Izmir
Sea bass juveniles (mean body weight 1.5 g) were reared under recirculating
aquaculture system which contains 15 aquariums of 5.5 l capacity for 28 days at five
densities: 3, 6, 9, 12 or 15 kg / m3, respectively. Fish were manually fed near to
satiation three times a day with commercial sea bass feed (800-1200 µ Çamlı Feed).
During the experiment, water temperature was measured between 23.1 - 24.5 oC,
salinity ‰ 7.3, pH 7.8 - 8.1, respectively. Sea bass juveniles were weighed
individual every other day morning and feed consumption was mesured everyday
before feeding.
There was no mortality during the experiment. Daily average feed
consumption ratios from low to high stocking densities were observed % 3.56, 3.01,
2.97, 2.70 and 2.79, respectively. At the end of the experiment, average weights of
sea bass juveniles from low to high stocking densities were recorded as 4.11, 3.63,
3.98, 3.37 and 3.56 g respectively. There were no statistically differences between
groups (p > 0.05). Fish conversion ratios (FCR) of the groups were observed similar
as 1.06, 0.93, 0.87, 0.86 and 0,89, respectivly (p > 0.05).
As a result, stocking densities of European sea bass between 3 and 15 kg/m3
displayed similar growth rates and feed conversion ratios within the conditions of
the present study (aquariums; 5.5 l water capacity, salinity; ‰ 7.3, water
temperature; 26.5 oC, duration of ezperiment period; 28 days).
Keywords: European sea bass, Dicentrarchus labrax, stocking density, growth
performance, feed utilization
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi 4-5 Eylül 2014
İzmir Katip Çelebi University Faculty of Fisheries 4 – 5 September 2014
III. BALIK BESLEME ve YEM TEKNOLOJİSİ ÇALIŞTAYI
Pangasıus Balığı (Pangasius hypophthalmus Sauvage, 1878)
Yemlerinde Farklı Oranlarda Buğday Gluteni İlavesinin Büyüme ve Yem
Değerlendirme Performansı Üzerine Etkileri
Gizem ORHUN, Ahmet Adem TEKİNAY, Adnan Çağlar ORUÇ, Onur CEYLAN
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, Çiğli, İzmir
Bu çalışmada, balık unu farklı oranlarda buğday gluteni ile ikame edilerek
Pangasius (Pangasius hypophthalmus, S. 1878) balıklarına yedirilerek büyüme ve
yem değerlendirme performansları belrlenmiştir. Referans yemi olarak, balık unu %
42 oranında kullanılmış (BU-42), diğer deneme yemlerinde ise balık unu oranı % 22
(BU-22), % 12 (BU-12) ve % 0 (BU-0)’a kadar azaltılarak protein-yağ seviyesi (%
45 protein, % 10 yağ) aynı olacak şekilde buğday gluteni ilave edilmiştir. Deneme
yemleri ile 12 hafta boyunca 80 lt kapasiteli 12 adet akvaryumda beslenen Pangasius
balıklarında büyüme parametreleri, yem değerlendirme performansı, vücut kimyasal
kompozisyonu ile yağ asidi ve aminoasit profilleri tespit edilmiştir.
Besleme denemesi boyunca bütün grupların su sıcaklığı, çözünmüş oksijen
ve pH değerleri benzer aralıkta seyretmiştir (p > 0,05). BU-22 ve BU-42 gruplarının
yem tüketim değerleri BU-0 ve BU-12 gruplarının yem tüketim değerlerinden
önemli derecede fazla belirlenmiştir (p < 0,05). BU-0 grubunun SGR’ı BU-12, BU22 ve BU-42 gruplarının ortalama SGR’ından önemli derecede düşük bulunmuştur
(p < 0,05). BU-12, BU-22 ve BU-42 gruplarının Yem Değerlendirme Oranları
arasında istatistiksel fark bulunmazken (p > 0,05), BU-0 yemi ile beslenen grubun
yem değerlendirme oranı diğer gruplara göre önemli derecede yüksek bulunmuştur
(p < 0,05). Deneme gruplarının vücut nem ve protein oranınları arasında önemli bir
fark tespit edilmemiştir (p > 0,05). Deneme gruplarının vücut omega – 3 ve omega 6 yağ asitleri oranları başlangıç balıklarına göre daha düşük seviyede gözlenmiştir.
Deneme balıklarının esansiyel aminoasit oranları birbirine yakın tespit edilmiş ve
triptofan hiçbir deneme grubunda gözlenmemiştir. Araştırma sonuçlarına göre;
pangasius balıklarının yemlerinde balık ununun % 12 seviyesine kadar buğday
gluteni ile ikame edilmesinin büyüme ve yem değerlendirme performansını olumlu
yönde etkilediği tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Pangasius hypophthalmu, akvaryum, besleme denemesi, balık
unu ikamesi
Bu Çalışma, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu
tarafından desteklenmiştir.
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi 4-5 Eylül 2014
İzmir Katip Çelebi University Faculty of Fisheries 4 – 5 September 2014
III. BALIK BESLEME ve YEM TEKNOLOJİSİ ÇALIŞTAYI
Effects of Different Ratios of Wheat Gluten on Growth and Feed Utilization in
Pangasius (Pangasius hypophthalmus Sauvage, 1878)
Gizem ORHUN, Ahmet Adem TEKİNAY, Adnan Çağlar ORUÇ, Onur CEYLAN
İzmir Katip Çelebi University Faculty of Fisheries, Çiğli, İzmir
In this study, fish meal was replaced by various levels of wheat gluten and
were fed pangasius (Pangasius hypophthalmus, S. 1878) and growth performance
and feed utilization were determined. As a reference diet, 42% of fish meal (BU-42)
was used, and it was decreased to 22% (BU-22), 12% (BU-12) and 0% (BU-0) in
experimental diets. Wheat gluten was added to the tet diets and protein and fat levels
(45% protein and 10% fat) were fixed in all diets. Fish were fed for 12 weeks in 80
L capacity of 12 units aquariums and growth, feed utilization, carcas composition
fatty acids and amino acids profiles were identified.
During the trial study, water temperature, dissolved oxygen and pH values
for all groups remained at similar range (p > 0.05). Feed consumption values of BU22 and BU-42 groups were significantly higher than BU-0 and BU-12 groups (p <
0.05). SGR of BU-0 group was significantly lower than the SGR of BU-12, BU-22
and BU-42 groups (p < 0.05), respectively. No significant difference in feed
conversion ratio among BU-12, BU-22 and BU-42 groups was detected, whereas the
feed conversion of BU-0 group was higher than other groups. There weren’t any
significant differences between the body moisture and protein contents of the groups
(p > 0.05). Body omega – 3 and omega - 6 fatty acids rates were observed to be
lower than initial fish. Essential amino acid values of experimental fish were
determined to be similar and trytophan was not detected in any trial fish. According
to the results; it is found that the decrease of fish meal down to 12% and substitution
by wheat gluten has positive effect on growth performance and feed utilization in
pangasius fish.
Keywords: Pangasius hypophthalmus, aquarium, feeding trial, fish meal, wheat
gluten
This study was supported by İzmir Katip Çelebi University, The Comission of Scientific
Research Projects.
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi 4-5 Eylül 2014
İzmir Katip Çelebi University Faculty of Fisheries 4 – 5 September 2014
III. BALIK BESLEME ve YEM TEKNOLOJİSİ ÇALIŞTAYI
Hamsi Yağı İle Zenginleştirilmiş Daphnia Magna İle Beslenen Dar Kelepetli
Kerevit (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823)’ in Büyüme, Yaşama ve Yağ
Asidi Kompozisyonu
Seval BAHADIR KOCA*1, Nalan Özgur YİĞİT1, Esra UZUNMEHMETOĞLU1,
Zekiye GÜÇLÜ2, Gürkan DİKEN1, Hasan ERALP1
1
2
Süleyman Demirel Üniversitesi, Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi, Isparta, Türkiye
Tarım ve Kırsal Gelişimi Destekleme Enstitüsü, Burdur İl Koordinatörlüğü, Burdur,
Türkiye
Bu deneme yavru tatlı su istakozunun (Astacus leptodactylus Esch. 1823)
(ort. 0,12 gr).yaşama ve büyüme oranında yüksek doymamış yağ asitleri içeren lipit
emülsiyonları ile zenginleştirilmiş Daphnia magna’nın etkilerini araştırmak için
oluşturulmuştur. Dört deneme grubu (UEA: zenginleştirilmemiş artmia, UED:
zenginleştirilmemiş Daphnia magna, DER: redpepperla zenginleştirilmiş Daphnia
magna ve DEA: hamsi yağı emülsiyonu ile zenginleştirilmiş Daphnia magna) üç
paralel olarak oluşturulmuştur. Denemenin sonunda en yüksek EPA
(eikosapentaenoik 20:5n-3) seviyesi hamsi yağı emülsiyonu ile zenginleştirilmiş
Daphnia magna grubunda ve en yüksek DHA (dokosahexaenoik, 22:6n-3) seviyesi
redpepper ile zenginleştirilmiş Daphnia magna’da bulunmuştur. Ayrıca en yüksek
HUFA (yüksek doymamış yağ asidi) seviyesi emülsiyonlar ile zenginleştirilmiş
Daphnia magna gruplarında belirlenmiştir. Bununla birlikte Daphnia magna
gruplarındaki yüksek EPA ve HUFA seviyeleri kerevit kaslarına yansımamıştır.
Fakat DHA seviyesi hamsi yağı ile zenginleştirilmiş Daphnia magna ile beslenen
kerevit kaslarına yansımıştır. Sonuç olarak Daphnia magna grupları ile yemlenen
kerevitler artemia grubuna benzer büyüme göstermiştir, fakat emülsiyonlarla
zenginleştirilmiş Daphnia magna grupları kerevitlerin büyümesinde farklılık
göstermemiştir.
Anahtar Kelimeler: zenginleştirme, Daphnia magna, hamsi yağı emülsiyonu,
Astacus leptodactylus, büyüme, yaşama
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi 4-5 Eylül 2014
İzmir Katip Çelebi University Faculty of Fisheries 4 – 5 September 2014
III. BALIK BESLEME ve YEM TEKNOLOJİSİ ÇALIŞTAYI
Growth, Survival and Fatty Acid Composition of Narrow Clawed Crayfish
(Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823) Fed Daphnia magna Enriched with
Anchovy Oil Emulsion
Seval BAHADİR KOCA*1, Nalan Ozgur YİGİT1, Esra UZUNMEHMETOGLU1,
Zekiye GUCLU2, Gurkan DİKEN1, Hasan ERALP1
1
2
Suleyman Demirel University, Egirdir Fisheries Faculty, Isparta, Turkey
Agriculture and Rural Development Support Institution, Burdur Provincial Coordinator,
Turkey
This experiment was conducted to investigate the effects of Daphnia magna
enriched with lipid emulsions containing highly unsaturated fatty acids on growth
and survival of juvenile freshwater crayfish (Astacus leptodactylus Esch. 1823)
(mean 0.12g). The four treatments (UEA: un-enriched artemia, UED: un-enriched D.
magna, DER: D. magna enriched with redpepper, and DEA: D. magna enriched
with anchovy oil emulsion) were carried out in triplicates. At the end of experiment,
the highest EPA (eicosapentaenoic acid, 20:5n-3) level was found in D. magna
enriched with anchovy oil emulsion (5.77%) and the highest DHA (docosahexaenoic
acid, 22:6n-3) level was found in D. magna enriched with redpepper (7.23%). In
addition, the highest HUFA (high un-saturated fatty acid) levels were detected in D.
magna groups enriched with emulsions. However, high EPA and HUFA levels in D.
magna groups enriched with emulsions were not reflected in crayfish tissues, but
DHA level was reflected in crayfish tissues fed with anchovy oil emulsion. As a
result, the crayfish fed with daphnia groups showed similar growth to artemia group.
But, enriched D. magna groups with emulsions didn’t show difference on growth of
crayfish.
Keywords: Enrichment, Daphnia magna, anchovy oil emulsion, Astacus
leptodactylus, growth, survival
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi 4-5 Eylül 2014
İzmir Katip Çelebi University Faculty of Fisheries 4 – 5 September 2014
III. BALIK BESLEME ve YEM TEKNOLOJİSİ ÇALIŞTAYI
Tatlısu İstakozu (Astacus leptodactylus Esch. 1823) Yavrularının Yaşama ve
Büyümesinde Zenginleştirilmiş Artemia’nın Etkileri
Seval BAHADIR KOCA*, Nalan Özgür YİGİT, Oğuz Yaşar
UZUNMEHMETOĞLU, Buket YAZİCİOĞLU
Süleyman Demirel Üniversitesi, Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi, Isparta, Türkiye
*[email protected]
Bu deneme, tatlı su istakozu (Astacus leptodactylus) yavrularının büyüme ve
yaşamasında yüksek doymamış yağ asitleri içeren lipit emülsiyonları ile
zenginleştirilmiş artemianın etkilerini araştırmak için oluşturulmuştur. Yavruların
başlangıç ağırlıkları ve total uzunları sırasıyla 0,039 ± 0,00g ve 11,60 ± 0,07
mm’dir. Yavru kerevitler ticari emülsiyonlar (redpepper ve olio ω3) ile
zenginleştirilmiş artemia ve zenginleştirilmemiş artemia ile üç paralel halinde
beslenmiştir. En yüksek eikosapentaenoik (EPA) seviyesi olio ω3 ile
zenginleştirilmiş artemiada en yüksek dokosahexaenoik (DHA) seviyesi redpepper
ile zenginleştirilmiş artemiada bulunmuştur. Ayrıca en yüksek EPA içeriği olio ω3
ile zenginleştirilmiş artemia ile yemlenen kerevitlerde, en yüksek DHA içeriği ise
redpepper ile zenginleştirilmiş artemia ile beslenen kerevitlerde bulunmuştur. Diyet
artemialardaki EPA ve DHA miktarlarının artmasıyla kerevit yavrularının yaşama
oranları, ağırlık kazançları ve spesfik büyüme oranları artmıştır. Sonuç olarak, olio
ω3 ve redpepperla zenginleştirilmiş artemia ile yemlenen kerevit yavruları kontrol
grubuna göre daha iyi ağırlık kazancı, spesfik büyüme ve yaşama oranına sahip
olmuşlardır.
Anahtar Kelimeler: zenginleştirilmiş artemia, Astacus leptodactylus, büyüme,
yaşam
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi 4-5 Eylül 2014
İzmir Katip Çelebi University Faculty of Fisheries 4 – 5 September 2014
III. BALIK BESLEME ve YEM TEKNOLOJİSİ ÇALIŞTAYI
Effects of Enriched Artemia On Growth and Survival of Juvenile Freshwater
Crayfish
(Astacus leptodactylus Esch. 1823)
Seval BAHADIR KOCA*, Nalan Ozgur YIGIT, Oguz Yasar
UZUNMEHMETOGLU, Buket YAZICIOGLU
Suleyman Demirel University, Egirdir Fisheries Faculty, Isparta, Turkey
The experiment was conducted to investigate the effects of artemia enriched with
lipid emulsions containing highly unsaturated fatty acids on growth and survival of
juvenile freshwater crayfish (Astacus leptodactylus). The initial weight and total
length of juvenile crayfish were 0.039±0.00g and 11.60±0.07 mm, respectively.
Juvenile crayfish were fed artemia enriched with commercial emulsions (redpepper
and olio ω3) and un-enriched artemia (control) as triplicate. The highest
eicosapentaenoic acid (EPA) level was found in artemia enriched with olio ω3 (3.17
%) and the highest docosahexaenoic acid (DHA) level was found in artemia enriched
with redpepper (3.56 %). Also, the highest EPA content (12.78 %) was obtained in
crayfish fed artemia enriched with olio ω3 and the highest DHA content (10.04 %)
was obtained in crayfish fed artemia enriched with redpepper. The weight gain,
specific growth, and survival rates of juvenile crayfish increased with increasing
amount of EPA and DHA in dietary artemia. Finally, the juveniles fed artemia
enriched with olio ω3 and redpepper had a better weight gain, specific growth rate,
and survival than those fed with un-enriched artemia (P<0.05).
Keywords: enrichment artemia, Astacus leptodactylus, growth, survival
Email:[email protected]
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi 4-5 Eylül 2014
İzmir Katip Çelebi University Faculty of Fisheries 4 – 5 September 2014
III. BALIK BESLEME ve YEM TEKNOLOJİSİ ÇALIŞTAYI
Sazan (Cyprinus carpio) Yavrusunun Büyüme Performansı ve Yem
Değerlendirme Parametreleri Üzerine Ham Lüpen Tohumu (Lupinus albus)
Ununun Etkisi
B. Ahmet BALCI, Baki AYDIN*, Erkan GÜMÜŞ, Yusuf AKTOP, Yusuf KAYA
*Akdeniz Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Kampüs, 07059 Antalya, Türkiye
E-posta: [email protected]
Bu çalışmada, ticari balık unu proteini yerine ham lüpen tohumu (Lupinus
albus) unu (HLTU) kullanımının sazan (Cyprinus carpio) yavrularının büyüme ve
yem değerlendirme performansları üzerine etkisi araştırılmıştır. Protein (% 36), yağ
(% 8) ve enerji (3540 kcal / kg sindirilebilir enerji) değerleri eşit olmak üzere balık
unu proteini yerine HLTU % 0 (kontrol grubu), % 15, % 25, % 35 ve % 45 oranında
ilave edilerek beş farklı deneme yemi hazırlanmıştır. Deneme, her grupta yirmi balık
(ort. ağ. 1,03 gr) olacak şekilde üç tekrarlı tesadüf parselleri deneme desenine göre
planlanarak 65 l’lik 15 akvaryuma yerleştirilmiştir. Balıklar günde iki kez
doyuncaya kadar 60 gün süre ile beslenmiştir. Deneme sonunda, HLTU’nun artan
oranlarını içeren yemlerle beslenen balıkların deneme sonu ağırlıklarının, spesifik
büyüme oranlarının, protein etkinlik oranlarının, yem değerlendirme oranlarının ve
yaşama oranlarının olumsuz şekilde etkilendiği görülmektedir (Tablo 1). En fazla
ağırlık artışı kontrol grubunda görülmüştür. Deneme sonuçları, HLTU kullanımının
balıkların büyüme ve yem değerlendirme performansı üzerine olumsuz etkisi
olduğunu göstermektedir.
Tablo 1. Deneme yemleri ile beslenen balıklara ait büyüme performansları
Deneme Yemleri (BU proteini yerine ilave edilen HLTU (%))
Parametre
0 (Kontrol) 15
25
35
45
Final Ağ. (g)
5.28±0.23a
3.81±0.12b
3.57±0.15b
3.66±0.08b 3.57±0.07b
SBO (% gün-1)
1.82±0.05a
1.44±0.03b
1.39±0.04b
1.42±0.03b 1.38±0.02b
YDO
1.66±0.07a
2.09±0.06b
2.14±0.03b
2.17±0.05b 2.18±0.01b
a
b
bc
PEO
1.71±0.07
1.37±0.34
1.31±0.02
1.29±0.03c 1.31±0.01bc
KF
1.67±0.05
1.56±0.04
1.56±0.18
1.65±0.04
1.61±0.09
a
bc
ab
c
YO (%)
96.67±2.89 90.00±5.00
93.33±2.89
85.00±0.00 85.00±5.35c
Aynı satırda farklı harflerle gösterilen ortalamalar arasındaki farklar, istatistiksel
olarak önemlidir (P < 0.05).
Anahtar Kelimeler: Cyprinus carpio, ham lüpen tohumu unu, büyüme, yem
değerlendirme
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi 4-5 Eylül 2014
İzmir Katip Çelebi University Faculty of Fisheries 4 – 5 September 2014
III. BALIK BESLEME ve YEM TEKNOLOJİSİ ÇALIŞTAYI
Effect of Raw Lupin Seed Meal (Lupinus albus) on Growth Performance and
Feed Utilization in Common Carp Fry (Cyprinus carpio)
B. Ahmet BALCI, Baki AYDIN*, Erkan GÜMÜŞ, Yusuf AKTOP, Yusuf KAYA
*Akdeniz University, Faculty of Fisheries, Campus, 07059 Antalya, Turkey
E-mail: [email protected]
Abstract: The objective of this study was to investigate the nutritional value of raw
lupin seed meal (RLSM) as replacement for fishmeal (FM) in diets for Cyprinus
carpio fry. Five isoproteic (36%), isolipidic (8% crude lipid) and isoenergetic (3540
kcal DE kg-1) diets formulated in which RLSM was replaced 0, 15, 25, 35, and 45%
of the protein supplied by FM. 20 fish (initial weight 1.03 g) were randomly
distributed into 15 aquariums of 65 L in a recirculation freshwater system. Triplicate
groups were fed by hand two times a day throughout the experiment. At the end of
the 60-day feeding period, increaseing level of RLSM in common carp fry diets led
to decrease in final body weight (FBW), specific growth rate (SGR), protein
efficiency ratio (PER) and feed conversion ratio (FCR) (Table 1). Greatest live
weight gain was obtained in control diet. RLSM had a negative influence on the
growth performance and feed utilization efficiency in experimental fish compared to
control diet. It could be concluded that RLSM was not convenient for common carp
fry diets as an ingredient. In the feature, the using of different processing
technologies for RSLM is necessary in the fish diets.
Table 1. Growth performances in fish fed the experimental diets
Experimental Diets (Graded levels of RLSM in diets, %)
Paramet
0
15
25
35
45
ers
(Control)
FBW
5.28±0.2 3.81±0.12 3.57±0.15 3.66±0.0 3.57±0.0
b
b
(g)
3a
8b
7b
SGR
1.82±0.0
1.44±0.03 1.39±0.04 1.42±0.0
1.38±0.0
b
b
(%)
5a
3b
2b
1.66±0.0
2.09±0.06 2.14±0.03 2.17±0.0
2.18±0.0
FCR
a
b
b
b
7
5
1b
1.71±0.0
1.37±0.34 1.31±0.02 1.29±0.0
1.31±0.0
PER
b
bc
7a
3c
1bc
1.67±0.0
1.61±0.0
CF
1.56±0.04 1.56±0.18 1.65±0.0
5
4
9
96.67±2.
90.00±5.0 93.33±2.8 85.00±0.
85.00±5.
SR (%)
a
bc
ab
c
c
89
0
9
00
35
Values in a row with different superscripts are significantly differ (p<0.05).
Keywords: Fish meal, raw lupin seed meal, carp, growth
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi 4-5 Eylül 2014
İzmir Katip Çelebi University Faculty of Fisheries 4 – 5 September 2014
III. BALIK BESLEME ve YEM TEKNOLOJİSİ ÇALIŞTAYI
Akvaryumlarda Tatlısu Midyesi (Corbicula fluminea)’nın Biyomekanik Filtre
Olarak Kullanılmasının Japon Balığı (Carrassius auratus) Büyüme
Parametreleri Üzerine Etkileri
Fatime ERDOĞAN, Mete ERDOĞAN
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ortaca Meslek Yüksek Okulu, Su Ürünleri Bölümü,
Muğla/Türkiye
Tel: 2522825619 *E-mail: [email protected]
Bu çalışma tatlısu midyesi Corbicula fluminea’nın süs balığı
akvaryumlarında biyomekanik filtre olarak kullanılmasının japon balığı (Carrassius
auratus) büyüme parametreleri üzerine etkilerini tespit etmek için yapılmıştır.
Denemede 15 adet akvaryuma, 15’er adet japon balığı (Carassius auratus) ile farklı
oranlarda tatlısu midyesi (C. fluminea) (midye ilavesiz-kontrol, 8, 16, 24, 32 midye)
stoklanmıştır. Balıklar % 28 protein % 2,5 yağ içeren ticari japon balığı yemi ile
beslenmiştir. Su kalite parametreleri; su sıcaklığı, çözünmüş oksijen (O 2), pH,
amonyak (NH3), nitrit (NO2), nitrat (NO3), fosfat (PO4) askıda katı madde (AKM)
periyodik olarak ölçülmüş ve analiz edilmiştir. NH3, NO2, NO3, PO4 ve AKM
değerleri en yüksek kontrol grubunda ölçülmüş, NO2 hariç deneme grupları ile
kontrol grubu arasında diğer parametrelerde önemli fark tespit edilmemiştir (P >
0,05). AKM değerleri en düşük 32 adet midye ilaveli grupta ölçülmüş, midye ilaveli
gruplarla kontrol grubu arasında farklılık önemli bulunmuştur (P<0.05). Deneme
sonunda yaşama oranı (YO) balıklarda % 100, midyelerde % 96-100 arasında
bulunmuş, gruplar arasında farklılık tespit edilmemiştir (P > 0,05). Balıklarda en iyi
spesifik büyüme oranı (SBO) ve yem değerlendirme oranı (YDO) 32 midye ilaveli
grupta görülmüş, kontrol grubu hariç diğer midye ilaveli gruplarda benzer sonuçlarla
karşılaşılmıştır (P > 0,05). Denemenin sonunda süs balığı akvaryumlarına midye
ilavesinin su kalite kriterlerini iyileştirdiği, buna bağlı olarak japon balığı büyüme
parametreleri, YDO ve YO’nı olumlu etkilediği, balıklarda en iyi büyüme ve
YDO’nun 32 midye ilaveli grupta gerçekleştiği görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Japon balığı (Carrassius auratus), su kalitesi, tatlı su midyesi
(Corbicula fluminea)
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi 4-5 Eylül 2014
İzmir Katip Çelebi University Faculty of Fisheries 4 – 5 September 2014
III. BALIK BESLEME ve YEM TEKNOLOJİSİ ÇALIŞTAYI
The Effects On Gold Fish Growth Parameters of Using Fresh Water Mussel As
Biomechanical Filtration In Aquariums
Fatime ERDOĞAN, Mete ERDOĞAN
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ortaca Meslek Yüksek Okulu, Su Ürünleri Bölümü,
Muğla/Türkiye
Tel: 2522825619 *E-mail: [email protected]
This study was conducted to identify the effects of using fresh water mussel
as biomechanical filtration on the growth parameters of gold fish in ornamental fish
aquarium. Fifteen gold fish and different levels (0, 8, 16, 24, 32 mussels) of fresh
water mussel was stocked in each fifteen aquarium. The fish were fed by
commercial gold fish feed including 28% protein, 2.5% lipid. Water quality
parameters; water temperature, dissolved oxygen(O 2), pH, ammonia (NH3), nitrate
(NO3), nitrite (NO2), phosfate (PO4), Total Suspended Solid (TSS) was periodically
measured and analysed. The values of NH3, No2, NO3, PO4 and TSS were measured
in the highest control group. No significant differences were measured among the
study groups, except the control group NO2 (P> 0,05). TSS values were observed in
the lowest level in 32 mussel including group and a significant difference was
indicated between the mussel including group and the control group (P< 0.05). The
experiment results showed the survival rate in fish and mussels were 100% and 96100%, respectively and there were no significant difference between the groups
(P>0,05). The best specific growth rate (SGR) and feed conservation ratio (FCR)
were evaluated in 32 mussel including group, except the control group, no
significant differences were observed among other mussel including groups
(P>0,05). At the end of the study, addition of mussel improved water quaility
parameters in the ornamental fish aquarium consequently gold fish growth
parameters, FCR, and SR positively affected and the best growth and FCR were
determined in 32 mussel including group.
Keywords: Gold fish (Carrassius auratus), water quality, fresh water mussel,
Corbicula fluminea
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi 4-5 Eylül 2014
İzmir Katip Çelebi University Faculty of Fisheries 4 – 5 September 2014
III. BALIK BESLEME ve YEM TEKNOLOJİSİ ÇALIŞTAYI
Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss, Walbaum 1792) Yavrularında
Kanola Küspesine Dayalı Yemlere Enzim İlavesinin Büyüme ve Yem
Değerlendirme Üzerine Etkileri
Engin KESER, Nalan Özgür YİĞİT
Süleyman Demirel Üniversitesi, Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi,
[email protected], [email protected], 02462118646
Gökkuşağı alabalığı yavrularında (başlangıç ağırlığı 1,23 ± 0,02 g) kanola küspesine
dayalı yemlere enzim ilavesinin büyüme ve yem dönüşüm oranı üzerine etkilerini
araştırmak için 12 haftalık bir besleme çalışması yürütülmüştür. Denemede % 32
kanola küspesi içeren kontrol yemine 1 gr / kg fitaz, pektinaz, selülaz ve mix enzimi
(fitaz, pektinaz, selülaz) ilave edilerek beş deneme yemi hazırlanmıştır. Her bir
tanka 25 balık stoklanmış ve deneme 3 tekerrür yapılmıştır. Deneme sonunda % 32
kanola küspesi içeren yemlere fitaz, pektinaz, selülaz ve mix enzimi ilavesinin
ağırlık kazancı, spesifik büyüme oranı, yem dönüşüm oranı ve hepatosomatik indeks
değerleri üzerine etkisinin olmadığı tespit edilmiştir (P > 0.05).
Anahtar Kelimeler: Alabalık, kanola küspesi, fitaz, pektinaz, selülaz, büyüme, yem
değerlendirme
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi 4-5 Eylül 2014
İzmir Katip Çelebi University Faculty of Fisheries 4 – 5 September 2014
III. BALIK BESLEME ve YEM TEKNOLOJİSİ ÇALIŞTAYI
Effects On Growth, Feed Efficiency And Digestibility of Enzyme Addition to
Canola Meal Based Diet In Rainbow Trout
(Oncorhynchus mykiss, Walbaum 1792)
Engin KESER, Nalan Özgür YİĞİT
A 12 week feeding trial was conducted with rainbow trout (Oncorhynchus
mykiss) (1.23 ± 0.02 g, average initial weight) fry to determine the effects of
supplemental exogenous enzyme on growth and feed conversion ratio. Five diets
were prepared by adding 1 g/kg phytase, cellulase, pectinase enzyme and mix
enzyme (mix of phytase, cellulase, pectinase) to control diet containing % 32 canola
meal. Each group was fed to triplicate tanks of the juvenile and each tank was
stocked with 25 fish. The results showed that addition of phytase, cellulase,
pectinase enzyme and mix enzyme to diet containing % 32 canola meal had no
significant effects on growth gain, specific growth rate, feed conversion ratio and
hepatosomatic index (P> 0.05).
Keywords: Rainbow trout, canola meal, phytase, cellulase, pectinase, growth, feed
conversion ratio
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi 4-5 Eylül 2014
İzmir Katip Çelebi University Faculty of Fisheries 4 – 5 September 2014
III. BALIK BESLEME ve YEM TEKNOLOJİSİ ÇALIŞTAYI
Türkiye'de Su Ürünleri Faaliyetlerinde Alglerin Balık Yemi Olarak Önemi ve
Kullanımının Geliştirilmesi.
Edis KORU
Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Yetiştiricilik Bölümü 35100, Bornova-İzmir
Tel: 2323112245, E-mail: [email protected]
Balık yemi, avcılıkla yakalanan balıkların işlenmesinden elde edilen ve
ticari olarak su ürünlerinde kullanılan protein içeriği zengin bir besindir. Doğadan
avcılık yoluyla su ürünleri faaliyetlerindeki sınırlamalara rağmen, su ürünleri
yetiştiriciliğindeki gelişmeler, dünya çapında balık yetiştiriciliği sektörünün hızla
gelişmesini sağlamıştır. Tüm dünyada ilk kez 2011 yılında balık üretimi büyük baş
hayvan yetiştiriciliğindeki üretim miktarını geçmiştir. Günümüz dünyasında balık
sektörü karasal hayvancılık üretimine göre beş kat daha fazla büyümektedir. Bu
durum balık yemine olan talebi arttırmıştır. Yıllardır su ürünleri üretiminde,
maliyetin % 30-60'nı kapsayan yem maliyetlerindeki artış, ham madde olarak balık
unundaki sınırlamalar ve talep, son 10 yılda dünya çapında balık unu fiyatlarında %
300 oranında artışlara sebep olmuştur. Genel olarak balık yeminin maliyeti 13001500 $/ton, alglerin kontrollü şartlarda üretim maliyeti 600-800 $/ton' dur. Algler,
birim hacimde ve sürekli ürün alınabilen, biyokimyasal içeriği uygun, hem canlı
hem de işlenmiş ürün olarak değerlendirilebilen canlılardır. Bu çalışmada,
Türkiye'deki akuakültürde, canlı yem olarak kullanılan algler ve alg biyomasının
işlenmiş ham madde olarak kullanılabileceği üretim sistemlerin geliştirilmesi
hakkında bilgi verilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Su Ürünleri, Alg, Ham madde, Balık besleme
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi 4-5 Eylül 2014
İzmir Katip Çelebi University Faculty of Fisheries 4 – 5 September 2014
III. BALIK BESLEME ve YEM TEKNOLOJİSİ ÇALIŞTAYI
The Importance And Use Of Algae As Aquafeed To Improve Productıon In
Aquaculture Actıvıtıes In Turkey
Edis KORU
Ege University Fisheries Faculty Dept. of Aquaculture 35100, Bornova, İzmir/Turkey.
Tel: +902323112245, E-mail: [email protected]
Fishmeal is a protein rich food obtained after processing fish caught in the
wild, and is the base of any balanced formulation used in commercial aquaculture.
From nature through fishing restrictions in fisheries activities, despite developments
in aquaculture worldwide has led to the rapid development of fish farming sector.
For the first time in 2011, fish farming exceeded beef production worldwide and is
growing five times faster. This case has increased the demand for fish feed. For
years, aquaculture production, the cost of covering 30-60% increase in feed costs,
feedstock and demand constraints in the fish, the last decade in the worldwide price
of fish has led to an increase of 300%. In general, the cost of fish feed 1300-1500
$/metric ton cost of production of algae under controlled conditions 600-800
$/metric ton. Algae, which can be continuous product per unit volume and
biochemical content is appropriate, both live and processed biomass are evaluated or
live. In this study, the information is given in Turkish aquaculture, which is used as
live feed algae and algal biomass can be used as processed feedstock, and on the
development of production systems.
Keywords: Aquaculture, Algae, Feedstock, Fish nutrition.
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi 4-5 Eylül 2014
İzmir Katip Çelebi University Faculty of Fisheries 4 – 5 September 2014
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
78
File Size
1 321 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content