gölgeler ve aydınlanma - Nihat Bilgin Yayıncılık

10. SINIF
KONU ANLATIMLI
4. ÜNİTE: OPTİK
1. Konu
GÖLGELER ve AYDINLANMA
ETKİNLİK ÇÖZÜMLERİ
2
Ünite 4
Optik
5. Ünite 2. Konu (Aydınlanma)
B’nin Yanıtları
A’nın Yanıtları
1.
1. a. yaklaştırılmalıdır.
perde
X
b. uzaklaştırılmalıdır.
K2
K1
2. a.
Y
ekran
2.
K
K
L
3.
L
Işık kaynağı
engel
Işık kaynağı
engel
L
4
9
4.
Nihat Bilgin Yayıncılık©
K
b. Ekranda oluşan tam gölge alanını büyütmek için;
• I1 kaynağı I2 kaynağına yaklaştırılmalıdır.
• Ekran K cisminden uzaklaştırılmalıdır.
c. Ekrandaki yarı gölge alanını büyütmek için;
• I2 kaynağı K engeline yaklaştırılmalıdır.
• I1 kaynağı I2 den uzaklaştırılmalıdır.
• Ekran K engelinden uzaklaştırılmalıdır.
3. a.
I
5. EK
EL
r2
I
=
( 2r )
=4
bulunur .
K
2
6. Aydınlanma şiddeti uzaklığın karesiyle ters orantılıdır. Buna göre;
I
I
E1 =
=
2
4
2
I
I
E2 =
=
2
16
4
I
I
E3 =
=
2
9
3
E1 > E3 > E2 bulunur.
b. Ekranda oluşan tam gölge alanını büyütmek
için;
• I1 veya I2 nin K cismine yaklaştırılması gerekir.
• Ekranın K cisminden uzaklaştırılması gerekir.
GÖLGELER VE AYDINLANMA
3
C’nin Yanıtları
4. a.
ekran
1.
K
a.
( Y ) X noktasından bakan
gözlemci gölge konisi
içinde olduğu için ışık
kaynağını şekildeki gibi
görür.
b. Tam gölge alanını büyütmek için ne yaparsınız?
• I kaynağı K cismine yaklaştırılmalı
• Ekran K dan uzaklaştırılmalı
b. ( D )
c.
( Y ) K noktasından bakan
gözlemci ışık kaynağını
şekildeki gibi görür.
d. ( D )
Nihat Bilgin Yayıncılık©
2. a. ( Y ) I ışık kaynağı, K küresel engeli ve ekranın
birbirine doğru hareket ettirilmesi tam gölgenin alanını değiştirmez.
b. ( D )
3. ( D )
4. ( D )
5. ( Y ) Ay, Dünya ile Güneş arasına girdiğinde güneş
tutulması olur.
6. ( Y ) Güneş tutulması sırasında Dünya’nın bir kısmı
Ay’ın gölge konisi içinde kalır.
4
Ünite 4
Optik
4.
Test 1’in Çözümleri
a
perde
K2
1.
top
perde
K
K1
r
r
Cevap A dır.
L
5.
Noktasal ışık kaynağından çıkan ışınlar topların
gölgesini şekildeki gibi oluşturur.
Cevap B dir.
2.
perde
K1
top
top
L
K yı L ye kadar yaklaştırdığımızı düşünelim. Bu
durumda tam gölge ok yönünde hareket ederek
büyür. Bu sırada yarı gölge küçülerek yok olur.
Nihat Bilgin Yayıncılık©
K2
K
Cevap E dir.
Cevap D dir.
3.
perde
(2)
ışık kaynağı
r
top
r
(1)
6. Top perdeye yaklaştırılırsa tam gölge alanı küçülür. Top ok yönünde hareket ettirilirse veya ışık
kaynağına yaklaştırılırsa tam gölge alanı büyür.
Cevap A dır.
Perde (1) yönünde kaydırılırsa yarı gölgenin alanı
artar. I. yargı doğrudur.
Daha büyük yarıçaplı bir top kullanılırsa yarı gölgenin alanı artacağından II. yargı da doğrudur.
Işık kaynağı (2) yönünde hareket ettirilirse yarı
gölgenin alanı küçülür. Bu nedenle III. yargı yanlıştır.
Cevap B dir.
7. Işık kaynağı noktasal ise perde üzerinde yalnızca
tam gölge oluşur. Perde üzerinde hem tam gölge
hem de yarı gölge elde edebilmek için ışık kaynağının Şekil I ve III teki gibi küresel olması gerekir.
Cevap D dir.
GÖLGELER VE AYDINLANMA
8.
5
12. Işık kaynağı noktasal olduğundan perde üzerinde yalnızca tam gölge oluşur. Bu nedenle I. öncül
doğrudur.
perde
Hareket sırasında gölge deseninin alanı sürekli
azalır bu nedenle II. öncül yanlıştır.
top
M
Perde üzerinde yarı gölge oluşmadığı için III.
öncül yanlıştır.
K
L
Cevap A dır.
9.
Cevap C dir.
perde
Y
r
R
r
P
Cevap E dir.
10.
perde
küresel
şk kaynağ
top
r
r
Y
X
Işık kaynağının ve topun yarıçapları birbirine eşit
olduğundan ışık kaynağı X noktasından Y noktsına hareket ettiğinde tam gölgenin alanı değişmez.
Ancak yarı gölgenin alanı artar.
Cevap E dir.
11.
perde
top
1
top
2
Cevap D dir.
Nihat Bilgin Yayıncılık©
X
6
Ünite 4
Optik
3.
Test 2’nin Çözümleri
perde
K
a
1.
α
ekran
L
d1
α d
2
3m
37°
A
H
53°
Şekildeki üçgenlerin benzerliğinden d1 = 2d2
olduğu bulunur. Her iki durumda ışınların geliş açıları aynıdır.
I
E1 =
· cos a
d 21
4m
Aydınlanma şiddeti;
I
E =
· cos a
d2
bağıntısı ile hesaplanır. Buradan;
EH = (
90
3
2
· cos 37° +
160
4
2
α
B
E = I · cos a
2
d 22
· cos 53° ) ·
E1
1
2
E2
=
d 22
d 21
=
1
4
bulunur .
Cevap C dir.
E H = 7 l ü ks bulunur .
Nihat Bilgin Yayıncılık©
Cevap B dir.
2.
1
1
2
α
O
A
A
O
4. E =
P
P
Aydınlanma şiddeti;
• Işık şiddetine
• Uzaklığa
• Işınların geliş açısına
bağlıdır. Bu soruda ışık şiddeti ve uzaklık değişmemiştir. 1. konumda ışınlar yüzeye dik geldiğinden bu konumda aydınlanma en büyüktür. 2 ve
3. konumlarda aydınlanma gittikçe azalır.
Cevap D dir.
I
· cos a
d2
bağıntısını kullanarak;
I
EK =
d2
I
· cos a
EL =
( 2d ) 2
d
I
EL =
·
2 2d
4d
EK
= 8 bulunur .
EL
O
2d
d
α
K
L
P
Cevap E dir.
7
GÖLGELER VE AYDINLANMA
5. Bir kaynaktan çıkan toplam ışık akısı;
8.
(2)
Φ = 4rI
B
bağıntısıyla bulunur. Buradan;
Φ1 = 4rI
45°
(1)
Φ2 = 4r4I
U1
U2
=
1
4
bulunur .
Cevap B dir.
Birim karelerden bir tanesinin kenar uzunluğunu
d alalım. A noktası etrafındaki aydınlanma şiddeti;
E A =
6.
d
K
60°
N
Bir yüzeydeki aydınlanma şiddeti;
I
· cos a
d2
bağıntısıyla bulunur. Buna göre;
( 2d )
2
I
=
(3 2 d)
2
· cos 45 ° =
2I
36 d 2
Nihat Bilgin Yayıncılık©
E =
2I
I
bulunur. B noktası etrafındaki aydınlanma şiddeti;
I
I
=
E B =
( 3d ) 2
9d2
bulunur. B noktası çevresindeki aydınlanma şiddetinin A noktası çevresindeki aydınlanma şiddetine oranı;
EB
= 2 2 bulunur .
EA
Cevap A dır.
ekran
2d
E1 =
A
2d2
E = I · cos 60 ° = I
2
d2
2d2
E1
= 1 bulunur .
E2
Cevap C dir.
9.
7. İki kaynağın A noktası çevresinde oluşturduğu toplam
aydınlanma;
ekran
EA =
EA =
3I
d
2
3I
d
2
4I
d2
+
+
5I
( 2d ) 2
5I
4d
= 4·
2
·
2d
· cos 37°
4
5
E
4
= E
3
3
L
A
EA =
d
N
d
37°
EA = E1 + E2
bağıntısıyla bulunur.
Buradan;
K
53°
d
K ve L noktaları çevresindeki aydınlanma şiddetleri;
I
EK =
d2
I
I 3
EL =
· cos 53 ° =
·
d2
d2 5
dir. K noktası çevresindeki aydınlanmanın L noktası çevresindeki aydınlanmaya oranı;
bulunur .
Cevap A dır.
EK
EL
=
5
3
bulunur .
Cevap C dir.
8
Ünite 4
Optik
10.
r
Y
O
X
r
60°
30°
60°
S
Geometrik bilgilerimizi kullanarak ışık kaynağının
X noktasına uzaklığı r, Y noktasına uzaklığı
3r
bulunur.
EY =
I
r2
· cos 60 °
I
( 3 r)2
I
EY
EX
EY
EX
=
=
3r
2
I
·
· cos 3 0 °
3
2
1
r2 2
=
·
3
1
=
3
3
bulunu r .
Cevap C dir.
Nihat Bilgin Yayıncılık©
EX =