close

Enter

Log in using OpenID

dergiler tanitim-2 - PUBLİKA İletişim Hizmetleri Ltd Şti

embedDownload
Sempozyum
Psikiyatri / Nöroloji / Davranış Bilimleri Dergisi
02
picasso
2014•SAYI: 2•15 TL
NİSAN/MAYIS/HAZİRAN
İstanbul’da Liseli Gençler Arasındaki
Madde Kullanım Yaygınlığı ve Demokrafik
Faktörlerin Etkileri
12
Ali ÜNLÜ, Uğur EVCİN
Effectiveness of eye movements Desensitization and
Reprocessing Technique in the Treatment of Tcute
Stress Disorder Among Traffic Accident Victims
21
Ebru SİNİCİ, Taner ÖZNUR, Abdullah BOLU, Cemil ÇELİK, Erden KILIÇ, Gülsen ERDEN
Şizofrenide Depresyon ve Anksiyete
Bozuklukları Eştanısı: Sosyodemografik ve
Klinik Değişkenler ile İlişkisi
29
Nalan KARA
Majör Depresif Bozukluğu Olan Çocuk
ve Ergenlerin Sosyodemografik
Değişkenleri ve Rist Etmenleri
Veli YILDIRIM, Fevziye TOROS, Mehmet Ali SUNGUR, M. Fatih YILMAZ
37
n DAĞITIM
RAPORLARI
n OKUR
KATSAYISI
n REKLAM
FİYATLARI
n İSTATİSTİKLER
www.literatursempozyum.com
DERGİ
GRUBU
“Şizofrenojenik Anne” Kavramının
Yeniden Gözden Geçirilmesi
Seval BİRDAL, Mehtap ARSLAN, Erhan KURT
43
yayım a.ş.
ISSN 1300-8773
E-ISSN 1304-4591
Son Dönem Hastalarında Psikiyatrik Yaklaşım
Çağdaş H. YELOĞLU, Hülya GÜVELİ, Çiçek HOCAOĞLU
PRN
www.prndergi.w
eb.tr
®
YÜCE
l Tıp
Aktüe
lık
isi / Ay
Derg
Aile
Hekimliği
u Gastroözofagea
l reflü
eğitimini iyileştirme hastalığı: Birinci basamakta hasta
k için olgu / 02
u Plantar fasiit:
En iyi nasıl tedav
i edilir? / 08
u Beklenmedik
bir bulgu / 15
u Statin tedavisi:
Ne zaman iki kez
düşünmeliyiz / 20
u Hangi klinik ipuçl
arı
başağrısından ayırır migreni sinüs
? / 27
u Efüzyonlu otitis
2.5 TL
243 •1
media için •bir
yı:
Sa algor
itma yaklaşımı /
u Postpartum depre 2014 • Yıl: 21
30
yis syon için
tarama
yapmalı mısınMa
ız? / 37
u Hipertansiyonu
n ikincil nedenlerin
i hangi hastalarda
araştırmalısınız?
/ 40
u Tekrarlayan herp
es labialis için en
etkili ilaçlar
hangileridir? / 44
u Kulak ağrısı /
46
u Boğaz ağrısı ve
damakta kırmızı
benekler / 47
u Gövdede dökü
ntü / 48
u Akılcı Antib
iyotik Kullanımı
u Türkiye yenili
/ 49
kçi ilaçlara vize
u Hamilelerin
vermedi / 50
göz şikayetleri
u Bu gıdalar
ciddiye alınm
inceltiyor / 52
alı / 51
u Metal içecek
kutuları öldür
ebilir / 53
Alerjiekihmale
nezl ez!
gelm
Bu Dergi Tı
p Mensupla
rın
Jİ
ATOLO da
DERlinMg melaneoğmişim
i
a
d
M
igma
parad
®
YÜCE grup
Mart-Nisan 2014
Yıl: 9
Sayı: 94
15 TL
a Y ö n e l i k Ya
yımlanma
ası
Simy
ratın
Baha
k t a d ı r.
YÜCE® reklam/yayım/dağıtım a.ş.
Psikiyatri / Nöroloji / Davranış
Bilimleri Dergisi
TL
2014•SAYI: 2•15
NİSAN/MAYIS/HAZİRAN
ISSN 1300-8773
E-ISSN 1304-4591
picasso
www.literatursempozyum.com
02
Arasındaki
İstanbul’da Liseli Gençler ve Demokrafik
Madde Kullanım Yaygınlığı
Faktörlerin Etkileri
Ali ÜNLÜ, Uğur EVCİN
12
n and
movements Desensitizatio
Tcute
Effectiveness of eye
in the Treatment of
Reprocessing Technique
Traffic Accident Victims
Stress Disorder AmongBOLU, Cemil ÇELİK, Erden KILIÇ, Gülsen ERDEN
21
Ebru SİNİCİ, Taner ÖZNUR,
Abdullah
ve Anksiyete
Şizofrenide Depresyon
Sosyodemografik ve
Bozuklukları Eştanısı:
ile İlişkisi
Klinik Değişkenler
29
Nalan KARA
Olan Çocuk
Majör Depresif Bozukluğu afik
ve Ergenlerin Sosyodemogr
Etmenleri
Değişkenleri ve Rist
37
Veli YILDIRIM, Fevziye
TOROS, Mehmet Ali
SUNGUR, M. Fatih
YILMAZ
Kavramının
“Şizofrenojenik Anne”
Yeniden Gözden GeçirilmesiKURT
Seval BİRDAL, Mehtap
43
1981 yılında, İstanbul’un Cağaloğlu (nam-ı diğer Bab-ı
Ali) semtinin, Çatalçeşmesi Sokağı’ndaki 25 metrekarelik bir
büroda kurulan “YÜCE yayımları”, o yıllarda Türkiye’de pek
bilinmeyen “elektronik” alanında yayım yapmaya
başladı. Sahalarında bilgili ve yetenekli 3 müteşebbis tarafından
kurulan “YÜCE yayımları”, ilk olarak, “elektronik” yayımcılığında
dünyanın saygın ve dev kuruluşu Alman “FRAZIS Verlag
GmbH”nin tüm süreli ve süresiz yayımlarının Türkiye ve Türkçe
yayım haklarını alarak, çeviri kitapları ve aylık “ELO ELEKTRONİK”
adlı dergiyi Türk elektronik okuyucusuyla buluşturdu…
Haziran 1984’de tıp yayımcılığı alanına “Tıp
Dünyası’nda LİTERATÜR” dergisi ile giren “YÜCE yayımları”, Eylül
1984’de büyümenin kaçınılmaz sonucu olarak “Anonim Şirket”e
dönüşerek, “YÜCE
reklam/yayım/dağıtım/pazarlama/ithalat/ihracat ve mümessillik
anonim şirketi” adını aldı. Türkiye’nin ilk haftalık 65.000 tirajlı ilçe
gazetesi olan “Beşiktaş Ekspres”i Kasım 1986’da
yayımlayan şirketimiz, Haziran 1990’da “ENDOKRİNOLOJİDE
YÖNELİŞLER” adlı tıp dergisini yayım hayatına soktu (Bu dergi,
daha sonraki yıllarda önce “Diabet Bilimi” ile Ocak 2014’de de
“EMDD” ile birleşti).
Aralık 1992’de Endüstri Meslek Liseleri’ne yönelik yardımcı ders
kitapları yayımlamaya başlayan şirketimiz, bu sahada onlarca
kitabı eğitim dünyamıza kazandırdı.
Şirketimiz, Aralık 1993’de kadına yönelik estetik, güzellik, moda ve
kuaförlük alanında, sahalarında otorite kişilerin yönetiminde (moda:
Yıldırım Mayruk, makyaj: Oya Tolga, saç: MOS (Muammer
Yaprakgül, Orhan Bademli, Sedat Kamaz), sağlık: Prof. Dr. Gündüz
Gedikoğlu, fotoğraf: Adil Gültekin) “BİGUDİ” adlı dergiyi Türk
okuyucusuyla buluşturdu.
Tıp alanına ağırlık veren şirketimiz, dünyada saygınlığı tartışılmaz
“The Merck Manual” gibi onlarca tıp kitabını Türk Tıp Dünyası’na
kazandırdı…
Şubat 2003’de “Diabet Bilimi” adlı tıp dergisini (Bu dergi, Ocak
2014’de “EMDD” ile birleşti) yayım hayatına sokan şirketimiz, Ocak
1994’de sağlık mensuplarının “haber ve iletişim” dergisi
olan “Literatür AKTÜEL”i yayımlamaya başladı. Şirketimiz, AB giriş
sürecinin getirdiği sağlık alanındaki değişikliklere paralel olarak,
aile hekimliğinin ön plana çıkması ve önemli bir uzmanlık alanına
dönüşmesi nedeniyle “PRN Aile Hekimliği” adlı dergiyi Ocak
2006’da, Ocak 2014’de de “Literatür SEMPOZYUM” ile
“EMDD”yi yayımlamaya başladı.
Halen tıp sektörüne yönelik 5 dergi yayımlayan “YÜCE
reklam/yayım/dağıtım/pazarlama/ithalat/ihracat ve mümessillik
anonim şirketi”, Mart 2004’de tüketici portalı
“www.sikayetim.com.tr”yi internet ortamında yayına
başlattı. “www.sikayetim.com.tr”yi daha sonraki yıllarda grup
şirketlerden “PUBLİKA İletişim Hizmetleri Ltd. Şti.”ye
devreden “YÜCE reklam/yayım/dağıtım/pazarlama/ithalat/ihracat
ve mümessillik anonim şirketi”nin süreli yayınlarının adları ve
internet adresleri şöyledir:
Literatür AKTÜEL n www.literaturaktuel.com
Tıp Dünyası’nda LİTERATÜR n www.literatur.web.tr
PRN Aile Hekimliği n www.prndergi.web.tr
Literatür SEMPOZYUM n www.literatursempozyum.com
EMDD (Endokrinoloji/Metabolizma/Diyabet Dünyası) n www.emdd.org
Halen yayımcılık ve matbaacılık alanında faaliyet gösteren “YÜCE
reklam/yayım/dağıtım/ pazarlama/ithalat/ihracat ve mümessillik
anonim şirketi”, 30 yılı aşkın süredir Türk tıbbına onlarca kitap ve
dergiler kazandırmış, sahasında otorite isimlerle çalışan bir yayım
kuruluşudur.
Sempozyum
ARSLAN, Erhan
Psikiyatrik Yaklaşım
Son Dönem Hastalarında
GÜVELİ, Çiçek HOCAOĞLU
Çağdaş H. YELOĞLU,
Hülya
Aile
Hekimliği
Mart-Nisan 2014
Yıl: 9
Sayı: 94
15 TL
PRN
www.prndergi.web.tr
HAKKIMIZDA
u Gastroözofageal reflü hastalığı:
Birinci basamakta hasta
eğitimini iyileştirmek için olgu
/ 02
u Plantar fasiit: En iyi nasıl
tedavi edilir? / 08
u Beklenmedik bir bulgu /
15
u Statin tedavisi: Ne zaman
iki kez düşünmeliyiz / 20
u Hangi klinik ipuçları migreni
sinüs
başağrısından ayırır? / 27
u Efüzyonlu otitis media için
bir algoritma yaklaşımı / 30
u Postpartum depresyon için
tarama
yapmalı mısınız? / 37
u Hipertansiyonun ikincil
nedenlerini hangi hastalarda
araştırmalısınız? / 40
u Tekrarlayan herpes labialis
21 • Sayı: 243 •12.5 TL
için
• Yıl:ilaçlar
en2014
etkili
Mayis
hangileridir? / 44
u Kulak ağrısı / 46
Aktüel Tıp Dergisi / Aylık
u Boğaz ağrısı ve damakta
kırmızı benekler / 47
u Gövdede döküntü / 48
u Akılcı Antibiyotik
Kullanımı / 49
u Türkiye yenilikçi ilaçlara
vize vermedi / 50
u Hamilelerin göz şikayetleri
ciddiye alınmalı / 51
u Bu gıdalar inceltiyor
/ 52
u Metal içecek kutuları
öldürebilir / 53
Alerjik!
nezle ihmale
gelmez
Bu Dergi Tıp Mens
u p l a r ı n a Y ö n e l i k Ya
y ı m l a n m a k t a d ı r.
DERMATOLOJİ
da
Baharatın Simyası
Maling melanom
paradigma değişimi
®
YÜCE
reklam/yayım/dağıtım a.ş.
Nato Caddesi, 23/3, Seyrantepe
Kağıthane 34418 İstanbul-TR
Telefon: +90-212-279 10 26 (pbx)
Faks: +90-212-279 18 64
www.yuceyayim.com.tr
[email protected]
Sağlık Sektörünün “İletişim” Yayımı
TÜM TIP CAMİASININ HABER DERGİSİ
Aktüel Tıp Dergisi / Aylık
S
ağlık sektörünün iletişim dergisi olan
“Literatür AKTÜEL”, 20 yılı aşkındır
dopdolu içeriğiyle, muayenehanelerin
bekleme salonlarında hastalar ve
yakınları tarafından da okunmaktadır.
Toplam 15.500 adetlik tirajı ve 2.7 okur
katsayısıyla sektörün, “A Grubu”
tüketicilerin önemli bir mecrasıdır
“Literatür AKTÜEL”...
• Yıl:
Şubat 2014
23 • Sayı:
240 •12.5
TL
Aylık
Dergisi /
Aktüel Tıp
Aktüel
Tıp Derg
isi / Aylı
k
Mart 2014
•
PERİYODU: YILDA 12 SAYI
Her Ayın İlk Haftası Yayımlanır
REKLAM FİYATLARI:
Arka Kapak
: 3.750 TL + KDV
Ön Kapak İçi : 3.000 TL + KDV
Arka Kapak İçi : 2.750 TL + KDV
Editör Karşısı : 2.750 TL + KDV
İç Sağ Sayfalar : 2.500 TL + KDV
İç Sol Sayfalar : 2.000 TL + KDV
Haber İlan (T.S.) : 3.000 TL + KDV
NOT: Dergi fiyatları ayrıca arka kapak, ön kapak içi ve
arka kapak içi reklamlar alındığında geçerlidir.
“ÖZEL” Dergi Taleplerinde Kapağa Firma
Logosu ile “Size Hediyesidir” İbaresi Konulur
Sayı: 241
•12.5 TL
14
Tıp BayrMart
amı
Kutlu Olsu
n
Op. Dr.
RAK:
Tamer ŞAK
e
“Estetiktdi
cid
syon
dezenforma var”
Aktüel Tıp Dergisi / Aylık
ULANEUM
EUM HERK
HERCULAN
Burnu
modasn da
ı
var
Nisan 2014 • Yıl: 21 • Sayı: 242 •12.5 TL
Astımda
en büyü
sorun k
TANI
ÖZEL DERGİ FİYATLARI:
1.000 Adet İçin : 4.000 TL + KDV
2.000 Adet İçin : 7.000 TL + KDV
3.000 Adet İçin : 9.000 TL + KDV
Yıl: 21 •
Onkolojide Akıllı
İlaçlar Ne Kadar
Akılcı Kullanılıyor?
Tıp
“İşitme
Kaybı”
Sorununu
Çözdü
KBB Hastalarının Yarısı Çocuk
KBB’de
Hastalıklar
Kronikleştiriliyor
So
Sosy
syal
“k
“ken
al m
endi
med
dini
edya
ni be
ya
beğe
ğenm
ar
nmişl
arttı
ttırıy
işliğ
rıyor
iği”
or ola
i”
olabi
bilir
lir m
mi?
i?
YÜCE®
reklam
yayım
dağıtım
a.ş.
yuceyayim.com.tr
literaturaktuel.com
TEL.: 0212 - 279 10 26 • FAKS: 0212 - 279 18 64
GSM: 0544 - 593 12 55 • [email protected]
Aktüel Tıp Dergisi / Aylık
TİRAJ
RAPORU
MARMARA BÖLGESİ ABONE DAĞILIMI
Kırklareli
Edirne
Tekirdağ
Kocaeli
Yalova
ABONE SAYISI:
14.587
376
101
81
64
12
İLAÇ
SANAYİİ:
UZMANLIK
DERNEKLERİ:
TABİB
ODALARI:
ÜNİVERSİTE
HASTANELERİ:
DEVLET
KÜTÜPHANELERİ:
İstanbul: 6.734
Edirne:
136
Kırklareli:
47
Tekirdağ:
96
Kocaeli:
176
Yalova:
6
İstanbul
Sakarya
Bursa
Çanakkale
Bilecik
TOPLAM ABONE
HEKİM SAYISI:
Balıkesir
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ ABONE DAĞILIMI
Malatya:
Erzincan:
Tunceli:
Elazığ:
Bingöl:
Erzurum:
Muş:
Bitlis:
Ardahan:
118
18
7
76
6
137
6
8
3
Kars:
Ağrı:
Iğdır:
Van:
Hakkari:
9
7
2
28
3
Kars
Erzurum
2.7
41.097
Bingöl
Muş
Malatya Elazığ
TOPLAM
ABONE HEKİM SAYISI:
Bitlis
Van
428
Hakkari
Kütahya
İzmir:
Manisa:
Aydın:
Muğla:
Manisa
Afyon
Uşak
İzmir
1.297
121
97
43
Kütahya:
Uşak:
Denizli:
Afyon:
65
24
165
49
Denizli
Aydın
TOPLAM ABONE
HEKİM SAYISI:
Muğla
1.861
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ ABONE DAĞILIMI
Gaziantep:
Kilis:
Adıyaman:
Şanlıurfa:
Diyarbakır:
Mardin:
Batman:
Siirt:
Şırnak:
153
1
23
83
98
7
6
11
2
Diyarbakır
Siirt
Batman
Adıyaman
Şırnak
Mardin
Şanlıurfa
Gaziantep
Kilis
TOPLAM ABONE
HEKİM SAYISI:
384
İÇ ANADOLU BÖLGESİ ABONE DAĞILIMI
Çankırı
Ankara: 1.576
Eskişehir: 219
Çankırı:
17
Konya:
354
Karaman:
8
Aksaray:
4
Niğde:
29
Ankara
Kırıkkale
Eskişehir
Yozgat
Sivas
Nevşehir Kayseri
Konya
Aksaray
Niğde
Kayseri: 197
Nevşehir: 30
Kırşehir:
13
Kırıkkale: 12
Yozgat:
19
Sivas:
64
TOPLAM ABONE
HEKİM SAYISI:
Karaman
2.542
AKDENİZ BÖLGESİ ABONE DAĞILIMI
Antalya:
Burdur:
Isparta:
Mersin:
Adana:
Osmaniye:
Hatay:
K.Maraş:
167
29
88
137
187
4
63
49
Bartın
GÖRÜNME SAYISI:
Iğdır
Ağrı
Tunceli
EGE BÖLGESİ ABONE DAĞILIMI
GENEL TOPLAM:
OKUR
KATSAYISI:
7.723
Ardahan
Erzincan
Kırşehir
15.221
Sakarya:
58
Bilecik:
19
Bursa:
322
Balıkesir:
103
Çanakkale: 26
Zonguldak
Karabük
Kastamonu
Adana
Antalya
Hatay
Sinop
Çorum
69
21
27
7
5
28
724
KARADENİZ BÖLGESİ ABONE DAĞILIMI
Artvin
Samsun
Bolu
Osmaniye
Mersin
TOPLAM ABONE
HEKİM SAYISI:
Düzce
Bolu:
Düzce:
Zonguldak:
Bartın:
Karabük:
Kastamonu:
K.Maraş
Isparta
Burdur
Ordu
Amasya
Sinop:
Çorum:
Samsun:
Amasya:
Tokat:
Ordu:
Tokat
10
21
323
11
49
65
Rize
Trabzon
Giresun
Gümüşhane
Bayburt
Giresun:
59
Gümüşhane: 9
Bayburt:
1
Trabzon:
177
Rize:
34
Artvin:
9
TOPLAM
ABONE
HEKİM SAYISI:
925
Sektöre “Şirketiniz”i Tanıtalım...
33
yıl önce 1981’de kurulan “YÜCE reklam/yayım/dağıtım a.ş.”, bilgisayarın
özellikle de “internet”in dünyamızda tam bilinmediği bir dönemde,
“Elo Elektronik” adıyla aylık bir dergi yayımlayarak,
dikkatleri “elektronik alanı”ndaki gelişmelere
çekti...
Sağlık sektörünün dış
dünyayla entegrasyonunun
yok denecek kadar az
2.5 TL
yı: 243 •1
21 • Sa
olduğu yıllarda, yani 1984’de
4 • Yıl:
Mayis 201
“Tıp Dünyası’nda
si / Aylık
LİTERATÜR” adlı aylık dergisi
Tıp Dergi
Aktüel
ile doktorlarımızın yabancı
kaynaklı “bilgi”ye ulaşmasını
sağlayan YÜCE A.Ş., “Türk Tıp
Dünyası”na 5 dergi ve onlarca
kitabıyla hizmet vermektedir.
İlaç sanayimizin “sektör içinde”
daha iyi tanınması için, 15.500
tirajlı 21 yıllık dergimiz “Literatür
AKTÜEL”, “Tanıyalım” adı altında
A4 boyutunda 115 g. kuşe kağıda
4 renk baskılı en az 16 sayfalık
“advertorial” ekler vermeyi
planlamaktadır.
İçeriği tarafınızdan hazırlanacak ve
sı
sizin adınızı taşıyacak ekimiz
n Simya
Baharatı
“Tanıyalım” sayesinde, isterseniz
tanıy”nın alım
da
“Türk İlaç Pazarı
tüm ürünlerinizi bile tanıtabilirsiniz...
Lider Firması
melanomimi
g
n
li
a
M
eğiş
Bu ekle, sektör içinde “kalıcı” bir
digma d
ra
a
p
tanıtıma sahip olacaksınız.
“Tanıyalım” eklerinin kapak görüntüsü
“Literatür AKTÜEL”in kapağında da
“Türk İlaç Pazarı”nın
görsel olarak yer alacaktır...
Lider Firması
Eğer, siz de bu projede yer almak
isterseniz, lütfen bizi arayınız.
Aler jik male
nezle ih
gelmez
LOJİ
DERMATO
SEKTÖR
tanıyalım
SEKTÖR İÇİ TANITIM EKİ
İÇİ TANITIM
EKİ
Nezih Barut:
Başkanl hedefimiz, k”
“Globa
lir liderli
sürdürülebi
İbrahim
19'da “Abdi riye” adıyla
u İlk fabrika19
rat-ı İspençiya
a
Müstahza aşa'da açıldı
Mahmutp İbrahim çalışanıyl
Abdi İbrahim
Abdi
yapıyor
u 2.800
lider firması
ihracaat
sektörün
fazla ülkeye
30'dan
: 20.000 TL + KDV
: 27.500 TL + KDV
: 30.000 TL + KDV
NOT: Kurumunuz için ayrıca 1.000 adet “Tanıyalım”
eki “ücretsiz” firmanıza teslim edilecektir...
ÖRNEK OLARAK HAZIRLANMIŞTIR.
“TANIYALIM” EKİ FİYATI:
16 Sayfa İçin
24 Sayfa İçin
32 Sayfa İçin
Başkan Nezih Barut:
“Global hedefimiz,
sürdürülebilir liderlik”
u İlk fabrika1919'da “Abdi İbrahim
Müstahzarat-ı İspençiyariye” adıyla
Mahmutpaşa'da açıldı
u 2.800 Abdi İbrahim çalışanıyla
sektörün lider firması Abdi İbrahim
30'dan fazla ülkeye ihracaat yapıyor
YÜCE®
reklam
yayım
dağıtım
a.ş.
yuceyayim.com.tr
literaturaktuel.com
TEL.: 0212 - 279 10 26 • FAKS: 0212 - 279 18 64
GSM: 0544 - 593 12 55 • [email protected]
Ürünlerinizi “A Grubu” müşterilerinize tanıtın!
ağlık sektörü çalışanları, hekimler ve ilaç firmaları yöneticileri “A Grubu”
insanlar statüsünde yer almaktadır. Bir başka deyişle, yüksek gelirli,
keyfine düşkün, yaşama bağlı ve harcama kapasitesi
yüksek insanlar topluluğu... Sektör içi iletişimi
sağlayan, “özel muayenehane”lere
giden “A Grubu”
insanların
bekleme anında
göz attıkları, bilinç
2.5 TL
yı: 242 •1
altına
21 • Sa
14 • Yıl:
Nisan 20
yerleştirdikleri,
15.500 tirajlı aylık
lık
isi / Ay
Tıp Derg
Aktüel
dergimiz
“Literatür AKTÜEL”,
sizin de ürünlerinizi
tanıtmak için en iyi
mecradır.
21 yılı aşkın süredir,
sağlık sektörüyle bir
şekilde ilişkide
olanların yakından
tanıdığı “Literatür
AKTÜEL” sayesinde
ürünlerinizi direkt
olarak pazarlayabilisiniz...
Eğer, siz de tanıtım
reklamlarınızla
llı
ide Akı
“Literatür AKTÜEL”de
OnkolojNe Kadar
İlaçlar ullanılıyor?
yer almak isterseniz,
K
ı
Akılc
lütfen bizi arayınız.
ocuk
S
Tıp
t
i
“İş mıe”
Kayb u
n
Sorunuzdü
Çö
REKLAM FİYATLARI:
Arka Kapak
: 3.750 TL + KDV
Ön Kapak İçi : 3.000 TL + KDV
Arka Kapak İçi : 2.750 TL + KDV
Editör Karşısı : 2.750 TL + KDV
İç Sağ Sayfalar : 2.500 TL + KDV
İç Sol Sayfalar : 2.000 TL + KDV
Haber İlan (T.S.) : 3.000 TL + KDV
arısı Çoc
a larının Y
KBB Hast
KBB’de
r
Hastalıklaor
ştiriliy
le
ik
n
ro
K
YÜCE®
reklam
yayım
dağıtım
a.ş.
yuceyayim.com.tr
literaturaktuel.com
TEL.: 0212 - 279 10 26 • FAKS: 0212 - 279 18 64
GSM: 0544 - 593 12 55 • [email protected]
AİLE HEKİMLERİNİN UZMANLIK DERGİSİ
A
Aile
Hekimliği
ile Sağlık
Merkezleri
(ASM) ile diğer
“aile hekimleri”
ve “pratisyen
hekimler”e hitap
eden “PRN Aile
Hekimliği” 9.000
adetlik tirajı ve 2.4
okur katsayısıyla
“A+B+C Grubu”nun
mecrasıdır. 1. Basamak
hekimlerini “PRN Aile
Hekimliği” ile daha
kolay ve ucuz
bilgilendirebilirsiniz...
PRN
PERİYODU: YILDA 6 SAYI
1. SAYI: Ocak-Şubat
2. SAYI: Mart-Nisan
3. SAYI: Mayıs-Haziran
4. SAYI: Temmuz-Ağustos
5. SAYI: Eylül-Ekim
6. SAYI: Kasım-Aralık
r:
Editö U
C
Z
U
T
una
Dr. S
14
isan 20
Mart-N
Yıl: 9
Sayı: 94
15 TL
ile liği
A
PRN Hekim
REKLAM FİYATLARI:
Arka Kapak
: 3.500 TL + KDV
Ön Kapak İçi : 2.500 TL + KDV
Arka Kapak İçi : 2.000 TL + KDV
İç Sağ Sayfalar : 1.750 TL + KDV
İç Sol Sayfalar : 1.500 TL + KDV
ÖZEL DERGİ FİYATLARI:
1.000 Adet İçin : 4.000 TL + KDV
2.000 Adet İçin : 7.000 TL + KDV
3.000 Adet İçin : 9.000 TL + KDV
NOT: Dergi fiyatları ayrıca arka kapak, ön kapak içi ve
arka kapak içi reklamlar alındığında geçerlidir.
“ÖZEL” Dergi Taleplerinde Kapağa Firma
Logosu ile “Size Hediyesidir” İbaresi Konulur
ta hasta
basamak
ı: Birinci
hastalığ / 02
flü
re
al
ge
olgu
ek için
troözofa
/ 08
u Gas ini iyileştirm
vi edilir?
sıl teda
eğitim
En iyi na
tar fasiit:
15
/
an
iyiz / 20
u
Pl
lg
u
şünmel
ik bir bu
i kez dü
enmed
man ik
u Bekl
s
si: Ne za
vi
nü
si
da
te
ni
migre
u Statin
/ 30
ipuçları / 27
klaşımı
gi klinik
r?
ritma ya
u Han ısından ayırı
bir algo
başağr
edia için
m
s
iti
rama
yonlu ot
n için ta
u Efüz
da
depresyo
hastalar
partum
37
i hangi
u Post alı mısınız? /
denlerin
ne
l
ci
yapm
un ikin
on
iy
ar
ns
çl
erta
etkili ila
u Hip malısınız? / 40
için en
araştır
labialis
herpes
arlayan
u Tekr ileridir? / 44
hang
/ 47
46
nekler
ağrısı /
rmızı be
u Kulak
makta kı
rısı ve da
ağ
z
ğa
48
u Bo
küntü /
dede dö
ı / 49 edi / 50
u Göv
llanım
rm
/ 51
eb.tr
w
.
i
g
r
e
nd
www.pr
r
Hekimleri Özel Dergilerle Bilgilendirin
ik Ku
ze ve
malı
®
tibiyot ilaçlara vi ddiye alın
çi
ci
ılcı An
u Ak iye yenilik
etleri
şikay
rk
u Tü ilelerin göz yor / 52
/ 53
m
lti
rebilir
t a d ı r.
k
dü
a
u Ha dalar ince
öl
m
n
tuları
gı
yımla
ek ku
u Bu
e l i k Ya
al içec
a Yön
u Met
ların
nsup
ıp Me
ergi T
Bu D
!
YÜCE
reklam
yayım
dağıtım
a.ş.
yuceyayim.com.tr
prndergi.web.tr
TEL.: 0212 - 279 10 26 • FAKS: 0212 - 279 18 64
GSM: 0544 - 593 12 55 • [email protected]
PRN
Aile
TİRAJ
Hekimliği RAPORU
MARMARA BÖLGESİ ABONE DAĞILIMI
Kırklareli
Edirne
Tekirdağ
Kocaeli
Yalova
ABONE SAYISI:
8.114
376
101
81
64
12
İLAÇ
SANAYİİ:
UZMANLIK
DERNEKLERİ:
TABİB
ODALARI:
ÜNİVERSİTE
HASTANELERİ:
DEVLET
KÜTÜPHANELERİ:
İstanbul: 5.077
Edirne:
31
Kırklareli:
16
Tekirdağ:
37
Kocaeli:
63
Yalova:
2
İstanbul
Sakarya
Bursa
Çanakkale
Bilecik
TOPLAM ABONE
HEKİM SAYISI:
Balıkesir
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ ABONE DAĞILIMI
Malatya:
Erzincan:
Tunceli:
Elazığ:
Bingöl:
Erzurum:
Muş:
Bitlis:
Ardahan:
Kars:
Ağrı:
Iğdır:
Van:
Hakkari:
46
6
2
17
2
44
3
4
2
2
3
0
7
1
Kars
Erzurum
2.4
20.995
Bingöl
Muş
Malatya Elazığ
TOPLAM
ABONE HEKİM SAYISI:
Bitlis
Van
139
Hakkari
Kütahya
İzmir:
Manisa:
Aydın:
Muğla:
Manisa
Afyon
Uşak
İzmir
867
33
22
14
Kütahya:
Uşak:
Denizli:
Afyon:
22
7
42
12
Denizli
Aydın
TOPLAM ABONE
HEKİM SAYISI:
Muğla
1.019
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ ABONE DAĞILIMI
Gaziantep:
Kilis:
Adıyaman:
Şanlıurfa:
Diyarbakır:
Mardin:
Batman:
Siirt:
Şırnak:
56
0
6
12
28
3
2
4
1
Diyarbakır
Batman
Adıyaman
Siirt
Şırnak
Mardin
Şanlıurfa
Gaziantep
Kilis
TOPLAM ABONE
HEKİM SAYISI:
112
İÇ ANADOLU BÖLGESİ ABONE DAĞILIMI
Çankırı
Ankara:
576
Eskişehir: 67
Çankırı:
6
Konya:
87
Karaman:
2
Aksaray:
1
Niğde:
11
Ankara
Kırıkkale
Eskişehir
Yozgat
Sivas
Nevşehir Kayseri
Konya
Aksaray
Niğde
Kayseri:
Nevşehir:
Kırşehir:
Kırıkkale:
Yozgat:
Sivas:
TOPLAM ABONE
HEKİM SAYISI:
Karaman
63
12
6
7
8
25
871
AKDENİZ BÖLGESİ ABONE DAĞILIMI
Antalya:
Burdur:
Isparta:
Mersin:
Adana:
Osmaniye:
Hatay:
K.Maraş:
43
4
28
31
78
2
12
9
Bartın
GÖRÜNME SAYISI:
Iğdır
Ağrı
Tunceli
EGE BÖLGESİ ABONE DAĞILIMI
GENEL TOPLAM:
OKUR
KATSAYISI:
5.423
Ardahan
Erzincan
Kırşehir
8.748
Sakarya:
19
Bilecik:
5
Bursa:
127
Balıkesir:
37
Çanakkale:
9
Zonguldak
Karabük
Kastamonu
Isparta
Burdur
Adana
Antalya
Hatay
TOPLAM ABONE
HEKİM SAYISI:
Sinop
Çorum
21
9
9
3
3
12
207
KARADENİZ BÖLGESİ ABONE DAĞILIMI
Artvin
Samsun
Bolu
Osmaniye
Mersin
Düzce
Bolu:
Düzce:
Zonguldak:
Bartın:
Karabük:
Kastamonu:
K.Maraş
Ordu
Amasya
Sinop:
Çorum:
Samsun:
Amasya:
Tokat:
Ordu:
Tokat
4
4
135
4
22
19
Rize
Trabzon
Giresun
Gümüşhane
Bayburt
Giresun:
10
Gümüşhane: 3
Bayburt:
0
Trabzon:
67
Rize:
13
Artvin:
5
TOPLAM
ABONE
HEKİM SAYISI:
343
Hekimleri Özel Dergilerle Bilgilendirin
GENEL TIP DERGİSİ (TÜM BRANŞLAR)
r:
Editö U
C
Z
U
ffer T
G
enel tıbba yönelik yayımlanan
“Tıp Dünyası’nda LİTERATÜR”
sektörün en eski “kariyer” dergisidir.
30 yılı aşkın süredir yayımlanan
“Tıp Dünyası’nda LİTERATÜR”, tüm tıp
uzmanlıklarını kapsamaktadır.
“Tıp Dünyası’nda LİTERATÜR”, 5.500
adetlik tirajı ve 1.9 okur katsayısıyla
“A Grubu” tüketiciye hitap etmektedir.
uza
Dr. M
PERİYODU: YILDA 4 SAYI
1. SAYI: Ocak-Şubat-Mart
2. SAYI: Nisan-Mayıs-Haziran
3. SAYI: Temmuz-Ağustos-Eylül
4. SAYI: Ekim-Kasım-Aralık
REKLAM FİYATLARI:
Arka Kapak
: 3.500 TL + KDV
Ön Kapak İçi : 2.500 TL + KDV
Arka Kapak İçi : 2.000 TL + KDV
İç Sağ Sayfalar : 1.750 TL + KDV
İç Sol Sayfalar : 1.500 TL + KDV
ÖZEL DERGİ FİYATLARI:
1.000 Adet İçin : 4.000 TL + KDV
2.000 Adet İçin : 7.000 TL + KDV
3.000 Adet İçin : 9.000 TL + KDV
NOT: Dergi fiyatları ayrıca arka kapak, ön kapak içi ve
arka kapak içi reklamlar alındığında geçerlidir.
“ÖZEL” Dergi Taleplerinde Kapağa Firma
Logosu ile “Size Hediyesidir” İbaresi Konulur
YÜCE®
reklam
yayım
dağıtım
a.ş.
yuceyayim.com.tr
literatur.web.tr
TEL.: 0212 - 279 10 26 • FAKS: 0212 - 279 18 64
GSM: 0544 - 593 12 55 • [email protected]
TİRAJ
RAPORU
MARMARA BÖLGESİ ABONE DAĞILIMI
Kırklareli
Edirne
Tekirdağ
Kocaeli
Yalova
ABONE SAYISI:
4.626
376
101
81
64
12
İLAÇ
SANAYİİ:
UZMANLIK
DERNEKLERİ:
TABİB
ODALARI:
ÜNİVERSİTE
HASTANELERİ:
DEVLET
KÜTÜPHANELERİ:
İstanbul: 3.104
Edirne:
11
Kırklareli:
8
Tekirdağ:
17
Kocaeli:
31
Yalova:
2
İstanbul
Sakarya
Bursa
Çanakkale
Bilecik
TOPLAM ABONE
HEKİM SAYISI:
Balıkesir
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ ABONE DAĞILIMI
Malatya:
Erzincan:
Tunceli:
Elazığ:
Bingöl:
Erzurum:
Muş:
Bitlis:
Ardahan:
Kars:
Ağrı:
Iğdır:
Van:
Hakkari:
27
3
3
7
1
19
3
2
3
2
4
1
5
2
1.9
Kars
Erzurum
Tunceli
9.994
Iğdır
Ağrı
Bingöl
Muş
Malatya Elazığ
TOPLAM
ABONE HEKİM SAYISI:
Bitlis
Van
82
Hakkari
Kütahya
İzmir:
Manisa:
Aydın:
Muğla:
Manisa
Afyon
Uşak
İzmir
367
19
9
16
Kütahya:
Uşak:
Denizli:
Afyon:
9
3
17
8
Denizli
Aydın
TOPLAM ABONE
HEKİM SAYISI:
Muğla
448
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ ABONE DAĞILIMI
Gaziantep:
Kilis:
Adıyaman:
Şanlıurfa:
Diyarbakır:
Mardin:
Batman:
Siirt:
Şırnak:
24
1
6
9
13
3
1
4
1
Diyarbakır
Batman
Adıyaman
Siirt
Şırnak
Mardin
Şanlıurfa
Gaziantep
Kilis
TOPLAM ABONE
HEKİM SAYISI:
62
İÇ ANADOLU BÖLGESİ ABONE DAĞILIMI
Çankırı
Ankara:
328
Eskişehir: 31
Çankırı:
3
Konya:
38
Karaman:
2
Aksaray:
2
Niğde:
9
Ankara
Kırıkkale
Eskişehir
Yozgat
Sivas
Nevşehir Kayseri
Konya
Aksaray
Niğde
Kayseri:
Nevşehir:
Kırşehir:
Kırıkkale:
Yozgat:
Sivas:
TOPLAM ABONE
HEKİM SAYISI:
Karaman
29
11
4
6
3
15
481
AKDENİZ BÖLGESİ ABONE DAĞILIMI
Antalya:
Burdur:
Isparta:
Mersin:
Adana:
Osmaniye:
Hatay:
K.Maraş:
19
2
14
21
42
3
7
5
Bartın
GÖRÜNME SAYISI:
3.257
EGE BÖLGESİ ABONE DAĞILIMI
GENEL TOPLAM:
OKUR
KATSAYISI:
9
3
54
12
6
Ardahan
Erzincan
Kırşehir
5.260
Sakarya:
Bilecik:
Bursa:
Balıkesir:
Çanakkale:
Zonguldak
Karabük
Kastamonu
Isparta
Burdur
Adana
Antalya
Hatay
TOPLAM ABONE
HEKİM SAYISI:
Sinop
Çorum
9
5
5
3
3
7
113
KARADENİZ BÖLGESİ ABONE DAĞILIMI
Artvin
Samsun
Bolu
Osmaniye
Mersin
Düzce
Bolu:
Düzce:
Zonguldak:
Bartın:
Karabük:
Kastamonu:
K.Maraş
Ordu
Amasya
Sinop:
Çorum:
Samsun:
Amasya:
Tokat:
Ordu:
Tokat
5
2
57
6
10
12
Rize
Trabzon
Giresun
Gümüşhane
Bayburt
Giresun:
5
Gümüşhane: 3
Bayburt:
1
Trabzon:
39
Rize:
7
Artvin:
4
TOPLAM
ABONE
HEKİM SAYISI:
183
Hekimleri Özel Dergilerle Bilgilendirin
ENDOKRİNOLOJİ, METABOLİZMA, DİYABET
BRANŞLARININ UZMANLIK DERGİSİ
ENDOKRİNOLOJİ
METABOLİZMA
DİYABET
DÜNYASI
E
ndokrinoloji, metabolizma, diyabet ve
iç hastalıkları uzmanlarına yönelik
yerli-yabancı bilimsel makaleler
yayımlayan “EMDD”, 4.000 tiraja ve 2.1
okur katsayısına sahiptir. “EMDD”nin
okur profili “A+B Grubu”dur.
Prof.
r:
Editö İ
M
E
T
ev HA
sr
Dr. Hü
PERİYODU: YILDA 4 SAYI
1. SAYI: Ocak-Şubat-Mart
2. SAYI: Nisan-Mayıs-Haziran
3. SAYI: Temmuz-Ağustos-Eylül
4. SAYI: Ekim-Kasım-Aralık
REKLAM FİYATLARI:
Arka Kapak
: 3.500 TL + KDV
Ön Kapak İçi : 2.500 TL + KDV
Arka Kapak İçi : 2.000 TL + KDV
İç Sağ Sayfalar : 1.750 TL + KDV
İç Sol Sayfalar : 1.500 TL + KDV
ÖZEL DERGİ FİYATLARI:
1.000 Adet İçin : 4.000 TL + KDV
2.000 Adet İçin : 7.000 TL + KDV
3.000 Adet İçin : 9.000 TL + KDV
NOT: Dergi fiyatları ayrıca arka kapak, ön kapak içi ve
arka kapak içi reklamlar alındığında geçerlidir.
“ÖZEL” Dergi Taleplerinde Kapağa Firma
Logosu ile “Size Hediyesidir” İbaresi Konulur
YÜCE®
reklam
yayım
dağıtım
a.ş.
yuceyayim.com.tr
emdd.org
TEL.: 0212 - 279 10 26 • FAKS: 0212 - 279 18 64
GSM: 0544 - 593 12 55 • [email protected]
ENDOKRİNOLOJİ
METABOLİZMA
DİYABET
DÜNYASI
TİRAJ
RAPORU
MARMARA BÖLGESİ ABONE DAĞILIMI
Kırklareli
Edirne
Tekirdağ
Kocaeli
Yalova
ABONE SAYISI:
3.170
376
101
81
64
12
İLAÇ
SANAYİİ:
UZMANLIK
DERNEKLERİ:
TABİB
ODALARI:
ÜNİVERSİTE
HASTANELERİ:
DEVLET
KÜTÜPHANELERİ:
İstanbul: 1.679
Edirne:
3
Kırklareli:
3
Tekirdağ:
4
Kocaeli:
4
Yalova:
2
İstanbul
Sakarya
Bursa
Çanakkale
Bilecik
TOPLAM ABONE
HEKİM SAYISI:
Balıkesir
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ ABONE DAĞILIMI
Malatya:
Erzincan:
Tunceli:
Elazığ:
Bingöl:
Erzurum:
Muş:
Bitlis:
Ardahan:
Kars:
Ağrı:
Iğdır:
Van:
Hakkari:
5
3
2
2
2
18
2
3
2
3
3
1
4
2
2.1
Kars
Erzurum
10.088
Iğdır
Ağrı
Tunceli
Bingöl
Muş
Malatya Elazığ
TOPLAM
ABONE HEKİM SAYISI:
Bitlis
Van
52
Hakkari
Kütahya
İzmir:
Manisa:
Aydın:
Muğla:
Manisa
Afyon
Uşak
İzmir
427
4
12
3
Kütahya:
Uşak:
Denizli:
Afyon:
3
4
8
2
Denizli
Aydın
TOPLAM ABONE
HEKİM SAYISI:
Muğla
463
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ ABONE DAĞILIMI
Gaziantep:
Kilis:
Adıyaman:
Şanlıurfa:
Diyarbakır:
Mardin:
Batman:
Siirt:
Şırnak:
13
2
3
5
4
2
2
3
1
Diyarbakır
Batman
Adıyaman
Siirt
Şırnak
Mardin
Şanlıurfa
Gaziantep
Kilis
TOPLAM ABONE
HEKİM SAYISI:
35
İÇ ANADOLU BÖLGESİ ABONE DAĞILIMI
Çankırı
Ankara:
553
Eskişehir: 24
Çankırı:
2
Konya:
8
Karaman:
2
Aksaray:
1
Niğde:
3
Ankara
Kırıkkale
Eskişehir
Yozgat
Sivas
Nevşehir Kayseri
Konya
Aksaray
Niğde
Kayseri:
Nevşehir:
Kırşehir:
Kırıkkale:
Yozgat:
Sivas:
TOPLAM ABONE
HEKİM SAYISI:
Karaman
23
4
3
3
3
4
633
AKDENİZ BÖLGESİ ABONE DAĞILIMI
Antalya:
34
Burdur:
4
Isparta:
7
Mersin:
12
Adana:
25
Osmaniye: 2
Hatay:
4
K.Maraş:
9
Bartın
GÖRÜNME SAYISI:
1.775
EGE BÖLGESİ ABONE DAĞILIMI
GENEL TOPLAM:
OKUR
KATSAYISI:
23
3
47
4
3
Ardahan
Erzincan
Kırşehir
4.804
Sakarya:
Bilecik:
Bursa:
Balıkesir:
Çanakkale:
Zonguldak
Karabük
Kastamonu
Isparta
Burdur
Adana
Antalya
Hatay
TOPLAM ABONE
HEKİM SAYISI:
Sinop
Çorum
4
3
4
2
2
2
97
KARADENİZ BÖLGESİ ABONE DAĞILIMI
Artvin
Samsun
Bolu
Osmaniye
Mersin
Düzce
Bolu:
Düzce:
Zonguldak:
Bartın:
Karabük:
Kastamonu:
K.Maraş
Ordu
Amasya
Sinop:
Çorum:
Samsun:
Amasya:
Tokat:
Ordu:
Tokat
2
3
43
2
3
3
Rize
Trabzon
Giresun
Gümüşhane
Bayburt
Giresun:
4
Gümüşhane: 3
Bayburt:
2
Trabzon:
26
Rize:
4
Artvin:
3
TOPLAM
ABONE
HEKİM SAYISI:
115
Hekimleri Özel Dergilerle Bilgilendirin
PSİKİYATRİ, NÖROLOJİ VE DAVRANIŞ
BİLİMLERİNİN UZMANLIK DERGİSİ
Sempozyum
Psikiyatri / Nöroloji / Davranış Bilimleri Dergisi
NOT: Dergi fiyatları ayrıca arka kapak, ön kapak içi ve
arka kapak içi reklamlar alındığında geçerlidir.
“ÖZEL” Dergi Taleplerinde Kapağa Firma
Logosu ile “Size Hediyesidir” İbaresi Konulur
ış
Davran
Bilimle
a
Psikiy
15 TL
I: 2• İRAN
AZ
•SAY
2014 MAYIS/H
N/
NİSA
picass
ki
asında okrafik
m
ler Ar
Genç lığı ve De
Liseli
ın
Yayg
ul’da
and
İstanb Kullanım ri
zation
le
de
ki
ad
Et
sensiti of Tcute
M
ts De
lerin EVCİN
emen Treatment ctims
ur
Faktör
e mov
Vi
e
DEN
LÜ, Uğ
Ali ÜN
s of eynique in th AccidentKILIÇ, Gülsen ER
es
en
fic
en
iv
ch
Effect essing Te
g TrafCemil ÇELİK, Erd
,
Amon
e
Reproc Disorder , Abdullah BOLU
ksiyet rafik ve
ve An
og
StressİCİ, Taner ÖZNUR
esyon Sosyodem
pr
Ebru SİN
De
:
enide
isi
tanısı
Şizofr ukları Eş r ile İlişk
le
kl
Bozu Değişken
Çocuk
Olan
Klinik
kluğu rafik
KARA
Bozu
LMAZ
Nalan
tih YI
presif syodemog leri
M. Fa
De
So
ör
men Ali SUNGUR,
in
Maj
et
Rist Et
genler
ve Er enleri ve TOROS, Mehm amının
vr
vziye
Ka
Değişk
”
IM, Fe
®
IR
ne
LD
Veli YI
nik An çirilmesi KURT
ım
Ge
renoje
Yaklaş
han
“Şizof n Gözden ARSLAN, Er
atrik
p
Psikiy CAOĞLU
YenideRDAL, Mehta
HO
arında
Bİ
al
Çiçek
st
Lİ,
Seval
Ha
VE
nem U, Hülya GÜ
Son Dö
12
02
o
3
-8 77 1
13 00
59
IS SN 1304-4
E-ISSN
21
ÖZEL DERGİ FİYATLARI:
1.000 Adet İçin : 4.000 TL + KDV
2.000 Adet İçin : 7.000 TL + KDV
3.000 Adet İçin : 9.000 TL + KDV
si
ri Dergi
m
u
y
z
o
p
Sem
/
öroloji
tri / N
29
REKLAM FİYATLARI:
Arka Kapak
: 3.500 TL + KDV
Ön Kapak İçi : 2.500 TL + KDV
Arka Kapak İçi : 2.000 TL + KDV
İç Sağ Sayfalar : 1.750 TL + KDV
İç Sol Sayfalar : 1.500 TL + KDV
r. M. K
Prof. D
37
PERİYODU: YILDA 4 SAYI
1. SAYI: Ocak-Şubat-Mart
2. SAYI: Nisan-Mayıs-Haziran
3. SAYI: Temmuz-Ağustos-Eylül
4. SAYI: Ekim-Kasım-Aralık
:
EditörT
A
S
K
O
erem D
43
pesifik bir alan olan “Psikiyatri”,
“Nöroloji” ve “Davranış Bilimleri”ne
yönelik yerli hekimlerimizin yazılarıyla
yayımlanan “Literatür SEMPOZYUM”,
2.200 adetlik tirajı ve 1.7’lik okur
katsayısıyla Türkiye genelindeki
uzmanlara ulaşmaktadır. “Literatür
SEMPOZYUM”, “A Grubu” okura sahiptir.
m.com
u
y
z
o
p
m
e
aturs
www.liter
S
Çağda
ş H.
ĞL
YELO
YÜCE
reklam
yayım
dağıtım
a.ş.
yuceyayim.com.tr
literatursempozyum.com
TEL.: 0212 - 279 10 26 • FAKS: 0212 - 279 18 64
GSM: 0544 - 593 12 55 • [email protected]
Sempozyum
Psikiyatri / Nöroloji / Davranış Bilimleri Dergisi
TİRAJ
RAPORU
MARMARA BÖLGESİ ABONE DAĞILIMI
Kırklareli
Edirne
Tekirdağ
Kocaeli
Yalova
ABONE SAYISI:
1.418
376
101
81
64
12
İLAÇ
SANAYİİ:
UZMANLIK
DERNEKLERİ:
TABİB
ODALARI:
ÜNİVERSİTE
HASTANELERİ:
DEVLET
KÜTÜPHANELERİ:
İstanbul:
Edirne:
Kırklareli:
Tekirdağ:
Kocaeli:
Yalova:
İstanbul
Sakarya
Bursa
Çanakkale
Bilecik
TOPLAM ABONE
HEKİM SAYISI:
Balıkesir
Malatya:
Erzincan:
Tunceli:
Elazığ:
Bingöl:
Erzurum:
Muş:
Bitlis:
Ardahan:
4
0
0
1
0
4
0
0
0
Kars:
Ağrı:
Iğdır:
Van:
Hakkari:
0
0
0
1
0
1.7
3.488
924
Ardahan
Kars
Erzurum
Iğdır
Ağrı
Erzincan
Tunceli
Bingöl
Muş
Malatya Elazığ
TOPLAM
ABONE HEKİM SAYISI:
Bitlis
Van
10
Hakkari
Kütahya
İzmir:
Manisa:
Aydın:
Muğla:
Manisa
Afyon
Uşak
İzmir
135
3
1
2
Kütahya:
Uşak:
Denizli:
Afyon:
2
1
6
0
Denizli
Aydın
TOPLAM ABONE
HEKİM SAYISI:
Muğla
150
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ ABONE DAĞILIMI
Gaziantep:
Kilis:
Adıyaman:
Şanlıurfa:
Diyarbakır:
Mardin:
Batman:
Siirt:
Şırnak:
9
0
1
1
3
0
0
1
0
Diyarbakır
Batman
Adıyaman
Siirt
Şırnak
Mardin
Şanlıurfa
Gaziantep
Kilis
TOPLAM ABONE
HEKİM SAYISI:
15
İÇ ANADOLU BÖLGESİ ABONE DAĞILIMI
Çankırı
Ankara:
164
Eskişehir: 21
Çankırı:
1
Konya:
6
Karaman:
0
Aksaray:
0
Niğde:
1
Ankara
Kırıkkale
Eskişehir
Yozgat
Sivas
Nevşehir Kayseri
Konya
Aksaray
Niğde
Kayseri:
Nevşehir:
Kırşehir:
Kırıkkale:
Yozgat:
Sivas:
TOPLAM ABONE
HEKİM SAYISI:
Karaman
17
2
1
0
1
1
215
AKDENİZ BÖLGESİ ABONE DAĞILIMI
Antalya:
19
Burdur:
0
Isparta:
2
Mersin:
9
Adana:
11
Osmaniye: 0
Hatay:
2
K.Maraş:
1
Bartın
GÖRÜNME SAYISI:
1
0
37
1
1
EGE BÖLGESİ ABONE DAĞILIMI
GENEL TOPLAM:
OKUR
KATSAYISI:
Sakarya:
Bilecik:
Bursa:
Balıkesir:
Çanakkale:
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ ABONE DAĞILIMI
Kırşehir
2.052
876
2
1
2
2
1
Zonguldak
Karabük
Kastamonu
Isparta
Burdur
Adana
Antalya
Hatay
TOPLAM ABONE
HEKİM SAYISI:
Sinop
Çorum
2
0
2
0
1
1
44
KARADENİZ BÖLGESİ ABONE DAĞILIMI
Artvin
Samsun
Bolu
Osmaniye
Mersin
Düzce
Bolu:
Düzce:
Zonguldak:
Bartın:
Karabük:
Kastamonu:
K.Maraş
Ordu
Amasya
Sinop:
Çorum:
Samsun:
Amasya:
Tokat:
Ordu:
Tokat
1
0
33
0
1
1
Rize
Trabzon
Giresun
Gümüşhane
Bayburt
Giresun:
3
Gümüşhane: 1
Bayburt:
0
Trabzon:
12
Rize:
2
Artvin:
0
TOPLAM
ABONE
HEKİM SAYISI:
60
Sağlık Çalışanları İstatistikleri
u Tıp fakültelerine giren öğrenci
sayısı: Yaklaşık 6.000/yıl
u Tıp fakültelerinden mezun olan
öğrenci sayısı: Yaklaşık 5.000/yıl
u Türkiye'de yaklaşık 36.000 kişi tıp
eğitimi görüyor.
u Türkiye'de yaklaşık 9.200 tıp eğitimi
veren öğretim üyesi var.
u Türkiye'de bir öğretim üyesine 3.9
öğrenci düşüyor.
u Türkiye'nin ortalama TUS
kontenjanı yıllık yaklaşık 6.600
hekim.
u Avrupa'da 100.000 kişiye düşen
ortalama hekim sayısı: 340
u Türkiye'de 100.000 kişiye düşen
ortalama hekim sayısı: 153
u 2011 verilerine göre Türkiye'de
toplam 149'u branş, 1.304'ü genel
olmak üzere toplam 1.453 hastane
var. Bunlardan 72'si eğitim
hastanesi. Hastalerdeki toplam
yatak sayısı da yaklaşık 120.500.
Dergisi
Sempozyum
Psikiyatri
Davranış
Nöroloji /
/
Bilimleri
TL
AYI: 2•15
2014•S AYIS/HAZİRAN
NİSAN/M
02
picasso
37
29
21
12
aki
Arasınd
afik
Gençler
Demokr
l’da Liseli Yaygınlığı ve
İstanbu
m
Kullanı
Madde
and
erin Etkileri
tization
Faktörl Uğur EVCİN
ents Desensi of Tcute
Ali ÜNLÜ,
eye movemthe Treatment
eness of
t Victims ERDEN
ue in
Effectiv
KILIÇ, Gülsen
ssing Techniq Traffic Acciden
Reproce
r Among BOLU, Cemil ÇELİK, Erden
Abdullah
Stress Disorde
ete
Taner ÖZNUR,
ve Anksiy
fik ve
Ebru SİNİCİ,
emogra
Depresyon
Şizofrenide Eştanısı: Sosyod
kları
İlişkisi
Bozuklu
nler ile
Klinik Değişke
Olan Çocuk
KARA
ğu
Nalan
if Bozuklu
fik
emogra
Majör Depres
YILMAZ
eri
rin Sosyod
M. Fatih
ve Ergenle ve Rist Etmenl Ali SUNGUR,
Mehmet
nleri
Değişke , Fevziye TOROS,
ının
Kavram
Veli YILDIRIM
k Anne”
esi
Geçirilm KURT
“Şizofrenojeni
m
Erhan
Gözden
Yeniden Mehtap ARSLAN,
trik Yaklaşı
U
rında Psikiya
Seval BİRDAL,
HastalaGÜVELİ, Çiçek HOCAOĞL
Son Dönem
, Hülya
YELOĞLU
43
m
sempozyum.co
www.literatur
773
ISSN 1300-8 91
1304-45
E-ISSN
Çağdaş
H.
isan 2014
Mart-N
Yıl: 9
Sayı: 94
15 TL
Aile liği
Hekim
hasta
i basamakta
ığı: Birinc
reflü hastal
02
oözofagealirmek için olgu /
u Gastr
/ 08
iyileşt
eğitimini
tedavi edilir?
iyi nasıl
r fasiit: En
/ 15
20
u Planta
bir bulgu
meliyiz /
nmedik
kez düşün
n ikiAktüel
u Bekle
Tıp Dergisi / Aylık
zama
Ne
tedavisi:
sinüs
u Statin
rı migreni
i klinik ipuçla ? / 27
şımı / 30
u Hang
an ayırır
tma yakla
bir algori
başağrısınd
media için
onlu otitis
tarama
u Efüzy
syon için
artum depre
arda
u Postp mısınız? / 37
hangi hastal
alı
lerini
yapm
ikincil neden
tansiyonun / 40
u Hiper
ilaçlar
sınız?
etkili
için en
araştırmalı
s labialis
rlayan herpe
u Tekra
? / 44
hangileridir
ler / 47
ağrısı / 46
kırmızı benek
u Kulak
kta
dama
ağrısı ve
u Boğaz
ntü / 48
ede dökü
u Gövd
/ 49
.tr
dergi.web
www.prn
PRN
Mayis 2014 • Yıl: 21 • Sayı:
Alerjik
nezle ihmale
gelmez
ımı
di / 50
yotik Kullana vize verme
lı / 51
Antibi
e alınma
u Akılcı e yenilikçi ilaçlartleri ciddiy
u Türkiy
göz şikaye 52
elerin
/ 53
yor /
u Hamil
r incelti rı öldürebilir
d ı r.
makta
kutula
u Bu gıdala
yımlan
içecek
l i k Ya
u Metal
a Yöne
pların
Mensu
rgi Tıp
Bu De
!
DERMATOLOJİ
Maling melanomda
paradigma değişimi
Baharatın Simyası
243 •12.5 TL
GENEL
TOPLAM
DİĞER ÖNEMLİ VERİLER:
UZMANLIK ALANLARI
Acil Tıp
Adli Tıp
Aile Hekimliği
Anatomi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Beyin ve Sinir Cerrahisi
Çocuk Cerrahisi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Çocuk Endokrinolojisi
Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları
Çocuk Gastroenterolojisi
Çocuk Genetik Hastalıkları
Çocuk Göğüs Hastalıkları
Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi
Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları
Çocuk Kardiyolojisi
Çocuk Metobolizma Hastalıkları
Çocuk Nefrolojisi
Çocuk Nörolojisi
Çocuk Yoğun Bakımı
Neonatoloji
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Deri ve Zuhrevi Hastalıkları
İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
Fizyoloji
Genel Cerrahi
Cerrahi Onkoloji
Gastroenteroloji Cerrahisi
Yoğun Bakım
Göğüs Cerrahisi
Göğüs Hastalıkları
Göz Hastalıkları
Halk Sağlığı
Hava ve Uzay Hekimliği
Histoloji ve Embriyoloji
İç Hastalıkları
Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları
Gastroenteroloji
Geriatri
Hematoloji
İş ve Meslek Hastalıkları
Nefroloji
Romatoloji
Tıbbi Onkoloji
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Kalp ve Damar Cerrahisi
Kardiyoloji
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları
Nöroloji
Nükleer Tıp
Ortopedi ve Travmatoloji
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
Radyasyon Onkolojisi
Radyoloji
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Spor Hekimliği
Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji
Tıbbi Farmakoloji
Tıbbi Genetik
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tıbbi Mikoloji
Tıbbi Parazitoloji
Tıbbi Viroloji
Tıbbi Patoloji
Sitopatoloji
Dermapatoloji
Üroloji
DİĞER UZMANLAR
TOPLAM
AKTİF ÇALIŞAN UZMAN SAYILARI
ÜNİVERSİTE
63.022
25.025
22.574
110.511
ÖZEL
HASTANE
T.C. Sağlık Bakanlığı:
Üniversite Hastaneleri:
Özel Sağlık Kuruluşları:
Toplam Aktif Çalışan Sayısı:
AKTİF UZMAN HEKİM DAĞILIMI
BU SAYFADAKİ VERİLER T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN 01.06.2010
İSTATİSTİKLERİNE GÖRE DERLENMİŞTİR.
SAĞLIK
BAKANLIĞI
KURUMLARDA ÇALIŞAN HEKİM SAYISI:
195
112
41
18
104
2
1.150
228
163
7
199
0
1.725
460 1.023
654
235
332
306
151
70
1.694
513 1.818
18
42
2
7
19
0
12
31
2
0
10
0
0
9
0
43
73
4
22
54
1
41
47
17
3
18
0
21
51
2
18
40
2
0
7
1
43
51
2
77
67
22
629
208
509
12
45
1
718
195
189
749
273
651
14
192
1
2.265
512 1.276
4
19
0
22
5
7
2
7
4
295
93
45
1.073
259
282
1.131
288 1.344
145
214
12
0
0
1
33
149
5
1.771
683 1.865
89
122
33
151
154
104
3
7
0
43
82
9
0
1
0
133
119
52
35
38
3
47
76
31
2.077
399 2.289
466
232
261
645
380
607
1.103
314
942
836
318
489
188
126
78
1.240
308
714
273
165
216
200
117
43
1.146
407
985
739
262
473
8
23
1
6
4
9
781
324
397
4
5
1
18
194
0
33
72
2
559
285
268
0
1
0
10
37
1
0
0
15
694
318
119
1
1
0
2
0
2
1.117
287
591
5
366
333
27.569 11.207 18.764
348
124
1.541
206
3.208
1.221
527
4.025
62
26
45
10
9
120
77
105
21
74
60
8
96
166
1.346
58
1.102
1.673
207
4.053
23
34
13
433
1.614
2.763
371
1
187
4.319
244
409
10
134
1
304
76
154
4.765
959
1.632
2.359
1.643
392
2.262
654
360
2.538
1.474
32
19
1.502
10
212
107
1.112
1
48
15
1.131
2
4
1.995
704
57.540
MARMARA BÖLGESİ HEKİM DAĞILIMI
ADANA
ADIYAMAN
AFYON
AĞRI
AKSARAY
AMASYA
ANKARA
ANTALYA
ARDAHAN
ARTVİN
AYDIN
BALIKESİR
BARTIN
BATMAN
BAYBURT
BİLECİK
BİNGÖL
BİTLİS
BOLU
BURDUR
BURSA
ÇANAKKALE
ÇANKIRI
ÇORUM
DENİZLİ
DİYARBAKIR
DÜZCE
EDİRNE
ELAZIĞ
ERZİNCAN
ERZURUM
ESKİŞEHİR
GAZİANTEP
GİRESUN
GÜMÜŞHANE
HAKKARİ
HATAY
IĞDIR
ISPARTA
İSTANBUL
İZMİR
K. MARAŞ
KARABÜK
KARAMAN
KARS
KASTAMONU
KAYSERİ
KIRIKKALE
KIRKLARELİ
KIRŞEHİR
KİLİS
KOCAELİ
KONYA
KÜTAHYA
MALATYA
MANİSA
MARDİN
MERSİN
MUĞLA
MUŞ
NEVŞEHİR
NİĞDE
ORDU
OSMANİYE
RİZE
SAKARYA
SAMSUN
SİİRT
SİNOP
SİVAS
ŞANLIURFA
ŞIRNAK
TEKİRDAĞ
TOKAT
TRABZON
TUNCELİ
UŞAK
VAN
YALOVA
YOZGAT
ZONGULDAK
TOPLAM
613
0
95
0
0
0
2.335
391
0
0
183
28
0
0
0
0
0
0
89
0
325
63
0
0
212
275
86
213
155
0
198
169
185
8
3
0
88
0
169
1.709
1.186
72
0
0
19
0
281
131
0
0
0
239
361
18
190
179
0
218
11
0
0
0
2
0
47
0
290
0
0
213
81
0
32
87
211
0
0
128
0
0
138
11.726
504
31
81
30
54
31
2.259
652
0
1
128
145
18
130
0
0
9
8
30
13
683
69
21
47
198
293
44
90
107
25
53
191
344
67
0
5
244
6
69
6.700
1.386
127
32
16
7
58
302
28
70
24
0
393
333
57
181
173
56
344
249
17
44
17
132
97
46
152
240
63
0
35
158
3
160
35
85
0
63
139
57
55
131
18.945
1.737
848
220
249
395
301
177
158
180
164
154
163
7.954 1.592
1.697
770
46
44
86
92
699
502
598
545
93
93
282
163
36
45
82
98
95
103
119
110
240
135
124
151
1.889 1.037
333
222
101
90
240
277
757
425
988
597
242
155
480
183
499
282
104
103
591
405
663
357
1.005
587
222
205
69
68
95
71
755
576
77
75
425
208
12.938 3.048
4.605 1.960
516
378
133
121
91
114
127
98
188
179
959
477
282
146
189
154
110
109
53
57
1.126
568
1.366
882
295
255
615
335
855
625
273
250
1.097
674
544
348
144
143
150
142
143
151
373
293
238
212
228
163
457
360
1.010
588
153
89
89
109
486
281
671
406
134
106
445
300
316
276
639
365
44
47
188
165
567
314
132
93
235
226
505
245
58.258 28.101
ÜNİVERSİTE
21
0
1
0
0
0
125
10
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
0
0
4
0
0
1
6
0
1
13
0
1
0
0
0
0
2
4
22
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
17
0
0
0
0
2
4
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
248
ÖZEL
HASTANE
İLLERE GÖRE
DR. SAYISI
İLLERE GÖRE GENEL
TOPLAM DR. SAYISI
SAĞLIK
BAKANLIĞI
ÖZEL
HASTANE
İLLERE GÖRE
DR. SAYISI
SAĞLIK
BAKANLIĞI
620
189
219
147
126
123
3.360
654
46
85
388
425
75
152
36
82
86
111
121
111
881
201
80
193
347
420
112
177
237
79
340
303
476
147
66
90
423
71
187
4.529
2.033
317
101
75
101
130
376
123
119
86
53
494
672
220
244
503
217
535
284
127
106
126
239
141
135
305
480
90
89
238
432
131
253
194
343
44
125
300
75
180
236
27.587
ÜNİVERSİTE
TÜRKİYE’DE İLLERE VE KURULUŞLARA GÖRE DOKTOR DAĞILIMI
UZMAN HEKİM SAYISI
PRATİSYEN HEKİM SAYISI
BU SAYFADAKİ VERİLER
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
PERSONEL GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN
01.06.2010 İSTATİSTİKLERİNE
GÖRE DERLENMİŞTİR.
118
10
15
10
10
10
282
186
0
1
68
37
9
29
0
3
4
2
9
3
151
15
4
23
36
55
12
17
14
8
13
35
53
16
0
0
52
5
14
1.086
218
31
10
7
5
14
63
9
14
9
0
64
93
8
29
42
14
70
87
6
16
7
29
34
8
33
42
20
3
13
39
5
38
11
15
0
13
40
11
15
29
3.629
987
259
317
168
174
173
1.999
966
44
93
571
582
102
192
45
101
107
112
144
154
1.188
244
94
300
465
652
167
201
302
111
419
405
640
222
68
71
628
80
224
4.138
2.200
409
131
121
103
193
541
155
168
118
57
632
992
263
364
667
264
746
439
149
158
161
322
246
171
393
630
109
112
294
445
111
338
287
380
47
178
354
104
241
276
31.978
2.724
479
712
345
354
327
9.953
2.663
90
179
1.270
1.180
195
474
81
183
202
231
384
278
3.077
577
195
540
1.222
1.640
409
681
801
215
1.010
1.068
1.645
444
137
166
1.383
157
649
17.076
6.805
925
264
212
230
381
1.500
437
357
228
110
1.758
2.358
558
979
1.522
537
1.843
983
293
308
304
695
484
399
850
1.640
262
201
780
1.116
245
783
603
1.019
91
366
921
236
476
781
90.236
Kırklareli
Edirne
Tekirdağ
İstanbul: 17.076
Edirne:
681
Kırklareli:
357
Tekirdağ:
783
Kocaeli: 1.758
Yalova:
236
İstanbul
Kocaeli
Yalova
Sakarya
Bursa
Çanakkale
Bilecik
Sakarya:
850
Bilecik:
183
Bursa:
3.077
Balıkesir: 1.180
Çanakkale: 577
TOPLAM ÇALIŞAN
HEKİM SAYISI:
Balıkesir
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HEKİM DAĞILIMI
Malatya:
979
Erzincan:
215
Tunceli:
91
Elazığ:
801
Bingöl:
202
Erzurum: 1.010
Muş:
293
Bitlis:
231
Ardahan:
90
Kars:
Ağrı:
Iğdır:
Van:
Hakkari:
230
345
157
921
166
26.758
Ardahan
Kars
Erzurum
Iğdır
Ağrı
Erzincan
Tunceli
Bingöl
Muş
Malatya Elazığ
TOPLAM
ÇALIŞAN HEKİM SAYISI:
Bitlis
Van
5.731
Hakkari
EGE BÖLGESİ HEKİM DAĞILIMI
Kütahya
İzmir:
Manisa:
Aydın:
Muğla:
Manisa
Afyon
Uşak
İzmir
6.805
1.522
1.270
983
Kütahya:
Uşak:
Denizli:
Afyon:
558
366
1.222
712
Denizli
Aydın
TOPLAM ÇALIŞAN
HEKİM SAYISI:
Muğla
13.438
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HEKİM DAĞILIMI
Gaziantep:
Kilis:
Adıyaman:
Şanlıurfa:
Diyarbakır:
Mardin:
Batman:
Siirt:
Şırnak:
1.645
110
479
1.116
1.640
537
474
262
245
Diyarbakır
Siirt
Batman
Adıyaman
Şırnak
Mardin
Şanlıurfa
Gaziantep
Kilis
TOPLAM ÇALIŞAN
HEKİM SAYISI:
6.508
İÇ ANADOLU BÖLGESİ HEKİM DAĞILIMI
Çankırı
Ankara: 9.953
Eskişehir: 1.068
Çankırı:
195
Konya: 2.358
Karaman: 212
Aksaray: 354
Niğde:
304
Ankara
Kırıkkale
Eskişehir
Yozgat
Sivas
Kırşehir
Nevşehir Kayseri
Konya
Aksaray
Niğde
Kayseri: 1.500
Nevşehir: 308
Kırşehir: 228
Kırıkkale: 437
Yozgat:
476
Sivas:
780
TOPLAM ÇALIŞAN
HEKİM SAYISI:
Karaman
18.173
AKDENİZ BÖLGESİ HEKİM DAĞILIMI
Antalya: 2.663
Burdur:
278
Isparta:
649
Mersin: 1.843
Adana: 2.724
Osmaniye: 484
Hatay:
1.383
K.Maraş: 925
Bartın
Zonguldak
Karabük
Kastamonu
Adana
Antalya
Hatay
Sinop
Çorum
384
409
781
195
264
381
10.949
KARADENİZ BÖLGESİ HEKİM DAĞILIMI
Artvin
Samsun
Bolu
Osmaniye
Mersin
TOPLAM ÇALIŞAN
HEKİM SAYISI:
Düzce
Bolu:
Düzce:
Zonguldak:
Bartın:
Karabük:
Kastamonu:
K.Maraş
Isparta
Burdur
Ordu
Amasya
Sinop:
Çorum:
Samsun:
Amasya:
Tokat:
Ordu:
Tokat
201
540
1.640
327
603
695
Rize
Trabzon
Giresun
Gümüşhane
Bayburt
Giresun:
444
Gümüşhane: 137
Bayburt:
81
Trabzon: 1.019
Rize:
399
Artvin:
179
TOPLAM
ÇALIŞAN
HEKİM SAYISI:
8.679
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
11
File Size
7 170 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content