close

Enter

Log in using OpenID

03.06.2014 - Marmara Üniversitesi

embedDownload
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU’NUN
03.06.2014 TARİHLİ TUTANAK ÖRNEĞİDİR
TOPLANTI SAYISI: 12
Prof. Dr. Abdülkerim KAR
Prof. Dr. Meral ÜNAL
Prof. Dr. Fevzi BABA
Doç. Dr. M . Vezir KAHRAMAN
Doç. Dr. Bülent ORAL
Doç. Dr. Ece KÖK YETİMOĞLU
(Müdür)
(Üye)
(Üye)
(Üye Müdür Yrd.)
(Üye Müdür Yrd.)
(Üye)
KARAR NO: 2014/12-01:
Enstitümüz Müdürü Prof. Dr. Abdülkerim KAR’ın başkanlığında çoğunluğun sağlandığı görüldü. Yeni
gündem ve gelen yazılar okunarak bilgiye sunuldu.
KARAR NO: 2014/12-02:
Aşağıda adı, soyadı ve Anabilim Dalı belirtilen öğrencinin mezuniyetinin onaylanmasına Yönetim
Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
Adı Soyadı
Anabilim Dalı
Danışman
Mezuniyet Tarihi
Mezuniyeti
Lütfi ÖZDEMİR
Fatma Özge BÜKEY
Selçen Durmaz ŞAM
Cüneyd YAVAŞ
Semih YÜKSEL
Aylin ÇAPKIN
Matbaa Eğitimi
Endüstri Mühendisliği
Biyomühendislik
Makine Mühendisliği
Biyoloji
Makine Eğitimi
Kimya/Organik Kimya
Yrd. Doç. Dr. Ömer B. ZELZELE
Prof. Dr.S. Ümit OKTAY FIRAT
Prof.Dr. Ahmet Alp SAYAR
Doç.Dr. Emre ALPMAN
Doç.Dr. Nagihan GÜLSOY
Yrd. Doç. Dr. Ayhan ONAT
Prof. Dr. Mustafa BULUT
Doktora
Doktora
Doktora
Doktora
Tezli Yüksek Lisans
Tezli Yüksek Lisans
Tezli Yüksek Lisans
Ateş Can ORTAÇ
Mühendislik Yönetimi
03.06.2014
03.06.2014
03.06.2014
03.06.2014
03.06.2014
03.06.2014
03.06.2014
03.06.2014
Sebit Abdallah KOKO KODY
Tezsiz YüksekLisans
KARAR NO: 2014/12-03:
Enstitümüz Kimya Anabilim Dalı Organik Kimya Programı ÖYP Araştırma Görevlisi Aslı BEYLER
ÇİĞİL’in ve tez danışmanı Doç. Dr. M. Vezir KAHRAMAN’ın 13-16 Mayıs 2014 tarihleri arasında
Kuala Lumpur-MALEZYA’da düzenlenecek olan “International Symposium on Advanced Polymeric
Materials 2014 (ISAPM 2014) ” adlı konferansa “Preparation and properties of xylanase immobilization
with functionalized polyimide membrane” ve “Fluorine containing cyanate ester-nano diamond
composites” başlıklı sunum özetleri ile katılabilmeleri için katılım ücretli, yolluklu, yevmiyeli, seyahat
ücretli, konaklamalı ve avanslı görevlendirilmiş ancak Doç Dr. M. Vezir KAHRAMAN’ın
Sempozyumdan 1 gün öncesi ve bir gün sonrası görevlendirilmesi sehven unutulduğundan bu sürenin 1217 Mayıs tarihleri arası olarak değiştirilmesine ve Rektörlüğe arzına Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile
karar verilmiştir.
KARAR NO: 2014/12-04:
Enstitümüz Çevre Bilimleri Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı öğrencisi Serap MORCALI’nın,
Yrd. Doç. Dr. Serdar AKTAŞ’ın danışmanlığını yaptığı “ATIK RODYUM KAPLAMA
ÇÖZELTİLERİNDEN RODYUM GERİ KAZANIMI” başlıklı tezi ile ilgili olarak, M.Ü. Bilimsel
Araştırma Projeleri Komisyonu’na (BAPKO) sunduğu proje önerisinin Yönetim Kurulumuzca kabul
edilerek gereği için M.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu’na (BAPKO) sunulmasına Yönetim
Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/12-05:
Enstitümüz Biyoloji Anabilim Dalı Doktora Programı öğrencisi Mehmet Emin URAS’ın, Doç. Dr.
İbrahim İlker ÖZYİĞİT’in danışmanlığını yaptığı “FARKLI HABİTATLARDAN TOPLANAN
ROBINIA PSEUDOACACIA L. BİTKİLERİNDE AĞIR METAL KİRLİLİĞİNE BAĞLI
GENOTOKSİSİTENİN MOLEKÜLER İŞARETLEYİCİLER (RAPD ve ISSR) ve ITS DİZİLERİYLE
ARAŞTIRILMASI” başlıklı tezi ile ilgili olarak, M.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu’na
(BAPKO) sunduğu proje önerisinin Yönetim Kurulumuzca kabul edilerek gereği için M.Ü. Bilimsel
Araştırma Projeleri Komisyonu’na (BAPKO) sunulmasına Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar
verildi.
KARAR NO: 2014/12-06:
Enstitümüz Elektrik Eğitimi Anabilim Dalı Doktora öğrencisi Mustafa ŞAHİN’in “FARKLI TEKNİK
VE FİZİKSEL ÖZELLİKLERDEKİ ORTAMLARIN AYDINLIK DÜZEYLERİNİN YAPAY SİNİR
AĞLARI İLE TAHMİNİ, MODELLENMESİ VE BAKIM PERİYOTLARININ BELİRLENMESİ”
başlıklı tezinin Tez Savunma Sınav Jürisi’nin aşağıda belirtildiği şekilde kabulüne Yönetim
Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
(Danışman)
Prof. Dr. Osman KILIÇ
(Üye)
Doç. Dr. Ümit K. TERZİ
(Üye)
Doç. Dr. Hasan ERDAL
(Üye)
Yrd. Doç. Dr. Süreyya KOCABEY (Üye, Kırklareli Ünv.)
Prof. Dr. Fevzi BABA
(Yedek Üye)
Doç. Dr. Bahtiyar DURSUN
(Yedek Üye, Kırklareli Ünv.)
Yrd. Doç. Dr. Fuat BÜYÜKTÜMTÜRK
KARAR NO: 2014/12-07:
Enstitümüz Fizik Anabilim Dalı Doktora öğrencisi Adil GÜLER’in “DEMİR BAZLI SERAMİK
SÜPERİLETKENLERİN HAZIRLANMASI VE KARAKTERİZASYONU” başlıklı tezinin Tez
Savunma Sınav Jürisi’nin aşağıda belirtildiği şekilde kabulüne Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile
karar verildi.
Doç. Dr. Mustafa ÖZDEMİR
Prof. Dr. Ahmet ALTINDAL
Prof. Dr. Şahin AKTAŞ
Doç. Dr. Bülent AKKOYUNLU
Yrd. Doç. Dr. Ali ZERENTÜRK
Yrd. Doç. Dr. Cihat BOYRAZ
Yrd. Doç. Dr. Şahin UYAVER
(Danışman)
(Üye, Yıldız Teknik Ünv.)
(Üye)
(Üye)
(Üye)
(Yedek Üye)
(Yedek Üye, Ticaret Ünv.)
KARAR NO: 2014/12-08:
Enstitümüz Elektrik Eğitimi Anabilim Dalı Doktora öğrencisi Mehmet YUMURTACI’nın “ÜÇ
FAZLI ENERJİ İLETİM HATTINDAKİ GÜÇ KALİTESİ PROBLEMLERİNİN YERİNİN VE
TÜRÜNÜN DALGACIK PAKET DÖNÜŞÜMÜ (WPT) KULLANILARAK TESPİTİ” başlıklı
tezinin Tez Savunma Sınav Jürisi’nin aşağıda belirtildiği şekilde kabulüne Yönetim Kurulumuzca
oybirliği ile karar verildi.
Doç. Dr. Gökhan GÖKMEN
Prof. Dr. Muğdeşem TANRIÖVEN
Doç. Dr. Bülent ORAL
Prof. Dr. Hasan ÇİMEN
Doç. Dr. Ümit Kemalettin TERZİ
Doç. Dr. Tahir Çetin AKINCI
Doç. Dr. Bahtiyar DURSUN
(Danışman)
(Üye, Yıldız Teknik Ünv.)
(Üye)
(Üye, Kocatepe Ünv.)
(Üye)
(Yedek Üye, Kırklareli Ünv.)
(Yedek Üye, Kırklareli Ünv.)
KARAR NO: 2014/12-09:
Enstitümüz Kimya Anabilim Dalı Organik Kimya Programı Yüksek Lisans öğrencisi Feriha
BEYPINAR’ın “POLİETİLENİMİN ESASLI NANOFİBERLERİN HAZIRLANMASI ve CO2 GAZI
GEÇİRGENLİĞİNİN İNCELENMESİ” başlıklı tezinin Tez Savunma Sınav Jürisi’nin aşağıda
belirtildiği şekilde kabulüne Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
Doç. Dr. M. Vezir KAHRAMAN
Prof. Dr. Nilhan KAYAMAN APOHAN
Doç. Dr. Dilara KOÇAK
Yrd. Doç. Dr. Seyfullah MADAKBAŞ
Yrd. Doç. Dr. Gülay BAYRAMOĞLU
(Danışman)
(Üye)
(Üye)
(Yedek Üye)
(Yedek Üye
KARAR NO: 2014/12-10:
Enstitümüz Kimya Anabilim Dalı Analitik Kimya Programı Yüksek Lisans öğrencisi Pınar
DEMİRBİLEK’in “GLUKOZ ANALİZİ İÇİN POLİMER ESASLI OPTİK SENSÖR
GELİŞTİRİLMESİ” başlıklı tezinin Tez Savunma Sınav Jürisi’nin aşağıda belirtildiği şekilde kabulüne
Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
Doç. Dr. Ece KÖK YETİMOĞLU
Doç. Dr. M. Vezir KAHRAMAN
Yrd. Doç. Dr. Gülbin ERDOĞAN
Yrd. Doç. Dr. Seyfullah MADAKBAŞ
Yrd. Doç. Dr. Serap KARADERİ
(Danışman)
(Üye)
(Üye)
(Yedek Üye)
(Yedek Üye)
KARAR NO: 2014/12-11:
Enstitümüz Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans öğrencisi İlhan DEMİRCİ’nin
“LOAD BALANCING AND MAINTENANCE IN WIRELESS NETWORKS USING CELL
BREATHING TECHNIQUE” başlıklı tezinin Tez Savunma Sınav Jürisi’nin aşağıda belirtildiği şekilde
kabulüne Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
Yrd. Doç. Dr. Ömer KORÇAK
Yrd. Doç. Dr. Müjdat SOYTÜRK
Yrd. Doç. Dr. Didem GÖZÜPEK
Yrd. Doç. Dr. Ali Haydar ÖZER
Yrd. Doç. Dr. Yusuf ŞAHİN
(Danışman)
(Üye)
(Üye, Gebze İleri Teknoloji Ens.)
(Yedek Üye)
(Yedek Üye)
KARAR NO: 2014/12-12:
Enstitümüz Biyomühendislik Anabilim Dalı Yüksek Lisans öğrencisi Beste ÇALIMLIOĞLU’nun
“PURIFICATION AND CHARACTERIZATION OF LEVANSUCRASE BY HALOMONAS
SMYRNENSIS AAD6T” başlıklı tezinin Tez Savunma Sınav Jürisi’nin aşağıda belirtildiği şekilde
kabulüne Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
Yrd. Doç. Dr. Kazım Yalçın ARĞA
Prof. Dr. Ebru TOKSOY ÖNER
Yrd. Doç. Dr. İ. Emrah NİKELER
Yrd. Doç. Dr. A. Nevra ÖZER
Doç. Dr. Alper Tunga AKARSUBAŞI
(Danışman)
(Üye)
(Üye, Bahçeşehir Ünv.)
(Yedek Üye)
(Yedek Üye, İstanbul Teknik Ünv.)
KARAR NO: 2014/12-13:
Enstitümüz Mekatronik Anabilim Dalı Yüksek Lisans öğrencisi Alper ŞENYÜREK’in
“KENDİ
ENERJİSİNİ ÜRETEN KLAVYE TASARIMI” başlıklı tezinin Tez Savunma Sınav Jürisi’nin aşağıda
belirtildiği şekilde kabulüne Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
Doç. Dr. Mustafa DEMETGÜL
Prof. Dr. Faruk KÜÇÜK
Doç. Dr. Mustafa ONAT
Yrd. Doç. Dr. Erkan KAPLANOĞLU
Yrd. Doç. Dr. Uğur TÜMERDEM
(Danışman)
(Üye)
(Üye.)
(Yedek Üye)
(Yedek Üye)
KARAR NO: 2014/12-14:
Enstitümüz Mekatronik Anabilim Dalı Yüksek Lisans öğrencisi Ali DEMİRCAN’ın
“KARAYOLLARINDAKİ HIZ KESİCİ KASİSLERDEN ELEKTRİK ÜRETİMİ” başlıklı tezinin Tez
Savunma Sınav Jürisi’nin aşağıda belirtildiği şekilde kabulüne Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile
karar verildi.
Doç. Dr. Mustafa DEMETGÜL
Prof. Dr. B. Koray TUNÇALP
Doç. Dr. Aykut KENTLİ
Doç. Dr. Gökhan GÖKMEN
Yrd. Doç. Dr. Sina KUSEYRİ
(Danışman)
(Üye)
(Üye.)
(Yedek Üye)
(Yedek Üye)
KARAR NO: 2014/12-15:
Enstitümüz Tekstil Eğitimi Anabilim Dalı Yüksek Lisans öğrencisi Halide AKKUŞ’un “44-56
BEDENLER ARASINDAKİ BAYAN TÜKETİCİLERİN GİYSİ SATIN ALIRKEN FİGÜR TİPLERİ
VE BEDEN NUMARALARININ ÖNEMİNİN İNCELENMESİ” başlıklı tezinin Tez Savunma Sınav
Jürisi’nin aşağıda belirtildiği şekilde kabulüne Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
Doç. Dr. Fatma ÇİTOĞLU
Doç. Dr. B. Vedat BAL
Yrd. Doç. Dr. Mahmut KAYAR
Prof. Dr. Nihal SÖKMEN
Doç. Dr. Müge YÜKSELOĞLU
(Danışman)
(Üye)
(Üye.)
(Yedek Üye)
(Yedek Üye)
KARAR NO: 2014/12-16:
Enstitümüz Kimya Anabilim Dalı Organik Kimya Programı Yüksek Lisans öğrencisi Hande SAVAŞ’ın
“SU BAZLI POLİÜRETAN/AKRİLİK/SİLİKA HİBRİT EMÜLSİYONLARININ SENTEZİ VE
KARAKTERİZASYONU” başlıklı tezinin Tez Savunma Sınav Jürisi’nin aşağıda belirtildiği şekilde
kabulüne Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
Prof. Dr. Nilhan KAYAMAN APOHAN
Doç. Dr. M. Vezir KAHRAMAN
Doç. Dr. Betül TAŞDELEN
Yrd. Doç. Dr. Seyfullah MADAKBAŞ
Yrd. Doç. Dr. Gülay BAYRAMOĞLU
(Danışman)
(Üye)
(Üye, Namık Kemal Ünv.)
(Yedek Üye)
(Yedek Üye)
KARAR NO: 2014/12-17:
Enstitümüz Su Ürünleri Anabilim Dalı Yüksek Lisans öğrencisi Begüm ERMİŞ’in “ORTA
KARADENİZ’DEKİ TEKİR BALIĞI (Mullus surmuletus L., 1758) POPULASYONUNUN BAZI
BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ” başlıklı tezinin Tez Savunma Sınav Jürisi’nin aşağıda belirtildiği şekilde
kabulüne Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
Yrd. Doç. Dr. Ünal ERDEM
Prof. Dr. Erhan SOYLU
Prof. Dr. Enis MORKOÇ
Prof. Dr. Meral SOYLU
Doç. Dr. Nagihan KAPLAN
(Danışman)
(Üye)
(Üye.)
(Yedek Üye)
(Yedek Üye)
KARAR NO: 2014/12-18:
Enstitümüz Biyoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans öğrencisi Fatma YANIK’ın “AI2O3 (Alumina)
NANOPARTİKÜLLERİNİN Triticum aestivum L. (buğday) KÖKLERİ ÜZERİNDE MORFOLOJİK,
SİTOTOKSİT VE GENOTOKSİT ETKİLERİ” başlıklı tezinin Tez Savunma Sınav Jürisi’nin aşağıda
belirtildiği şekilde kabulüne Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
Doç. Dr. Filiz VARDAR
Prof. Dr. Meral ÜNAL
Prof. Dr. Nermin GÖZÜKIRMIZI
Prof. Dr. Ahu ALTINKUT UNCUOĞLU
Doç. Dr. Yıldız AYDIN
(Danışman)
(Üye)
(Üye, İstanbul Ünv.)
(Yedek Üye)
(Yedek Üye)
KARAR NO: 2014/12-19:
Enstitümüz Mekatronik Anabilim Dalı Yüksek Lisans öğrencisi Hakan Yunus AYIRGA’nın “ŞEKİL
HAFIZALI AKTUATOR İLE BİYOMEKANİK HAREKET EDEBİLEN SUALTI ROBOT TASARIMI
VE PROTOTİP GELİŞTİRİLMESİ” başlıklı tezinin Tez Savunma Sınav Jürisi’nin aşağıda belirtildiği
şekilde kabulüne Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
Doç. Dr. Ümit Kemalettin TERZİ
Prof. Dr. B. Koray TUNÇALP
Doç. Dr. Bülent ORAL
Yrd. Doç. Dr. Erkan KAPLANOĞLU
Doç. Dr. Şafak SAĞLAM
(Danışman)
(Üye)
(Üye)
(Yedek Üye)
(Yedek Üye)
KARAR NO: 2014/12-20:
Enstitümüz Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans öğrencisi Mehmet AYDEMİR’in
“ELECTRODE MODIFICATION BASED ON METALLOPHTHALOCYANINES AND THEIR
ELECTROCHEMICAL APPLICATIONS” başlıklı tezinin Tez Savunma Sınav Jürisi’nin aşağıda
belirtildiği şekilde kabulüne Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
Prof. Dr. Atıf KOCA
Prof. Dr. Mehmet KANDAZ
Prof. Dr. Fatma KARACA
Prof. Dr. Kasım ŞENER
Prof. Dr. Emin ARCA
(Danışman)
(Üye, Sakarya Ünv.)
(Üye)
(Yedek Üye, Yıldız Teknik Ünv.)
(Yedek Üye)
KARAR NO: 2014/12-21:
Enstitümüz Kimya Anabilim Dalı Organik Kimya Programı Yüksek Lisans öğrencisi Süeda BENİAN’ın
“TRİAZOL FONKSİYONEL GRUBU İÇEREN KUMARİNO FTALOSİYANİNLERİN SENTEZİ VE
KARAKTERİZASYONU” başlıklı tezinin Tez Savunma Sınav Jürisi’nin aşağıda belirtildiği şekilde
kabulüne Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
Prof. Dr. Mustafa BULUT
Doç. Dr. Mahmut DURMUŞ
Doç. Dr. M. Vezir KAHRAMAN
Prof. Dr. Ümit SALAN
Doç. Dr. Serkan YEŞİLOT
Doç. Dr. A. Aslı ESENPINAR
Doç. Dr. Zafer ODABAŞ
(Danışman)
(Üye, Gebze Yüksek Teknoloji Ünv.)
(Üye)
(Üye)
(Üye, Gebze Yüksek Tekn. Ünv.)
(Yedek Üye, Kırklareli Ünv.)
(Yedek Üye)
KARAR NO: 2014/12-22:
Enstitümüz Mekatronik Anabilim Dalı Yüksek Lisans öğrencisi İsmail DERELİ’nin “LOJİSTİK
UYGULAMALAR İÇİN AKILLI DEPOLAMA SİSTEM TASARIMI VE OTOMASYONU” başlıklı
tezinin Tez Savunma Sınav Jürisi’nin aşağıda belirtildiği şekilde kabulüne Yönetim Kurulumuzca
oybirliği ile karar verildi.
Prof. Dr. Nihat AKKUŞ
Doç. Dr. Caner AKÜNER
Yrd. Doç. Dr. İsmail TEMİZ
Yrd. Doç. Dr. Abdurrahman ÖZTÜRK
Yrd. Doç. Dr. Garip GENÇ
(Danışman)
(Üye)
(Üye
(Yedek Üye)
(Yedek Üye)
KARAR NO: 2014/12-23:
Enstitümüz Elektronik Bilgisayar Eğitimi Anabilim Dalı Elektronik Haberleşme Eğitimi Programı
Yüksek Lisans öğrencisi Mihriban AYDIN’ın “GRİ İLİŞKİ ÇÖZÜMLEMESİ KULLANILARAK
ÖĞRENCİLERİN TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARIN
İNCELENMESİ” başlıklı tezinin Tez Savunma Sınav Jürisi’nin aşağıda belirtildiği şekilde kabulüne
Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
Yrd. Doç. Dr. Necla TEKTAŞ
Prof. Dr. A. Fevzi BABA
Yrd. Doç. Dr. Mustafa MERAL
Yrd. Doç. Dr. Buket DOĞAN
Doç. Dr. Hayriye KORKMAZ
(Danışman)
(Üye)
(Üye
(Yedek Üye)
(Yedek Üye)
KARAR NO: 2014/12-24:
Enstitümüz Teknoloji Eğitimi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı öğrencisi Burcu
BAYRAKTAR’ın “MESLEK LİSELERİNDEKİ YÖNETİCİLERİN TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ
UYGULAMALARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ” başlıklı düzeltilmiş tezinin aynı jüri ile sınava
alınmasının kabulüne Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
Prof. Dr. Semra ÜNAL
Doç. Dr. Fatma ÇİTOĞLU
Yrd. Doç. Dr. Mustafa MERAL
(Danışman)
(Üye)
(Üye)
KARAR NO: 2014/12-25:
Enstitümüz Fizik Anabilim Dalı Yüksek Lisans öğrencisi Yalçın URFA’nın tez başlığının
“FERROMANYETİK YARI İLETKEN CdCrS4 İNCE FİLMLERİNİN KİMYASAL BANYO
ÇÖKERTME (CBD) YÖNTEMİYLE HAZIRLANMASI VE KARAKTERİZASYONU” şeklinde
değiştirilerek tezinin Tez Savunma Sınav Jürisi’nin aşağıda belirtildiği şekilde kabulüne Yönetim
Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
Doç. Dr. Mustafa ÖZDEMİR
Yrd. Doç. Dr. Cihat BOYRAZ
Yrd. Doç. Dr. Cengiz OKAY
Yrd. Doç. Dr. Ali ZERENTÜRK
Yrd. Doç. Dr. Sinan KAZAN
(Danışman)
(Üye)
(Üye)
(Yedek Üye)
(Yedek Üye)
KARAR NO: 2014/12-26:
Enstitümüz Kimya Anabilim Dalı Fizikokimya Programı Yüksek Lisans öğrencisi Betül
KARADOĞAN’ın tez çalışmasını yönetmek üzere Yrd. Doç. Dr. Seyfullah MADAKBAŞ’ın Danışman
olmasına ve “İNORGANİK KATKILI POLİÜRETAN KOMPOZİTLER” isimli tez çalışmasına
başlamasına Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/12-27:
Enstitümüz Makine Mühendisliği (İngilizce) Anabilim Dalı Yüksek Lisans öğrencisi Mert
KERİMHANİPUR’un tez çalışmasını yönetmek üzere Doç. Dr. Bülent EKİCİ’nin Danışman olmasına
ve “INVENTIGATION OF AGINT EFFECT OF REFRIGERATOR DOOR GASKETS ON
MECHANICAL AND COOLING PERFORMANCE OF REFRIGERATORS ” isimli tez çalışmasına
başlamasına Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/12-28:
Enstitümüz Kimya Mühendisliği (İngilizce) Anabilim Dalı Yüksek Lisans öğrencisi Oğuzhan ÇALIK’ın
tez çalışmasını yönetmek üzere Doç. Dr. Kurtul KÜÇÜKADA’nın Danışman olmasına ve
“SENSITIVITY ANALYSIS OF THE PARAMETERS AFFECTING THE DEWATERING
EFFICIENCY OF A CENTRIFUGAL DRYER FOR THE DEVELOPMENT OF AN OPERATIONAL
MODEL ” isimli tez çalışmasına başlamasına Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/12-29:
Enstitümüz Kimya Anabilim Dalı Biyokimya Programı Yüksek Lisans öğrencisi Elif ŞAHİN’in tez
çalışmasını yönetmek üzere Prof. Dr. Ayşe OGAN’ın Danışman, Dr. Özkan DANIŞ’ın II. danışman
olmasına ve “İNSAN MONOAMİN OKSİDAZ A VE B ENZİMLERİNİN 3-ARİLKUMARİN
TÜREVLERİ İLE İNHİBİSYONUNUN ARAŞTIRILMASI ” isimli tez çalışmasına başlamasına
Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/12-30:
Enstitümüz Kimya Anabilim Dalı Biyokimya Programı Yüksek Lisans öğrencisi Dilek DÖNGEZ’in tez
çalışmasını yönetmek üzere Doç. Dr. Serap DEMİR’in Danışman, Prof. Dr. Ayşe OGAN’ın II. danışman
olmasına ve “LİPAZ ENZİMİNİN UV IŞINLARIYLA SERTLEŞEBİLEN SOL-JEL HİBRİT
KAPLAMA FİLMLERİNE KOVALENT İMMOBİLİZASYONU ” isimli tez çalışmasına başlamasına
Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/12-31:
Enstitümüz Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans öğrencisi Ramazan ŞİMŞEK’in tez
çalışmasını yönetmek üzere Doç. Dr. Süleyman İlker MISTIK’ın Danışman olmasına ve
“POLİVİNİLİDENFLORİT (PVDF) POLİMERİNDEN NANO LİFLİ YÜZEYLERİN ELDE
EDİLMESİ VE BU YÜZEYLERİN FOTO KATALİTİK SU FİLTRESİ VE ENERJİ ÜRETİM
ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ ” isimli tez çalışmasına başlamasına Yönetim Kurulumuzca
oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/12-32:
Enstitümüz Mekatronik Anabilim Dalı Yüksek Lisans öğrencisi Rıdvan SEFİL’in tez çalışmasını
yönetmek üzere Prof. Dr. Nihat AKKUŞ’un Danışman, Yrd. Doç. Dr. İsmail TEMİZ’in II. Danışman
olmasına ve “SERVO KONTROLLÜ MEKATRONİK SİSTEMLERDE RULMAN ARIZALARININ
ÖNGÖRÜSÜ VE SİSTEME ETKİSİNİN İNCELENMESİ ” isimli tez çalışmasına başlamasına Yönetim
Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/12-33:
Enstitümüz Makine Mühendisliği (İngilizce) Anabilim Dalı Doktora öğrencisi Emrah UYSAL’ın tez
çalışmasını yönetmek üzere Doç. Dr. Bülent EKİCİ’nin Danışman, Yrd. Doç. Dr. Mustafa ÇAKIR’ın
II. Danışman olmasına ve “DEVELOPMENT OF FAST-CURED BIOCOMPATIBLE POLYMERS
FOR RAPID PROTOTYPING AND IMPROVEMENT OF MECHANICAL PROPERTIES” isimli
tez çalışmasına başlamasına ve Tez İzleme Komitesi üyelerinin aşağıda belirtildiği şekilde
oluşturulmasına Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
Doç. Dr. Bülent EKİCİ
Yrd. Doç. Dr. Erkan KAPLANOĞLU
Yrd. Doç. Dr. İlyas KARTAL
(Danışman)
(Üye)
(Üye)
KARAR NO: 2014/12-34:
Enstitümüz Makine Eğitimi Anabilim Dalı Doktora öğrencisi Uğur Yusuf ÇETİNKAYA’nın
02.06.2014 tarihli doktora tez konusunu değiştirme isteği ile ilgili dilekçesi ve yeni tez öneri formunun
incelenmesi üzerine; Uğur Yusuf ÇETİNKAYA’nın yeni tez konusunu yönetmek üzere
Prof. Dr. Mustafa KURT’un Danışman olmasına, “SERBEST FORMLU YÜZEYLERİN
İŞLENMESİNDE, KESME PARAMETRELERİ VE STRATEJİLERİNİN MİNİMUM ENERJİ
MALİYETİ AÇISINDAN OPTİMİZASYONU” isimli yeni tez çalışmasına başlamasına ve yeni Tez
İzleme Komitesi üyelerinin aşağıda belirtildiği şekilde oluşturulmasına Yönetim Kurulumuzca
oybirliği ile karar verildi.
Prof. Dr. Mustafa KURT
Doç. Dr. Bülent EKİCİ
Doç. Dr. Eyüp BAĞCI
(Danışman)
(Üye)
(Üye)
KARAR NO: 2014/12-35:
2014-2015 Eğitim-Öğretim Güz yarıyılı için Enstitümüze alınacak Lisansüstü öğrencilerinin Anabilim
Dalı değerlendirmelerinde görev alacak Öğretim Üyelerinin aşağıda belirtildiği şekilde jüri üyesi olarak
seçilmesine Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KİMYA
Analitik Kimya (Yüksek Lisans)
Doç.Dr. Ece KÖK YETİMOĞLU
Doç.Dr. Metin ÖZER
Yrd.Doç.Dr. Serap KARADERİ
Prof.Dr. Güler YALÇIN
Yrd.Doç.Dr. Sabahattin DENİZ
(Başkan)
(Üye)
(Üye)
(Yedek Üye)
(Yedek Üye)
Anorganik Kimya (Yüksek Lisans)
Prof.Dr. Sülin TAŞÇIOĞLU
Doç.Dr. Şaziye ABDURRAHMANOĞLU
Doç.Dr. Bahattin YALÇIN
Yrd.Doç.Dr. Esra KAKI
Doç.Dr. Ece KÖK YETİMOĞLU
(Başkan)
(Üye)
(Üye)
(Yedek Üye)
(Yedek Üye)
Organik Kimya (Yüksek Lisans / Doktora)
Prof.Dr. Nilhan K. APOHAN
Doç.Dr. Zafer ODABAŞ
Prof.Dr. Mustafa BULUT
Prof.Dr. Ümit SALAN
Doç.Dr. M. Vezir KAHRAMAN
Doç.Dr. Sevim KARATAŞ
Prof.Dr. Safiye ERDEM
Fiziko Kimya (Yüksek Lisans / Doktora)
Prof.Dr. Ali Rıza ÖZKAYA
Yrd.Doç.Dr. Seyfullah MADAKBAŞ
Yrd.Doç.Dr. Esra KAKI
Doç.Dr. Zafer ODABAŞ
Doç.Dr. Metin ÖZER
(Başkan)
(Üye)
(Üye)
(Üye)
(Üye)
(Yedek Üye)
(Yedek Üye)
(Başkan)
(Üye)
(Üye)
(Üye)
(Yedek Üye)
Biyokimya (Yüksek Lisans)
Prof.Dr. Ayşe OGAN
Prof.Dr. Ümit SALAN
Doç.Dr. Figen Esin KAYHAN
Doç.Dr. Sevim KARATAŞ
Prof.Dr.Safiye ERDEM
(Başkan)
(Üye)
(Üye)
(Yedek Üye)
(Yedek üye)
FİZİK (YÜKSEK LİSANS / DOKTORA)
Prof.Dr. Uğur YAHŞİ
Prof.Dr. Zikri ALTUN
Prof.Dr. Şahin AKTAŞ
Doç.Dr. Cumali TAV
Yrd.Doç.Dr. Fatih DUMLUDAĞ
Doç.Dr. Bülent AKKOYUNLU
Doç.Dr. Özgür DELİCE
(Başkan)
(Üye)
(Üye)
(Üye)
(Üye)
(Yedek Üye)
(Yedek Üye)
BİYOLOJİ (YÜKSEK LİSANS/DOKTORA)
Prof.Dr. Meral ÜNAL
Prof.Dr. Meral BİRBİR
Prof.Dr. Celal YARCI
Prof.Dr. Belgin SÜSLEYİCİ DUMAN
Doç.Dr. Ulya NURULLAHOĞLU
Doç.Dr. Figen Esin KAYHAN
Doç.Dr. İlker ÖZYİĞİT
(Başkan)
(Üye)
(Üye)
(Üye)
(Üye)
(Yedek Üye)
(Yedek Üye)
MATEMATİK
Teorik Matematik Yüksek Lisans
Prof.Dr. Semin AKDOĞAN
Prof.Dr. Ahmet DERNEK
Prof.Dr. Ünsal TEKİR
Prof.Dr. Nurettin ERGUN
Doç.Dr. Neşe DERNEK
(Başkan)
(Üye)
(Üye)
(Yedek Üye)
(Yedek Üye)
Uygulamalı Matematik Yüksek Lisans / Doktora
Prof.Dr. N. Abdülbaki BAYKARA
Prof.Dr. Müjgan TEZ
Doç.Dr. Bülent YILMAZ
Doç.Dr. Birsen EYGİ ERDOĞAN
Yrd.Doç.Dr. Faruk UÇAR
(Başkan)
(Üye)
(Üye)
(Yedek Üye)
(Yedek Üye)
BİYOMÜHENDİSLİK (DOKTORA)
Prof.Dr. Alp SAYAR
Prof.Dr. Ahu UNCUOĞLU
Yrd.Doç.Dr. Nevra ÖZER
Prof.Dr. Dilek KAZAN
Doç.Dr.Bülent MERTOĞLU
(Başkan)
(Üye)
(Üye)
(Yedek Üye)
(Yedek Üye)
BİYOMÜHENDİSLİK (YÜKSEKLİSANS)
Prof.Dr. Dilek KAZAN
Doç.Dr.Bülent MERTOĞLU
Yrd.Doç.Dr. Kazım Yalçın ARGA
Prof.Dr.Ebru TOKSOY ÖNER
Yrd.Doç.Dr. A. Nevra ÖZER
(Başkan)
(Üye)
(Üye)
(Yedek Üye)
(Yedek Üye)
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE TEZLİ YÜKSEK LİSANS/ DOKTORA)
Prof.Dr. Abdülkerim KAR
(Başkan)
Prof.Dr. Erturul TAÇGIN
(Üye)
Prof.Dr. Paşa YAYLA
(Üye)
Doç.Dr. Emre ALPMAN
(Üye)
Yrd.Doç.Dr. Mustafa YILMAZ
(Üye)
Doç.Dr.Aykut KENTLİ
(Yedek Üye)
Doç.Dr. Ebru MANÇUHAN
(Yedek Üye)
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE TEZSİZ YÜKSEK LİSANS)
Prof.Dr. Abdülkerim KAR
(Başkan)
Prof.Dr. Erturul TAÇGIN
(Üye)
Prof.Dr. Paşa YAYLA
(Üye)
Doç.Dr. Emre ALPMAN
(Üye)
Yrd.Doç.Dr. Mustafa YILMAZ
(Üye)
Doç.Dr.Aykut KENTLİ
(Yedek Üye)
Doç.Dr. Ebru MANÇUHAN
(Yedek Üye)
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ (TÜRKÇE TEZLİ YÜKSEK LİSANS/ DOKTORA)
Prof.Dr. A. Korhan BİNARK
(Başkan)
Doç.Dr. Mustafa ATMACA
(Üye)
Doç.Dr. Cenk SAYIN
(Üye)
Yrd.Doç.Dr. Abdullah DEMİR
(Yedek Üye)
Yrd.Doç.Dr.Cihat BOYRAZ
(Yedek Üye)
METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ (TÜRKÇE YÜKSEK LİSANS/DOKTORA)
Prof.Dr. Mustafa ÖKSÜZ
(Başkan)
Doç.Dr. Halil DEMİRER
(Üye)
Yrd.Doç.Dr. Mustafa ÇAKIR
(Üye)
Prof.Dr. Ersan KALAFATOĞLU
(Yedek Üye)
Yrd.Doç.Dr. Yalçın BOZTOPRAK
(Yedek Üye)
METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE YÜKSEK LİSANS/DOKTORA)
Prof.Dr. Ayhan TÜRKELİ
(Başkan)
Yrd.Doç.Dr. Seval GENÇ
(Üye)
Yrd.Doç.Dr. Serdar AKTAŞ
(Üye)
Prof.Dr. Ersan KALAFATOĞLU
(Yedek Üye)
Yrd.Doç.Dr. Hüseyin ADANIR
(Yedek Üye)
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (DOKTORA)
Prof.Dr. Haluk Rahmi TOPÇUOĞLU
Doç.Dr. Melih KIRLIDOĞ
Yrd.Doç.Dr. Müjdat SOYTÜRK
Doç.Dr. Borahan TÜMER
Yrd.Doç.Dr. Mehmet BARAN
(Başkan)
(Üye)
(Üye)
(Yedek Üye)
(Yedek Üye)
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (YÜKSEK LİSANS)
Yrd.Doç.Dr. Ömer KORÇAK
(Başkan)
Yrd.Doç.Dr. Betül BOZ
(Üye)
Yrd.Doç.Dr. Ali Haydar ÖZER
(Üye)
Yrd.Doç.Dr. Peter SCHÜLLER
(Yedek Üye)
Yrd.Doç.Dr. Fatma ERGİN
(Yedek Üye)
KİMYA MÜHENDİSLİĞİ (YÜKSEK LİSANS/DOKTORA)
Prof.Dr. Perviz SAYAN
(Başkan)
Prof.Dr. Sibel TİTİZ SARGUT
(Üye)
Doç.Dr. Kurtul KÜÇÜKADA
(Üye)
Prof.Dr. Emin ARCA
(Yedek Üye)
Prof.Dr. Neşet KADIRGAN
(Yedek Üye)
ÇEVRE BİLİMLERİ (TEZLİ YÜKSEK LİSANS)
Yrd.Doç.Dr. Esra ERDİM
(Başkan)
mYrd.Doç.Dr. Orhan GÖKYAY
(Üye)
Yrd.Doç.Dr. Adile Evren TUĞTAŞ
(Üye)
Yrd.Doç.Dr. Elif SOYER
(Yedek Üye)
Prof.Dr. Mete TAYANÇ
(Yedek Üye)
SU ÜRÜNLERİ (TEZLİ YÜKSEK LİSANS)
Prof.Dr. Meral SOYLU
Doç.Dr. Erhan SOYLU
Yrd.Doç.Dr. Ünal ERDEM
Prof.Dr. Enis MORKOÇ
Doç.Dr. Figen Esin KAYHAN
(Başkan)
(Üye)
(Üye)
(Yedek Üye)
Yedek Üye)
MÜHENDİSLİK YÖNETİMİ (TEZSİZ YÜKSEK LİSANS)
Doç.Dr. Özalp VAYVAY
(Başkan)
Doç.Dr. Bahar SENNAROĞLU
(Üye)
Doç.Dr. Çiğdem A. USLU
(Üye)
Prof.Dr. Emin ARCA
(Yedek Üye)
Yrd.Doç.Dr. Cem Çağrı DÖNMEZ
Yedek Üye)
MÜHENDİSLİK YÖNETİMİ (UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS)
Doç.Dr. Özalp VAYVAY
(Başkan)
Doç.Dr. Serol BULKAN
(Üye)
Doç.Dr. Çiğdem A. USLU
(Üye)
Prof.Dr. Emin ARCA
(Yedek Üye)
Yrd.Doç.Dr. Cem Çağrı DÖNMEZ
Yedek Üye)
MÜHENDİSLİK YÖNETİMİ (DOKTORA)
Doç.Dr. Özalp VAYVAY
Doç.Dr. Serol BULKAN
Doç.Dr. Çiğdem A. USLU
Prof.Dr. Emin ARCA
Yrd.Doç.Dr. Cem Çağrı DÖNMEZ
(Başkan)
(Üye)
(Üye)
(Yedek Üye)
Yedek Üye)
ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE TEZLİ YÜKSEK LİSANS /
DOKTORA)
Doç.Dr. Cabir VURAL
(Başkan)
Yrd.Doç.Dr. Alper ŞİŞMAN
(Üye)
Yrd.Doç.Dr. G. Bora ESMER
(Üye)
Yrd.Doç.Dr. Yusuf ŞAHİN
(Yedek Üye)
Yrd.Doç.Dr. Emre ARSLAN
Yedek Üye)
ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ (TÜRKÇE TEZLİ YÜKSEK LİSANS /
DOKTORA)
Prof.Dr. A. Fevzi BABA
(Başkan)
Doç.Dr. Hayriye KORKMAZ
(Üye)
Yrd.Doç.Dr. Nazmi EKREN
(Üye)
Doç.Dr. Bülent ORAL
(Yedek Üye)
Doç.Dr. Hasan ERDAL
(Yedek Üye)
İŞ GÜVENLİĞİ (TEZSİZ YÜKSEK LİSANS / UZAKTAN EĞİTİM YÜKSEK LİSANS)
Prof.Dr. Ayhan MERGEN
(Başkan)
Doç.Dr. Erturul TAÇGIN
(Üye)
Yrd.Doç.Dr. Mustafa YILMAZ
(Üye)
Prof.Dr. Recep ARTIR
(Yedek Üye)
Doç.Dr. Özalp VAYVAY
(Yedek Üye)
TEKSTİL EĞİTİMİ
Prof.Dr. Mehmet AKALIN
Prof.Dr. Erhan ÖNER
Prof.Dr. Suat CANOĞLU
Doç.Dr. Fatma ÇİTOĞLU
Yrd.Doç.Dr. ÖzalErkan İŞGÖREN
Doç.Dr. İsmail USTA
Yrd.Doç.Dr. Mahmut KAYAR
(Başkan)
(Üye)
(Üye)
(Üye)
(Üye)
(Yedek Üye)
(Yedek Üye)
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ (TEZLİ YÜKSEK LİSANS)
Yrd.Doç.Dr. Hüseyin S. KILIÇ
(Başkan)
Doç.Dr. Çiğdem A. USLU
(Üye)
Doç.Dr. Bahar SENNAROĞLU
(Üye)
Yrd.Doç.Dr. Cem Çağrı DÖNMEZ
(Yedek Üye)
Doç.Dr. Gülfem TUZKAYA
(Yedek Üye)
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ (DOKTORA)
Prof.Dr. S.Ümit OKTAY FIRAT
Doç.Dr. Serol BULKAN
Yrd.Doç.Dr. M. Batuhan AYHAN
Doç.Dr. Özalp VAYVAY
Doç.Dr. Gülfem TUZKAYA
(Başkan)
(Üye)
(Üye)
(Yedek Üye)
(Yedek Üye)
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ (MIS)
(TEZSİZ YÜKSEK LİSANS)
Yrd.Doç.Dr. Hüseyin Selçuk KILIÇ
(Başkan)
Yrd.Doç.Dr. Batuhan AYHAN
(Üye)
Yrd.Doç.Dr. Cem Çağrı DÖNMEZ
(Üye)
Prof.Dr. S.Ümit OKTAY FIRAT
(Yedek Üye)
Yrd.Doç.Dr. Mehmet BARAN
(Yedek Üye)
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ (YÜKSEK LİSANS/DOKTORA)
Prof.Dr. Zehra Semra CAN
(Başkan)
Prof.Dr. Barış ÇALLI
(Üye)
Yrd.Doç.Dr.Bilge KOCAEMMİ
(Üye)
Yrd.Doç.Dr. Ömer AKGİRAY
(Yedek Üye)
Doç.Dr. Sinan KESKİN
(Yedek Üye)
KARAR NO: 2014/12-36:
Enstitümüz Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans öğrencisi Nazenin GÜRE’nin tez
çalışmasını yönetmek üzere Prof. Dr. Erturul TACGIN’ın Danışman, Yrd. Doç. Dr. Alper ŞİŞMAN’ın II.
danışman olmasına ve “A NOVEL PIEZOELECTRIC AND ELECTROMAGNETIC HYBRID
VIBRATION ENERGY HARVESTER” isimli tez çalışmasına başlamasına Yönetim Kurulumuzca
oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/12-37:
Aşağıda ismi belirtilen Enstitümüz öğrencisinin dilekçesinin incelenmesi üzerine; öğrencinin öğrenim
ücreti yatırma isteğinin kabulüne ve harç sisteminin açılması için Rektörlüğe arzına Yönetim
Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
Ad – Soyad
Öğrenci Numarası
Anabilim Dalı
Miktar
İsmail İlkan ŞENTÜRK
520891023
Kimya/Organik Kimya
129 TL.
KARAR NO: 2014/12-38:
Enstitümüz Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Anabilim Dalı Elektronik Haberleşme Eğitimi Programı
Yüksek Lisans öğrencisi Mihriban AYDIN’ın 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Güz Döneminde almış
olduğu ELT700 “Seminer” dersinin ait olduğu döneme S olarak BYS’ye işlenmesine Yönetim
Kurulumuzca oybirliği ile karar verilmiştir.
KARAR NO: 2014/12-39:
Enstitümüz Sekreteri Nebahat ARSLAN AVCI’nın 21-25 Haziran 2014 tarihleri arasında Bodrum The
Blue Bosphurus’ta düzenlenecek olan “Kamusal Eğitim Araştırma Geliştirme Derneği Eğitim
Semineri”ne katılabilmesi için katılım ücretli, yolluklu, yevmiyeli, seyahat ücretli, konaklamalı ve avanslı
görevlendirilmesine, ödemelerin Enstitümüz Uzaktan Öğretim bütçesinden karşılanmasına ve Rektörlüğe
arzına Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verilmiştir.
KARAR NO: 2014/12-40:
Aşağıda Adı Soyadı ve Birimi belirtilen Üniversitemiz personellerinin 02.01.2014 tarihinden itibaren
Enstitümüz II.Eğitim mesaisinde görevlendirilmesine Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi
Ad
Mustafa
B. Engin
Soyad
ŞAHİN
ÖZTEZCAN
Birim
Bilişim Merkezi
Bilişim Merkezi
KARAR NO: 2014/12-41:
Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Atıf KOCA’nın 15-18 Haziran 2014 tarihleri
arasında Madrid-İSPANYA’da düzenlenecek olan “4th International Colloids Conference” adlı
konferansa ÖYP öğrencisi Yeliz İPEK’in danışmanı olarak öğrenci olmaksızın tek başına gitme isteğine
ait 29.05.2014 tarihli yeni dilekçesinin ve ekinin incelenmesi üzerine ; ÖYP’li öğrenciler için gönderilen
yolluklar, öğrencilerin bilimsel toplantılara katılımı içindir. Bir bildiri sunumu için, danışmanı ile birlikte
katılırsa, danışmanının masrafları da ödenir. Sadece danışmanın konferansa katılması halinde yolluk
ödenemeyeceğinden isteğinin tekrardan reddine Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/12-42:
Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü öğrencisi Neslihan SÜZEN’in 02.06.2014 tarihli
dilekçesi ve eklerinin incelenmesi üzerine Enstitümüz Matematik Anabilim Dalı’nda özel öğrenci
statüsünde MAT714 “Halka ve Modül Teorisi II” adlı dersi 2013-2014 Eğtiim Öğretim Yılı Bahar
Yarıyılında almış ve BYS’ye sehven işlenmemiştir. Dersin BYS’ye işlenmesine ve öğrencinin 450 TL.
ücret ödemesine Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/12-43:
Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü öğrencisi Deniz SÖNMEZ 02.06.2014 tarihli
dilekçesi ve eklerinin incelenmesi üzerine Enstitümüz Matematik Anabilim Dalı’nda özel öğrenci
statüsünde MAT714 “Halka ve Modül Teorisi II” adlı dersi 2013-2014 Eğtiim Öğretim Yılı Bahar
Yarıyılında almış ve BYS’ye sehven işlenmemiştir. Dersin BYS’ye işlenmesine ve öğrencinin 450 TL.
ücret ödemesine Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/12-44:
Enstitümüz Tekstil Eğitimi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı 522813982 numaralı öğrencisi Şennur
ALDATMAZ’ın 2000-2001 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılında almış olduğu TEK725 “Hazır Giyim
Sanayinde Koleksiyon Geliştirme” dersinin yerine TEK S,4,5 havuzunda bulunan TEK734 “Hazır Giyim
Sanayinde Üretim Sistemlerinin Tasarımı” dersinin sayılmasına Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile
karar verildi.
KARAR NO: 2014/12-45:
Enstitümüz Tekstil Eğitimi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı 522813984 numaralı öğrencisi Tuğrul
SELİMOĞLU TEK S,4,5 havuzundan 2 ders fazladan almıştır.TEK S,4,5 havuzunda görülen TEK718
“Jakarlı Düz Örme Sistemleri” dersinin Z,1 havuzunda bulunan TEK709 “Tekstilde Enstrümantal
Yöntemler I” dersinin yerine sayılarak Z,1,2,3 havuzuna işlenmesine, TEK740 “Tekstil İplik Fabrikaları
Tasarımı Planlaması ve Yönetimi” dersinin Z,2,3 grubunda yer alan TEK728 “Hata Olasılıkları Açısından
Ürün Kalite Analizi” dersinin yerine sayılarak TEK Z,2 havuzuna işlenmesine Yönetim Kurulumuzca
oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/12-46:
Enstitümüz Endüstri Mühendisliği Anabilim Doktora Programı öğrencisi Tolga TEMUÇİN’in Farabi
Değişim Programı kapsamında Gazi Üniversitesine geçme isteği ile ilgili dilekçesi ve Öğrenim
Protokolünün incelenmesi üzerine; Yüksek Öğretim Kurumları arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişim
programına ilişkin yönetmeliğin Farabi değişim programı Madde 12’ye göre gidilecek Yüksek Öğretim
Kurumunun eğitim dili Türkçe ise başvurusu geçerli öğrencilerin not ortalamaları dikkate alınır ve her bir
program için not ortalamaları sıralanarak seçim yapılır ifadesine göre dersin Türkçe olması değişim
programı açısından uygulamayı etkilemeyeceğinden Gazi Üniversitesi’nden alınacak derslerin
Üniversitemizdeki derslere karşılık sayılmasına Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/12-47:
Enstitümüz Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Doktora programı öğrencisi Hasan DOĞAN’ın daha
önce Sabancı Üniversitesi’nden almış olduğu derslerin bu programda sayılması ile ilgili 15.11.2013
tarihli Anabilim Dalı Başkanlığı’nın yazısı doğrultusunda öğrencinin aşağıdaki tabloda ifade edildiğine
göre derslerinin sayılmasına Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
Ders
Kodu
Kredi
Sabancı Üniversitesinden
almış olduğu dersler
Ders Kodu
Kredi/
ECTS
Enstitümüzde karşılık olacağı
dersler
Harfli
başarı notu
Havuz
ME521
3
Tribology
ME853
3/8
S
S,1,4
ME501
3
Thermodynamics
ME855
3/8
Special Topics and Mechanics
and Control
Special Topics in ThermoFluid Systems
S
S,4,5
EE525
3
Real Time System Design
ME802
3/8
Convection Heat Transfer
S
S,4,5
KARAR NO: 2014/12-48:
Enstitümüz Teknoloji Eğitimi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı öğrencisi Abdullah KARATAŞ’ın
2006-2007 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Döneminde almış olduğu TEG710 “Eğitim Kurumlarında Uyum
Sorunları” dersinin ait olduğu döneme BB olarak S,4,5 havuzuna işlenmesine Yönetim Kurulumuzca
oybirliği ile karar verildi.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
105
File Size
229 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content