close

Enter

Log in using OpenID

2014-2015 not ortalaması ile güz yarıyılı yatay geçiş hakkı

embedDownload
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI
2014-2015 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YATAY GEÇİŞ HAKKI KAZANANLARIN LİSTESİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ (NORMAL ÖĞRETİM)
S.NO Bölümü
ADI SOYADI
GELDİĞİ ÜNİVERSİTE
KONTENJA
SINIFI
N
YARIYILI
SONUÇ
1
Bilgisayar Müh.
HAVVA NUR TOZLU
MEVLANA
3
2/3
1.ASIL
1
Bilgisayar Müh.
EDA ÜNALDI
MEVLANA
3
3/5
1.ASIL
Bilgisayar Müh.
ESMA BEHRAM
HARARN
3
3/5
2.ASIL
2
Bilgisayar Müh.
RAMAZAN HABER
TUNCELĠ
3
3/5
3.ASIL
3
Bilgisayar Müh.
GÜL BURGU
TUNCELĠ
3
3/5
1.YEDEK
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ (İKİNCİ ÖĞRETİM)
S.NO Bölümü
ADI SOYADI
GELDİĞİ ÜNİVERSİTE
KONTENJA
SINIFI
N
YARIYILI
SONUÇ
1
Bilgisayar Müh.
RAMAZAN ALTINSOY
ATATÜRK
3
2/3
1.ASIL
2
Bilgisayar Müh.
MELĠH DEMĠRCAN
CUMHURĠYET
3
2/3
2.ASIL
3
Bilgisayar Müh.
HAVVA NUR TOZLU
MEVLANA
3
2/3
3.ASIL
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ(NORMAL ÖĞRETİM)
S.NO Bölümü
ADI SOYADI
GELDİĞİ ÜNİVERSİTE
KONTENJA
SINIFI
N
YARIYILI
SONUÇ
1
Çevre Müh.
MEHMET ZAĠD BÜYÜKÇAM
NĠĞDE
3
2/3
RED (MADDE 4. VE 9.)
1
Çevre Müh.
HÜSEYĠN METE
ARDAHAN
3
3/5
RED (MADDE 4)
ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ (NORMAL ÖĞRETİM)
S.NO Bölümü
ADI SOYADI
GELDİĞİ ÜNİVERSİTE
KONTENJA
SINIFI
N
YARIYILI
SONUÇ
1
Elektrik-Elektronik Müh. SADIK TAHTA
BÜLENT ECEVĠT
3
2/3
1 ASIL
2
Elektrik-Elektronik Müh. SERHAT DOĞAN
FIRAT
3
2/3
2ASIL
3
Elektrik-Elektronik Müh. MEHMET DĠNÇ
MEVLANA
3
2/3
3.ASIL
4
Elektrik-Elektronik Müh. SÜLEYMAN GÖKMEN
AKSARAY
3
2/3
1.YEDEK
5
Elektrik-Elektronik Müh. EZGĠ GÖKSU
MEVLANA
3
2/3
2.YEDEK
6
Elektrik-Elektronik Müh. YASĠN ADI GÜZEL
AKSARAY
3
2/3
3.YEDEK
7
Elektrik-Elektronik Müh. FATĠH YILMAZ
FIRAT
3
2/3
SIRALAMAYA GĠREMEDĠ
8
Elektrik-Elektronik Müh. ÇETĠN ARSLAN
TUNCELĠ
3
2/3
SIRALAMAYA GĠREMEDĠ
9
Elektrik-Elektronik Müh. ERMAN KARAYÜN
BĠTLĠS
3
2/3
SIRALAMAYA GĠREMEDĠ
10
Elektrik-Elektronik Müh. SĠNAN KAVAKLI
TUNCELĠ
3
2/3
SIRALAMAYA GĠREMEDĠ
11
Elektrik-Elektronik Müh. YUSUF CĠHAN
MUSTAFA KEMAL
3
2/3
SIRALAMAYA GĠREMEDĠ
12
Elektrik-Elektronik Müh. SEFA YILDIRIMER
KAH.SÜTÇÜ ĠMAM
3
2/3
RED (MADDE 4)
13
Elektrik-Elektronik Müh. MEHMET DURMUġ
ATATÜRK
3
2/3
RED (MADDE 4)
14
Elektrik-Elektronik Müh. ENGĠN CAN OZAN
KARA HARP OKULU
3
2/3
RED (MADDE 4)
1
Elektrik-Elektronik Müh. MEHMET CEYLAN
KARABÜK
3
3/5
1.ASIL
2
Elektrik-Elektronik Müh. BURAK DĠNÇLER
MEVLANA
3
3/5
RED (MADDE 4)
ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ(İKİNCİ ÖĞRETİM)
S.NO Bölümü
ADI SOYADI
GELDİĞİ ÜNİVERSİTE
KONTENJA
SINIFI
N
YARIYILI
SONUÇ
1
Elektrik-Elektronik Müh. BEYZA UZ
MEVLANA
3
2/3
1 ASIL
2
Elektrik-Elektronik Müh. MEHMET DĠNÇ
MEVLANA
3
2/3
2ASIL
3
Elektrik-Elektronik Müh. YASĠN ADI GÜZEL
AKSARAY
3
2/3
3.ASIL
4
Elektrik-Elektronik Müh. OKTAY YAMAN
KARABÜK
3
2/3
1.YEDEK
5
Elektrik-Elektronik Müh. TURGUT KÖMÜR KARA
TUNCELĠ
3
2/3
2.YEDEK
6
Elektrik-Elektronik Müh. ERHAN ARSLAN
HARRAN
3
2/3
RED (MADDE 4)
7
Elektrik-Elektronik Müh. TACETTĠN GÜRCAN KIYAR
KTO KARATAY
3
2/3
RED (MADDE 4)
1
Elektrik-Elektronik Müh. AHMET DEMĠR
NĠĞDE
3
3/5
1.ASIL
2
Elektrik-Elektronik Müh. ÖZER POLAT
TUNCELĠ
3
3/5
RED (MADDE 4)
3
Elektrik-Elektronik Müh. MERVE DOĞAN
TUNCELĠ
3
3/5
RED (MADDE 4)
4
Elektrik-Elektronik Müh. MUALLA TOSUN
KIRIKKALE
3
3/5
RED (MADDE 4)
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
S.NO Bölümü
ADI SOYADI
GELDİĞİ ÜNİVERSİTE
KONTENJA
SINIFI
N
YARIYILI
SONUÇ
1
Endüstri Mühendisliği
MERVE KILIÇ
KIRIKKALE
3
2/3
1.ASIL
1
Endüstri Mühendisliği
MEHMET ALĠ YILDIZ
KARA HARP OKULU
3
3/5
1.ASIL
2
Endüstri Mühendisliği
SÜMEYYE ALTUNKALEM
DOĞUġ
3
3/5
2.ASIL
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ (NORMAL ÖĞRETİM)
S.NO Bölümü
ADI SOYADI
GELDİĞİ ÜNİVERSİTE
KONTENJA
SINIFI
N
YARIYILI
SONUÇ
1
ĠnĢaat Mühendisliği
ÖZNUR KOCAER
SELÇUK
3
2/3
1,ASIL
2
ĠnĢaat Mühendisliği
SÜMMEYYE AYġE KAZIKCI
NĠĞDE
3
2/3
2.ASIL
3
ĠnĢaat Mühendisliği
HACER ÖZLER
SÜLEYMAN DEMĠREL
3
2/3
3.ASIL
4
ĠnĢaat Mühendisliği
ALĠ YILMAZ
NĠĞDE
3
2/3
1.YEDEK
5
ĠnĢaat Mühendisliği
ĠDRĠS TUTUġ
NĠĞDE
3
2/3
2.YEDEK
6
ĠnĢaat Mühendisliği
OKAN GÜLERCE
KARABÜK
3
2/3
3,YEDEK
7
ĠnĢaat Mühendisliği
MEHMET AKĠF MUġTA
NĠĞDE
3
2/3
SIRALAMAYA GĠREMEDĠ
8
ĠnĢaat Mühendisliği
DAVUT BARAN
TUNCELĠ
3
2/3
SIRALAMAYA GĠREMEDĠ
9
ĠnĢaat Mühendisliği
TUĞBA SAHA
BÜLENT ECEVĠT
3
2/3
RED (MADDE 4)
10
ĠnĢaat Mühendisliği
TUBA COġKUN
KAH.SÜTÇÜ ĠMAM
3
2/3
RED (MADDE 4)
11
ĠnĢaat Mühendisliği
RAMAZAN SAĞLAM
KAH.SÜTÇÜ ĠMAM
3
2/3
RED (MADDE 4)
12
ĠnĢaat Mühendisliği
HALĠT YASĠN KONAK
KAH.SÜTÇÜ ĠMAM
3
2/3
RED (MADDE 4)
13
ĠnĢaat Mühendisliği
MEKĠN EREN ÇETĠN
NĠĞDE
3
2/3
RED (MADDE 4)
1
ĠnĢaat Mühendisliği
AGĠT GÜRHAN
TUNCELĠ
3
3/5
1.ASIL
2
ĠnĢaat Mühendisliği
SERHAT AYDĠN
TUNCELĠ
3
3/5
2.ASIL
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ (İKİNCİ ÖĞRETİM)
S.NO Bölümü
ADI SOYADI
GELDİĞİ ÜNİVERSİTE
KONTENJA
SINIFI
N
YARIYILI
SONUÇ
1
ĠnĢaat Mühendisliği
AHMET SÜHA ĠNANÇ
ERCĠYES
3
2/3
1.ASIL
2
ĠnĢaat Mühendisliği
ġEYMA REYHAN
ORBAY
3
2/3
2 ASIL
3
ĠnĢaat Mühendisliği
ALĠ YILMAZ
NĠĞDE
3
2/3
3.ASIL
4
ĠnĢaat Mühendisliği
MUAMMED SENCAN GÜNEġ
KIRIKKALE
3
2/3
1.YEDEK
5
ĠnĢaat Mühendisliği
MEHMET AKĠF MUġTA
NĠĞDE
3
2/3
2.YEDEK
6
ĠnĢaat Mühendisliği
ġEYMA GÖKCAN
ERZURUM TEKNĠK
3
3/5
3,YEDEK
7
ĠnĢaat Mühendisliği
DAVUT BARAN
TUNCELĠ
3
2/3
SIRALAMAYA GĠREMEDĠ
8
ĠnĢaat Mühendisliği
ALĠ YAVUZ BAġKÖYLÜ
CANĠK BAġARI
3
2/3
SIRALAMAYA GĠREMEDĠ
9
ĠnĢaat Mühendisliği
KÜRġAT NEHĠR
ġIRNAK
3
2/3
SIRALAMAYA GĠREMEDĠ
10
ĠnĢaat Mühendisliği
SEDAT KAYMAZ
GÜMÜġHANE
3
2/3
SIRALAMAYA GĠREMEDĠ
11
ĠnĢaat Mühendisliği
ĠSMAĠL ÖZDENĠZ
NĠĞDE
3
2/3
SIRALAMAYA GĠREMEDĠ
12
ĠnĢaat Mühendisliği
HALĠME YILMAZ
TUNCELĠ
3
2/3
RED (MADDE 4)
13
ĠnĢaat Mühendisliği
RAMAZAN SAĞLAM
KAH.SÜTÇÜ ĠMAM
YOK
2/3
RED (MADDE 4)
14
ĠnĢaat Mühendisliği
KADĠR YAġAR
CUMHURĠYET
3
2/3
RED (MADDE 4)
1
ĠnĢaat Mühendisliği
UĞUR ġAHAN
NĠĞDE
3
3/5
1.ASIL
2
ĠnĢaat Mühendisliği
ÖNDER ATASEVER
TUNCELĠ
3
3/5
2.ASIL
3
ĠnĢaat Mühendisliği
FATĠH DEMĠRKOL
KĠLĠS 7 ARALIK
3
3/5
3.ASIL
4
ĠnĢaat Mühendisliği
AGĠT GÜRHAN
TUNCELĠ
3
3/5
1.YEDEK
5
ĠnĢaat Mühendisliği
SERHAT AYDĠN
TUNCELĠ
3
3/5
2.YEDEK
HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ (NORMAL ÖĞRETİM)
S.NO Bölümü
ADI SOYADI
GELDİĞİ ÜNİVERSİTE
KONTENJA
SINIFI
N
YARIYILI
SONUÇ
1
Harita Mühendisliği
SERHAT KANLIDERE
AKSARAY
3
2/3
1.ASIL
2
Harita Mühendisliği
AZĠZ ALBAYRAK
AVRASYA (TRABZON)
3
2/3
2.ASIL
3
Harita Mühendisliği
MÜZEYYEN GÜLLE
GÜMÜġHANE
3
2/3
3.ASIL
4
Harita Mühendisliği
MUSTAFA ERÜST
CUMHURĠYET
3
2/3
1.YEDEK
5
Harita Mühendisliği
ZEKĠ TÜRKMEN
AKSARAY
3
2/3
3,YEDEK ?
HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ (İKİNCİ ÖĞRETİM)
S.NO Bölümü
ADI SOYADI
GELDİĞİ ÜNİVERSİTE
KONTENJA
SINIFI
N
YARIYILI
SONUÇ
1
Harita Mühendisliği
FERDĠ GÜRHAN ġAMCI
AKSARAY
3
3/5
1.ASIL
2
Harita Mühendisliği
MUSTAFA ERÜST
CUMHURĠYET
3
3/5
2.ASIL
JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ (İKİNCİ ÖĞRETİM)
S.NO Bölümü
1
Jeoloji Müh.
ADI SOYADI
GELDİĞİ ÜNİVERSİTE
GÖKHAN ACAR
ÇUKUROVA
KONTENJA
SINIFI
N
YARIYILI
3
2/3
SONUÇ
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ (NORMAL ÖĞRETİM)
S.NO Bölümü
ADI SOYADI
GELDİĞİ ÜNİVERSİTE
KONTENJA
SINIFI
N
YARIYILI
SONUÇ
1
Makine Mühendisliği
ÖZGÜR ATASOY
KIRIKKALE
3
2/3
1.ASIL
2
Makine Mühendisliği
HÜSEYĠN ULUDERE
ERZĠNCAN
3
2/3
2.ASIL
3
Makine Mühendisliği
SÜLEYMAN BAġBAĞ
ERZĠNCAN
3
2/3
3.ASIL
4
Makine Mühendisliği
MURAT BAKLACI
SÜLEYMAN DEMĠREL
3
2/3
RED (MADDE 1)
5
Makine Mühendisliği
ENDER BAL
AFYON KOCATEPE
3
2/3
RED (MADDE 4 ve10)
6
Makine Mühendisliği
GÖRKEM ALTIN
ERCĠYES
3
2/3
RED (MADDE 10)
7
Makine Mühendisliği
MUSĠN FURKAN ELAGÖZ
AFYON KOCATEPE
3
2/3
RED (MADDE 10)
8
Makine Mühendisliği
NAZMĠ ARAS
BOZOK
3
2/3
RED (MADDE 4 ve10)
1
Makine Mühendisliği
ÖMER NAMAZ
BĠNGÖL
3/5
RED (MADDE 4 ve10)
3
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ (İKİNCİ ÖĞRETİM)
S.NO Bölümü
ADI SOYADI
GELDİĞİ ÜNİVERSİTE
KONTENJA
SINIFI
N
YARIYILI
SONUÇ
1
Makine Mühendisliği
MUSTAFA ER
AKSARAY
3
2/3
RED (MADDE 10)
2
Makine Mühendisliği
ENDER BAL
AFYON KOCATEPE
3
2/3
RED (MADDE 4 ve10)
3
Makine Mühendisliği
ENMRE DAMGACI
BOZOK
3
2/3
RED (MADDE 10)
4
Makine Mühendisliği
GÖRKEM ALTIN
ERCĠYES
3
2/3
RED (MADDE 10)
5
Makine Mühendisliği
ZEKĠ TÜRKMEN
AKSARAY
3
2/3
RED (MADDE 10)
6
Makine Mühendisliği
MUHSĠN FURKAN ELAGÖZ
AFYON KOCATEPE
3
2/3
RED (MADDE 10)
7
Makine Mühendisliği
MURAT BAKLACI
SÜLEYMAN DEMĠREL
3
2/3
RED (MADDE 1)
KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ (NORMAL ÖĞRETİM)
S.NO Bölümü
1
Kimya Mühendisliği
ADI SOYADI
GELDİĞİ ÜNİVERSİTE
BARIġ ÖZTÜRK
TUNCELĠ
SONUÇLARIN ĠLAN TARĠHĠ
ASĠL ADAYLARIN KAYIT TARĠHĠ
: 11 EYLÜL 2014
: 15-19 EYLÜL 2014
YEDEK ADAYLARIN KAYIT TARĠHĠ : 22-24 EYLÜL 2014
KAYIT ĠÇĠN GEREKLĠ BELGELER
a) Fotoğraf (6 adet),
b) Nüfus Cüzdanının Fotokopisi
c) Ġkinci Öğretim Ġçin Öğrenci katkı payının yatırıldığına dair banka dekontu,
KONTENJA
SINIFI
N
YARIYILI
3
3/5
SONUÇ
RED (MADDE 4)
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
309 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content