close

Enter

Log in using OpenID

Denizli Büyükşehir Belediyesi 2015 Yılı Ücret Tarifesi

embedDownload
Denizli Büyükşehir Belediyesi
2015 Yılı
Ücret Tarifesi
DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 YILI ÜCRET TARİFESİ
İçindekiler
MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
4
ÇEŞİTLİ ÜCRETLER 4
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
5
İMAR İŞLERİ İLE İLGİLİ ÜCRETLER
5
HÂLİHAZIR HARİTASI VE 3194 SAYILI İMAR KANUNU’NUN 18. MADDE UYGULAMASI
BİTEN YERLERDEN ALINACAK ÜCRETLER
5
HALİHAZIR HARİTA ONAYI İLE İLGİLİ ÜCRETLER
5
İŞ BİTİRME BELGESİ İLE İLGİLİ ÜCRETLER
5
İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLERİ VE KONTROL ÜCRETİ 6
SAYISAL İMAR PLAN TEMİNİ
6
FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 6
KAZILAN YERLERİN BELEDİYECE ESKİ HALİNE GETİRİLMESİ İÇİN
MALZEME VE İŞÇİLİK ÜCRETİ
6
ASFALTLAMA ÜCRETİ
9
İŞ MAKİNALARI KİRA ÜCRETİ
9
İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI
10
MOTOPOMP İLE SU BOŞALTMA ÜCRETİ 10
ARAZÖZ İLE SU TAŞIMA ÜCRETİ
10
OTOMATİK MERDİVEN ARAÇ KULLANIM ÜCRETİ
10
BACA TEMİZLEME ÜCRETİ
10
VATANDAŞIN İSTEĞİ ÜZERİNE HAVAİ FİŞEK ATMA ÜCRETİ
10
BEZ AFİŞLERİN ASMA VE SÖKME ÜCRETİ 11
YANGIN EĞİTİMİ VE TATBİKAT HİZMETLERİ ÜCRETİ
11
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
11
DÜZENLİ DEPOLAMA SAHASINA KABUL EDİLECEK ATIK ÜCRETLERİ
11
MEZARLIK PARSEL ÜCRETİ
11
CENAZE NAKİL ÜCRETİ
12
MEZAR YAPIM VE ONARIM YETKİ BELGESİ ÜCRETİ 12
MEZAR BAKIM VE ONARIM BELGESİ ÜCRETİ
12
LABORATUVAR ÜCRETLERİ
12
2 » DEN İZL İ B Ü Y Ü KŞ E H İ R B E L EDİY ES İ
ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
15
“S” PLAKALI ARAÇ DEVİRLERİNDE 15
TAKSİ RUHSAT ÜCRETİ
16
ÖZEL SERVİS ARAÇLARI (S) PLAKA YÖNETMELİĞİNE GÖRE YILLIK HAT ÜCRETİ 16
(M) PLAKA MİNİBÜS İÇİN TİCARİ ARAÇ UYGUNLUK KONTROL ÜCRETİ
16
YÜK NAKLİ ARAÇLARI İZİN BELGESİ ÜCRETİ
16
OKUL SERVİS ARACI ÖZEL İZİN BELGESİ ÜCRETİ (S PLAKA HARİÇ)
16
MARKET, ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ VE OTOBÜS ŞİRKETLERİNE AİT MÜŞTERİ SERVİS
ARACI ÖZEL İZİN BELGESİ ÜCRETİ
17
ÖZEL KURULUŞLARA AİT PERSONEL SERVİS ARACI ÖZEL İZİN BELGESİ ÜCRETİ
17
TİCARİ YOLCU TAŞIMACILIĞI BELGESİ ÜCRETİ
17
GEÇİŞ YOLU İZİN BELGESİ ÜCRETİ
18
OTOPARK ÜCRETLERİ
18
AÇIK OTOPARK UYGUNLUK BELGESİ ÜCRETİ
19
YOLCU TERMİNALİ ÜCRET TARİFESİ
19
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
21
AÇIK HAVA TİYATROSU VE ÇATALÇEŞME ODA TİYATROSU KİRALAMA ÜCRETİ
21
EGS KONGRE VE KÜLTÜR MERKEZİ KİRALAMA ÜCRETİ
22
BILGI EVLERI, KURS MERKEZLERI YEMEK ÜCRETI
23
EMLAK VE İSTİMLÂK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
23
JEOTERMAL AKIŞKANIN KULLANIM BEDELI
23
ANTİK HAVUZ AKIŞKANIN KULLANIM BEDELI
23
HAK SAHIBI ÖDENTILERI
23
TOPTANCI HAL HİZMETLERİ
24
BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
25
NAVİGASYON CİHAZLARI İÇİN İSTENİLEN VERİ ÜCRETİ
25
EKLER
26
DENİZLİ BÜ YÜ KŞEHİR BELEDİYESİ » 3
DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 YILI ÜCRET TARİFESİ
MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI İLE İLGİLİ ÜCRETLER
(KDV HARİÇ)
ÇEŞİTLİ ÜCRETLER
1- Bez afiş ücreti:
Belediyemizin izin verdiği, vatandaşların kendi işyerlerinin dışına asılan bez afişlerden haftalık olarak;
0-5 m²
5 -10 m²
10 m²’ den fazla her m² için
(TL)
500,00
800,00
100,00
2-Stant açma ücreti:
Belediyemizin uygun gördüğü yerlerde 1 m²’yi geçmemek üzere açılan stantlardan
günlük; 150,00-TL alınır.
3- İhtisas komisyonları rapor ücreti:
Belediye Meclisince oluşturulan ihtisas komisyonlarında alınan kararlar vatandaşların isteği üzerine A4 ebadında her sayfa için; 0,51- TL alınır.
4- Ticari Araç Reklam Ücreti:
06.08.2011 tarih ve 28017 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, "Ticari Araçlarda Reklam Bulundurulmasına İlişkin Yönetmelik" gereğince;
a) Ticari araç reklam yetki belgesi ücreti; ticari araçlarda reklam uygulanabilmesi
için reklamcı tarafından alınacak ticari araç yetki belgesi ücreti (yıllık); 250,00TL alınır.
b)Ticari araç reklam izin belgesi ücreti; (Ticari araçlarda reklamın mahiyetine göre
her araç için ayrı ayrı olmak üzere)
Taksi, taksi dolmuş, kiralık otomobil
Minibüs ve kamyonet
Otobüs
4 » DEN İZL İ B Ü Y Ü KŞ E H İ R B E L EDİY ES İ
(TL)
100,00
250,00
500,00
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI İLE İLGİLİ ÜCRETLER
(KDV HARİÇ)
İMAR İŞLERİ İLE İLGİLİ ÜCRETLER
A3-A4 fotokopi kâğıdında onaylı imar planı örneği (imar durumu
yerine geçmez)
Jeolojik ve zemin etüdü kontrol ücreti
(TL)
13,00
78,00
HÂLİHAZIR HARİTASI VE 3194 SAYILI İMAR KANUNU’NUN 18. MADDE UYGULAMASI
BİTEN YERLERDEN ALINACAK ÜCRETLER
(TL)
2,50
1,30
5,50
0,55
165,00
Ölçü krokisi (sayfa başına)
Poligon koordinatı (adet)
Nirengi koordinatı (adet)
Ada ve parsel köşe koordinatı (adet)
Halihazır sayısal pafta (adet)
HALİHAZIR HARİTA ONAYI İLE İLGİLİ ÜCRETLER
0-5 ha = maktuen
5-50 ha + (5 ha üzeri her ha. için 10,00 TL ücret ilave edilir.)
50-100 ha + (50 ha üzeri her ha. için 6,00 TL ücret ilave edilir.)
100 ha.dan sonra + (100 ha üzeri her ha. için 5,00 TL ücret ilave
edilir)
(TL)
220,00
220,00
465,00
600,00
İŞ BİTİRME BELGESİ İLE İLGİLİ ÜCRETLER
Taşeronlardan
Şantiye şeflerinden
Müteahhitlerden
(TL)
195,00
195,00
385,00
DENİZLİ BÜ YÜ KŞEHİR BELEDİYESİ » 5
DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 YILI ÜCRET TARİFESİ
İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLERİ VE KONTROL ÜCRETİ
0-500 m²
501-1.000 m²
1.001-3.000 m²
3.001-5.000 m²
5.001-10.000 m²
10.001-50.000 m²
50.001 üzeri m²
(TL)
330,00
798,00
1.120,00
1.600,00
3.190,00
7.985,00
15.970,00
Sayısal İmar Plan Temini
Pafta
A3
A4
(TL)
165,00
77,00
33,00
Ekspertiz arşiv belgesi dosya başına 11,00-TL alınır.
FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İLE İLGİLİ ÜCRETLER
(KDV HARİÇ)
KAZILAN YERLERİN BELEDİYECE ESKİ HALİNE GETİRİLMESİ İÇİN MALZEME VE İŞÇİLİK
ÜCRETİ
Yetki alanı dahilinde;
1- Gayrimenkul sahipleri tarafından; elektrik, telefon, internet hatlarındaki arızaların giderilmesi ve onarım yapılması amacıyla kazılan yerlerin eski haline getirilmesi
için malzeme ve işçilik ücreti dahil;
(TL)
a) Üst yapısı tamamlanmış yerlerde bina izolasyonu amacıyla kazılan
yerlerin eski haline getirilmesi için yapılan kazılarda malzeme ve
işçilik ücreti dahil arıza ve onarım izni belgesi ücreti (her kazı için)
(Genişlik 1 m’ yi geçtiği takdirde % 50 fazlasıyla uygulanır.)
500,00
Kazılar ancak belediyemizden kazı izni yetki belgesi almış kişi veya şirketlere yaptırılabilir. Kazı izni yetki belgesi yıllık düzenlenir.
6 » DEN İZL İ B Ü Y Ü KŞ E H İ R B E L EDİY ES İ
(TL)
1.000,00
b) Kazı izni yetki belgesi ücreti
2- Aydem, Türk Telekom, Enerya, Türksat vb. kurum ve kuruluşlar ile özel ve tüzel
kişilerin yapacağı çalışmalar sırasında kazılan yerlerin eski haline getirilmesi için
zemin cinsi birim fiyat ücreti olarak;
Genişliği 50 cm. üzeri kazılar için;
Ham yolların metretülünden
(TL)
15,00
Karo, plaka, arnavuttaşı, beton vb. yerlerin metretülünden
75,00
Asfalt ile kaplı yolların metretülünden
100,00
Tünel kazıların metretülünden
50,00
Yukarıda tablodaki ücretlerde genişlik 1 m’yi geçtiği takdirde % 50 fazlasıyla uygulanır.
Genişliği 25 cm ile 50 cm arasındaki kazılar için
Ham yolların metretülünden
Karo, plaka, arnavuttaşı, beton ve benzeri yerlerin metretülünden
Asfalt ile kaplı yolların metretülünden
(TL)
12,00
50,00
65,00
Genişliği 25 cm den az kazılar için
Ham yolların metretülünden
Karo, plaka, arnavuttaşı, beton ve benzeri yerlerin metretülünden
Asfalt ile kaplı yolların metretülünden
(TL)
10,00
45,00
50,00
Belediyemizin yapacağı alt-üst yapı çalışmalarının planlandığı ve yürütüldüğü alanlarda (çalışma programının belediyemizce onaylanması şartıyla) çalışmalarını yürüten Aydem, Türk Telekom, Enerya, Türksat vb. kurum ve kuruluşların yapacağı çalışmaların ücretlendirilmesi AYKOME Genel Kurulu'nda değerlendirilir. Ayrıca ortak
programa alınan altyapı yatırımlarının, kazı bedelleri de AYKOME Genel Kurulu'nda
değerlendirilir.
DENİZLİ BÜ YÜ KŞEHİR BELEDİYESİ » 7
DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 YILI ÜCRET TARİFESİ
Belediyemizin üst yapı çalışmalarını bitirdiği yerlerde çalışmalarını yürüten Aydem,
Türk Telekom, Enerya, Türksat vb. kurum ve kuruluşlar ile özel ve tüzel kişilerin
yapacağı çalışmalarda;
Karo, plaka, arnavuttaşı, beton vb. yerlerin metretülünden
Asfalt ile kaplı yolların metretülünden
(TL)
300,00
400,00
Alt yapı kazı ruhsat bedeli; Zemin Tahrip Ücreti, Ruhsat Belge Ücreti, Keşif Bedeli,
Teminat Ücreti ve KDV’den meydana gelir.
Hesaplama şekli aşağıdaki gibidir:
Zemin Tahrip Ücreti= Zemin cinsi birim fiyat x metraj (metretül) (KDV hariç)
Ruhsat Belge Ücreti= 2,00-TL x metraj (metretül) (KDV dahil)
Keşif bedeli= 100,00-TL + (Zemin Tahrip Ücreti x 0,01) (KDV dahil)
Teminat Ücreti= Zemin Tahrip Ücreti x 0,5 (KDV dahil)
Not: Zemin Tahrip Ücreti için KDV hesaplanır.
3) Üst yapısı tamamlanan yerlerde bulunan ve alt yapı hatları için bırakılan
belediyeye ait boş boruları kullanacak olan Aydem, Türk Telekom, Enerya, Türksat
v.b kurum ve kuruluşlar ile özel ve tüzel kişilerden geçiş hakkı ve alt yapı katılım
bedeli olarak aşağıda belirtilen ücretler alınır. Belediyenin kullandırabileceği alt yapı
hattının olduğu yerlerde başvuru sahibinin mevcut hattı kullanması zorunludur. Bu
ücretler peşin olarak tahsil edilir.
Geçiş Hakkı Ücreti; 27.12.2012 tarih ve 28510 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın “Sabit ve Mobil Haberleşme Altyapısı veya Şebekelerinde Kullanılan Her Türlü Kablo ve Benzeri Gerecin Taşınmazlardan Geçirilmesine İlişkin Yönetmeliği” doğrultusunda hesaplanır.
Alt Yapı Katılım Bedeli; (Başvuru sahibinin ilgili lisans süresince 1 defaya mahsus
olmak üzere); Denizli Büyükşehir Belediyesi'ne ait hattın kullanılması durumunda
metresinden 30,00-TL alınır.
Denizli Büyükşehir Belediyesi'ne ait hattın kullanılması durumunda, belediyeye
ödenecek kira bedeli;
metresinden 1 (bir) yıllık
metresinden 5 (beş) yıllık
metresinden 10 (on) yıllık
8 » DEN İZL İ B Ü Y Ü KŞ E H İ R B E L EDİY ES İ
(TL)
3,00
12,00
20,00
Büyükşehir belediyesinin elektronik haberleşme alt yapı imalatı yapmadığı yollarda,
başvuru sahibinin büyükşehir belediyesinin talep ettiği alt yapı imalatını yapması
durumunda;
(TL)
1,00
4,00
7,00
metresinden 1 (bir ) yıllık
metresinden 5 (beş ) yıllık
metresinden 10 (on ) yıllık
Güzergâhın bakım sorumluluğu kira süresi boyunca kiralayana aittir. Güzergâhta yapılan değişiklikler ve yeni imalatların mülkiyeti de Denizli Büyükşehir Belediyesi’ne
aittir.
4) Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi’nin
ortak olduğu şirketler için uygulanacak tarifelerde, protokol yapılması halinde, protokoldeki bedeller uygulanacaktır.
5) 6360 sayılı Kanun'un geçici 1. maddesinin on beşinci fıkrasına istinaden köy tüzel
kişiliği kaldırılarak mahalleye dönüştürülen yerlerde; alt yapı kazı ruhsatı için bedel
alınmaz.
ASFALTLAMA ÜCRETİ
Belediyemizin yapmakta olduğu yol asfaltlama işini aksatmayacak şekilde asfalt
yaptırmak için talepte bulunanlardan asfalt kalınlığı 7 cm’yi geçmemek ve asfalt
yapılacak yerin ilgilisi tarafından uygun hale getirilmesi şartıyla sıcak asfaltın
m²’sinden; 110,00-TL alınır.
Not: 1 m²’den az olan yerler 1 m²’ye tamamlanır.
110 TL/m2 fiyatlı asfalt yol yapımı ücreti küçük çaplı tamiratlarda tahsil edilecektir,
Plentaltı rotmiks asfalt: 75 TL / ton
Plentaltı yama için sıcak asfalt: 75 TL / ton
Yama asfalt (işçilik dahil) : 150 TL / ton
Binder asfalt (serme-sıkıştırma dahil) : 125 TL / ton
İŞ MAKİNALARI KİRA ÜCRETİ
Talep edildiğinde saat başına;
Yükleyici
Dozer
Vibrasyonlu Silindir (8,5 t)
Vibrasyonlu Silindir (2,5 t)
(TL)
250,00
300,00
175,00
125,00
DENİZLİ BÜ YÜ KŞEHİR BELEDİYESİ » 9
DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 YILI ÜCRET TARİFESİ
Treyler
Greyder
Ekskavatör
Kazıcı Yükleyici
Vibrasyonlu Silindir (15 t)
Asfalt Kesim Makinesi
Asfalt Kazıma Makinesi
Kamyon (km başına )
175,00
150,00
300,00
100,00
250,00
100,00
1.500,00
5,00
İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI İLE İLGİLİ ÜCRETLER
(KDV HARİÇ)
MOTOPOMP İLE SU BOŞALTMA ÜCRETİ
Her bağımsız bölüm için (saat başına): 25,00-TL alınır.
Not: Sel felaketlerinde, yağmura bağlı su baskınlarında ve belediyeye ait tesisat
arızalarından kaynaklanan su baskınlarından ücret alınmaz.
ARAZÖZ İLE SU TAŞIMA ÜCRETİ
Özel ve tüzel kişilere arazöz ile içme suyu taşıma ücreti m³ başına; 20,00-TL alınır.
Not: 10 m³ altındaki su taleplerinden 10 m³ su ücreti alınır.
OTOMATİK MERDİVEN ARAÇ KULLANIM ÜCRETİ
Otomatik merdiven araç kullanım ücreti (1 saat için) : 220,00-TL alınır.
BACA TEMİZLEME ÜCRETİ
Her baca esas alınmak üzere:
Normal bacalardan
Kalorifer ve şönt bacalardan
(TL)
25,00
90,00
VATANDAŞIN İSTEĞİ ÜZERİNE HAVAİ FİŞEK ATMA ÜCRETİ
Vatandaşın isteği üzerine havai fişek atmak isteyenlerden: 1.000,00-TL alınır.
Havai fişek atımı sırasında arazöz talep ücreti: 600,00-TL alınır.
1 0 » D EN İZL İ B Ü Y Ü K Ş E H İ R B E L EDİY ES İ
BEZ AFİŞLERİN ASMA VE SÖKME ÜCRETİ
Vatandaşların isteği üzerine caddelere, sokaklara ve işyerlerinin dışına asılan bez
afişlerden;
(TL)
250,00
350,00
500,00
0-5 m2
6-10 m2
10 m2’den fazla
YANGIN EĞİTİMİ VE TATBİKAT HİZMETLERİ ÜCRETİ
Özel kurum ve kuruluşlara teorik ve uygulamalı yangın eğitim ücreti (kişi başına);
(TL)
30,00
50,00
70,00
650,00
3 saat
6 saat
9 saat
80 saat
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ İLE İLGİLİ ÜCRETLER
(KDV HARİÇ)
DÜZENLİ DEPOLAMA SAHASINA KABUL EDİLECEK ATIK ÜCRETLERİ
Atık Grupları
Sanayiden gelecek evsel nitelikli arıtma çamuru
Tehlikeli olmayan hacimli sanayi atığı
Tehlikeli olmayan sanayi atığı
Bozulmuş gıda maddesi bertarafı
Evlerden getirilebilecek hacimli atıklar (Eski eşya, moloz, kül,
cüruf v.b.)
Hafriyat atıkları
Şahıs ve işletmelerden gelecek organik atıklar
Kurum ve sanayilerden gelecek tehlikeli olmayan evsel atıklar
TL/TON
47,00
80,00
59,00
22,00
22,00
22,00
22,00
19,00
MEZARLIK PARSEL ÜCRETİ
1- Tek kişilik tahsis ücreti (vefat eden kişinin eşi için) 600,00-TL’dir.
2- Aile tipi mezar yeri (12 m2 3 kişilik) 14.000,00-TL’dir.
DENİZLİ BÜ YÜ KŞEHİR BELEDİYESİ » 1 1
DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 YILI ÜCRET TARİFESİ
CENAZE NAKİL ÜCRETİ
Denizli ili sınırları içerisinde yapılan cenaze nakillerinde ücret alınmaz. Vatandaşın
talebi üzerine şehirlerarası cenaze nakillerinde; şoför, akaryakıt ve diğer masraflar
belediyemize ait olmak üzere cenazenin nakil yeri km’si esas alınarak gidiş-dönüş
toplam km başına: 0,72-TL’dir.
MEZAR YAPIM VE ONARIM YETKİ BELGESİ ÜCRETİ
Mezarlıklarda, her türlü yapım işi için mezar yapım ve onarım yetki belgesi düzenlenir. Her mezar başına yapım ve onarım yetki belgesi ücreti; 25,42-TL’dir.
MEZAR BAKIM VE ONARIM BELGESİ ÜCRETİ
Mezarlıklarda her türlü mezar üstü bakım işi için mezar bakım ve onarım belgesi
düzenlenir. Mezar bakım ve onarım belgesi için aylık olarak 150,00-TL ücret alınır.
LABORATUVAR ÜCRETLERİ
(TL)
Analiz Adı
Kömürde ve Kokta Toplam
Kükürt Tayini
Kömürde ve Kokta Kül
Tayini
Kömürde ve Kokta Uçucu
Madde Tayini
Kömürde ve Kokta Alt
ve Üst Isıl Değerlerinin
Bombalı Kalorimetre ile
Tayini
Kömür Numunesi
Hazırlama
Kömürde ve Kokta Toplam
Nem Tayini
Taş Kömürü Toplam
Rutubet Tayini
Metot Adı
Yüksek Sıcaklıkta Yakma
Denizli
Büyükşehir
Belediyesi
Ücret Tarifesi
Çevre ve
Şehircilik
Bakanlığı
Asgari Fiyat
Tarifesi’ne
göre Analiz
Ücretleri
(%10
İndirimli)
55,00
85,50
40,00
72,00
40,00
72,00
Kalorimetrik
135,00
220,50
Gravimetrik
40,00
54,00
Termo Gravimetrik
40,00
72,00
Termo Gravimetrik
40,00
72,00
Makro Termo
Gravimetrik
Makro Termo
Gravimetrik
1 2 » D EN İZL İ B Ü Y Ü K Ş E H İ R B E L EDİY ES İ
Kömür Numunesi
Hazırlama/Kömürde ve
Kokta Toplam Nem Tayini/
Kömürde ve Kokta Kül
Tayini/Kömürde ve Kokta
Uçucu Madde Tayini/
Kömürde ve Kokta Toplam
Kükürt Tayini/Kömürde ve
Kokta Alt ve Üst Isıl Tayini
(Paket Analiz)
pH/Elektriksel İletkenlik/
Bulanıklık/Renk/Tat/
Koku/Serbest Klor
Miktarı/Amonyum Tayini
(Paket Analiz)
pH
Elektriksel İletkenlik
Sıcaklık
Bulanıklık
Renk
Tat
Koku
Serbest Klor Miktarı
Çözünmüş Oksijen Tayini
Amonyum Tayini
Toplam Sertlik
Askıdaki Katı Madde
Kimyasal Oksijen İhtiyacı
Tayini
Biyokimyasal Oksijen
İhtiyacı Tayini
Yağ-Gres Tayini
350,00
576,00
55,00
-
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
27,00
27,00
27,00
-
10,00
27,00
10,00
20,00
25,00
49,50
Titrimetrik Yöntem
40,00
108,00
Respirometrik Yöntem
40,00
90,00
Sokslet Ekstraksiyon
Metodu
100,00
144,00
Elektrometrik Yöntem
Elektrometrik Yöntem
Türbidimetrik Yöntem
Organoleptik Yöntem
Organoleptik Yöntem
Organoleptik Yöntem
Komperatör Yöntemi
Nessler Yöntemi
(Not: Nessler ile
yapılan amonyum tayini
analizinde amonyum
varlığı tespit edilirse,
amonyum miktarının
tespiti kit yöntemi ile
ücretsiz olarak yapılır.)
Elektrometrik Yöntem
Elektrometrik Yöntem
Elektrometrik Yöntem
Türbidimetrik Yöntem
Organoleptik Yöntem
Organoleptik Yöntem
Organoleptik Yöntem
Komperatör Yöntemi
Membran Elektrot
Yöntemi
Nessler Yöntemi
Titrimetrik Yöntem
Gravimetrik Yöntem
DENİZLİ BÜ YÜ KŞEHİR BELEDİYESİ » 1 3
DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 YILI ÜCRET TARİFESİ
Toplam Kjedahl Azotu
(TKN)
HACH LANGE Kit Yöntemi
ile Yapılan AnyonKatyon-Metal Analizleri
(Parametre Başına)
ICP-OES ile Yapılan
Ağır Metal Analizleri
(Parametre Başına)
ICP-OES Hidrür ile Yapılan
Ağır Metal Analizleri
(Parametre Başına)
IC ile yapılan AnyonKatyon Analizleri
(Parametre Başına)
Aktif Klor Tayini
Toplam Koliform/E.coli/
Enterokok
(Paket Analiz)
Toplam Koliform
E.coli
Enterokok
Fekal Koliform
Toplam Koloni Sayımı
(22°C)
Toplam Koloni Sayımı
(36°C)
Anaerob sporlu sülfit
redükte eden bakteri
Makro Kjedahl Metodu
100,00
144,00
HACH LANGE Kit
Yöntemi
20,00
-
ICP-OES
50,00
63,00
ICP-OES Hidrür
70,00
63,00
IC
50,00
-
Titrimetrik Yöntem
20,00
-
Membran Filtrasyon
Yöntemi
55,00
-
25,00
76,50
25,00
76,50
25,00
-
25,00
76,50
Dökme Plak Yöntemi
25,00
-
Dökme Plak Yöntemi
25,00
-
25,00
-
25,00
-
100,00
144,00
50,00
99,00
30,00
100,00
200,00
250,00
67,50
144,00
360,00
337,50
Membran Filtrasyon
Yöntemi
Membran Filtrasyon
Yöntemi
Membran Filtrasyon
Yöntemi
Membran Filtrasyon
Yöntemi
Balık Biyodeneyi(ZSF)
Membran Filtrasyon
Yöntemi
Membran Filtrasyon
Yöntemi
Seyreltme Metodu
Ağır Metal Analizi için Ön
İşlem
Mikrodalga Yöntemi
(numune başına)
Anlık Numune Alma
2 saatlik Numune Alma
24 saatlik Numune Alma
Derinden Numune Alma
-
Pseudomonas aeruginosa
1 4 » D EN İZL İ B Ü Y Ü K Ş E H İ R B E L EDİY ES İ
2 Saatlik Numune
Alma/Arazi Ölçümleri
(pH, İletkenlik,
Sıcaklık, Çözünmüş
Oksijen)/AKM/KOİ/BOİ
(Paket Analiz)
Nokta Başına
200,00
418,50
24 Saatlik Numune
Alma/Arazi Ölçümleri
(pH, İletkenlik,
Sıcaklık, Çözünmüş
Oksijen)/AKM/KOİ/BOİ
(Paket Analiz)
Nokta Başına
250,00
634,50
Not:
Her numune başına Muayene Rapor Harcı alınacaktır
"Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliği" ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan Asgari Fiyat Tarifesi doğrultusunda "Su Kirliliği
Kontrolü Yönetmeliği" İdari Usuller Tebliği Tablo 1-(Debiye Göre Numune Alma Sıklığı) de belirtildiği üzere “iç izleme” amacıyla, yılda bir alınan numune alma sıklığına
sahip işletmeler ile yapılan sözleşmelerde bu miktarların en çok % 20 altına düşülebilir ibaresine istinaden sözleşme yapılan tesisler ile bu yukarıdaki fiyatlar üzerinde
%20 daha indirim yapılır.
ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ULAŞIM DAİRESİ İLE İLGİLİ ÜCRETLER
“S” PLAKALI ARAÇ DEVİRLERİNDE (ALAN VE SATANDAN AYRI AYRI OLMAK ÜZERE)
(KDV Hariç)
(TL)
2.000,00
1.500,00
1.000,00
Otobüs
Midibüs
Minibüs
Devir işlemlerinde araç sahibinin ölümü halinde varislerden devir ücreti alınmaz.
Yeni hat alanlara girdikleri gruba göre ilgili tarife uygulanır.
Hat sahiplerinin kendi aralarında hatlarını karşılıklı olarak devretmeleri ve ortaklar
arasında hat devir işlemi yapanlardan devir ücretinin %50’si alınır.
DENİZLİ BÜ YÜ KŞEHİR BELEDİYESİ » 1 5
DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 YILI ÜCRET TARİFESİ
Çocuğuna veya eşine devir edenler ile çocuğundan veya eşinden devir alanlardan
devir ücretinin %20’ si alınır.
Bu bedeller satandan peşin, alandan 4 eşit taksit olmak üzere 1 peşin, kalan kısım
ise 3 taksit halinde alınır.
İcra yoluyla satılan ticari plakalı araçlarda devir ücreti alan tarafından ödenir.
Ücretler gününde ödenmez ise 6183 sayılı Kanun’a göre gecikme zammı uygulanır.
TAKSİ RUHSAT ÜCRETİ (KDV Hariç)
Ticari Plakalı taksilerden ruhsat yenileme
Yeni kayıtlardan
(TL)
110,00
825,00
ÖZEL SERVİS ARAÇLARI (S) PLAKA YÖNETMELİĞİ'NE GÖRE YILLIK HAT ÜCRETİ (KDV Hariç)
Otobüslerden (29-48 koltuk)
Midibüslerden (20-28 koltuk)
Minibüslerden (19 koltuğa kadar)
(TL)
770,00
500,00
350,00
Hat ücretleri, Ocak –Nisan-Temmuz ve Ekim aylarında ödenmek üzere 4 eşit taksitle
alınır.
(M) PLAKA MİNİBÜS İÇİN TİCARİ ARAÇ UYGUNLUK KONTROL ÜCRETİ (KDV Hariç)
(M) Plaka Minibüs İçin Ticari Araç Uygunluk Kontrol Ücreti
(TL)
2.000,00
Ücret bir yıl için geçerli olup yıllık olarak alınacaktır.
YÜK NAKLİ ARAÇLARI İZİN BELGESİ ÜCRETİ (KDV Hariç)
Kargo, nakliye, gıda dağıtımı, kömür nakli ve evden eve taşımacılık yapan araçlar ile
beton mikserlerinin belediyemizden yük nakli için alacağı yıllık izin belgesi ücretleri;
İstiap haddi 1000 kg kadar
İstiap haddi 1001-2000 kg arası
İstiap haddi 2001-3500 kg arası
İstiap haddi 3501 kg ve üzeri
1 6 » D EN İZL İ B Ü Y Ü K Ş E H İ R B E L EDİY ES İ
(TL)
275,00
550,00
1.100,00
2.000,00
OKUL SERVİS ARACI ÖZEL İZİN BELGESİ ÜCRETİ (S PLAKA HARİÇ) (KDV Hariç)
Denizli Valiliği Emniyet Müdürlüğü’nün 13/03/2008 tarih ve 012516 sayılı yazısı ile
5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15. maddesi (p) bendi gereğince okul servis aracı
özel izin belgesi ve okul servis aracı bakım ve onarım takip formunun belediyemizden
alınacak olması nedeniyle yıllık alınacak Okul Servis Aracı Özel İzin Belgesi Ücretleri;
(TL)
770,00
500,00
350,00
Otobüslerden (29-48 koltuk)
Midibüslerden (20-28 koltuk)
Minibüslerden (19 koltuğa kadar)
MARKET, ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ VE OTOBÜS ŞİRKETLERİNE AİT MÜŞTERİ SERVİS ARACI
ÖZEL İZİN BELGESİ ÜCRETİ (ARAÇ BAŞINA YILLIK) (KDV Hariç)
(TL)
5.500,00
3.300,00
2.200,00
Otobüslerden (29-48 koltuk)
Midibüslerden (20-28 koltuk)
Minibüslerden (19 koltuğa kadar)
ÖZEL KURULUŞLARA AİT PERSONEL SERVİS ARACI ÖZEL İZİN BELGESİ ÜCRETİ (ARAÇ
BAŞINA YILLIK) (KDV Hariç)
(TL)
770,00
500,00
350,00
Otobüslerden (29-48 koltuk)
Midibüslerden(20-28 koltuk)
Minibüslerden (19 koltuğa kadar)
Bu ücretler Ocak ayı içerisinde peşin olarak alınır, yıl içerisinde yapılan müracaatlarda ise müracaat edilen ay tam sayılır, kalan süre yıllık ücrete bölünerek hesaplanır.
TİCARİ YOLCU TAŞIMACILIĞI BELGESİ ÜCRETİ (KDV Hariç)
İlimiz sınırları içerisinde tarifeli ve tarifesiz ticari yolcu taşımacılığı yapacak olan
kooperatif ve şahıs araçlarından yıllık;
(TL)
1.000,00
Ticari Yolcu Taşımacılığı Belgesi Ücreti
Not: Araç Değişikliği ve koltuk sayısı değişikliklerinde 250,00-TL alınır.
DENİZLİ BÜ YÜ KŞEHİR BELEDİYESİ » 1 7
DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 YILI ÜCRET TARİFESİ
GEÇİŞ YOLU İZİN BELGESİ ÜCRETİ (KDV Hariç)
Geçiş Yolu İzin Belgesi Ücreti
(TL)
10.000,00
OTOPARK ÜCRETLERİ (KDV Dahil)
Yol Kenarlarındaki Sınırlı Süreli Ücretli Park Yerleri
Sınırlı-süreli-ücretli yol kenarı otoparklarında kışın 08:00-18:00 saatleri, yazın
08:00-21:00 saatleri arasında uygulanır.
0-15 dakika
16-30 dakika
31-60 dakika
61-120 dakika
2 saat sonrası için her saat
Kilitleme-açma
(TL)
Ücretsiz
2,00
4,00
8,00
5,00
10,00
Not: Engelli tarafından kullanılan ve ruhsatında engelli aracı şerhi olanlar: 0-30 dk
ücretsiz.
Açık Otoparklardan
0 – 15 dk
16 – 60 dk
1 – 2 saat
2 – 4 saat
4 – 24 saat
(TL)
Ücretsiz
1,00
2,00
3,00
4,00
Kapalı Otoparklardan
0 – 15 dk
16 – 60 dk
1 – 2 saat
2 – 4 saat
4 – 24 saat
1 8 » D EN İZL İ B Ü Y Ü K Ş E H İ R B E L EDİY ES İ
(TL)
Ücretsiz
2,00
3,00
4,00
5,00
AÇIK OTOPARK UYGUNLUK BELGESİ ÜCRETİ (KDV Hariç)
Otopark olarak kullanılacak alan için m2 başına;
(TL)
5,00
3,00
1000 m2 kadar
1001 ve üzeri
YOLCU TERMİNALİ ÜCRET TARİFESİ (KDV HARİÇ)
1- Kartsız giriş-çıkış yapan her araç için:
Otomobil
çıkış ücreti
7 ve altı
koltuklu
100 km üstü
uluslararası/
şehirlerarası
yolcu taşıma
yapanlardan
100 km altı
uluslararası /
şehirlerarası
yolcu taşıması
yapanlardan
İl içi yolcu taşıması
yapanlardan
Transit geçenlerden
(Terminali ara
durak olarak
kullananlardan)
Otobüs çıkış ücreti
8-14
koltuklu
15-24
koltuklu
25-34
koltuklu
35-44
koltuklu
45 ve
üzeri
koltuklu
5,51
10,17
17,38
23,73
27,55
44,50
3,82
5,09
8,48
13,98
17,38
20,77
2,97
3,82
5,51
8,48
10,17
13,99
1,27
3,82
5,51
8,48
10,17
13,99
Not:
1-Tabloda belirtilen koltuk sayıları yolculara ait koltuklar olup; şoför ve yardımcı
personele ait koltuklar bu sayılara dahil değildir.
2-Uzunluğu 12 metre ve üzeri olan araçlar; koltuk sayılarına bakılmaksızın en yüksek tarifeye tabidirler.
3-Transit geçiş süresi 10 dakika ile sınırlıdır. 11-20 dakika içerisinde transit geçiş
yapan araçlardan tarife grubuna göre 2 katı ücret alınır. 21 dakikayı geçenlerden 100
km üstü uluslar arası/şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapanlara ait tarife uygulanır.
DENİZLİ BÜ YÜ KŞEHİR BELEDİYESİ » 1 9
DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 YILI ÜCRET TARİFESİ
Otopark ücreti:
Otoparka giriş-çıkış 0-25 (0yapan taşıt türü
50) dakika
Otobüsler
Ticari Otomobiller
(Taksiler)
Özel ve Resmi
Otomobiller
8,48
12 saate
24 saat
12-24 arası
Aylık
kadar her
üstü her
her saat
abonman
saat için
saat için
için ilave
ücreti
ilave
ilave
8,48
1,27
0,85
0,43
88,99
1 saate
kadar
Ücretsiz
2,12
0,85
0,43
0,43
44,50
Ücretsiz
5,09
0,85
0,43
0,43
44,50
2- Yolcu terminali ile ilgili ücretler (KDV Hariç):
a) Terminale kartla veya RFID abone araç etiketi ile giriş-çıkış yapan araçların,
peşin ödeme yaparak kontör yüklemeleri halinde ücrette %20 indirim uygulanır.
b) Terminale giren her araç için kullanılacak olan kart veya RFID abone araç etiketi satış bedeli 20,00-TL’dir.
c) Kart veya RFID abone araç etiketi araçların plakasına ve seyahat firmalarına
göre verilir.
d) Terminale giriş-çıkış yapan özel araçlardan 4,24-TL ücret alınır.
e) Araçların giriş- çıkış saatlerine göre terminal içerisinde kaldığı süre için alınan
ücret;
-30 dakikaya kadar çıkış yapan araçlardan bulunduğu tarife grubuna göre tespit edilen ücretin aynısı,
-31-60 dakikaya kadar çıkış yapan araçlardan 2 katı,
-61-90 dakikaya kadar çıkış yapan araçlardan 3 katı,
-91-120 dakikaya kadar çıkış yapan araçlardan 4 katı,
-121 ve üzeri dakikadan sonra çıkış yapan araçlardan 5 katı bulunduğu tarife
grubuna göre ücretlendirilir.
f) Gece 24.00’ten sonra giriş ve 06.00’dan önce çıkış yapan araçlar 30 dakikadan
fazla kaldıkları takdirde, terminal içerisinde kaldıkları süreye bakılmaksızın
bulunduğu tarife grubuna göre tespit edilen ücretin 2 katı ücret alınır.
g) Araçların yolcu terminaline girişte alması gereken giriş saatini gösterir bilgisayar fişini çıkış noktasında ibraz edememesi durumunda araçların tarife grubuna
göre tespit edilen ücretin 5 katı uygulanır.
h) Araçların çıkış noktasındaki trafik yoğunluğundan meydana gelebilecek gecikmeler için yukarıda tespit edilen sürelere 5 dakika ilave edilir.
i) Şehirlerarası yolcu taşıyan otobüslerden, tüm yolcularını indirerek boş olarak
çıkışlarında terminal giriş-çıkış ücreti alınmayacaktır.
2 0 » D EN İZL İ B Ü Y Ü K Ş E H İ R B E L EDİY ES İ
j) Araçların bir müddet çalışmaması ücret muafiyeti gerektirmez.
k) Denizli Büyükşehir Belediyesi Otobüs Terminali'nde peron tahsis belgesi ücreti
500,00-TL, Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda olan ilçe otogarlarında peron tahsis belgesi ücreti ise 300,00-TL’dir. Otogar peron tahsis belgeleri, isim
ve plakada herhangi bir değişiklik olmadığı sürece 5 yılda bir ücret mukabilinde
yenilenir.
l) Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda olan ilçe otogarlarına giriş çıkış yapan
araçlardan alınacak aylık kullanım bedeli 50,00-TL'dir.
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ İLE İLGİLİ ÜCRETLER
(KDV HARİÇ)
Açıkhava Tiyatrosu ve Çatalçeşme Oda Tiyatrosu Kiralama Ücreti
1- Açıkhava tiyatrosu kiralama ücreti: (günlük)
Hafta içi
Hafta sonu
(TL)
2.250,00
3.500,00
2- Çatalçeşme Oda Tiyatrosu Salonu kiralama ücreti (etkinlik başına); 500,00-TL’dir.
Not: Etkinlikler 3 saati geçemez, 3 saatten az olan kiralamalar 3 saat üzerinden
hesaplanır.
3- Bilgi evi ve kurs merkezi salonları kiralama ücreti (etkinlik başına); 200,00-TL’dir.
Not: Etkinlikler 3 saati geçemez, 3 saatten az olan kiralamalar 3 saat üzerinden
hesaplanır.
4- Kayıhan Bilgi Evi ve Kurs Merkezi Salonu kiralama ücreti (etkinlik başına);
100,00-TL’dir.
5- Merkez Kapalı Spor Salonu’nda yapılacak olan her türlü kongre, toplantı, konser
ve benzeri sosyal faaliyetler için kiralama ücreti (etkinlik başına);
Hafta içi
Hafta sonu
(TL)
1.500,00
2.250,00
6- Belediyemiz ile ortak yürütülen faaliyetler ve “Genç Denizli Projesi” kapsamında
yürütülen organizasyonlardan ücret alınmaz.
DENİZLİ BÜ YÜ KŞEHİR BELEDİYESİ » 2 1
DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 YILI ÜCRET TARİFESİ
EGS KONGRE VE KÜLTÜR MERKEZİ KİRALAMA ÜCRETİ (ETKİNLİK BAŞINA)
1) Vali Münir Raif Güney Salonu (896 kişilik)
Kiralama
Nikah merasimleri (1 saat)
Nikah merasimleri hafta içi (1 saat)
(TL)
800,00
400,00
300,00
2) Özay Gönlüm Salonu (267 kişilik)
Kiralama
Nikah merasimleri (1 saat)
Nikah merasimleri hafta içi (1 saat)
(TL)
450,00
250,00
200,00
3) Fuar ve Sergi Alanı
Fuar ve Sergi Alanı Kullanım Ücreti (Düzenlenecek fuar başına)
Fuar Alanı Günlük Kullanım Ücreti (Konser, tanıtım ve sanatsal
etkinlikler vb.) fuar organizasyonları hariç)
Fuar Binası Giriş Fuaye Alanı Kullanım Ücreti (Konser ve diğer org.)
(TL)
25.000,00
1.500,00
750,00
Not:
i) Fuar sergi alanında yapılacak olan fuarlarla ilgili etkinliklerde elektrik, su, doğalgaz, güvenlik hizmetleri bedelleri organizasyon sahipleri tarafından karşılanacaktır.
ii) İdarenin uygun görmesi halinde fuar etkinliğinden önce organizasyon firmasından
kira bedelinin %10'u kadar depozito alınacaktır.
4) Turan Bahadır Salonu (303 kişilik)
Kiralama (etkinlik başına)
(TL)
450,00
5) Sevindik Vadi Parkı Toplantı Salonu (100 kişilik)
Kiralama (etkinlik başına)
(TL)
150,00
6) Bilgi Evleri Toplantı Salonu
Kiralama (etkinlik başına)
2 2 » D EN İZL İ B Ü Y Ü K Ş E H İ R B E L EDİY ES İ
(TL)
200,00
Bilgi Evleri, Kurs Merkezleri Yemek Ücreti (AYLIK)
1- Sevindik, Mehmet Akif, Fatih, Gökpınar, Aktepe, Kayıhan ve Anafartalar Bilgi Evleri ve Kurs Merkezleri'nde yemek ücreti aylık 50,00-TL’dir.
2- Karaman, Yenişehir ve Atalar Bilgi Evleri ve Kurs Merkezleri'nde yemek ücreti
aylık 80,00-TL’dir.
Not: Belediyemize ait tüm bilgi evleri ve kurs merkezlerinde mevcut öğrenci kontenjanının en fazla % 25 oranında başarılı ve fakir öğrenciler ile şehit ve gazi çocuklarından ücret alınmaz.
EMLAK VE İSTİMLÂK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
EMLAK VE İSTİMLÂK DAİRESİ İLE İLGİLİ ÜCRETLER
JEOTERMAL AKIŞKANIN KULLANIM BEDELI (KDV Hariç)
Seralar (dekar başına) yıllık
Pansiyon ve Otel İşletmelerinde (oda başına) aylık
Termal Tesislerden (m3 başına)
(TL)
1.450,00
9,00
1,50
ANTİK HAVUZ AKIŞKANIN KULLANIM BEDELI (KDV Hariç)
Kişi başına;
0-6 yaş
7-11 yaş
12 ve üzeri
(TL)
Ücretsiz
4,00
8,00
HAK SAHIBI ÖDENTILERI (AYLIK) (KDV Dahil)
Umutkent-3 Sosyal Konutları kapsamında kredi kullanmayan veya peşin ödeme
yapmayan hak sahipleri için belirlenmiş olan aidat aylık; 550,00-TL’dir.
Hak sahiplikleri ve adlarına yapılan konut tahsisleri iptal edilenlerden, konutun tahsis sahibi tarafından kullanımı ile ilgili Kasım 2007 (dahil) tarihinde başlamak üzere
konutun tahliye tarihine kadar geçen sürede her bir ay için her yılın aidat bedelinin %
50’si oranında kullanma bedeli alınır.
Sosyal Konut Projeleri hak sahipleri ödentileri, aidatları, şerefiye bedelleri ve erken
teslim bedelleri her ayın sonuna kadar ödenir ve zamanında yapılmayan ödemelerDENİZLİ BÜ YÜ KŞEHİR BELEDİYESİ » 2 3
DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 YILI ÜCRET TARİFESİ
den 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun gereğince hesaplanacak gecikme zammı alınır.
TOPTANCI HAL HİZMETLERİ (KDV Dahil)
1- Toptancı Hal giriş ücreti:
Toptancı Hal’ine kayıtlı olanlardan aylık olarak;
El arabaları
Triportör ve pikap
(TL)
7,00
50,00
Toptancı Hal’ine mal almak için gelenlerden günlük her giriş için;
Kamyon
Romörk ve kamyonet
Minibüs ve taksi
(TL)
10,00
5,00
5,00
2- Hale giriş yaptıktan sonra yükleme ve boşaltma yapan araçlardan:
Kamyon, tır, römork ve kamyonetler için;
6 saate kadar
6 saatten sonra geçen her saat için
(TL)
Ücretsiz
20,00
Hususi araçlar, minibüs ve taksiler için;
2 saate kadar
2 saatten sonra geçen her saat için
(TL)
Ücretsiz
10,00
3- Toptancı Hal’inde bulunan kantar çekim ücreti:
Kamyon
Romörk ve kamyonet
Minibüs ve taksi
2 4 » D EN İZL İ B Ü Y Ü K Ş E H İ R B E L EDİY ES İ
(TL)
10,00
5,00
5,00
4- Toptancı Hal’inde kiralanan iş yeri devir ücreti:
Toptancı Hal işyeri
Kavun-karpuz satış yeri
(TL)
20.000,00
5.000,00
i) Toptancı Hal’inde kiralanan işyerlerinin devir edilmesi halinde devir işlem ücreti
olarak devir alan gerçek veya tüzel kişilerden 20.000,00-TL alınır.
ii) Devir işlemlerinde "Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında
Yönetmelik"in 32 nci maddesinin (1) fıkrası dışında çocuğuna veya eşine devir edenler ile çocuğundan veya eşinden devir alanlardan devir işlem ücretinin %20’si alınır.
iii) Tüzel kişi ortaklarının hisse satışlarında devredilen hisse oranında işlem ücreti
alınır.
iv) Karşılıklı dükkân değişimlerinde her bir talep sahibinden 5.000,00-TL işlem ücreti alınır.
BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BİLGİ İŞLEM DAİRESİ İLE İLGİLİ ÜCRETLER
(KDV HARİÇ)
NAVİGASYON CİHAZLARI İÇİN İSTENİLEN VERİ ÜCRETİ
Navigasyon cihazlarında kullanılmak üzere; Denizli iline ait sayısal bina bilgileri,
meydan, bulvar, cadde, sokak, mahalle sınırları ve isimleri, kapı numaraları ve bunlarla ilişkili sözel bilgiler ile diğer tüm veriler için 15.000,00-TL alınır.
DENİZLİ BÜ YÜ KŞEHİR BELEDİYESİ » 2 5
DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 YILI ÜCRET TARİFESİ
Belediyemizin 2015 Yılı Ücret Tarifesi 19/11/2014 tarih ve 748 sayılı meclis kararı
ile kabul edilmiştir.
13/04/2005 Tarihli ve 2005/8730 Sayılı Kararnamenin EKLİ LİSTESİ
Belediyemiz 23.02.2007 tarih ve 26443 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Belediye
Gelirleri Kanunu Genel Tebliği”ne göre 1. grupta yer almaktadır.
1- HAYVAN KESİMİ MUAYENE VE DENETLEME HARCI
Küçükbaş hayvan (hayvan başına)
Büyükbaş hayvan (hayvan başına)
(TL)
3,00
6,00
2- KAYIT VE SURET HARCI
Her sayfa başına
Harita, plan ve krokilerin beher m2 sinden
(TL)
0,75
8,00
3- MUAYENE RUHSAT VE RAPOR HARCI
Muayene ruhsat ve rapor harcı
(TL)
13,00
4- SAĞLIK BELGESİ HARCI
Sağlık belgesi harcı
2 6 » D EN İZL İ B Ü Y Ü K Ş E H İ R B E L EDİY ES İ
(TL)
2,25
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
297 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content