close

Enter

Log in using OpenID

Büyük Harfler Ÿ A - Küçük Harfler Ÿ a

embedDownload
Harfler i Tanıyorum
Akıllı Ödev – 1
Öğrenci Adı Soyadı
ETK. 1
Sınıfı
Ödev Teslim Tarihi
Öğretmen Görüşü
Aşağıya alfabemizdeki büyük ve küçük harfleri yazalım.
Büyük Harfler Ÿ A -
Küçük Harfler Ÿ a -
ETK. 2
•
•
•
•
•
•
Aşağıdaki cümlelerde geçen boşlukları dolduralım.
Alfabemizde ..................... harf vardır.
Alfabemizde ..................... ünlü, ..................... ünsüz harf vardır.
Alfabemizin ilk harfi ....................., son harfi .....................dir.
Alfabemizde T sesinden sonra ..................... sesi gelir.
Alfabemizde M sesinden sonra ..................... sesi gelir.
Alfabemizde Ç sesinden önce ..................... sesi gelir.
ETK. 3
Aşağıda yazılı kelimelerin harf sayılarını yanlarına yazalım.
✓ korkuluk Ÿ
✓ fil
✓ papatya
Ÿ
Ÿ
✓ matematik Ÿ
ETK. 4
✓ kulak
Ÿ
✓ bilgisayar
Ÿ
Cümlelerin harf sayılarını yanlarına yazalım.
✓ Seninle bir daha oynamayacağım. Ÿ
✓ Buraya geleceğini bilmiyordum.
Ÿ
Ar tık Türkçeyi Daha İyi Öğreneceksiniz!
1
Ünlü - Ünsüz Harfler
ETK. 1
Akıllı Ödev – 2
Aşağıdaki görsellerden yola çıkarak verilen harflerle başlayan
cümleler kuralım.
Benim
bir
balığım
var.
F
K
Y
Ş
U
ETK. 2
Noktalı yerlere uygun harfler koyarak kelimeleri tamamlayalım.
Anlam ilişkisi kurduğu kelimeyi yuvarlak içine alalım.
kuş
g__m__
__ku__
2
ağaç
kitap
saat
liman
vinç
hız
kedi
öğrenci
silgi
k__k
__ğr__tme__
ç__çe__
masa
fırın
dolap
sıra
okul
pano
saksı
sehpa
süt
Ar tık Türkçeyi Daha İyi Öğreneceksiniz!
g__z
yo__ur__
k__ş
kulak
kıl
gözlük
kase
bardak
çatal
soğuk
sıcak
yaz
Ünlü (Sesli) Harfler
Öğrenci Adı Soyadı
ETK. 1
Akıllı Ödev – 3
Sınıfı
Ödev Teslim Tarihi
Öğretmen Görüşü
Ünlü harfleri sırasıyla yazalım. Alfabemizde kaçıncı sırada olduklarını altlarına not alalım.
Ÿ ............... - ............... - ............... - ............... - ............... - ............... - ............... - ...............
ETK. 2
Ünlü harfler kendi içinde ............................’ye ayrılır. Bunlar:
İnce ünlüler
e, .............................
Aşağıdaki kelimelerde geçen ünlü harfleri bulup yanlarına yazalım. Bulduğumuz ünlü harflerin geçtiği yeni kelimeler bulmaya
çalışalım.
✓ kalın Ÿ a, ı Ÿ kaşık
✓ kısır Ÿ
✓ sevgi Ÿ
✓ şirin Ÿ
✓ yorgun Ÿ
✓ hava Ÿ
Kelimelerin son harfleriyle başlayan yeni sözcükler bulalım.
kedi
...................... Ÿ ......................
inek
......................
kale
......................
eski Ÿ ......................
...................... Ÿ ......................
Ÿ
ETK. 4
.............................
Ÿ
ETK. 3
Kalın ünlüler
Ar tık Türkçeyi Daha İyi Öğreneceksiniz!
3
Ünlü Uyumu
ETK. 1
Aşağıdaki kelimelerin ünlü harflerini kalınlık ve incelik durumlarına göre inceleyelim.
✓ lokanta
k k k
✓ limon
✓ cetvel
✓ ordu
✓ sakin
✓ gazete
✓ taksi
✓ yetenek
✓ zürafa
✓ kılıç
✓ öküz
✓ sihirli
ETK. 2
Tabloyu istenenlere göre dolduralım.
sözcük
kalp
4
Akıllı Ödev – 4
kalın
ince
ünlü
uyumu
1
-
uyar
sözcük
kalın
yazı
beton
marifet
sahici
katılım
zengin
şantiye
fakir
gelin
doğru
ölçüm
Ar tık Türkçeyi Daha İyi Öğreneceksiniz!
ince
ünlü
uyumu
Alfabetik Sıralama
Akıllı Ödev – 5
Öğrenci Adı Soyadı
ETK. 1
Sınıfı
Ödev Teslim Tarihi
Öğretmen Görüşü
Tabloda verilen kelimeleri alfabetik olarak sıraya koyalım.
✓ zil
✓ delik
✓ omuz
✓ kasa
✓ çamaşır
✓ fil
✓ ülke
✓ nal
✓ pırasa
✓ bir
✓ kilit
✓ yaz
1 ...............................
4 ...............................
7 ...............................
10...............................
2 ...............................
5 ...............................
8 ...............................
11 ...............................
3 ...............................
6 ...............................
9 ...............................
12...............................
ETK. 2
Aşağıdaki kelimeleri alfabetik olarak sıralayalım. İstenilen kelimeyi yanına yazalım.
son kelime
✓ mal - muz - melek Ÿ
Ÿ
2. kelime
✓ süt - sakız - siren Ÿ
Ÿ
ilk kelime
✓ kılavuz - kalem - kin Ÿ
Ÿ
2. kelime
✓ armut - akıl - abla Ÿ
ETK. 3
Ÿ
Ÿ
Ÿ
2. etkinlikte bulduğumuz herhangi iki kelimeyi birer cümlede kullanalım.
Ar tık Türkçeyi Daha İyi Öğreneceksiniz!
5
Heceyi Tanıyorum
ETK. 1
Akıllı Ödev – 6
Aşağıda verilen kelimeleri heceleyip, hece sayılarını yanlarına yazalım.
kelime
kağıt
hece
sayı
ka - ğıt
2
kelime
basketbol
arılar
terazi
kupa
sinirli
çaydanlık
hanımeli
kilitli
teker
kulak
maymun
saat
şemsiye
kanguru
patates
ETK. 2
Aşağıya istenilen harf sayısına uygun kelimeler yazalım.
• 1 harfli hece Ÿ a, e
• 2 harfli hece Ÿ at,
• 3 harfli hece Ÿ bak,
• 4 harfli hece Ÿ kırk,
6
hece
Ar tık Türkçeyi Daha İyi Öğreneceksiniz!
sayı
Heceyi Tanıyorum - 2
Öğrenci Adı Soyadı
ETK. 1
Akıllı Ödev – 7
Sınıfı
Ödev Teslim Tarihi
Öğretmen Görüşü
Karışık halde verilen hecelerden kelimeler oluşturalım.
ya se hat
Ÿ
li kuv vet
Ÿ
ta sa lık la Ÿ
ka cı şa
Ÿ
yon te viz le Ÿ
var yum ak Ÿ
nek i
Ÿ
ten an
Ÿ
Ÿ
lem ka
Ÿ
di ye
ETK. 2
Aşağıdaki kelimeler hecelerine ayrılmış. Doğru hecelenmiş yüzleri
sarı, yanlış hecelenmiş olan yüzleri ise kırmızıya boyayalım.
top - la - ma
merd - i - ven
yük - sek
sal - ı - n - cak
ka - bak
ETK. 3
pe - le - rin
ser - in - lik
ba - ca
fi - da - n
tah - t - a
Verilen hece sayılarına uygun kelimeler yazalım.
2 hece
3 hece
4 hece
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ar tık Türkçeyi Daha İyi Öğreneceksiniz!
7
Hece - Satır Sonuna SIğmayan Kelimeler
ETK. 1
Akıllı Ödev – 8
Verilen kelimeleri tabloda istenilenlere göre yazalım.
Sözcük
İbrahim
Hecele
Hece sayısı
Ünlü harf
Ünsüz harf
İb - ra - him
3
3
4
Reyhan
Hastane
Kitapçı
Dolmuş
yanlış
yanlış
bardaklar
doğru
alar
Ar tık Türkçeyi Daha İyi Öğreneceksiniz!
yanlış
ust-
doğru
öğretmen
enci
doğru
doğru
kol-
yanlış
uk
mad-
doğru
kolt-
tuk
doğru
8
Yanlış yerden bölünmüş sözcükleri doğru heceden ayırarak yeniden yazalım.
yanlış
yanlış
ETK. 2
sandalyeci
1. Tema Tekrarı
Akıllı Ödev – 9
Öğrenci Adı Soyadı
ETK. 1
Sınıfı
Ödev Teslim Tarihi
Öğretmen Görüşü
Aşağıdaki yüz ifadelerine dikkat edelim. Bu ifadeye sahip olduğumuzu düşünüp, neler hissettiğimizi yanına yazalım. (Yazarken satır
sonunu dikkatli ayarlayalım.)
MUTLULUK
ETK. 2
ÜZÜNTÜ
Bulutların içinde uçuşan hecelerden kelimeler oluşturup, bu kelimelerle cümleler kuralım.
let
a
sa
at
kın
ya
şi
kı
şe
la
ta
Ÿ şişe: Bakkaldan bir şişe süt aldım.
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ar tık Türkçeyi Daha İyi Öğreneceksiniz!
9
1. Tema Tekrarı
ETK. 1
Akıllı Ödev – 10
Verilen harflerin üzerinde yazan sayılar, o harfin alfabemizdeki
sırasını belirtiyor. Alfabemizdeki harflerin sırasından yola çıkarak
şifrelenmiş şarkıyı bulalım.
14 6 5 12
k e d i
5 1 10 1
5 26 17
1 17 17 6 16 12 29 12 17
14 18 15 15 1 21 11 17 5 1
4 12 4 6 14 15 12
28 1 23 1 21 14 6 17
2 1 11 4 6 16 12 29 12 17
28 18 15 15 1 21 11 17 5 1
ETK. 2
Numaralandırılmış kelimeler hecelerine ayrılmış. Doğru ve yanlış
ayrılanları numaralarına göre sepetlere koyalım.
1 Ÿ dört - gen
2 Ÿ per - uk
3 Ÿ an - ne
4 Ÿ bil - ek
5 Ÿ bu - lut
6 Ÿ e - lek - trik
7 Ÿ An - a -do -lu
8 Ÿ sı - cak - lık
9 Ÿ s - tad - yum
Doğru
10
14 18 23 1 21 14 6 17
Yanlış
Ar tık Türkçeyi Daha İyi Öğreneceksiniz!
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
2 141 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content