close

Enter

Log in using OpenID

dosyayı indir - hasanarslan.com.tr

embedDownload
EĞĠTĠM MERKEZĠ
HOCAÖMER MAH. 1.NOLU SAĞLIK OCAĞI CAD. NO:4 ADIYAMAN TEL: (0416) 214 93 93
KPSS
İŞÇİ-HAVUZ PROBLEMLERİ
MATEMATİK
TANIM
Ġşçi ve havuz problemlerinde verilen
süreyi iş türünden ifade etmeliyiz.
Bunun için de olaylar birim zamana
indirgenir. (ters orantı doğru orantıya
dönüştürülür)
Yapılan işin oranı
SORULAR
1-)Yılmaz bir işin tamamını 16 günde
yapıyor.
a)Bu işte 4 günde çalışırsa ne işin kaçta
kaçı biter?
b) Bu işte 5 gün çalışırsa geriye ne kadar
iş kalır?
c) Bu işte 12 gün çalışırsa yapılan işin
yüzdesi ne olur?
Kaç işçi varsa her işçi için bu bağıntı
ayrı ayrı yazılır ve toplanır. Ġşin hepsi
bitmiş ise bire , bitmemiş ise biten işin
oranına eşitlenir. Kalan iş soruluyorsa 1
den biten işin oranı çıkarılır.
**Bir işçi bir işi x günde bitiriyorsa
1
1 günde işin lik kısmını
x
2
2 günde işin lik kısmını
x
x
x günde işin lik kısmını bitirir
x
**Bir işin tamamını A işçisi tek başına
x günde , B işçisi tek başına y günde
bitirsinler.
1
A işçisi 1 günde işin lik kısmını
x
B işçisi 1 günde işin
bitirirler
Ġkisi
beraber
1
lik kısmını
y
1
günde
işin
d)
e)
Ġşin %75 ini kaç günde yaparlar?
Üçü birlikte işin hepsini kaç günde
yaparlar?
5-) Ahmet bir işi x günde , Mehmet ise x/2
günde yapıyor. Bu işi beraber 2 günde
yaptıklarına göre Ahmet yalnız başına
kaç günde yapar?
2-)Haşim bir işin 3/5 ini 18 günde yapıyorsa
tamamını kaç günde yapar?
3-)Fatma bir işin tamamını 8 günde , Emine
ise aynı işi 24 günde yapabiliyor.
a. Ġkisi birlikte işin tamamını kaç günde
yapar.
b. Ġkisi birlikte 2/3 ünü kaç günde yapar
c. Ġkisi birlikte çalışırsa 3 günde işin kaçta
kaçını bitirirler?
d. Fatma 2 gün ve Emine 3 gün çalışırsa
işin kaçta kaçı biter?
6-) Bir işi 4 usta 3 günde, 12 çırak 10 günde
yapmaktadır. Aynı işi bir usta ve 2
çırak kaç günde yapar?
1 1
+ lik kısmını bitirirler
x y
Ġkisi beraber işin tamamını t günde
bitiriyorsa
(
1 1
+ ).t
x y
6-) (2004kpss) Ali bir işi a günde , Bekir b
günde , ikisi birlikte çalışırlarsa aynı işi
3 günde bitirebiliyorlar.Buna göre a nın
eşiti aşağıdakilerden hangisidir?
= 1
olur.
A; 2 gün, B; 3 gün çalışırsa biten iş
2 3
+ olur.
x y
4-)Barış , Savaş, Ferhat bir işi sırayla 18,
24, 36 günde yapabiliyor.
a) Barış 2, Savaş 4 ve Ferhat 3 gün
çalışırsa işin ne kadarı yapılır?
b) Beraber 1 gün çalışırsalar işin yüzde
kaçı yapılmamış olur.?
c) Üçü beraber 3 gün çalıştıktan sonra
Barış ve Ferhat işi bırakırsa kalan işi
Savaş kaç günde yapar?
7-) Üç işçinin bir işi bitirme süreleri
sırasıyla x,y,z ve x<y<z dir. Üçü
birlikte çalıştığında işi bitirme süreleri
12 gün ise z in doğal sayı olan en küçük
değeri kaçtır?
BOĞAZİÇİ İHTİYAÇ AKADEMİ KPPS-DGS-ALES -İNGİLİZCE- MATEMATİK KURSLARI TEL:214 93 93
15-) Boş havuzu
A musluğu 4
saatte doldurup,
B ve C ise dolu
havuzun kendi
seviyelerine
kadar sırayla 8
C ve 12 saatte
boşaltıyorlar.
Üçü birlikte açıldığında havuz kaç
Saatte dolar?
4,8
5,8
6,8
d) 7,8 8,8
8-) Boş bir havuzu a musluğu 6 saatte B
musluğu 10 saatte dolduruyor. Ġki
musluk aynı anda açıldığında boş havuz
kaç saatte dolar?
9-) Bir havuzu 1.musluk yalnız başına 4
saatte , 2.musluk yalnız başına 6 saatte
dolduruyor. 3.musluk ise yalnız başına 12
saatte boşaltıyor. Muslukların üçü birlikte
açık iken
a) iki saatte ne kadarı dolar?
b)Tümü kaç saatte dolar?
12-) A musluğu bir havuzun 2/5 ini 4 saatte
dolduruyor. A ve B muslukları aynı
anda açıldığında havuz 5 saatte
dolduğuna göre b musluğu tek başına
kaç saatte doldurur?
A) 10 B)11 C) 12 D)13 E) 14
16-) Hacmi v litre olan bir havuza dakikada
a litre su akmaktadır. Havuzun yarısının
kaç dakikada dolacağını gösteren ifade
Ahsidir?
A) V/a B) a/V C)V/3a D)V/2a
E)3a/V
10-) Bir havuzun 1/3 ü su dolu iken , bir
musluk açılıyor ve 6 saat sonra havuzun
7/15 i doluyor. Buna göre, bu musluk
boş havuzu kaç saatte doldurur?
A) 30 B)34 C) 38 D) 40 E) 45
13-) Bir musluk bir havuzu 12 saatte
doldurmaktadır. Musluktan birim
zamanda akan su miktarı %20 azaltılırsa
boş havuz kaç saatte dolar?
11-)Üç musluktan birincisi boş havuzu 18
saatte, ikincisi 12 saatte dolduruyor.
Üçüncüsü ise dolu havuzu 36 saatte
boşaltıyor.
a) üçü birlikte açıldığında havuz kaç
saatte dolar?
b) Havuzun 2/3 ünün dolması için
musluklar
kaç
saat
açık
tutulmalıdır?
c) Üç musluk birlikte 3 saat açık
bırakıldıktan
sonra
2.musluk
kapatılırsa kalan kısmı 1.ve
2.musluk
ne
kadar
sürede
doldurur?
14-) Akış hızları 3, 4, 5 sayılarıyla orantılı
15
olan üç musluk bir havuzu
saatte
4
dolduruyor. Akış hızı 3 ile orantılı olan
musluk tek başına havuzu kaç saatte
doldurur?
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
808 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content