close

Enter

Log in using OpenID

28 gölgeler - Nihat Bilgin Yayıncılık

embedDownload
28
1
Gölgeler
sını karanlık görür.
Test 1’in Çözümleri
1.
engel
K1
perde
K2
A
K1 ışık kaynağı olduğu yerinden A noktasına kaydırılırsa yarı aydınlık bölgenin alanı önce azalır
sonra artar.
Cevap E dir.
2
.
perde
Y noktasındaki gözlemci
EF yarım küresini görür.
Bu yarım kürenin EA arasını aydınlık, AF arasını
ise karanlık olarak görür.
Karanlık gördüğü alan
aydınlık gördüğü alandan
büyüktür.
ışık
E
A
F
Y
Z noktasındaki gözlemci EF yarım küresinin Z
tarafını görür. Yani EB
arasını aydınlık, BF
arasını karanlık görür.
Aydınlık gördüğü alan,
karanlık gördüğü alandan büyüktür.
ışık
B
A
F
Cevap E dir.
top
5.
Nihat Bilgin Yayıncılık©
K
tam
gölge
ışık
kaynağı
yarı
gölge
Z
E
perde
yarı
gölge
B
O
K
top
Cevap B dir.
6.
perde
K1
r
Perde bulunduğu konumdan kesikli çizgiyle işaretlenen konuma getirildiğinde tam gölge ve yarı gölge alanları artar.
r
K2
Cevap C dir.
3. Işık, kaynağından çıktıktan sonra doğrusal yolla yayılır. Bunun sonucunda gölge, yarı gölge,
Güneş ve Ay tutulması gerçekleşir.
Cevap E dir.
7
.
perde
Cevap C dir.
top
4. Silindirik ışık demeti AB üst yarım
küresini aydınlatır.
X noktasındaki gözlemci CD sol yarım
küresine bakıyor.
Bu nedenle X teki
gözlemci AC arasını aydınlık, AD ara-
yarı
gölge
ışık
tam gölge
K2
K1
C
X
perde
B
A
top
D
yarı
gölge
tam gölge
K2
K1
2
GÖLGELER
Tam gölgenin büyüklüğünü belirleyen K1 ışık kaynağıdır. K2 nin ok yönünde hareket etmesi tam
gölgenin alanını değiştirmez, ancak şekilden de
görüldüğü gibi yarı gölgenin alanını büyütür.
11.
perde
K1
X
Y
Cevap D dir.
Z
8.
K2
T
perde
Şekilde görüldüğü gibi T noktası yalnız K2 ışık
kaynağından ışık alır. Z noktası iki kaynaktan da
ışık alamaz. X ve Y noktaları ise her iki kaynaktan
ışık alır.
Cevap C dir.
küp
K2
K1 ve K2 ışık kaynaklarından engellere ışınlar gönderildiğinde şekildeki gibi tam ve yarı gölge alanları oluşur.
Cevap A dır.
9. Perde üzerinde oluşan tam gölge alanını değiştirmek için K ışık kaynağını hareket ettirmek gerekir. Verilen seçeneklere göre K ışık kaynağını X
topundan uzaklaştırdığımızda tam gölgenin alanı
küçülür.
Cevap D dir.
Saydam olmayan kısmından ışık geçmediği için
perde üzerinde gölge oluşmuştur.
Nihat Bilgin Yayıncılık©
K1
12.Delikli levha üzerine gelen ışık ışınları doğrusal bir
yol izledikleri için perde üzerinde aydınlık bir bölge
oluşmuştur.
top
Işık foton denilen taneciklerden oluşmaktadır.
Ancak bu deneyde bu olay kanıtlanamaz.
Cevap D dir.
13.Üçgenlerin benzerliğinden Şekil I de oluşan gölgenin yarıçapı 2r, Şekil II deki 3r dir. Gölgeler daire
biçimli olduğundan alanının oranı;
A1
A2
=
r r12
r r22
=
4
bulunur.
9
Cevap A dır.
10.
K2
K1
14. Z bölgesi kaynaktan tam ışık aldığı için aydınlıktır.
X ve Y bölgeleri kaynaktan kısmen ışık aldığı için
yarı gölgedir.
Cevap D dir.
15. T2 topunun yarıçapı T1 topunun yarıçapının 3 katıdır. Bu iki topun perde üzerinde oluşan gölge alanlarının eşit olması için; ya T1 topu ışık kaynağına
yaklaştırılmalı ya da T2 topu perdeye doğru kaydırılmalıdır.
Cevap C dir.
Cevap E dir.
GÖLGELER
16.
K
r
şk kaynağ
M
saydam
olmayan
cisim
G
Şekil I
Şekil II
K
r
şk kaynağ
saydam
olmayan
cisim
M
G
G
Şekil III
G gözlemcisi M den uzaklaşarak Gʹ konumuna
geldiğinde kaynağın gölge bölgesinin sınırı Şekil
III deki gibi küçülür. Bir başka ifadeyle ışıklı bölgenin alanı sürekli artar.
Cevap E dir.
Nihat Bilgin Yayıncılık©
Şekil I de G konumunda bulunan gözlemci, kaynağın ışıklı bölgesini Şekil II deki gibi görür.
3
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
6
File Size
279 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content